Cytaty na tatuaż litera: m

Znajdziecie tu zbiór najciekawszych cytatów, podzielonych alfabetycznie, które mogą stać się pięknymi tatuażami.

Cytaty podzielone są alfabetycznie, kliknij konkretną literę, aby wyświetlić cytaty zaczynające się na tą literę.

Jakiego cytatu szukasz?
*przy wyszukiwaniu używaj polskich znaków
Cytaty na tatuaż
Macte animo, iuvenis! – bądź mężny, młodzieńcze!
Magistratum legem esse loquentem, legem autem mutum magistratum. - Urzędnik jest mówiącym prawem, prawo zaś niemym urzędnikiem.
Magna di curant, parva neglegunt – o wielkie rzeczy bogowie się troszczą, o małe nie dbają
Magna res est vocis et silentii temperamentum. - Wielką rzeczą jest wiedzieć, kiedy mówić i kiedy milczeć.
Magnis nominis umbra – cień wielkiego imienia; cień dawnej świetności.
Magnorum non est laus sed admiratio – wielkich ludzi należy podziwiać, nie chwalić
Magnum in parvo – (dosłownie: dużo w małym) wiele treści w krótkiej wypowiedzi.
Magnus ille est, qui fictilibus sic utitur, quemadmodum argento. - Wielki jest, kto glinianymi naczyniami posługuje się tak, jak i srebrną zastawą. (Seneca, Listy moralne)
Magnus ille, qui in divitiis pauper est – wielki jest ten, kto w bogactwie żyje jak ubogi. (Seneka)
Magnus ille, qui in divitiis pauper est. - Wielki jest, kto będąc bogatym, żyje jak ubogi. (Seneca)
Maior reverentia e longinquo – większy szacunek z daleka. (Cesarz Tyberiusz)
Maior reverentia e longinquo. - Większy szacunek z daleka. (Tyberiusz)
Mala mali malo mala contulit omnia mundo. - Całe zło świata wynikło z powodu jabłka.
Male nostro iure uti non debemus. - Nie powinniśmy źle korzystać z (przysługującego nam) prawa.
Malum est consilium, quod mutari non potest. - Zła jest narada, która nic nie może zmienić. (Publilius Syrius)
Malum est in necessitate vivere, sed in necessitate vivere necessitas nulla est – źle jest żyć w okowach konieczności, żadna jednak konieczność nie zmusza nas do życia. (Seneka za Epikurem)
Malum est in necessitate vivere, sed in necessitate vivere necessitas nulla est. - Źle jest żyć w okowach konieczności, żadna jednak konieczność nie zmusza nas do życia (Seneca za Epikurem)
Manifesta non egent probatione. - (To, co) oczywiste nie wymaga dowodu.
Manifestum non eget probatione. - (To, co) oczywiste nie wymaga dowodu.
Manus manum lavat – ręka rękę myje
Manus manum lavat. - Ręka rękę myje.
Mater artium necessitas. - Potrzeba jest matką wynalazków.
Mater semper certa est – matka jest zawsze pewna (macierzyństwa nie trzeba dowodzić). Fragment prawnej definicji rodziców znajdującej się w Kodeksie Justyniana (II, 4, 5): Mater semper certa est, etiamsi uolgo conceperit, pater uero is est, quem nuptiae demonstrant – tożsamość matki jest zawsze pewna, nawet jeśli potomstwo jest pozamałżeńskie; ojcem zaś jest ten, z kim matka pozostaje w związku małżeńskim.
Maxima debetur puero reverentia. - Dziecku należy się szczególny szacunek (nie należy gorszyć dzieci). (Juvenalis, Satyry)
Maximum ius saqepe maxima (est) iniuria. - Najwyższe prawo (najsurowsza kara) często bywa największą niesprawiedliwością.
Me nemo ministro fur erit – nie będę pomocnikiem złodzieja. (Juwenalis)
Me nemo ministro fur erit. - Nie będę pomocnikiem złodzieja. (Juvenalis, Satyry)
Mea culpa – moja wina
Mea culpa, mea maxima culpa – moja wina, moja bardzo wielka wina
Mea mihi conscientia pluris est quam omnium sermo. - Moje sumienie znaczy dla mnie więcej niż cała mowa. (Cicero)
Medice, cura te ipsum – lekarzu, wylecz samego siebie (Św. Łukasz)
Medici graviores morbos asperis remediis curant. - Lekarze leczą poważniejsze choroby ostrzejszymi środkami. (Curtius Rufus)
Medicus curat, natura sanat – lekarz leczy, natura uzdrawia
Medicus curat, natura sanat. - Lekarz leczy, natura uzdrawia.
Medio tutissimus ibis – najbezpieczniej chodzić środkiem.
Medio tutissimus ibis. - Najbezpieczniej chodzić środkiem; miej umiar we wszystkim (Ovidius)
Melior est canis vivus leone mortuo – lepszy jest żywy pies od martwego lwa. (Kohelet)
Melius est ut scandalum oriatur, quam ut veritas relinquatur. - Lepiej jest dopuścić do skandalu, aniżeli odstąpić od prawdy.
Melius frangi quam flecti. - Lepiej się złamać, niż ugiąć.
Memento Mori – Pamiętaj o śmierci
Memini tui, memento mei – pamiętam o tobie, pamietaj o mnie
Memoria minuitur nisi exercetur – pamięć maleje jeśli się jej nie ćwiczy
Mendacem memorem esse oportet. - Kłamca potrzebuje (dobrej) pamięci. (Quintilianus)
Mens agitat molem. - Umysł porusza materią. (Vergilius)
Mens cuique deus. - Myśl dla każdego bogiem. (Heraklit z Efezu)
Mens regnum bona possidet. - Dobry umysł posiada królestwo; jest bogactwem. (Seneca)
Mens sana in corpore sano – w zdrowym ciele zdrowy duch (Juwenalis)
Mens sana in corpore sano. - W zdrowym ciele zdrowy duch (umysł).
Messis quidem multa, operarii autem pauci – żniwo wprawdzie obfite, ale robotników mało. (Jezus Chrystus)
Method in the madness – W szaleństwie jest metoda
Meum pactum dictum. - Moim zobowiązaniem jest słowo.
Miarą miłości jest miłość bez miary - Św. Franciszek Salezy
Miarą miłości jest miłość bez miary." - Św. Franciszek Salezy
Miarą wielkości człowieka jest wielkość jego serca. To jak przy swojej wielkości jest skromny, wdzięczny, pokorny, jest sobą, jest naturalny i jak traktuje maluczkich.
Mieć wielu przyjaciół to nie mieć żadnego. - Arystoteles
Milczenie - przyjaciel, który nigdy nie zdradzi
milczenie jest najcięższą bronią
Milczący nie znaczy mądry. Bywają szuflady zamykane na klucz, choć puste
Minime sunt mutanda, quae interpretationem certam semper habuerunt. - Jak najmniej należy zmieniać to, co zawsze miało jednoznaczną interpretację.
Mirabile dictu – aż dziw powiedzieć.
Miscere utile dulci – łączyć przyjemne z pożytecznym. (Horacy)
Między jasnością świecy, a ciemnością lochu istnieje ścisły związek - TajChi
Miłosierdzie polega na opiekowaniu się, wychowywaniu i pomaganiu słabszym i biedniejszym duchowo i materialnie.
Miłosierdzie polega na tym, że mocniejsi pomagają słabszym!
Miłości nie możesz odkładać na później, bo miłość jest esencją życia, jest najważniejsza! - Pastor Ewangelicki
Miłości się nie szuka. Jest albo jej nie ma." - ks. Jan Twardowski
Miłość - to przestrzeń i czas udostępnione sercu. - sentencja zapożyczona
Miłość Boża buduje i uzdrawia człowieka i jego relacje z Bogiem, samym sobą i otoczeniem, a nienawiść, negatywne myślenie, gniew i brak przebaczenia niszczy, rujnuje i wprowadza człowieka i relacje międzyludzkie w choroby duchowe, psychiczne, a nawet fizyczne, gdyż układ nerwowy jest połączony z limfocytami - komórkami układu odpornościowego.
Miłość buduje, nienawiść rujnuje!
Miłość chroni życie, jest moralna i mądra.
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje (...) Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość." -1 list do Koryntian - Biblia
Miłość czyni nas bogatymi. Nienawiść biednymi.
Miłość często nie jest niczym innym jak korzystną wymianą pomiędzy dwojgiem ludzi, którzy otrzymują maksimum tego, czego mogli się spodziewać, wziąwszy pod uwagę ich wartość na rynku osobowości. - Erich Fromm
Miłość daje nam to co potrzebujemy, nie zaś to na co zasługujemy.
Miłość daje zdrowie duchowe, radość, spełnienie i rozwój duchowy.
Miłość daje, ale niczego nie żąda.
Miłość daje, ale niczego nie żąda. - Lew Tołstoj
Miłość do ludzi zaczyna się od miłości do siebie.
Miłość i praca to dwie najważniejsze rzeczy, które leczą. Dwa podstawowe czynniki uzdrawiające duszę i relacje międzyludzkie.
Miłość i szacunek jest paliwem dobrych relacji.
Miłość istnieje tylko dla tych, którzy o niej myślą. - sentencja zapożyczona
Miłość jest czymś najmocniejszym na świecie, a jednak nie można wyobrazić sobie nic bardziej skromnego. - Mahatma Gandhi
Miłość jest drogą do prawdziwej mądrości.
Miłość jest jak oberża hiszpańska - spożywa się tylko to, co się samemu przyniosło. - Pablo Picasso
Miłość jest kluczem, który otwiera drzwi do najwyższej rzeczywistości. - autor: Martin Luther King
Miłość jest lekarstwem, co sprawia cuda codziennie. -
Miłość jest naszym codziennym egzaminem z życia chrześcijańskiego. - Pastor Ewangelicki
Miłość jest naszym codziennym egzaminem. - sentencja zapożyczona
Miłość jest pradarem. Wszystko inne, co darmo otrzymaliśmy, dzięki niej staje się darem." - Św. Tomasz
Miłość jest pragnieniem, by komuś coś dawać - a nie otrzymywać. - Bertold Brecht
Miłość jest pragnieniem, by komuś coś dawać - a nie otrzymywać. Bertold Brecht
Miłość jest przepustką - paszportem do lepszego świata. - Ksiądz Katolicki
Miłość jest przepustką do lepszego życia.
Miłość jest triumfem wyobraźni nad inteligencją. - sentencja zapożyczona
Miłość jest uczuciem nader gwałtownym, bolesnym niekiedy i bardzo niszczycielskim. Nie ma od niej nic gorszego jak i również lepszego. Wzloty i upadki są dla mnie jednakowo nieznośne, ale bardziej nieznośny jest ich brak. Czasami potrzeba odpowiedniego światła, aby przeczytać to, co nie zapisane. - sentencja zapożyczona
Miłość jest uznaniem za swoje pragnień, tęsknot i smutków drugiego człowieka. - Pastor Ewangelicki
Miłość jest uznaniem za swoje, strapień, cierpień, smutków, pragnień i tęsknot drugiego człowieka. - Pastor Ewangelicki
Miłość jest węzłem, w który się nierozerwalnie splatają przeznaczenie i wolność. - O. Paz
Mors ultima linea rerum est. - Śmierć jest ostateczną granicą (wszystkich) rzeczy. (Horatius)
Miłość jest zawsze nowa. I bez względu na to, czy w życiu kochamy raz, dwa czy dziesięć razy, zawsze stajemy w obliczu nieznanego. Miłość może nas pogrążyć w ogniu piekieł albo zabrać do bram raju - ale zawsze gdzieś nas prowadzi." - Paulo Coelho
Miłość jest światłością, a nienawiść ciemnością. - na podst. Bibli
Miłość jest życiem, jego największą wartością. To właśnie w niej rozkwitają wiersze, czyny i wszystko inne. Miłość jest sercem całości. Kiedy serce stanie, umiera wszystko inne, wszystko staje się zbędne, bezużyteczne... - Włodzimierz Majakowski
Miłość leczy ludzi - zarówno tych, którzy dają, jak i tych, którzy są nią obdarowywani. -
Miłość ludzka bez relacji z Bogiem staje się w końcu toksyczna.
Miłość należy czynić, a nie tylko mówić, że kochamy...
Miłość nie daje tylko, ale też wymaga.
Miłość nie istnieje w sobie, ale w nas, jest naszym osobistym dziełem. - Marcel Proust
Miłość nie jest całkowicie gotowa. Ona się staje. Nie jest solidnym zakotwiczeniem w porcie szczęścia, ale podniesieniem kotwicy i kursem na pełne morze w czasie łagodnej bryzy czy burzy. Nie jest triumfalnym TAK, wielkim punktem finalnym w muzyce pośród śmiechów i braw, ale jest mnóstwem TAK, które wypełniają życie, pośród mnóstwa NIE, które się skreśla po drodze. - Michel Quoist
Miłość nie jest skarbem, który się posiadło, ale obustronnym zobowiązaniem. - Antoine de Saint-Exupery
Miłość nie jest skarbem, który się posiadło, lecz obustronnym zobowiązaniem. - autor: Antoine de Saint - Exupéry
Miłość nie myśli nic złego.
Miłość nie ogranicza się do fizycznej powłoki ukochanej osoby. Prawdziwą głębię odnajduje się, dopiero wnikając w jej (osoby ukochanej) duchowe jestestwo, jej wewnętrzne ja. - Viktor Emil Frankl
Miłość nie polega na wzajemnym patrzeniu na siebie, ale na patrzeniu w tę samą stronę. - Antoine de Saint-Exupery
Miłość nigdy nie ustaje. Biblia - 1 Kor 13
Miłość nigdy nie zmusza. - Pastor Ewangelicki
Miłość partnerska to szczególna więź dwojga ludzi, oparta na poczuciu bliskości, jedności dusz, umysłów i ciał, namiętności cielesnej i zaangażowaniu w związek, a przede wszystkim szczególnym spokoju wewnętrznym w obecności tej drugiej osoby oraz bezwarunkowej i bezinteresownej akceptacji.
Miłość platoniczna to udawanie przed samym sobą, że rewolwer nie jest nabity. - William Somerset Maugham
Miłość pokonuje cierpienie.
Miłość powinniśmy przede wszystkim okazywać ludziom niegodnym, bo sami jako niegodni grzesznicy otrzymaliśmy miłość od Boga.
Miłość prawdziwa zaczyna się wtedy, gdy niczego w zamian nie oczekujesz. - autor: Antoine de Saint - Exupéry
Miłość prawdziwa zaczyna się wówczas, gdy niczego w zamian nie oczekujesz. - autor: Antoine de Saint - Exupéry
Miłość przekształca duszę na podobieństwo ukochanej osoby. - sentencja zapożyczona
Miłość rozpoznaje miłość. - sentencja zapożyczona
Miłość się wypróbowuje i testuje w trudzie, kryzysie i cierpieniu, a nie sielance życia.
Miłość szanuje wolność i wybór.
Miłość to dwie samotności, które spotykają się i wzajem wspierają." - Rainer Maria Rithe
Miłość to jedyne wyjście z samotności. -
Miłość to jest maksymalne otwarcie się dla drugiej osoby. Jest to też gwarancja ze będziesz z tą osobą na dobre i na złe!, bardziej na złe! Miłość - kiedy jedno spada w dół, a drugie ciągnie je ku górze! - sentencja zapożyczona
Miłość to jest maksymalne otwarcie się dla drugiej osoby. Jest to też gwarancja, że będziesz z tą osobą na dobre i na złe!, bardziej na złe! Miłość - kiedy jedno spada w dół, a drugie ciągnie je ku górze!
Miłość to moc sprawcza, która umacnia ducha i ciało.
Miłość to piękne uczucie,
Miłość to poszanowanie praw mądrości.
Miłość to uczucie bliskości, więzi i jedności dusz, umysłów i ciał, harmonijnie dopasowanych i zespolonych ze sobą w jedno.
Miłość to zwycięstwo wyobraźni nad inteligencją. - autor: nieznany
Miłość uwalnia, nienawiść zniewala!
Miłość w jednej chwili daje nam to coś, czego nie mogliśmy osiągnąć przez długie lata pracy... - Johan Wolfgang von Goethe
Miłość w relacjach jest spoiwem, które tworzy więzi.
Miłość weryfikuje uczniostwo do Jezusa, jest naszym codziennym egzaminem i nie czeka na specjalne okazje, ale wykorzystuje mało znaczące. - Pastor Ewangelicki
Miłość wpływa na człowieka terapeutycznie.
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy szczęście drugiej osoby staje się ważniejsze niż twoje.- H. Jackson Brown, Jr.
Miłość zdobywa drugiego człowieka, jednoczy ludzi, wprowadza pokój, dobroć, łagodność, cierpliwość, wyrozumiałość i daje siebie.
Miłość znajduje środki wyrazu - wyrażania tej miłości. (bezwarunkowe i bezinteresowne dawanie, poświęcanie się i ofiarność)
Miłość łączy serca, a przyjaźń umysły. - sentencja zapożyczona
Moim najlepszym przyjacielem jest ten, kto pozwala mi wydobyć to, co we mnie najlepsze. - Henry Ford
Mora trahit periculum. - Zwłoka pociąga za sobą ryzyko (zwiększa odpowiedzialność dłużnika).
More antiquo – starym obyczajem.
More maiorum – obyczajem przodków.
Morituri te salutant – idący na śmierć pozdrawiają cię (do Cezara)
Mors Certa, Hora Incerta – Śmierć jest pewna, ale [jej] godzina nieznana
Mors est quies viatoris, finis est omnis laboris – śmierć jest spoczynkiem podróżnego, jest kresem mozołu wszelkiego.
Mors malum non est, sola ius aequum generis humani – śmierć nie jest złem, a jedynie prawem obowiązującym cały rodzaj ludzki. (Seneka)
Mors malum non est, sola ius aequum generis humani. - Śmierć nie jest złem, a jedynie prawem obowiązującym cały rodzaj ludzki. (Seneca)
Mors meta malorum – śmierć kresem cierpień
Mors sola – tylko śmierć
Mors Tua Vita Mea – Twoja śmierć jest moim życiem
Mortui sunt, ut liberi vivamus – umarli, byśmy mogli żyć jako wolni ludzie
może nasz świat jest piekłem jakiejś innej planety?
Może zedrzesz sobie łokcie i kolana, ale warto jeśli uda się trafić w dziesiątkę. (Mia Hamm)
Może zedrzesz sobie łokcie i kolana, ale warto jeśli uda się trafić w dziesiątkę. Mia Hamm
Możesz być zdrowy z miłości lub chory z nienawiści, zatruwając goryczą negatywnych myśli i emocji swoje serce i umysł oraz relacje z innymi - wybór należy do Ciebie!
Możesz dawać bez kochania, ale nie możesz kochać bez dawania. - sentencja zapożyczona
Mulier ideo bene olet, quia nihil olet. - Kobieta wtedy ładnie pachnie, gdy wcale nie pachnie (prostota jest ozdobą). (Cicero)
Mulieres in ecclesiis taceant – kobiety mają milczeć w kościele. (Św. Paweł)
Mulieres in Ecclesiis taceant. - Kobiety mają milczeć w kościele. (św. Paweł)
Multa scelera legem et iudicem effugiunt. - Wiele zbrodni uchodzi przed prawem i sędzią.
Multi famam, conscientiam pauci verentur. - Wielu przejmuje się sławą, niewielu swoim sumieniem. (Plinius)
Multum, non multa – (dosłownie: dużo, a niewiele) dużo pod względem jakości, mało pod względem ilości. (Pliniusz Młodszy)
Mundi est propria virtus – cnota jest właściwością świata. (Cyceron za Chryzypem)
Mundi est propria virtus. - Cnota jest właściwością świata. (Cicero za Chryzypem)
Mundus vult decipi, ergo decipiatur – świat chce być oszukiwany, niechże więc będzie
Mundus vult decipi, ergo decipiatur. - Świat chce być oszukiwany, niech więc go oszukują.
Mus uni non fidit antro. - Mysz nie polega na jednej dziurze. (Plautus)
Musica delenit bestiam feram. - Muzyka łagodzi dziką bestię; łagodzi obyczaje.
Mutato nomine de te fabula narratur – o tobie ta bajka mówi, choć pod zmienionym imieniem (Horacy)
Mutato nomine de te fabula narratur. - O tobie ta bajka mówi, choć pod zmienionym imieniem. (Horatius, Satyry)
my ludzie możemy być 'aniołami' dla innych
Myśl i mów językiem miłości, szczególnie, jeśli chcesz kogoś czegoś nauczyć, pouczyć, przekonać, zaznajomić z czymś lub zwrócić elegancko i grzecznie uwagę.
Mój przyjaciel nie jest idealny i ja też nie, więc doskonale do siebie pasujemy! - Aleksander Pope
Mów ludziom o tym co widzisz w nich dobrego - to ich wzmacnia oraz Twoje relacje z nimi.
Mówienie prawdy popłaca, ale przede wszystkim temu, kto jej słucha
Mądre myśli są jak przyjaciółki, nie należy mieć ich zbyt wiele.
Mądrość człowieka polega na tym, aby tak urządził sobie życie, żeby był szczęśliwym.
Mądrym jest ten, który wie, kiedy zachować spokój
Mądrzy są wszyscy ci, którzy poznali zarówno potrzebę jak i granice wiedzy wszelkiej i którzy zrozumieli, że miłość jest większa niż wiedza. - Paul Tillich
Macocha widłami kocha.
Matka święta o wszystkim pamięta.
Mądry Polak po szkodzie.
Mąż żony nigdy nie przegada.
Mądrej głowie dość dwie słowie.
My rządzim światem, a nami kobiety.
Mądry wie, co mówi, głupi mówi, co wie.
Młodości doświadczenia, a starości sił brakuje.
Musi się złamać, kto nie chce się schylać.
Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść.
Mieć na czole wypisane.
Miłość wszystko słodzi ( wybaczy).
Miłość z małżeństwem dawno rozwód wzięła.
Młodość ma swoje prawa.
Młodość musi się wyszumieć.
Moda nie pomaga, gdzie uroda nie domaga.
Mowa srebro, milczenie złoto.
Mówi się trudno i kocha się (żyje) dalej.
Myśl ludzka jest niedościgła.
Myśli, że wszystkie rozumy pojadł.
Można by go koło palca owinąć.
Można to na palcach policzyć.
Morze przepłynął, na brzegu utonął.
Miłe złego początki, lecz koniec żałosny.
Ma dziurawe ręce.
Musi, to na Rusi, w Polsce jak kto chce.
Miej serce i patrzaj w serce.
Make hay while the sun shines. Zbieraj siano, póki słońce świeci. (kuj żelazo, póki gorące.)
Man is always looking for someone to boast to; woman is always looking for a shoulder to put her head on. Mężczyzna szuka zawsze kogoś, przed kim może się chwalić.
Many wise words are spoken in jest; but they don`t begin to compare with the number of foolish words spoken in earnest. Wiele mądrych słów wypowiedziano żartem; ale ich liczba nie może się równać z liczbą głupich słów wypowiedzianych z powagą.
Marriage: a community consisting of a master, a mistress, and two slaves, making in all two. Małżeństwo: wspólnota składająca się z pana, pani i dwojga niewolników, a wszystko to dwie osoby.
Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it for religious conviction. Ludzie nigdy nie czynią zła tak zupełnie i ochoczo, jak z przekonań religijnych.
Men who are unhappy, like men who sleep badly, are always proud of the fact. Ludzie, którzy są nieszczęśliwi, tak jak ludzie, którzy źle sypiają, są zawsze dumni z tego faktu.
Millions long for immortality who do not know what to do with themselves on a rainy Sunday afternoon. Do nieśmiertelności wzdychają miliony tych, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić w deszczowe popołudnie niedzielne.
Modern age: when girls wear less in the street than their grandmothers did in bed. Nowoczesność: kiedy dziewczyny mają na sobie mniej na ulicy, niż ich babki miały w łóżku.
Monotony is a law of nature. Look at the monotonous manner in which the sun rises. Monotonia jest prawem natury. Zobacz, w jaki monotonny sposób wschodzi słońce.
Most people tire of a lecture in ten minutes, clever people can do it in five.Większość ludzi jest zmęczona wykładem po dziesięciu minutach, inteligentni już po pięciu.
My duty is a thing I never do, on principle. Moim obowiązkiem jest to, czego z zasady nie robię.Oscar Wilde
My house is my castle. Mój dom jest moją twierdzą.
Man is always looking for someone to boast to; woman is always looking for a shoulder to put her head on. Mężczyzna szuka zawsze kogoś, przed kim może się chwalić; kobieta szuka ramienia, na którym mogłaby złożyć głowę.
Mało wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem.Ludwig Pasteur
Matka Święta o każdym pamięta.Przysłowie
Mądrzejszy jest ten, kto tylko wierzy, niż ten, który chce pogodzić wiarę z nauką.Aleksander Świętochowski
Mesjasz przyszedł naprawdę, lecz teraz powinniśmy Go znowu oczekiwać, bardziej niż kiedykolwiek - i to już nie mała grupka wybranych, lecz wszyscy ludzie. Pan nierychło przyjdzie, jeśli nie będziemy Go usilnie oczekiwać. Właśnie to nagromadzenie pragnień ma wywołać Paruzję.Pierre Teilhard de Chardin
Miałem "nieszczęście" poznać człowieka tak mądrego, którego zastępcą - podczas jego nieobecności - mógł być tylko Pan Bóg.
Mieszkaniem człowieka jest Bóg.Heraklit z Efezu
Milczenia Boga mogą być długie, ale nigdy nie są one milczeniami zapomnienia.
Miłosierne oczy Boga nie patrzą na to, kim jesteś albo kim byłeś, ale na to, kim będziesz.
