Cytaty na tatuaż litera: w

Znajdziecie tu zbiór najciekawszych cytatów, podzielonych alfabetycznie, które mogą stać się pięknymi tatuażami.

Cytaty podzielone są alfabetycznie, kliknij konkretną literę, aby wyświetlić cytaty zaczynające się na tą literę.

Jakiego cytatu szukasz?
*przy wyszukiwaniu używaj polskich znaków
Cytaty na tatuaż
W chwili, gdy poczujesz w sercu miłość i doświadczysz jej głębi, odkryjesz, że dla ciebie świat nie jest już taki sam, jaki był do tej pory. - Jiddu Krishnamurti
W codzienności każda chwila, zwykłe dni są sprawdzianem naszej miłości.
W karczmie, w łaźni i w kościele nie ma pana.
W kontaktach z innymi buduj bliskość, zaufanie i jedność na zasadzie wzbudzenia podobieństwa do wspólnej rzeczy - wspólnego punktu zaczepienia rozmowy i relacji.
W miłości pragniesz, by ci wierzono; w przyjaźni, by cię rozumiano. - Marcel Achard
w momencie wyboru nie można przewidzieć wszystkich skutków
W relacjach międzyludzkich zastanów się altruistycznie, co oczekuje od Ciebie druga osoba. Najpierw dawaj, potem bierz.
W reumatyzm i prawdziwą miłość wierzy się dopiero wtedy, gdy jest się przez nie nawiedzonym."- Marie von Ebner -Eschenbach
W rękach głupca prawda jest bardziej niebezpieczna od miecza.
w walce o lepszą przyszłość życie ucieka mi przed oczami
W życiu chodzi o to by być trochę niemożliwym
W życiu liczą się relacje, a nie nasze osobiste osiągnięcia. - Pastor Ewangelicki
Walka człowieka przeciwko władzy, jest walką pamięci przeciw zapomnieniu. (Milan Kundera)
Ważne jest żeby dobrze, z miłością myśleć o innych, bo wtedy inni zmieniają się na lepsze pod naszym wpływem!:)
Wczoraj przeminęło bezpowrotnie, a jutro dopiero nadejdzie. Dzisiaj - to jedyny dzień. Twój dzień. Uczyń go najlepszym dniem twojego życia. - sentencja zapożyczona
We are such stuff as dreams are made on – Jesteśmy z tego samego materiału co nasze sny (William Szekspir)
We live, as we dream – alone. – Żyjemy tak jak śnimy – samotnie. (Joseph Conrad)
Wiara jest źródłem miłości. - Jan Paweł II
Wielkie myśli pochodzą z serca. - autor: Luc de Clapiers de Vauvenargues
Wielkość zależy od miłości. - Jan Paweł II
wiem, że ufać nie można nikomu, ale ciągle popełniam błąd
Wierność psa zależy niekiedy od wytrzymałości smyczy
Wieź duchowa jest o wiele cenniejsza od bliskości fizycznej. - Mikołaj Kopernik
Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli braniu.- Jezus
Większość nieszczęść jest rezultatem niewłaściwego wykorzystania czasu. - Napoleon Hill
Większość przyjaźni nie urywa się, tylko więdnie. - sentencja zapożyczona
Więź duchowa jest o wiele cenniejsza od bliskości fizycznej
Wolności nie można symulować
wrogowie często mówią prawdę
Współczesne suknie są jak drut kolczasty: chronią teren, lecz pozwalają go obejrzeć
Wszystkie drzwi są otwarte dla grzeczności.
Wszystko co kochasz puść wolno - tylko jeśli wróci było warte miłości! - Diana Justyna Kral
Wszystko jest dla najlepszych na tym najlepszym z możliwych światów.
Wszystko jest zabawne, kiedy zdarza się innym.
Wszystko jest złudzeniem, ale nawet ono jest odbiciem tego co jest
Wszystko nam wolno. Jesteśmy stworzeni jako ludzie wolni z wolną wolą, ale nie wszystko przynosi korzyść i jest właściwe. I to czy będziemy szczęśliwi, czy nie, zależy od tego co wybierzemy.
Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli
Wychowanie dzieci to radość i partyzantka zarazem. (Ed Asner)
Wychowywanie ludzi to jest przede wszystkim dawanie im własnego przykładu.
