Cytaty na tatuaż litera: d

Znajdziecie tu zbiór najciekawszych cytatów, podzielonych alfabetycznie, które mogą stać się pięknymi tatuażami.

Cytaty podzielone są alfabetycznie, kliknij konkretną literę, aby wyświetlić cytaty zaczynające się na tą literę.

Jakiego cytatu szukasz?
*przy wyszukiwaniu używaj polskich znaków
Cytaty na tatuaż
Dicere non est facere – Mówić to nie znaczy działać.
Da mihi castitatem et continentiam, sed noli modo! - Uczyń mnie czystym i wstrzemięźliwym, ale jeszcze nie teraz! (modlitwa Św. Augustyna)
Damnant quod non intellegunt – potępiają, czego nie rozumieją
Damnat quod non intelligunt. - Potępiają to, czego nie rozumieją.
Damnum aut casu fit aut culpa. - Szkoda powstaje albo ze zdarzenia przypadkowego albo na skutek przewinienia.
Darmo dostałeś - darmo dawaj.- Biblia
Data est mihi omnis potestas in caelo et in terra – Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. (Słowa Jezusa Chrystusa. Ewangelia wg św. Mateusza.)
Davus sum non Oedipus - Jestem Dawus, nie Edyp (jestem prostym człowiekiem, nie umiem rozwiązywać zagadek). (Terencius)
Dawaj ludziom to co masz najlepszego, a zrozumiesz istotę miłości i człowieczeństwa.
Dbaj o swoje szczęście, aby trwało cały czas, inaczej odejdzie. - sentencja zapożyczona
De caelo in caenum – Z nieba w błoto
De duobus malis minus est semper eligendum. - Trzeba zawsze wybierać mniejsze zło. (Thomas a Kempis)
De duobus malis minus est semper eligendum. - Z dwojga złego należy wybierać mniejsze zło.
De facto – W istocie; W rzeczywistości.
De fumo in flammam – z dymu w ogień; z deszczu pod rynnę.
De fumo in flammam. - Z dymu w ogień (odp. z deszczu pod rynnę).
De gustibus noli disputare. - O gustach nie należy dyskutować.
De gustibus non est disputandum – o smakach/gustach się nie dyskutuje
De gustibus non est disputandum. - O gustach się nie dyskutuje.
De inimico non loquaris sed cogites. - Nie życz źle wrogowi; zaplanuj to.
De integro – Od początku.
De maiore et minore non variant iura. - Prawa nie zmieniają się w zależnośći od większego lub mniejszego (znaczenia osoby)
De manu ad manum – Z ręki do ręki.
De minimis non curat lex. - Ustawa nie troszczy się o drobiazgi.
De mortuis aut bene aut nihil - O zmarłych należy mówić albo dobrze, albo w ogóle. (Chilon ze Sparty)
De mortuis aut bene aut nihil – o zmarłych należy mówić dobrze albo nic. (Chilon ze Sparty)
De mortuis nihil nisi bene – o zmarłych dobrze albo wcale (mówić)
De mortuis nil nisi bene. - O zmarłych należy mówić tylko dobrze.
De nomine – Z nazwy; Z imienia.
De principiis non est disputandum. - O zasadach nie należy dyskutować.
De similibus idem est iudicium. - W podobnych sprawach powinno zapadać takie samo rozstrzygnięcie.
De suis homines laudibus libenter praedicant O swojej chwale ludzie chętnie głoszą. (Cezar)
De te fabula narratur – o tobie mówi bajka
Debemur morti nos nostraque. - My ze wszystkim, co mamy, jesteśmy dłużnikami śmierci. (o kruchości życia) (Horacius, "Ars poetica")
Debet esse titulus secundum ius. - Tytuł powinien być podstawą realizacji prawa.
Debitor intellegitur is, a quo invito exigi pecunia potest. - Za dłużnika jest uważany ten, od którego można żądać pieniędzy wbrew jego woli.
Debitoris mei debitor non est meus debitor. - Dłużnik mojego dłużnika nie jest moim dłużnikiem.
Dei facientes adiuvant. - Bogowie wspierają czyniących. (Varro)
Delegata potestas non potest deplegari. - Władza przekazana nie może być przekazywana.
Delego non potest delegare. - posiadający władzę przekazaną nie może jej przekazać.
Delicta parentium liberis non nocent. - Czyny niedozwolone rodziców nie obciążają dzieci.
Demokracja nie powinna iść tak daleko, żeby w rodzinie większością głosów decydować, kto jest ojcem
Depositum est, quod custodiendum alicui datum est. - Depozytem jest to, co zostało dane komuś do strzeżenia.
Depositum nisi gratuitum nullum est. - Przechowanie, jeżeli jest bezpłatne, jest nieważne.
Depositum nullum habet praescriptio. - Depozyt nie podlega przedawnieniu.
Desipere est juris gentium – prawem ludzi jest głupota
Deum sequere – idź za wezwaniem boga (Cyceron, Seneka)
Deum sequere. - podążaj za Bogiem. (Cicero, Seneca)
Deus Dona Me Vi – Boże daj mi siłe
Deus ex machina – bóg z machiny. (Często u Eurypidesa)
Dicere causam – Prowadzić sprawę przed sądem. (Termin prawniczy)
Dictum sapienti sat (est) – powiedziane mądremu wystarczy (polskie: Mądrej głowie dość dwie słowie)
Dictum sapienti sat. - Mądremu starczy słowo; mądrej głowie dość dwie słowie.
Diem perdidi – straciłem dzień (bo nie zrobiłem nic dobrego). (Tytus)
Diem perdidi. - Straciłem dzień (bo nie uczyniłem nic dobrego) (Suetonius)
Dies a media nocte incipit et sequentis noctis media parte finitur. - Dzień mierzy się od północy do północy następnej.
Dies a quo non computatur in termino. - Początku terminu nie wlicza się do terminu.
Dies coeptus pro completo habetur. - Dzień rozpoczęty uważa się za pełny (przy odliczaniu terminów).
Dies diem docet – Dzień uczy dzień.
Dies irae – dzień gniewu. (Sofoniasz o dniu Sądu Ostatecznego)
Dies non interpellat pro homine. - Termin nie wzywa za człowieka (sam upływ terminu bez wezwania dłużnika nie powoduje powstania zwłoki dłużnika)
Difficile est satiram non scribere – trudno nie pisać satyry. (Juwenalis)
Difficile est satiram non scribere. - Ciężko nie pisać satyry (w czasach takiego upadku moralnego). (Iuvenalis)
Difficile est tenere quae acceperis nisi exerceas. - Ciężko zachować to, czego się nauczyłeś, bez ćwiczenia. (Pliniusz Młodszy)
Difficilis in otio quies – bezczynność nie daje odpoczynku.
Difficilis in otio quies. - Bezczynność nie daje odpoczynku.
Diligenter fines mandati custodiendi sunt. - Powinno się starannie przestrzegać granic umocowania.
Diligentia maximum etiam mediocris ingeni subsidium. - Pilność jest największą pomocą nawet dla przeciętnej inteligencji. (Seneca)
Diligere ex toto corde, et in tota anima – Miłować z całego serca i z całej duszy.
Dimidium facti, qui coepit, habet – kto zaczął, już zrobił połowę. (Horacy)
Dimidium facti, qui coepit, habet. - Kto zaczął, już wykonał połowę dzieła. (Horacius)
Dis aliter visum est – inna jest wola bogów. (Publiliusz Syrus)
Dis aliter visum est. - Inna jest wola bogów (trzeba się pogodzić z losem). (Publilius Syrius)
Disce, sed a doctis, indoctos ipse doceto – Ucz się, lecz u uczonych, nieuczonych sam nauczaj. (Disticha Catonis)
Discenda est virtus – cnoty należy uczyć. (Seneka za Sokratesem)
Discenda est virtus. - Cnoty należy (można) się uczyć. (Seneca za Sokratesem)
Discordias solet parere communio. - Współwłasność zazwyczaj rodzi spory.
Divide et impera – dziel i rządź. (Filip, król Macedonii)
Divide et impera. - Dziel i rządź (wprowadzaj niezgodę wśród poddanych, a łatwiej będzie nimi rządzić). (Filip, król Macedonii)
Divina natura dedit agros, ars humana aedificavit urbes – Boska przyroda dała pola, ludzka sztuka zbudowała miasta. (Warron)
Divitiae apud sapientem virum in servitute sunt, apud stultum in imperio - Bogactwa u mądrego są na służbie, a u głupiego przy władzy. (Seneca)
Divitiae non sunt bonum – bogactwo nie jest dobrem. (Seneka za stoikami)
Divitiae non sunt bonum. - Bogactwo nie jest dobrem (filozoficznie) (Seneca)
Dixisse me aliquando placuit, tacuisse numquam – Bywało niekiedy, że żałowałem tego, co powiedziałem, nigdy jednak tego, że milczałem.
Dla przyjaciela nowego nie opuszczaj starego. - sentencja zapożyczona
Do dwóch słów "miłość i miłosierdzie" można sprowadzić całe credo chrześcijańskie. - autor: Matka Teresa z Kalkuty
Do ut des – daję, abyś dał (tzw. zasada wzajemności)
Do zawarcia relacji przyjaźni potrzebny jest: czas poświęcony i ofiarowany drugiej osobie, zainteresowanie, uwaga i wsparcie skoncentrowane na drugim człowieku oraz musimy mieć dobrą bezwarunkową i bezinteresowną, nie przymuszoną wolę, że naprawdę tego chcemy.
Do życia w rodzinie w jedności potrzebny jest trud miłości.
Dobra wiara. Bona fides
Dobre relacje pozwalają budować zaufanie.
Dobre słowa mają moc zmieniania życia drugiej osoby. - Pastor Ewangelicki
Dobroć to miłość dająca. - na podst. "Owoce Ducha
Dobry los nie jest sprzymierzeńcem leniwych
Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. - autor: Antoine de Saint - Exupéry
Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. - sentencja zapożyczona
Docendo discimus – nauczając, uczymy się (Seneka)
Docendo discimus. - Ucząc innych sami się uczymy (Seneca, "Listy moralne")
Dolo facit qui petit quo redditurus est. - Działa podstępnie ten, kto żąda tego, co będzie musiał zwrócić.
Dolum malum facit qui ex aliena iactura lucrum quaerit. - Działa podstępnie, kto próbuje osiągnąć zysk z cudzego niepowodzenia
Dolus non praesumitur. - Złego zamiaru nie domniemuje się.
Dolus omnimodo puniatur. - Podstęp jest karany w każdym przypadku.
Domi suae quisque rex. - (Każdy dla siebie) w swoim domu królem.
Dominus vitae necisque – Pan życia i śmierci
Donec eris sospes, multos numerabis amicos, tempora si fuernit nubila solus eris. – dopóki będziesz szczęśliwy będziesz liczył (miał) wielu przyjaciół, gdy przyjdą czasy pochmurne (złe) będziesz sam. (Owidiusz, Tristia, I, 9, 5–6)
Donec eris sospes, multos numerabis amicos. Tempora si fuerint nubila, solus eris - Dopóki będziesz bogaty, wielu mieć będziesz przyjaciół, lecz kiedy przyjdą złe dni, zostaniesz sam. (Seneca "Listy moralne")
Dopiero, gdy zakochałem się w sobie reszta świata mogła zakochać się we mnie również.
Doradzaj się tylko ludzi, którzy Cię kochają i są mądrzejsi od Ciebie, bowiem oni często mają wyczucie, co jest dla Ciebie dobre i potrafią Ci pomóc rozwiązać Twoje problemy.
Dormiunt aliquando leges, moriuntur nunquam. - Ustawy czasem śpią, nigdy nie umierają.
Dostrzegaj pozytywną stronę problemów np. życiową lekcję.
Dostrzegajmy to co wartościowe i bezcenne w naszym życiu i cieszmy się tym będąc szczęśliwsi.
Dowiedz się więcej o innych, niż oni dowiadują się o Tobie. -
Droga do miłości i jedności wiedzie ponad podziałami, ponad uprzedzeniami i ponad urazami.
Droga do szczęścia prowadzi przez świętość.
Drugi człowiek nie da Ci szczęścia, jeśli sam ze sobą jesteś nieszczęśliwy!
Duas aures habemus et os unum, ut plura audiamus quam loquamur – Mamy dwoje uszu i jedne usta, abyśmy więcej słuchali niż mówili.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt – powolnego prowadzą losy, opornego siłą ciągną. (Seneka za Kleantesem)
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt. - Powolnego losy prowadzą, opornego wleką siłą. (idea stoicka)
Dulce bellum inexpertis – wojna (wydaje się) miła tym, którzy jej nie doświadczyli (Pindar, spopularyzowane przez Erazma z Rotterdamu).
Dulce bellum inexpertis. - Wojna (jest) słodka dla niedoświadczonych (nią). (Pindaros)
Dulce et decorum est pro patria mori – słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę (Horacy, Pieśni)
Dulce et decorum est pro patria mori. - Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę. (Horatius)
Dulcis est somnus operanti – słodki jest sen dla pracującego. (Kohelet)
Dulcius Ex Asperis – Słodsze po trudnościach
Dum excusare credis, accusas. - Kiedy myślisz, że się usprawiedliwiasz, oskarżasz się. (Św. Hieronim)
Dum inter homines sumus, colamus humanitatem. - Póki jesteśmy wśród ludzi, bądźmy ludzcy. (Seneca)
Dum spiro, spero – póki oddycham, mam nadzieję (póty żywota póki nadziei)
Dum spiro, spero. - Dopóki oddycham, nie tracę nadziei. (Cicero)
Dum tempus habemus, operemur bonum. - Póki mamy czas, czyńmy dobro.
Dum vita est, spes est. - Póki jest życie, póty nadzieja.
Dum vivimus, vivamus – Dopóki żyjemy, używajmy życia.
Dum vivimus, vivamus. - Póki żyjemy, żyjmy. (filozofia epikurejska)
Dums Spiro Spero – Dopóki oddycham nie tracę nadziei…
Duo cum faciunt idem, non est idem – gdy dwóch robi to samo, to nie jest to samo.
Duo cum faciunt idem, non est idem. - Gdy dwóch robi to samo, to nie jest to samo.
Duobus litigantibus tertius gaudet – gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. (Ezop)
Duobus litigantibus tertius gaudet. - Gdy dwaj się kłócą, trzeci się cieszy; gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta (Ezop)
Dura lex sed lex. - Twarde prawo, ale prawo.
Dura lex, sed lex – twarde prawo, ale prawo
Dura lex, sed lex. - Twarde (surowe) prawo, ale prawo.
Dura necessitas – twarda konieczność
Durante vita – Za życia.
Dusza nie znałaby tęczy, gdyby oczy nie znały łez
Duszę karmi miłość! - Mieczysław Łusiak SJ - deon.pl
Dzieciństwo jest snem rozumu.
Dziecko kochane i które kocha uczy się miłości,
Dziecko kochane i które kocha łatwiej się uczy i jest mądrzejsze, bowiem uczy się wyobraźni miłosierdzia .
Dziecko pouczane i które słucha i jest posłuszne uczy się mądrości.
Dziecko zachęcane do działanie uczy się samodzielności i chce coś samo osiągnąć.
Dziecko zachęcane do myślenia uczy się kreatywności i wyobraźni.
Dzielić się radością to dwa razy tyle radości, dzielić się smutkiem to połowa smutku. - sentencja zapożyczona
Dzięki miłości biedny jest bogaty. Z braku miłości bogaty jest biedny. -
Dziękuję nic nie kosztuje, a jest niezłym środkiem płatniczym
Dum Spiro Spero – Dopóki oddycham nie tracę nadziei…
Dan­ger is a beauti­ful thing when it is pur­po­seful­ly sou­ght out. – Niebez­pie­czeństwo jest piękną rzeczą, jeśli się jej świado­mie poszukuje.
Diamond cuts diamond Trafiła kosa na kamień. (diament tnie diament)
Dictionaries are like watches: the worst is better than none, and the best cannot be expected to go quite true. Słowniki są jak zegarki: najgorszy jest lepszy niż żaden, ale nawet od najlepszego nie można oczekiwać całkowitej precyzji.
Do you love life? Then don`t waste time, for that is the stuff life is made of. Kochasz życie? To nie trać czasu, bo czas jest życia budulcem.
Don`t put all your eggs into one basket. Nie wkładaj wszystkich swoich jajek do jednego koszyka.
Don`t talk of things after they are done. Nie mów o tym, co już zostało zrobione.
Duty is what we expect from others. Obowiązek to coś, czego oczekujemy od innych.
Dzieci i ryby głosu nie mają.
Dobre przy lepszym tanieje.
Diabłu i święcona woda nie pomoże.
Dziad zawsze dziadem, choć mu wszyscy dają.
Dziewica płocha nigdy nie kocha.
Do jutra się zagoi, a do wesela znaku nie będzie.
Do zabicia komara nie trzeba topora ciesielskiego.
Darowanemu koniowi nie patrzą w zęby (nie należy zaglądać w zęby).
Daj kurze grzędę, ona powie: wyżej siędę.
Droga cnoty śliska.
Dobrego i karczma nie zepsuje, a złego i kościół nie naprawi.
Dobry klucz każdy zamek otworzy.
Dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane.
Dojrzały owoc nie pozostaje długo na drzewie.
Dwa grzyby w barszcz (to za dużo).
Dwa koguty na jednych nie zgodzą się śmieciach.
Dwa razy daje, kto prędko daje.
Dobra Agnieszka, kto z nią nie mieszka.
Dla chcącego nie ma nic trudnego.
Dla kompanii dal się Cygan powiesić.
Do cierpliwych (odważnych) świat należy.
Drze się, jakby go (ją) obdzierano ze skóry.
Daj mu palec, on za rękę chwyta.
Dobry żołnierz kulom się nie kłania.
Diamond cuts diamond Trafiła kosa na kamień. (diament tnie diament)
Don`t put all your eggs into one basket.Nie wkładaj wszystkich swoich jajek do jednego koszyka.
Don`t talk of things after they are done. Nie mów o tym, co już zostało zrobione.
Don’t assume a door is closed because it doesn’t open with a touch. Kich it and see what happens. Nie zakładaj, że drzwi są zamknięte, bo nie możesz ich otworzyć trąceniem. Kopnij i zobacz, co się stanie.H. Jackson Brown Jr.
