Cytaty na tatuaż litera: f

Znajdziecie tu zbiór najciekawszych cytatów, podzielonych alfabetycznie, które mogą stać się pięknymi tatuażami.

Cytaty podzielone są alfabetycznie, kliknij konkretną literę, aby wyświetlić cytaty zaczynające się na tą literę.

Jakiego cytatu szukasz?
*przy wyszukiwaniu używaj polskich znaków
Cytaty na tatuaż
Faber est quisque suae fortunae – każdy jest kowalem własnego los
Faber est quisque suae fortunae – każdy jest kowalem własnego losu. (Appiusz Klaudiusz)
Faber est suae quisque fortunae. - Każdy jest kowalem swego losu. (Appius Claudius Caecus)
Fac fideli sis fidelis – bądź wierny temu, kto wierny tobie
Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus – kiedy jesteśmy zdrowi, łatwo nam przychodzi dawać chorym dobre rady (Terencjusz, Andria 309)
Facilius est consolari afflictum, quam sustinere – człowieka nieszczęśliwego łatwiej jest pocieszać niż mu pomóc
Facilius est multa facere quam diu. - Łatwiej czynić więcej (rzeczy), niż (jedną) dłużej. (Quintilianus)
Facilius per partes in congitionem totius adducimur. - Łatwiej nas doprowadzić do zrozumienia całości kawałek po kawałku. (Seneca)
Facta non praesumuntur, sed probantur. - Okoliczności faktycznych nie domniemywa się, lecz udowadnia (wymagają udowodnienia).
Facta probantur, iura novit curia. - Okoliczności faktyczne udowadnia się (należy udowodnić), a prawo (przepisy prawne) zna sąd.
Facta, non verba. - Czyny, nie słowa; czyny są ważniejsze od słów.
Factum abiit, monumenta manent. - Czyn mija, (jego) pomniki pozostają (Ovidius, Fasti)
Factum est illud, fieri infectum non potest. - Uczynione jest uczynione, nie można tego odczynić. (Plautus)
Fallaces sunt rerum species. - Pozory rzeczy są mylące. (Seneca)
Fallite fallentes – okłamujcie kłamiących (z Owidiusza Sztuka kochania)
Fama crescit eundo – plotka rośnie rozchodząc się. (Wergiliusz)
Fama crescit eundo. - Plotka rośnie, rozchodząc się. (Vergilius)
Fames artium magistra. - Potrzeba matką wynalazków. (dosł. bieda matką sztuk)
Fames est optimus coquus – głód jest najlepszym kucharzem. (Cyceron)
Fames est optimus coquus. - Głód jest najlepszym kucharzem. (Cicero)
Fantazja/Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona
Fas est et ab hoste doceri – warto się uczyć i od wroga (Publius Ovidius Naso)
Fas est et ab hoste doceri. - Wolno uczyć się nawet od wroga. (Ovidius, Metamorfozy)
Fata mutari non possunt. - Przeznaczenie nie może się odmienić.
Fata viam invenient [przeznaczenie znajdzie drogę]. - sentencja zapożyczona
Fata viam invenient – przeznaczenie znajdzie drogę
Fatetur facinus qui indicium tagit. - Ten kto unika sądu przynaje się do przestępstwa.
Favete linguis – milczcie w skupieniu. (Horacy)
Favete linguis. - Milczcie w skupieniu [nie wymawiajcie słów złowieszczych]. (Horatius)
Favorabiliores rei potius quam actores habentur. - Korzystniejszą [sytuację procesową] mają pozwani niż powodowie.
Feci, quod potui, faciant meliora potentes – zrobiłem, co mogłem, kto potrafi, niech zrobi lepiej.
Feci, quod potui, faciant meliora potentes. - Zrobiłem, co mogłem, kto potrafi, niech zrobi lepiej.