Wyobrażaj sobie tylko rzeczy dobre i piękne, które chcesz aby zaistniały w Twoim życiu. Ty i Twój los dobry lub zły jest tym czym Twoje myśli, wyobrażenia i uczucia.
Wypadki zdarzają się w najlepszych rodzinach.
Wypita czara goryczy często idzie na zdrowie.
Wyrozumiałość jest owocem znajomości własnych błędów
Wzajemne zrozumienie jest drogą do jedności, pojednania i wspólnoty.
Wzajemne zrozumienie prowadzi do przebaczenia.
What doesn’t kill you will make you stronger. – Co Cię nie zabije to Cię wzmocni.
We li­ve, as we dream – alo­ne. – Żyje­my tak jak śni­my – samotnie.
What ma­kes the de­sert beauti­ful is that so­mewhe­re it hi­des a well. – Pus­ty­nię upiększa to, że gdzieś w so­bie kry­je studnię.
Wśród sredecznych przyjaciół psy zająca zjadły.
W cudzym oku źdźbło widzi, a w swoim belki nie widzi.
Widziały gały, co brały.
W Pacanowie (gdzie) kozy kują.
Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
Wszystko na świecie mija jak sen.
Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
Wyrzuć go drzwiami, to on oknem wejdzie.
W marcu jak w garncu.
Wielki jak dąb, a głupi jak głąb.
W gromadzie siła.
Wszystko ma swój koniec.
W kompanii i tchórz bywa śmiały.
W cudzym oku źdźbło upatrujemy, a w swoim belki nie widzimy.
Wiara cuda czyni.
W każdej chałupie inaczej chleb pieką.
W starym piecu diabeł pali.
Wszystkie drogi prowadza do Rzymu.
W tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz.
W zdrowym ciele zdrowy duch.
W nocy wszystkie koty czarne.
W dzień Adama i Ewy daruj bliźniemu gniewy.
W kotle bałkańskim stale wre.
Wszystko w rękach Boga.
Wszystko z czasem powszednieje.
Wyjątek potwierdza regułę.
Wiara czyni cuda.
W jedności siła.
Wszystko ma swój czas.
We are always bored by those whom we bore. Zawsze nudzą nas ci, których my nudzimy.
We are by nature already condemned to die which sentence no man can pardon. Przez naturę jesteśmy już skazani na śmierć i tego wyroku żaden człowiek nie może uchylić.
We are interested in others when they are interested in us. Interesujemy się innymi, jeśli oni interesują się nami.
We learn from experience that men never learn from experience.Z doświadczenia wiemy, że ludzie niczego nie potrafią się nauczyć z doświadczenia.
We must not look for a calm life in the age of jets. Nie wolno nam szukać spokojnego życia w epoce odrzutowców.
We often read with as much talent as we write. Często czytamy z takim samym talentem, z jakim piszemy.
We profit little from books we don`t enjoy. Niewiele dają nam książki, które nie sprawiają nam radości.
What holy cities are to nomadic tribes: a symbol of race and a bond of union, great books are to the wandering souls of men: they are the Meccas of the mind. Czym święte miasta są dla koczowniczych plemion: symbolem plemienia i łącznikiem wspólnoty, tym są wielkie książki dla zbłąkanych dusz ludzi: Mekkami umysłu.
What is a highbrow? He is a man who has found something more interesting than women. Kto to jest intelektualista? To ktoś, kto znalazł coś bardziej interesującego niż kobiety.
What is love? The need to escape from oneself. Co to jest miłość? Potrzeba ucieczki od samego siebie.
What is not useful to any is harmful to all. Co nie jest pożyteczne dla nikogo, jest szkodliwe dla wszystkich.
When a man acts he is a puppet. When he describes he is a poet. Kiedy człowiek działa, jest marionetką. Kiedy opisuje, jest poetą. Oscar Wilde
When one is in love one begins by deceiving oneself, and one ends by deceiving others. Zakochany człowiek najpierw oszukuje sam siebie, a potem innych.
When people agree with me I always feel that I must be wrong. Kiedy ludzie zgadzają się ze mną, to zawsze czuję, że muszę się mylić.
When the public describe a work as grossly immoral, they mean that the artist has said or made a beautiful thing that is true. Kiedy publiczność określa jakieś dzieło jako niemoralne, to znaczy, że artysta powiedział lub stworzył piękną rzecz, która jest prawdziwa.Oscar Wilde
When you walk or ride a bike you see the country at your own speed. Jeśli spacerujesz albo jedziesz na rowerze, oglądasz kraj z własną szybkością.