Miłość Boga jest wtedy czysta, kiedy równą wdzięczność budzi w nas radość i cierpienie.Simone Weil
Miłujący Boga nie mają religii, tylko samego Boga.Dżalaluddin Rumi
Modlić się - jest to zniżać się, by wznosić.Franciszek Morawski
Modlić się to próbować uświadomić sobie obecność Boga i z tą świadomością dać Mu odpowiedź. To próba wzniesienia umysłu i serca do Boga.Kard. George Basil Hume
Modlitwa i samotność czynią człowieka świętym.św. Maksymilian Kolbe
Modlitwa jest azylem każdej troski.św. Jan Chryzostom
Modlitwa jest bez wątpienia jedną z najpotężniejszych sił historii.Reinhold Schneider
Modlitwa jest kluczem rano i zasuwą na wieczór.Gandhi Mohandas Karamchand
Modlitwa jest największym majątkiem człowieka.Gerturd von Le Fort
Modlitwa jest radioaktywna: promieniuje.Leon Bloy
Modlitwa mostem do nieba.Przysłowie
Modlitwa nigdy nie będzie przeżytkiem. Jest to bowiem ten rodzaj nawiązywania łączności, który nie jest naszą własnością.Brat Roger
Modlitwa to budowanie mostu między czasem a wiecznością
Modlitwa wyprasza siłę dla postu, a post łaskę modlitwy. Post wzmaga modlitwę, a modlitwa wzmacnia post i niesie go przed Boga.św. Bernard z Clairvaux
Modlitwa, skrystalizowana w słowa, ciągle na nowo utrwala długość tej fali, na jakiej nadal ma być prowadzony dialog, nawet wtedy, gdy nasza świadomość zwróci się w innym kierunku.Dag Hammarskjöld
Modlitwą i pracą ludy się bogacą. Przysłowie polskie
Modlitwą jest całość naszego życia, każdy nasz dzień, to, do czego dążymy i czym jesteśmy. Modlitwa opasuje świat i kto wie, czy nie ona jedna, oprócz woli Boga, trzyma świat, by nie runął.Jerzy Zawieyski
Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je.Łk 8,21
Moralność, której uczy Kościół, nie jest specjalnym ciężarem dla chrześcijan, lecz obroną człowieka przed próbami jego unicestwienia.Josef Kard. Ratzinger
Motorem historii nie jest ani walka klasowa, ani interesy gospodarcze: motorem historii jest modlitwa, która napędza historię.Tatjana Goriczewa
Można zmienić wiarę nie zmieniając Boga. I odwrotnie.Stanisław Jerzy Lec
Módl się, aby twoja samotność stała się bodźcem do poszukiwań, dla których mógłbyś żyć.Dag Hammarskjöld
Mój system wychowawczy spoczywa na rozsądku, religii i uprzejmości.św. Jan Bosco
Musimy błądzącemu bratu pokazać, że nasza religia to miłość bliźniego, braterstwo, a jej symbolem - serce.Karol Foucauld
My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu.2 Kor 3,18
Myśl o Bogu częściej niż oddychasz!Epiktet z Hierapolis we Frygii
Musicie być mocni. Drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć... Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest...Jan Paweł II
Młodzieńców ich pochłoną ogień, a nad ich pannami nie śpiewano pieśni weselnychPsalm 78:63
Miłość jest darem od Boga, jeśli w niego nie wierzysz dziękuj mu chociażby tylko za to.Memphis
Modlitwa jest zburzeniem muru obcości między Bogiem a człowiekiem.
Małe dzieci nie dają spać, duże dzieci nie dają żyć.Przysłowie
Mało jest osób, które potrafią ważyć winy bliźnich, nie dokładając na szalę swego palca.George Gordon Noel Byron
Mało ludzi zasługuje na to, aby ich słuchano uważnie, ale wszyscy zasługują na to, aby ich obserwowano ze współczuciem i wyrozumiałością.Henri Frederic Amiel
Mały człowiek jest małym nawet na górze. Olbrzym jest wielki nawet w jamie.Michaił Łomonosow
Mały człowiek rośnie, gdy zrozumie swoją małość. Wielki człowiek maleje, gdy zapatrzy się w swoją wielkość.
Marna i krótka jest wszelka pociecha ludzka.Tomasz a Kempis
Mądrości należy oczekiwać od tego, kto wydaje rozkazy, a nie od tego kto je wykonuje.św. Ignacy Loyola
Mądry człowiek nie patrzy na cudze szczęście i zazdrości, ale szuka własnego.Zbigniew Trzaskowski
Mądrym może być tylko ten, kto sam siebie nie uważa za mądrego.Lew Mikołajewicz Tołstoj
Men who are unhappy, like men who sleep badly, are always proud of the fact. :udzie, którzy są nieszczęśliwi, tak jak ludzie, którzy źle sypiają, są zawsze dumni z tego faktu.
Mędrzec zwyczajnych ludzi z rozmowy ocenia a niezwyczajnych mężów poznaje z milczenia.Adam Mickiewicz
Mieć czas dla dziecka - to początek wszelkiego wychowania.Karl Hesselbacher
Miłość jest najdoskonalszym dziełem człowieka.Daniel Rops
Miłość jest pewną próbą rzetelnej wartości człowieka.Narcyza Żmichowska
Miłość leczy ludzi - zarówno tych, którzy dają, jak i tych, którzy są nią obdarowywani.
Miłość odkrywa brata w tym człowieku, który w tym momencie nas mija...Riccardo Lombardi
Miłość szczęśliwa. Czy to jest normalne, czy to poważne, czy to pożyteczne co świat ma z dwojga ludzi, którzy nie widzą świata?Wisława Szymborska (ur. 1923)
Miłość zredukowana do przejściowej namiętności, cała płciowość zredukowana do banalnego zaspokojenia, rodzina zredukowana do przejściowego stanu - to człowiek umniejszony do granic klęski w społeczeństwie, które się boi.Gerard Defoi
Młody ksiądz miewa najlepsze kazania.Przysłowie
Młody ma siłę w ramionach, stary w głowie.Josef Recla
Młodym robić, mężom rządzić, starym modlić się przystoi.Przysłowie
Młodzi ludzie chcieliby być wierni, a nie są, starzy, chcieliby być niewierni, ale nie mogą.Oscar Wilde
Młodzieniec, który chce zostać ateistą, nigdy nie powinien czytać dostatecznie uważnie.Clive Staples Lewis
Młodzież dzisiejsza nie jest inna niż dawniej. W czasach, kiedy na świecie było tylko dwóch młodych ludzi - Kain i Abel - jeden z nich był przestępcą.
Moc ludzka jest utkana z cierpliwości i czasu.
Możesz nauczyć się od swoich dzieci o wiele więcej, aniżeli one nauczą się od ciebie. Poprzez ciebie poznają świat, który już przeminął, ty w nich natomiast odkrywasz świat, który właśnie się rodzi.
Mówienie jest wysiłkiem: nie zdoła człowiek wyrazić wszystkiego słowami.Koh 1,8
Mózg człowieka to unerwiony wszechświat.
Muszą istnieć również tacy ludzie, którzy modlą się za tych, co nie modlą się wcale.Victor Marie Hugo
Myślę o każdym człowieku rzeczy najgorsze, nawet o sobie, i bardzo rzadko się rozczarowałem.Johann Nepomuk Nestroy
Mówić można z każdym, rozmawiać z mało kim.F. Chwalibog
Małość człowieka polega na jego pospolitości.Arystoteles
Małżeństwo bez drobnych nieporozumień byłoby prawie czymś takim jak wiersz bez "r".Georg Christoph Lichtenberg
Można tak powiedzieć, ale po co tak mówić.Stanisław Tym
Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie prawa wolnościList św. Jakuba Apostoła 2:12
Młodość uśmiecha się bez powoduOskar Wilde
Myśleli, że nie nadajemy się do tego, crack i trawa, to jedyny sposób na to, aby przetrwać w nędzy i ubóstwie. Lecz Ci frajerzy, chcą nas za wszelka cenę dojebać, i usadzić w pierdlu.U-ther
Miłe słowa są może przelotne i łatwe do wypowiedzenia, lecz ich echa pozostają na wieki.Matka Teresa
Mówić dobrze może tylko ten, kto myśli rozumnie.Cyceron
Moje poglądy bliskie są poglądom Spinozy: podziw dla piękna oraz wiara w logiczną prostotę porządku i harmonii, które w naszej znikomości możemy pojąć jedynie w sposób bardzo niedoskonały. Uważam, że musimy się pogodzić z tą niedoskonałością naszej wiedzy i poznania oraz traktować wartości i pownności moralne jako problemy czysto ludzkie.Albert Einstein
Muzyka nie jest spójnym ciągiem dźwięków, który słyszymy. Muzyką jest to, co wywołuje w nas silną i uderzającą impresję, która to impresja jest spowodowana doszczętną i wyczerpującą ekspresją artysty wykonującego. To jest muzyka. Muzyka to odbicie w tafli wody tego, co gra człowiekowi w duszy.Anonim
Mądrym jest ten, kto wie, kiedy zachować spokój
Mamy Polskę taką, jaką sami budujemy.
Miejcie odwagę posługiwać się rozumem.I.Kant
Miłość jest jak pieniądze.Nie wszyscy ją posiadają.Nie wszyscy się nią potrafią dzielić.
Myśl, która nie jest niebezpieczna, niegodna jest miana Myśli.Oscar Wilde
Mądry to mówca, który wie, kiedy nie ma nic do powiedzenia.
Można żyć samemu, ale nigdy samotnym.Tymon Guliński
Moneta nigdy nie osiągnie takiej wartości, jak dusza.Tymon Guliński
Mówienie prawdy jest bolesne. Lecz być zmuszonym do kłamstwa, jest czymś o wiele gorszym.Oskar Wilde
Magia prezentu polega na tym, że nie wiemy czym on jest.Ewa Morzyńska
Mądrość zaczyna się tam, gdzie pojawia się śmierć, ale dla filozofa ta śmierć jest właśnie życiem.Patryk Bogajewicz
Miłość nie polega na wzajemnym wpatrywaniu się w siebie, tylko na wspólnym patrzeniu w jednym kierunkuAntoine de Saint-Exupery
Małżeństwo jest wiedzą.Honoré de Balzac
Małżeństwo można nazwać świętym, ponieważ wydało niezliczonych męczenników.
Małżeństwo to bardzo sprawiedliwe urządzenie: żona musi codziennie gotować, mąż musi codziennie jeść.Alberto Sordi (ur. 1919)
Marzenie kobiety: mieć stopę wąziutką, a żyć na szerokiej.Julian Tuwim
Matka byłaby zdolna wymyślić szczęście, aby je dać swoim dzieciom.Madeleine Delebrel
Matka nigdy nie odchodzi od kołyski, ani od Kalwarii, ani od grobu swojego dziecka.Stefan kard. Wyszyński
Matka to nie ktoś, na kim można się oprzeć w ale ktoś, kto uczy, jak się obchodzić bez oparcia.Dorothy Fisher
Matka twoja była podobna do winorośli zasadzonej nad brzegiem wód.Ez 19, 10
Mężczyzna ma tyle lat, na ile się czuje, kobieta tyle, na ile wygląda.Josef Unger
Mężczyzna może być szczęśliwy z każdą kobietą, o ile tylko jej nie kocha.Oscar Wilde
Mężczyzna szuka szczęścia, kobieta go oczekuje.
Mężczyzna uważa, że wie, ale kobieta wie lepiej.Przysłowie chińskie
Mężczyźni budują domy, kobiety je tworzą.Przysłowie angielskie
Mężczyźni chełpią się tym czym są, kobiety czym nie są.Françoise Sagan (Françoise Quoirez, ur. 1935)
Mężczyźni wolą kobiety ładne niż mądre, ponieważ łatwiej im przychodzi patrzenie niż myślenie.Stanisław Jerzy Lec
Milczenie dodaje kobiecie uroku.Sofokles
Miłość dobrej kobiety - brylant w węgla bryle: Daje blask, światło, ciepło i radości tyle.Mieczysław Czerwiński
Miłość dodaje rozum kobiecie, a odbiera mężczyźnie.Przysłowie
Miłość matki jest mostem do wszystkiego, co dobre - teraz i w wieczności.Przysłowie tureckie
Miłość to partia kart, w której wszyscy oszukują: mężczyźni, by wygrać, kobiety, by nie przegrać.Alfred Hitchcock
Moda damska była zawsze najdroższą sztuką opakowania.Ambrose Gwinnet Bierce
Morze, ogień i kobieta - to trzy nieszczęścia.Eurypides
Mówią, że ostrożność jest matką powodzenia, ale to nieprawda, bo gdyby była ostrożna, nie zostałaby matką.Julian Tuwim
Mulier ideo bene olet, quia nihil olet. Kobieta wtedy ładnie pachnie, gdy wcale nie pachnie.Cyceron
Myśli są jak kobiety. W tłumie robią mniejsze wrażenie niż pojedynczo.
Moda damska była zawsze najdroższą sztuką opakowania.Ambrose Bierce
Mężczyzna, który nie mówi źle o kobietach nie kocha kobietGiacomo Casanova
Mężczyzna, który rani kobietę, rani wszystkich innych mężczyzn, którym ta kobieta nie jest obojętnaR.K
Mężczyżni zazwyczaj zaczynają od miłości nieodwzajemnionej, a kobiety z czasem jej ulegają.Piątek
Mieć tajemnicę z kobietą, to tak, jakby mieć tajemnicę z całym światem. Damian Płóciennik
Mądra kobieta słucha komplementów, glupia im wierzy.Narcyza Żmijowska
Muzyka powinna zapalać płomień w sercu mężczyzny, i napełniać łzami oczy kobiety.Ludwik van Bethowen
Mężczyzna jest problemem, kobieta obrazem. Kto chce wiedzieć, o czym kobieta myśli rzeczywiście - co zresztą jest nieco niebezpiecznym - ten winien na nią tylko patrzeć, lecz nigdy jej się nie przysłuchiwać.Oskar Wilde
Mocna twierdza irracjonalnych odczuć - z nich ulepiona jest dusza kobieca.Milan Kundera
Magnum in parvo. (dużo w małym) Wiele treści w krótkiej wypowiedzi.
Malum est in necessitate vivere, sed in necessitate vivere necessitas nulla est. Źle jest żyć w okowach konieczności, żadna jednak konieczność nie zmusza nas do życia.Seneka Młodszy
Manus manum lavat. Ręka rękę myje.
Mea culpa, mea maxima culpa. Moja wina, moja bardzo wielka wina.
Medicus curat, natura sanat. Lekarz leczy, natura uzdrawia.
Medio tutissimus ibis. Najbezpieczniej chodzić środkiem.
Memento mori. Pamiętaj o śmierci.
Messis quidem multa, operarii autem pauci. Żniwo wprawdzie obfite, ale robotników mało.Jezus Chrystus
Miscere utile dulci.Łączyć przyjemne z pożytecznym.Horacy
More maiorum. Obyczajem przodków.
Mundi est propria virtus. Cnota jest właściwością świata.Cyceron
Mutato nomine de te fabula narratur. O tobie ta bajka mówi, choć pod zmienionym imieniem.Horacy
Mając dwadzieścia lat myślałem tylko o kochaniu. Potem kochałem już tylko myśleć.Albert Einstein
Męki miłosne są jak fałszywe banknoty: jeśli ich nie można zastąpić innymi, puszcza się je na powrót w kurs.
Miłości, wieczność będzie za krótka, by cię wypowiedzieć!André Frossard
Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie.Ga 5,13
Miłość - to największe manko naszego wieku.Franz Werfel
Miłość bardzo przypomina torturę albo zabieg chirurgiczny. (...) Ona albo on będzie wykonawcą, czy katem; drugie pacjentem, albo ofiarą.Charles Pierre Baudelaire
Miłość bez upominania nie jest miłością.Przysłowie z Talmudu
Miłość ci wszystko wybaczy.Julian Tuwim
Miłość daje znacznie mniej, niż się oczekiwało.Antoni Pawłowicz Czechow
Miłość dziecka jest jak woda w koszyku.Przysłowie argentyńskie
Miłość jest cnotą serca a nie rąk.Joseph Addison
Miłość jest egoizmem we dwoje.Anne Louise Germaine de Staël - Holstein
Miłość jest jak słońce. Kto je posiada, temu może wiele brakować. Komu brakuje miłości, ten nic nie posiada.Phil Bosmans
Miłość jest najwybitniejszym źródłem przyjaźni.św. Tomasz z Akwinu
Miłość jest niepojęta dla tych, co jej nie dzielą.François René de Chateaubriand
Miłość jest pierwszą wśród nieśmiertelnych rzeczy.Dante Alighieri
Miłość jest pragnieniem, aby komuś coś dawać - a nie otrzymywać.Bertolt Brecht
Miłość jest życiem w całej swej pełni, jak puchar pełen wina. Żyjemy na tym świecie dotąd, dopóki kochamy... Życie zdobywa swe bogactwa - dzięki poparciu świata, swą wartość - dzięki poparciu miłości.Rabindranath Tagore
Miłość koi niedolę i budzi w nas dzielność. Jest wezgłowiem smutku i skrzydłem męstwa.Samuel Taylor Coleridge
Miłość ma swój własny język. Małżeństwo powraca do języka potocznego.Przysłowie rosyjskie
Miłość na wiek się nie ogląda.Aleksandr Siergiejewicz Puszkin
Miłość nie istnieje w sobie, ale w nas; jest naszym osobistym dziełem.Marcel Proust
Miłość nie jest całkowicie ślepa, ale cierpi na daltonizm.Henryk Sienkiewicz
Miłość nie jest skarbem, który się posiadło, lecz obustronnym zobowiązaniem.Antoine de Saint-Exupery
Miłość nie odnawiana każdego dnia stanie się przyzwyczajeniem, a z biegiem czasu niewolą.Khalil Gibran
Miłość nie zna wartościowania.Erich Maria Remarque
Miłość od pierwszego wejrzenia należy traktować z przymrużeniem oka.
Miłość odkrywa brata w tym człowieku, który w tym momencie nas mija... Riccardo Lombardi
Miłość powiększa i upiększa rzeczy, daje im oddech nieprzemijalności.
Miłość to albo pozostałość po czymś, co kiedyś było wielkie, albo cząstka tego, co kiedyś rozwinie się w coś wielkiego, ale w obecnej swej postaci nie daje nam zadowolenia, daje znacznie mniej, niż się oczekuje.Antoni Pawłowicz Czechow
Miłość to przestrzeń i czas udostępnione dla serca... Marcel Proust
Miłość tyle jest warta, ile kosztuje.Karol Bunsch
Miłość winna się nasilać, z im większym złem się spotyka.Tadeusz Breza
Miłość własna jest najniebezpieczniejszym doradcą.Napoleon I
Miłość własna jest największym z pochlebców.François de la Rochefoucald
Miłość wszystko zwycięża i my ulegamy miłości.Wergiliusz
Miłość wybiera sobie małe miejsce, które rozjaśnia; wszystko pozostałe jest w jej cieniu.Johann Heinrich Pestalozzi
Miłość zaczyna się rozwijać dopiero wówczas, gdy kochamy tych, którzy nie mogą się nam na nic przydać.Erich Fromm
Miłość, która nie odradza się stale, stale umiera.Khalil Gibran
Miłość, którą chce się czuć, nie zastąpi nigdy tej, którą się czuje.
Miłość, na oko łagodna, w istocie bywa jak pantera głodna! I chociaż ślepa, drogi przyjacielu, najkrótszą drogą podąża do celu.William Shakespeare
Miłość: chwilowe obłąkanie, na które lekarstwem jest małżeństwo.Ambrose Gwinnet Bierce
Można nie kochać Cię - i żyć, ale nie można owocować.Wisława Szymborska (ur. 1923)
Musimy rozpoznać możliwości oraz wezwania, jakie przynosi ze sobą chwila obecna, i przyjąć je z odwagą, wiarą i nadzieją. W tego rodzaju sytuacji odwaga jest autentyczną formą miłości.Thomas Merton
Miłość - wysiłek, jaki czyni mężczyzna, aby zadowolic się tylko jedną kobietą.P. Geraldy
Miłość prawdziwa składa się z rzeczy nieskończenia wielkich i zarazem nieskończenie małych.V. Hugo
Miłość jest siłą, która przezwyciężyć może tylko śmierć albo jeszcze większa miłość.A. Hansen
Miłość jest jak ogień - łatwo zacząć, trudno skończyć.Kozik
Miłość jest to płomyk świecy, wskazujący szybę okienną zabłąkanemu wśród zamieci wędrowcowi, cichą przystania szczęscia.B. Compton
Miłość to uparte dziecię, nigdy sie mocniej nie uczepi szaty nadziei jak wówczas, gdy ta bliska jest zniknięcia.J. W. Goethe
Miłość jest zarazem cierpieniem i szczęściem, ogołoceniem i bogactwem.A. Różanek
Miłość jednostronna jest tragedią, wzajemna - komedią.S. E. Barbag
Miłość jest pożądaniem piękności.Ł. Górnicki
Miłość robi odkrycia; rozpusta - wynalazki.H. Steinhaus
Miłość to ostatnia szansa. Poza nią nie istnieje na ziemi nic, co by nas mogło utrzymać przy życiu.L. Aragon
Między nami nic nie było.Żadnych zwierzeń, wyznań żadnych;Nic nas z sobą nie łączyłoPrócz wiosennych marzeń zdradnych.Adam Asnyk
Miłość: chwilowe obłąkanie, na które lekarstwem jest małżeństwo.Ambrose Bierce
Miłość odżywa w nas dopiero wtedy, gdy sami miłujemy życie.Karolina Świstak
Miłość- to najtrudniejsza sztuka do opanowania.Tymon Guliński
Miłość nie jest ważna. Jest święta...J.P.
Miłość to takie małe coś co jest większe od czegokolwiek Mr. Unkown
Miłość jest jak rozmowa telefoniczna - najpierw nie możesz się jej doczekać, a jak nadejdzie okazuje się, że to pomyłka.Życie
Miłość bez wzajemności to niekończący się ból...
MIŁOŚĆ:-to szczęscie, bo jesteś kochany-to smutek, bo często jesteś w tym sam-to żal, bo często jesteś zdradzanyBlack Rose
Miłość jest jak pogoda - nigdy jej do końca nie przewidziszNieznany
Miłość jest źródłem, z którego wypływają wszystkie kolory tęczy
Miłość jest piękna, nie dlatego,że pozwala robić głupstwa,ale daje czas by je naprawić
Miłość to uczucie, którego nie zapominamy.Seweryn Szkudlarek
Miłość spełniona prowadzi nas do raju! Miłośc nieszczęśliwa do grobu!Grzegorz 'doberman' Janoska
Miłość jak ogień - gdy przestaje płonąć pozostawia zgliszcza...Doti
Miłość- wszędzie jej pełno, a każdemu jej brak.Wojciech Bartoszewski
Miłość to nie staw, w którymmożna zawsze znaleźć swoje odbicie.Miłość ma przypływy i odpływy.Ma też swoje rozbite okręty,zatopione miasta, ośmiornicei skrzynie złota oraz pereł.Ale perły leżą głęboko
Miłość dodaje otuchy jak promień słońca po deszczu...Asia
Miłość to luksusLiliana
Miłość jest jak kwiat - codziennie go podlewamy i obserwujemy jak rośnie , lecz nie wiemy czy nasz wysiłek nie pójdzie na marne. Należy stale go pielęgnować jeśli nie chcemy żeby zwiędnął, bo razem z nim więdniemy i my...
Miłość jest treścią naszego istnieniaJeśli się jej wyrzekniemyUmrzemy z głodu pod drzewem życiaNie mając śmiałości by zerwać jego owocePaulo Coelho
Miłość - to jej uśmiech, westchnienie szczęścia, dotyk jej włosów na moich ustach...To pauza między pocałunkami i jej lekko rozchylone usta, zapach i smak jej warg...To życie tętniące w jej ustach, ciepło jej ciała gdy je przytulam...Miłość to drżenie moich rąk gdy nie ma jej akurat przy mnie, to tęsknota, oglądanie jej jednego zdjęcia przez godzinę...To szczęście, ciepło i spełnienie wszystkich marzeń, Nasza miłość to poznanie miejsc, chwil, i czasu którego nikt prócz nas nie pozna...To radość i wyjątkowość jak poznanie wszechświata...Selfkillaz
Miłość jest jak woda - cicha, ale płynie i nigdy nie wysycha
Miłość jest jak balon - prędzej czy później, odleci
Miłość nie pyta o nic, bo kiedy zaczynamy się nad nią zastanawiać, ogarnia nas przerażenie, niewypowiedziany lęk, którego nie sposób nazwać słowami. Może jest to obawa bycia wzgardzonym, odrzuconym, obawa, że pryśnie czar?Paulo Coelho
Miłość jest gorącym zapomnieniem o wszystkim.Wiktor Hugo
Miłość jest zawsze nowa. I bez względu na to, czy w życiu kochamy raz,dwa czy dziesięć razy, zawsze stajemy w obliczu nieznanego. Miłość może nas pogrążyć w ogniu piekieł, albo zabrać do bram raju, ale zawsze gdzieś nas prowadzi. I czas się z tym pogodzić, albowiem jest ona treścią naszego istnienia. Jeśli się jej wyrzekniemy, umrzemy z głodu, nie mając śmiałości by zerwać jego owoce. Miłości trzeba szukać wszędzie, nawet za cenę długich godzin, dni i tygodni smutku i rozczarowań... Bowiem kiedy wyruszymy na poszukiwanie miłości - ona zawsze wyjdzie nam na przeciw. I nas wybawi.Paulo Coelho
Miłość jest jak rtęć trzymana w dłoni. Kiedy otwierasz dłoń - zostaje, gdy ją zaciskasz - ucieka.Dorothy Parker
Miłość to przede wszystkim dawanie samego siebie.Jean Anouilh
Miłość przerodzona w obsesję budzi dusze wyzwalajac prawdziwe oblicze osobowosci.Paweł Przystański
Miłość jest jak wiatr. Nie widzisz jej, lecz czujesz.
Miłość to umiejętność bycia z drugim człowiekiem jednocześnie będąc w zgodzie ze sobą.
Miłość jest skrzydłem, które Bóg dał człowiekowi, aby ten mógł wzlecieć do niego.Michał Anioł
Miłość jest grą. Kto pierwszy powie kocham, przegrywa.
Miłość to tylko poetyczne pożadanie, ale pożądanie nie mające w sobie nic z poezji nie jest godne zwać sie miłością.Akutagawa Ryunosuke
Miłość czymkolwiek jest, niech będzie pozbawiona udawania.Marianne Moore
Miłość silniejsza jest od śmierci, ale zdarza się, ze mizerny nałóg silniejszy jest od miłości.Marie von Ebner-Eschenbach
Miłość ogranicza naturalną wrogość między kobietą i mężczyzną.Christian Friedrich Hebbel
Miłość najłatwiej złowić w sieć radości.Ali Ibn Abi Talib
Miłość jest córką wiedzy, im głębsze poznanie, tym gorętsze kochanie.Loonardo da Vinci
Miłość jest podstawą całego świata.Alfred Musset
Miłość pragnie wznosić się wysoko, a nie grzęznąć w niskich popędach. Miłość pragnie być wolna i obca wszelkiej ziemskiej czułostkowości (...).Tomasz à Kempis
Miłość jest jak wiecznotrwała ziemia pod stopami, nie przykuwa oka swym pięknem, ale jest niezbędna dla życia.Emily Brontë
Miłość jest czymś nieuniknionym... To skarb jaki może posiadać człowiek tylko wtedy gdy chce ten skarb pielęgnować... Kochać i być kochanym to spełnienie miłości.Dalida
Miłość to pełne zaakceptowanie drugiej osoby, niezależnie od różnych szczegółowych aspektów.Otto Flake
Miłość łatwiej znosi nieobecność lub śmierć, niż zwątpienie lub zdradę.Andre Maurois
Miłość nie jest skarbem, który się posiada, lecz obustronnym zobowiązaniem.Antoine de Saint-Exupery
Mądry głupiego nie przegada.[polskie]
Miłość to pasmo nieszczęść...Autor nieznany
Miłe słowa mogą otworzyć nawet żelazne drzwi.Noshin Ismail
Małżeństwo bez dzieci jest jak dzień bez słońca.[łacińskie]
Młoda dziewczyna jest skrzynią zamknięta, od której zgubiono klucz[arabskie]
Mądrej głowy włosy się nie trzymają.[polskie]
Miło jest być dowcipnym we właściwym czasie.[łacińskie]
Miłość zaczyna się wtedy,kiedy szczęście drugiej osobyjest ważniejsze niż Twoje.Johann Wolfgang von Goethe
Miłość bliźniego jest obowiązkiem każdego.[polskie]
Miłość wybiera sobie małe miejsce, które rozjaśnia; wszystko pozostałe jest w cieniu.Pestalozzi Johan Heinrich
Miłość, czymkolwiek jest, niech będzie pozbawiona udawania.Marianne Moore
Miłość jest łatwa tylko dla tych, którzy nie kochają.