Felix culpa – szczęśliwa wina. (Św. Augustyn o grzechu pierworodnym)
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas – szczęśliwy, kto zdołał poznać przyczyny wszechrzeczy. (Wergiliusz)
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. - Szczęśliwy, kto zdołał poznać przyczyny wszechrzeczy. (Vergilius)
Fere libenter homines id quid volunt credunt. - Ludzie łatwo wierzą w to, w co chcą uwierzyć. (Caesar)
Ferro et igni – ogniem i mieczem; Lukan (De bello civili, 2, 443) pisze, że Cezar wolałby spustoszyć kraj ogniem i mieczem (ferro populetur et igni), niż najechać go nie napotykając oporu gospodarzy. Stąd tytuł 1. części Trylogii H. Sienkiewicza (1884).
Ferro ignique – (dosłownie: żelazem i ogniem) ogniem i mieczem.
Fervet olla, vivit amicitia – garnek kipi, przyjaźń kwitnie
Festina lente! – spiesz się powoli (Oktawian August)
Festina lente. - Śpiesz się powoli.
Fiat ius(titia), et pereat mundus – prawu(sprawiedliwości) musi się stać zadość, choćby świat miał zginąć
Fiat iustitia, ruat caelum – sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby niebo miało runąć
Fiat lux – niech się stanie światłość. (Księga Rodzaju)
Fide, sed cui, vide – ufaj, ale bacz, komu ufasz.
Fides sine operibus mortua est – wiara bez uczynków jest martwa. (Św. Jakub)
Fides sine operibus mortua est. - Wiara bez uczynków jest martwa. (św. Jakub)
Finis coronat opus – koniec wieńczy dzieło. (Owidiusz)
Finis coronat opus. - Koniec wieńczy dzieło. (Ovidius)
Finita est comoedia – komedia skończona.
Finita est comoedia. - Komedia (sztuka) [jest] skończona.
Fiscus semper habet ius pignoris. - Skarbowi państwa przysługuje zawsze prawo zastawu (na majątku dłużnika).
Fiscus semper idoneus successor sit, et solvendo. - Skarb państwa jest zawsze zdolny do dziedziczenia i wypłacalny.
Fiscus semper rapax. - Skarb państwa zawsze nienasycony.
Flagrante bello – w pożodze wojny.
Flagrante delicto – na gorącym uczynku
Flamma fumo est proxima. - Płomień jest bliski dymu; nie ma dymu bez ognia. (Plautus)
Fluctuat nec mergitur – rzuca nim fala, lecz nie tonie (dewiza Paryża)
Forever Young – Wiecznie młody
Forsan et haec olim meminisse iuvabit. - Być może kiedyś przyjemnie będzie wspominać i to wydarzenie. (Vergilius, Eneida)
Forsan miseros meliora sequentur. - Być może nieszczęśników czekają lepsze rzeczy. (Vergilius)
Fortes fortuna adiuvat – śmiałym szczęście sprzyja
Fortuna caeca est. - Szczęście jest ślepe. (Cicero)
Fortuna Favet Fortibus – Los sprzyja dzielnym.
Fortuna favet fortibus. - Los sprzyja dzielnym.
Fortuna vitrea est: tum, cum splendet, frangitur. - Los jest kruchy: gdy błyszczy najjaśniej, łamie się.
Frangar non flectar. - (Prędzej) Złamię się, (a) nie ugnę.
Frangenti fidem non est fides servanda. - Nie należy dawać wiary temu, kto popełnia wiarołomstwo.
Fraus est fraudem celare. - Ukrywac oszustwo jest oszustwem.
Fraus latet in generalibus – w ogólnikach czai się oszustwo
Fraus sine poena esse potest, poena sine fraude esse non potest. - Występek może być bez kary, kara nie może być bez występku.
Friendship is like money: easier made than kept – Przyjaźń jest jak pieniądze: łatwiej ją zdobyć niż utrzymać
Frusctus autem omnes augent hereditatem. - Wszystkie pożytki powiększają spadek.
Frustra legis auxilium quaerit, qui in legem committit. - Nadaremnie szuka oparcia w prawie ten, kto je gwałci.
Frustra probatur, quod probatum non relevat. - Daremnym jest dowód, jeśli nie jest dowodem stosownym.
Fumum vendere – (dosłownie: sprzedawać dym) mamić obietnicami.