While an author is yet living, we estimate his powers by his worst performance; and when he is dead, we rate them by his best. Dopóki autor jeszcze żyje, oceniamy jego moce twórcze według jego najgorszego dzieła; gdy umrze, według najlepszego.
Who is loved by everybody has much trouble.Kto jest kochany przez wszystkich, ma dużo kłopotów.
Wisdom denotes the pursuing of the best ends by the best means. Mądrość to dążenie do najlepszych celów najlepszymi środkami.
Women are the most reliable as they have no memory for the important.Na kobietach najbardziej można polegać, ponieważ nie pamiętają tego, co ważne.
Worry is like sand in an oyster: a little produces a pearl, too much kills the animal. Zmartwienie jest jak piasek pod muszlą ostrygi: mała ilość wytwarza perłę, zbyt duża zabija zwierzę.
We are as happy as much happines we can see inside us.
When you love someone, make that person be sure that loves the one who is loved by.lola
Without art in our life what is left?Co zostałoby w naszym życiu, gdyby zabrakło w nim sztuki?Harvey Edwards
We need to be the centre of our own attention and not the border of attention of others.Powinniśmy stawiać siebie w centrum własnej uwagi, a nie spychać się na skraj uwagi innych ludzi.Joseph Ki-Zerbo
Work is the curse of the drinking classes.Praca jest przekleństwem klasy pijącej.Oscar Wilde
Whosoever knows how to fight well is not angry. Whosoever knows how to conquer enemies does not fight them.Ktokolwiek wie jak dobrze walczyć, nie jest agresywny. Ktokolwiek wie jak pokonać wroga, nie próbuje z nim walczyć.Lao Tzu, Tao Te Ching
Wszystko co z Boga zrodzone, zwycięża świat.św. Jan Ewangelista
Wołasz Boga, On często schodzi po kryjomu I puka do drzwi twoich, aleś rzadko w domu.Adam Mickiewicz
W Boga wierz, dobrze mierz? padnie zwierz.Przysłowie
W działaniu chrześcijańskim na miejscu ogólnej normy znajduje się historyczna postać Jezusa.Romano Guardini
W Jezusie Chrystusie zaczęła się już nawet najodleglejsza przyszłość.Michael Schamus
W każdym człowieku jest przepaść, którą można wypełnić jedynie Bogiem.Blaise Pascal
W religii Bóg zawiera przymierze z człowiekiem dla ratunku, ulgi i pociechy.Jędrzej Śniadecki
W sześciu dniach Pan stworzył niebo i ziemię, a w siódmym dniu odpoczął i wytchnął.Wj 31, 17
W wieczności Bożej istnieje tylko jedno: trwanie; w czasie istnieje tylko jedno: przemijanie.Augustyn
W zagadnieniu oglądania Boga, zda mi się, iż większą cenę ma sposób życia niż mówienia.Wilhelm z Saint - Theiry
Wiara - to zaślubiny Boga z duszą.św. Jan od Krzyża
Wiara jest katedrą, miłość szpitalem, ale obie bez nadziei byłyby tylko cmentarzem.Charles Péguy
Wiara jest miłością do tego, co niewidoczne; ufnością w to, co niemożliwe i nieprawdopodobne.Johann Wolfgang von Goethe
Wiara jest pierwszym krokiem człowieka od siebie w kierunku Boga.Alfred Delp
Wiara oraz święta medytacja nad naturą Bożą powinny nas przekonać, że nie jest złudzeniem ani wytworem nasiej wyobraźni przeświadczenie, że gdy odchodzimy w samotność, to Bóg jest przy nas cały ze swoją miłością.René Voillaume
Wiara religijna jest rzeczą, którą należy samemu zdobyć, a nie odziedziczyć.