Deum sequere Idź za wezwaniem Boga Cyceron
Deus ex machina Bóg z machinyEurypides
Diabeł goni za hałasem, Chrystus szuka ciszy.św. Ambroży
Diabeł i inne złe duchy zostały przez Boga stworzone jako dobre z natury, ale same siebie zrobiły złymi.IV Sobór Laterański
Dla Ewangelii znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca, ale słowo Boże nie uległo skrępowaniu.2 Tm 2,9
Dla wierzącego Bóg stoi na początku, dla fizyka zaś na końcu wszelkich dociekań.Max Planck
Dla zjednoczenia z Bogiem należy poświęcić wszystko.Brat Albert
Do Nieba patrzysz w górę, a nie spojrzysz w siebie; Nie znajdzie Boga, kto Go szuka tylko w Niebie.Adam Mickiewicz
Dobra i niedole, życie i śmierć, ubóstwo i bogactwo pochodzą do Pana. Syr. 11,14
Dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Pana.Lm 3,26
Dobrze jest miłować, ale jeszcze lepiej miłować służąc. Kochaj i służ - to jest najlepsze! Bądź ludzki i bądź chrześcijaninem! Bądź tym, czym Bóg jest dla ludzi!Orlando Gambi
Dopiero w światłości krzyża można przyjąć ciemność cierpienia.Roman Rogowski
Dopiero wtedy, kiedy człowiek wróci do Boga, odzyska prawdziwe oblicze. Jakob Kneip
Dopóki istnieją ateiści, Bóg ma szansę, że będzie wspominany.Hans Kasper
Droga do nieba jest już częścią nieba.Graham Greene (ur. 1904)
Drogi człowieka do Boga są właściwie proste, jeżeli człowiek je sam nie pokręci.Aleksander Fedorowicz
Dwudziestoletni mają twarz taką, jaką dał im Pan Bóg, czterdziestoletni - jaką dało im życie, sześćdziesięciolatki - na jaką sobie zasłużyli.Albert Schweitzer
Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe.Ef 6, 1
Dziękuję Ci Stworzycielu za zmysły, które z każdego przedmiotu robią dowody na Twoją cichą obecność.Franciszek Kamecki
Dziwne, że się ludzie boją Ludzi jak Boga i więcej niż Boga.Juliusz Słowacki
Daleka droga zbliża nas duchowo do celu.Anna Osińska
Dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają odpoczynku we dnie i w nocy czciciele Besti i jej obrazu i ten, kto bierze znamie jej imieniaApokalipsa św. Jana
Dla Boga nie ma znaczenia odległość w czasie i przestrzeni. On jest stale obecny,w każdym krajobrazie życia.
Dziękuj Bogu, że nie spełnia wszystkich Twoich próśb.H. Jackson Brown, Jr
Dawnej ludzie wiedzieli mało, ale to "mało" poruszało do głębi ich serca. Dzisiaj ludzie wiedzą wiele, ale to "wiele" porusza ich tylko powierzchownie i karykaturalnie.Sören Aabye Kierkegaard
Dawniej ludzie chodzili na koncert, aby słuchać muzyki, dzisiaj - aby oglądać dyrygenta.Paul Hörbiger
Dla aktywnego człowieka świat jest tym, czym powinien być, to znaczy pełen przeciwności.Luc de Clapiers de Vauvenargues
Dla moich Polaków nie ma rzeczy niemożliwych.Napoleon I
Dlaczego ludzie mają nogi? Bo w przeciwnym razie ich głowy toczyłyby się jak kule.Platon
Dlaczego ludzie starają się zmieniać tych, których kochają?
Dlaczego płacz słodkim jest dla nieszczęśliwych?Augustyn
Dlaczego szukasz spoczynku, kiedyś zrodzony do pracy?Tomasz a Kempis
Do śmiechu używa się tylko 12 mięśni; marsowa mina wymaga pracy 14 mięśni.
Dobroć polega na szanowaniu i kochaniu ludzi bardziej niż na to zasługują.św. Paweł z Tarsu
Dobry człowiek, ale Mazur.Przysłowie
Dobrze jest od czasu do czasu przestać robić to, do czego się przywykło, by wiedzieć, że człowiek rządzi przyzwyczajeniem, a nie na odwrót.Lew Mikołajewicz Tołstoj
Dobrze jest umierać, gdy się ma świadomość, że zrobiło się w życiu coś naprawdę dobrego, że pozostanie się w pamięci choćby kilku ludzi i będzie się przykładem dla potomnych.Vincent van Gogh
Dobrze zrozumiana nauka chroni człowieka przed pychą, gdyż ukazuje mu jego granice.Albert Schweitzer
Dobrze, że człowiek nie może iść za własnym pogrzebem, bo by mu serce z żalu pękło.
Dobrze, że nie ma człowieka bez wad, bo taki człowiek nie miałby też przyjaciół.William Hazlitt
Dobrzy ludzie skłonni do łez.Przysłowie
Dobrzy to ci, którzy zadowalają się marzeniem o tym, co źli rzeczywiście robią.Platon
Dom to nie miejsce w którym mieszkasz, ale miejsce, gdzie ciebie rozumieją.Janusz Morgenstern (ur. 1922)
Dopiero kiedy człowiek zacznie się zastanawiać nad sobą samym, zrozumie jak bardzo niezdolny jest pojąć inne rzeczy.Blaise Pascal
Dopiero wtedy, kiedy człowiek wróci do Boga, odzyska prawdziwe oblicze.Jakob Kneip
Dopóki będziesz szczęśliwy, wielu będziesz miał przyjaciół. Gdy los cię opuści, będziesz sam.Owidiusz
Dopóki człowiek zdolny jest do samoodnowy, dopóty jest żyjącym stworzeniem.Henri Frederick Amiel
Dopóki ludzie istnieć będą, będą i błędy.Tacyt
Dopóki nie jesteśmy pewni - jesteśmy żyjący.Graham Greene (ur. 1904)
Doprawdy, jak to miło coś umieć.Moliere
Doświadczenie dowiodło, że kto nigdy nie ufa, będzie oszukany.Leonardo da Vinci
Dusza u człowieka rogata, nie wyjdzie z ciała bez bata.Przysłowie
Dużo ludzi nie wie, co z czasem robić. Czas nie ma z ludźmi tego kłopotu.Magdalena Samozwaniec
Działanie sztuki polega na zdolności ludzi do zarażanie się uczuciami innych ludzi.Lew Mikołajewicz Tołstoj
Dziś człek skacze, jutro płacze.Przysłowie
Dziś rzeczywistą głową rodziny jest ten, kto decyduje, na jaki program nastawić telewizor.Peter Richard Henry Sellers
Dziwna bowiem jest natura ludzka; im mniej sami mamy skłonności do męczeństwa, tym natarczywiej żądamy go od innych.Bolesław Prus
Dziwne, że ludzie mogą myśleć o śmierci, kiedy jest tyle do zrobienia w życiu.
Dowodem geniuszu jest 25 lat później dostarczyć idei krytykom.L. Aragon
Doświadczenie powiększa naszą mądrość, nie zmniejsza jednak naszej głupoty.J. Billings
Dla biedaka myśl o niebie jest dlatego tak przyjemna, bo wierzy w panującą tam większą równość stanów.Georg Christoph Lichtenberg
Dla wielu ludzi cnota polega raczej na żalu za grzechy niż na niepopełnianiu grzechów.Georg Christoph Lichtenberg
Dowcipny człowiek zawdzięcza najczęściej więcej niż połowę swego pomysłu durniowi, na którego trafił.Georg Christoph Lichtenberg
Dostojnik: urzędnik obdarzony dużą władzą i małą odpowiedzialnością.Ambrose Bierce
Dzięki mózgowi myślimy, że myślimy.Ambrose Bierce
Dopóki na świecie będzie istniał człowiek, będą też wojny.Albert Einstein
Dzisiejszemu światu jest potrzebna nie tyle energia termojądrowa, ile raczej energia zamknięta w ludzkim sercu, którą trzeba wyzwolić.Albert Einstein
Dwukrotnym głupcem i osłem jest ten, kto sądzi, że ujrzy koło siebie towarzyszy swych biesiad, gdy zaprzepaścił całe dziedzictwo.Sidrid Undset
Dużo nie znaczy dobrze, ale dobrze znaczy bardzo dużo.Demostenes
Dobrze pisać znaczy czynić myśl widzialną.Ambrose Bierce
Dobro życia nie polega na jego długości lecz na pożytku z niego.Seneka
Dopóki walczysz, jesteś zwyciezcą.
Duża wiedza czyni skromnym, mała zarozumiałym.Erskine Caldwell
Daj kobiecie maskę, zacznie mówić prawdę.Maryla Wolska
Dawniej kobiety piersiami żywiły niemowlęta - dziś producentów filmowych.Jean Cocteau
Dewotka i nad tabaką krzyżyki robi.Przysłowie
Dla mężczyzny sercem jest świat, dla kobiety światem jest serce.Christian Grabbe
Dniem czcić kobiety - po co? Ja czczę kobiety - nocą!Jan Izydor Sztaudynger
Do dziewczyny z siwą głowa, jak do psa z jeżem.Przysłowie
Do kobiety i do konia z przodu się przystępuje.Przysłowie
Do nieba żywcem będzie wzięty, kto pozna wszystkie kobiet wykręty.Przysłowie
Do wszystkich kobiet mów tak, jakbyś je kochał, a do wszystkich mężczyzn tak, jakby cię nudzili.Oscar Wilde
Dobre kobiety są lepsze niż dobrzy mężczyźni. Złe kobiety są gorsze niż źli mężczyźni.Marcel Achard
Dobre małżeństwo składa się z lepszej połowy i z mocniejszej połowy.Victor Kova
Dobre wino i ładna kobieta to dwie miłe trucizny.Przysłowie tureckie
Dusza kobieca jest bliska miłości; żyje nią jak najodpowiedniejszą dla siebie manną.Daniel Rops
Dyplomata to człowiek, który pamięta o urodzinach kobiety, ale zapomina o jej wieku.Sir Anthony Robert Eden
Dzieci i kobiety, fiołki oraz bławatki - wszystko to kwiatki.Przysłowie
Dziecię za rękę, matkę za serce.Przysłowie
Dzieciom, kurczętom, księżom i kobietom, nigdy dosyć.Przysłowie
Dziewczęcym udkiem bronię się przed smutkiem.Jan Izydor Sztaudynger
Dziewczyna dziś oszuka, a jutro poszuka.Przysłowie
Dziewczyna zakochana nie zna nad sobą pana.Przysłowie
Dzieweczka, wódeczka i skrzypeczka zawsze gubią młodzieńca.Przysłowie
Dziewica, oko i wiara - nie pozwalają ze sobą żartować.Przysłowie szwajcarskie
Dziewka jest jak wierzba, gdzie ją posadzisz, tam rośnie.Przysłowie
Dziewki, jak konopie, prędko rosną.Przysłowie
Dżentelmen to mężczyzna, który potrafi opisać kobietę bez posługiwania się rękami.Sir Alec Guiness
Dla mnie kobieta nie jest nigdy dość naga.Marcjalis
Dziewczęta wszcześniej czują, niż chłopcy myślą.Wolter
Dziewczyna łatwa do zdobycia, może być trudna do zniesienia.F. Wisley
Do doskonałości brakowało jej tego, że nie miała wad.K. Kraus
Dla kobiety, którą kiedyś kochał, mężczyzna zrobi prawie wszystko na świecie — poza tym, by znów ją pokochał.Oskar Wilde
Dla kochającego mężczyzny miłość jest jak słońce wokół którego krąży planeta.Dzięki promykom słońca jest życie na Ziemi.Miłość kobiety jest jak meteoryt, który spotyka planetę na swojej drodze. Najpierw pojawia się blask na niebie po czym uderzając w Ziemię powoduje jej unicestwienie.Michał Moskała
De mortuis aut bene aut nihil. O zmarłych należy mówić dobrze albo nic.Chilon (VI w. p.n.e.)
Deum sequere. Idź za wezwaniem Boga.Cyceron
Deus ex machina.Bóg z machiny.Eurypides
Dictum sapienti sat. Mądrej głowie dość dwie słowie.
Diem perdidi.Straciłem dzień (bo nie zrobiłem nic dobrego).Tytus Liwiusz
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt. Powolnego prowadzą losy, opornego siłą ciągną.Seneka Młodszy
Dulce et decorum est pro patria mori. Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę.Horacy
Dulcis est somnus operanti. Słodki jest sen dla pracującego.Kohelet
Dura lex, sed lex. Surowe prawo, ale prawo.
Dum spiro, speroPóki oddycham, mam nadziejęsentencja
Dimidium facti, qui coepit, habet.Kto zaczął już zrobił połowę.
Do dwóch słów "miłość i miłosierdzie" można sprowadzić całe credo chrześcijańskie.Matka Teresa z Kalkuty
Dorosły zwraca uwagę na czyny, dziecko - na miłość.Przysłowie indyjskie
Dusza nie ma prawa do miłości, zanim nie zacznie kochać; otrzymuje miłość, kiedy ma miłość.Chiara Lubich
Dzieci bardziej niż inni potrzebują mieć zupełną pewność, że są kochane przez tych, którzy mówią, że je kochają.Michel Quoist
Dzieci potrzebują miłości - szczególnie wtedy gdy na nią nie zasługują.Henry David Thoreau
Dziecko nie powinno być nigdy karane przez tych, których nie kocha.John Locke
Dziecko rodzi się z potrzebą miłości - i nigdy z niej nie wyrasta.
Dzięki miłości biedny jest bogaty. Z braku miłości bogaty jest biedny.
Dlaczego kochamy tych co nami gardzą, a gardzimy tymi co nas kochają?
Dla zakochanego każdy dzien jest świętemDaniel Nowak
Doceń miłość od pierwszego wejrzenia. Po drugim większość z nas dostałaby kosza.
Dlaczego miłość jest taka trudna? Aby pełnymi siłami można było ją wygrać!
Droga chatka gdzie mieszka matka.
Dwie głowy nie mieszczą się w jednej czapce.[greckie]
Daj głupiemu tysiąc rozumów, a on będzie wołał swój własny.[arabskie]
Dzieci – to goście, którzy pytają o drogę.przysłowie hinduskie
Duchy zmarłych radują się jedynie z ofiar składanych przez potomków.[chińskie]
Dusza popełnia błędy, gdy umysł jest zdemoralizowany.[greckie]
Dym gryzie w oczy także tych, którym się kadzi.[francuskie]
Dorosły zwraca uwage na czyny, dziecko - na miłość.[indyjskie]
Dzieci naśladują zazwyczaj wady i zalety rodziców.[mandżurskie]
Dzieci są mostem do nieba.[perskie]
Dzieci są skrzydłami człowieka.[arabskie]
Dziecku, które nie płacze, nikt nie da jeść.[jakuckie]
Dziecko, które nie zna pieszczoty, mówiąc, się nie uśmiecha.[abisyńskie]
Dzieło mistrza chwali.[polskie]
Dzień jest ojcem pracy, noc matką myśli.[włoskie]
Dobra dziewczyna robi apetyt siedmiu chłopcom.[armeńskie]
Dobry towar długo nie lezy, piękna dziewczyna długo nie czeka.[rosyjskie]
Dziewczęta są do oglądania, a nie do słuchania.[angielskie]
Dziewczęta winny byc jak dojżałe zboże; gdy są piękne - spuszczają głowy.[francuskie]
Dzieczyny jak okręty, zawsze mogą się rozbić.[włoskie]
Dziewczyny nie chcą nic prócz męża, a gdy go już mają, chcą wszystkiego.[angielskie]
Dobry co dziękuje, lepszy co obdaruje.[polskie]
Dlateg odzwon głośny, że wewnątrz próżny.[polskie]
Dzwon, choć wszystkich woła, sam nie idzie do kościoła.[polskie]
Dzwon też nie zawsze tak samo dzwoni.[serbskie]
Daj drugim dużo, ale nie zapomnij o sobie.[pigmejskie]
Darował, potem płakał i żałował.[polskie]
Deszczy gdy nie pada wiele, urodzaj sie dobry ściele.[polskie]
Deszcz jest jak kwiat, który czuje się na odległość.[pigmejskie]
Diabeł się w ornat ubrał i ogonem na mszę dzwoni.[polskie]
Dług kręci, dług kradnie.[polskie]
Dłużnika dobrego milczenie zepsuje.[polskie]
Daj dobremu grosz, on ci dziesięć odda.[polskie]
Dobry cnotą, nie mową się popisuje.[polskie]
Dobro i zło zawsze z sobą graniczą.[greckie]
Dobro nieprawnie nabyte nie daje pomyślności.[niemieckie]
Dobrocią i najsroższe zwierzę ugłaszczesz.[polskie]
Dobroć pełza tam, gdzie nie może iść.[szkockie]
Dobrodziejstwa piszą się na piasku, a krzywdy ryją się na kamieniu.[polskie]
Dostatek rodzi zuchwalstwo.[łacińskie]
Doświadczenie jest szkołą, w której lekcje drogo kosztują.[włoskie]
Dowodów nie nalezy liczyć, lecz ważyć.[łacińskie]
Dowódca nie odbiera przysięgi od swoich wojowników tuż przed stoczeniem bitwy.[wietnamskie]
Długa drogę skraca się chodzeniem, a nie wyrąbywaniem siekierą.[wietnamskie]
Droga krzyżowa drogą zbawienia.[łacińskie]
Do twardego drzewa twardego klinu potrzeba.[polskie]
Dobre drzewo dobry owoc rodzi.[polskie]
Drzewa nie ścinaj, gdy na nim ptak gniazdo ściele.[polskie]
Drzewo, co często skrzypi, niełatwo się łamie.[niemieckie]
Drzewo gromadzone przez trzy lata, spali się w godzinę.[wietnamskie]
Drzewo przewraca się na tę stroną, na którą się pochyla.[osmańskie]
Dotąd dwojechoć jeszcze nie jedno.Odtąd jednochoć nadal dwoje.Karol Wojtyła
Dziękuję Ci za każdy pocałunek,każdą godzinę, każde słowo, za uśmiech Twoje,za błękit i księżycową światłość Twych oczui czarność ich przez rozszerzone rozkoszą źrenice.Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Długa pokuta, kto babę oszuka.[polskie]
Dla tego kto nie ma ojca, starszy brat jest ojcem.[mongolskie]
Drzewo cierpliwośći jest cierpkie, lecz owoce jego to miód i cukier.[ameńskie]
Dość bogaty, kto w cnotę nieubogi.[polskie]
Dotknij miłość, zatrzymaj wiatr, ukołysz niebo, pocałuj gwiazdę, obejmij mrok, uchwyć chwilę, przywitaj się ze słońcem, zatańcz z księżycem, zabij nienawiść, wybacz wojnę zazdrości, pożartuj z uśmiechem i dopiero wtedy mów o wolności.
Desidero sentire amoris de tu cum aliquando.Chociaż raz pragnę poczuć się kochanym.
Damy radę, bo jak nie my to kto?Aleksandra Similar
Dzieci powinny chorować tylko na zabawki.Ewa Kosińska-Rzenno
Dziś większość ludzi umiera na postępujący zdrowy rozsądek, a kiedy jest już za późno na leczenie, odkrywają, że jedyną rzeczą, której się nigdy nie żałuje, sa własne błędy.Oscar Wilde
Dobrzy ludzie są mniej dobrzy, a źli ludzie są mniej źli, niż to się wydaje.Samuel Tayor Coleridge
Dwie rzeczy dają duszy największą siłę:wierność prawdzie i wiara w siebie.Seneka Starszy
Dusza nie znałaby tęczy, gdyby oczy nie znały łez.John V.Cheney
Dopiero gdy umarł zobaczyli, że istniał.
Doskonałość nie jest ukryta w wiedzy i umiejętności jej przekazywania.Doskonałość jest ukryta w miłości oraz umiejętności jej dawania.
Dowiedz się kim jesteś i pozostań sobą.Dolly Parton
Do swojego życia, dodaj trochę siebie - wtedy zostaniesz kimś.SkaakAnka
Dobrzy synowie należą do wszystkich, źli tylko do swoich rodziców.
Denerwować się, to mścić się na własnym zdrowiu, za głupotę innych.