Fur est qui dolo malo rem alienam contrectat. - Złodziejem jest ten, kto w złym zamiarze zagarnia cudzą rzecz.
Furiosi voluntas nulla est. - Chory umysłowo nie ma woli.
Future starts today, not tomorrow – Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro (Jan Paweł II)
Forgive your enemies, but never forget their names. – Wybaczaj swoim wrogom, ale nigdy nie zapominaj ich imion.
Frien­ds are an­gels who lift us to our feet when our win­gs ha­ve troub­le re­mem­be­ring how to fly. – Przy­jaciele są jak ciche anioły, które pod­noszą nas, gdy nasze skrzydła za­pom­niały jak latać.
Friendship is like money: easier made than kept. – Przyjaźń jest jak pieniądze: łatwiej ją zdobyć niż utrzymać.
Fantazja panem nie uczyni.
Fortuna kołem się toczy.
Fortuna zmienną jest.
Friendship is like money: easier made than kept Przyjaźń jest jak pieniądze: łatwiej ją zdobyć niż utrzymać.
Flirt jest grzechem uczciwych kobiet i uczciwością grzesznic.Paul Bourget
Faber est quisque suae fortunae. Każdy jest kowalem własnego losu.Appiusz Klaudiusz
Favete linguis. Milczcie w skupieniu.Horacy
Feci, quod potui, faciant meliora potentes. Zrobiłem, co mogłem, kto potrafi, niech zrobi lepiej.
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. Szczęśliwy, kto zdołał poznać przyczyny wszechrzeczy.Wergiliusz
Ferro ignique (żelazem i ogniem) Ogniem i mieczem.
Festina lente. Spiesz się powoli.
Fiat lux. Niech się stanie światłość.Księga Rodzaju
Fides sine operibus mortua est. Wiara bez uczynków jest martwa.św. Jakub
Finis coronat opus. Koniec wieńczy dzieło.Owidiusz
Fortuna favet fortibus. Los sprzyja dzielnym.
Fumum vendere. (sprzedawać dym) Mamić obietnicami.
Figa figę wartaAgata
Fałsz prawdy nie lubi.[polskie]
Fortuna często rozumowi przeczy.[polskie]
Fortuna jest dla jednych matką, dla innych teściową.[angielskie]
Fortuna kołem się toczy.[łacińskie]
Frasunak kości wysusza.[polskie]
Fabula docet - bajka uczy (oto morał tej bajki). (oto morał tej bajki). (oto morał tej bajki)
Fabulis non expletur venter - bajkami żołądka nie napełnisz.
Fac et extusa - najpierw zrób, potem usprawiedliwiaj się.
Fac et spera - działaj i miej nadzieję.
Fac fideli sis fidelis - bądź wierny temu, kto wierny tobie.
Fac simile - zrób podobnie.
Fac te ipse felicem - uczyń sam siebie szczęśliwym.
Facil(e) omnes, cum valemus, recta consili(a) aegrotis damus - my wszyscy, kiedy jesteśmy zdrowi, łatwo dajemy dobre rady chorym.
Facile dictu, difficile factu - łatwo powiedzieć, trudniej zrobić.
Facile est enim tenores adhuc animos componere, difficulter reciduntur vitia, quae nobiscum creverunt - łatwo bowiem kształtować jeszcze młode dusze, trudno natomiast ukrócić wady, które urosły wraz z nami.
Facile remedium est ubertatis - (dosł. z nadmiarem łatwo sobie poradzić) od przybytku głowa nie boli
Facilius camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum coelorum - łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogaczowi wejść do królestwa niebieskiego.
Facilius est multa facere quam diu - łatwiej czynić więcej (rzeczy), niż (jedną) dłużej. Kwintylian
Facilius oppresseris quam revocaveris (ingenia studiaque) - (talenta i nauki) łatwiej można stłumić, niż do życia przywrócić.
Facilius per partes in congitionem totius adducimur - łatwiej nas doprowadzić do zrozumienia całości kawałek po kawałku. Seneka
Facito aliquid operis, ut te semper diabolus inveniat occupatum - rób coś, aby cię zawsze diabeł zastał zajętym. św. Hieronim
Facta dificiliora quam verba - czyny trudniejsze niźli słowa.