Wiara rozpoznaje więcej prawdy niż eksperyment i technika. Romano Guardini
Widzi Pan Bóg z nieba, czego komu trzeba.Przysłowie
Wie Pan Bóg, co komu sądzone.Przysłowie
Wiedza nie może nigdy wtargnąć do twierdzy wiary religijnej, bo twierdza ta stoi poza wiedzą. Religia nie ma potrzeby zwalczania wiedzy, bo wiedza uczciwa wykazuje niezbędną potrzebą religii.Paweł Hulka - Laskowski
Wiedzcie że dla poety jedna tylko droga W serce szukać natchnienia i dążyć do Boga.Adam Mickiewicz
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona.Ps 145,3
Wielu z tych, którym Bóg dał nieprzeciętne przymioty duszy, powinno się zajmować nie tyle negowaniem tego, co doczesne, ile utrwalaniem tego co wieczne.Mikołaj Wasiljewicz Gogol
Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.2 Kor 5,1
Wierzę w Chrystusa i wierzę, że osiemset milionów chrześcijan na świecie potrafi odnowić oblicze tej ziemi.Heinrich Böll
Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie.Adam Mickiewicz
Więcej Bóg daje, niżeli go prosimy.Przysłowie
Większa moc boska, niż złość ludzka.Przysłowie
Wilk nie winien temu, że Pan Bóg stworzył go wilkiem.Przysłowie
Wmyśleć się w znak krzyża, który jest znakiem chrześcijaństwa: korzenie jego tkwią w ziemi, a ramiona obejmują całość stworzenia, by unieść je w górę, do Nieba.Jerzy Zawieyski
Wolę być słabym, niż mocnym przed Bogiem, albowiem On słabych na ręce bierze a mocnych za rękę prowadzi.św. Franciszek Salezy
Wraz ze Szkaplerzną Matką na zagon czeladko.Przysłowie
Wtargnięcie Boga, gwałtowne, totalne, przynosi radość, która nie jest niczym innym, jak szczęściem uratowanego, szczęściem topielca wyciągniętego w ostatniej chwili z wody.André Frossard
Wygnaliśmy z serc Boga, weźmiem dobra po nim, Gadać o nim i pisać do niego zabronim, Mamy nań sto gąb brzmiących i piór ostrych krocie.Adam Mickiewicz
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.Mt 11,25
Wszystko może dać Ci Bóg i wszystko odebrać, oprócz wspomnień. Dla których czasem warto żyć
Wystarczy podać komuś dłoń by poczuć sie bardziej wartościowym.Oktawia
W chwili gdy śmierć była blisko mnie, zobaczyłem białego anioła... dla takich chwil oddam wszystko co mam! Tymon Guliński
W chwili, w której umiera w nas dziecko, zaczyna się starość.François Mauriac
W cokolwiek umysł ludzki wierzy, to umysł ludzki osiągnie.Napoleon I
W człowieku tylko żołądek bywa i to czasem w pełni zadowolony.John Stuart Mill
W kościele ksiądz, a za kościołem człowiek.Przysłowie
W młodości studiuje się dorosłych, aby osiągnąć mądrość. Na starość studiuje się dzieci, aby znaleźć szczęście.Peter Rosegger
W naszym społeczeństwie jeden przed drugim ma lęk. Nie tyle boi się drugiego człowieka, ile ma strach, że ten drugi człowiek jest inny.Peter Fonda
W naturze ludzkiej leży, że odpoczynek po jednej pracy znajdujemy tylko w pracy innej.Anatol France
W rzeczy samej historia to niewiele więcej niż spis zbrodni, szaleństw i nieszczęść ludzkości.Edward Gibbon
W swej głupocie [ludzie] doszli do przekonania, że w muzyce nie istnieje dobro ani zło, a jedynym kryterium jej oceny jest przyjemność, jaką może dawać. Muzyka sama w sobie nie stanowi wartości, ale związana z nią niemoralność i duch bezprawia.Platon
W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku.Jan Paweł II (Karol Józef Wojtyła ur. 1920)
W walce idei giną ludzie.Stanisław Jerzy Lec
Walczmy o estetykę wnętrz ludzkich!Stanisław Jerzy Lec
Walka jest ojcem wszelkiego stworzenia.Heraklit z Efezu
Walkę stworzyła przyroda, nienawiść wynalazł człowiek.Karel Čapek
Wartość człowieka poznajemy niezawodnie po tym, jak on umie spędzać czas wolny.Karl Heinrieh Waggerl
Wasze dzieci nie są waszymi dziećmi. Są synami i córkami powołanymi do życia przez Życie. Przychodzą przez was, ale nie z was. I choć są z wami, do was nie należą.Khalil Gibran
Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary.Jk 2,24
Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.Lew Mikołajewicz Tołstoj
Wiedza jest potęgą: przede wszystkim wiedza o innych ludziach.Ethel Watts Mumford
Wielki człowiek jest wielki nawet w dolinie. Mały jest mały nawet na szczycie góry.