Dobrzy ludzie sypiają znacznie lepiej niż źli. Oczywiście źli ludzie znacznie bardziej cieszą się z przebudzenia.Woody Allen
Do każdego człowieka jest klucz, ale najpierw trzeba go znaleźć.Anna Pawełek
Drobne podłości pokrywają dzień powszedni, jak liście okrywają drzewa.H. Jackson Brown, Jr
Dobry nauczyciel, jak aforysta, nie poniża i nie krzyczy, a zapraszając do refleksji nie traci poczucia realizmu i optymizmu.Czesław Banach
Dei facientes adiuvant - bogowie wspierają czyniących. Varro
Deklaracja: Deklaracje są filtrem słów. ks. Władysław Sedlak
Dla kochanków śmierć jest nocą poślubną. Noralis
Dobry los nie jest sprzymierzeńcem bezczynnych. Sofokles
Dopóki walczysz - jesteś zwycięzcą. Augustyn z Hippony
Dary uczynione przez złego człowieka nie przynoszą korzyści. Eurypides
Deformują nas formuły. Stanisław Jerzy Lec
Da daxtram misero - podaj prawicę nieszczęsnemu.
Da locum melioribus - ustąp miejsca lepszym (od siebie). (od siebie). (od siebie)
Da mi basia mille, deinde centum - pocałunków mi daj tysiąc i setkę. Katullus
Da mihi aliquid potum - daj mi coś do picia.
Da mihi factum, dabo tibi ius - udowodnij fakt, a ja ci wskażę prawo.
Dabis improbe, poenas! - Poniesiesz karę niegodziwcze
Dabit deus his quoquo finem, (malis) - Bóg i tym (nieszczęściom) położy kres.
Dach przecieka nie dlatego, że deszcz pada, ale dlatego, że w dachu dziura.
Dać w ziemię nura - najlepsza to emerytura. Jan Sztaudynger
Dać życie to również zgodzić się na cierpienie, przyjmując radość. Michel Quoist
Daemoni etiam vera dicenti non est credendum - diabłu, nawet gdy mówi prawdę, nie należy wierzyć. św. Jan Chryzostom
Daemonum cibus est: carmina poetarum, saecularis scientia, rhetoricum pompa verborum - pokarmem diabelskim są: pieśni poetów, wiedza świecka i retoryczne ozdoby słowne.
Daj (swemu) geniuszowi szansę. Persjusz
Daj drugiemu dojść do głosu - przecież wiesz, co chcesz powiedzieć, a nie wiesz co powie ten drugi, więc to powinno być dla ciebie ciekawsze. Magdalena Samozwaniec
Daj kobiecie maskę, zacznie mówić prawdę. Maryla Wolska
Daj kurze grzędę, ona powie: wyżej siędę. Kolberg
Daj mi rząd dusz! Adam Mickiewicz (1798 - 1855)
Daj mi właściwe słowo i odpowiedni akcent, a poruszę świat. Joseph Conrad
Daj mi wytrwanie i sił wiele, Boże, w życiu, co będzie twórcze i szalone. Julian Tuwim (1894 - 1953)
Daj ujście w słowach: bezgłośny żal będzie drążyć cię szeptem, aż serce ci pęknie. Makbet - William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 - 1616)
Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj. Bogwał (koniec XII w)
Daj, ać ja pobruszę, a ty skocz do piwnicy po piwo. Magik przegiął różdżkę ociupinkę. Andrzej Sapkowski (zwany ASem oraz Sapkiem)
Dają kaganiec owcom, żeby nie beczały. Kazimierz Brodziński
Dający musi być wyższy w hierarchii od tego, którego "karmi" jak pisklę. Nie przyjmuje się wartości kulturowych od pogardzanego niewolnika. Konrad Lorenz:
Dający musi być wyższy w hierarchii od tego, którego karmi jak pisklę. Nie przyjmuje się wartości kulturowych od pogardzanego niewolnika. Konrad Lorenz
Dajcie mi modlące się matki, a uratuję świat. św. Augustyn
Dajcie mi muzeum, a ja je wypełnię. Pablo Ruiz Picasso (1881-1973)
Dajcie mi punkt oparcia, a poruszę ziemię. Archimedes z Syrakuz (ok. 287 - 212 p.n.e)
Dajcie mi wystarczająco długą dźwignię i wystarczająco mocną podporę, a sam jeden poruszę cały glob. Archimedes z Syrakuz (ok. 287 - 212 p. n. e)
Dajcie nawet ślepym bawić się w ciuciubabkę! Stanisław Jerzy Lec
Daje dobrze, daje dużo, kto wraz z podarkiem daje uśmiech.
Daje się dla samego dawania, a nie po to, by otrzymać coś w zamian. Richard Carlson: Nie zadręczaj się drobiazgami
Daje więcej, kto daje w porę.
Daję słowo, zatem ja już przeszło czterdzieści lat mówię prozą, nie mając o tym żywnego pojęcia! Moliere (właść. Jean Baptiste Poquelin, 1622 - 1673)
Daleka woda ognia nie gasi.
Daleko trudniej jest żyć dla sprawy, aniżeli dla niej umrzeć. Hans Selye
Dalsza krewna: Czy śmierć to krewna? - życia pytasz się kochanie, tak krewna, ale dalsza, już na ostatnim planie. Sztaudynger Jan
Dał Pan Bóg zęby, da i chleb. Młodzianowski
Dała mi: Dała mi do zrozumienia że jest ze mnie kawał lenia. Gicgier Tadeusz
Dałem ci duszę - ożyw ją. Talmud
Dama pikowa: Dama pikowa jak to kobieta ma swego króla, asa i waleta. Konopiński Lech
Damnant quod non intelligunt - potępiają to czego nie pojmują (rozumieją); nienawidzą, ponieważ nie rozumieją.
Damnosa quid non inminuit dies? - Czegóż niszczący czas nie wykoślawi? Horacy
Damnum aut casu fit aut culpa - szkoda powstaje albo ze zdarzenia przypadkowego albo na skutek przewinienia.
Dania jest więzieniem. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 - 1616)
Dano kurowi grzędę, a on wyżej chce. Trotz
Dar cierpienia to rozszerzenie horyzontu, bardziej wszechstronne wnikniecie w to, czym jest życie i czym są żyjące istoty. Henryk Elzenberg
Dar uzdrawiania jest łaską. Ale łaską jest również umiejętność godnego życia, miłości bliźniego, poszanowania pracy. Nie trzeba przenosić gór, żeby dać dowody jaj wiary. Paulo Coelho
Dare est docere reddere - dawać znaczy uczyć odwzajemniania.
Daremnie miłość próbuje objąć to, co przestaje istnieć. Georges Bataille
Daremnie szukać wielkiego szczęścia po niskiej cenie.
Daremny trud: Po co krowie mówić "na zdrowie" ? i tak nie odpowie. Sztaudynger Jan
Darmo ci świat szeroki, kiedy ci trzewik ciasny. Linde
Darowanemu koniowi nie zaglądaj w zęby. Przysłowie polskie
Daruj minutom, dniom, godzinom - miną... Jan Sztaudynger
Dary, talenty, którymi nas Bóg obdarował, mają służyć tym, którym tych darów poskąpił. Każdy z nas jest w czymś lepszy. Jan Budziszak
Darząc uśmiechem uszczęśliwiasz serce. Uśmiech bogaci obdarzonego nie zubożając dającego. Nie trwa dłużej niż chwila, ale jego wspomnienie zostaje na długo. Nikt nie jest tak bogaty, by mógł nim pogardzić, ani tak ubogi, by nie mógł nim darzyć: Uśmiech niesie radość rodzinie, umacnia w pracy, świadczy o przyjaźni. Uśmiech podnosi na duchu zmęczonych, leczy ze smutku. Gdy więc napotkasz kogoś o twarzy ponurej, obdarz go hojnie uśmiechem, któż bowiem bardziej go potrzebuje niż ten, kto nie potrafi go dawać? Faber
Dasz pokój, masz pokój. Przysłowie polskie
Dat bene, dat multum, qui dat cum munere vultum - daje dobrze, daje dużo, kto wraz z podarkiem daje uśmiech.
Dat quae quisque potest - każdy daje, co może.
Dat veniam corvis, vexat censura columbas - cenzura wybacza krukom, a gnębi gołębie.
Data merces est erroris mei magna - wysoka była cena mojego błędu.
Data occasione - przy nadarzającej się sposobności.
Datek: Datek - na niewdzięczność zadatek. Fredro Aleksander
Daty i zegarki są wynalazkiem ludzi. William Faulkner
Daty są rodzynkami w historii.
Davus sum non Oedipus - jestem Dawus, nie Edyp (jestem prostym człowiekiem, nie umiem rozwiązywać zagadek). Terencjusz
Dawid rzekł - Sybila pieje. Tomasz z Celano (? - 1250)
Dawnej ludzie wiedzieli mało, ale to "mało" poruszało do głębi ich serca. Dzisiaj ludzie wiedzą wiele, ale to "wiele" porusza ich tylko powierzchownie i karykaturalnie. Sören Aabye Kierkegaard (1813 - 1855)
Dawniej człowiek zaczynał się od porucznika, teraz od Mercedesa. Wilhelm Lenz
Dawniej domy przypominały kościoły. Obecnie kościoły robią wrażenie pospolitych domów. św. Jan Chryzostom
Dawniej dziewczęta rumieniły się, gdy się wstydziły. Dziś się wstydzą, gdy się rumienią. Maurice Chevalier
Dawniej eksperymentowano w sztuce. Dziś eksperymenty mają być sztuką. Evelyn Waugh
Dawniej kobiety piersiami żywiły niemowlęta - dziś producentów filmowych. Jean Cocteau
Dawniej młodzi mężczyźni szukali sobie żon. Teraz wyszukują sobie teściów. Diana Webster
Dawniej młodzi mężczyźni szukali sobie żon. Teraz wyszukują sobie teściów. Diana Webster
Dawniej oczekiwano w napięciu na nową książkę lub operę. Dziś ludzie oczekują w napięciu na nowy model samochodu. Sir Laurence Olivier
Dawniej pacyfista wyglądał na wariata w realnym świecie, dziś jest realistą w zwariowanym świecie. Lord Soper
Dawniej podania przekazywano z ust do ust - dziś z biurka na biurko.
Dawniej śmierć była mi zawsze tylko kimś z szerszego towarzystwa. Teraz zasiada ze mną do jednego stołu: muszę się z nią zaprzyjaźnić. Dag Hammarskjöld
Dawniej udawałem cnotę, dzisiaj udaję ochotę. Jan Sztaudynger
Dawno mówią: gdzie Bóg, tam zgoda. Orzechowski
Dążenie do wolności jest wielką siłą człowieka. Antoni Kępiński (1918-1972)
Dążenie do zbawienia ludzkości jest najczęściej maską, pod którą ukrywa się dążenie do zdobycia władzy. Henry Louis Mencken (1880-1956)
Dbaj o czystość ołtarzy. Nie wiadomo, na którym cię złożą. Stanisław Jerzy Lec
Dbaj o to, aby twoje życie miało zawsze sens. Józef Maria Bocheński
Dbajmy o wysoki poziom naszych najniższych instynktów. Antoni Regulski
Dbałość o męża podkopuje intelekt żony. Agata Christie
De actu et visu - z doświadczenia i obserwacji.
De duobus malis minus est semper eligendum - trzeba zawsze wybierać mniejsze zło; z dwojga złego należy wybierać mniejsze zło. Thomas a Kempis
De facto - w rzeczywistości.
De fumo in flammam - z dymu w ogień; z deszczu pod rynnę.
De gustibus et coloribus non est disputandum - o upodobania i kolory nie należy się spierać.
De gustibus noli disputare - o gustach nie należy dyskutować.
De gustibus non est disputandum - w sprawach gustów nie ma dyskusji; gusty nie podlegają dyskusji; o gusta nie należy się spierać; o gustach nie należy dyskutować.
De iure - zgodnie z prawem; legalnie; formalnie.
De lana caprina - o kozią sierść (spór o byle co). (spór o byle co). (spór o byle co)
De maiore et minore non variant iura - prawa nie zmieniają się w zależnośći od większego lub mniejszego (znaczenia osoby). (znaczenia osoby). (znaczenia osoby)
De minimis - o najmniejszych rzeczach.
De minimis non curat lex - ustawa nie troszczy się o drobiazgi.
De mortuis aut bene aut nihil - O zmarłych należy mówić albo dobrze, albo w ogóle. Chilon ze Sparty
De mortuis nihil nisi bene - o zmarłych dobrze albo wcale (mówić). (mówić). (mówić)
De nihilo nihil fit - z niczego nic nie powstaje.
De novo - od nowa.
De principiis non est disputandum - o zasadach nie należy dyskutować.
De similibus idem est iudicium - w podobnych sprawach powinno zapadać takie samo rozstrzygnięcie.
De te fabula narratur - o tobie mówi bajka. Horacy
Debemur morti nos nostraque - my ze wszystkim, co mamy, jesteśmy dłużnikami śmierci. Horacy
Debet esse titulus secundum ius - tytuł powinien być podstawą realizacji prawa.
Debitor intellegitur is, a quo invito exigi pecunia potest - za dłużnika jest uważany ten, od którego można żądać pieniędzy wbrew jego woli.
Debitoris mei debitor non est meus debitor - dłużnik mojego dłużnika nie jest moim dłużnikiem.
Debiutuje się do samej śmierci, a i śmierć jest też debiutem. Aleksander Kumor
Decede mihi sole - nie zasłaniaj mi słonca.
Decus et Tutamen - ozdoba i zabezpieczenie.
Decyzja oswojenia niesie w sobie ryzyko łez. Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)
Decyzja wymaga niesłychanego wysiłku. Antoni Kępiński (1918-1972)
Deficyt: To co się ma, mając mniej niż gdyby nie miało się nic. Talleyrand Charles Maurice De
Dekretem nie można zmienić obyczajów, ani odwrócić powodzi. Wilhelm Lenz
Delegata potestas non potest deplegari - władza przekazana nie może być przekazywana.
Delego non potest delegare - posiadający władzę przekazaną nie może jej przekazać.
Deliberandum est saepe, statuendum semel - rozważać trzeba wiele razy, postanawiać raz.
Delicta parentium liberis non nocent - czyny niedozwolone rodziców nie obciążają dzieci.
Delicto parentum liberis non nocent - oszustwem jest ukrywanie oszustwa.
Delirium: Odsetki od setki. Fangrat Tadeusz
Demagog to człowiek, który obiecuje coś, czego inni nie są w stanie spełnić. Paul Henri Spaak
Dementi to potwierdzenie w formie zaprzeczenia. Andr‚ Francois-Poncet
Dementi to próba zastąpienia plotki kłamstwem. Roger Peyreffitte
Dementi to tymczasowe zaprzeczenie faktu, który jutro zostanie potwierdzony. Richard Crossman
Demokracja bywa fantastyczna tylko w żywiole rewolucji. Mikołaj Bierdiejew
Demokracja nie powinna iść tak daleko, żeby w rodzinie większością głosów decydować, kto jest ojcem. Willy Brandt
Demokracja polega na tym, że trzeba innym pozwolić się wygadać. Pietro Nenni
Demokracja stara się realizować ideał mas: Darmową Obfitość Tandety. Obfitość Tandety już mamy - ale Darmowość pozostaje iluzją. Konrad Reszczyk
Demokracja to kult szakali wyznawany przez osły. H. L. Mencken
Demokracja to najgorsza formą rządu, wyjątkiem wszystkich innych form. Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)
Demokracja to rządy brutali, temperowane przez dziennikarzy. Ralph Waldo Emerson
Demokracja to sprawowanie rządów poprzez dyskusje, ale efektywna jest tylko wtedy, kiedy dyskusje udaje się uciszyć. Clement Attlee
Demokracja wynika z przeświadczenia, że w zwykłych ludziach tkwią niezwykłe możliwości.
Demokracja zastępuje mianowanie zepsutej mniejszości wyborem dokonanym przez niekompetentną większość. George Bernard Shaw
Demokracja: mówisz, co chcesz, robisz, co ci każą. Geoffrey Berry
Demokracjom jeszcze trudniej uwolnić się od hipokryzji niż dyktaturom od cynizmu. Georges Bernanos
Demokratyczne wybory rozstrzygają o tym, kto będzie uciskany w majestacie prawa. Mikołaj Gomez Davilla
Dente superbo - wzgardliwym zębem (z lekceważeniem, z wyższością). (z lekceważeniem, z wyższością). (z lekceważeniem, z wyższością)
Depositum est, quod custodiendum alicui datum est - Depozytem jest to, co zostało dane komuś do strzeżenia.
Depositum nisi gratuitum nullum est - przechowanie, jeżeli jest bezpłatne, jest nieważne.
Depositum nullum habet praescriptio - depozyt nie podlega przedawnieniu.
Deszcz - najstarsza kołysanka świata. Erich Maria Remarque
Deszcz - zbiorowe samobójstwo milionów kropel skaczących na ziemie z wysokości nieba.
Determinacja jest wezwaniem budzącym ludzką wolę. Anthony Robbins
Deum sequere - idź za wezwaniem Boga; podążaj za Bogiem. Cyceron
Deus et natura nihil faciunt frustra - Bóg i natura niczego nie czynią próżno.
Deus ex machina - (dosł. Bóg z maszyny [teatralnej]) rozwiązanie nie mające znamion prawdopodobieństwa; niespodziewane lub sztuczne rozwiązanie zawiłej kwestii (np. w dramaturgii). Eurypides
Deus vult - Bóg tak chce.
Di immortales! - O Bogowie nieśmiertelni
Diabeł goni za hałasem, Chrystus szuka ciszy. św. Ambroży
Diabeł jest buntownikiem Kosmosu, niezależnym w imperium tyrana, sprzeciwem wobec jednolitości, dysonansem w uniwersalnej harmonii, wyjątkiem od reguły, osobliwością, tęsknotą za oryginalnością, która burzy porządek ustanowiony przez Boga; on obala monotonię, jaka by panowała w sferach niebieskich, gdyby każdy atom w nieświadomej prawości i z pobożnym posłuszeństwem niewolniczo trzymał się wyznaczonego sobie kursu. Paul Carus
DIABEŁ jest optymistą, o ile sądzi, że może ludzi uczynić gorszymi. Karl Kraus
Diabeł jest optymistą, o ile sądzi, że można ludzi uczynić gorszymi. Karl Kraus (1874-1936)
Diabeł ma więcej niż dwunastu apostołów. . Przysłowie szwedzkie
Diabeł nie śpi z byle kim. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Diabeł nie śpi, ale bogowie też. .
Diabeł nigdy nie przychodzi z przodu. Escriva de Balaguer
Diabeł wie wszystko, nie wie tylko gdzie kobiety ostrza swoje noże. przysłowie bułgarskie
Diabeł: wielki, czarny znak zapytania. Napierski Stefan
Diabłu święcona woda nie pomoże. Przysłowie ludowe
Diabły i inne złe duchy zostały przez Boga stworzone jako dobre z natury, ale same siebie zrobiły złymi. IV Sobór Lateraneński
Dialog półinteligentów równa się monologowi ćwierćinteligenta. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Diamond cuts diamond - trafiła kosa na kamień.
Dicere non est facere - mówić nie znaczy czynić, mówienie nie jest czynem.
Dictum sapienti sat (est) - powiedziane mądremu wystarczy; mądremu starczy słowo; mądrej głowie dość dwie słowie.