Facta est grando et ignis - powstał grad i ogień.
Facta loquuntur - (dosł. fakty krzyczą) fakty mówią same za siebie
Facta non praesumuntur, sed probantur - okoliczności faktycznych nie domniemywa się, lecz udowadnia (wymagają udowodnienia). (wymagają udowodnienia). (wymagają udowodnienia)
Facta notoria - ogólne znane fakty.
Facta probantur, iura novit curia - okoliczności faktyczne udowadnia się (należy udowodnić), a prawo (przepisy prawne) zna sąd.
Facta sunt verbis difficilora - czyny są trudniejsze niż słowa.
Facta, non verba - czyny, nie słowa; czyny są ważniejsze od słów.
Factum abiit, monumenta manent - czyn mija, (jego) pomniki pozostają. Owidiusz
Factum est - stało się.
Factum est factum - zrobiono to co zrobiono.
Factum est illud, fieri infectum non potest - uczynione jest uczynione, nie można tego odczynić. Plaut
Factum non fabula - fakt, nie bajka.
Faecem bibat, qui vinum bibit - (dosł. kto pije wino, niech wypije osad) kto naważył piwa, niech je wypije
Faex civitias (Faex populi) - męty państwowe (męty społeczne). (męty społeczne). (męty społeczne)
Fajni faceci niefajnie kończą. Prawo Kelly'ego
Fakt będzie zawsze nagi, choćby był ubrany według ostatniej mody. Stanisław Jerzy Lec
Fakt jest zawsze głupi. Zresztą bierze je diabeł i statystyka. Frederich Nietzsche (1844 - 1900)
Fakt podstawowy, że jesteśmy życiem, które chce żyć - uświadamiamy sobie w każdym momencie naszego istnienia. Albert Schweizer
Fakt to neutralna prawda. Gibran Khalil
Fakty niewygodne szybko tracą pamięć.
Fala wynosi i pogrąża. Bunsch Karol
Fala: Każda fala mieści nadmiar wody. Wróblewski Sławomir
Fale: Fale - woda z grzywą. Regulski Antoni
Fallaces sunt rerum species - pozory rzeczy są mylące. Seneka
Fallite fallentes - okłamujcie kłamiących. Owidiusz
Falsum etiam est verum, quod constituit superior - fałsz jest również prawdą, którą ustanowił potężniejszy. Publiliusz Syryjczyk
Fałszywa miłość jest gorsza niż prawdziwa nienawiść. Alfred Musset (1810 - 1857)
Fałszywa skromność jest najprzyzwoitszym z kłamstw. Nicolas Sébastien Chamfort, właśc. Sébastien Roch Nicolas, zwany de Chamfort (1741-1794)
Fałszywe argumenty zwalcza się najlepiej nie przeszkadzając w ich wykładaniu. Alec Guiness
Fałszywy krok może zepsuć wszelkie dobro. Bł. Arnold Janssen
Fama crescit eundo - plotka rośnie rozchodząc się. Wergiliusz
Fama nihil est celerius - nic nie jest szybsze od plotki.
Fama: Nazbyt ufamy słowom famy. Fangrat Tadeusz
Fames artium magistra - (dosł. bieda matką sztuk) potrzeba matką wynalazków; głód nauczycielem sztuk; niedostatek jest nauczycielem rzemiosła
Fames est optimus coquus - głód jest najlepszym kucharzem. Cyceron
Fanatycy to ludzie, którzy intensywniej umierają, niż żyją.
Fanatyk to mówca jak pień głuchy. Gibran Khalil
Fas est et ab hoste doceri - wolno (warto) uczyć się nawet od wroga. Owidiusz
Faszysta, to ktoś z kim się nie zgadzam, ale nie będę z nim polemizował, a to na skutek mojej ignorancji - lepiej wiec go kopnąć. . . Kolakowski
Faszyzm jest religią; XX wiek będzie znany w dziejach jako wiek faszyzmu. - wypowiedź po dojściu Hitlera do władzy. Benito Mussolini (1883 - 1945)
Fata mutari non possunt - przeznaczenie nie może się odmienić.