Miłość to raptem słowo, słowo z kina, z książki, z kolorowego pisma. Tak wielu ludzi wierzy, że wystarczy je wypowiedzieć i już będzie dobrze, bo ono uleczy, uratuje, oczyści. A to tylko słowo. Łatwo je wypowiedzieć, równie łatwo unieważnić. Ale spróbuj przekształcić je w prawdziwe uczucie, zamień je w ściany domu, który stać będzie latami, niczym nie zagrożony i da ci szczęście, bezpieczeństwo, poczucie sensu i radości z każdej spędzonej wspólnie chwili. To jest trudne, a często niemożliwe. Trzeba się tego nauczyćDorota Terakowska
Miłość prawdziwa zaczyna się wtedy, gdy niczego w zamian nie oczekujesz.Antoine de Saint-Exupery
Miłość rzeczy małe umie zamienić w rzeczy wielkie.św. Faustyna
Miłość jest jak strzała w plecach, nie widzisz jej, ale Cię boli gdy ktoś ją wyrwie.redzgred
Miłość, którą dajemy jest jedyną miłością, jaką zatrzymujemy.E. Hubbard
Miłość jest nie tylko uczuciem,nie jest wzruszeniem ani zakochaniem się.Jest dojrzewaniem, troską i wzajemnąodpowiedzialnością za siebie.Ks. Jan Twardowski
Musicie być silni miłością,która wszystko znosi,wszystkiemu wierzy,wszystko przetrzyma,tą miłością,która nigdy nie zawiedzie.Jan Paweł II
Miłość przyćmiewa myśli. Ale dopiero wtedy wiemy co to znaczy tak naprawdę być szczęśliwym.Agnieszka Janczy
Miłość to nałóg, pijąc, biorąc lub paląc - nigdy nie czułem takiej ekstazy jak kochając.Tymon Guliński
Miłość jest jak rozmowa telefoniczna- długo czekasz na połączenie po czym okazuje się że to pomyłka.
Mówią: Oszalałeś przez tego kogo kochasz!Powiedziałem: Życie ma smak jedynie dla szaleńców!
Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie.
Miłość nie jest całkowicie gotowa.Ona się staje.Nie jest solidnym zakotwiczeniem w porcie szczęścia,ale podniesieniem kotwicy i kursem na pełne morzew czasie łagodnej bryzy czy burzy.Nie jest triumfalnym TAK,wielkim punktem finalnym w muzyce pośród śmiechów i braw,ale jest mnóstwem TAK,które wypełniają życie, pośród mnóstwa NIE,które się skreśla po drodze.Michel Quoist
Miłość na odległość to trudna filozofia, każdego dnia pokusa szpcze, a sumienie głuchnie.Tymon Guliński
Miłość można porównać do wchodu Słońca. Kiedy budzi się rano jest piękne, potem króluje najdłużej jak potrafi, a na koniec zachodzi, chowając się w sercu Nieba. Niestety urokowi Słońca przeszkadzają chmury, które od czasu do czasu dają się we znaki.Marta Domańska
Miłość to gra , kto pierwszy powie kocham - przegrywa.
Miłość tzn, że nigdy nie trzeba mówić przepraszam...
Miłość to rozmowa ciszą. Ciepło dłoni, gdy usta milczą, bo kochać, to być w każdej chwili i radości, i nieszczęściu, zawsze blisko siebie.
Miłość nie starzeje się wraz z ciałem.Paulo Coleho
Miłość jest jak narkotyk. Na początku odczuwasz euforię, poddajesz się całkowicie nowemu uczuciu. A następnego dnia chcesz więcej. I choć jeszcze nie wpadłeś w nałóg, to jednak poczułeś już jej smak i wierzysz, że będziesz mógł nad nią panować. Myślisz o ukochanej osobie przez dwie minuty, a zapominasz o niej na trzy godziny. Ale z wolna przyzwyczajasz się do niej i stajesz się całkowicie zależny. Wtedy myślisz o niej trzy godziny, a zapominasz na dwie minuty. Gdy nie ma jej w pobliżu - czujesz to samo co narkomani, kiedy nie mogą zdobyć narkotyku. Oni kradną i poniżają się, by za wszelką cenę dostać to, czego tak bardzo im brak. A Ty jesteś gotów na wszystko, by zdobyć miłość.Paulo Coelho
Miłość to całkowite oddanie, a nie wybór... W miłości nie ma zwykłości, wszystko jest niezwykłe.Rafał Komorowski
Miłość to wierność wyborowi.Piotr Rubik
Miłość jest jak ptak, który wstaje rano i nie boi się o jutro bo wie, że jutro będzie takie samo.Paweł K.
Małżeństwo jest złem, ale jest to zło konieczne.Menander
Miłość jest piękna bo znajduje się ja w nieoczekiwanym miejscu.
Miłość jest wielkimi drzwiami,które ktoś przed nami niespodziewanie otwiera,a przez które tyle czasu nie mogliśmy przejść.Kasia Rokosz
Miłość jest jak letni deszcz, jak krople płynące po twarzy. Oślepia zza chmur swym blaskiem, jest spełnieniem naszych marzeń.Grand
Mówisz: 'Wszystko albo nic'.Wybieram nic, bo wszystkiego nie mogę mieć bez ciebie.hekkate
Miłość jest jak motyl - piękna, bajeczna, ale trudna do złapania.
Miłość jest jak najpiękniejsza kobieta,na którą czeka się całe życie,te najpiękniejsze mają to do siebie,że lubią jednak nie przychodzić.Agnieszka Lisak
Miłość jest dziką siłą. Kiedy próbujemy ją okiełznać, pożera nas. Kiedy próbujemy ją uwięzić, czyni z nas niewolników.Kiedy próbujemy ją zrozumieć,miesza nam w głowach.Paulo Coelho
Mężczyzna sie nie rozczula, po prostu kocha.Anna
Miłość jest jak ogień - gdy przestaje płonąć pozostawia zgliszcza.
Miłość jest ślepa, ale małżeństwo przywraca wzrok.przysłowie włoskie
Miłość jest jak ogień, gdy zgasisz jego płomienie to nigdy nie powróci. A serce twe wypełni pustka.Damian Markwitz i Jakub Urbaniak
Miłość jast jak kwiat, o którego trzeba starannie dbać.Kamila Napora
Miłosc jest piękna nawed przyjemna lecz tylko wtedy gdy jest przyjemnaDamian von GlinQa
Malarz to nie ten, kto jest natchniony, lecz ten, kto potrafi natchnąć innych.Slavador Dali
Miej czas na uśmiech - to muzyka duszy.
Możesz być pewien, że kiedy ktoś zaczyna nazywać siebie "realistą", zamierza zrobić coś, czego się w głębi duszy wstydzi.
Mówią, że im ciemniejsza jagoda, tym słodszy sokA ja mówię: im ciemniejsza skóra, tym głębsze korzenie2Pac
Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje.Henry Ford
Młodzi nie wiedzą, czego chcą, ale są absolutnie zdecydowani to osiągnąć.Federico Fellini
Myślę że gdy bedzie żle gdy problem dogoni mnie gdy rozpacz stanie ze mna twarzą w twasz a zegar zatrzyma mój czas gdy mnie nie bedzie już a swiecie to wszystko zmieni sie bo tego tylko chce.Anita Baranowska
Moralność hołubić będzie słabszych, a silni ją podepcą. Moralność prześladować będzie nijakich – ni słabych, ni silnych.Akutagawa Ryunosuke
Miłość własna – córka pychy – jest złośliwsza od samej matki.św. Ojciec Pio
Mówią, że pożytecznie jest umieć uczyć się na własnych błędach,o ile przyjemniej jednak jest uczyć się na cudzych.Agnieszka Lisak
Miłość do samego siebie jest początkiem wielkiego romansu.Oscar Wilde
Miarą przyzwoitości, jest nasz stosunek do ludzi na co dzień.W. Bartoszewski
Myśl jest fundamentem, słowo to budowla
Mówić nie myśląc, to tak jak strzelać nie celując.Miguel de Cervantes
Mądrzejszy ustąpi głupszemu, jeżeli głupszy jest od niego silniejszy.A. Kumor
Mądrość to wiedzieć co robić z tym, co się wie.
My możemy otworzyć drzwi do każdego, ale nie możemy nikogo zmusić, aby przez nie przeszedł.Jim Morrison
Miałem sen, że jestem szczęśliwy. Obudziłem się i nadal śnię.Krzysztof Ciesiński
Miłość, to ciepły pocałunek w chłodny dzień.Justynka
Miłość jest wtedy, gdy pozwalasz tej drugiej osobie odejść kiedy ona tego chce..i cieszyć sie jej szcześciem.
Miłość, to czerwona róża, to pudełko słodkich czekoladek, to spojrzenie i pragnienie szczęścia drugiej osoby.
Miłość nie istnieje w sobie, ale w nas, jest naszym osobistym dziełem.Marcel Proust
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą.Św. Paweł
Miłość odbiera rozum tym, którzy go posiadają, a daje tym, co go nie mają.Denis Diderot
Miłość nie znosi obojętności, tam gdzie jest obojetność nie ma miłości.
Miłość, to jedyna gra w której możesz przegrać nie stając do walki.
Mówiąc kocham, pomyśl czy zasługujesz aby być kochanym.
Miłość jest jak tunel. Może być długa lub krótka, ale zawsze sie skończy.kaixxx
Miłość w istocie ciągle zaczyna się od nowa.Maria de Sevigné
Miłości trzeba szukać wszędzie, nawet za cenę długich godzin, dni i tygodni smutku i rozczarowań. Bowiem kiedy wyruszymy na poszukiwanie Miłości ona zawsze wyjdzie nam naprzeciw. I nas wybawi.Paulo Coelho
Mówi się, że potrzeba tylko jednej minuty, żeby kogoś zauważyć, jednej godziny, żeby go ocenić i jednego dnia, żeby polubić, ale całego życia by później go zapomnieć
Miłość jest pięknem świata, ukrytego w głębi serca. Więc jesli chcesz być kochanym musisz go oddac tej drugiej osobie by odnalazła szczescie w tobie.Grzegorz Krztoń
Miłość jest jak głębia oceanu z jednej strony nas pochłania z drugiej obmywa jak spokojna fala.Emila
Miłość zmusza serca do pracy ale blokuje rozum.Emila
Miłość źle pojęta bywa więzieniem, miłość prawdziwa-wyzwoleniem.Emila
Miłość jest pustym słowem, do czasu gdy nie zrozumie się jej naprawdę.Emilia Mazela
Miłość jest rzeczą wględną, aczkolwiek wielkiej wagi. Rzeczą bezwzględną jest jej omijanie.
Miłość to ból bez którego nie można żyć.Edysia
Miłość to kwiat, którego nieustannie trzeba podlewać by zakwitł.
Miłość - piękno, które nie daje żyć w spokoju jeśli nie jest odwzajemnione.Adam Szymański
Miłość jest to stan, którym dusza odkrywa w drugiej swój kontrapunkt.
Miłość: jedyna funkcja fizjologiczna, która zrobiła karierę.Julian Tuwim
Mówi że to zauroczenie lecz ja wiem że to przeznaczenie.Phoenix
Miłość, tak piękna, staje się najniebezpieczniejszą bronią w rękach niewłaściwej osoby.
Miłość zamiast mówić: "Dam ci pocałunek", mówi: "Podam ci rękę".
Myślę o Tobie raz dziennie ale ta myśl trwa całą dobę.
Miłość jest wtedy wielka gdy nie gra na jednej lecz na wszystkich strunach serca.
Małżeństwo to równanie z wieloma niewiadomymi. Kto lubi takie równania?Andrzej Klawitter
Miłość jest grą, w której nieznajomość zasad prowadzi do tragicznego finału.Luna
Miłość płynąca z mojego serca jest silna, tylko samo serce jest bardzo słabe...
Miauczy kotek: miau! - Coś ty kotku miał? Julian Tuwim (1894 - 1953)
Mierz wysoko - wpajali mu wzniośli nauczyciele. Strzelił im w łeb. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Myśli są wolne od cła? Gdy nie przekraczają granic. Stanisław Jerzy Lec
Maska chroni lepiej niż przyłbica. Bester J
Mowa słodsza niż miód. Homer (VIII w. p. n. e)
M-3: Chata na lata. Fangrat Tadeusz
Ma jeden zawód: życiowy. Tadeusz Gicgier
Ma pegaza na biegunach. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
Ma własne zdanie na zawołanie. Jan Sztaudynger
Ma żelazna zasady. Dla drugich
Macte animo! - Śmiało, odwagi, odważnie
Macte animo, iuvenis! - Bądź mężny, młodzieńcze
Madio tutissimus ibis - najbezpieczniej jest chodzić środkiem. Owidiusz
Magik przegiął różdżkę ociupinkę. Andrzej Sapkowski (zwany ASem oraz Sapkiem)
Magister elegantiarum - mistrz wytworności.
Magistratum legem esse loquentem, legem autem mutum magistratum - urzędnik jest mówiącym prawem, prawo zaś niemym urzędnikiem.
Magna culpa dolus est - wielką winą jest oszustwo.
Magna cum laude - z wielką chwałą.
Magna di curant, parva neglegunt - o wielkie rzeczy bogowie się troszczą, o małe nie dbają.
Magna est veritas - prawda jest wielka.
Magna est vis conscientiae - wielka jest siła opinii.
Magna Europa est Patria Nostra - wielka Europa jest naszą (wspólną) ojczyzną;.
Magna ex parte - po większej części.
Magna neglegentia culpa est - wielkie niedbalstwo (zaniedbywanie) to wina.
Magna opera - wielkie dzieła.
Magna otia caelia - wielka jest obojętność nieba.
Magna pars - duża część.
Magna pars fui - byłem większą częścią; brałem wielki (czynny) udział.
Magna petis - żądasz (zbyt) wielkich rzeczy.
Magna promittitis - wiele obiecujecie.
Magna servitus est magna fortuna - wielką niewolą jest majątek.
Magnam rem puta unum hominem agere - (dosł. za wielką rzecz uważaj odgrywanie jednej roli) bądź zawsze sobą
Magnas inter inops - nędzny pomiędzy skarbami.
Magne res est amor - wielka to rzecz miłość.
Magni nominis umbra - cień wielkiego imienia, cień dawnej świetności.
Magno cum gaudio - z wielką radością.
Magnum bonum - wielkie dobro.
Magnum ignotum - wielka niewiadoma.
Magnum in parvo - (dosł. dużo w małym) wiele treści w krótkiej wypowiedzi
Magnum opus - wielkie (wspaniałe) dzieło; o (czasem ironicznie) czyimś dokonaniu.
Magnum vectigal parsimonia - oszczędność to wielki dochód.
Magnus gubernator et scisso navigat velo - dobry (wielki) sternik płynie nawet z poszarpanym żaglem.
Magnus ille est, qui fictilibus sic utitur, quemadmodum argento, nec ille minor est, qui sic argento utitur, quemadmodum fictilibus - wielki jest ten, kto naczyniami glinianymi posługuje się tak jak srebrną zastawą, ale nie mniejszy jest i ten, kto ze srebrną zastawą obchodzi się tak jak z glinianą. Seneka
Magnus ille, qui in divitiis pauper est - wielki jest ten, kto będąc bogatym, żyje jak ubogi. Seneka
Magnus in minimus - wielki (człowiek) w małych (sprawach). (sprawach). (sprawach)
Magnus ope minorum - wielki (dzięki) pomocy mniejszych.
Maior e longinquo reverentia - oglądane z daleka wszystko wygląda ładnie.
Maior reverentia e longinquo - większy szacunek z daleka. (Tyberiusz). (Tyberiusz)
Maiores nostri - nasi przodkowie.
Maiori cede! - Ustąp starszemu! Katon
Maiorque videtur et melior vicina seges - i lepsze, i większe wydaje się zboże sąsiada.
Mając 40 lat stwierdza, że trzeba mu kogoś, kto wskaże drogę, pochwali go albo zgani: ojca. Autorytetu, nie władzy. Albert Camus (1913-1960)
Mając duszę szlachetną i dobrą, powinieneś być szczęśliwy. Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916)
Mając dwadzieścia lat myślałem tylko o kochaniu. Potem kochałem już tylko myśleć. Albert Einstein (1879 - 1955)
Mając takich przyjaciół, nie potrzebujemy już wrogów Obiecuje wam tylko krew, pot i łzy. Winston Churchill (1874 - 1965)
Mając tyle wiary ile mieści się w ziarnie gorczycy można przenosić góry. Danielle Steel: Teraz i na zawsze (New and Forever)
Majątek jest nieodzownym warunkiem szczęścia. C. E. Weigall: Światło w mroku
Majątek przekształca zależność od ludzi w zależność od rzeczy. R. Kritzfeld
Majątek ruchomy i własność nieruchoma. Jeżeli życie obeszło się z kimś prawdziwie po zbójecku i odjęło mu z czci, przyjaciół, zwolenników, zdrowia, majątku, co tylko odjąć mogło, to w następstwie odkrywa on może, kiedy minie pierwszy wstrząs, iż jest bogatszy niż pierwej. Albowiem dopiero wtedy wie się, co należy do nas tak, iż żadna dłoń zbójecka tknąć tego nie zdoła: a z grabieży i zamętu wyjść można wyniosłością wielkiego obszarnika. Aforyzmy F. Nietsche
Majątek znajduje przyjaciół. Plaut
Majestat śmierci jest taki, że ten, kto dobrowolnie umiera za coś, ma zawsze rację. Maria Dąbrowska
Majówka: Bas raz i las. Gorzelski Roman
Make hay while the sun shines - zbieraj siano, póki słońce świeci. (kuj żelazo, póki gorące). (kuj żelazo, póki gorące)
Make love, not war. (Czyń miłość, nie wojnę) - hasło ruchów pokojowych z czasów interwencji USA w Wietnamie
Makijaż: Makijaż - retusz natury. Regulski Antoni
Maksyma Macha: Głupiec na wysokim jest jak człowiek na szczycie wysokiej góry; wszystko wydaje mu się małe i on wszystkim wydaje się mały.
Makulatura dzisiejsza sławi makulaturę wczorajszą. Karol Juliusz Weber
Mala causa silenda est - w złej sprawie najlepiej milczeć.
Mala emptio semper ingrata - zły zakup zawsze niemiły.
Mala fama - zła sława.
Mala fide - w złej wierze; nieuczciwie; podstępnie (o czynie dokonanym ze świadomością łamania prawa). (o czynie dokonanym ze świadomością łamania prawa). (o czynie dokonanym ze świadomością łamania prawa)
Mala gallina - malum ovum - marna kura - marne jajko.
Mala herba cito crescit - złe ziele rośnie (wyrasta, wzrasta) szybko.
Mala mali malo mala contulit omnia mundo - całe zło świata wynikło z powodu jabłka.
Malarstwo - coś pośredniego między myślą a rzeczą. Samuel Coleridge
Malarz to człowiek, który maluje to, co sprzedaje. Artysta to człowiek, który sprzedaje to, co maluje. Pablo Picasso (1881 - 1973)
Male nostro iure uti non debemus - nie powinniśmy źle korzystać z (przysługującego nam) prawa.
Malesuada fames - głód (to) zły doradca.
Malleus maleficantum - młot na czarownice.
Malo malo malo malo - (żart). wolałbym być jabłonią niż złym człowiekiem w niebezpieczeństwie
Malowidła nie powinny być zbyt malownicze. Ralph Waldo Emerson
Malowidło i rzecz nigdy nie są tym samym. Pablo Picasso
Malowniczość rozprasza siłę marzenia.
Maluje się tylko po to, aby oszukać oczy. Michał Anioł
Malum discordiae - zło niezgody.
Malum est consilium, quod mutari non potest - zła to jest narada, która nic nie może zmienić. Publilius Syrius
Malum est in necessitate vivere, sed in necessitate vivere necessitas nulla est - źle jest żyć w okowach konieczności, żadna jednak konieczność nie zmusza nas do życia.
Malum in se - zło samo w sobie; zbrodnia która jest sama w sobie złem.
Malum prohibitum - zło zabronione (coś co uznane jest społecznie za złe i zabronione ale nie jest złe samo w sobie). (coś co uznane jest społecznie za złe i zabronione ale nie jest złe samo w sobie). (coś co uznane jest społecznie za złe i zabronione ale nie jest złe samo w sobie)
Mała dawka filozofii czyni z człowieka ateistą, duża zwraca go ku religii. Francis Bacon
Mała iskra wielki pożar wznieci. Przysłowie ludowe
Mała odwaga walczy z przeciwnymi zamiarami, wielka odwaga walczy z faktami dokonanymi, z którymi większość ludzi się godzi. Antoni Słonimski
Mała rzecz, a grzeszy. Tadeusz Gicgier
Małą nadzieja to ta, która wciąż się zaczyna. Charles Peguy
Małą rzecz, a cieszy.
Małe czyny, których dokonujesz, są lepsze niż wielkie, które jedynie planujesz. George Catlett Marshall (1880-1959)
Małe dobro wielkiego złego nie ozdobi ani naprawi; małe zło wielkie dobro zepsuje. Aleksander Fredro (1793 - 1876)
Małe drewienko zapala duże drzewo. Sentencja żydowska
Małe drewienko zapala duże drzewo. Talmud
Małe dzieci nie dają spać, duże - nie dają żyć.
Małe jest piękne. Ernst Friedrich Schumacher (1911 - 1977)
Małe pieski najwięcej szczekają. Adalberg
Małe prezenty podtrzymują przyjaźnie. Wielkie je podmurowują. Krecia Pataczkówna
Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach - to wielka rzecz. św. Augustyn
Małe wielkie nieszczęścia potrzebne do szczęścia. Ks. Jan Twardowski
Małe złego początki wzrastają z uporu. Krasicki Ignacy
Małe złodziejaszki wieszacie, wielkim - nisko się kłaniacie. Mikołaj Rej
Małe zyski psują wielkie interesy.
Mało co bywa staranniej zorganizowane niż tzw. spontaniczny bunt
Mało jest kobiet uczciwych, które nie byłyby znudzone swoją cnotą. Francois de La Rochefoucauld (1613-1680)
Mało jest zalet, których by Polacy nie mieli, i mało błędów, których udałoby im się uniknąć. Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)
Mało kto umie być starym. Francois de la Rochefoucauld
Mało który kawał wytrzyma próbę złego podania. Stefan Garczyński
Mało ludzi myśli, ale każdy chce mieć swoje zdanie. Jerzy Berkeley
Mało ludzi z miłości umiera, a tak wiele z niej żyje! Józef Ignacy Kraszewski
Mało ludzi zasługuje na to, aby ich słuchano uważnie, ale wszyscy zasługują na to, aby ich obserwowano ze współczuciem i wyrozumiałością. Ivo Andrić
Mało słów, dużo treści. Sofokles
Mało warta jest miłość, która ukochanego naraża na niebezpieczeństwo.
Mało wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem. Ludwig Pasteur
Małością dnia dzisiejszego nie wolno kłaść się na progu do lepszej przyszłości. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Małość człowieka polega na jego pospolitości. Arystoteles
Małość człowieka rodzi się w kołysce wielkości.
Małość ludzka jest wielka. Tadeusz Gicgier
Małpa bez ogona to i tak tylko małpa. Przysłowie chińskie
Małpa nie pracuje. Małpa szuka pożywienia. Nawet jeśli szuka go w sposób przemyślny
Małpy nie siwieją, bo nie myślą. Ramon Gomez de la Serna
Mały człowiek - mały łotr, wielki człowiek - wielki łotr. Bolesław S. Herbaczewski
Mały człowiek może mieć wielką duszę. Przysłowie
Mały człowiek rośnie, gdy zrozumie swoją małość. Wielki człowiek maleje, gdy zapatrzy się w swoją wielkość
Mały dług stwarza dłużnika, duży wroga. Publiliusz Syrus (I wiek p. n. e)
Mały klucz przestronne otwiera gmachy. Przysłowie ludowe
Mały komar, a przecież guz po nim.
Mały krok dla człowieka jest wielkim krokiem dla ludzkości. Irving Amstrong
Małych poznać po koturnach.
Małżeństwa kojarzą się w niebie. Przysłowie
Małżeństwo - często nieudana próba, podejmowana, by udowodnić zdolność człowieka do dopasowania się.
Małżeństwo - dożywocie za miłość. Renata Szuman-Fikus
Małżeństwo - główna przyczyna wszystkich rozwodów.
