Cytaty na tatuaż litera: m

Znajdziecie tu zbiór najciekawszych cytatów, podzielonych alfabetycznie, które mogą stać się pięknymi tatuażami.

Cytaty podzielone są alfabetycznie, kliknij konkretną literę, aby wyświetlić cytaty zaczynające się na tą literę.

Jakiego cytatu szukasz?
*przy wyszukiwaniu używaj polskich znaków
Cytaty na tatuaż
Macte animo, iuvenis! – bądź mężny, młodzieńcze!
Magistratum legem esse loquentem, legem autem mutum magistratum. - Urzędnik jest mówiącym prawem, prawo zaś niemym urzędnikiem.
Magna di curant, parva neglegunt – o wielkie rzeczy bogowie się troszczą, o małe nie dbają
Magna res est vocis et silentii temperamentum. - Wielką rzeczą jest wiedzieć, kiedy mówić i kiedy milczeć.
Magnis nominis umbra – cień wielkiego imienia; cień dawnej świetności.
Magnorum non est laus sed admiratio – wielkich ludzi należy podziwiać, nie chwalić
Magnum in parvo – (dosłownie: dużo w małym) wiele treści w krótkiej wypowiedzi.
Magnus ille est, qui fictilibus sic utitur, quemadmodum argento. - Wielki jest, kto glinianymi naczyniami posługuje się tak, jak i srebrną zastawą. (Seneca, Listy moralne)
Magnus ille, qui in divitiis pauper est – wielki jest ten, kto w bogactwie żyje jak ubogi. (Seneka)
Magnus ille, qui in divitiis pauper est. - Wielki jest, kto będąc bogatym, żyje jak ubogi. (Seneca)
Maior reverentia e longinquo – większy szacunek z daleka. (Cesarz Tyberiusz)
Maior reverentia e longinquo. - Większy szacunek z daleka. (Tyberiusz)
Mala mali malo mala contulit omnia mundo. - Całe zło świata wynikło z powodu jabłka.
Male nostro iure uti non debemus. - Nie powinniśmy źle korzystać z (przysługującego nam) prawa.
Malum est consilium, quod mutari non potest. - Zła jest narada, która nic nie może zmienić. (Publilius Syrius)
Malum est in necessitate vivere, sed in necessitate vivere necessitas nulla est – źle jest żyć w okowach konieczności, żadna jednak konieczność nie zmusza nas do życia. (Seneka za Epikurem)
Malum est in necessitate vivere, sed in necessitate vivere necessitas nulla est. - Źle jest żyć w okowach konieczności, żadna jednak konieczność nie zmusza nas do życia (Seneca za Epikurem)
Manifesta non egent probatione. - (To, co) oczywiste nie wymaga dowodu.
Manifestum non eget probatione. - (To, co) oczywiste nie wymaga dowodu.
Manus manum lavat – ręka rękę myje
Manus manum lavat. - Ręka rękę myje.
Mater artium necessitas. - Potrzeba jest matką wynalazków.
Mater semper certa est – matka jest zawsze pewna (macierzyństwa nie trzeba dowodzić). Fragment prawnej definicji rodziców znajdującej się w Kodeksie Justyniana (II, 4, 5): Mater semper certa est, etiamsi uolgo conceperit, pater uero is est, quem nuptiae demonstrant – tożsamość matki jest zawsze pewna, nawet jeśli potomstwo jest pozamałżeńskie; ojcem zaś jest ten, z kim matka pozostaje w związku małżeńskim.
Maxima debetur puero reverentia. - Dziecku należy się szczególny szacunek (nie należy gorszyć dzieci). (Juvenalis, Satyry)
Maximum ius saqepe maxima (est) iniuria. - Najwyższe prawo (najsurowsza kara) często bywa największą niesprawiedliwością.