Dictum, factum - (dosł. słowo, fakt) słowo się rzekło; powiedziane
Diem perdidi - straciłem dzień (bo nie uczyniłem nic dobrego). Svetonius
Diem perdidi - zmarnowałem dzień. Tytus
Dies a media nocte incipit et sequentis noctis media parte finitur - dzień mierzy się od północy do północy następnej.
Dies a quo non computatur in termino - początku terminu nie wlicza się do terminu.
Dies coeptus pro completo habetur - dzień rozpoczęty uważa się za pełny (przy odliczaniu terminów). (przy odliczaniu terminów). (przy odliczaniu terminów)
Dies diem doces - dzień uczy dzień.
Dies interpellat pro homine - termin upomina się w imieniu człowieka.
Dies irae - dzień gniewu. Sofoniasz
Dla komputera nie ma rzeczy niemożliwych z wyjątkiem tych, których od niego wymagamy. Prawa Murphy'ego
Dies non interpellat pro homine - termin nie wzywa za człowieka (sam upływ terminu bez wezwania dłużnika nie powoduje powstania zwłoki dłużnika). (sam upływ terminu bez wezwania dłużnika nie powoduje powstania zwłoki dłużnika). (sam upływ terminu bez wezwania dłużnika nie powoduje powstania zwłoki dłużnika)
Difficile est satiram non scribere - ciężko (trudno) nie pisać satyry. Juwenalis
Difficile est tenere quae acceperis nisi exerceas - ciężko zachować to, czego się nauczyłeś, bez ćwiczenia. Pliniusz Młodszy
Difficilis in otio quies - bezczynność nie daje odpoczynku.
Diligenter fines mandati custodiendi sunt - powinno się starannie przestrzegać granic umocowania.
Diligentia auget opulentiam - pilność powiększa bogactwo.
Diligentia comparat divitias - pilność zestawia bogactwa. Cyceron
Diligentia ditat - pilność wzbogaca.
Diligentia maximum etiam mediocris ingeni subsidium - pilność jest największą pomocą nawet dla przeciętnej inteligencji. Seneka
Diligere ex toto corde, et in tota anima - miłować z całego serca i z całej duszy.
Diligite inimicos vestros - miłujcie nieprzyjaciół waszych.
Dimidium facti, qui coepit, habet - połowy dokonał, kto zaczął. Horacy
Diogenis dolium - beczka Diogenesa.
Dira necessitas - okrutna konieczność.
Dis aliter visum est - bogowie zdecydowali inaczej; inna jest wola bogów (trzeba pogodzić się z losem). Publilius Syrius
Disce puer - ucz się chłopcze.
Disce, puer, Latine ego te faciam mościpanie - ucz się chłopcze łaciny, a ja zrobię cię panem. Stefan Batory
Disce, sed a doctis disce! - Ucz się, lecz od uczonych się ucz
Discenda est virtus - Cnoty należy (można) się uczyć. Sokrates
Discipulus est prioriris posterior dies - dzień następny jest uczniem poprzedniego, ostatni dzień jest uczniem pierwszego.
Discordias solet parere communio - współwłasność zazwyczaj rodzi spory.
Divide et impera - dziel i rządź (wprowadzaj niezgodę wśród poddanych, a łatwiej będzie nimi rządzić). Filip, król Macedonii
Divitiae apud sapientem virum in servitute sunt, apud stultum in imperio - bogactwa u mądrego są na służbie, a u głupiego przy władzy. Seneka
Divitiae non sunt bonum - bogactwo nie jest dobrem. Seneka
Dixi! - Powiedziałem
Dla aktywnego człowieka świat jest tym, czym powinien być, to znaczy pełen przeciwności. Luc de Clapiers de Vauvenargues (1715 - 1747)
Dla bezczynnych szatan zawsze znajdzie zajęcie. Przysłowie angielskie
Dla chcącego nie ma nic trudnego. Erazm z Rotterdamu
Dla chciwych mało całego świata. Seneka Młodszy
Dla chrześcijanina ziemia obca jest ojczyzną i każda ojczyzna ziemia obcą. List do Diogeneta
Dla cierpiącego fizycznie potrzebny jest lekarz, dla cierpiącego psychicznie - przyjaciel. Menander
Dla cierpiących najmniejsza radość jest szczęściem. Sokrates
Dla cnoty nie ma żadnego większego teatru nad sumienie. Cyceron
Dla człowieka dostępne są dwa dobra: informacja i dobra materialne. Janusz Dietrych, System i konstrukcja
Dla człowieka nie ma nic pewnego. Owidiusz (Publius Ovidius Naso, 43 p. n. e. - 17 lub 18 n. e)
Dla człowieka nie tylko świat otaczający jest zagadką; jest on nią sam dla siebie. I z obu tajemnic bardziej dręczącą wydaje się ta druga. Antoni Kępiński (1918-1972)
Dla człowieka niedojrzałego znamienne jest, że pragnie on wzniośle umrzeć za jakąś sprawę; dla dojrzałego natomiast - że pragnie dla niej żyć. Wilhelm Stekel
Dla człowieka podobnie jak dla ptaka, świat ma wiele miejsc, gdzie można odpocząć, ale gniazdo tylko jedno. Oliver Wendel Holmes
Dla człowieka prawdziwie religijnego nic nie jest grzechem. Novalis
Dla człowieka zacnego dług jest gorzka niewolą. Przysłowie łacińskie
Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka, świat ma wiele miejsc, gdzie można odpocząć, ale gniazdo tyko jedno.
Dla dwóch osób siedzących razem przy dzbanku herbaty i świeżych ciasteczkach wszystkie wielkie problemy świata przestają istnieć. W tej chwili przyjaciele znajdują się we własnym "cudownym ogrodzie". Dugdale Pamela
Dla dzieci świat i wszystko, co się w nim znajduje, jest czymś nowym, czymś, co budzi zdziwienie. Jostein Gaarder: Świat Zofii
Dla dzieci trzeba pisać tak, jak dla dorosłych, tylko lepiej. Gorki Maksym
Dla harmonii małżeństwa lepiej jest, gdy zgodność dotyczy cech bardziej powierzchownych, a rozbieżność cech głębszych. Antoni Kępiński (1918-1972)
Dla jednych życie zaczyna się po czterdziestce, dla innych dopiero po setce. Wilhelm Lenz
Dla katolika nie może istnieć neutralność. Pan Bóg też nie jest neutralny. Richard Jeager
Dla każdej hierarchii prawdziwe jest twierdzenie, że im wyższy szczebel tym większy chaos. Prawo Dowa
Dla kobiet miłość jest odpustem zupełnym; mężczyzna prawdziwie kochający może popełniać zbrodnie, a będzie zawsze jak śnieg biały w oczach tej, którą kocha, jeżeli kocha gorąco.
Dla kobiety fakty, logika, rozum nic nie znaczą, ona rządzi się uczuciami i kaprysem. Bałucki Michał, pseud. Elpidon, Załęga (1837-1901)
Dla kobiety piękno stanowią dzieci, dla mężczyzny - siła. Mongolskie
Dla kobiety seks ma na ogół tylko wtedy prawdziwą wartość, jeśli akt płciowy nie odbywa się w pustce uczuciowej; miłość jest najlepszą nauczycielką. Najwymyślniejsze nawet pozycje przy stosunku nie powodują u kobiety pełnej satysfakcji seksualnej, jeśli nie istnieje aura porozumienia z mężczyzną . Wanda Krzemińska, O kobiecie dwanaście rozdziałów
Dla kobiety, jak powiedzieliśmy, umiejętne rozwijanie zainteresowań w dzieciństwie ma szczególne znaczenie. Właśnie ze względu na jej właściwości biologiczne. W razie braku zainteresowań, kobieta nie tylko ciężej znosi okres przekwitania, ale i starość; nuda, jaka towarzyszy człowiekowi nie mającemu o co prócz spraw codziennych zaczepić myśli, sprzyja rozma
Dla kochanej Ojczyzny w nieszczęście to popadłem i popadam niewinnie przyciśnięty do nieprzyjaciół. Jerzy Lubomirski
Dla konserwatysty refleksja nad podstawami własnego światopoglądu jest rodzajem profanacji tak samo jak konieczność udowadniania egzystencji Boga jest estetycznym zgorszeniem dla każdego prawdziwie wierzącego; jest wyprowadzaniem irracjonalnej wartości na poziom racjonalny, desakralizacją boskości, której odebrany zostaje urok tajemniczości, bez której nie można pewnie stawić czoła lewicowym czcicielom diabła na ich polach bitewnych rozumu. Georg Quabbe
Dla krótkowidza i strach bywa drogowskazem. Safona
Dla leniwego każdy dzień jest świętem. Przysłowie uzbeckie
Dla losu nie ma nic trudnego. Tacyt
Dla ludzi naprawdę wielkich nie ma większej radości od tej, gdy drugim mogą sprawić radość. Wilhelm Keppler
Dla ludzi, którzy znajdują się na ślepym torze, wykolejenie się bywa ratunkiem. Leszek Kumor
Dla mężczyzny kobiety są tym, czym żagle dla żaglowca - nie popłynie bez nich. Jacques Chardonne
Dla mężczyzny sercem jest świat; dla kobiety światem jest serce. Christian Grabba
Dla miernot geniusz jest czymś niewybaczalnym. Elbert Hubbard (1856 - 1915)
Dla ministra finansów najbardziej miękką pościelą jest twarda waluta. Antoine Pinay
Dla mnie Bazylika świętego Piotra jest bardziej kościołem pogańskim, niż chrześcijańskim. Za dużo w nim przepychu. Za dużo złota, monumentalności. Żeby się pomodlić w ciszy, trzeba długo szukać kaplicy z Najświętszym Sakramentem. Ks. Stanisław Musiał, jezuita
Dla mnie demokracja parlamentarna to pokojowa wojna wszystkich ze wszystkimi. Lech Wałęsa - na spotkaniu z robotnikami w Pucku w maju 1990
Dla mnie samego godzina śmierci będzie godzina narodzin do nowego, wspanialszego życia. Johann Gottlieb Fichte
Dla mnie to nic. Nowe milenium, nowy wiek czy nowy rok. Dla mnie to jeszcze kolejny dzień, kolejna noc. Słońce, księżyc, gwiazdy pozostaną te same. Dalajlama, 1999
Dla moich Polaków nie ma rzeczy niemożliwych. Napoleon I (Napoleon Buonaparte, 1769 - 1821)
Dla nas nie ma istotnego znaczenia to, o czym myślimy, lecz to, co o tym myślimy. Janusz Dietrych, System i konstrukcja
Dla niego skok to tylko w bok. Malicki Wiesław
Dla niejednego człowieka łatwiej jest spełnić przysługę, niż ją przyjąć. Najczęściej wchodzi tu w grę podrażniona ambicja. Człowiek lubi być niezależny i jak najwięcej zawdzięczać sobie. Nie lubi prosić ani okazywać wdzięczności. Jest w tym po prostu brak poczucia rzeczywistości: nawet najbardziej niezależny człowiek na każdym kroku w swym bytowaniu i w swoim działaniu uzależniony jest od drugich. Tadeusz Olszański
Dla nikogo nie jest ani za wcześnie, ani za późno zacząć troszczyć się o zdrowie swej duszy. Epikur z Samos
Dla obrony wiary Kościół poświęci nawet wolność, ale dla zachowania wolności nie poświęci nigdy wiary. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Dla osiągnięcia celu niejeden staje na głowie. Cudzej
Dla osiągnięcia celu politycznego można poświęcić w ofierze połowę ludzkości. Mao Zedong (przywódca komunistycznych Chin, 1893 - 1976)
Dla pijaka bohaterem jest ten kto może wypić więcej.
Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny. . . Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś. John Foster Dulles (1888-1959)
Dla pokrzepienia serc. Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916)
Dla Polaków można czasem coś dobrego zrobić, ale z Polakami nigdy. Aleksander Wielopolski (1803 - 1877)
Dla pracy są zwykłe dzionki, a niedziela dla małżonki. Tadeusz Boy-Żeleński
Dla przewagi wielu uciążliwości życia niebo ofiarowało człowiekowi trzy rzeczy: nadzieję, sen i śmiech.
Dla psa jego pan jest Napoleonem. Stąd się bierze nieustająca popularność psa. Aldous Leonard Huxley (pisarz angielski, 1894-1963)
Dla rządu przed wyborami drogi jest wyborca. Po wyborach drożeje wszystko inne. Jean Rigaux
Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą, gdy drugim radość w niedoli przynoszą. Asnyk Adam, pseud. Jan Stożek (1838-1897)
Dla sokoła las niestraszny. Stanisław Brzozowski
Dla sztuki nie są niebezpieczni podpalacze, ale strażacy. Bernard Buffet
Dla świata jesteś nikim, ale dla kogoś możesz być całym światem.
Dla tego, co nie krzywdzi, zbędne prawdomówstwo. Antyfanes
Dla tej pani bliźni - to tylko mężczyźni. Jan Sztaudynger
Dla towarzystwa dał się Cygan powiesić.
Dla ubóstwa wielu ludzi zgrzeszyło. Eklezjastes
Dla Wernersa marka niemiecka miała przypuszczalnie tę samą wartość, co posłuszny żołnierz. Z jego punktu widzenia chodziło więc o pokaźną armię. Właśnie zamierzał użyć jej w celu wygrania bitwy . Hans Helmut Kirst, Powojenni zwycięzcy
Dla wielkich czynów niewiele pomaga zbytnia przezorność i zimna odwaga. Zapał, nie mędrkowanie odnosi zwycięstwo. Jean de La Fontaine
Dla wielu ludzi cnota polega bardziej na żalu za grzechy niż na ich nie popełnianiu. Georg Chrostoph Lichtenberg
Dla wielu ludzi utrudnianie sobie życia stanowi jakiś ulubiony sport. Tadeusz Dołęga Mostowicz
Dla wierzących Bóg stoi na początku, dla fizyka zaś na końcu wszelkich dociekań. Max Planck
Dla większej chwały Bożej. św. Ignacy Loyola
Dla większości mężczyzn poprawić się znaczy zmienić wady. Voltaire
Dla wydawców żaden autor nie jest geniuszem. Heinrich Heine
Dla zachowania równowagi nie należy czepiać się na drutach.
Dla zbrodni zawsze bezpieczna jest droga przez zbrodnie. Seneka Młodszy
Dla zjednoczenia z Bogiem należy poświęcić wszystko. św. brat Albert Chmielowski
Dla zwierzęcia, które nie wpada w pułapkę ja, nie istnieje nic tragicznego. Georges Bataille
Dla zwyciężonych jedyną nadzieją jest zbyć się nadziei. Wergiliusz
Dlaczego bije się na alarm zawsze tych samych? Jacek Wejroch
Dlaczego człowiek nie ma nic pewnego. Owidiusz
Dlaczego doktorze lecząc innych nie leczysz się sam? Ezop
Dlaczego ja mam być sprawiedliwy? Pan Bóg jest sprawiedliwy. Jan Stanisławski (1860 - 1907)
Dlaczego lepiej być bydlęciem, które ma pasożyty, niż pasożytem na grzbiecie bydlęcia? Louis Aragon
Dlaczego ludzie potrafią lepiej umierać niż żyć? Dlatego, że żyć trzeba długo, a umrzeć można prędko. Fiodor Dostojewski
Dlaczego ludzie umieją lepiej umierać niż żyć? Dlatego, że żyć trzeba długo, a umrzeć można prędko
Dlaczego mam słuchać serca? Bo nie uciszysz go nigdy. I nawet gdyby udawał że nie słyszysz o czym mówi nadal będzie biło w twojej piersi i nie przestanie powtarzać ci tego co myśli o życiu i świecie. Paulo Coelho
Dlaczego milczeć na temat śmierci? Od niej możemy się uczyć żyć spokojnie i w zadowoleniu
Dlaczego nie karać złodziei czasu? Zbigniew Zborowski
Dlaczego nie możemy byś szczęśliwi teraz, przecież jutro możemy już nie żyć. . . Tennessee Williams (1914-1983)
Dlaczego piszę te krótkie fraszki? Bo słów mi brak! Stanisław Jerzy Lec
Dlaczego płacz słodkim jest dla nieszczęśliwych? św. Augustyn
Dlaczego przyjemne kobiety wychodzą za mąż za nudnych mężczyzn? Ponieważ inteligentni mężczyźni nie żenią się nigdy z przyjemnymi kobietami. William Somerset Maugham (1874-1965)
Dlaczego rezygnować? Tyle nieba mamy przecież nad nami. Raol Follerau
Dlaczego tak często ludzie, dla których bardzo dużo zrobiłeś, ciężko się na ciebie obrażają? Może dlatego, że przypominasz im o ich słabościach. Kirk Douglas, Syn śmieciarza, Autobiografia
Dlaczego tak często zwierzę wychodzi z człowieka? Pewnie nie może z nim już dłużej wytrzymać. Lech Nawrocki
Dlaczego trzeba całego życia, by sobie uświadomić, że złowróżbne znaki pojawiają się równie często jak ptaki na czereśni? Jonathan Carroll - Zaślubiny patyków
Dlaczego wszystkie prawa brzmią jak obowiązki? Mieczysław Michał Szargan
Dlaczego wszystko, co sprawia nam radość, wszystko, czemu przypisujemy urok piękna, wszystko, co odziewamy w szatę ideału, kończy się czymś brudnym, głupim, nędznym lub śmierdzącym, dlaczego nietrwałość jest cechą absolutu, a wzniosłość i triumf nie są jego finałem? Miłość kona w znudzeniu, upodleniu lub zazdrości, dobroć w spektakularnych filantropiach, książka w składzie makulatury, poezja w ocenach szkolnych belfrów, konie wyścigowe w jatkach rzeźników, demokracja w tłumie, wolność w ZOO, sława w megalomanii, wiedza w pysze, cacka na śmietniku. Valdemar Baldhead (Łysiak), Konkwista
Dlatego czas tak powoli mija. K. Kraus
Dlatego diabeł mądry, że stary. Rysiński
Dłonie są krajobrazem serca. Jan Paweł II (właśc. Karol Wojtyła, 1920-2005)
Dług honorowy: dwa pojęcia wykluczające się wzajemnie. Tadeusz Gicgier
Długa dysputa oznacza, że obie strony nie mają racji. Wolter (1694-1778)
Długa jest droga wiodąca od rozumu do serca. Gottfried Wilhelm Leibniz
Długi język ma krótkie nogi. Krzysztof Mętrak
Długi most miłości do Boga idzie do brzegu wieczności tylko przez kolejne, najbliższe filary, przez miłość bliźniego. Bernard Häring
Długi sen, krótkie życie. Przysłowie
Długie miała życie matka, której syn sprawia pogrzeb. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e)
Długie szaty krępują ciało, a bogactwa duszę. Sokrates
Długość życia ludzkiego - to punkcik, istota - płynna, spostrzeganie - niejasne, zespól całego ciała - to zgnilizna, dusza - wir, los - to zagadka, sława - rzecz niepewna. Marek Aurelisz
Dmijmy sami w nasze żagle! Stanisław Jerzy Lec
Dni mnie oszukały, znienacka w lata się zmieniały. Jan Sztaudynger
Dniem czcić kobiety - po co? Ja czczę kobiety - nocą! ( Na Dzień Kobiet ) Jan Sztaudynger
Dno jest dnem, nawet jeśli jest obrócone do góry. Stanisła Jerzy LEC
Dno każdej tragedii to głupota. Dołęga-Mostowicz Tadeusz
Do all the work you can - pracuj tyle ile możesz.