Małżeństwo - to morze, dla którego dotychczas nie wynaleziono kompasu. Heinrich Heine (1797-1856)
Małżeństwo bez miłości to czarna kawa bez cukru. Przysłowie
Małżeństwo bez miłości to dożywotnie galery. George Sand
Małżeństwo bez pieniędzy to wrota do biedy i nędzy. Przysłowie
Małżeństwo jak śmierć, zastaje ludzi nieprzygotowanych. Nicolo Tommaseo
Małżeństwo jako długa rozmowa. Wstępując w związki małżeńskie należy postawić sobie pytanie: czy sądzisz, że będziesz mógł z tą kobietą do późnego wieku z przyjemnością prowadzić rozmowy? Wszystko inne jest w małżeństwie przejściowe, ale przeważna część obcowania przypada na rozmowę. Aforyzmy F. Nietsche
Małżeństwo jest instytucją. Więc czy nie za mało pracowników? Stanisław Jerzy Lec
Małżeństwo jest jak oblężona forteca: ci, co są na zewnątrz, chcą się dostać do środka, a ci co są wewnątrz, chcą się wydostać. Przysłowie arabskie
Małżeństwo jest jak płot ze sztachetów: ma chronić własność, ale nie zasłaniać widoku. Eckehard Fritsch
Małżeństwo jest jak wielkie dzieło i wtenczas najlepiej ułożone, kiedy się można obejść bez rozdziałów. Przysłowie
Małżeństwo jest jedyną formą niewolnictwa, uznaną przez prawo. John Stuart Mill
Małżeństwo jest mostem, który trzeba codziennie na nowo budować - najlepiej z obydwóch stron. Ulrich Beer
Małżeństwo jest sakramentem tylko dla tych, którzy się kochają. Oskar Wilde (1854-1900)
Małżeństwo jest skuteczne jako regulator powściągania żądzy. Lecz nie przyczynia się ono do kontroli uczuć miłosnych. Akutagawa Ryunosuke (1892-1927)
Małżeństwo jest szkołą średnią przyjemności i uniwersytetem rezygnacji. Tennessee Williams (1914-1983)
Małżeństwo jest wiedzą. Honore de Balzac
Małżeństwo jest zgodne, kiedy żona panuje nad mężem, a mąż nad sobą. Zdzisław Dolatowski
Małżeństwo jest złem, ale jest to zło konieczne. Menander
Małżeństwo można nazwać świętym, ponieważ wydało niezliczonych męczenników. Blatter
Małżeństwo nie jest stanem - jest umiejętnością. Magdalena Samozwaniec
Małżeństwo przypomina trochę budowanie z klocków Lego bez instrukcji. Ammunni Bala Subramanian
Małżeństwo składa się ze wspólnych interesów i wzajemnego pożądania. Pierwsze wzrasta z latami, drugie zanika. John Galsworthy (1867-1933)
Małżeństwo to bardzo sprawiedliwe urządzenie: żona musi codziennie gotować, mąż musi codziennie jeść. Alberto Sordi
Małżeństwo to dziś po prostu życie na cztery łokcie. Jacek Wejroch
Małżeństwo to loteria, ale jeśli przegrasz, nie możesz wyrzucić losu.
Małżeństwo to ostatni etap przed śmiercią. s. 5 Zofia Kucówna - Zdarzenia potoczne
Małżeństwo to wielopiętrowy dom. Raz ktoś mieszka na wysokich piętrach, innym razem na parterze. Henryk Horosz
Małżeństwo to wspólnota złożona z władcy, władczyni oraz dwóch niewolników, co czyni razem dwie osoby. Bierce Ambrose Gwinnet (1842-1914)
Małżeństwo z piękną kobietą: triumf rozrywki nad pożytkiem. Wincenty Styś
Małżeństwo źle dobrane jest klęską. Charles Louis Montesquieu
Małżeństwo, gdy się go miłość wyrzekła, jest największym nieszczęściem, jest obrazem piekła. Przysłowie
Małżeństwo, jak kalectwo, należy znosić cierpliwie. Karol Bunsch
Małżeństwo, jak każda sztuka, nie może się obejść bez scen. Jerzy Jurandot
Małżeństwo, to dzielenie we dwoje problemów, których by się nie miało gdyby się było samemu.
Małżeństwo: Ten pan, ta pani byli na siebie skazani. Monastyrski Andrzej
Małżonkowie powinni wystrzegać się kłótni, jeśli nie dość się kochają, aby się pogodzić. Edmond Rostand (1868-1918)
Mam chyba ogromny mózg: czasem podjęcie decyzji zajmuje mi cały tydzień. Twain Mark
Mam ciebie, byś troszczył się o mnie, a ty masz mnie, bym troszczył się o ciebie. . . John Steinbeck
Mam nadzwyczaj prosty smak: zawsze zadowala mnie to, co najlepsze.
Mam niewątpliwą ochotę na twą wątpliwą cnotę. Jan Sztaudynger
Mam problem z piciem. Dwie ręce, a tylko jedna gęba. Richards Keith
Mam takie uczucie, jakbyśmy w ogóle nie mieli nic do gadania we własnym życiu: jesteśmy po prosu modelami tego, czym powinniśmy być. (Ptasiek) William Wharton
Mam tę nadzieję, bez niej bowiem nie umiałbym żyć. Herbert George Wells
Mam uczucie, przeczucie, domysł, że w innym bycie dość lekkomyślnie wykupiłem wczasy na ziemi. No i wakacje niezbyt się udały. Tadeusz Konwicki "Pamflet na siebie"
Mam wielu przyjaciół i tysiące dobrych znajomych; są ludzie, których lubię bardzo i są ludzie, których lubię mniej: ale ponad wszystkimi jest tylko On. Catherine Cookson
Mam wrażenie, że to hasło obrony Polski jest jak gdyby potężnym łańcuchem, który jest jednym końcem przytwierdzony do Polski. Chodzi o to, ażeby jak najwięcej dłoni chwyciło za łańcuch, trzeba go sobie przerzucić przez ramię i ciągnąć, ciągnąć, chociażby w krzyżach trzeszczało. Aby Polskę pociągnąć wyżej. Edward Śmigły-Rydz (marszałek Polski, 1886 - 1941)
Mam wszystkie przywary innych ludzi, a jednak wszystko to, co oni robią, wydaje mi się niepojęte. Emil Cioran
Mam za dużo energii, żeby pracować. Wojtek Bartoszewski
Mam zamiar przenieść się do Szwajcarii. Zawsze marzyłem o kraju, w którym góry są wyższe od podatków. Blaise Cendrars
Mama umiała być bardzo wesoła. Mama umiała być bardzo lękliwa. Mama umiała szybko zapominać. Mama miała jednak dobrą pamięć. Mama wylała mnie razem z kąpielą, a mimo to siedziała ze mną w jednaj wannie. Mama niekiedy mi ginęła, ale szedł z nią jej znalazca. Kiedy ja rozśpiewywałem szyby, mama spieszyła z kitem. Mama czasami błądziła, choć dookoła nie brakowało prostych dróg. Nawet gdy mama zapinała się pod szyję, mogłem ją przejrzeć na wylot. Mama bała się przeciągów, a mimo to robiła ciągle dużo zamieszania. Lubiła dużo wydawać i niechętnie płaciła podatki. Gunter Grass
Mama. Prawda jest taka, że przy całej mojej miłości nie mogłem żyć z tą cierpliwością ślepą, bez słów, bez projektów. Nie mogłem żyć jej nieświadomym życiem. I przebiegłem świat, budowałem, tworzyłem, spalałem istnienia. Moje dni były wypełnione po brzegi - ale nic nie wypełniło mi serca, jak. . . Albert Camus (1913-1960)
Mamy coraz lepsze widoki na coraz gorsze perspektywy!
Mamy dość czasu, jeśli wykorzystujemy go właściwie. Johann Wolfgang Von goethe
Mamy dwa wyrazy: swoboda i wolność. Swoboda, zda mi się, oznacza posiadanie - rozporządzam swą osobą. W wolności mamy pierwiastek woli, a więc czynu zrodzonego z dążenia. . . Janusz Korczak
Mamy głowę, aby zarabiać pieniądze i serce, aby je tracić.
Mamy mapę wszechświata dla mikrobów, mamy mapę mikroba dla wszechświata. Miroslav Holub (1924-1998)
Mamy nieustannie poświęcać siebie dla innych, jak Chrystus poświęcił siebie dla nas Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Mania prześladowcza, Ludzie, rzucając bliźniemu kłady pod nogi, dodają: to nie kłady, to tylko twoja bujna wyobraźnia,. Karol Irzykowski
Mania wielkości to choroba karłów. Chyła K
Manifesta non egent probatione - oczywiste nie wymaga dowodu.
Manu propria (skrót: m. p). - uczynione własnoręcznie
Manus manum lavat - ręka rękę myje. Seneka
Mapa i kraj to nie to samo. Alfred Korzybski, hrabia
Mapa nie jest terytorium, które opisuje. Alfred Kobrzyski
Mapy mają w żyłach niebieską krew. Ramon Gómez de la Serna (1888-1963)
Mapy świata zmieniają odkrywcy i źli drukarze. Wiesław Brudziński
Margaritas ante porcos - (rzucasz) perły między wieprze.
Marne jest życie ludzi, którzy kłamstwo wyżej stawiają od prawdy. Ezop
Marność zostaje marnością, ty zaś zwracaj się ku temu, do czego Bóg cię przeznaczył.
Marny los kataryniarza w poście.
Marnymi są odkrywcami ci, którzy sadzą, że nie ma lądu, ponieważ nie widzą nic, prócz morza. Franciszek Bacon
Marsz, marsz, Polacy, odpoczniecie po pracy. Stanisław Jachowicz (1796 - 1857)
Marszczymy brwi, bo chcemy złapać szczypczykami jakąś wielką myśl, która się nam wymyka.
Marz o rzeczach wielkich, to ci przynajmniej pozwoli zrobić kilka małych. Renard Jules
Marzenia i lata nie powracają. Puszkin Aleksander
Marzenia o pieniądzach wzmagają przyciąganie ziemskie. Lewandowska Ewa
Marzenia są jak puste butelki, do których można nalać wszystkiego. Sławomir Wróblewski
Marzenia to niczym nie zmącona rozkosz, a oczekiwanie aż się spełnią to prawdziwe życie. Victor Hugo
Marzenia to odpoczynek od słów. Hugo Victor
Marzenia winny być pod ścisłą ochroną. Józef Bułatowicz
Marzenia zwykle się spełniają, ale nie tak i nie wtedy, kiedy tego pragniemy. Maria Dąbrowska z domu Szumska (1889-1965)
Marzenia, które trwają nazbyt długo, nigdy nie doprowadzą do celu. Ali Ibn Abi Talib
Marzenie grzybiarza: trafić na otwarte zebranie prawdziwków. Jerzy Bilewicz
Marzenie kobiety: mieć stopę wąziutką, a żyć na szeroką. Julian Tuwim
Marzenie niewolników: targ, gdzie można by sobie kupować panów. Stanisław Jerzy Lec
Marzenie o tym, by człowiek wyzwolony z rozmaitych pęt dostąpił szczęścia, jest odwieczne. Stefan Meller (polski historyk)
Marzenie to niedziela myśli.
Marzenie:Marzenie zabiera tyle samo czasu co planowanie. Balzac Honoriusz
Marzeniem współczesnego człowieka jest przenieść się ze wsi do miasta po to, by później móc przesiedlić się z miasta na wieś. Alec Guiness
Masochistyczne skłonności nie są wprawdzie warunkiem koniecznym do pracy w systemie Windows 95, są jednak bardzo pomocne. Prawa Murphy'ego
Masy są zawsze pod wrażeniem siły, jedynie rzadko dobroci. Gustaw Le Bon
Masy szanują rząd tylko dlatego, że nie jest ich dziełem. Józef de Maistre
Masz słuszność - odparł Kandyd - ale trzeba uprawiać nasz ogródek. Voltaire (właśc. Francois-Marie Arouet, 1694 - 1778)
Masz szczęście - jesteś człowiekiem. Róża jest piękna, ale nie wie dlaczego i dla kogo jest piękna
Masz zawsze o jeden wirus więcej niż sądzisz. Prawa Murphy'ego
Masz zmartwienie ? Załóż ciasne buty
Maszyny powinny pracować; ludzie powinni myśleć. Z praw Murphy'ego
Matczyna miłość nie zna strachu. Seneka Młodszy
Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat. Galileusz
Matematyka jest miarą wszystkiego. Arystoteles
Matematyka zawiera w sobie nie tylko prawdę, ale i najwyższe piękno - piękno chłodne i surowe, podobne do piękna rzeźby. Bertrand Russell (1872 - 1970)
Mater artium necessitas - potrzeba (jest) matką wynalazków.
Mater bona - dobra matka.
Materia nie może zginąć. Antoine Laurent Lavoisier (1743 - 1794)
Materiam superabit opus - dzieło przerosło temat. Owidiusz
Matka jest geniuszem dziecka. Hegel Fryderyk
Matka nigdy nie odchodzi od kołyski, ani od Kalwarii, ani od grobu swojego dziecka. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Matka, jak Pan Bóg, może kochać wszystkie swe dzieci, każde z osobna i każde najwięcej. Zofia Kossak - Dziedzictwo
Matka, to nie ktoś, na kim można się oprzeć, ale ktoś, kto uczy, jak się obchodzić bez oparcia. Dorothy Fisher
Matką rozpusty nie jest radość, lecz brak radości. Fryderyk Nietzsche
Maxima debetur puero reverentia - dziecku należy się szczególny szacunek (nie należy gorszyć dzieci). Juvenalis
Maximae fortunae minime crede! - Największemu szczęściu wierz najmniej
Maximum ius saqepe maxima (est) iniuria - najwyższe prawo (najsurowsza kara) często bywa największą niesprawiedliwością.
Maximum remedium irae dilatio est - najlepszym lekarstwem na gniew jest zwłoka (czas). Seneka
Mazurowie naszy / Po jagielnej kaszy Słone wąsy mają, / Piwem je zmywają. Jan z Kijan lub Jan z Wychylówki (XVI / XVII w)
Mądra krytyka oświeca, głupia gasi. Fredro Aleksander
Mądre tabu udaje, że nic go dotknąć nie może. Stanisław Jerzy Lec
Mądrej głowie dość po słowie. Demostenes
Mądremu wystarczy to, co powiedziano. Plaut
Mądrości chodzą bezkarnie na skróty. Sławomir Wróblewski
Mądrości należy oczekiwać od tego, kto wydaje rozkazy, a nie od tego kto je wykonuje. św. Ignacy Loyola
Mądrości nie można przekazać. Wiedza, którą próbuje przekazywać mędrzec, brzmi zawsze jak głupota. Hermann Hesse (1877-1962)
Mądrością dziecka jest ufność. . . ks. Jan Twardowski
Mądrość człowieka jest wprost proporcjonalna nie do jego doświadczenia, ale do umiejętności doświadczenia. George Bernard Shaw
Mądrość człowieka rozpoznaje się lepiej po jego pytaniach, niż po jego odpowiedziach. Antoine de Levis
Mądrość działa na określonej przestrzeni, głupota na nieograniczonej.
Mądrość jest córką doświadczenia. Leonardo da Vinci
Mądrość jest harmonią. Novalis
Mądrość jest jedyna wartością, która nie dewaluuje się. Isokrates
Mądrość jest szeptem samotnika z samym sobą pośród gwarnego targowiska. Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900)
Mądrość jest zrodzona przed początkiem świata. Salomon
Mądrość ludzi jest szaleństwem w oczach Boga. Jeśli posłuchamy głosu dziecka, które mieszka w naszej duszy, oczy nasze znowu nabiorą blasku. A jeśli nie utracimy więzi z tym dzieckiem, to nigdy nie utracimy więzi z życiem. Paulo Coelho
Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą. Adam Mickiewicz
Mądrość niektórych ogranicza się do ograniczania mądrzejszych. Władysław Grzeszczyk
Mądrość odbiera odwagę i dlatego mądrzy borykają się z ubóstwem, żyją w zaniedbaniu i nienawiści, głupcy natomiast kwitną na wszelkie sposoby. Erazm z Rotterdamu (1467-1536)
Mądrość polega na tym, aby nie być szalonym, jeśli tylko usprawiedliwiają to okoliczności. Jean Cocteau
Mądrość polega na umiejętnym wyborze najmniejszej głupoty. Bogusław Wojnar
Mądrość powiększa się dzięki zawiści uczonych. Przysłowie hebrajskie
Mądrość przychodzi wraz z utratą złudzeń. George Santayana (1863-1952)
Mądrość sama sobie nie ufa, głupota sama sobie udziela kredytu bez granic. Tadeusz Kotarbiński (1886-1981)
Mądrość to jest to, co zostaje, kiedy zapomniało się już wszystko, czego nas uczono.
Mądrość to najwyższa doskonałość duszy ludzkiej. Lucjusz Anneusz Seneka
Mądrość uzależniona jest od trzech rzeczy: osobowości, wiedzy, samokontroli. Antyfanes
Mądrość w gruncie rzeczy to tylko oczyszczona energia szczęścia. Maurice Maeterlinck
Mądrość życiowa: umieć się wyrzekać i nie wyrzekać. Tadeusz Gicgier
Mądrość, która kieruje się despotyzmem wobec jednostki, jest głupotą. Fiodor Dostojewski
Mądrość: myśleć ze sceptycyzmem, działać z optymizmem. Hermann Hesse
Mądrość: myśleć ze sceptycyzmem, działać z optymizmem. Hermann Hesse (1877-1962)
Mądry człowiek nie czeka na okazje - sam je stwarza. Francis Bacon (1561-1626)
Mądry człowiek przystosowuje się do okoliczności, podobnie jak woda przybiera kształt naczynia, w którym się znajduje. Przysłowie chińskie
Mądry człowiek słyszy jedno słowo, a rozumie dwa. Przysłowie hebrajskie
Mądry człowiek szuka nie szczęścia, lecz dobra. Luc de Clapiers de Vauvenargues (1715-1747)
Mendaci homini ne verum dicenti credere solemus - kłamcy nie wierzymy, nawet gdy mówi prawdę.
Mądry idealizm jest bliższy mądremu materializmowi niż głupi materializm. Władimir Lenin (właść. Władimir Uljanow, 1870 - 1924)
Mądry jest nie ten, który martwi się z powodu niedostatku, lecz ten, który cieszy się z tego, co ma. Demokryt z Abdery
Mądry mężczyzna potrafi zbudować miasto, mądra kobieta jest zdolna doprowadzić je do upadku. Przysłowie chińskie
Mądry mężczyzna powinien zaślubić tylko bardzo piękną kobietę. To mu pomoże, aby w przyszłości ktoś go od niej uwolnił. Sacha Guitry (1885-1957)
Mądry nawet tej nie wierzy, z którą aktualnie leży. Jan Sztaudynger
Mądry nigdy się nie gniewa. Cyceron
Mądry od nikogo nie doznaje lekceważenia; zna swoją wielkość. Seneka
Mądry Polak po szkodzie.
Mądry sam kształtuje sobie los. Plaut
Mądry ustępuje głupiemu. Smutna to prawda; toruje ona głupocie drogę do opanowania świata. Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916)
Mądry woli żyć spokojnie bez godnośći i urzędu, niż przy godnościach ciągle się trapić. Saadi z Szirazu
Mądry zawsze więcej się uczy od głupiego, niż głupiec od mądrego.
Mądry zrozumie w lot, głupcowi potrzebny młot. Talmud
Mądry, kto błędy swoje dostrzega. S. Mrożek
Mądrym jest ten, kto w biedzie umie sobie radzić; mądrzejszym ten, kto jej uniknąć potrafi. Ibn Manzur (1232-1311)
Mądrym jest ten, który wie, kiedy zachować spokój.
Mądrzy ciągle się uczą, głupcy wszystko umieją. Apolinary Despinoix
Mądrzy ludzie nie czytają książek, mądrzy ludzie je piszą. Lech Janerka
Mądrzy nie są uczeni, uczeni nie są mądrzy. Z księgi Tao-te-king
Mądrzy są wszyscy ci, którzy poznali zarówno potrzebę, jak i granice wiedzy wszelkiej i którzy zrozumieli, ze miłość jest większa niz wiedza. Paul Johann Tillich (1886-1965)
Mądrzy zastanawiają się, głupcy decydują. Anakarsis
Mądrzysz się zanim posiadłeś owłosienie. (Ante pilos sapis). (Ante pilos sapis)
Mąż jest panem u siebie... kiedy żony nie ma w domu. Pierre Benoit
Mąż jest typowym facetem, który ma na wszystko logiczne wytłumaczenie, facetem, który nigdy nie okazuje swoich uczuć i tym, który płakał słysząc twoją odmowę, gdy po raz pierwszy poprosił się o rękę. Jenny Clemens
Mąż na wczasach: niezidentyfikowany obiekt latający. Tadeusz Gicgier
Mąż to mężczyzna, któremu niezmiernie trudno przyznać, że coś jest w całości jego winą. Pam Brown
Mąż to mężczyzna, któremu wzrok psuje się akurat wtedy, gdy powinien widzieć torby i inne ciężary. Pam Brown
Mąż to mężczyzna, który śpi przed telewizorem w niedzielne popołudnie. Pam Brown
Mąż to mężczyzna, który w drugim dniu twojej grypy mówi, że wyglądasz już dużo lepiej (bo rośnie sterta naczyń do zmywania). Pam Brown
Mąż to taka osoba, która dzwoni do ciebie z biura, aby zapytać, jaki jest numer jego samochodu (zaparkowanego przed biurem), po czym mówi: "Dzięki synu". Patricia Strang
Mąż winien, jeżeli niewiasta przekracza miarę. Tacyt
Mąż, to taki człowiek, który być może zapomni o twoich urodzinach, czy waszych rocznicach, ale zapomni także o twoich siwych włosach i zmarszczkach. Betty Morris
Me nemo ministro fur erit - nie będę pomocnikiem złodzieja. Juwenalis
Me vexat pede - (dosł. zdenerwuj mnie nogą) kopnij mnie
Mea culpa - moja wina.
Mea culpa, mea maxima culpa - moja wina, moja bardzo wielka wina.
Mea domina - moja pani.
Mea mihi conscientia pluris est quam omnium sermo - moje sumienie znaczy dla mnie więcej niż cała mowa. Cyceron
Mech: Mech jest peruką kamienia. Serna Gomez De La
Mechanizm: Bez pomocy sznurka ani rusz figurka. Fangrat Tadeusz
Medice, cura te ipsum - lekarzu, ulecz się sam (samego siebie). św. Łukasz
Medici graviores morbos asperis remediis curant - lekarze leczą poważniejsze choroby ostrzejszymi środkami.
Medicus curat, natura sanat - lekarz leczy, natura uzdrawia.
Medio tutissimus ibis - najbezpieczniej chodzić środkiem; miej umiar we wszystkim. Owidiusz
Medycyna i gimnastyka leczą ciało. Lekarstwem dla chorej duszy jest tylko filozofia. Plutarch
Medycyna nie zna tajemnicy wyleczenia, ale zapewnia sobie umiejętność przedłużania choroby. Marcel Proust (1871-1922)
Medycyna poprawnie polityczna: lekarz służbie śmierci, a nie życiu. ks. Artur Katolo
Medycyna składa się z trzech rzeczy: przesądów, empirii i nauki. Simon Flexner
Medycyna uczy, że starzy kawalerowie umierają w obłędzie, żonaci zaś umierają nie zdążywszy zwariować. Antoni Pawłowicz Czechow (1860-1904)
Medycyna: pieniądze i życie. Karl Kraus
Megaloman to kicz własnej produkcji. Sajdok Gustaw
Melior est canis vivus leone mortuo - lepszy jest żywy pies od martwego lwa (lepsze jest nawet liche życie niż śmierć). (lepsze jest nawet liche życie niż śmierć). (lepsze jest nawet liche życie niż śmierć)
Meliores, prudentiores, constantiores nos tempus facit - czas czyni nas lepszymi, roztropniejszymi i bardziej statecznymi.
Melius est ut scandalum oriatur, quam ut veritas relinquatur - lepiej jest dopuścić do skandalu, aniżeli odstąpić od prawdy.
Melius frangi quam flecti - lepiej się złamać, niż ugiąć.
Memento mori - pamiętaj o śmierci; pamiętaj, że umrzesz (musisz umrzeć). (musisz umrzeć). (musisz umrzeć)
Memento te hominem esse - pamiętaj, że jesteś człowiekiem.
Memini tui, memento mei - pamiętam o tobie, pamiętaj o mnie.
Memoria minuitur nisi eam exerceas - pamięć słabnie jeśli jej nie ćwiczysz.
Memoria minuitur nisi exercitur - pamięć maleje jeśli się jej nie ćwiczy.
Memoria necessarum vitae bonum est - pamięć o rzeczach koniecznych do życia jest dobrem.
Mendacem memorem esse oportet - kłamca potrzebuje (dobrej) pamięci; kłamstwo ma krótkie nogi. Kwintylian
Między chłopami klecha doktorem bywa w karczmie. Zawadzki
Menedżerowie mają rozwiązanie dla każdego problemu. Urzędnik ma problem z każdym rozwiązaniem. Guenter Hartkopf
Mens agitat molem - duch porusza materię; pierwiastek duchowy ożywia wszechświat (określenie przewagi inteligencji, rozumu nad materią). Wergiliusz
Mens cuique deus - myśl dla każdego bogiem. Heraklit z Efezu
Mens regnum bona possidet - dobry umysł posiada królestwo (jest bogactwem). Seneka
Mens sana in corpore sano! - W zdrowym ciele zdrowy duch! Juwenalis
Mesjanizm jest wiarą w rychłe ziemskie zbawienie ludzkości, dokonane za sprawą jednostki lub zbiorowości powołanych przez Boga do tego celu. Stanisław Pieróg - filozof
Messis quidem multa, operarii autem pauci - żniwo wprawdzie obfite, ale robotników mało.
Meta: Meta nie start, mówi co kto wart. Fangrat Tadeusz
Meteory: jedyne naprawdę obce ciała na Ziemi. Julian Tuwim
Metoda jest matką pamięci. Margaret Fuller
Meum pactum dictum - mim zobowiązaniem jest słowo.
Mewy: Mewy-bielizna oddana do pralni morza. Serna Gomez De La
Męczą także ciosy zadawane. Roman Bratny
Męczennicy religii niszczonych nie bywają kanonizowani.
Męczennicy religii niszczonych nie bywają kanonizowani. Zbigniew Herbert
Męczeństwo jest zawsze płodne. Isadora Duncan
Męczymy się tylko kilkadziesiąt lat, a każą nam odpoczywać wiecznie. Aleksander Kumor
Mędrca zdobi wątpienie. Jan Kasprowicz (1860-1926)
Mędrcami są ci, którzy dochodzą do prawdy przez błędy; ci, którzy upierają się przy błędach - są głupcami. Friedrich Rückert
Mędrcy głoszą, że prawda to powątpiewanie. Daniel Rops
Mędrcy są ostrą bronią świata i dlatego nie należy ich pokazywać. Czuang-Cy
Mędrzec bez czynów jest jak chmura bez deszczu. John Steinbeck
Mędrzec idzie przed królem. Talmud
Mędrzec jest mędrcem tylko dlatego, że kocha. Zaś głupiec jest głupcem, bo wydaje mu się, że miłość zrozumiał. Paulo Coelho
Mędrzec jest mędrcem tylko dlatego, że kocha. Zaś głupiec jest głupcem, bo wydaje mu się, że miłość zrozumiał. Paulo Coelho
Mędrzec jest ważniejszy od proroka. Talmud
Mędrzec nie będzie twierdzić tego, co mu mu się tylko wydaje, i dzięki temu nigdy nie przytaknie fałszowi. Zenon z Kition
Mędrzec nie mówi nigdy, co robi, nie robi nigdy niczego, o czym nie mógłby mówić. Jean Paul-Sartre
Mędrzec nie mówi tego co wie, głupiec nie wie co mówi.
Mędrzec przygląda się niebu, ale mu nie pomaga. Czuang Cy
Mędrzec szuka mądrości, głupi ją znalazł. Georg Christoph Lichtenberg
Mędrzec to ten, kto na drodze pełnej kolców wyhodować potrafi różę. Akutagawa Ryunosuke (1892-1927)
Mędrzec widzi w lustrze głupca, głupiec przeciwnie. H. Steinhaus
Mędrzec winien być bez skazy. Talmud
Mędrzec zwyczajnych ludzi z rozmowy ocenia, A nadzwyczajnych mężów poznaje z milczenia.