Fata nolentem trahunt - opornego los (siłą) wlecze; los ciągnie człowieka wbrew jego woli. Seneka
Fata prementia longos efficiunt, celeres fata benigna dies - zły los dni wydłuża, a pomyślny je skraca.
Fata viam invenient - przeznaczenie znajdzie drogę. Wergiliusz
Fatałaszki - fatum laszki. Jokiel E
Fatetur facinus, qui iudicium fugit - przyznaje się do winy, kto unika sądu.
Fatum czyni nas niewidzialnymi. Kronika zapowiedzianej śmierci. Warszawa 1997
Favete linguis - milczcie w skupieniu. Horacy
Favorabiliores rei potius quam actores habentur - korzystniejszą (sytuację procesową) mają pozwani niż powodowie.
Faworyt kierownika nie ma przyjaciół. Przysłowie egipskie
Feci, quod potui, faciant meliora potentes - zrobiłem, co mogłem, kto potrafi, niech zrobi lepiej.
Felicitas multos habet amicos - szczęście ma wielu przyjaciół.
Felix culpa - szczęśliwa wina (o grzechu pierworodnym). św. Augustyn
Felix ille tamen corvo quoque rarior albo - szczęśliwy ponieważ rzadszy od białego kruka.
Felix qui potuit Rerum cognoscere - szczęśliwy (ten), który może coś zrealizować.
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas - szczęśliwy, kto zdołał poznać przyczyny wszechrzeczy. Wergiliusz
Felo de se - czyniący zło na sobie samym; samobójca.
Fere libenter homines id quid volunt credunt - ludzie łatwo wierzą w to, w co chcą uwierzyć.
Feriunt summos fuimina mentes - pioruny uderzają w najwyższe szczyty.
Ferro ignique - żelazem i ogniem (ogniem i mieczem); taktyka podboju i palenia ziemi.
Fervet olla, vivit amicitia - garnek kipi, przyjaźń kwitnie.
festina lente (łac). - spiesz się powoli, nie działaj pochopnie (Swetoniusz)
Festina lente! - Spiesz się powoli! Swetoniusz
Fiat ius(titia), et pereat mundus - sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby świat miał zginąć.
Fiat iustitia, ruat coelum - sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby niebo miało runąć.
Fiat lux (et facta est lux) - niech stanie się światłość (i stała się światłość). (i stała się światłość). (i stała się światłość)
Fide, sed cui vide - ufaj, lecz bacz komu.
Fidei Defensor (Fid Def lub fd) - obrońca wiary (tytuł Henryka VIII bity na wszystkich brytyjskich monetach). (tytuł Henryka VIII bity na wszystkich brytyjskich monetach). (tytuł Henryka VIII bity na wszystkich brytyjskich monetach)
Fides punica - wierność punicka (wiarołomność) .
Fides quaerens intellectum - wiara poszukująca zrozumienia.
Fides sine operibus mortua est - wiara bez uczynków jest martwa.
Figi: Figi są owocem obcinania reform. Leszczyński Jerzy
Figura: U figury coś wskóra tylko figura. Gaudyn J
Figury są najczęściej z kamienia. Stanisław Jerzy Lec
Fikcja jest tym dla dorosłego człowieka czym zabawa dla dziecka. Robert Louis Stevenson (1850-1894)
Fikcje są rzeczywistością, przecież płacimy za nie. Stanisław Jerzy Lec
Fila vitae - nić żywota.