Do Boga trzeba przychodzić dniem i nocą.
Do celu tam się wysiada. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
Do cudzej żony diabeł łyżkę miodu przykłada. Gloger
Do czego, u diabla, miałoby się to przydać?. Robert Lloyd, inżynier w Wydziale Zaawansowanych Systemów Obliczeniowych IBM, o mikroprocesorze - ok. 1968 r
Do czterdziestki dobre jedzenie, po czterdziestce - picie. Talmud
Do domów szlachetnych pieniądze mogą wejść jedynie drzwiami cnoty. Anyot
Do epoki należą określone cnoty jak również określone wady, które pozostają ze sobą w związku. Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832
Do głowy wpadają pomysły od wewnątrz. Stanisław Jerzy Lec
Do greckich kalend na czas nieokreślony. Oktawian August (Caius Iulius Caesar Octavianus Augustus, 63 p. n. e. -14 n. e)
Do grosza grosz to się napełni trzos. Przysłowie ludowe
Do grubego kloca gruby klin. Novalis
Do jednego szczęście się śmieje, do innych szczerzy zęby. Sławomir Wróblewski
Do każdej: Do każdej Ewy i Ewki, wszyscy smalimy cholewki. Monastyrski Andrzej
Do kochania pora nie tylko z wieczora. Wiekiera E
Do komunizmu nie dotarłem przez Marksa. To Ewangelia doprowadziła mnie do niego. Andre Gide (pisarz francuski)
Do kościoła kiedy chcesz, a na ratusz musisz. Rysiński
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba /Podnoszą z ziemi przez uszanowanie Dla darów Nieba. . . Tęskno mi, Panie. . . Do kraju tego, gdzie winą jest duża Popsować gniazdo na gruszy bocanie, Bo wszystkim służą. . . Tęskno mi, Panie. . . Cyprian Norwid (1821 - 1883)
Do ludzi po rozum, do matki po serce. Przysłowie ludowe
Do miłości i pożyczania pieniędzy nie zmusisz. Sentencja żydowska
Do młodych ludzi przyjaźń przychodzi w glorii wiosny, jako najwspanialszy cud piękna, misterium narodzin. Ale i dla starszych jest ona równie pięknym kwiatem jesieni. Black Hugh
Do myślenia potrzebny jest mózg, nie mówiąc już o człowieku. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Do nas należą tylko godziny. A godzina szczęścia znaczy wiele. Theodor Fontane
Do niczego nie przywiązuj się sercem tak mocno, żeby strata tej rzeczy uczyniła cię niepocieszonym. Herder Johann Gottfried
Dobry lis nie zjada kur swego sąsiada.
Do nieba patrzysz w górę, a nie spojrzysz w siebie; Nie znajdzie Boga, kto go szuka tylko w niebie. Adam Mickiewicz (1798-1855)
Do not keep the alabaster boxes of your love and tenderness sealed up until your friends are dead. Fill their lives with sweetness. Speak approving, cheering words while their ears can hear them and while their hearts can be thrilled by them. Henry Ward Beecher (1813 - 1887)
Do odważnych świat należał.
Do ożenku potrzeba kobiety, z którą człowiek nie tylko chętnie by się przespał, ale jeszcze miał ochotę na wspólne śniadanie. Waldemar Łysiak
Do państw wchodzi najpierw zniewieściałość, potem przesyt, potem pycha i wreszcie zguba. Pitagoras
Do podróży przygotuj się tak, jakbym przygotowywała się na śmierć. Jeśli nie wrócę, zostawię przynajmniej wszystko w najmniejszym porządku. Katherine Mansfield (1888-1923), pisarka angielska
Do polowania na pchły i męża nie trzeba mieć karty myśliwskiej. Zygmunt Fijas
Do pomyślnych wiatrów trzeba umieć się ustawić. Katarzyński Władysław
Do powstania dzieła sztuki, podobnie jak do wydania na świat człowieka, potrzebny jest udział dwojga ludzi: tego, co ma talent, i tego, co mu daje natchnienie. Władysław Bodnicki (1910-1983)
Do powyższego: niestety, to samo można powiedzieć o biedzie.
Do przodka się nie pchać, na tyle nie zostawać, a i w środku za długo nie siedzieć. Jan Krzeptowski z Kościelisk (Sabała)
Do pustej głowy wchodzi niewiele wiedzy. Karl Kraus
Do rządu, nierządu i pogody ma zaufanie tylko młody. Jan Sztaudynger
Do skoku w przepaść nie trzeba trampoliny. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Do smaku(Ad gustum). (Ad gustum). (Ad gustum)
Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach
Do szczęścia nie trzeba piękności. Przysłowie ludowe
Do tańca grają nam / Armaty, stali szczęk, / Śmierć kosi niby łan, / Lecz my nie wiemy, co to lęk. Roman Ślęzak
Do tego doszło, ze jeżeli ktoś nie zrobił komuś świństwa, to zaraz uważa się go za szlachetnego człowieka. Mikołaj Gogol
Do tego, by mądrze się działo, potrzebne są młode ręce i stare głowy. Jean Rigaux
Do tego, żeby żyć zwyczajnie, trzeba mieć wiele odwagi. Soren Aabye Kierkegaard
Do uczelni nie wchodzi się z bronią. Talmud
Do upartych ludzi nic nie przemówi. . . to tak jakby przekonywać papieża, że Boga nie ma
Do wielkich osiągnięć przez wąskie ścieżki. Victor Marie Hugo (1802-1885)
Do władzy dochodzi się na ogół nie tyle dzięki własnemu rozumowi, ile dzięki wytrwałej głupocie przeciwnika. Jerzy Drobnik
Do własnego draństwa przywyknąć najłatwiej. Stefan Pacek
Do własnych ambicji nigdy się nie dorośnie. Stefan Pacek
Do wyboru; Albo wianek, albo Janek. Sztaudynger Jan
Do wyższych rzeczy jestem stworzony. św. Stanisław Kostka
Do wzniosłych (rzeczy) poprzez (rzeczy) trudne (ciasne). (Ad augusta per angusta). (Ad augusta per angusta)
Do zawarcia ślubu potrzeba świadków, tak jak do wypadku albo pojedynku. Sacha Guitry
Do zdolnej: Z zamkniętymi oczami, zdawaj ustny egzamin. Konopiński Lech
Do ziarnka ziarnko - zbierze się manco. Witold Zechenter
Do zwycięstwa potrzeba nam odwagi, odwagi i jeszcze raz odwagi. Georges Jaques Danton
Do zwycięstwa trzeba nam odwagi, odwagi i jeszcze raz odwagi. Georges Jaques Danton
Do żłobu każdy trafi, choć nie zna geografii. Jan Sztaudynger
Do, ut des - daję, abyś (i ty mi) dał.
Do: Samo ciało to za mało. Fangrat Tadeusz
Dobra córka zastąpi siedmiu synów. Przysłowie ormiańskie
Dobra dziewczyna robi apetyt siedmiu chłopcom. Armeńskie
Dobra i niedole, życie i śmierć, ubóstwo i bogactwo pochodzą od Pana. Syr 11,14
Dobra karykatura to prawda wytrawiona kwasem. Lee Marvin
Dobra książa to rodzaj alkoholu - też idzie do głowy. Magdalena Samozwaniec
Dobra matka jest więcej warta, niż stu nauczycieli. George Herbert
Dobra muzyka - się zdarza. Antoni Maj
Dobra myśl to już dobry początek. Ewa Glińska
Dobra myśl w nieszczęściu - złego połowa.
Dobra rada przyjaciela jest jak lekarstwo, tym lepsza im bardziej gorzka. Przysłowie serbskie
Dobra rada to coś, co człowiek daje, gdy jest już za stary, by dawać zły przykład. Francois de La Rochefoucauld (1613-1680)
Dobra to maksyma, gdy słowa są proste, a ich sens głęboki. Mencjusz
Dobra uczoność, jeśli wiąże się z nią także majętność. Talmud
Dobra wola - to czasem: brak wszelkiej woli. Tristan Bernard
Dobra wola jest czymś najbardziej wartościowym w człowieku. François de Salignac de la Mothe Fénelon (1651-1715)
Dobra żona: Żona mi odpowiada, bo mi nie odpowiada. Sztaudynger Jan
Dobrani: Mamusia dyktator, gdy stary pryk tato. Fangrat Tadeusz
Dobrą kobyłę i w stajni kupcy znajdą. Adalberg
Dobrą modlitwą możemy rozkazywać niebu i ziemi. św. Jan Vianney
Dobrą stroną życia w biedzie jest to, że nie trzeba się bać złodziei. Alphonse Allais
Dobre aktorstwo w filmie jest wtedy, gdy go nie widać. Zygmunt Kałużyński
Dobre dziatki to skarb matki. Przysłowie polskie
Dobre gniazda dobre plemię. Andrzej Maksymilian Fredro
Dobre kobiety są lepsze niż dobrzy mężczyźni. Złe kobiety są gorsze niż źli mężczyźni. Marcel Achard
Dobre krótkia kazanie, a długie kiełbasy.
Dobre książki oddalają nas od słabości i nałogów niszczących naszego ducha. Villamor
Dobre lekarstwo ma zawsze gorzki smak. Przysłowie japońskie
Dobre małżeństwo składa się z lepszej połowy i z mocniejszej połowy. Victor Kova
Dobre małżeństwo to raj na ziemi. Przysłowie ludowe
Dobre maniery składają się z samych małych ofiar. Ralph Waldo Emerson
Dobre pomysły nie mają przeszłości, mają tylko przyszłość. Robert Mallet
Dobre przy lepszym tanieje. Przysłowie ludowe
Dobre są tylko takie czasy, w których słowa coś znaczą. Jan Kurczab
Dobre słowo leczy smutek. Menander (ok. 342 - ok. 291 p. n. e)
Dobre słowo nikogo nie urazi. Przysłowie ludowe
Dobre słowo zawiera ciepło wystarczające na trzy zimy; złe słowo może dotknąć jak sześć miesięcy mrozu... . przysł mandżurskie
Dobre ubranie otwiera wszelkie drzwi. Thomas Fuller
Dobre uczynki odświeżają krew i przynoszą szczęśliwe sny. Panati
Dobre wino i ładna kobieta to dwie miłe trucizny. Przysłowie tureckie
Dobre wychowanie polega na ukrywaniu tego, jak wysoko człowiek ceni samego siebie, a jak mało innych. Jean Cocteau
Dobre wychowanie polega nie na tym, że nie oblejesz obrusa sosem, lecz na tym, że nie zauważysz, kiedy to zrobi ktoś inny. Antoni Pawłowicz Czechow (1860-1904)
Dobre wzruszenia, podniosłe nastroje nie lubią być samotne. Szukają otwartych ramion bodaj obcego człowieka. s. 151 Zofia Kucówna - Zdarzenia potoczne
Dobre życie okupuje się często męką i cierpieniem i nie wolno tego nigdy zapomnieć, aby dobro nie spłoszyło się niewdzięcznością. s. 115 Zofia Kucówna - Zdarzenia potoczne
Dobre życie przypada w udziale tym, którzy się o nie starają. Lew Tołstoj
Dobre, stare czasy, kiedy jazda samochodem była tańsza niż parkowanie. Fritz Hofmann
Dobrego i karczma nie zepsuje, a złego i kościół nie naprawi. Przysłowie polskie
Dobrego nigdy za wiele. Miguel de Cervantes Saavedera (1547 - 1616)
Dobrego zawsze niewiele. Przysłowie ludowe
Dobrem jest nie samo życie, lecz piękne życie. Seneka Starszy (Lucius Annaeus Seneca, ok. 55 p. n. e. - ok. 40 n. e)
Dobrem w dziedzinie sztuki jest to, co naśladuje przyrodę. Giordano Bruno
Dobro - jedynie wtedy, gdy w porę się iści; nie w porę i rzecz dobra nie daje korzyści. Aliszer Nawoi
Dobro bardzo rzadko wypływa z dobrej rady. George Byron
Dobro i prawda są dla wszystkich ludzi te same - natomiast przyjemne jest dla jednego to, dla drugiego owo. Demokryt z Abdery (ok. 460 - 370 p. n. e)
Dobro i Zło mają to samo oblicze, wszystko zależy jedynie od momentu, w którym staną na drodze człowieka. P. Coelho
Dobro i zło zawsze z sobą graniczą. Eurypides
Dobro ludu najwyższym prawem. Cyceron (Cicero Marcus Tullius, 106-43 p. n. e)
Dobro ma równie wielką moc czynienia dobra, jak zło zła. Eckhart z Hochheim (1260-1327)
Dobro nadejdzie, gdy zło minie. Przysłowie ukraińskie
Dobro nie walczy ze złem, a leczy je. Eugeniusz Kołda
Dobro rodzi się wtedy, kiedy ludzie zapominają o sobie. Lew Tołstoj
Dobro stoi wyżej niż piękno. Żeromski Stefan
Dobro to nie jest wiedza, to jest czyn. Romain Rolland
Dobro to tylko to, co szlachetne, zło to tylko to, co haniebne.
Dobro to więcej niż wiedza, dobro to czyn... . Romain Rolland
Dobro tylko rzadko wypływa z dobrej rady. George Gordon Byron (1788 - 1824)
Dobrobyt czasem ludzi materializuje - nędza zawsze. Feliks Chwalibóg
Dobroczynność i siła osobista to jedyne właściwe inwestycje. Walt Whitman
Dobroczyńca ma w sobie zawsze coś z wierzyciela. Christian Friedrich Hebbel
Dobroć i pokora są najmilsze Bogu i ludziom. Człowiek dojrzewa w pokorze serca. Św. Antoni
Dobroć istnieje wcale nie po to, aby z niej korzystać. Michał Choromański
Dobroć jest cichym czynieniem tego, o czym inni głośno mówią. Friedl Beutelrock
Dobroć jest czymś bardzo prostym: być zawsze do dyspozycji drugich, nigdy nie szukać samego siebie. Dag Hammarskjöld (1905-1961)
Dobroć jest czymś tak prostym: być zawsze dla innych, nigdy nie szukać siebie. Dag Hammarskjöld
Dobroć jest ważniejsza niż mądrość, a uznanie tej prawdy to pierwszy krok do mądrości. Theodore Isaac Rubin
Dobroć jest wtedy, gdy się cicho robi to, o czym inni głośno mówią.
Dobroć nie może wypływać ze słabości, tylko z potęgi. Witkacy
Dobroć nudzi, gdy nie mamy jej w sobie. Stefan Kisielewski
Dobroć polega na szanowaniu i kochaniu ludzi bardziej niż na to zasługują. Joubert
Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie. Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916)
Dobroć serca obejmuje obszar większy aniżeli szerokie pole sprawiedliwości. Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832
Dobroć, która nakłada sobie granice, nie zasługuje na miano dobroci. Marie von Ebner-Eschenbach
Dobroć, która nie jest bezgraniczna, nie zasługuje na to miano. Jak bardzo trzeba być mądrym, by zawsze być dobrym! Marie van Ebner-Eschenbach
Dobroduszność jest słabością, dobroć jest siłą. Anita
Dobrodziejstwo źle skierowane staje się złym uczynkiem. Enniusz (Quintus Ennius, 239 - 169 p. n. e)
Dobrowolna zależność jest najpiękniejszym stanem, a czy byłby on możliwy bez miłości? Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832
Dobry bądź i szlachetny, / Bądź do pomocy gotowy! Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)
Dobry chleb, gdy kołacza nie masz. Knapski
Dobry chrześcijanin gdy otrzyma policzek nastawia drugi. Do pocałunku. Rutkowska
Dobry człowiek jest jak małe światełko. Wędruje poprzez mroki naszego świata i na swojej drodze zapala zgaszone gwiazdy. Phil Bosmans
Dobry człowiek jest wiecznym nowicjuszem. Marcjalis
Dobry człowiek jest zawsze naiwny. Marcjalis
Dobry furman na miejscu skręca. Adalberg
Dobry Indianin to tylko martwy Indianin. Philip Henry Sheridan (1831 - 1888)
Dobry komplement to nie ten, który słodki, lecz ten, który prawdziwy. Lewandowska Ewa
Dobry lek zawsze gorzki. Konfucjusz
Dobry los nie jest sprzymierzeńcem bezczynnych. Sofokles (496 - 406 p.n.e)
Dobry mąż czyni dobrą żonę. Robert Burton (1577 - 1640)
Dobry młyn wszystko zmiele. Adalberg
Dobry mówca nie potrzebuje trybuny. Hołodiuk Zbigniew
Dobry początek to połowa dzieła. Platon
Dobry polityk musi umieć przepowiedzieć, co będzie się działo jutro, za tydzień, czy za rok i musi umieć wytłumaczyć, dlaczego nie zaszło to, co przepowiedział. Winston Churchill (1874-1965)
Dobry przykład - połowa kazania. Adalberg
Dobry przykład jest najlepszym kazaniem. Przysłowie angielskie
Dobry słuchacz ma więcej przyjaciół niż dobry mówca.
Dobry sprzedawca właściwie nic nie sprzedaje. Spełnia on rolę doradcy, a przy okazji może dostarczyć pożądany towar. Adam P. Ygnasik
Dobry stan zdrowia jest lepszy niż największe bogactwo.
Dobry strzelec nie daje Panu Bogu kul nosić. Alfred Konar
Dobry wojak Szwejk. Jaroslav Hasek (1883 - 1923)
Dobry żart tynfa wart. Przysłowie polskie
Dobrych ludzi nikt nie zapomina. Safona
Dobrym krytykiem jest ten, kto opowiada o przygodach swej duszy pośród arcydzieł. Anatole France, właśc. François Anatole Thibault (1844-1924)
Dobrymi chęciami piekło brukowane, ale często i nasze drogi. Tadeusz Gicgier
Dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Samuel Johnson
Dobrze będzie dla ciebie, synu, ochrzcić się dobrowolnie na swojej ziemi, abyś nie był przymusem ochrzczony na ziemi cudzej. - arcybiskup morawski Metody
Dobrze czasami spojrzeć na siebie oczami obcych. Melchior Wańkowicz
Dobrze jest być sławnym, ale pewniejsze jest mieć pieniądze. Seneka
Dobrze jest i pokrzepiająco - mieć przyjaciół z ducha. Bruno Schulz
Dobrze jest mieć przyjaciela po drugiej stronie linii telefonicznej. Kiedy twoje plany się gmatwają, a nerwy plączą, telefoniczny kontakt z przyjacielem sprawia, że wszystko się rozwikłuje. Pam Brown
Dobrze jest nie zdradzać uczuć radości wyrazem twarzy. Horacy
Dobrze jest oprzeć się o drugiego, bo nikt nie dźwiga życia sam. Friedrich Holderlin
Dobrze jest wspólnie płakać: bardziej cierpią ci, których dręczą tajone zgryzoty. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e)
Dobrze jest, gdy cymbał odzywa się tylko od wielkiego dzwonu.