Me nemo ministro fur erit – nie będę pomocnikiem złodzieja. (Juwenalis)
Me nemo ministro fur erit. - Nie będę pomocnikiem złodzieja. (Juvenalis, Satyry)
Mea culpa – moja wina
Mea culpa, mea maxima culpa – moja wina, moja bardzo wielka wina
Mea mihi conscientia pluris est quam omnium sermo. - Moje sumienie znaczy dla mnie więcej niż cała mowa. (Cicero)
Medice, cura te ipsum – lekarzu, wylecz samego siebie (Św. Łukasz)
Medici graviores morbos asperis remediis curant. - Lekarze leczą poważniejsze choroby ostrzejszymi środkami. (Curtius Rufus)
Medicus curat, natura sanat – lekarz leczy, natura uzdrawia
Medicus curat, natura sanat. - Lekarz leczy, natura uzdrawia.
Medio tutissimus ibis – najbezpieczniej chodzić środkiem.
Medio tutissimus ibis. - Najbezpieczniej chodzić środkiem; miej umiar we wszystkim (Ovidius)
Melior est canis vivus leone mortuo – lepszy jest żywy pies od martwego lwa. (Kohelet)
Melius est ut scandalum oriatur, quam ut veritas relinquatur. - Lepiej jest dopuścić do skandalu, aniżeli odstąpić od prawdy.
Melius frangi quam flecti. - Lepiej się złamać, niż ugiąć.
Memento Mori – Pamiętaj o śmierci
Memini tui, memento mei – pamiętam o tobie, pamietaj o mnie
Memoria minuitur nisi exercetur – pamięć maleje jeśli się jej nie ćwiczy
Mendacem memorem esse oportet. - Kłamca potrzebuje (dobrej) pamięci. (Quintilianus)
Mens agitat molem. - Umysł porusza materią. (Vergilius)
Mens cuique deus. - Myśl dla każdego bogiem. (Heraklit z Efezu)
Mens regnum bona possidet. - Dobry umysł posiada królestwo; jest bogactwem. (Seneca)
Mens sana in corpore sano – w zdrowym ciele zdrowy duch (Juwenalis)
Mens sana in corpore sano. - W zdrowym ciele zdrowy duch (umysł).
Messis quidem multa, operarii autem pauci – żniwo wprawdzie obfite, ale robotników mało. (Jezus Chrystus)
Method in the madness – W szaleństwie jest metoda
Meum pactum dictum. - Moim zobowiązaniem jest słowo.
Miarą miłości jest miłość bez miary - Św. Franciszek Salezy
Miarą miłości jest miłość bez miary." - Św. Franciszek Salezy
Miarą wielkości człowieka jest wielkość jego serca. To jak przy swojej wielkości jest skromny, wdzięczny, pokorny, jest sobą, jest naturalny i jak traktuje maluczkich.
Mieć wielu przyjaciół to nie mieć żadnego. - Arystoteles
Milczenie - przyjaciel, który nigdy nie zdradzi
milczenie jest najcięższą bronią
Milczący nie znaczy mądry. Bywają szuflady zamykane na klucz, choć puste
Minime sunt mutanda, quae interpretationem certam semper habuerunt. - Jak najmniej należy zmieniać to, co zawsze miało jednoznaczną interpretację.
Mirabile dictu – aż dziw powiedzieć.
Miscere utile dulci – łączyć przyjemne z pożytecznym. (Horacy)
Między jasnością świecy, a ciemnością lochu istnieje ścisły związek - TajChi
Miłosierdzie polega na opiekowaniu się, wychowywaniu i pomaganiu słabszym i biedniejszym duchowo i materialnie.
Miłosierdzie polega na tym, że mocniejsi pomagają słabszym!