Mędrzec, to ktoś, kto nie mając nic do powiedzenia, nie próbuje tego udowadniać.
Męstwo i radość to obowiązki życia. Selma Lagerlof
Męstwo zwraca ku gwiazdom, strach - ku śmierci. Seneka Młodszy
Męstwo(odwaga)nie polega na noszeniu broni, bo męstwo nie trzyma się żelaza lecz serca. Stefan kard. Wyszyński
Mętnej wody i głupca lepiej nie ruszać. Isokrates
Mężatka jest niewolnicą, którą trzeba umieć osadzić na tronie. Honore Balzac
Mężczyzn możesz analizować, kobiety tylko podziwiać. Oscar Wilde
Mężczyzn można analizować. Kobiety jedynie podziwiać. Oscar Wilde
Mężczyzna ambitny chce błyszczeć poprzez swe dzieła lub co najmniej w związku ze swymi dziełami. Kobieta szuka blasku, który mogłaby odbijać. Andre Maurois
Mężczyzna ani w połowie nie potrafi tak kłamać i przysięgać jak kobieta. Geoffrey Chaucer
Mężczyzna bez kobiety jest jak ryba bez roweru.
Mężczyzna bez kobiety jest jak tama bez wody. Fiodor Gladkow
Mężczyzna czuje się siedem lat starszy w dzień po ślubie. Francis Bacon
Mężczyzna jest jak kwiat - trudno wyobrazić go sobie bez kielicha. Lidia Jasińska
Mężczyzna jest jak pieprz: gdy go rozgryziesz, poczujesz jak piecze. Przysłowie afrykańskie
Mężczyzna jest koniem, który sam sobie daje ostrogę. Karol Irzykowski
Mężczyzna jest panem domu, lecz w domu winna panować kobieta. Marie von Ebner-Eschenbach
Mężczyzna jest zawsze dzieckiem, nawet gdy jest to duże dziecko, dzieckiem dzierżącym władzę. George Sand
Mężczyzna kieruje się w życiu zasadami, kobieta tylko uczuciem, jakie ją w danej chwili ogarnia.
Mężczyzna lubi cudze żony, ale woli własnych synów. Przysłowie gruzińskie
Mężczyzna ma jedną miłość - świat; kobieta ma jedyny świat - miłość. Piotr Altenberg
Mężczyzna ma tyle lat, na ile się czuje, kobieta tyle, na ile wygląda. Joseph Unger (1828 - 1913)
Mężczyzna może być szczęśliwy z każdą kobietą pod warunkiem, że jej nie kocha. . . Oscar Wilde (1856 - 1900)
Mężczyzna może dotąd kochać dwie kobiety, dokąd jedna z nich się nie zorientuje. Samuel Taylor Coleridge
Mężczyzna może dotąd kochać dwie kobiety, dokąd jedna z nich się nie zorientuje. Samuel Taylor Coleridge (1772-1834)
Mężczyzna mówi - dzień mija, kobieta - rok. Abisyńskie
Mężczyzna nie lubi, aby w domu był ktoś nudniejszy od niego. Trzeba na to bardzo uważać. Magdalena Samozwaniec
Mężczyzna nie znosi u innych przede wszystkim wad własnych. Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916)
Mężczyzna nigdy nie zapomina kobiety, która go nie chciała poślubić; kobieta nigdy nie zapomina mężczyzny, który chciał ją poślubić. Marcel Pagnol (1895-1974)
Mężczyzna patrzy daleko, kobieta głęboko. Grabbe Christian
Miłość to tylko kwestia czasu. P. Coelho
Mężczyzna poddaje się urokowi przez oczy tzn. przez to, co widzi, kobieta poddaje się urokowi przez uszy tzn. przez to, co słyszy. Aldous Leonard Huxley (pisarz angielski, 1894-1963)
Mężczyzna powinien być tylko troszkę ładniejszy od diabła, a panna tylko trochę brzydsza od anioła. Przysłowie
Mężczyzna powinien być tylko troszkę ładniejszy od diabła, a panna tylko trochę brzydsza od anioła. Przysłowie ludowe
Mężczyzna powinien zacisnąć zęby i dzielić losy ojczystego kraju. Uważam to za oczywiste. Co innego wy. [kobiety, dzieci] Borys Pasternak
Mężczyzna pozostaje zazwyczaj bardzo długo pod wrażeniem, jakie zrobił na kobiecie. Julian Tuwim (1894 - 1953)
Mężczyzna pożąda kobiety, kobieta mężczyzny. Kiedy się z tym zdradzą, oboje czują niesmak. Natsume Soseki (1867-1916)
Mężczyzna pragnie być silnym, kobieta chce być kochaną. Jules Michalet
Mężczyzna pragnie uznania, kobieta - uwielbienia. Feliks Chwalibóg
Mężczyzna rodzi się z chlebem w ręku; kobieta - z pustymi rękami. Przysłowie żydowskie
Mężczyzna rozpoczyna życie rozpustą, przechodzi przez miłość i kończy małżeństwem, kobieta odwrotnie. Anonim
Mężczyzna szuka szczęścia, kobieta go oczekuje.
Mężczyzna śni o sławie, podczas gdy kobieta budzi się do miłości. A. Tennyson
Mężczyzna to czyn, kobieta to istnienie. Kobieta jest niedzielą, mężczyzna - dniem powszednim. Peter Hille
Mężczyzna tylko od życia nauczy się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi. Miguel de Unamuno
Mężczyzna ucharakteryzowany na kobietę i kobieta przebrana za mężczyznę jest fałszem, a potrzebna jest prawda - rzeczywistość taka, jaką sam Bóg ukształtował. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Mężczyzna uczyni wszystko dla kobiety, którą niegdyś kochał, nigdy jednak nie zakocha się w niej powtórnie. Oscar Wilde (1856 - 1900)
Mężczyzna umiera ze zmęczenia, kobieta - ze zmartwienia. Henry Francois Becque
Mężczyzna uważa, że wie, ale kobieta wie lepiej. Przysłowie chińskie
Mężczyzna w swojej żonie wielbi siebie. Soren Aabye Kierkegaard
Mężczyzna wciąż oscyluje między potrzebą bliskości i tęsknotą do niezależności. John Gray
Mężczyzna winien być mężem, kobieta - zamężna. Magdalena Samozwaniec
Mężczyzna wymyślił ogień, ale to kobieta wymyśliła wzniosłą sztukę gotowania. Allegrucci I
Mężczyzna zakochuje się tak, jakby spadał ze schodów: to po prostu wypadek. Oscar Wilde (1854-1900)
Mężczyzna zawsze musi rozczulać się nad sobą i odmalować siebie takim, jakim by chciał być. Andre Maurois
Mężczyzna zazwyczaj bardzo długo pozostaje pod wrażeniem, jakie zrobił na kobiecie. Julian Tuwim
Mężczyzna żeni się, bo się zakochał. Kobieta zakochała się, bo chce wyjść za mąż. Henri Duvernois (1875-1937)
Mężczyzna żonaty traci głos - żona mu go odbiera. Wojciech Bogusławski
Mężczyzna żyje, aby osłodzić życie kobiecie, a umiera, aby jej było do twarzy w żałobie. Piotr Altenberg
Mężczyzna, gdy nie ma nic do powiedzenia - milczy. Kobieta śmieje się. Tadeusz Breza
Mężczyzna, jak skowronek, śpiewa w blasku słońca. Kobieta, jak słowik, śpiewa w cieniu. Jean Paul
Mężczyzna, któremu się wiedzie, to taki, który zarabia więcej, niż jego żona jest w stanie wydać.
Mężczyzna, który decyduje się zaskoczyć swoją żonę, zazwyczaj bywa zaskakiwany sam. Voltaire, Wolter (właśc. Francois Marie Arouet, 1694-1778)
Mężczyzna, który kłamie - nie kocha. Krzysztof Chyła
Mężczyzna, który nigdy nie kłamie kobiecie, ma bardzo mało względów dla jej uczuć.
Mężczyzna, który poślubi brzydką dziewczynę jest zwyczajnym leniem. Francoise Sagan (właśc. Francoise Quoirez)
Mężczyzna, który wchodzi do ubieralni żony, jest albo roztargnionym mędrcem, albo durniem. Van de Velde
Mężczyzna, który żeni się z kobieta mądrzejszą od siebie, ogranicza swoja wolność. Pittakos
Mężczyzna, rozmawiając z piękną kobietą, zwykle nie słyszy, co ona mówi, ale patrzy czym. Magdalena Samozwaniec
Mężczyznę trzeba przyjąć takim, jakim jest. A potem trzeba go koniecznie zmienić! Joan Collins
Mężczyzno! Puchy marny! Ty wietrzna istoto! Eliza Orzeszkowa
Mężczyznom przystoi ubiór niedbały. Owidiusz
Mężczyźni budują domy, ale to kobiety je tworzą. Przysłowie angielskie
Mężczyźni chcą być zawsze pierwszą miłością kobiety, kobiety pragną być ostatnią namiętnością mężczyzny. Oskar Wilde
Mężczyźni chełpią się tym czym są, kobiety czym nie są. Francoise Sagan
Mężczyźni mają takie głupie życie, ciągle bronią swej bezcennej nietykalności, śmiesznego terytorium. Najczęściej obawiają się, że ktoś mógłby odkryć pustkę panującą w środku. Żyją jak gdyby w dekoracjach filmowych, które zwiedzać można w studiach filmowych wytwórni Universal, budują piękne fasady, za którymi rozpościera się pustka, istnieje jedynie front dla turystów. William Wharton
Mężczyźni mówią do rozumu, niewiasty do serca. W.I.Marewicz
Mężczyźni oddają duszę, jak kobiety ciało, stopniowo, sferami dobrze bronionymi.
Mężczyźni polują, kobiety łowią. Victor Hugo (1802-1885)
Mężczyźni powinni kobietom jak najczęściej mówić komplementy. Kosztuje o wiele mniej niż kwiaty a sprawiają im tę samą przyjemność. Magdalena Samozwaniec
Mężczyźni pragną być zawsze pierwszą miłością kobiety; kobiety mają subtelniejszy instynkt i wolą być zawsze ostatnią miłością mężczyzny. Oscar Wilde (1856 - 1900)
Mężczyźni przez długie wieki czuwali nad tym, by ich stosunki z kobietami były stosunkami panów do służebnych. Rene Nelli (1908-1980)
Mężczyźni są dla kobiet jak miejsca na parkingu. Mężczyzna bez kobiety jest jak dom bez okien. William Wharton
Mężczyźni są straszni - gdy kochają, nie można im nic wytłumaczyć. Anatol France
Mężczyźni się nie starzeją to kobiety robią się młodsze.
Mężczyźni starzeją się, lecz nigdy nie stają się lepszymi. Oscar Wilde (1856 - 1900)
Mężczyźni to taki rodzaj myśliwych, którzy przygotowywują przynętę, zakładają sidła, a potem sami w nie wpadają. - z kobietami. John Steinbeck
Mężczyźni tylko czasami bywają panami swoich losów. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 - 1616)
Mężczyźni ustanawiają prawa, kobiety zwyczaje.
Mężczyźni uwielbiają czuć swoją przewagę, nie zdając sobie sprawy, iż w większości przypadków zachowują się w sposób całkowicie przewidywalny. P. Coelho
Mężczyźni wolą blondynki, gdyż uważają, że brunetki są inteligentniejsze i przez to bardziej niebezpieczne. Zofia Arnoult
Mężczyźni z wiekiem stają się nudni. Stare kobiety najczęściej są złe. Alexander Konar
Mężczyźni zawsze chcą być pierwszą miłością kobiety, kobiety zaś chcą, żeby mężczyzna był ich ostatnią. Oscar Wilde
Mężczyźni zazdrośni są o tych, którzy ich poprzedzili, a kobiety o te, które przyjdą po nich. Achard Marcel (1899-1974)
Mężczyźni, którzy nie umizgują się do kobiet, łatwo stają się ofiarami kobiet, które mizdrzą się do nich. Walter Bagehot
Mężczyźni, którzy zupełnie nie potrafią być wierni, są przynajmniej wierni sobie. Vivien Leigh
Mężczyźnie nie może stać się nic złego, gdy wokół niego są kobiety. Herodot
Mężczyźnie trzeba przemawiać do rozumu, kobiecie do serca.
Mężnym szczęście sprzyja. Terencjusz
Mężowie dzielą się na: wytrzymałych, mniej wytrzymałych oraz na tych, którzy się rozwodzą. Henryk Horosz
Mglisty poranek nie musi zwiastować pochmurnego dnia.
Miał barwne życie. Zmieniał sztandary. Stanisław Jerzy Lec
Miał rację pewien Francuz zauważając: "Jakże słodka jest samotność!" Ale chciałbym mieć przyjaciela, któremu mógłbym to powiedzieć! William Cowper
Miał umysł otwarty, niestety na przestrzał. Stanisław Jerzy Lec
Miałem "nieszczęście" poznać człowieka tak mądrego, którego zastępcą - podczas jego nieobecności - mógł być tylko Pan Bóg.
Miałem go zawsze za lwa, ale gdy go zobaczyłem na czworakach, poznałem że nim nie jest. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
Miałem oczywiście zasady, na przykład, że żony przyjaciół są nietykalne. Po prostu z całą szczerością przestawałem czuć przyjaźń dla mężów kilka dni wcześniej. Albert Camus, Upadek
Miałem sen, że pewnego dnia czworo moich małych dzieci będzie żyło w społeczeństwie, które nie będzie ich osądzało wedle koloru skóry, lecz wedle ich charakterów. Martin Luther King (zastrzelony w 1968)- podczas marszu na Waszyngton przeciw segregacji rasowej, 1963;
Miarą mowy nie jest ten, który mówi, lecz ten, który słucha. Platon
Miarą prawdy jest uczucie. Epikur z Samos
Miarą wartości teatru jest jego repertuar stały. Stanisław Leopold Brzozowski (pseud. Adam Czepiel, 1878-1911)
Miast mówić lub milczeć, winno się działać Umberto Eco: Imię Róży, s. 128
Miasta ludźmi stoją, nie murami ani domami. Przysłowie ludowe
Miecz ma zawsze dwa ostrza. Przysłowie wietnamskie
Miecz nieustannie ostrzony szybko straci ostrze. Lao Cy
Miecz prawa bowiem złemu tylko srogi. Jan Kochanowski
Mieć czas - znaczy być ze śmiercią na "ty". Frank Thiess (1890 - 1977)
Mieć czas - znaczy być ze śmiercią na ty. Frank Thiess
Mieć odwagę i wolę być sobą - nie być miękkim w rzeczach zasadniczych, a bez oporu w drobiazgach - jest jedną z mądrości życia. Witkiewicz Stanisław Ignacy, pseud. Witkacy
Mieć odwagę, nie znaczy mieć rację.
Mieć rację to wielki nietakt towarzyski. Wiesław Brudziński
Mieć świadomość orła, a być wróblem - to właśnie jest tęsknota. Ryszard Bukowski
Mieć trudne życie to wielki przywilej. Indira Gandhi
Mieć wielu przyjaciół, to nie mieć żadnego. Arystoteles (384 322 p. n. e)
Miedzy kobiece 'tak' a 'nie' szpilki nie wetkniesz. Miquel Cervantes
Miedzy przyjaciółmi wszystko wspólne być powinno. Eurypides
Miej czas na to, aby pomyśleć - to źródło mocy. Miej czas na modlitwę - to największa siła na ziemi. Miej czas na uśmiech - to muzyka duszy. Matka Teresa z Kalkuty, imię zakonne Maria Teresa od Dzieciątka Jezus (właśc. Agnes Gonxha Bojaxhiu, 1910-1997)
Miej lustro i patrz w lustro. Samozwaniec Magdalena
Miej nawet mały rozum, ale swój. J. W. Goethe
Miej oczy i uszy otwarte. Sokrates
Miej oczy szeroko otwarte przed ślubem i przymykaj je później. Benjamin Franklin (1706-1790)
Miej serce i patrzaj w serce! Adam Mickiewicz (1798 - 1855)
Miej ty sobie pałace, ja mój domek ciasny. Prawda nie jest wspaniały, szczupły, ale własny. Ignacy Krasicki (1735 - 1801)
Miej ucho na baczność. Horacy
Miej zawsze przed oczami koniec swego życia. Solon
Miejcie kult wielkich ludzi i wielkich rzeczy. Ludwik Pasteur
Miejcie litość nad nami, nad tymi których udziałem są niekończące się zmagania między Ładem a Przyrodą. Guillaume Appolinaire
Miejcie odwagę posługiwać się rozumem. Immanuel Kant (1724 - 1804)
Mieli do wyboru wojnę lub hańbę, wybrali hańbę, a wojnę będą mieli także. Wybrali hańbę, a wojnę będą mieli i tak - wypowiedziane po powrocie premiera Chamberlaina z Monachium
Miernotę należy popierać - o własnych siłach daleko nie zajdzie. Władysław Piekarski
Miernych poetów nikt nie zna, dobrych - niewielu. Tacyt
Mierz siły na zamiary, lecz nie realizuj zamiarów na siłę. Janusz Gaudyn
Mierz siły na zamiary, Nie zamiar podług sił. Adam Mickiewicz (1798 - 1855)
Mierz zamiary na domiary. Sztaudynger Jan
Mierząc się z przeszkoda, człowiek poznaje siebie. Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)
Mierzy się ponad cel, żeby trafić do celu.
Mieszkaj tak, jakbyś miał odejść. Przysłowie łacińskie
Mieszkanie jest więzieniem panny i warsztatem mężatki.
Między dobrymi wszystko dobrze się układa. Cyceron (Cicero Marcus Tullius, 106-43 p. n. e)
Między domem a pracą są małe zakamarki szczęścia: ptak, ogród, powitanie sąsiada, uśmiech dziecka, kot wygrzewający się na słońcu. . . Pam Brown
Między duchem a materią pośredniczy matematyka. Hugo Dionizy Steinhaus
Między graczami diabeł pieniądze bierze. Rysiński
Między kobiecym tak i nie, zaledwie koniec igły zmieścić się może. Saavedra Miguel de Cervantes (1547-1616)
Między lwami a ludźmi przysiąg być nie może. Homer
Między pocałowaniem z wielkiej miłości a pocałowaniem z popędu krwi jest taka różnica, jak między aniołem i diabłem. Henryk Sienkiewicz
Między słowem a uczynkiem to góra jest pośrodku. Stanisław Brzozowski
Między umiejętnością, a działaniem leży całe morze, a na jego dnie często rozbita siła woli. Ebner-Eschenbach Marie Von
Między uśmiechem a uśmieszkiem jest dla stylisty cała przepaść. Stefan Napierski
Mięso armatnie ma też prawo głosu. Francois Rene de Chateaubriand (1768 - 1848)
Mija szklanka nie jest duża, ale piję z mojej szklanki. Alfred de Musset (1810 - 1857)
Mijają dni i noce, wieki zakwitają jak kwiaty. A ty naucz się czekać. Rabindranath Tagore (właśc. Rabindranath Thakur, 1861-1941)
Mijajcie się z celem jedynie w bezpiecznej odległości. Stanisław Jerzy Lec
Milcz albo mów coś lepszego od milczenia. Eurypides
Milcz albo powiedz coś takiego co jest lepsze od milczenia. Pitagoras
Milcząc wołają. (Cum tacent, clamant). Cyceron (Marcus Tullius Cicero, 106 - 43 p. n. e)
Milczącemu psu nie dowierzaj. Milewska
Milczący głupiec czyni korzystniejsze wrażenie niż gadający mędrzec. L. Konopiński
Milczący nie znaczy mądry. Bywają szuflady zamknięte na klucz, choć puste. Jan Giono
Milczenia Boga mogą być długie, ale nigdy nie są one milczeniami zapomnienia.
Milczenie - przyjaciel, który nigdy nie zdradza. Konfucjusz
Milczenie dodaje kobiecie uroku. Sofokles
Milczenie jest cnotą głupich. Bacon Francis, baron of Verulam (1561-1626)
Milczenie jest czasem najlepszą odpowiedzią.
Milczenie jest często najmądrzejszą rzeczą jaka możesz powiedzieć.
Milczenie jest dla słowa jak siatka rozpięta pod tancerzem na linie. Max Picard
Milczenie jest oznaką zgody.
Milczenie jest po mowie drugim mocarstwem świata. Lacordaire
Milczenie jest przyznawaniem się. Talmud
Milczenie jest skarbem polityki. Fredro Aleksander
Milczenie jest wymowniejsze od mowy.
Milczenie jest złotem... Potem. Jan Sztaudynger
Milczenie ludów jest lekcją dla królów. Jean Baptiste de Beauvais
Milczenie nie usprawiedliwia przemilczeń. Kazimierz Chyła
Milczenie pokrywa zarówno wiedzę jak i niewiedzę. Fredro Aleksander
Milczenie przystoi mędrcom, a co dopiero głupcom! Talmud
Milczenie stało się jego mową ojczystą. Oliver Goldsmith
Milczenie stroi kobietę. Sofokles
Milczenie to najtrudniejsza i najdoskonalsza sztuka. Yannes Ritsos
Milczenie w obronie własnej jest bardziej wymowne niż słowa. Człowiek nie żałuje tylko tych słów, których nie powiedział. Ks. Kardynał Stefan Wyszyński
Milczenie w odpowiednim momencie jest ważniejsze i lepsze od wszelkich słow. Plutarch
Milczenie: Milczek - aptekarz słowa. Regulski Antoni
Milczeniem nigdy sobie kobieta sprawy nie popsuła. Przysłowie chińskie
Miliony ludzi ma płytką, ale dość komfortową egzystencję - nic nie podnieca ich bardziej niż oglądanie lub czytanie o zabijaniu, bez względu na to, czy jest to morderstwo, czy nieszczęśliwy wypadek w czasie wyścigu samochodowego. Czy nie jest to objawem tego, jak głęboko już się rozwinęła fascynacja śmiercią? Erich Fromm, Wojna w człowieku
Mille viae ducunt hominem per saecula Romam - wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
Milsza śmierć wolna, niż życie w kajdanach. Ignacy Krasicki (1735 - 1801)
Miła jest praca skończona. Cyceron
Miłe cudze kraje, lecz milsza ojczyzna. Fredro Aleksander
Miłe złego początki, lecz koniec żałosny. Ignacy Krasicki (1735 - 1801)
Miło jest być dowcipnym we właściwym czasie. Horacy
Miło jest mieć pracę skończoną. (Acti labores iucundi). (Acti labores iucundi)
Miło jest spróbować. Francesco Petrarca (1304 - 1374)
Miło jest szaleć, kiedy czas po temu. Jan Kochanowski (1530 - 1584)
Miło poszaleć w porę. Horacy, Quintus Horatius Flaccus (65-8 p. n. e)
Miłosierdzie zaczynamy od nas samych, sprawiedliwość - od innych. Dickens Karol
Miłosna sztuka nie dla nieuka. Ryszard Dorob
Miłosny topielec: Tu nie pomogą koła, wiosła - fala zalała go miłosna. Szargan Michał
Miłostki zabija przesyt, grzebie zapomnienie. Jean la Bruyere
Miłośc jest źródłem nieporozumień i źródłem tego co w życiu najpiękniejsze. Kamil Ejsymont
Miłości nie udowadnia się słowami. Jean Jacques Rousseau
Miłości trzeba się uczyć i jeszcze raz uczyć; ten proces nie ma końca.
Miłości wieczność będzie za krótka, by cię wypowiedzieć . André Frossard
Miłości z serca nie można wyrwać, tak jak się wyrywa ząb.
Miłości, w jakim szaleństwie każesz nam znajdować rozkosz! Marianna Alcoforado
Miłością idealną jest tylko miłość listowna. George Bernard Shaw
Miłość - chwilowe obłąkanie, na które lekarstwem jest małżeństwo. Ambrose Bierce
Miłość - pożywienie zgłodniałego, woda czysta spragnionego. . . Michel Quoist
Miłość - stara historia, a przecież wiecznie nowa.
Miłość - to co każdy czuje do innych. Helen Keller
Miłość - to dwie dusze w jednym ciele. Przyjaźń - to jedna dusza w dwóch ciałach. A gdy miłość łączy się z przyjaźnią, powstaje wówczas jedność podwójna i zupełna
Miłość - to niekończąca się tajemnica, bo nie ma żadnej rozsądnej przyczyny, która mogłaby ją wytłumaczyć. Rabindranath Tagore
Miłość - to wariacja. Lecz tylko idioci nie wariują. Alfred Konar
Miłość - trudna do ugaszenia substancja samozapalna. Zbigniew Becher
Miłość - wieczna wiosna kobiety i wieczna jesień mężczyzny. Helena Rowland
Miłość - wszędzie jej pełno, a każdemu jej brak. W. Bartoszewski
Miłość bardzo przypomina torturę albo zabieg chirurgiczny. (. . . ) Ona albo on będzie wykonawcą, czy katem; drugie pacjentem, albo ofiarą. Charles Baudelaire
Miłość bez nadziei i żądań bardziej wzrusza serce kobiety niż wszelkie uwodzicielskie manewry. Aleksander Puszkin (1799-1837)
Miłość bez upominania nie jest miłością. z Talmudu
Miłość bez wielkiej czci to tylko pożądanie; przyjaźń bez szacunku to towarzyski popęd. Feliks Chwalibóg
Miłość bez wzajemności jest zawsze najsilniejsza.
Miłość bezinteresowna daje szczęście, a interesowna pieniądze.