Dobrze jest, psiakrew, a kto powie, że nie, to go w mordę! Stanisław I. Witkiewicz - "Pożegnanie jesieni" (1927)
Dobrze mieć wiele drzwi w domu. Knapski
Dobrze pije, dobrze śpi, nie obraża Boga. Potocki
Dobrze pisać znaczy czynić myśl widzialną. Ambrose Bierce
Dobrze poinformowane osoby wiedzą, że jest niemożliwym przesyłanie głosu przez przewody elektryczne; nawet jeśli by to było możliwe, nie miałoby to jakiegokolwiek praktycznego zastosowania. artykuł redakcyjny Boston Post, 1865 r
Dobrze powinno dziać się dobrym, a źle złym. Cyceron
Dobrze przy jednym ogniu dwie pieczenie upiec. Linde
Dobrze się zamierzyć znaczy nieraz tyle, co uderzyć. Adolf Dygasiński
Dobrze ten schował, kto schował w pamięci. Dante Alighieri
Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidzialne dla oczu. Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)
Dobrze wychowanych ludzi można poznać po tym, ze źle wychowanych ludzi traktują oni jak dobrze wychowanych... . Wendell Wilkie
Dobrze wyciosane kamienie trzymają się bez cementu. Cyceron
Dobrze znam uczucie człowieka, który do ostatka swych sił błagał o coś, lecz to coś nie zostało mu przyznane: nie ma w nim wtedy nawet goryczy, jest po prostu pustka. Wydaje mu się, że wszystko jest mu obojętne: zło czy dobro; cokolwiek ma się stać, pragnie, aby się wreszcie stało, byle tylko prędzej, byle się już skończył czas wyczekiwania. . . Jan Dobraczyński, Listy Nikodema
Dobrze zrozumiana nauka chroni człowieka przed pychą, gdyż ukazuje mu jej granice. Albert Schweizer
Dobrze, gdy serce jest naiwne, a rozum nie. Anatol France (właśc. Francois Anatole Thibault, 1844-1924)
Dobrze, że człowiek nie może iść za własnym pogrzebem, bo by mu serce z żalu pękło. Jean Rigaux
Dobrze, że nie ma człowieka bez wad, bo taki człowiek nie miałby też przyjaciół. Hazlitt William
Dobrze, że nocne sprawy nie wychodzą na światło dzienne. Tadeusz Gicgier
Dobrze, że serce naiwne, a rozum nie. France Anatol
Dobrzy chrześcijanie wyobrażają sobie, że Pan Bóg ma największa kartotekę. Karol Irzykowski
Dobrzy ludzie mają moc - mogą żyć jeszcze po śmierci w niejednym wspomnieniu. Trygve Gulbranssen - A lasy wiecznie śpiewają
Dobrzy ludzie na jednym wózku do sądu jadą. Zbigniew Jerzyna
Dobrzy ludzie nigdy o siebie nie dbają. Tak jakby naprawdę nie byli dla tego świata. Maria Dąbrowska
Dobrzy ludzie są mniej dobrzy, a źli ludzie są mniej źli, niż to się wydaje. Samuel Taylor Coleridge
Dobrzy ludzie są szczęśliwi, a źli nieszczęśliwi. Sokrates
Dobrzy znajdą uspokojenie we własnym sumieniu, a nie w słowach innych. Lew Tołstoj
Docendo discimus - ucząc innych sami się uczymy; nauczając, uczymy się. Seneca
Dochodząc po nitce do kłębka uważaj, żeby się nikomu nie nawinąć. Jacek Wejroch
Dochodzenie do bogactwa nie zawsze jest związane z trudem, ale odchodzenie od niego trudne jest zawsze. Franciszek Cybula
Doctrina multiplex, veritas una - nauk jest wiele, prawda jedna.
Dodaj małe do małego, a powstanie wielki stos. Horacy
Dogmat to nic innego jak wyraźny zakaz myślenia.
Dojrzałość to nic innego jak świadomość swoich ograniczeń. Dotarcie do własnych granic. Maciej Zięba
Dokąd byś nie poszedł, wszędzie spotkasz Boga; Bóg jest tym, który jest zawsze przed nami. Andre Gide
Dokąd mogłem uciec od samego siebie? Święty Augustyn (354-430)
Dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie. Przysłowie polskie
Dokonać z łatwością czegoś, co jest trudne dla innych - to talent, moc uczynić coś, co dla talentu jest niemożliwe - to geniusz. Henri Frederic Amiel
Dokonanie: koniec wysiłku, początek rozczarowania. Ambrose Bierce
Dokuczliwość małości; Bardziej potrafi nam psuć krew, pchła niźli lew. Sztaudynger Jan
Dokumenty bywają niejednokrotnie środkiem mistyfikacji. Edgar Allan Poe
Dolo facit qui petit quo redditurus est - działa podstępnie ten, kto żąda tego, co będzie musiał zwrócić.
Dolum malum facit qui ex aliena iactura lucrum quaerit - działa podstępnie, kto próbuje osiągnąć zysk z cudzego niepowodzenia.
Dolus non praesumitur - złego zamiaru nie domniemuje się.
Dolus omnimodo puniatur - podstęp jest karany w każdym przypadku.
Dołączenie dodatkowego zespołu programistów do spóźnionego projektu oprogramowania, jeszcze bardziej go opóźni. Prawo Brooka
Dom bez książek to dom bez okien.
Dom bez książki jest jak ciało bez ducha.
Dom jest maszyną do mieszkania. Le Corbusier (właść. Charles-Edouard Jeannert, 1887 - 1965)
Dom jest tam, gdzie serce. Przysłowie angielskie
Dom rodzinny jest zwykle miejscem, gdzie wyładowuje się nagromadzone w ciągu dnia urazy. Jest miejscem oczyszczenia, w którym można pozwolić sobie na więcej niż poza domem. Antoni Kępiński (1918-1972)
Dom to nie miejsce w którym mieszkasz, ale miejsce, gdzie ciebie rozumieją. Janusz Morgenstern
Dom to wynalazek, którego nikomu jeszcze nie udało się ulepszyć. Ann Douglas
Dom to zamieszkujący go ludzie, a nie tylko budynek. Jonathan Caroll - Zaślubiny patyków
Dom, w którym są swary, skazany jest na zatracenie. Talmud
Domator to człowiek, który rezygnuje z połowy swego życia. Hagiwara Sakutaro
Domi suae quisque rex - (każdy dla siebie) w swoim domu królem.
Domieszka kilku kropel chrześcijaństwa do lewicowych poglądów zamienia głupca w głupca doskonałego. Mikołaj Gomez Davilla
Dominus dedit, dominus abstulit - Bóg dał, Bóg wziął.
Dominus vobiscum - Bóg z wami.
Domus finis est usus - granicą domu jest doświadczenie. Cyceron
Domus propria, domus optima - własny dom, domem najlepszym.
Domy mogą płonąć, majątki popadać w ruinę, ojcowie wracać z podróży, cesarstwa walić się, choroby pustoszyć miasto, a miłość młodej dziewczyny nie przerywa swego lotu.
Donec eris felix, multos numerabis amicos, tempora si fuerint nubila, solus eris - dopóki będziesz bogaty, wielu mieć będziesz przyjaciół, lecz kiedy przyjdą złe dni, zostaniesz sam.
Doniosłoś teraźniejszości rzadko jest rozpoznawana natychmiast, zwykle następuje to niestety o wiele później. Artur Schpenhauer
Doniosłość teraźniejszości rzadko jest natychmiast rozpoznana; następuje to dopiero o wiele później. Arthur Schopenhauer
Don't worry, don't cry. Make love and fly
Dopiero dzięki komputerom staliśmy się naprawdę nieobliczalni. Jacek Wejroch
Dopiero gdy wjechał na rydwanie, poznano, że to furman. Stanisław Jerzy Lec
Dopiero kiedy człowiek zacznie się zastanawiać nad sobą samym, zrozumie jak bardzo niezdolny jest pojąć inne rzeczy. Blaise Pascal
Dopiero na tle takiego trwałego, wielowiekowego i otoczonego odwiecznym nimbem świętości sojuszu rozwijają się religie kulturalne, wyrasta w ciągu wielu wieków bardzo skomplikowana mitologia i filozofia religijna, mająca na celu ujarzmiać człowieka pracującego nie od zewnątrz, nie drogą przymusu czy strachu, lecz od wewnątrz, od wnętrza jego duszy, którą należy tak opanować, aby człowiek z radością i serdecznym oddaniem pracował dla dobra swojego pana. Henryk Cunow, Pochodzenie religii i wiary w Boga
Dopiero po stworzeniu świata powstało mnóstwo niestworzonych rzeczy. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Dopiero przy końcu roboty można poznać, od czego trzeba było zacząć. B. Pascal
Dopiero syty ma apetyty. Jan Sztaudynger
Dopiero w chwili, gdy nadejdzie śmierć będę wiedział niezbicie o co chodzi. Georges Bataille
Dopiero w samotności człowiek jest naprawdę sobą. Jose Ortego Y Gasset
Dopiero w samym środku zimy przekonałem się, że noszę w sobie niepokonane lato. Albert Camus (1913-1960)
Dopiero wtedy, gdy człowiek powróci do Boga, odzyska prawdziwe oblicze. Jakob Kneip
Dopiero wtedy, gdy świat będzie na tyle uczciwy, aby nie nauczać dzieci religii, będziemy mogli mieć nadzieję na lepszą przyszłość. Arthur Schopenhauer
Dopiero żyć zaczniesz, gdy umrzesz kochając. Ks. Jan Twardowski
Dopiero, gdy los zabimba sobie z nas lub czeka nas próba sił, których się boimy, czy im sprostamy, zaczynamy temperować swoje wibratory i pocieszać się, że właśnie my, cisi, strwożeni, pokrzywdzeni, ciężko przestraszeni jesteśmy solą życia. s. 151 Zofia Kucówna - Zdarzenia potoczne
Dopominając się dla siebie praw człowiek zapomina, ze jest zwierzęciem: jest nim koniecznie, lecz bez praw i czuje się zmuszony to ukrywać. Georges Bataille
Dopóki będziesz szczęśliwy, wielu będziesz miał przyjaciół, Gdy los cię opuści, będziesz sam. Owidiusz (Publius Ovidius Naso, 43 p. n. e. - 17 lub 18 n. e)
Dopóki chory oddycha, jest nadzieja.
Dopóki czas macie, dobro czyńcie. Św. Paweł z Tarsu
Dopóki człowiek nie musi siebie sprawdzić w czynie, może oszukiwać się bez żadnych ograniczeń. Jerzy Andrzejewski (1909-1983)
Dopóki człowiek się śmieje nie przegrał. Adrew Vachss
Dopóki dąży, błądzi człowiek. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Dopóki kobieta wygląda dziesięć lat młodziej niż jej córka, dopóty jest całkowicie zadowolona. Oscar Wilde (Fingal O'Flahertie Wills, 1854-1900)
Dopóki na świecie będzie istniał człowiek, będą też wojny. Albert Einstein (1879 - 1955)
Dopóki sandały na twoich stopach, depcz ciernie. Talmud
Dopóki się do dyscypliny seksualnej nie dojdzie - religijność jest frazesem. Karol Ludwik Komiński
Dopóki siły i lata pozwalają, znoście trudy. Owidiusz
Doprawdy, jak to miło coś umieć. Moliere (właść. Jean Baptiste Poquelin, 1622 - 1673)
Doprawdy, najpewniejszą drogą do Piekła jest droga stopniowa - łagodna, miękko usłana, bez nagłych zakrętów, bez kamieni milowych, bez drogowskazów. Clive Staples Lewis (ur. 1898) - Listy starego diabła do młodego
Doradzając przyjacielowi, staraj się mu pomóc, a nie sprawić przyjemność. Solon
Dorastanie to tracenie najlepszej części siebie - dziecka, które ufnie patrzy na świat i spontanicznie je przyjmuje. Kiedy dorastasz ucinają Ci skrzydła a do ręki bierzesz ciężki bagaż własnych, wciąż rosnących doświadczeń. Aby uchronić ten mały płomyk w sobie, gorejący gdzieś na dnie duszy, zaczynamy budować wokół siebie gruby mur. . . zentsu
Dormiunt aliquando leges, moriuntur nunquam - ustawy czasem śpią, nigdy nie umierają.
Dorosły człowiek jest sumą własnego dzieciństwa. Przysłowie angielskie
Dorosły zwraca uwagę na czyny, dziecko na miłość. Przysłowie indyjskie
Dorośli to przeterminowane dzieci. Geisel Theodor Seuss
Doskonała argumentacja nigdy nie przekona zaślepiającej emocji. Richard Bach
Doskonała demokracja to uniwersalizacja świńskiego sprytu. Günter Maschke
Doskonała przyjaźń rodzi się między dobrymi oraz między tymi, co osiągnęli jednoczący stopień cnoty. Arystoteles (384-322 p. n. e)
Doskonałe bezpieczeństwo i nietykalność własności i osoby: oto prawdziwa wolność społeczna. Rivarol
Doskonałości też przyda się umiar. Tadeusz Kotarbiński
Doskonałością w miłości jest posiadanie. Pierre de Brantome
Doskonałość absolutna, w czymkolwiek by się pojawiła, jest symptomem śmierci. Doskonałość jest cnotą umarłych. Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)
Doskonałość istnieje tylko w niebiosach i w marmurze.
Doskonałość nie należy do naszego świata. Jest czymś innym niż ten świat. Przychodzi skądinąd... . Mircea Eliade
Doskonałość osiąga się nie wtedy, kiedy już nic nie można dodać, ale kiedy nie można nic ująć. Antoine de Saint-Exupéry
Doskonałość poznamy dopiero "w odległej krainie", w miejscu spotkania i wiecznej młodości. Zatem wszyscy spotkamy się w chwili ponownego połączenia tego, co przedtem było rozdzielone. Friedrich Hölderlin
Doskonałość to norma niebios, tylko pragnienie doskonałości to norma człowieka.
Doskonały gość to taki, przy którym gospodarz czuje się jak u siebie w domu.
Doskonały i nieomylny inżynier to taki, który unika drobnych błędów na drodze do wielkiej katastrofy. Prawa Murphy'ego
Doskonały i nieomylny inżynier to taki, który unika drobnych błędów na drodze do wielkiej katastrofy. Prawa Murphy'ego
Dostało się bogom, drżą kapłani. Talmud
Dostanie się w ręce kilku lekarzy grozi śmiercią. Meander
Dostawa handlowa, która normalnie trwa jeden dzień, będzie trwać pięć dni, jeśli na nią pilnie czekasz - po dodaniu dwóch tygodni do harmonogramu nieoczekiwanych opóźnień, dodaj jeszcze dwa na nieoczekiwane spóźnienia - ta część wysyłki, którą fabryka zapomniała wysłać, jest właśnie tą, która stanowi 75% wartości całej ekspedycji. Uzupełnienie: fabryka nie tylko zapomniała wysłać brakującej części, ale w 50% przypadków nawet jej nie wykonała. Prawa Chaosu
Dostosuj się do tempa natury: jej sekretem jest cierpliwość.
Dostrzeganie Boga może być stałym źródłem zdziwienia i zachwytu. Modlitwa jest moim widzeniem i zachwytem dlatego, że widzę dziwne sprawy Boga w moim życiu. ks. Jan Twardowski
Dostrzeganie celu mobilizuje siły. Przysłowie wschodnie
Dosyć komara na to, aby się wół rozhukał.
Doszedłem do przekonania, że wszystko, co powstaje w umyśle mężczyzny czy kobiety, jest fikcją. Tak zwana prawda to udogodnienie i luksus, których wszyscy poszukujemy. To poszukiwanie wydaje się naturalną i konieczną cechą rodzaju ludzkiego. (Niezawinione Śmierci) William Wharton
Dość jednej chwili na to, by wprost z tronu znaleźć się na kolanach u cudzych stóp. Musisz pamiętać, że wszelki los jest zmienny i że cokolwiek się zdarza komu innemu, może się i tobie przydarzyć. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e)
Dość ma godzina własnej troski. Talmud
Dość nie wie nikt, za dużo tak wielu. Marie von Ebner-Eschenbach
Dość pracy i dość sił do pracy! Rudyard Kipling
Dość się poprawił, kto szczerze żałuje. Andrzej Maksymilian Fredro
Dość z siebie czyni, kto wykona co może.
Doświadczenie - pożyteczny podarunek, który niczemu nie służy. Renard Jules
Doświadczenie - ten dar nieba Masz gdy go ci już nie trzeba. Jan Sztaudynger
Doświadczenie dowiodło, że kto nigdy nie ufa, będzie oszukany. Leonardo da Vinci
Doświadczenie jest bardzo kosztowną szkoła, niemniej istnieją głupcy, którzy w żadnej innej niczego nie umieją się nauczyć. Benjamin Franklin
Doświadczenie jest dobre, byle tylko nie kosztowało zbyt drogo.
Doświadczenie jest jedynym korektorem praw. Tytus Liwiusz
Doświadczenie jest mistrzynią życia. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem. Cyceron (Cicero Marcus Tullius, 106-43 p. n. e)
Doświadczenie jest nauczycielem ignorantów. Liwiusz
Doświadczenie jest sumą naszych rozczarowań.
Doświadczenie jest wprost proporcjonalne do stopnia zniszczenia sprzętu. Zasada Hornera
Doświadczenie nas uczy, że zawsze kto inny umiera. Stanisław Słonimski (1853 - 1916)
Doświadczenie niestety pokazuje, że nasze przekonania religijne mają tyle wspólnego z naszą świętością, ile elegancki strój jedzącego z jego trawieniem. Anthony de Mello (1931 - 1987)
Doświadczenie nieszczęścia uczy pomagać nieszczęśliwym.
Doświadczenie płynące z naszych błędów czyni nas lepszymi. Anatole France, właśc. François Anatole Thibault (1844-1924)
Doświadczenie powiększa naszą mądrość, nie zmniejsza jednak naszej głupoty. Billings J
Doświadczenie prowadzi szkołę, w której lekcje są bardzo drogie. Przysłowie indyjskie
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek. Arystoteles
Doświadczenie to bilet kupiony na loterię po ciągnieniu. Querlin
Doświadczenie to coś, co zdobywasz tuż po chwili w której go potrzebowałeś. Prawa Murphy'ego
Doświadczenie to imię, jakie nadajemy naszym pomyłkom.
Doświadczenie to nazwa, która każdy określa głupstwa, jakie zrobił w życiu. Oscar Wilde
Doświadczenie to nazwa, którą każdy nadaje swoim błędom. Oscar Wilde
Doświadczenie to suma błędów, które popełniliśmy. Solon
Doświadczenie to szkoła, w której lekcje drogo kosztują. Przysłowie włoskie
Doświadczenie uczy, że ci, którymi najbardziej miotają ich namiętności, najmniej je znają. Kartezjusz (właśc. Rene Descartes, 1596-1650)
Doświadczenie uczy, że doświadczenie niczego nie uczy. Giovanni Guareschi
Doświadczenie zmienia się proporcjonalnie do zrujnowanego sprzętu. Z praw Murphy'ego
Doświadczony żeglarz nie walczy z prądem ani wiatrem, ale pozwala im unosić się w obranym przez siebie kierunku. Bolesław Prus
Doświadczyłam tyle opieki, ile tylko kobieta może potrzebować. On zawsze jest dla mnie, On jest prawdziwą opoką. Connie Chung (o swoim mężu Maury Povich'u)
Dowcip bawi, drwina dławi. Przysłowie ludowe
Dowcip czasem potrzebny, ale rozum zawsze. Bieniok H
Dowcip jest arabeską rozmowy. Leonhard Rudolf
Dowcip jest bronią bezbronnych. Alberto Moravia
Dowcip jest jedyną rzeczą, którą tym trudniej znaleźć, im gorliwiej szuka. Christian Friedrich Hebbel
Dowcip jest poezją dla ubogich w życie duchowe inteligentów. Karol Irzykowski
Dowcip jest przechytrzonym bólem. Kessel Martin
Dowcip to wiedza o podobieństwie różnych rzeczy i różnicy podobnych. Anne Louise Germaine de Stael-Holstein (1766-1817)
Dowcip, który jest tylko dowcipem, nie jest dowcipem. Hugo Dionizy Steinhaus
Dowcipem nie należy celować tylko trafiać. Steinhaus Hugon
Dowcipny i kulturalny jestem sam.