Miłości nie możesz odkładać na później, bo miłość jest esencją życia, jest najważniejsza! - Pastor Ewangelicki
Miłości się nie szuka. Jest albo jej nie ma." - ks. Jan Twardowski
Miłość - to przestrzeń i czas udostępnione sercu. - sentencja zapożyczona
Miłość Boża buduje i uzdrawia człowieka i jego relacje z Bogiem, samym sobą i otoczeniem, a nienawiść, negatywne myślenie, gniew i brak przebaczenia niszczy, rujnuje i wprowadza człowieka i relacje międzyludzkie w choroby duchowe, psychiczne, a nawet fizyczne, gdyż układ nerwowy jest połączony z limfocytami - komórkami układu odpornościowego.
Miłość buduje, nienawiść rujnuje!
Miłość chroni życie, jest moralna i mądra.
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje (...) Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość." -1 list do Koryntian - Biblia
Miłość czyni nas bogatymi. Nienawiść biednymi.
Miłość często nie jest niczym innym jak korzystną wymianą pomiędzy dwojgiem ludzi, którzy otrzymują maksimum tego, czego mogli się spodziewać, wziąwszy pod uwagę ich wartość na rynku osobowości. - Erich Fromm
Miłość daje nam to co potrzebujemy, nie zaś to na co zasługujemy.
Miłość daje zdrowie duchowe, radość, spełnienie i rozwój duchowy.
Miłość daje, ale niczego nie żąda.
Miłość daje, ale niczego nie żąda. - Lew Tołstoj
Miłość do ludzi zaczyna się od miłości do siebie.
Miłość i praca to dwie najważniejsze rzeczy, które leczą. Dwa podstawowe czynniki uzdrawiające duszę i relacje międzyludzkie.
Miłość i szacunek jest paliwem dobrych relacji.
Miłość istnieje tylko dla tych, którzy o niej myślą. - sentencja zapożyczona
Miłość jest czymś najmocniejszym na świecie, a jednak nie można wyobrazić sobie nic bardziej skromnego. - Mahatma Gandhi
Miłość jest drogą do prawdziwej mądrości.
Miłość jest jak oberża hiszpańska - spożywa się tylko to, co się samemu przyniosło. - Pablo Picasso
Miłość jest kluczem, który otwiera drzwi do najwyższej rzeczywistości. - autor: Martin Luther King
Miłość jest lekarstwem, co sprawia cuda codziennie. -
Miłość jest naszym codziennym egzaminem z życia chrześcijańskiego. - Pastor Ewangelicki
Miłość jest naszym codziennym egzaminem. - sentencja zapożyczona
Miłość jest pradarem. Wszystko inne, co darmo otrzymaliśmy, dzięki niej staje się darem." - Św. Tomasz
Miłość jest pragnieniem, by komuś coś dawać - a nie otrzymywać. - Bertold Brecht
Miłość jest pragnieniem, by komuś coś dawać - a nie otrzymywać. Bertold Brecht
Miłość jest przepustką - paszportem do lepszego świata. - Ksiądz Katolicki
Miłość jest przepustką do lepszego życia.
Miłość jest triumfem wyobraźni nad inteligencją. - sentencja zapożyczona
Miłość jest uczuciem nader gwałtownym, bolesnym niekiedy i bardzo niszczycielskim. Nie ma od niej nic gorszego jak i również lepszego. Wzloty i upadki są dla mnie jednakowo nieznośne, ale bardziej nieznośny jest ich brak. Czasami potrzeba odpowiedniego światła, aby przeczytać to, co nie zapisane. - sentencja zapożyczona
Miłość jest uznaniem za swoje pragnień, tęsknot i smutków drugiego człowieka. - Pastor Ewangelicki
Miłość jest uznaniem za swoje, strapień, cierpień, smutków, pragnień i tęsknot drugiego człowieka. - Pastor Ewangelicki
Miłość jest węzłem, w który się nierozerwalnie splatają przeznaczenie i wolność. - O. Paz
Mors ultima linea rerum est. - Śmierć jest ostateczną granicą (wszystkich) rzeczy. (Horatius)
Miłość jest zawsze nowa. I bez względu na to, czy w życiu kochamy raz, dwa czy dziesięć razy, zawsze stajemy w obliczu nieznanego. Miłość może nas pogrążyć w ogniu piekieł albo zabrać do bram raju - ale zawsze gdzieś nas prowadzi." - Paulo Coelho
Miłość jest światłością, a nienawiść ciemnością. - na podst. Bibli
Miłość jest życiem, jego największą wartością. To właśnie w niej rozkwitają wiersze, czyny i wszystko inne. Miłość jest sercem całości. Kiedy serce stanie, umiera wszystko inne, wszystko staje się zbędne, bezużyteczne... - Włodzimierz Majakowski
Miłość leczy ludzi - zarówno tych, którzy dają, jak i tych, którzy są nią obdarowywani. -
Miłość ludzka bez relacji z Bogiem staje się w końcu toksyczna.