Miłość bliźniego byłaby o wiele łatwiejsza, gdyby bliźni nie był tak blisko. Norman Mailer
Miłość bliźniego nie byłaby tak utrudniona, gdyby ten bliźni nie był tak blisko. Norman Mailer
Miłość Boga jest najbardziej oszukańcza ze wszystkiego. Należałoby ją potraktować, jak pospolity slogan, który z błyskotliwej myśli przeradza się w głuche milczenie. Georges Bataille
Miłość Boga jest wtedy czysta, kiedy równą wdzięczność budzi w nas radość i cierpienie. Simone Weil
Miłość ci wszystko wybaczy. Julian Tuwim (1894 - 1953)
Miłość często nie jest niczym innym jak korzystną wymianą pomiędzy dwojgiem ludzi, którzy otrzymują maksimum tego, czego mogli się spodziewać, wziąwszy pod uwagę ich wartość na rynku osobowości. Erich Fromm
Miłość czyni mężczyznę ślepym, a zaostrza wzrok kobiety. Erich Maria Remarque
Miłość daje znacznie mniej, niż się oczekiwało. Antoni Czechow
Miłość daje, ale niczego nie żąda. Lew Tołstoj
Miłość dla ludzi - najwspanialsze bogactwo. Przysłowie ludowe
Miłość dla wszystkich jednaka. Wergiliusz (Publius Vergilius Maro, 70-19 p. n. e)
Miłość do siebie samego to początek romansu na całe życie. Oskar Wilde (1854-1900)
Miłość dobrej kobiety - brylant w węgla bryle: Daje blask, światło, ciepło i radości tyle. Mieczysław Czerwiński
Miłość duchowa jest wyższa od miłości cielesnej. Ksenofont
Miłość dziecka jest jak woda w koszyku. Przysłowie argentyńskie
Miłość i nienawiść są dwoma obliczami tego samego. Witold Gombrowicz (1904-1969)
Miłość istniała przedtem i istnieć będzie zawsze. Miłość trwa wiecznie, to tylko ludzie się zmieniają. Paulo Coelho
Miłość istnieje tylko dla tych, którzy o niej myślą. Achard Marcel (1899-1974)
Miłość jak i szczęście nie jest to coś, co przychodzi z zewnątrz, one są w nas, one tkwią w nas i tylko od nas zależy, czy w sprzyjających momentach wyzwalają się. s. 65 Zofia Kucówna - Zdarzenia potoczne
Miłość jak pochód - przechodzi. Henri Verneul
Miłość jak rewolucja - nie udaje się słabym. Karol Dusza
Miłość jak ziewanie, najczęściej kończy się spaniem. Lodovico Ariosto
Miłość jako nasionko leśne z wiatrem szybko leci, ale gdy drzewem w sercu wyrośnie, to chyba tylko razem z sercem wyrwać można. Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916)
Miłość jednostronna jest tragedią, odwzajemniona komedią.
Miłość jest chorobą zaraźliwą: nikt nie wie, kiedy jego też chwyci. Anatole France, właśc. François Anatole Thibault (1844-1924)
Miłość jest cnotą serca a nie rąk. Joseph Addison
Miłość jest czekaniem na szelesty, listy, na pukanie do drzwi. Małgorzata Hillar
Miłość jest czymś najmocniejszym na świecie, a jednak nie można wyobrazić sobie nic bardziej skromnego. Mohandas Karamchand Gandhi, przydomek Mahatma, czyli Wielki Duchem (1869-1948)
Miłość jest dziwną syntezą egoizmu i altruizmu; bywają wypadki, w których z drapieżnym egoizmem jest bardziej do twarzy niż z flegmatycznym zrzeczeniem się praw swoich. Gdy dusze mają się stać wzajemnie swoją własnością, wtedy ustają "zasadnicze prawa człowieczeństwa". Karol Irzykowski
Miłość jest egoizmem we dwoje. Germaine de Stael-Holstein (1766 - 1817)
Miłość jest główną drogą ucieczki do samotności. Bertrand Russell (1872-1970)
Miłość jest gorącym zapomnieniem o wszystkim. Wiktor Hugo
Miłość jest grzechem. . . jeżeli nie możemy całego życia spędzić z człowiekiem, którego kochamy
Miłość jest jak cień człowieka. Szkoda, kto dla niej wiek trwoni, Kiedy ja gonisz, ucieka, kiedy uciekasz, to goni. J. Niemcewicz
Miłość jest jak eter. Może zabić, ale może też... ulotnić się. Alfred Konar
Miłość jest jak gorączka: rodzi się i gaśnie bez najmniejszego udziału woli. Stendhal
Miłość jest jak liść w lesie - czas ją zmienia, tak jak zima zmienia wygląd lasu. Emily Bronte
Miłość jest jak mydło, ubywa jej przy używaniu. Andrzejewski Jerzy (1909-1983)
Miłość jest jak narkotyk. Na początku odczuwasz euforię, poddajesz się całkowicie nowemu uczuciu. A następnego dnia chcesz więcej. I choć jeszcze nie wpadłeś w nałóg, to jednak poczułeś już jej smak i wierzysz, że będziesz mógł nad nią panować. Myślisz o ukochanej osobie przez dwie minuty, a zapominasz o niej na trzy godziny. Ale z wolna przyzwyczajasz się do niej i stajesz się całkowicie zależny. Wtedy myślisz o niej przez trzy godziny, a zapominasz na dwie minuty. Gdy nie ma jej w pobliżu - czujesz to samo co narkomani, kiedy nie mogą zdobyć narkotyku. Oni kradną i poniżają się, by za wszelką cenę dostać to, czego tak bardzo im brak. A ty jesteś gotów na wszystko, by zdobyć miłość. Paulo Coelho
Miłość jest jak oberża hiszpańska - spożywa się tylko to, co się samemu przyniosło. Pablo Picasso
Miłość jest jak odra, wszyscy musimy ją przebyć. Jerome Klapka Jerome
Miłość jest jak polna mysz, trzeba dobrego kota, by ją złapać. Wojtek Bartoszewski
Miłość jest jak rozmowa telefoniczna. Najpierw długo się dzwoni, a potem się okazuje, że to pomyłka
Miłość jest jak róża, co zdobi cały świat. Maleńka czy duża, zostawia w sercu ślad
Miłość jest jak słońce. Kto je posiada, temu może wiele brakować. Komu brakuje miłości, ten nic nie posiada. Phil Bosmans
Miłość jest jak słońce. Ten, którym zawładnęła, może zrezygnować z wielu spraw. Komu jej brakuje, temu brakuje wszystkiego. Phil Bosmans
Miłość jest jak śmierć - zawsze ma pierwszeństwo. Pierre la Mure
Miłość jest jak tama. Jeśli pozwolisz, aby przez szczelinę sączyła się strużka wody, to w końcu rozsadza mury i nadchodzi taka chwila, w której nie zdołasz opanować żywiołu. A kiedy miry runą, miłość zawładnie wszystkim. I nie ma wtedy sensu zastanawiać się, co jest możliwe, a co nie, i czy zdołamy zatrzymać przy sobie ukochaną osobę. Kochać, to utracić panowanie nad sobą. Paulo Coelho
Miłość jest jak węgiel - kiedy płonie, parzy, kiedy zgaśnie, plami. Bolesław Szczęsny
Miłość jest jak ziewanie, najczęściej kończy się spaniem. Ludovico (1474-1533)
Miłość jest jako nasionko leśne z wiatrem, szybko leci, ale gdy drzewem w sercu wyrośnie, to chyba tylko razem z sercem wyrwać je można.
Miłość jest jedynym balsamem na rany miłości. Roman Rolland
Miłość jest jedynym, co trwonione pomnaża się. Ricard a Huch
Miłość jest kluczem, który otwiera drzwi do najwyższej rzeczywistości. Martin Luther King
Miłość jest kombinacją podziwu, szacunku i namiętności. (Niezawinione Śmierci) William Wharton
Miłość jest męką, brak miłości śmiercią. Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916)
Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie. Jeśli owa mgła opada na doł - na serce - następuje pogoda życia; jeśli pozostaje w głowie - pada deszcz łęz
Miłość jest najbardziej dźwięczną ze wszystkich harmonii. H. Balzak
Miłość jest najdoskonalszym dziełem człowieka. Daniel Rops
Miłość jest najlepszym nauczycielem. Pliniusz Młodszy
Miłość jest najtańszą z religii. Cesare Pavese
Miłość jest największą słodyczą i największą goryczą na Ziemi. Eurypides (ok. 480-407/406 p. n. e)
Miłość jest najwyższą siłą wszechświata, to ona wprawia w ruch gwiazdy. Alighieri Dante (1265-1321)
Miłość jest najwyższym sensem istnienia. Ernest Hemingway
Miłość jest naszym osobistym dziełem. Marcel Proust (1871-1922)
Miłość jest niczym innym, jak radowaniem się. Baruch Spinoza
Miłość jest niczym innym, jak żądzą nieśmiertelności. Michel Montaigne
Miłość jest niepojęta dla tych, co jej nie dzielą. François-René de Chateaubriand (1768-1848)
Miłość jest niepojęta dla tych, którzy jej nie doświadczają. Francois Rene de Chateaubriand
Miłość jest odwagą kobiet, ich gwiazdą przewodnią, kompasem ich podróży. E. von Dinchlage
Miłość jest pełna pułapek. Kiedy chce dać znać o sobie - oślepia światłem i nie pozwala dojrzeć cieni, które to światło tworzy. Paulo Coelho
Miłość jest pierwszą wśród nieśmiertelnych rzeczy. Dante Alighieri
Miłość jest pierwszą wśród rzeczy nieśmiertelnych. Alighieri Dante (1265-1321)
Miłość jest piękna lecz skuta w kajdany, bo człowiek kocha, a nie wie czy jest kochany.
Miłość jest podstawą całego świata. Alfred Musset
Miłość jest poszanowaniem życia we wszystkich przejawach. Erich Fromm (filozof, 1900-1980)
Miłość jest potęgą, która niszczy prawa i nadaje nowe. Giovanni Boccaccio (1313-75)
Miłość jest pożądaniem fizycznym; miłość jest wtedy czysta, kiedy pożądanie czyichś kształtów kojarzy się z zapachem koniczyny i rozgrzanej ziemi, te rzeczy z duszą przychodzą dopiero później albo wcale. Stanisław Dygat (1914-1978)
Miłość jest pragnieniem, aby komuś coś dawać - a nie otrzymywać. Bertolt Brecht (1898 - 1956)
Miłość jest pragnieniem, aby komuś dawać - a nie otrzymywać. Bertolt Brecht
Miłość jest radością świata, słońcem życia, wesołą melodią na pustyni. Prus Bolesław
Miłość jest rozkosznym kwiatem, ale trzeba mieć odwagę zerwać go na krawędzi przepaści. Stendhal
Miłość jest skrzydłem, które Bóg dał człowiekowi, aby ten mógł wzlecieć do Niego. Michał Anioł
Miłość jest ślepa i sama sobie nie dowierzając, chwyta się każdego oparcia. Aleksander Puszkin
Miłość jest ślepa, ale małżeństwo przywraca jej wzrok. Georg Christoph Lichtenberg
Miłość jest ślepa, dlatego lubi ciemności. Tadeusz Gicgier
Miłość jest ślepa; Właśnie dlatego ma tak wyczulony zmyśl dotyku. Jayne Mansfield
Miłość jest tajemniczą drogą i rozkoszną potęgą, która nas porywa, gdzie sama chce.
Miłość jest taka, jaki jest świat. Świat jest taki, jaka jest miłość
Miłość jest tchnieniem nieskończonym, które przychodzi skądinąd i zmierza gdzie indziej. Michel Quoist
Miłość jest to barwa na aksamitnym kwiecie. Patrz i używaj z daleka. Gdy go ściśniesz w palcach, zostanie plama i cały wdzięk przepadnie. Joseph Conrad, właśc. Teodor Józef Konrad Korzeniowski (1857-1924)
Miłość jest to jakieś nie wiadomo co, przychodzące nie wiadomo skąd i nie wiadomo jak, i sprawiające ból nie wiadomo dlaczego. Luís Vaz de Camőes (1525?-1580)
Miłość jest to największe i jedyne bogactwo na ziemi. Alfons Daudet
Miłość jest to wzajemna zależność, która opiera się na wzajemnej niezależności. John Chingsiun Wu
Miłość jest towarzyszeniem, nawet jej nieobecność jest czymś, co mi towarzyszy. Alberto Caeiro
Miłość jest treścią naszego istnienia. Jeśli się jej wyrzekniemy, umrzemy z głodu pod drzewem życia, nie mając śmiałości, by zerwać jego owoce. Kiedy wyruszamy na poszukiwanie Miłości - ona zawsze wyjdzie nam naprzeciw. I nas wybawi. Paulo Coelho
Miłość jest tryumfem wyobraźni nad inteligencją. Henry Louis Mencken
Miłość jest tylko wymianą dwóch fantazji i zetknięciem dwóch naskórków. Nicolas de Chamfort
Miłość jest wieczna, zmieniają się tylko partnerzy. Martine Carol
Miłość jest wtedy wielka, kiedy gra nie na jednej, ale na wszystkich strunach serca. Aleksander Świętochowski
Miłość jest zawodem kobiet. Czemuż więc ukrywać przed nimi tak długo to, czego nigdy nie wiedzą zbyt wcześnie? C. J. Dorad
Miłość jest zawsze nowa. I bez względu na to, czy w życiu kochamy raz, dwa, czy dziesięć razy, zawsze stajemy w obliczu nieznanego. Paulo Coelho
Miłość jest zawsze wdzięczna.
Miłość jest złudzeniem. Oscar Wilde
Miłość jest znalezieniem siebie zewnątrz siebie.
Miłość jest życiem, jego największą wartością. To właśnie w niej rozkwitają wiersze, czyny i wszystko inne. Miłość jest sercem całości. Kiedy serce stanie, umiera wszystko inne, wszystko staje się zbędne, bezużyteczne. . . Włodzimierz Majakowski
Miłość kobiety jest śmiercią mądrości. Perskie
Miłość kobiety polega na braniu. Strinberg Augustyn
Miłość kobiety to tylko podmuch i odwraca się jak wiatr. Sir T. Wyatt
Miłość kobiety uczyni z mężczyzny anioła, miłość zaś mężczyzny - uczyni z niej męczennicę. Oscar Wilde (1856 - 1900)
Miłość kobiety zmienia ukochanego, aż widzi go takim, o jakim jej serce marzy. Jeffery Farnol
Miłość lubi półmroki, półśrodki i półkroki. Jan Izydor Sztaudynger (1904-1970)
Miłość ludzi nie poddaje się władzy bagnetów. Napoleon Bonaparte
Miłość łączy serca, a przyjaźń umysły. Aldona Różanek
Miłość ma swój język. Małżeństwo powraca do języka potocznego. Przysłowie rosyjskie
Miłość małżeńska nie jest prostym dodaniem dwóch różnych miłości: miłości męża i żony, ale jest jedną miłością, którą żyją dwie osoby, i która sprawia, że stają się one nie tylko jednym ciałem, ale nade wszystko jednym sercem i jedną duszą.
Miłość matki jest pomostem do wszystkiego, co dobre - teraz i w wieczności. Przysłowie tureckie
Miłość mężczyzny to świat cały. Cały świat kobiety to miłość. Bolesław S. Herbaczewski
Miłość mężczyzny? Egzotyczny kwiat, złamany, skruszony w ciągu godziny. Miłość kobiety? Burzliwe morze falujące ku wieczności. E. M. Carroll
Miłość mężczyźnie nie jest życiem całym - Dla kobiet miłość - jedyne istnienie (. . . ) On wszystkie dobra ma - kobieta jedno: Kochać i kochać, i być zawsze biedną! Miłości kobiet - o! poznania warte, Piękne a groźne, pełne tajemnicy. Kobieta wszystko stawia na te kartę, Gdy przegra, to jej nic oprócz tęsknicy I żalu życie nie odda rozdarte. Byron
Miłość mierzy się termometrem cierpień. św. Faustyna Kowalska
Miłość między cnotami jest tym, czym słońce między gwiazdami: nadaje im blasku i urody. Franciszek Salezy, Francois de Sales, święty (1567-1622)
Miłość może nas pogrążyć w ogniu piekieł albo zabrać do bram raju - ale zawsze gdzieś nas prowadzi. Paulo Coelho
Miłość może wiele, ale pieniądz wszystko. Przynajmniej pozornie
Miłość może żywić się najmniejsza odrobina nadziei, ale zupełnie bez niej istnieć nie zdoła. Walter Scott
Miłość na wiek się nie ogląda.
Miłość najlepszym przyjacielem. Pliniusz Młodszy
Miłość najłatwiej złowić w sieć radości. Ali Ibn Abi Talib
Miłość nawet najbardziej szlachetna jest zawsze interesowna. Francois Mauriac
Miłość nie daje rozumu głupcom, ale najmędrszych otumania. Balzac Honoré de (1799-1850)
Miłość nie istnieje w sobie, ale w nas; jest naszym osobistym dziełem. M. Proust
Miłość nie jest całkowicie ślepa, ale cierpi na daltonizm. Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916)
Miłość nie jest kochana. Franciszek z Asyżu, właśc. Giovanni di Bernardone, święty (1181 lub 1182-1226)
Miłość nie jest skarbem, który się posiadło, lecz obustronnym zobowiązaniem. Antoine de Saint - Exupéry (1900 - 1944)
Miłość nie jest wynalazkiem ludzi. To wynalazek Boga. Phil Bosmans
Miłość nie ma wieku, wciąż się rodzi.
Miłość nie odnawiana każdego dnia stanie się przyzwyczajeniem, a z biegiem czasu niewolą. Kahlil Gibran
Miłość nie polega na stałym patrzeniu na siebie, lecz na stałym patrzeniu we wspólnym kierunku. Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)
Miłość nie polega na wzajemnym wpatrywaniu się w siebie, ale na wspólnym patrzeniu w tym samym kierunku. Antoine se Saint-Exupery (1900-1944)
Miłość nie potępia, miłość oczyszcza i dźwiga. Alfons Daudet
Miłość nie pragnie, aby jej dogadzano, ani nie stara się o własną wygodę; lecz troszczy się o dobro innych i buduje Niebo pośród piekielnej rozpaczy. William Blake
Miłość nie toleruje siły. I nie spocznie, póki jej nie stopi. Soseki Natsume
Miłość nie uczyni cię słabym, gdyż sama jest źródłem siły. Pozwoli ci jednak ujrzeć nicość iluzorycznej mocy, na której polegałeś, zanim ją poznałeś. Leon Bloy
Miłość nie umiera: zawsze znajdzie jakąś drogę, aby wymknąć się śmierci. Gerturd von Le Fort
Miłość nie wyraża się w myślach. Miłość jest. Antoine De Saint-Exupery (1900-1944)
Miłość nie zawsze może pokonać cierpienie, ale może je uczynić znośnym, a nawet radosnym!
Miłość nie zna cnoty ni zasług. Ona znosi, przebacza i uświęca wszystko, bo takie jej przeznaczenie, taka rola w życiu ludzkim
Miłość nie zna wartościowania. Erich Maria Remarque
Miłość niecierpliwa nie na zawsze za mała (. . . ) skończyć się nie może rodzi się od razu umiera za długo. Ks. Jan Twardowski
Miłość niejedno ma imię. Pierre la Mure (1909 - 1976)
Miłość nienawidzi zwłoki. Owidiusz
Miłość nigdy nie przychodzi po trochu. Paulo Coelho
Miłość nigdy nie staje na przeszkodzie temu, kto pragnie żyć Własną Legendą. Jeśli się tak dzieje, znaczy to, że nie była to miłość prawdziwa, miłość, która przemawia Językiem Wszechświata. Paulo Coelho
Miłość nigdy nie ustaje. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś największa jest miłość. św. Paweł Apostoł
Miłość od pierwszego wejrzenia należy traktować z przymrużeniem oka.
Miłość oddala bo za bardzo zbliża. Ks. Jan Twardowski
Miłość odkrywa brata w tym człowieku, który w tym momencie nas mija. Riccardo Lpmbardi
Miłość odkrywa się kochając. Paulo Coelho
Miłość ogarnia całe życie kobiety, jest jej więzieniem i jej niebem. Adalbert von Chamisso
Miłość ogranicza naturalną wrogość między kobietą i mężczyzną. Ch. Hebbel
Miłość ojczyzny. (Amor patriae). (Amor patriae)
Miłość określana jest jako dręczące rojenie natury melancholijnej, które rodzi się wskutek ustawicznego rozmyślania o licu, gestach i obyczajach osoby przeciwnej płci. Remedium na to jest połączenie dwojga kochanków węzłem małżeńskim, i choroba minie. Awicenna
Miłość oznacza być zupełnie blisko siebie, jednak bez chęci zawładnięcia drugim. Phil Bosmans
Miłość oznacza rozprowadzać ciepło, nie dusząc się przy tym wzajemnie. Miłość oznacza być ogniem, ale wzajemnie się nie spalać. Phil Bosmans
Miłość oznacza wzajemny stosunek dwojga ludzi, kobiety i mężczyzny, oparty znów na jakimś stosunku do dobra. Karol Wojtyla
Miłość platoniczna jest to udawanie przed samym sobą, że rewolwer jest nie nabity. William Somerset Maugham
Miłość podobna jest do wiary. Człowiek kocha, bo kocha, bez głębszej tego przyczyny
Miłość pomaga znieść wspólną niedolę. Friedrich Schiller
Miłość potęguje witalność, na tym polega jej prawdziwa wartość. Paul Valery
Miłość powiększa i upiększa rzeczy, daje im oddech nieprzemijalności. Bertololy Paul
Miłość poznaje się tylko po cierpieniu. Zofia Nałkowska
Miłość pozwala widzieć to, czego inni nie widzą. Quoist Michel
Miłość prawdziwa zaczyna się wtedy, gdy niczego w zamian nie oczekujesz. Antoine de Saint-Exupery
Miłość przedstawia sobą zawsze coś idealnego, a małżeństwo coś realnego, i nigdy bezkarnie nie można pomieszać ze sobą obu tych składników. Jonann Wolfgang von Goethe
Miłość przekreśla wszelkie reguły. Talmud
Miłość przekształca duszę na podobieństwo osoby ukochanej.
Miłość przemija. Tak, ale woda chrztu wysycha także. Czy mamy wobec tego lekceważyć świętość chrztu? Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Miłość przynosi ciężar i nie czuje żadnego ciężaru. Anthony de Mello (1931 - 1987)
Miłość robi odkrycia, rozpusta wynalazki. Hugo Dionizy Steinhaus
Miłość rodzi się z niczego, a umiera ze wszystkiego. Alfons Karr
Miłość rozbija okowy samotności. André Maurois
Miłość równa się poświęceniu i zatraceniu sobie. Tadeusz Dołęga-Mostowicz
Miłość rzeczy małe umie zamieniać na rzeczy wielkie. . . św. Faustyna Kowalska
Miłość silniejsza jest od śmierci, ale zdarza się, że mizerny nałóg silniejszy jest od miłośći. Marie von Ebner-Eschenbach
Miłość stworzyła wiele cudów, nienawiść - ani jednego dobrego czynu. Aleksander Świętochowski
Miłość swoją, a zmysły swoją zwykły chodzić drogą. Jerzy Filip Gąssowski (ur. 1926)
Miłość sycić trzeba słodkimi słowy. Owidiusz
Miłość szczęśliwa. Czy to jest normalne, czy to poważne, czy to pożyteczne - co świat ma z dwojga ludzi, którzy nie widzą śiata. Wisława Szymborska
Miłość światło zapala nadzieja uczy czekać pomaleńku. Ks. Jan Twardowski
Miłość to albo pozostałość po czymś, co kiedyś było wielkie, albo cząstka tego, co kiedyś rozwinie się w coś wielkiego, ale w obecnej swej postaci nie daje nam zadowolenia, daje znacznie mniej, niż się oczekuje. Antoni Pawłowicz Czechow (1860-1904)
Miłość to choroba krnąbrna, która lekarstwo znajduje w sobie samej, a kto na nią zapadł, nie pragnie się od niej uwolnić. Ibn Hazma
Miłość to coś najbardziej wolnego, co istnieje. Edyta Stein
Miłość to dwie dusze w jednym ciele, przyjaźń - to jedna dusza w dwóch ciałach. Tadeusz Kotarbiński (1886-1981)
Miłość to dwie samotności, które spotykają się i wspierają. Rainer Maria Rilke
Miłość to latarnia morska z zmiennym świetle. Romain Rolland
Miłość to ma szczególnego w sobie, że razem poddaje się jarzmu i panuje; serca nią zajęte dźwiga, pęta i drugiemu nosić je każe. Klementyna Hoffmanowa z Tańskich (1798-1845)
Miłość to morze, którego wybrzeżem jest kobieta. Victor Hugo
Miłość to nagroda otrzymana bez zasług. Janis Rainis
Miłość to największe i jedyne bogactwo na ziemi. Buryla W
Miłość to nie staw, w którym można zawsze znaleźć swoje odbicie. Miłość ma przypływy i odpływy. Ma też swoje rozbite okręty, zatopione miasta, ośmiornice i skrzynie złota i pereł. Ale perły leżą głęboko. Erich Maria Remarque (właśc. Erich Paul Remark, 1898-1970)
Miłość to okulary, przez które nawet potwór wygląda jak wcielenie piękna. Alberto Moravia
Miłość to otwarcie się na prawdę drugiego człowieka. Romano Guardini
Miłość to partia kart, w której wszyscy oszukują: mężczyźni, by wygrać, kobiety, by nie przegrać. Alfred Hitchcock (1899-1980)
Miłość to potrawa jarska a nie sztuka kominiarska. Jan Sztaudynger
Miłość to przestrzeń i czas udostępnione dla serca. Dionisios Salomos
Miłość to refren kobiecego życia. Józef Bułatowicz
Miłość to rodzaj służby wojskowej. Owidiusz
Miłość to rzeczywistość w krainie fantazji. Charles Maurice
Miłość to sprawa idealna, małżeństwo - realna. Połączenie rzeczy realnej z idealną nigdy nie uchodzi bezkarnie. Johann Wolfgang von Goethe (1749 -1832)
Miłość to taka nauka, co w całym dziury szuka. Jan Sztaudynger
Miłość to triumf wyobraźni nad inteligencją. Henry Louis Mencken
Miłość to tylko brudny trik natury, by zagwarantować istnienie ludzkości. William Somerset Maugham (1874-1965)
Miłość to tylko poetyczne określenie pożądania, ale pożądanie nie mające w sobie nic z poezji nie jest godne zwać się miłością. Akutagawa Ryunosuke
Miłość to wszystko, a do wszystkiego nie można już nic dodać ani niczego więcej odeń oczekiwać. Aldona Różanek
Miłość to znaczy, że nigdy nie trzeba mówić "przepraszam". Dimitros Kazandzakis
Miłość uznaje godziny za miesiące i dni za lata, a każda chwila nieobecności jest stuleciem. John Dryden (1631-1700)
Miłość w każdym sercu kobiecym pragnie mieć wszystko, a nie cząstkę; to, według planu Natury, jest dla niej ważniejsze niż ambicja dla mężczyzny, to jej światło, jej życie, jej powietrze, których alternatywą jest tylko śmierć. H. W. Longfellow
Miłość w przyjaźni prowadzi do świata, do pokoju, do głębokiej radości. Phil Bosmans
Miłość wchodzi mężczyźnie przez oczy a kobiecie przez uszy. Ludwika Godlewska
Miłość winna się nasilać, z im większym złem się spotyka. Tadeusz Breza
Miłość własna jest najniebezpieczniejszym doradcą. Karl Kraus
Miłość własna nie powszednieje. Aleksander Kumor
Miłość własna to przeciwieństwo miłości. Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)
Miłość wszystko przyjmuje i daje. Powinna być czymś równie naturalnym jak życie i oddychanie. Matka Teresa z Kalkuty, imię zakonne Maria Teresa od Dzieciątka Jezus (właśc. Agnes Gonxha Bojaxhiu, 1910-1997)
Miłość wszystko zwycięża. I my ulegamy miłości. Wergiliusz (Publius Vergilius Maro, 70 - 19 p. n. e)
Miłość wśród cnót jest jak słońce wśród gwiazd: udziela im blasku i piękna. św. Franciszek Salezy
Miłość wybiera małe miejsca, które rozjaśnia; wszystko pozostałe jest w jej cieniu. Johann Heinrich Pestalozzi
Miłość wybiera sobie małe miejsce, które rozjaśnia; wszystko pozostałe jest w cieniu. Pestalozzi Johan Heinrich
Miłość wypacza widzenie; i nienawiść wypacza widzenie. Talmud
Miłość wystarcza sama sobie. Gdy zawładnie jakimś sercem, skupia w sobie wszystkie inne uczucia. Dusza, która kocha. . . kocha i nie myśli o niczym innym. Bernard z Clairvaux, święty (1091-1153)
Miłość z miłości się rodzi.