Wielkie historyczne fakty i postacie występują za pierwszym razem jako tragedia, za drugim - jako farsa.Karol Marks
Wielkie umysły rządzą światem. Wielkie serca go zbawiają.
Wielu ludzi czci dziś "nieświętą trójcę": mianowicie na pierwszym miejscu naukę, dziecko nauki - technikę - na drugim, a potem pochodzącą od obu - wysoką stopę życiową.Charles Derrick
Wielu Ludzi, którzy nie uczyli się nigdy rozumu, żyje rozumnie.Demokryt z Abdery
Wierzę, że są kwiaty, które się rodzą z spojrzeń ludzkich oczu.Kazimierz Przerwa - Tetmajer
Więcej ludzi rozkosz zabija, niż morze i wojna.Przysłowie
Więcej ludzi żyje według zmysłów, niż podług rozumu.Dante Alighieri
Większość ludzi jest zbyt tchórzliwa, by czynić coś złego i zbyt słaba, by czynić coś dobrego.Ernst Bloch
Większość ludzi używa głowy nie do myślenia, lecz do potakiwania.Evelyn Waugh
Większość ludzi używa pierwszej połowy swego życia w taki sposób, że czyni nieszczęśliwą drugą jego część.Jean de la Bruyere
Większość ludzi żyje w ruinach swych przyzwyczajeń.Jean Cocteau
Większość nieszczęść spada na nas dlatego, ponieważ aż do połowy drogi sami idziemy na ich spotkanie.Clive Staples Lewis
Większy ból niż ukąszenie węża daje niewdzięczność dziecka.William Shakespeare
Własną głupotę ludzie zwykli nazywać doświadczeniem.Oscar Wilde
Właściwe stosunki z ludźmi to: gorliwość, ciekawość życia, uczenie się od każdego, kto coś wie i umie.Leopold Schefer
Włóżmy do ust kamienie, od nowa ćwiczmy wymowę. Nagrodą będą słowa twarde i nieruchome. Słowa jak ludzie - z tętnem bijącym w przegubach szyi. Powróćmy do źródeł życia któreśmy zagubili.Marek Skwarnicki
Wojna toczy się zawsze tak, jakby ludzkość nie miała pojęcia, co to sprawiedliwość.Elias Canetii
Wolałem studiować książki niż ludzi.Roger Bacon
Wołu bierze się za rogi, człowieka za słowo.Przysłowie
Wspaniały jest człowiek, który dostrzega twoje serce.Ani - mędrzec egipski
Współczucie jest jedyną rzeczą, którą można dać człowiekowi posiadającemujuż wszystko.William Harrison Faulkner
Wszyscy ludzie rodzą się równi i całe życie walczą przeciwko temu.Thomas Jefferson
Wszyscy nieszczęśliwi ludzie są nimi dlatego, że nie potrafią spokojnie przebywać w domu.Blaise Pascal
Wszyscyśmy ludzie i ksiądz pleban człowiek. Przysłowie
Wszystkie ciemności są do siebie podobne, a sprawy ludzkich nadziei i poszukiwań nie mieszczą się w generalnych sądach.Halina Bortnowska
Wszystko, co należy do człowieka, posiada pieczęć czasu. Christian Schülz
Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie.2 Kor 3,2
Wychowanie jest to włączenie się człowieka dojrzalszego w proces rozwoju psychicznego, który rozgrywa się na jego oczach w człowieku mniej dojrzałym.Elżbieta Sujak
Wygodne życie czyni nas nieczułymi na drugiego człowieka.