Film - to teatr w puszce od konserw. Marcel Pagnol
Film nie jest sztuką uczonych, lecz analfabetów. Werner Herzog
Film powinien zaczynać się od trzęsienia ziemi, potem zaś napięcie ma nieprzerwanie rosnąć. Alfred Hitchcock
Film to życie, z którego wymazano plamy nudy. Alfred Hitchcock, zwany popularnie Hitch'em (1899-1980)
Film, który można opowiedzieć, to nie jest udany film. Michelangelo Antonioni
Filmy, komiksy, gazety ekscytują, ponieważ pełne są opisów zniszczeń, sadyzmu, brutalności. Erich Fromm, Wojna w człowieku
Filozof sprawdza się w filozofii myśli, poeta w filozofii wzruszenia. Kostis Palamas
Filozofia - najbardziej fundamentalna, racjonalna i krytyczna wiedza o wszystkim, co istnieje; nieustanne dążenie do wiedzy i poszukiwanie pewności - usytuowane między mądrością bogów i głupotą głupców. . . wiedząc, że nic się nie wie
Filozofia - to współczesna postać bezwstydu. Albert Camus
Filozofia jest sztuką życia. Cyceron
Filozofia jest uprawą ducha. Cyceron
Filozofia jest zdrowym rozsądkiem w wyjściowym garniturze.
Filozofia nie ma bezcennych wyników, lecz studiowanie filozofii daje wyniki bezcenne.
Filozofia powala rozmawiać samemu z sobą. Antystenes z Aten
Filozofia przystosowana do chwili staje się chwilozofią. Tadeusz Kotarbiński
Filozofia to dynamit do rozsadzania empirii. Henryk Elzenberg
Filozofia to umiłowanie mądrości i dążenie do niej. Seneka
Filozofia uczy nas dzielnie znosić nieszczęścia naszych sąsiadów. Oskar Wilde (1854-1900)
Filozofia zawarta jest w tej wielkiej księdze, którą mamy przed oczami - mam na myśli wszechświat - ale nie uda się nam jej zrozumieć, dopóki nie poznamy właściwego języka i symboli, jakimi ją napisano. Galileusz, Galileo Galilei (1564-1642)
Filozofować to uczyć się umierać. Michel de Montaigne
Filozofowie rozmaicie interpretowali świat. Idzie jednak o to, aby go nie zmieniać
Filozofowie ustanawiają wymyślone prawa i normy dla utopijnych społeczności. Ich myślenie jest podobne do gwiazd, które mają mało światła, ponieważ są zbyt oddalone od nas. Francis
Filozofowie żyją na księżycu.
Finis coronat opus - koniec wieńczy dzieło, dzieło koronuje cel. Owidiusz
Finis coronat opus - koniec wieńczy dzieło.
Finita est comoedia - komedia (sztuka) [jest] skończona.
Fiscus semper habet ius pignoris - skarbowi państwa przysługuje zawsze prawo zastawu (na majątku dłużnika). (na majątku dłużnika). (na majątku dłużnika)
Fiscus semper idoneus successor sit, et solvendo - skarb państwa jest zawsze zdolny do dziedziczenia i wypłacalny.
Fiscus semper rapax - skarb państwa zawsze nienasycony.
Flagellum Dei - Bicz Boży.
Flamma fumo est proxima - płomień jest bliski dymu; nie ma dymu bez ognia. Plaut
Fletus et stridor dentium - płacz i zgrzytanie zębów.
Flirt to akwarela miłości. Paul Bourget
Flirt: Flirt to zabawa serc. Balzac Honoriusz
Fluctuat nec margitur - miotają nim fale, ale nie tonie.
fons et origo - źródło i początek.
Formuła sztuki nowoczesnej stała się bardzo prosta: prowokacja plus reklama. Giorgio de Chirico (1888-1978)
Formuła sztuki nowoczesnej stała się bardzo prosta: prowokacja plus reklama. Giorgio di Chirico
Forsa: Prawie wszystko można sforsować forsą. Nikolski Artur
Forsan et haec olim meminisse iuvabit - być może kiedyś przyjemnie będzie wspominać i to wydarzenie. Wergiliusz
Forsan miseros meliora sequentur - być może nieszczęśników czekają lepsze rzeczy. Wergiliusz
Fortes fortuna adiuvat - śmiały sprzyja los.
Fortuna bardzo jest płocha; dziś matka, jutro macocha. Wespazjan Hieronim Kochowski
Fortuna boi się odważnych i uciska bojazliwych. Seneka
Fortuna caeca est - szczęście jest ślepe. Cyceron
Fortuna coeca est - los jest ślepy.