Dowodem geniuszu jest dwadzieścia lat później dostarczać idei kretynom. Louis Aragon
Dowodem na to, że człowiek jest najszlachetniejszym stworzeniem na Ziemi, jest fakt, że nigdy żadne zwierzę temu twierdzeniu nie zaprzeczyło. Georg Christoph Lichtemberg
Dowodem odwagi nie jest umrzeć, lecz żyć. Vittono Alfieri Oresta (1749 1803)
Dowodem wysokiego wykształcenia jest umiejętność mówienia o rzeczach największych w sposób najprostszy. Ralph Emerson
Dowodów nie należy liczyć, lecz ważyć. Pliniusz Młodszy
Dowolne urządzenie uszkodzone w dowolny sposób (za wyjątkiem całkowitego zniszczenia) będzie wspaniale działało w obecności wykwalifikowanego personelu naprawczego. Prawa Murphy'ego
Dowód przestępstwa. (Corpus delicti). Prosper Farinacius (? - 1618)
Dozgonną miłość trzeba przeżyć kilkakrotnie. Chodzi o to, by można było porównywać. Anita Ekberg, właśc. Karsten Anita Marianne Ekberg (ur. 1931)
Dozwolone jest uczenie się od nieprzyjaciela. Owidiusz
Dppur si muove!(sentencja włoska) - A jednak się kręci! Galileusz
Dramatem naszej epoki jest to, że głupota zabrała się do myślenia. Jean Cocteau
Dramatem naszych czasów jest to, że głupota zabrała się do myślenia. Jean Cocteau (1889-1963)
Dramatis personae - osoby dramatu; spis postaci występujących w sztuce; obsada.
Drapacze chmur to gotyk bez Boga. Franco Lombardi
Drapieżność nie zawodzi, ona jest jak oddech. William Faulkner
Drobne awarie nie istnieją, jeżeli miała jednak miejsce drobna awaria, oznacza to, że nie poznałeś jeszcze jej rzeczywistych rozmiarów. Prawa Murphy'ego
Drobne i nieznane czyny mogą nas uczynić wielkimi, podczas gdy wielkie i sławne mogą nas upodlić, jeśli są złe. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Drobne podłości pokrywają dzien. powszedni tak, jak liście okrywaj drzewa. H. Jackson Brown, - P S Kocham Cię
Drodzy są rodzice, dzieci, krewni, domownicy, ale miłość wszystkiego zawarła w sobie ojczyzna. Cyceron (Marcus Tullius Cicero, 106 - 43 p. n. e)
Droga człowieka do Boga - na tym najbardziej stromym odcinku - nazywa się samotność. Peter Lippet
Droga do boga jest zawsze błogosławieństwem, ucieczka przed Bogiem jest zawsze przekleństwem, jest ucieczką przed własnym szczęściem Robert Linhardt.
Droga do nikąd też ma swój koniec.
Droga do prawdy wiedzie przez błędy. Przysłowie ludowe
Droga do prawdy wybrukowana jest paradoksami.
Droga do serca mężczyzny prowadzi przez żołądek, ale są kobiety, które znają krótszą drogę. Jacques Tati (1908-1982)
Droga do sukcesu jest pełna kobiet popychających mężów. Ignacy Paderewski
Droga do szczęścia jest ciemna i ciernista, ale rozświetla ją nadzieja. Aldona Różanek
Droga do źródła prowadzi pod prąd.
Droga miłości bywa czasem bardzo kręta, ponieważ droga ta wiedzie nas do nieba albo prowadzi prosto do piekieł. Paulo Coelho
Droga najmniejszego oporu jest asfaltowana tylko na początku.
Droga prawdziwej miłości nigdy nie jest gładka. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 - 1616)
Droga prosta jest najkrótsza, ale na ogół wymaga najwięcej czasu, aby dojść nią do celu. Georg Lichtenberg
Droga przebyta po raz drugi nigdy nie jest tak długa, jak za pierwszym razem. Rosalie Graham
Droga urzędowa: Trakt akt. Fangrat Tadeusz
Droga w górę jest drogą w dół. Heraklit z Efezu (ok. 540 - 480 p. n. e)
Drogi człowieka do Boga są właściwie proste, jeżeli człowiek je sam nie pokręci. Aleksander Fedorowicz
Drogi mi Platon, drogi Sokrates, ale jeszcze droższa prawda. Arystoteles
Drogi prowadzą zawsze do ludzi. Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)
Drogo sprzedaje świat prezenty rzekome. Jean la Fontaine
Drogowskazy mogą zrobić z szosy labirynt. Stanisław Jerzy Lec
Drogowskazy stoją na miejscu. Stanisław Jerzy Lec
Droższa przyprawa niż potrawa. Przysłowie ludowe
Druga kolejka jest zawsze szybsza. Prawa Murphy'ego
Druga strona. ( Altera pars). ( Altera pars)
Druga żona jest jak marcowe słońce: ani ziębi, ani grzeje.
Drugi ja. (Alter ego). (Alter ego)
Drugie ja. Cyceron (Marcus Tullius Cicero, 106-43 p. n. e)
Drugie małżeństwo jest triumfem nadziei nad doświadczeniem. Samuel Johnson
Drwić sobie z filozofii, znaczy naprawdę filozofować. Blaise Pascal
Drzewa i kamienie nauczą cię rzeczy, których nie usłyszysz z ust żadnego nauczyciela. Claraval
Drzewa to kolumny ogłoszeń pór roku.
Drzewa umierają stojąc. Alejandro Casona (właść. Alejandro Rodriguez, 1903 - 1965)
Drzewo najlepiej rośnie gdy stoi, człowiek gdy pracuje. Jozsef Eotvos
Drzewo wiedzy nie jest drzewem życia. George Byron
Drzewo, które skrzypi, dłużej w lesie stoi. Rysiński
Drzwi muz są otwarte - każdy może wejść do krainy sztuki. (Aperte musarum ianuae). (Aperte musarum ianuae)
Drzwi zatrzaśnięte nieprędko się otworzą. Talmud
Drżę przed Bogiem, następnie przed człowiekiem, który się Boga nie boi. Saadi z Szirazu
Drżę zawsze o świętych, by ich nie rozszarpano na relikwie. Stanisław Jerzy Lec
Dst (ergo: qui bibit - sanctus est) - kto pije - ten śpi, kto śpi - nie grzeszy, kto nie grzeszy - jest święty, a więc: kto pije, jest święty.
Dsto perpetua! - Niechaj trwa na wieki
Dsto quod esse videris - badź tym, czym się być wydajesz.
Dtiam latrones suis legibus parent - i zbóje mają swoje prawa. Cyceron
Duabus sellis sedere - siedzieć na dwóch stołkach.
Duae res homines ad maleficium impellunt: luxuria et avaritia - dwie rzeczy ludzi ku złu (złemu uczynkowi) wiodą: zbytek i chciwość.
Dubia in meliora partem interpretari debent - wszelkie wątpliwości powinny być interpretowane na korzyść.
Dubito ergo cogito, cogito ergo sum - wątpię, więc myślę. Myślę, więc jestem. Kartezjusz
Dubito ergo sum - wątpię, więc jestem.
Duce et auspice - pod dowództwem i kierownictwem.
Duces tecum - przynieś ze sobą.
Duch czasu: Duch czasu straszy nawet ateistów. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
Duch porusza materię. Wergiliusz (Publius Vergilius Maro, 70 - 19 p. n. e)
Duch prawdy i duch wolności są filarami społeczeństwa. Henrik Ibsen
Duchowa doskonałość jest lepsza od fizycznej. Ezop
Duchowa impotencja to niemożność wzięcia w posiadanie życia. Stefan Zweig
Duchu Święty, ni z tego, ni z owego, / tchnij na nas, dmuchnij na całego. Amen. ks. Jan Twardowski
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt - powolnego prowadzą losy, opornego siłą ciągną. Seneka
Dudku z jednym klawiszem - nie sądź organów. Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Dulce bellum inexpertis - wojna (jest) słodka dla niedoświadczonych (nią). Pindaros
Dulce est desipere in loco - miło szaleć, kiedy czas po temu.
Dulce et decorum est pro patria mori! - Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę! Horacy
dulce et utile - słodkie i pożyteczne.
Dulcis est somnus operanti - słodki jest sen dla pracującego.
Dum docemus, discimus - dopóki nauczamy, uczymy się sami.
Dum excusare credis, accusas - kiedy myślisz, że się usprawiedliwiasz, oskarżasz się. św. Hieronim
Dum inter homines sumus, colamus humanitatem - póki jesteśmy wśród ludzi, bądźmy ludzcy. Seneka
Dum spiramus, speramus - dopóki żyjemy mamy nadzieję; póty żywota, póty nadziei; niech żywi nie tracą nadziei.
Dum spiro, spero - dopóki oddycham, nie tracę nadziei; póki oddycham, mam nadzieję; póty żywota, póty nadziei. Cyceron
Dum tempus habemus, operemur bonum - póki mamy czas, czyńmy dobro.
Dum vires annique sinunt, tolerate labores - dopóki siły i lata pozwalają, znoście trudy. Owidiusz
Dum vita est, spes est. - póki jest życie, póty nadzieja
Dum vitant stulti vitia, in contraria currunt - głupcy gdy unikają błędów wpadają w przeciwne błędy.
Dum vivimus, vivamum! - Dopóki żyjemy, żyjmy
Duma jest cnotą narodu. Hugo Victor
Duma jest cnotą nieszczęścia. Francois Rene de Chateaubriand (1768-1848)
Duma to przeszkoda w istnieniu. Kąkolewski Krzysztof
Dumne i przepotężne jest miano matki. Seneka Młodszy
Duobus litigantibus tertium gaudet - gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta.
Dura lex, sed lex - twarde (surowe) prawo, ale prawo.
Dura lex, sed lex. Przysłowie rzymskie
Dura necessitas - twarda konieczność.
Dura sex, sed sex. Julian Tuwim (1894 - 1953)
Dureń z miłości się zabija, a mądry wzgardzi i omija. Jan Sztaudynger
Dureń, gdy zrobi głupstwo, potem zawsze tłumaczy, że było to jego obowiązkiem. George Bernard Shaw (1856-1950)
Dusz obojętnych nie chce ani niebo, ani piekło. Dante (1265-1321)
Dusza człowieka powinna być twarda jak stal, wykuta z brązu, a nie utkana z wiatru. Nikos Kazantzakis
Dusza i ciało są jak małżeństwo. Muszą zestarzeć się jednocześnie. Inaczej dusza zamęczy ciało lub ciało dusze. Konstantinos Tsatsos
Dusza kobieca jest bliska miłości; żyje nią jak najodpowiedniejszą dla siebie manną. Daniel Rops
DUSZA kobiety = x^2 + sqrt(31*4 -20+4*6 - (4x2) + y^2 +2xy) / (x+y)^2-3*8+6-^*2 *(0,53 + 0,47). Karl Kraus
Dusza kobiety jest jak przejrzysta toń wody, najlżejszy ruch - a kręgi fal, biegnąc jedna za drugą, wprawią w ruch całą powierzchnię. Wilhelm von Humboldt
Dusza nie ma prawa do miłości, zanim nie zacznie kochać; otrzymuje miłość, kiedy ma miłość. Chiara Lubich
Dusza nie znałaby tęczy, gdyby oczy nie znały łez. J. V. Cheney
Dusza popełnia błędy, gdy umysł jest zdemoralizowany. Isokrates
Dusza potępiona(Anima damnata.
Dusza powinna być wolna. Nie trzeba tez żałować łez i lamentów. Sokrates
Dusza przychodzi z zewnątrz do ludzkiego ciała jako do tymczasowego miejsca i opuszcza je, przechodząc do innych miejsc, ponieważ ona jest nieśmiertelna. Ralph Waldo Emerson (1803-1882) - Pamiętniki
Dusza widzi nicość i widzi wszystko, ciało jest uśpione, język odcięty. św. Angela z Foligna
Dusza żywi się tym, z czego się cieszy. św. Augustyn (właśc. Augustyn Aureliusz, 354-430)
Duża część przyjemności z robienia czegoś nowego wypływa z myśli, że będziemy mogli się tym pochwalić przyjacielowi. Linda Macfarlane
Duża wiedza czyni skromnym, mała zarozumiałym. Puste kłosy dumnie wznoszą się ku niebu, kłosy pełne ziarna w pokorze chylą się ku ziemi. Caldwell Erskine
Duże kęsy szczęścia wymagają zdrowego i dobrego żołądka. Baltasar Graciăn
Dużo bije źródeł. Ale prawie wszystkie są skanalizowane. Aleksander Ziemny
Dużo jest wśród nas takich: ogromne łakomstwo na wielkie czyny i bardzo mało jakiejkolwiek roboty. Stefan Żeromski, pseudonimy Maurycy Zych, Józef Katerla (1864-1925)
Dużo ludzi nie wie, co z czasem robić. Czas nie ma z ludźmi tego kłopotu. Magdalena Samozwaniec (1894-1972)
Dużo rzeczy nie powstało z niemożności ich nazwania. Stanisław Jerzy Lec
Dużo to nie znaczy dobrze, ale dobrze znaczy dużo. Demostenes
Dwa czarne charaktery, a jak odmiennej barwy. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Dwa domy - lekarstwo dla skłóconych. Przysłowie plemienia Hausa
Dwa półgłówki nie tworzą całej głowy. Kotarbiński Tadeusz
Dwa półgłówki to nie to samo, co jeden z głową.
Dwa razy daje, kto prędko daje. Syrus (Publilius Syrus, I w. p. n. e)
Dwa razy do tej samej rzeki wstąpić niepodobna. Heraklit z Efezu
Dwa rodzaje ludzi nigdy nie będą nasyceni: ci, którzy szukają wiedzy i ci, którzy gonią za bogactwem. Przysłowie arabskie
Dwa stołki to jeszcze nie fotel.
Dwa tylko są rody na świecie [. . . ] tych, co mają, i tych co nie mają. Miguel de Cervantes Saavedera (1547 - 1616)
Dwa zła w sumie nie dadzą jednego dobra. Mahatma Gandhi
Dwadzieścia trzy lata przeżyłem, / I cóż zdziałałem dla nieśmiertelności? Friedrich Schiller (1759 - 1805)
Dwaj być nie mogą w jednym worze koci bez zwady. Potocki
Dwaj najwięksi tyrani ziemi: przypadek i czas. Johann Gottfried Herder
Dwie dusze, ach! mieszkają w mojem łonie. Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)
Dwie gaduły razem daleko nie zajdą. Przysłowie hiszpańskie
Dwie gęsi, trzy niewieście uczyniły jarmark w mieście.
Dwie kobiety w domu - kłótnia w domu. Talmud
Dwie mapy świata - z pierwszej i drugiej połowy XX wieku; z pierwszej połowy - państwa niepodległe stanowią nieliczną grupę. Poza ich granicami świat jest wielką kolonią. . . , władztwem kilku mocarstw-posiadaczy. Mapa z końca naszego wieku - to ponad 180 niepodległych (choć często tylko formalnie) państw. Kolonie zniknęły z mapy świata. Dominacja silniejszych nad słabszymi przybrała inne, bardziej subtelne i złożone formy. Ryszard Kapuściński - "Lapidarium II"
Dwie najkrótsze odpowiedzi: TAK i NIE, wymagają najdłuższego zastanowienia. Pitagoras
Dwie przesady: wykluczyć rozum, przyjmować tylko rozum. Blaise Pascal (1623-1662)
Dwie rzeczy dają duszy największą siłę: wierność prawdzie i wiara w siebie. Seneka
Dwie rzeczy łatwo się zaczepiają byle gdzie: stare suknie i młode, ładne kobiety. Przysłowie francuskie
Dwie rzeczy napełniają serce coraz to nowym i coraz to wzmagającym się podziwem i czcią w miarę tego, im częściej, im ustawiczniej zajmuje się nimi rozmyślanie: niebo gwiaździste nade mnę i prawo moralne we mnie. Immanuel Kant (1724-1804)
Dwie rzeczy popychają ludzi do działania - interes i strach. Napoleon Bonaparte
Dwie rzeczy pouczają człowieka o całej jego naturze - instynkt i doświadczenie. Pascal Blaise (1623 - 1662)
Dwie są drogi, jedna droga życia, a druga śmierci i wielka jest różnica między nimi. Didache
Dwie skrajności: wykluczyć rozum, przyjmować tylko rozum. Blaise Pascal
Dwoje ludzi gasi światło w pokoju nie tylko wtedy, gdy nie może na siebie patrzeć. Stanisław Jerzy Lec
Dwóch ludzi wyglądało przez więzienne kraty; Jeden widział błoto, drugi widział gwiazdy. William Bolitho
Dwóch orłów razem się nie gnieździ. Adam Mickiewicz (1798-1855)
Dwóch rzeczy nie ceni się należycie, dopóki się ich nie straci: młodości i zdrowia. Przysłowie arabskie
Dwóch świadków trzeba dostać, aby móc bez świadków zostać. Stanisław Jeży Lec
Dyktatorów prawicowych karze się za ich zbrodnie, lewicowych krytykuje za błędy i wypaczenia. Z kabaretu ZSYP
Dyktatura jest najpełniejszą postacią zazdrości. Curzio Malaparte
Dyktatura to państwo, w którym wszyscy boją się jednego, a jeden wszystkich.
Dym jest modlitwą ogniska.
Dym z komina nie zawsze jest zaproszeniem na obiad. Franciszek Kamecki
Dym z papierosa płoszy Erosa.
Dyplomacja jest strategią cywilów. Albert Guy de Maupassant
Dyplomacja jest to sposób na powiedzenia komuś że jest durniem w taki sposób aby wziął to za komplement.
Dyplomacja to sztuka głaskania psa tak długo, aż gotów będzie kaganiec. Fletcher Knebel
Dyplomacja to umiejętność mówienia komuś, że jest kretynem, w taki sposób, by odebrał to jako komplement.