Wyobraźcie sobie tą ciszę, gdyby ludzie mówili tylko to, co wiedzą!Karel Čapek
Wyrwa po człowieku może być maleńka, np. kalibru 7 mm.Stanisław Jerzy Lec
Wyzwolić człowieka w Polaku.Witold Gombrowicz
Wymień doświadczenia, ale tylko te najlepsze.J. Ipohorska
Wesołość jest rodzajem odwagi.E. Hemingway
Więcej ludzi żyje według zmysłow niż według rozumu.S. Napierski
W śmiechu jest klucz, którym jesteśmy w stanie rozszyfrować całego człowieka.Carlyle Thomas
Wartość Polaka mierzy się stosunkiem do tego, co polskim nie jest.Maria Dąbrowska
Walka jest normalnym zadaniem ludzkości - bitwa nie.Cyprian Kamil Norwid
Wdzięczność szybko się starzeje.Arystoteles
Wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy.Arystoteles
Wegetariański sposób życia, przez swoje czyste, fizyczne oddziaływanie na ludzkie zachowanie, może wpłynąć na ludzkość w najbardziej dobroczynny sposób.Albert Einstein
Wszystko, co ludzkość dotychczas uczyniła i wymyśliła, wzięło się z dążenia człowieka do zaspokojenia swych najgłębszych potrzeb i uśmierzenia bólu.Albert Einstein
Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewne... . Tylko dziś jest Twoje.Jan Paweł II
Wystarczy zwrócić uwagę na człowieka, by stał się na swój sposób piękny.
Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.A. Schopenhauer
Więcej wysiłku wymaga udawanie, że się wie, niż dowiedzenie się.A. Christie
Wypoczynek, jak wszystko kończy się zmęczeniem.A. Dumas
Wolność to tylko inne określenie tego, że się nie ma nic do stracenia.J. Joplin
W żadnym razie nie nazywaj sam siebie filozofem i nie rozprawiaj wśród tłumu o zasadach, ale postępuj stosownie do zasad. W czasie uczty na przykład, nie opowiadaj, jak jeść należy, ale jedz jak należy.Epiktet
Wchodząc do wody, wychodzisz z powietrza.Stanisław Tym
Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze.Albert Einstein
Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.Jan Paweł II
Wszystko się zmienia z wyjątkiem samego prawa zmiany.Heraklit z Efezu
Wiara w cuda jest czasem większa, niż one same.Tymon Guliński
W 21 wieku wymarli wszyscy rycerze,a damy zamieniły się w puste wdowy.Tymon Guliński
W świecie w którym tak wygląda wolności możemy prosić tylko o większe klatki albo ugryźć rękę która nas karmi. Michał Zając
Wiara to pierwszy etap do rozczarowaniaNadzieja to ostatni etap przed utratą wiaryAriel Gienieczko
Wszelka mądrość i zrozumienie przychodzi do nas drogą miłośćiR. Wagner
Wszystko już kiedyś było, wszystko już się kiedyś wydarzyło, i wszystko już zostało kiedyś opisane.Andrzej Sapkowski
Wszelkie dobro, które przytrafia się innym,może również przytrafić się i mnie.
Wszelka władza prowadzi do zepsucia, ale władza absolutna psuje absolutnie.Lord Acton
Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić.Menander
Wolność jest matką, gdy ona umrze stajemy się dorosłymi niewolnikami.Tymon Guliński
Wiara jest drogą, jej światłem nadzieja, a celem miłość.Krystian Jarosz
W maju Natura jest kobietą.Henri Frederic Amiel
W miłości kobiety są profesjonalistami a mężczyźni amatorami.Przysłowie
W nagłych przypadkach lepszą radę potrafią dać białogłowy niźli mężczyźni.Przysłowie
W naszych szczęśliwych czasach nie potrzeba wcale sprzedajnych dziewczyn, skoro spotyka się tyle uległości u przyzwoitych kobiet.Giovanni Giacomo Casanova Di Seingalt
W walce o serce kobiety nie można się spóźnić.Romain Hereux
W zgromadzeniu kobiet najłatwiej o mówcę, najtrudniej o słuchacza.Przysłowie
Wargi kobiety są najpiękniejszą bramą do jej duszy.Przysłowie szwedzkie
Warszawski trzewiczek, toruński pierniczek, gdańska wódeczka, krakowska dzieweczka.Przysłowie
Wierność cenna jest tylko w takiej kobiecie, którą ona coś kosztuje.Zofia Nałkowska
Woda młynem, wiatr śmigłami, a złą babę diabeł obraca.Przysłowie
Women are the most reliable as they have no memory for the important.Na kobietach najbardziej można polegać, ponieważ nie pamiętają tego, co ważne.Oscar Wilde
Wszyscy mężowie rządzą kobietami, my wszystkimi mężami, nami zaś kobiety.Katon Starszy
Wszystko, cokolwiek powie się o kobiecie, jest prawdą.H. Balzac
W każdej księżniczce tkwi zadekowana żaba i któryś pocałunek wreszcie uzewnętrzni jąWaldemar Łysiak
Względni bądźcie dla kobiety,Z krzywego żebra jej postać,Nie mogła więc prostą zostaćJ. W. Goethe
Większość mężczyzn szuka dziewicy,która byłaby jednocześnie dziwką.