Miłość zaczyna się od wielkich uczuć, a kończy się na drobnych kłótniach. Andre Maurois
Miłość zaczyna się rozwijać dopiero wówczas, gdy kochamy tych, którzy nie mogą się nam na nic przydać. Erich Fromm (filozof, 1900-1980)
Miłość zależy od przypadku. Jednych Amor rani strzałą, innych łowi siecią. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 - 1616)
Miłość zaślepia. Platon
Miłość złych ludzi kończy się zawsze nienawiścią. Francesco Petrarca
Miłość zmienia oblicze świata, a świat zorganizowany przez miłość, zmienia nas samych. Kamieńska Anna
Miłość zredukowana do przejściowej namiętności, cała płciowość zredukowana do banalnego zaspokojenia rodzina zredukowana do przejściowego stanu - to człowiek zmniejszony do granic klęski w społeczeństwie, które się boi. Gerard Defoi
Miłość zwycięża w kobiecie wstyd - budzi dumę kobiecości. Henryk Ferdynand Kaden
Miłość żyje miłością, nie przysługami i dobrodziejstwem. Selma Lagerlof
Miłość, co wprawia w ruch słońce i gwiazdy. Dante Alighieri
Miłość, czymkolwiek jest, niech będzie pozbawiona udawania. Marianne Moore
Miłość, która chce się czuć, nie zastąpi nigdy tej, którą się czuje. Claude Prosser Jolyot Crebillon
Miłość, która jest epizodem w życiu mężczyzny, stanowi całą historią życia kobiety. Anne Louise Stael - Holstein
Miłość, która nie odradza się stale, stale umiera. Khalil Gibran
Miłość, która znajduje swój wyraz w przyjaźni, jest szczególnie silna i trwała. Laurens van der Post
Miłość, którą chce się czuć, nie zastąpi nigdy tej, którą się czuje. Crébillon, właśc. Claude Prosper Jolyot de, zwany Crébillon-syn (1707-1777)
Miłość, które nie przeistacza się w czyn, nie jest miłością. Ricarda Huch
Miłość, na oko łagodna, w istocie bywa jak pantera głodna! I chociaż ślepa, drogi przyjacielu, najkrótszą drogą podąża do celu. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 - 1616)
Miłość, to jest jedyna wibracja, która wiąże nas wszystkich i utrzymuje przy życiu. Tomek Popcorn Popowicz
Miłość. . . proste słowo. Ale w nim ukryty jest cały romans życia. Amedea Villa
Miłość: chwilowe obłąkanie, na które lekarstwem jest małżeństwo. Bierce Ambrose Gwinnet (1842-1914)
Miłość: egoizm we dwoje. Anne Louise Stael-Holstein
Miłość: Miłość sama stanowi o sobie. Molier
Miłość: pragnął, żeby wszystkie były dziewicze, bez przeszłości i mężczyzn. Jedynej napotkanej istocie, która taka była, oddał swoje życie, ale nigdy nie był jej wierny. Chciał więc, żeby kobiety były takie, jakim on sam nie był. A to, jakim był, przeznaczał dla kobiet sobie podobnych, które kochał i brał z wściekłością i furią. Albert Camus (1913-1960)
Miłość: rzeczywistość w krainie fantazji. Maurice Talleyrand-Perigord
Miłość: spacer. Małżeństwo: forsowny marsz. Wincenty Styś
Miłować prawdę to znosić pustkę, a także pogodzić się ze śmiercią. Prawda jest po stronie śmierci. Simone Weil
Mimo bowiem samodzielności i prawnego zrównania z mężczyznami, wiele kobiet tęskni za oparciem, pewnością, poczuciem bezpieczeństwa. Dlatego też jawnie lub potajemnie wspominają często swoje dzieciństwo. Wyrzuciły z pamięci fakty przykre; nie przyznają się, że czas dorastania był dla nich o tyle pełen radości, ile smutków i upokarzających nieraz doznań
Mimo lekarzy żyjemy aż do śmierci.
Mimo najszybszych samolotów, do wczoraj nie ma już powrotu... Jan Sztaudynger
Mimo powszechnego znieczulenia życie nie stało się mniej bolesne. Jacek Wejroch
Mimo wszystko życie jest dobre. Hendrik van Loon
Minęła młodość i uroda, została reszta - szkoda! Jan Sztaudynger
Minime sunt mutanda, quae interpretationem certam semper habuerunt - jk najmniej należy zmieniać to, co zawsze miało jednoznaczną interpretację.
Minister nie powinien żalić się na gazety. Nie powinien ich nawet czytać. Powinien je pisać. Charles de Gaulle
Minister: Nie ma lepszego ministra niż przypadek. Cervantes Miguel De
Minuty szczęścia są krótsze niż minuty cierpienia. Kamil Ejsymont
Miód, chociaż słodki, nadmiarem słodyczy tłumi apetyt i sprowadza mdłości; kochaj z umiarem. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 - 1616)
Mirabile dictu - aż dziw powiedzieć.
Miser res sacra - nieszczęśliwy człowiek jest rzeczą świętą.
Miserere mei - ulituj się nade mną.
Misero daturquodcumque, fortunae datur - cokolwiek dajesz biednemu, losowi dajesz.
Mistrz walki osiąga zwycięstwo bez gniewu. Sun Tzu
Mistrzostwo często uchodzi za egoizm. Goethe Johann Wolfgang Von
Mistycyzm dotyka z bliska erotyzmu. Guillaume Appolinaire
Mistyka sprzyja mistyfikacjom.
Mit choroby jest czasem gorszy od samej choroby. Susan Sontag
Mit jest zawsze symboliczny. Pavese C
Mitte iocos! - Daj spokój żartom
Mity są tym bardziej nieśmiertelne, im mniej sensowne.
Młoda dziewczyna potrzebuje trochę czasu, by znaleźć mężczyznę na całe życie. To jej nie przeszkadza wychodzić tymczasem za mąż. Sidonie Gabrielle Colette (1873-1954)
Młoda generacja ma także dziś respekt dla starości: dla starego wina, starej whisky i starych mebli. Truman Capote
Młoda osoba nie może uczciwemu mężczyźnie zabronić jej szanować. Beaumarchais Pierre Augustin Caron De
Młoda osoba nigdy nie kocha tak bardzo aby interes albo ambicja nie mogły spotęgować jej uczuć, iluż to dziewczętom tyle tylko przychodzi z ich wielkiej urody, że łudziły się nadzieją wielkiej kariery.
Młode drzewko gnie się, stare się łamie.
Młode pokolenie jest przekonane, że z nim nadchodzi lepszy świat; stara gwardia jest przekonana, że wraz z nią ów lepszy świat odchodzi. Karel Capek
Młode uczucia są najwłaściwsze młodemu wiekowi, ale nie wyłącznie mu należą. Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887)
Młodości Bóg folguje, błędy starych karze zaraz, bo mieli czas nauczyć się. Jan Fedorowicz (1811-1870)
Młodości zarzuca się często, że wierzy, iż świat zaczyna się dopiero od niej; ale starość wierzy jeszcze częściej, iż świat kończy się razem z nią. Friedrich Hebbel
Młodości! ty nad poziomy / Wylatuj. Adam Mickiewicz (1798 - 1855)
Młodość - to jedyna rzecz godna posiadania. Oskar Wilde
Młodość byłaby doskonała, gdyby przytrafiała się pod koniec życia. Herbert Henry Asquith
Młodość domaga się nieśmiertelności. Nikos Kazantzakis
Młodość jako siano więdnie. Mikołaj Rej
Młodość jest ciężka i gorzka, jest niezgodą na świat i niezgodą na siebie, jest od początku zmaganiem się z czułością i cierpieniem. Zofia Nałkowska (1884-1954)
Młodość jest głupia, starość nie mędrsza czasami. Molier
Młodość jest jak przedmowa do książki: czasem książka co innego zawiera, nie to, co obiecywała przedmowa. Alojzy Żółkowski
Młodość jest nam dana po to, żeby czynić głupstwa, a wiek dojrzały, aby ich żałować. Ernest Hemingway
Młodość jest przesycona przyszłością, wiek dojrzały teraźniejszością, a starość przeszłością. Antoni Kępiński (1918-1972)
Młodość jest sumieniem życia. Maksym Gorki
Młodość jest wartością samą w sobie czyli niszczycielką wszelkich innych wartości, które nie są jej potrzebne, gdyż ona - samowystarczalna. Witold Gombrowicz (1904-1969)
Młodość już taka jest, sama ustala granice wytrzymałości, nie pytając, czy ciało to zniesie. A ciało zawsze znosi. Paulo Coelho
Młodość karmi się snami, starość - wspomnieniami.
Młodość ma swoje prawa. hrabia Aleksander Fredro
Młodość mija jak sen. Teokryt
Młodość musi się wyszumieć.
Młodość nie wierzy doświadczeniu starych. Tadeusz Dołęga Mostowicz
Młodość od przyznawania racji poprzednikom zaczynać nie może. Kazimierz Wyka
Młodość połączona z łagodnością - to jak słoneczny dzień bez wiatru. Victor Hugo
Młodość sądzi - starość rozgrzesza. Carmen Sylva
Młodość to jedyna rzecz godna posiadania. Oscar Wilde
Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić. Jean Bernard
Młodość to wieniec róż, starość to wieniec cierni. Talmud
Młodość uśmiecha się bez powodu. Oscar Wilde (1856 - 1900)
Młodość widzi szczęście migocące w przyszłości. Starość spogląda w przeszłość ku szczęściu młodości; zamiast nadziei - ma radość rozpamiętywania nadziei. Samuel Taylor Coleridge
Młodość zawsze źle się kończy: kończy się. Aleksander Kumor
Młodość: Czas ludzi łudzi. Sztaudynger Jan
Młodsze pokolenie jest filarem, starsze przęsłem. John Steinbeck
Młody człowieku, w matematyce nie ma nic do zrozumienia, trzeba się po prostu przyzwyczajać. John von Neumann
Młody jest ten, kto wieczorem jest taki jak rano; stary jest ten, kto rano jest taki jak wieczorem. Tadeusz Kotarbiński
Młodym jest się tak długo, jak długo można się uczyć, nabywać nowych przyzwyczajeń i znosić sprzeciwy. Marie von Ebner-Eschenbach
Młodym ludziom daje się raczej wykształcenie niż wychowanie. Erenburg Ilia
Młodzi chcą być wierni i nie są. Starzy chcą być niewierni i nie mogą. Oskar Wilde (1854-1900)
Młodzi chętnie słuchają gorszych rad. Seneka Młodszy
Młodzi ludzie chcieliby być wierni, a nie są, starzy, chcieliby być niewierni, ale nie mogą. Oscar Wilde
Młodzi ludzie dlatego tak dużo mówią o życiu, bo życia nie znają. Karl Kraus
Młodzi ludzie nie wiedzą, czego chcą, ale są absolutnie zdecydowani to osiągnąć. Fellini Federico
Młodzi mężczyźni najwięcej popełniają szaleństw, udając dorosłych. Feliks Chwalibóg
Młodzi najwięcej popełniają szaleństw udając dorosłych, a starzy kiedy pragną uchodzić za młodych. Feliks Chwalibóg
Młodzież dzisiejsza nie jest inna niż dawniej. W czasach, kiedy na świecie było tylko dwóch młodych ludzi - Kain i Abel - jeden z nich był przestępcą. Lord Aberdare
Młodzież staje się dorosła, gdy rozumie, że nie istnieją dorośli. Gilbert Cesbron
Młodzieży potrzeba bardziej przykładów niż krytyki. Joseph Joubert
Młynarz budzi się w nocy, gdy młyn stanie.
Młyny bogów mielą powoli, ale cienko.
Mniej jest mężczyzn zdradzonych niż kobiet rozczarowanych. Jacques Deval
Mniej należy obawiać się głodu niż złych myśli. Henryk Mann
Mniej szkodzi impet jawny niźli złość ukryta. Ignacy Krasicki
Mniej wiesz - krócej będziesz przesłuchiwany.
Mniejsze rzeczy trzeba poświęcać dla większych. Arystoteles (384 - 322 p. n. e)
Mniejsze zło jest zwykle trwalsze. Brudziński Wiesław
Mniemanie można obalić, uprzedzenia nigdy... . Marie von Ebner-Eschenbach
Mnóstwa radości daje dostrzeganie małych rzeczy i prostych ludzi. Phil Bosmans
Mnóstwo czasu tracimy przez ludzi przesadnie uprzejmych. Gilbert Cesborn
Mnóstwo ludzi istnieje, ale takich co naprawdę żyją można wskazać palcem. Feliks Chwalibóg (1866 - 1930)
Moc i chęć działania mężczyzn płynie z przekonania, że są potrzebni.
Moc ludzka jest utkana z cierpliwości i czasu.
Moc: Wiele jest mocy lecz nie ma większej nad człowieka. Sofokles
Mocna jako śmierć jest miłość, twarda jako piekło jest zazdrość. Pieśń nad Pieśniami 8,6
Moda damska była zawsze najdroższą sztuką opakowania. Ambrose Bierce
Moda przemija, styl pozostaje. Coco Chanel
Moda to co wychodzi z mody. Chanel Coco
Modelowała go natura z młodego orła - na starego knura. Jan Sztaudynger
Modli się pod figurą, wszystko mu jedno pod którą. Jan Sztaudynger
Modlić się to iść ku Bogu, który idzie ku nam. Michel Quoist
Modlić się to próbować uświadomić sobie obecność Boga i z tą świadomością dać Mu odpowiedź. To próba wzniesienia umysłu i serca do Boga. kard. George Basil Hume
Modlić się znaczy dać trochę swojego czasu Chrystusowi, zawierzyć Mu, pozostawać w milczącym słuchaniu Jego Słowa, pozwalać mu odbić się echem w sercu. Jan Paweł II, Rzym - 15. 08. 2000
Modlić się, to nie znaczy wiele mówić, ale wiele kochać. św. Teresa z Lisieux
Modlitwa i ofiara są z pewnością ważniejsze niż wszystko, co możemy powiedzieć. Edyta Stein
Modlitwa i samotność czynią człowieka świętym. św. Maksymilian Kolbe
Modlitwa jest azylem każdej troski. św. Jan Chryzostom
Modlitwa jest bez wątpienia jedną z najpotężniejszych sił historii. Reinhold Schneider
Modlitwa jest kluczem rano i zasuwą wieczór. Mahatma Gandhi
Modlitwa jest największym majątkiem człowieka. Gertrud von Le Fort
Modlitwa jest przyjacielskim spotkanie z Bogiem, o którym wiem, że mnie kocha. Nie polega ona na wielkim myśleniu, lecz na wielkiej miłości. św. Teresa z Avila
Modlitwa jest przyjacielskim spotkanie z Bogiem, o którym wiem, że mnie kocha. Nie polega ona na wielkim myśleniu, lecz na wielkiej miłości. św. Teresa z Avila
Modlitwa jest radioaktywna: promieniuje. Leon Bloy
Modlitwa jest siostrą ptaków... William James
Modlitwa jest zwróceniem się ku przyszłości. Gerhard Ebeling
Modlitwa nie jest większym wstydem niż picie i oddychanie. Człowiek potrzebuje Pana Boga tak samo, jak wody i tlenu. Alexis Carrel
Modlitwa nigdy nie będzie przeżytkiem. Jest to bowiem ten rodzaj nawiązywania łączności, który nie jest naszą własnością. Brat Roger
Modlitwa przechodzi nie przez rozum, lecz przez serce. Carlo Carletto
Modlitwa staje się coraz prostsza, ale tą prostotą, na której zdobycie potrzeba całego życia i która tracimy, jeśli się na niej zatrzymujemy. Jean Laplace
Modlitwa to odwaga zbliżenia się do sacrum poprzez szept, słowo, myśl. Rudzka Zyta
Modlitwa to podróż do własnego wnętrza.
Modlitwa wyprasza siłę dla postu, a post łaskę modlitwy. Post wzmaga modlitwę, a modlitwa wzmacnia post i niesie go przed Boga. św. Bernard
Modlitwa wzajemna jest błogosławioną więzią, która nigdy nie słabnie. Stefan Kardynał Wyszyński
Modlitwa wzajemna jest błogosławioną więzią, która nigdy nie słabnie. Stefan Kardynał Wyszyński
Modlitwa zbliża człowieka nie tylko do Boga ale i do drugiego człowieka. Władysław Kluz
Modlitwą jest całość naszego życia, każdy nasz dzień, to, do czego dążymy i czym jesteśmy, Modlitwa opasuje świat i kto wie, czy nie ona jedna, oprócz woli Boga, trzyma świat, by nie runął. Jerzy Zawieyski
Modlitwy nie zmieniają świata, ale zmieniają ludzi, a ludzie zmieniają świat. Albert Schweizer
Modlitwy są jak podania: albo nie dochodzą, albo skarga jest nieuzasadniona. Aleksander Sołżenicyn
Modus operandi (skrót: M. O). - sposób działania (np. przestępcy)
modus ponens - metoda dodawania; "metoda potwierdzania".
modus tollens - metoda odejmowania; "metoda zaprzeczania".
Modus vivendi - sposób życia; współżycia (np. ustalone warunki pokoju między zwaśnionymi stronami). (np. ustalone warunki pokoju między zwaśnionymi stronami)
Mody i teorie nawet się zmieniają, ale głód prawdy trwa. Paweł Jasienica
Mogę podsumować wszystko, czego dowiedziałem się o życiu, w paru słowach: ono toczy się dalej. Robert Frost
Mogę się oprzeć wszystkiemu z wyjątkiem pokusy! Oscar Wilde
Mogę wam powiedzieć, jak zarabiać pieniądze w gazetach: trzeba być ich właścicielem. Roy Thomson
Mowa jest źródłem nieporozumień. Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)
Mogę wyraźnie potwierdzić, że w dzisiejszych czasach kluczem do serca mężczyzny nie jest uroda, kuchnia, seks czy dobry charakter, tylko umiejętność sprawienia wrażenia, że nie jesteś nim zainteresowana. Helen Fielding
Mogił i łez kraina w sercu się kończy i zaczyna. Jan Sztaudynger
Mogło być gorzej. Twój wróg mógł być twoim przyjacielem. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Moim najlepszym przyjacielem jest ten, który wydobywa ze mnie to, co jest we mnie najlepsze. Henry Ford
Moim przyjacielem jest ten, kto lubi mnie za to, jaki jestem. Henry David Thoreau (1817-1862)
Moim sprzymierzeńcem jest Moc. A sprzymierzeńcem jest potężnym. Życie ona tworzy i sprawia, że ono wzrasta. Jej energia otacza nas i łączy. Świetlistymi istotami jesteśmy, nie tą surową materią. - Yoda szerokim gestem wskazał ogrom otaczającego ich wszechświata. - Poczuć ją musisz. Wczuj się w jej przepływ. Wyczuj Moc wokół siebie. Tutaj - powiedział wskazując palcem - pomiędzy tobą i mną, tym drzewem i skałą. George Lucas - Gwiezdne wojny-Imperium kontratakuje
Moja religia uczy mnie, że w biedzie, której nie można zaradzić, trzeba się modlić i pościć. Mahatma Gandhi
Moja sztuka jest łąką chaotycznych kwieci. Kazimiera Zawistowska
Moją rzeczą jest myślenie o Bogu; Bożą sprawą jest myślenie o mnie. Simone Weil
Moją siłą ciążenia jest moja miłość. św. Augustyn
Moje doznania były tak wyjątkowe, ze trudno by zastosować do nich zwykłą miarę. Oskar A. H. Schmitz
Moje pisma zrozumieją lepiej ci, co nadejdą po mojej śmierci. Nostradamus
Moje plany Moje życiowe plany? Kochać i być kochany
Moje poszukiwania tajemnicy życia zakończyłem na atomach i elektronach, które są całkowicie jego pozbawione. Gdzieś po drodze życie przelało mi się przez palce. Albert Szent Györgi (laureat Nagrody Nobla)
Moje serce obawia się cierpień. . . - Powiedz mu, że strach przed cierpieniem jest straszniejszy niż samo cierpienie, I że żadne serce nie cierpiało nigdy, gdy sięgało po swoje marzenia, bo każda chwila poszukiwań jest chwilą spotkania z Bogiem i Wiecznością. Paulo Coelho
Moje słowa lecą w górę, moja myśl pozostaje na ziemi. Niepoparte myślą słowa nigdy nie wznoszą się do nieba. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 - 1616)
Moje życie będzie miało taki sens, jaki ja sam mu nadam. Paulo Coelho
Moje życie, albo cudze. Najpewniej jakieś wymyślone. Ulepione z lektur, niespełnień, starych filmów,niedokończonych wojen, zasłyszanych legend, niewyśnionych snów. Moje życie.Kotlet z białka i kosmicznego pyłu. Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"
Moje życie. Kotlet z białka i kosmicznego pyłu. Tadeusz Konwicki
Mokry deszczu się nie boi. Przysłowie ludowe
Money will buy a pretty good dog but it won't buy the wag of his tail - możesz kupić dobrego psa, ale nie kupisz merdania jego ogona.
Monotonia cichego życia pobudza umysł do twórczości. Albert Einstein (1879 - 1955)
Mora trahit periculum - zwłoka pociąga za sobą ryzyko (niebezpieczeństwo). (niebezpieczeństwo). (niebezpieczeństwo)
Moralne problemy są zawsze straszliwie skomplikowane dla kogoś bez zasad. Gilbert Chesterton
Moralność hołubić będzie słabszych, a silni ją podepcą. Moralność prześladować będzie nijakich - ni słabych, ni silnych. Akutagawa Ryunosuke (1892-1927)
Moralność jest niczym innym, jak regulacją egoizmu. Jeremy Bentham
Moralność jest niczym innym, jak zewnętrzną formą chytrości.
Moralność jest sprawą również naszych nawyków. Mieczysław Jastrun
Moralność może tylko stracić na związku z religią. Paul T. Holbach
Moralność musi być formą przyjemności - inaczej nie wygra. Stefan Kisielewski
Moralność musi być ta sama w stosunku do wszystkich, w przeciwnym razie staje się niesprawiedliwa, a więc niemoralna. Witold Gombrowicz
Moralność panów, moralność niewolników. Frederich Nietzsche (1844 - 1900)
Moralność przynosi korzyści - dzięki niej oszczędzamy czas i wysiłki. Moralność przynosi straty - całkowity paraliż sumienia. Akutagawa Ryunosuke (1892-1927)
Moralność upada na coraz wygodniejsze posłania. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Moralność w uczuciu? To wynalazek słabych. Erich Maria Remarque
Morbi non eloquentia, sed remediis curantur - choroby nie wymowa lecz lekarstwa leczą.
More antiquo - starym obyczajem.
More maiorum - obyczajem (zwyczajem) przodków.
Moribunda - naznaczony piętnem śmierci.
Moribus antiquis res stat Romana virisque - rzecz rzymska stoi w jej starożytnych obyczajach i mężach; państwo rzymskie stoi starymi obyczajami i mężami.
Morituri te salutant - idący na śmierć pozdrawiają cię.
Mors certa, hora incerta - śmierć (jest) pewna, godzina (jej przyjścia) niepewna (nieznana). (nieznana). (nieznana)
Mors est ianua vitae - śmierć jest bramą życia.
Mors est quies viatoris, finis est omnis laboris - śmierć jest spoczynkiem podróżnego, jest kresem mozołu wszelkiego.
Mors immortalis! - Nieśmiertelna śmierć! (Lukrecjusz)
Mors malum non est, sola ius aequum generis humani - śmierć nie jest złem, a jedynie prawem obowiązującym cały rodzaj ludzki. Seneka
Mors meta malorum - śmierć kresem cierpień.
Mors ultima linea rerum - śmierć kresem ostatnim i wszystkiego; śmierć jest ostateczną granicą (wszystkich) rzeczy. Horacy
Mors ultima ratio - śmierć jest ostatecznym argumentem.
Morze kłamstwa jest płytkie. Przysłowie afrykańskie
Morze przepłynął, na brzegu utonął.
Morze, ogień i kobieta - to trzy nieszczęścia. Eurypides
Mos maiorum - obyczaj przodków.
Mos pro lege - zwyczaj zastępuje prawo.
Motorem historii nie jest ani walka klasowa, ani interesy gospodarcze; motorem historii jest modlitwa, która napędza historię. Tatjana Goriczewa
Motu proprio - z własnej woli.
Mowa jest zewnętrznym myśleniem, myślenie wewnętrzną mową. Antoine Rivarol
Mową Boga, którą człowiek najłatwiej pojmuje, jest cierpienie. Jerzy Zawieyski
Może Bóg kiedyś skieruje ich umyśl do poznania prawdy i opamiętawszy się, wyzwolą się z sideł diabla, który ich trzyma jak jeńców według swojej woli. 2 Tym 2:25-26
Może kiedyś znowu zaczną wydawać książki. [o rewolucji] Borys Pasternak
Może na polskiej ziemi nie powstać wiele rzeczy, ta czy inna fabryka - to jeszcze nie będzie najważniejsza strata. Najważniejsza strata będzie wówczas, gdy naród stanie się niemy, zalękniony, oderwany od twórczości kulturalnej. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Może na trwodze polega prawdziwe szczęście matki... Antoni Makarenko
Może nie wierzysz w Boga, ale Bóg wierzy w ciebie.
Może pomyłka jest przewidzianym z góry wynikiem pewnego mechanizmu. Karol Irzykowski
Może się wydawać, ale dobro jest darem, ale tak naprawdę jest wynikiem ciężkiej i uczciwej pracy.