Dyplomata - to taki człowiek, który pamięta o urodzinach żony, nie pamiętając jednocześnie jej wieku. sir Anthony Robert Eden (1897-1977)
Dyplomata jest ten, kto zna date urodzin kobiety, lecz zapomina ile ma lat. Przysłowie angielskie
Dyplomata jest zaszczepiony przeciw niedyskrecjom szampana. Ramón Gómez de la Serana
Dyplomata potrafi powiedzieć idź do diabła w taki sposób, że właściwie cieszysz się na tę wyprawę. Przysłowie angielskie
Dyplomata to człowiek, który dwukrotnie się zastanowi zanim nic nie powie. Winston S. Churchill
Dyplomata to człowiek, który pamięta o urodzinach kobiety, ale zapomina o jej wieku. Anthony Eden
Dyplomata to dobrze płatny urzędnik, który szyfrem przekazuje do domu to, co przeczytał trzy dni temu w gazetach. Duncan Cook
Dyplomata to ktoś, kto mówi ci abyś poszedł do diabła, a ty cieszysz się na podróż. Zasada Robertsona
Dyrektor wie, szef umie, referent potrafi. Bolesław Paszkowski
Dyscyplina: Dyscyplina sztuki wymaga wolności. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
Dyskrecja to sprawa honoru.
Dyskretna kobieta nie ma oczu i uszu. Przysłowie angielskie
Dyskretne żony nie mają ani oczu, ani uszu. Feliks Feldheim
Dyskusja to doskonały sposób, by przekonać samego siebie o słuszności tego, co się mówi. Paulo Coelho, Pielgrzym
Działacz: On w naszym imieniu klepie po ramieniu. Bułatowicz Józef
Działać jak człowiek myślący, myśleć jak człowiek czynu. Henri Bergson
Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tak tobie czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Działajmy w sposób nieuczony. Cyceron
Działanie jednostki jest na całym świecie trzeźwo wykalkulowane, działanie masowe - nieświadome, pijane niejako wspólnym, jednoczącym je nurtem życia. Borys Pasternak
Działanie jest najlepszym lekarstwem na rozpacz. Joan Baez
Działanie sztuki polega na zdolności ludzi do zarażanie się uczuciami innych ludzi. Lew Tołstoj (pisarz rosyjski, 1828 - 1910)
Działanie ucisku zależy od materiału. Jedni stają się mniejsi, drudzy więksi. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Dzieci - to goście, którzy pytają o drogę. Przysłowie hinduskie
Dzieci ani szklanek w domu nigdy nie za dużo. Mikołaj Żdan
Dzieci bardziej niż inni potrzebują mieć zupełną pewność, że są kochane przez tych, którzy mówią, że je kochają. Quoist Michel
Dzieci bardziej od dorosłych potrzebują pewności, że są kochane przez tych, którzy mówią, że je kochają. Michael Quoist
Dzieci często bywają tak okrutne w słowach, jak dorośli jedynie w myślach pozwalają sobie na to. Ivo Andrić
Dzieci często łatwiej znajdują wspólny język z dziadkami niż z rodzicami. Antoni Kępiński (1918-1972)
Dzieci dzieci są jeszcze ładniejsze niż własne dzieci. Przysłowie japońskie
Dzieci i wojskowi lubią się straszyć.
Dzieci i zegarki nie można stale nakręcać. Trzeba im dać też czas do chodzenia. Jean Paul
Dzieci kowala iskier się nie boją.
Dzieci mają tylko żyć, dorośli tylko walczyć. Lew Tołstoj
Dzieci najpierw kochają rodziców. Jak podrosną, osadzają ich. Czasami wybaczają. Oscar Wilde
Dzieci najuważniej słuchają, kiedy mówi się nie do nich. Eleonora Roosevelt
Dzieci nie liczą czasu, toteż wystarcza im go na gruntowne obserwacje.
Dzieci nie myślą ani o tym, co było, ani o tym, co będzie, ale cieszą się chwilą obecną, jak mało kto potrafi. de la Bruyere Jean (Vercors)
Dzieci nie potrafią słuchać starszych, nigdy natomiast nie zawodzi ich naśladownie. Baldwin James
Dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej doświadczenia. Janusz Korczak
Dzieci potrzebują miłości - szczególnie wtedy gdy na nią nie zasługują. Henry David Thoreau
Dzieci przynoszą wiele problemów, ale tymi problemami ożywiają życie rodziców. Helm Stierlin
Dzieci są mostem do nieba. Przysłowie perskie
Dzieci są naszymi najcenniejszymi zasobami naturalnymi. Herbert Clark Hoover
Dzieci są skrzydłami człowieka. Przysłowie arabskie
Dzieci są wiecznie szczere, nie wstydzą się prawdy, a my [dorośli] z obawy, by nie wyglądać na zacofanych, gotowi jesteśmy zaprzedać to, co nam najdroższe, chwalimy to, co nas odpycha i potakujemy temu, czego nie rozumiemy. Borys Pasternak
Dzieci straszy się diabłem, dorosłych - ludźmi.
Dzieci trzeba pouczać publicznie, a żony - prywatnie. Przysłowie chińskie
Dzieci zaczynają od tego, że kochają swoich rodziców. Po pewnym czasie sądzą ich. Rzadko kiedy im wybaczają. Oscar Wilde
Dzieci zaczynają w końcu myśleć, że Bóg jest kręgowcem w gazowym stanie skupienia. Albert Einstein (1879-1955)
Dzieci, pochłonięte jakąś fascynującą zabawą, tracą poczucie rzeczywistości. Zdolne są wtedy traktować swoje fantazje z całkowitą powagą. Postępowanie maniaków nacechowane jest zazwyczaj podobnym infantylizmem. J. J. Szczepański
Dzieciaki i zegarki nie mogą być stale nakręcane. Trzeba im też dać czas na chodzenie. Friedrich Fröbel
Dziecię a głupi prawdę powie.
Dziecię za rękę, matkę za serce. Rysiński
Dzieciństwo jest jak zatarte oblicze na złotej monecie, która dźwięczy czysto. Tadeusz Różewicz
Dzieciństwo pełne miłości pozwala przeżyć połowę życia w tym zimnym świecie. Paul Jean
Dzieciństwo to sen rozumu. Jean Jaques Rousseau
Dziecko flegmatyka to potomek z niemrawego łoża. Posyniak
Dziecko i dzieciństwo to wyjątkowa łaska. Charles Peguy
Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym. Phil Bosmans
Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać i w której powinniśmy pisać. Peter Rosegger
Dziecko jest ojcem człowieka. Wiliam Wordsworth
Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego sie pragnie. Paulo Coelho
Dziecko nie powinno być nigdy karane przez tych, których nie kocha. John Locke
Dziecko nienawidzi tego, kto mu daje wszystko, co zapragnie. Przysłowie sudańskie
Dziecko patrzy na dorosłych w górę, wskutek czego ich obraz jest wyolbrzymiony. Antoni Kępiński (1918-1972)
Dziecko poniżej pięciu lat to istota całkowicie szalona. Duras
Dziecko rządzi kobietą, kobieta mężczyzną, a on dopiero światem. Hipolit Taine
Dziecko staje się młodzieńcem, gdy przestaje pytać skąd się wzięło i przestaje mówić dokąd idzie.
Dziecko to uwidoczniona miłość. Novalis
Dziecko wcześniej rozpoznaje stan psychiczny swojej matki niż otaczające je przedmioty. Antoni Kępiński (1918-1972)
Dziecko, bawiąc się, doznaje po raz pierwszy w życiu radości twórcy i władcy. Antoni Kępiński (1918-1972)
Dziecko, kładąc się do snu, nie chce zerwać kontaktu z realną rzeczywistością, trzyma za rękę matkę lub ojca, a gdy ich nie ma, przytula do siebie swego misia. Antoni Kępiński (1918-1972)
Dziecko, które dojrzało i odwykło od matki, znajdzie ucieczkę, dopiero znalazłszy kochaną kobietę. Ona jedna da mu znowu wewnętrzną jedność. Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)
Dzieje miłości: Nie miałem, bo nie śmiałem. Sztaudynger Jan
Dziel i rządź. Filip II (383 -336 p. n. e)
Dziel z innymi swój chleb, a lepiej będzie ci smakował. Phil Bosmans
Dzielić się radością, to dwa razy tyle radości. Dzielić się smutkiem, to połowa smutku. Autor nieznany
Dzielił mieszkańców tego świata na dwie grupy: na tych, którzy kochali, i tych, którzy nie kochali. Był to podział arystokratyczny, bo uważał, że ci, co nie mają serca do miłości (albo raczej do cierpienia z miłości), w ogóle nie żyją i z pewnością nie będą żyli po śmierci. Są rodzajem marionetek, napełniających świat śmiechem, łzami i gadaniną bez znaczenia i znikają próżno we mgle niepamięci. Thornton Wilder
Dzielni ludzie zabraniają się smucić, tchórzliwi każą. Seneka Młodszy
Dzielność nie jest właściwością ciała, lecz duszy; stanowi o niej moc serca, a nie siła ramion i nóg. Charon P
Dzielny nauczyciel umie innych uczyć nawet tego, na czym sam się nie zna. Tadeusz Kotarbiński
Dzielnych los wspomaga. Terencjusz (Publius Terentius Afer, ok. 190 - ok. 159 p. n. e)
Dzielnych tworzą dzielni i zacni. Horacy
Dzieło jest przeważnie lepsze niż twórca. Henryk Elzenberg (1887-1967)
Dziennikarze nie interesują się wiadomościami, które podają, tak jak kelnerzy nie maja apetytu na potrawy, które przynoszą. Hugo Steinhaus
Dziennikarzem staje się człowiek z reguły w ten sposób, że z młodzieńczego braku doświadczenia napisze coś do prasy. Karel Čapek (1890-1938)
Dzień - to panowanie rozsądku i rzeczywistości, noc - to władztwo tajemnych sił, dzikich namiętności, ekstazy, olśnienia i panicznego lęku. Antoni Kępiński (1918-1972)
Dzień bez uśmiechu jest dniem straconym. Przysłowie niemieckie
Dzień ma oczy; noc ma uszy. Przysłowie angielskie
Dzień powszedni jest właściwą szkołą życia i z pewnością też szkołą wiary. Christian Schutz
Dzień powszedni większości ludzi jest cichym bohaterstwem na raty. Anna Magnani
Dzień rozjaśnia moje myśli, moje myśli rozświetlają moją noc. Paul Valery
Dzień śmierci może też być dniem narodzin. Wtedy należy przestawić znaki: na początku dać krzyżyk a na końcu gwiazdkę. Ernst Jünger
Dzień, w którym miało się wiele przeżyć, jest dłuższy od dnia, w którym nic się nie zmieniło. Antoni Kępiński (1918-1972)
Dzień, w którym się nie śmiałeś, jest dniem straconym. Phil Bosmans
Dziesięć części piękna zstąpiło na świat. Jerozolima otrzymała dziewięć, a jedną otrzymała reszta świata. Przysłowie Żydowskie
Dziewczęcym udkiem bronię się przed smutkiem. Jan Sztaudynger
Dziewczęta chciałby żądać wszystkiego, co im się podoba, jak najmniej dając. Jean Piaget
Dziewczęta chciałby żądać wszystkiego, co im się podoba, jak najmniej dając. Wanda Krzemińska, O kobiecie dwanaście rozdziałów
Dziewczęta wcześniej czują, niźli chłopcy myślą. Wolter
Dziewczętom trudno trafić na książąt, czują się więc od razu jak królewny. Sławomir Trocki
Dziewczyna dla mnie jest tabu, jeżeli nie ma powabu. Konopiński Lech
Dziewczyna dojrzała do małżeństwa, jak sól z przemytu - trzeba ją dobrze schować.
Dziewczyna jest jak pieniądz - pragnie się wydać. Magdalena Samozwaniec
Dziewczyna jest jak róża - ledwo się rozwinie jej piękny kwiat, już więdnie w tej samej godzinie.
Dziewczyna nic nie wie i wszystko rozumie.
Dziewczyna to piec, w którym powoli piecze się baba. Samozwaniec Magdalena
Dziewczyna zaś nie zdawała sobie sprawy, że pierwszy stosunek może obudzić w niej głód seksualny. O tym dziewczętom na ogół się nie mówi, prawdą jednak jest, że nowo powstała potrzeba seksualna jest trudna do opanowania, szczególnie dla kogoś, kto nie umie sobą kierować. Stąd może się zrodzić późniejsza tendencja przechodzenia z rąk do rąk , szukania coraz nowych doznań. Dlatego chłopiec, który jest tym pierwszym bierze na siebie wielką odpowiedzialność. Dziewczyna zaś, która dla zabawy, lekkomyślnie podnieca chłopca, potem zaś umyka bojąc się samego aktu - również bywa odpowiedzialna za zdarzające się wcale nie tak rzadko wypaczenia w życiu seksualnym młodego mężczyzny . Wanda Krzemińska, O kobiecie dwanaście rozdziałów
Dziewczyna, której błyszczy oko, pewnie już nie jest dziewicą. Guillaume Bouchert
Dziewczyny nie chcą nic prócz męża, a gdy już go mają chcą wszystkiego.
Dziewictwo jest najbogatszym skarbem dziewczyny, ale trudno jest długo bronić skarbu, do którego wszyscy mężczyźni mają klucz. Marszałek de Bassompierre
Dziewictwo jest raczej stanem umysłu. Maxwell Anderson
Dziewictwo jest siostrą aniołów, własnością dobra, klęską diabła, władaniem wiary. Udziela łaski i jest niezwyciężoną doskonałością. Emile Zola
Dziewictwo: Niejedno dziewictwo ciotka uratowała. Jokiel E
Dziewięć dziesiątych naszego szczęścia polega na zdrowiu. Artur Schopenhauer (1788-1861)
Dziewięć dziesiątych naszego życia polega na zdrowiu. Arthur Schopenhauer
Dziewięć much a dziesiąty wilk na śmierć zjedzą konia. Adalberg
Dziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczy spraw, które nigdy się nie zdarzą. Margaret Thatcher
Dzięki długoletniej wprawie sam siebie trawię. Jan Sztaudynger
Dzięki komputerom kilka słów zrobiło niezłą karierę. Prawa Murphy'ego
Dzięki miłości biedny jest bogaty. Z braku miłości bogaty jest biedny
Dzięki mózgowi myślimy, że myślimy. Ambrose Bierce
Dzięki przyjacielowi życie jest mocniejsze, pełniejsze, jest w nim więcej piękna, i nieważne, czy jesteście blisko, czy daleko. Jeśli jesteście blisko, to wspaniale. A jeśli dzieli was odległość, to i tak często o nim myślisz: zastanawiasz się, co porabia, czytasz listy, piszesz - dzielisz się życiem i doświadczeniami, służysz, szanujesz, adorujesz i kochasz. Benson Arthur Christopher (1862-1925)
Dzięki przyjaźni staję się spokojniejszy. Dzięki spokojowi bardziej przyjazny. Jan Kochanowski (1530 - 1584)
Dzięki spowiedzi jest w nas Bóg, który musiał odejść, gdy był grzech. Bóg wraca w każdej spowiedzi, w każdym akcie miłości. Mieczysław Gogacz
Dzięki szatańskiej pysze jednych nie słucham, drugich nie słyszę. Jan Sztaudynger
Dzięki zgodzie małe rzeczy rosną, przez niezgodę - wielkie upadają. Salustiusz (Caius Sallustius Crispus, 86 - 35? p. n. e)
Dziękuj Bogu, że nie spełnia wszystkich twoich próśb. H. Jackson Brown
Dziękuję ci za to, że "wsuwasz" swoją dłoń do mojego zabałaganionego serca i przesuwasz ją nad tymi wszystkimi głupimi i słabymi rzeczami. Zawsze je dostrzegasz, ale na światło dzienne wyciągasz tylko te piękne, promienne rzeczy, których nikt inny do tej pory nie odnalazł, bo nie szukał dość głęboko. Roy Croft
Dziki bez nie zrodzi winnego grona. Przysłowie gruzińskie
Dzisiaj jest środa-środek tygodnia czyli pustka i nic więcej;.
Dzisiaj jest uczniem wczoraj. Fuller Thomas
Dzisiaj jesteś starszy niż wczoraj, czy lepszy ?
Dzisiaj sukces łatwo przychodzi i jeszcze łatwiej odchodzi. Tadeusz Konwicki "Pamflet na siebie"
Dzisiejsi ludzie chcieliby pojutrzejsze życie kupić za przedwczorajszą cenę. Tennessee Williams (1914-1983)
Dzisiejszy człowiek uważa, że traci coś - czas - kiedy nie działa dość szybko; a jednak nie wie potem, co zrobić z czasem, który zyskał - może go tylko zabić. Erich Fromm, O sztuce miłości
Dziś mężczyzna uchodzi już za dżentelmena, kiedy wyjmuje papierosa z ust, zanim pocałuje kobietę. Barbara Streisand
Dziś o 11 rano skończyła się wojna, najokrutniejsza, najstraszniejsza z wojen, jakich doświadczyła ludzkość. Mam nadzieję, iż wolno nam powiedzieć, że tego historycznego poranka skończyła się też epoka wojen. George David Loyd
Dziś pod wozem, jutro na wozie. Adalberg
Dziś rzeczywistą głową rodziny jest ten, kto decyduje, na jaki program nastawić telewizor. Peter Sellers
Dziś wiemy, że dokonano straszliwej wiwisekcji i alienacji narodowej i historycznej młodego pokolenia, pozbawiając go wiedzy historycznej o narodzie i polskiej twórczości literackiej, a przez to pozbawiając kultury narodowej. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Dziś żądają związków, utworzą siłę, a potem przypuszczą szturm na partię, na rząd, na Sejm. Edward Gierek, 26 sierpnia 1980
Dziurę w myśli trudno zatkać rzeczywistością. Stanisław Jerzy Lec
Dziwactwo: Dziwactwo jest dobroczynnym zmąceniem. Mann Thomas
Dziwka jest dumna z tego, że jej wdzięki są postrachem zrzędnej cnoty i małżeńskiego łoża. Edward Young (1683-1765)
Dziwna rzecz: im mniej wielkich ludzi, tym więcej pomników i medali. hrabia Aleksander Fredro
Dziwna to rzecz serce ludzkie, a kobiece w szczególności. Michaił Lermontow
Dziwne - pies nie wie, że nie wolno wznosić antyrządowych okrzyków, a jednak ich nie wznosi. Stanisław Jerzy Lec
Dziwne jest, jak wszyscy ukrywamy, że jednym z głównych motorów naszego życia są pieniądze. Lew Tołstoj (1828-1910)
Dziwne, jak często ostry język idzie w parze z tępym umysłem. Lech Nawrocki
Dziwne, jak wszyscy ukrywamy, że jednym z głównych motorów naszego życia są pieniądze. Lew Tołstoj (pisarz rosyjski, 1828 - 1910)
Dziwne, że ludzie mogą myśleć o śmierci, kiedy jest tyle do zrobienia w życiu. Peter Sellers
Dziwny jest niedźwiedzi ród, / Że tak bardzo lubi miód. Alan Alexander Milne (1882 - 1956)
Dzwon dzwoni, bo jest wewnątrz pusty.
Dzwon na trwogę musi mieć odważne serce. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Dzwonek budzika: czas do ciebie telefonuje. Gomez de la Serna
Dźwignąłem pomnik swój, nie trudem rąk ciosany, Wydepcą ścieżki doń miliony ludzkich stóp. Aleksandr Puszkin (1799 - 1837)
Dżentelmen nigdy nie jest niegrzeczny, chyba że umyślnie.
Dżentelmen to człowiek, który ma szacunek dla tych, którzy nie mogą mu oddać żadnej przysługi.
Dżentelmen to mężczyzna, który potrafi opisać kobietę bez posługiwania się rękami. Alec Guiness


Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadasz się na używanie plików cookie. Przeczytaj politykę cookies.