Wolałbym podpisac pakt z diabłem niż wchodzić w układ z kobietą.kamil
W miłości jest tylko jedno wyjście - ucieczka.Napoleon I
W zazdrości więcej jest miłości własnej niż miłości.
Wbrew powszechnemu mniemaniu miłość nie przynosi ze sobą cierpień. Cierpienie przynosi instynkt posiadania, który jest zaprzeczeniem miłości.Antoine de Saint-Exupery
Wielkość Twojej miłości nadaje rangę Twojej osobie.Mieczysław Maliński
Wiem tylko, że życia nie można zrozumieć bez miłosiernej wyrozumiałości, nie można go bez niej przeżyć.Oscar Wilde
Wiem, że jest Ktoś, kto mnie kocha niezależnie od tego, co mi wychodzi, źle.
Wierzę, ze ostatnie słowo będzie należeć do nieuzbrojonej prawdy i bezwarunkowej miłości.Martin Luther King
Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością.Michał Anioł
Wszystko co nie jest miłością jest śmiercią.Stefan Napierski
Wybieraj, kogo masz kochać.Cyceron
Wychowanie to przykład i miłość - więcej nic.Friedrich Fröbel
W miłości często bywa tak, że naiwność bierze górę nad prawdą.Anita Andreas
Whorever you go,whorever you do, I will be right herewaiting for you...fragment piosenki
Wrzechświat zawisł na pocałunku,on istnieje dzięki jego sileMarta
W miłości najbardziej kocham to, że mnie zaskakuje, choć nie zawsze tak, jak bym tego chciała.Paulina F.
W miłości nie można się wzajemnie ranić, bo przecież każdy odpowiada za własne uczucia i nie ma prawa potępiać drugiego. Czułam się zraniona, gdy traciłam mężczyzn, których kochałam. Dziś jestem przekonana , że nikt nikogo nie traci, bo nikt nikogo nie może mieć na własność. I to jest prawdziwe przesłanie wolności: mieć najważniejszą rzecz na świecie, ale jej nie posiadać.Paulo Coelho
Wiesz co jest najbardziej przerażające w chwili, kiedy wyznajesz, że się zakochałeś? Jesteś nagi. Wystawiasz się na cios i odrzucasz wszystko, czym mógłbyś się bronić.Odrzucasz ubranie, odrzucasz broń. Jesteś nagi i bezbronny. Nie masz gdzie się schować. Jedyne, co pozwala ci to znieść, to wiara, że ta druga osoba też cię kocha i możesz jej zaufać. Że cię nie zrani.Mary Doria Russell
W miłości kobiety są profesjonalistkami, a mężczyźni amatorami.Francois Truffaut
W miłości jest tylko jedno wyjście - ucieczka.Napoleon Bonaparte
W oczach głodnego człowieka i jedwab nie ma wartości.[koreańskie]
Więcej hałasu czyni jedno przewalające się drzewo niż cały las.
Wilk niósł razy kilka, ponieśli i wilka.
W marcu jak w garncu.michał
W życiu można przegrać wiele razy, nie można raz się nie podnieść.Sławomir Tomczyk
Wróg ojca nigdy nie będzie przyjacielem syna.Noshin Ismail
Własny głos najczęściej własnemu uchu jest miły.[perskie]
W głowie skład, w domu ład.[polskie]
Wszystko kupisz za pieniądza oprócz czasu.[polskie]
Wielka rzecz umieć czekać.[polskie]
W kogo diabeł raz wstąpi, tego nie opuści.[polskie]
Wszystko dobre co się dobrze kończy.[polskie]
Własny domek mały milszy jest niż cudze pałace.[polskie]
Własny dom - domem najleszym.[łacińskie]
Własny dom - domem najlepszym.[łacińskie]
Wymagaj od siebie tak, jak od bliźnich; pobłażaj bliźnim tak, jak sobie. [japońskie]
Wesołą twarzą nie ukryjesz błędu.[mongolskie]
Wsród róż bądź różą, a wśród cierni - cierniem.[perskie]
W zdrowym ciele, zdrowy duch.[polskie]
Wielkie cierpienia są nieme.[włoskie]
W wyrażaniu miłości liczy się szczerość serca, a nie szybkość umysłu. Tylko głupcy mówią ,,kocham", bez zastanowienia. Krzysztof Ciesiński
Wieczność przed nami i wieczność za nami, a dla nas chwila między wiecznościami.