Może w każdym życiorysie obok działających w nim osób musi uczestniczyć nieznana tajemnicza siła, postać niemal symboliczna, która przybywa na pomoc nie wzywana (. . . ). Borys Pasternak
Może w maju, może w grudniu, / Może jutro popołudniu, / W każdym razie dzisiaj nie. Marian Hemar (właść. Marian Hescheles, 1901 - 1972)
Może z czasem zobaczymy rzeczy, których jak dotąd, nie możemy sobie wyobrazić. Galileusz
Możemy być starzy i mimo to jeszcze komuś potrzebni. Valdemar Baldhead (Łysiak), Konkwista
Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. Ludzie są jak rzeki: woda jest we wszystkich jednakowa, wszędzie ta sama, ale rzeka bywa wąska, szeroka, spokojna, czysta, zimna, mętna, ciepła. Tak samo bywa z ludźmi. Każdy człowiek ma w sobie zalążki wszystkich ludzkich cech; czasami ujawnia te, czasami znów inne; bywa nieraz zupełnie do siebie niepodobny, pozostając jednakże wciąż sobą. Lew Tołstoj
Możemy się stać ludźmi wielkiej świętości, jeśli tylko będziemy tego chcieli. Matka Teresa z Kalkuty, imię zakonne Maria Teresa od Dzieciątka Jezus (właśc. Agnes Gonxha Bojaxhiu, 1910-1997)
Możemy się uleczyć z cierpienia, tylko przeżywając je do końca.
Możemy żyć bez naszych przyjaciół, lecz nie bez naszych sąsiadów. Th.Fuller
Możesz cieszyć się życiem / tylko z pewnej odległości / wolno ci spojrzeć na rzeczy / ale nie możesz ich spróbować. Jim Morrison
Możesz mnie nienawidzić, byle byś mnie kochał. Cyceron (Cicero Marcus Tullius, 106-43 p. n. e)
Możesz osiągnąć bezgranicznie wiele, jeśli nie będziesz oczekiwał pochwal. [94] H. Jackson Brown, - P S Kocham Cię
Możesz się dowiedzieć więcej o danej osobie podczas godzinnej gry niż po rocznej z nią konwersacji. Platon
Możesz zacząć życie nowe. Jeszcze raz przyjrzyj się sprawom tak, jak zwykłeś to czynić. Na tym bowiem polega odrodzenie życia. Marek Aureliusz (Marcus Aurelius Antoninus, 121 - 180)
Możesz zgromadzić przeróżne skarby, ale najcenniejszym jest prawdziwy przyjaciel. św. Jan Chryzostom
Możesz zostać oszukany, jeśli będziesz zbyt ufny, ale jeśli nie będziesz wystarczająco ufny, twoje życie stanie się torturą. Frank Crane
Możesz żyć tylko raz, ale jeśli zrobisz to właściwie, jeden raz wystarczy.
Możliwości są bardziej przerażające niż rzeczywistość. Soren Aabye Kierkegaard
Możliwości: Miłość to szachy jakbyś zgadł, raz dobra partia a raz mat. Ścisłowski Włodzimierz
Możliwość głębokiego ujęcia rozwiązania problemu jest odwrotnie proporcjonalna do szerokości ujęcia. Janusz Dietrych, System i konstrukcja
Można być bardzo mądrym zupełnie bez nauki. Hermann Hesse (1877-1962)
Można być bliskim Bogu także i wtedy, gdy nie posiada się kompletu cnót jednakowo marmurowych. Tadeusz Żychiewicz
Można być głupim przez samo przyzwyczajenie się. Ignacy Piotr Legatowicz
Można być kimś, nie reprezentując sobą niczego. Kazimierz Chyła
Można być mądrym nie przeczytawszy ani jednej książki; wierząc zaś we wszystko, co jest napisane w książkach, nie można nie być głupcem. Lew Tołstoj (1828-1910)
Można być starym, ale nie należy tego po sobie pokazywać. Magdalena Samozwaniec
Można być zabawnym, ale nie należy być śmiesznym. Magdalena Samozwaniec (1894-1972)
Można czynić zło nie tylko swoim działaniem, ale także zaniechaniem działania.
Można dawać rady, ale nie można nauczyć postępowania. Francois de la Rochefoucauld
Można dochodzić prawdy dla samej satysfakcji jej wykrycia. Agatha Christie
Można doznać szczęścia, nie będąc szczęśliwym. Wolter
Można drugiego człowieka zniewolić, zdeptać, zniszczyć, ale nie można go opanować, nie można nim kierować tak, jak kieruje się przedmiotami należącymi do przyrody nieożywionej. Antoni Kępiński (1918-1972)
Można kamień rzucić w powietrze. Przez to jednak nie urosną mu skrzydła
Można kochać i chodzić samemu po ciemku z przyjaźnią jest inaczej-ta zawsze wzajemna. Ks. Jan Twardowski
Można kochać kilka razy ze wszystkich sił i z całej duszy. Guy de Maupassant
Można kręcić wstecz katarynkę, ale nie melodię. Stanisław Jerzy Lec
Można mieć humor, nie będąc w dobrym humorze. Tadeusz Kotarbiński
Można mieć okresy, w których modlitwa kuleje, ale nie można utrzymać wiary na stałe nie modląc się, tak jak nie można żyć nie oddychając. Romano Guardini
Można mieć różne zapatrywania [np. polityczne], a mimo to szanować się nawzajem. Emile Zola
Można mieć WSZYSTKO. Po prostu nie można mieć wszystkiego jednocześnie. Oprah Winfrey
Można mieć złoto księcia, można mieć władzę księcia, ale mając samego księcia, ma się wszystko. z baśni indyjskiej
Można mieć zupełną rację, nie mając zupełnie racji. Wystarczy uzasadnić bezzasadność. Stefan Pacek
Można naprawić głupstwa, które popełniamy, ale te, które mówimy nie są do naprawienia.
Można nie kochać cię - i żyć, Ale nie można owocować. Wisława Szymborska (ur. 1923)
Można oczy zamknąć na rzeczywistość, ale nie na wspomnienia. Stanisław Jerzy Lec
Można odejść od swoich bliskich, zaakceptować koniec istnienia, można pożegnać się z życiem, ale najciężej jest pożegnać się z muzyką. Coroner
Można odejść od swoich miłości, lecz nie podobna zapomnieć, że się kochało. Jerzy Andrzejewski (1909-1983)
Można otworzyć usta z zachwytu, by zamknąć je ziewnięciem. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909 - 1966)
Można panować siłą, ale nigdy samą tylko zręcznością. Clapiers de Vauvenargues
Można podbijać serca publiczności siwymi włosami... Maurice Chevalier
Można popełnić podłość nie będąc łajdakiem. Fiodor Dostojewski
Można popełnić podłość, nie będąc łajdakiem. Fiodor Dostojewski
Można powstrzymać inwazję armii, ale nigdy ideę, dla której nadszedł właśnie czas. Victor Hugo (1802 - 1885)
Można przeżyć życie w sposób tak pełny, iż pod koniec jesteś gotów na śmierć, gdyż nie zostaje ci nic innego do roboty. Jonathan Caroll - Zaślubiny patyków
Można przywyknąć nawet do poważania własnej niegodziwości. Stefan Pacek
Można psu tylko pozazdrościć jego umysłu: pamięta miłe rzeczy, a wymazuje te nieprzyjemne. Barbara Woodehouse
Można się przyzwyczaić do wszystkiego, nawet do dziewictwa. Pitigrilli
Można się wiele nauczyć od ludzi, którzy patrzą na świat inaczej niż my. Anthony D'Angelo
Można się znaleźć na dnie nie osiągnąwszy głębi. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Można skłamać nie tylko słowami, lecz i bukietem... Michał Choromański
Można sobie wyobrazić, że rzeka popłynie w górę, ale nie że w poprzek.
Można śmiało powiedzieć, że cywilizacja nasza bez radia byłaby niezupełną. Peiper o radiu
Można świadomie i przewidująco oczekiwać śmierci, a jednak ona nas zawsze zaskoczy. Stefan Kisielewski
Można wybaczyć zasługi, nie wolno przebaczać intryg. Napoleon Bonaparte (1769-1821)
Można wyleczyć chorobę, ale zabić pacjenta. Francis Bacon
Można zgrzeszyć i nosem, kiedy się go wtyka w sprawy innych ludzi. Św. Filip Nereusz
Można zmienić wiarę nie zmieniając Boga. I odwrotnie. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909 - 1966)
Można znaleźć się na dnie nie osiągnąwszy głębi. Stanisław Jerzy Lec
Można żałować lepszych czasów, ale nie umykać przed dzisiejszymi. Michel de Montaigne
Można żyć i nie kochać, ale nie można owocować... . Wisława Szymborska
Módl się i pracuj. św Benedykt z Nursji
Módl się o to, abyś umiał się modlić. Vincent van Gogh (1853-1890)
Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Módl się, aby twoja samotność stała się bodźcem do poszukiwań, dla których mógłbyś żyć. Dag Hammarskjold
Módl się. Jest w tym niezmierzona siła
Mógłbym uczynić o wiele więcej, gdybym miał więcej nadziei. ks. Jan Bosko
Mój Bóg jest to Bóg wątpliwości. . . Karol Irzykowski
Mój dom jest moją twierdzą. Edward Cok
Mój mąż i ja mamy zamiar albo kupić psa albo sprawić sobie dziecko. Trudno nam się zdecydować, czy zrujnować sobie dywan czy życie. Rita Rudner
Mój środek się cofa, prawe skrzydło w odwrocie, sytuacja jest doskonałą. Będę atakował. - z telegramu w czasie bitwy nad Marną we wrześniu 1914. Ferdynand Foch (Marszałek Francji)
Mów łagodnie i mniej przy sobie gruby kij, a zajdziesz daleko. Teodor Roosevelt (prezydent USA, 1901)
Mów mądrze - wróg podsłuchuje. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Mów mi: Wuju! Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916)
Mów prawdę lub blefuj, ale osiągnij cel. Mark Twain (1835-1910)
Mów szeptem, jeśli mówisz o miłości. William Szekspir (właśc. William Shakespeare, 1564-1616)
Mów szybko, czytaj powoli.
Mów tylko o tym, co rozumiesz. O innym milcz! . Lew Tołstoj
Mów wilkowi pacierz, a wilk woli kozią macierz.
Mów wolno, myśl szybko.
Mów zawsze życzliwie o drugich - nie myśl źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Mówca tak powinien skonstruować przemówienie, by wyczerpać temat, ale nie wyczerpać słuchaczy. Winston Churchill (1874-1965)
Mówcy powinni mieć na uwadze nie tylko to, by wyczerpać temat, ale także by nie wyczerpać słuchaczy. Winston Churchill (1874-1965)
Mówi do nieboszczyka. Plaut
Mówi się o egoizmie i despotyzmie starców, ale z drugiej strony rzadko miłość bywa tak bezinteresowna i uległa, jak właśnie u nich. Antoni Kępiński (1918-1972)
Mówi się, że władza demoralizuje. Ale brak władzy demoralizuje całkowicie. Dean Rusk
Mówią o niej: chodząca cnota. A jak mówić, gdy zmienia pozycję? Tadeusz Gicgier
Mówią, że miłość to zaślepienie serca, a ja powiadam, że nie kochać to jest jego ślepota. Victor Hugo
Mówią, że miłość umiera między dwojgiem ludzi. To nieprawda, nie umiera. Opuszcza tylko człowieka. Odchodzi, gdy na nią nie zasługuje. William Harrison Faulkner (Falkner) (1897-1962)
Mówią, że ostrożność jest matką powodzenia. To nie prawda, bo gdyby była ostrożnością nie zostałaby matką. Tuwim
Mówią, że palce były przed widelcem, a ręce przed nożem. Jonathan Swift
Mówią, że się zgadzają. Nie lubię przeciwników, których nigdy nie ma w domu. Karol Irzykowski
Mówiąc tylko przepraszam, nie uleczysz rany. przysł zambijskie
Mówiąc za wilkiem, mówmy i za baranem.
Mówić - to mało, trzeba mówić do rzeczy. Szekspir
Mówić dobrze może tylko ten, kto myśli rozumnie. Cyceron
Mówić jest dobrze, milczeć lepiej. Jean la Fontaine
Mówić można z każdym - rozmawiać bardzo mało z kim. Feliks Chwalibóg
Mówić nie myśląc, to tak jak strzelać nie celując. Miguel de Cervantes
Mówić o istniejącym, że istnieje i o nieistniejącym, że nie istnieje jest prawdą. Arystoteles
Mówić trzeba prosto, a myśleć w sposób skomplikowany - nie na odwrót. Franz Josef Strauss
Mówić, nie myśląc - to strzelać, nie celując. Cervantes Miguel De
Mówienie o własnych wadach już jest pocieszające. Aleksander Dumas
Mówienie prawdy jest bolesne. Lecz być zmuszonym do kłamstwa, jest czymś o wiele gorszym. Oscar Wilde
Mówienie zawsze szkodzi: przed jedzeniem psuje apetyt, po jedzeniu - trawienie. Sandro Pertini
Mówię ci, żeby spróbować kochać, trzeba być człowiekiem wyprostowanym, bogatym, panem samego siebie. Michel Quoist
Mówię panu, kochany przyjacielu, niemiło się przekonać, że człowiek nie może urzeczywistnić swojego marzenia, bo sił za mało ma albo za mało zdolności. A przez cały czas jest się takim udanym facetem! Joseph Conrad, Lord Jim
Mówię rzeczy tak stare, że ludzkość ich już nie pamięta. Stanisław Jerzy Lec
Mówię. Krzyczę. Piszę. Czy warto było mącić ciszę? Jan Sztaudynger
Mózg - aparat za pomocą którego myślimy, że myślimy. Julian Tuwim
Mózg człowieka to unerwiony wszechświat.
Mózg elektronowy nie może być namiastką ludzkiego bezmózgowia. Heinrich Drimmel
Mózg jest wspaniałym organem. Zaczyna pracować w momencie, kiedy wstajesz i nie przestaje do momentu, kiedy wchodzisz do biura. Robert Lee Frost (1874-1963)
Mózg nie ma wstydu. Renard Jules
Mózg to najbardziej przeceniony organ.
Mulier ideo bene olet, quia nihil olet - kobieta wtedy ładnie pachnie, gdy wcale nie pachnie (prostota jest ozdobą). Cyceron
Mulier tacet - kobieta niech milczy.
Mulieres in Ecclesiis taceant - kobiety mają milczeć w kościele.
Multa scelera legem et iudicem effugiunt - wiele zbrodni uchodzi przed prawem i sędzią.
Multi famam, conscientiam pauci verentur - wielu przejmuje się sławą, niewielu swoim sumieniem. Pliniusz
Multi multa sciunt, nemo omnia - wielu wie dużo (liczni ludzie wiele wiedzą), wszystkiego nie wie nikt.
Multum docet fames - głód wiele uczy.
Multum in parvo - obyczajem przodków.
Multum in parvo - wiele w małym; wiele w niewielu (słowach); zwięzły.
Multum, non multa - (dosł. dużo, a nie wiele) dużo pod względem jakości, mało pod względem ilości; dużo (i gruntownie), a nie wiele (i pobieżnie). Pliniusz Młodszy
Mundi est propria virtus - cnota jest właściwością świata. Cyceron
Mundus vult decipi, ergo decipiatur - świat chce być oszukiwany, więc niech będzie oszukiwany (niech więc go oszukują). (niech więc go oszukują). (niech więc go oszukują)
Muros erigunt, mores neglegunt - wznoszą mury, a lekceważą obyczaje.
Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść. Fryderyk Schiller
Murzyni malują diabła na biało. Przysłowie ukraińskie
Mus uni non fidit antro - mysz nie polega na jednej dziurze. Plaut
Musi istnieć jakiś język, który obywa się bez słów. Paulo Coelho
Musi iść, kogo z tyłu biczem poganiają. Niezabitowski
Musi mamę kochać tata, małżeństwo to prenumerata. Jan Sztaudynger
Musiała mu przypomnieć, że miał się z nią zapomnieć. Jan Sztaudynger
Musica delenit bestiam feram - Muzyka łagodzi dziką bestię; łagodzi obyczaje.
Musical to sztuka mówiona dla tych, co nie umieją śpiewać, a sztuka śpiewana dla tych, co nie umieją mówić. Charles Aznavour
Musimy być niewolnikami praw, abyśmy byli wolni. Cyceron
Musimy mieć do życia cierpliwość, ponieważ jest wieczne. Karel Capek
Musimy nauczyć się żyć razem jak bracia, jeśli nie chcemy zginąć razem jak szaleńcy. Martin Luther King (zastrzelony w 1968)
Musimy nieść krzyż, zanim on nas będzie niósł. Paul Claudel
Musimy pogodzić się z tym, że czasem przypada nam rola gołębi, a czasem pomników. - "The Rotarian" Andresen Roger C
Musimy posiąść siebie samych, zanim damy coś z siebie innym. Ignazio Silone (właśc. Secondo Tranquilli, 1900-1978)
Musimy się nauczyć tak znienawidzić wszelką złą pracę jak grzech.
Musimy się uczyć przezwyciężyć zło tak, by nikomu przy tym zła nie wyrządzić. Phil Bosmans
Musimy sobie pomagać, przecież jedziemy na tym samym wózku - powiedział skazaniec do kata w drodze na szafot.
Musimy używać czasu jako narzędzia, nie jako leżanki. John F. Kennedy
Musimy wierzyć w Boga bez względu na to co mówią kapłani. Banjamin Jowett
Musisz być cały czas w ruchu. Przecież jeszcze żaden pies nie obsikał jadącego samochodu. Tom Waits
Musisz popełnić zło, aby umieć czynić dobro. Mikołaj Gogol
Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie. Seneka Młodszy (Filozof, Lucius Annaeus Seneca, ok. 3-65 p. n. e)
Muszą być ludzie, którzy maja odwagę mówić swobodnie Giordano Bruno.
Muszą istnieć również tacy ludzie, którzy modlą się za tych, co nie modlą się wcale. Victor Hugo
Muszę ich słuchać; jestem ich przywódcą. Andrew Bonar Law
Muszę milczeć, żeby być pewien tak wielkiej wspólnoty dusz. Straciłbym ją bez wątpienia, gdybym najpierw nie zrezygnował ze spotkań z tobą. Georges Bataille
Muszę pracować, aby istnieć. s. 49 Zofia Kucówna - Zdarzenia potoczne
Mutatis mutandis - zmieniając co ma być zmienione; ze stosownymi zmianami.
Mutato nomine de te fabula narratur - o tobie ta bajka mówi, choć pod zmienionym imieniem. Horacy
Muza nie pozwala umrzeć człowiekowi sławnemu. Horacy
Muzy lubią śpiew urozmaicony.
Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów. Pitagoras
Muzyka dziurawi niebo. Baudelaire Charles Pierre (1821-1867)
Muzyka jest niedyskretną powiernicą: zdradza najtajniejsze myśli. Romain Rolland
Muzyka jest wyższym objawieniem niż wszystka mądrość i jakakolwiek filozofia. Ludwik van Beethowen
Muzyka łagodzi obyczaje. Arystoteles (384-322 p. n. e)
Muzyka niczym nie przypomina sztuki. Przypomina perfumy. Sakaguchi Ango
Muzyka nie pomoże, ale pocieszy. Przysłowie ludowe
Muzyka potrzebą narodów. Beethoven Ludwik Van
Muzyka powinna zapalać płomień w sercu mężczyzny, i napełniać łzami oczy kobiety. Beethoven Ludwig van (1770-1827)
Muzyka to sztuka cieszenia się i smucenia bez powodu. Tadeusz Kotarbiński
Muzyka uspokaja umysł, ułatwia wzlot myśli, a gdy trzeba, pobudza do walki. Agrippa von Nettesheim, właśc. Heinrich Cornelius (1486-1535)
Muzyka wpływa na uszlachetnienie obyczajów. Arystoteles (384 322 p. n. e)
Muzyka współczesna to pustynia, na której gdzieniegdzie można znaleźć wyplute pestki daktyli. Pablo Casals
Muzyka wyrasta z uczuć, ale nie może ich zastąpić. Z. Lewandowska
Muzyka ziemska jest odbiciem muzyki sfer. Pitagoras (ok. 572 - ok. 497 p.n.e)
My bez polityki nie potrafimy się nawet przeżegnać.
My house is my castle - mój dom jest moją twierdzą.
My jesteśmy leniwe, senne, żarłoczne, bezduszne woły. Zeżreć, co jest wokoło, usnąć na tym samym miejscu, ocknąć się i znowu żreć, co wyrosło. Stefan Żeromski
My jesteśmy tacy przyjaciele, co się nie lubią. Stanisław Wyspiański (1869 - 1907)
My jesteśmy tanie dranie. Dranie tanie niesłychanie. Jeremi Przybora (ur. 1915)
My kobiety posiadamy talent w wynajdywaniu męczarni dla mężczyzn.
My ludzie umieramy na samą myśl o miłościach, które przepadły na zawsze, o chwilach które mogłyby być piękne a nie były, o skarbach, które mogłyby być odkryte, ale pozostały na zawsze niewidoczne pod piaskami. Obawiamy się sięgać po swoje największe marzenia, ponieważ wydaje nam się, że nie jesteśmy ich godni, lub że nigdy nam się to nie uda. . . Paulo Coelho
My nie tyle potrzebujemy pomocy przyjaciół, co wiary, że taką pomoc możemy uzyskać. Epikur z Samos
My podzieliliśmy się bogami, ale jak oni podzielili się nami? Stanisław Jerzy Lec
My pokażemy światu, że Polski jesteśmy warci, byleby but był mocny, byleby karabin był w garści. Broniewski Władysław (1897 - 1962)
My rządzimy światem, a nami kobiety. W. Churchill
My swoje, oni swoje. Talmud
My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedyna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest honor. Beck Józef (1894 - 1944, minister spraw zagr. II RP,)
My wam jeszcze pokażemy, gdzie raki zimują. - do zachodnich dziennikarzy. Nikita Chruszczow (1894 - 1971, przywódca ZSRR 1958-64)
My zabijamy czas, a on zabija nas. Jan Sztaudynger
My, którzy mamy przyjaciół, jesteśmy otuleni życzliwością, bezpieczni wobec zimnego ogromu przestrzeni. Pam Brown
My, Niemcy, boimy się tylko Boga. Otto von Bismarck (1815 - 1898)
My, ze spalonych wsi, My, z głodujących miast. Za głód, za krew, Za lata łez Już zemsty nadszedł czas. Wanda Zieleńczyk (1920 - 1943)
Mydliny wiedzą co w nich prano. Szargan Michał
Mydło jest rybą najtrudniejszą do złapania w wodzie. Ramon Gomez de la Serna
Myj ręce przed podaniem łapówki. Słomiński Kazimierz
Myjcie się, dziewczyny, nie znacie dnia ani godziny. Jan Sztaudynger
Myl się zbiorowo. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
Mylę się, więc jestem. Augustyn, Aurelius Augustianus, święty (354-430)
Mylić się jest rzeczą ludzką. (Humanum est errare). Seneka Starszy (Lucius annaeus Seneca, ok. 55 p. n. e. - ok. 40 n. e)
Mysz w młynie z głodu nie umrze. Przysłowie gruzińskie
Myszy tańcują, gdy kota w domu nie czują.
Myśl - pierwszy wróg człowieka i ostatnie jego schronienie. Henryk Ferdynand Kaden
Myśl chudnie słowach.
Myśl cła nie płaci. Marcin Luter
Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Myśl dziewczyny jest krótsza od włosów, a cierpliwość węższa od jej rękawów. Jakuckie
Myśl grzeszna jest gorsza od grzesznego czynu. Talmud
Myśl i język są dla artysty tworzywem sztuki. Oscar Wilde "Przedmowa"
Myśl ludzka jest jak mucha, siada na wszystkim. Wolska Maryla
Myśl o Bogu częściej niż oddychasz. Epiklet
Myśl o przemijaniu wszelkich ziemskich spraw jest źródłem nieskończonych cierpień i nieskończonych pocieszeń. Marie von Ebner-Eschenbach
Myśl porusza ogrom świata. Wergiliusz
Myśl rodzi się w samotności. Ginie w tłumie. A. Strug
Myśl tylko o tym, co należy. Miej w głowie to, co robisz. Ernest Hemingway (1899-1961)
Myśl, że twoja własna egzystencja, twoje zdrowie i zdolności otrzymałeś w prezencie, przywiedzie cię do tego, że i ty kiedyś bez odpłaty coś dla innych uczynisz. Phil Bosmans
Myślał, że ma dobre serce, a miał tylko słabe nerwy. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Myśląc o śmierci umieramy w duchu - myślmy więc o życiu, po co umierać wielokrotnie. Feliks Chwalibóg
Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre - w tym cel rozumnego życia. Platon
Myślenie - to lubieżność wielkiego ducha. Jan Fedorowicz
Myślenie o śmierci przedłuża życie.
Myślenie to najcięższa praca i pewno dlatego nie cieszy się zbytnią popularnością.
Myślenie to rzecz niezdrowa, zaś prawdziwą mądrością - nie smuć żadnych myśli. Anatole France, właśc. François Anatole Thibault (1844-1924)
Myślenie: proces przetwarzania poznania w wiedzę. William Wharton
Myślę więc jestem... i znikł
Myślę, więc jestem. Kartezjusz
Myślę, że kolektywizacja była krokiem fałszywym, nieudanym, i że do tego błędu nie wolno się było przyznać. Aby ukryć to niepowodzenie, musiano za pomocą wszelkich środków zastraszenia oduczyć ludzi samodzielnego myślenia, zmusić ich, by widzieli rzeczy nie istniejące i udowadniali nieprawdziwe teorie. Stąd bezprzykładne okrucieństwo jeżowszczyzny, ogłoszenie konstytucji, która nigdy nie miała być przestrzegana, wprowadzenie wyborów nie dających możliwości wyboru. Borys Pasternak
Myślę, że prawdziwym "dziedzictwem" po śmierci ukochanej osoby jest większa odpowiedzialność. Czy odchodzący, nie zostawia swoich rzeczy, by mogli je kontynuować ci, którzy byli mu bliscy? Rainer M. Rilke
Myśli i uczucia zupełnie nagie są, bezbronne jak nadzy ludzie. Trzeba je więc w coś ubrać. Paul Valery
Myśli niektórych ludzi są tak płytkie, że nie sięgają nawet ich głowy. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Myśli nieuczesane. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Myśli oświetlają drogi czynów ale chodzą własnymi. Karol Bunch (1898-1987)
Myśli powinny być lepsze od pragnień. Demostenes
Myśli pozostają mniej więcej w tym samym stosunku do mózgu, co żółć do wątroby lub mocz do nerek. Karl Vogt (1817 - 1895)
Myśli są najgorszym towarzystwem. Tadeusz Ritter
Myśli, że jest pomnikiem, bo zwapniał. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Myśliciele przygotowują rewolucję, ale to bandyci ją przeprowadzają.
Myślisz, że sam to popychasz, a to ciebie pchają. Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)
Myśmy łupina tylko i listowie, a wielka śmierć, którą ma każdy w sobie, to jest ten owoc, o który zabiega wszelki byt. Rainer Maria Rilke
Myśmy tak odbiegli od innych narodów, że święcimy klęski, gdy tamte święcą zwycięstwa. Roman Dmowski


Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadasz się na używanie plików cookie. Przeczytaj politykę cookies.