Fortuna dicitur caeca - mówi się, że los jest ślepy.
Fortuna dominuje nad wszystkim. Pomaga lub przeszkadza nie dlatego, żeby uczynić zadość prawdzie, lecz ze zwykłego kaprysu. Salutio
Fortuna favet fortibus - los sprzyja dzielnym.
Fortuna jest ślepa i ślepymi czyni swoich wybranych. Cyceron, Marcus Tullius Cicero (106-43 p. n. e)
Fortuna kołem się toczy. Przysłowie polskie
Fortuna sprzedaje to, co sądzimy, że daje. Jean de la Fontaine
Fortuna toczy się kołem, kto dziś górą, jutro dołem.
Fortuna toczy się kołem, pod kołem to pojąłem. Jan Sztaudynger
Fortuna vitrea est: tum, cum splendet, frangitur - los jest kruchy: gdy błyszczy najjaśniej, łamie się.
Fotografia stanowi dokument zanurzenia ludzi w czasie. Krzysztof Kąkolewski
Francja - kraj, w którym strych nazywa się mansardą.
Francja przegrała bitwę, ale Francja nie przegrała wojny. Charles de Gaulle (1890 - 1970)
Francuz zmyśli, Niemiec zrobi, Polak głupi wszystko kupi.
Francuzka: Zawsze modna i pogodna. Bułatowicz Józef
Frangar non flectar - (prędzej) złamię się, (a) nie ugnę.
Frangenti fidem non est fides servanda - nie należy dawać wiary temu, kto popełnia wiarołomstwo.
Fraszki to wszystko, cokolwiek myślemy, Fraszki to wszystko, cokolwiek czyniemy. Jan Kochanowski (1530 - 1584)
Fraus est fraudem celareo - oszustwem jest ukrywać oszustwo.
Fraus latet in generalibus - w ogólnikach czai się oszustwo.
Fraus sine poena esse potest, poena sine fraude esse non potest - występek może być bez kary, kara nie może być bez występku.
Frazes - skrzyżowanie małego człowieka z wielką sprawą.
Freud powiedział, że mąż jest prawie zawsze tylko namiastką ukochanego mężczyzny, nie tym właśnie mężczyzną .
Freud powiedział, że mąż jest prawie zawsze tylko namiastką ukochanego mężczyzny, nie tym właśnie mężczyzną. Wanda Krzemińska, O kobiecie dwanaście rozdziałów
Friendship is like money - easier made than kept - przyjaźń jest jak pieniądze - łatwiej ją zdobyć niż utrzymać.
Fructuarius custodiam praestare debet - użytkownik jest zobowiązany.
Frusctus autem omnes augent hereditatem - wszystkie pożytki powiększają spadek.
Frustra legis auxilium quaerit, qui in legem committit - nadaremnie szuka oparcia w prawie ten, kto je gwałci.
Frustra probatur, quod probatum non relevat - daremnym jest dowód, jeśli nie jest dowodem stosownym.
Fugit hora - czas ucieka.
Fuimus Troes, fuit Illium - byliśmy Trojanami, była Troja (wspomnienie dawnych, dobrych czasów). Wergiliusz
Fumum vendere - (dosł. sprzedawać dym) mamić obietnicami
Fundamentem gmachu doskonałości jest pokora. św. Teresa
Funkcją geniusza jest dostarczanie pomysłów zwykłym kretynom z wieloletnim wyprzedzeniem. Artur Bloch
Fur est qui dolo malo rem alienam contrectat - złodziejem jest ten, kto w złym zamiarze zagarnia cudzą rzecz.
Furiosi voluntas nulla est - chory umysłowo nie ma woli.
Furor poeticus - entuzjazm twórczy.
Fusy: Nie wróż z fusów jeśli je można jeszcze zaparzyć. Czarny Jan
Futro: Futro jest cmentarzem. Kobieta nie powinna nosić na sobie cmentarza. Bardot Brigitte
Futro: Z lisa nawet futro chytre. Szargan Michał


Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadasz się na używanie plików cookie. Przeczytaj politykę cookies.