W chwili, kiedy zaczynasz zastanawiać się, czy kochasz kogoś, przestałeś go już kochać na zawsze.Carlos Ruíz Zafón
Wojna krótka czy długa, wojna w imię wyższych celów czy wojna o pokój... Mimo wszystko jaką będzie to zawsze będzie WOJNA... Nie walczmy więc o wyższe cele poprzez zabijanie ludzi, ani o pokój tak by ucierpiała choć jedna osoba, lecz walczmy bez cierpień ludzkich, wtedy to nie będzie wojna...Wiktor Sutowicz
Wielkie jest słowo "kocham"tylko wtedy,kiedy wypowiada je osoba,która czuje ogromną miłość do drugiej osoby...Ta ogromna miłość przenika w głąb drugiego serca,które czuje to samo jesli odwazejmnia to uczucie...Ona przenika nie tylko w głąb serca ale także w głąb umysłu,z czasem poprzez całe ciało i duszę i jeśli jest PRAWDZIWA zostaje w nas na zawsze.
W miłości nie ma zdrady, jest tylko wieczny ruch.Maria Rodziewiczówna
Wielu ludzi na świecie umiera z głodu, wielu umiera z pragnienia, ale jeszcze więcej umiera z braku miłości.Andrzej Hładki
W miłości i na wojnie wszystko jest możliwe.Ronal Wesley
Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem: możemy latać wtedy i tylko wtedy, gdy obejmujemy drugiego człowieka.Bruno Ferrero
Wszystko mnie modyfikuje, ale nic nie zmienia.Salvador Dali
Wszystko co posiadam noszę w sobie...Bias z Prieny
Wieś to stan umysłu , nie pochodzenie
W dzisiejszym świecie nie wolność jest problemem. Wolność już jest. Pozostało pytanie: co zrobić z wolnością?Ks. Tischner
W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw, niż na pogardę.Albert Camus
Więcej ludzi marnuje czas i energię roztrząsając problemy niż rzeczywiście próbując je rozwiązać.Henry Ford
Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi.Albert Einstein
Wieczna omyłka, której ulegają ludzie, utożsamiając szczęście ze spełnieniem pragnień.Lew Tołstoj
W tym świecie trudno tak naprawdę być sobą.
Wesołość jest rodzajem odwagi.Ernest Hemingway
Wy jesteście przyszłością świata!Wy jesteście nadzieją narodu!Jesteście moją nadzieją...Jan Paweł II
Władca, który nie szanuje wasala jest dla niektórych jak zamek bez twierdzy.Wasal który nie szanuje władcy jest jak przyjaźń z katem.Tymon Guliński
Wiele okazji do śmiechu traci ten, kto nie potrafi śmiać się z samego siebie.Isadora Duncan
Wzory z uśmiechów i łez na własnej garbuję skórze.Agnieszka Osiecka
W tym pospiesznym , w oknamgnieniu ledwo jest coś, a już było mignie sen, czasem sens nieraz chyba nawet miłość po kieszeniach mamy chustki smutnych westchnień typu- "SZKODA..."Andrzej Poniedzielski
Wojny zaczynają sie i kończą, ale moi żołnierze pozostają wieczni.Tupac Amaru Shakur
Wielkie umysły mają cele. Pozostali mają marzenia.Washington Irving
W świecie ekonomii opartej na wiedzy, twoje dochody zależą od tego czego się uczysz.Bill Clinton
Wiele można zdziałać nienawiścią, ale jeszcze więcej miłością.William Shakespeare
Wszystko co zdarza się raz, może się juz nie przydarzyć nigdy więcej, ale to, co zdarza się dwa razy, zdarzy się na pewno po raz trzeci..Paulo Coelho
Wystarczy chwila by kogoś poznać, i całe życie by zapomnieć.
Wolność w miłości, to o nic nie prosić ani niczego nie oczekiwać.Paulo Coelho
W sercu już nie żar, powstał płomień szczęścia, ode mnie zależy czy powstanie z tego pożar.Krzysztof Ciesiński


Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadasz się na używanie plików cookie. Przeczytaj politykę cookies.