Miłość należy czynić, a nie tylko mówić, że kochamy...
Miłość nie daje tylko, ale też wymaga.
Miłość nie istnieje w sobie, ale w nas, jest naszym osobistym dziełem. - Marcel Proust
Miłość nie jest całkowicie gotowa. Ona się staje. Nie jest solidnym zakotwiczeniem w porcie szczęścia, ale podniesieniem kotwicy i kursem na pełne morze w czasie łagodnej bryzy czy burzy. Nie jest triumfalnym TAK, wielkim punktem finalnym w muzyce pośród śmiechów i braw, ale jest mnóstwem TAK, które wypełniają życie, pośród mnóstwa NIE, które się skreśla po drodze. - Michel Quoist
Miłość nie jest skarbem, który się posiadło, ale obustronnym zobowiązaniem. - Antoine de Saint-Exupery
Miłość nie jest skarbem, który się posiadło, lecz obustronnym zobowiązaniem. - autor: Antoine de Saint - Exupéry
Miłość nie myśli nic złego.
Miłość nie ogranicza się do fizycznej powłoki ukochanej osoby. Prawdziwą głębię odnajduje się, dopiero wnikając w jej (osoby ukochanej) duchowe jestestwo, jej wewnętrzne ja. - Viktor Emil Frankl
Miłość nie polega na wzajemnym patrzeniu na siebie, ale na patrzeniu w tę samą stronę. - Antoine de Saint-Exupery
Miłość nigdy nie ustaje. Biblia - 1 Kor 13
Miłość nigdy nie zmusza. - Pastor Ewangelicki
Miłość partnerska to szczególna więź dwojga ludzi, oparta na poczuciu bliskości, jedności dusz, umysłów i ciał, namiętności cielesnej i zaangażowaniu w związek, a przede wszystkim szczególnym spokoju wewnętrznym w obecności tej drugiej osoby oraz bezwarunkowej i bezinteresownej akceptacji.
Miłość platoniczna to udawanie przed samym sobą, że rewolwer nie jest nabity. - William Somerset Maugham
Miłość pokonuje cierpienie.
Miłość powinniśmy przede wszystkim okazywać ludziom niegodnym, bo sami jako niegodni grzesznicy otrzymaliśmy miłość od Boga.
Miłość prawdziwa zaczyna się wtedy, gdy niczego w zamian nie oczekujesz. - autor: Antoine de Saint - Exupéry
Miłość prawdziwa zaczyna się wówczas, gdy niczego w zamian nie oczekujesz. - autor: Antoine de Saint - Exupéry
Miłość przekształca duszę na podobieństwo ukochanej osoby. - sentencja zapożyczona
Miłość rozpoznaje miłość. - sentencja zapożyczona
Miłość się wypróbowuje i testuje w trudzie, kryzysie i cierpieniu, a nie sielance życia.
Miłość szanuje wolność i wybór.
Miłość to dwie samotności, które spotykają się i wzajem wspierają." - Rainer Maria Rithe
Miłość to jedyne wyjście z samotności. -
Miłość to jest maksymalne otwarcie się dla drugiej osoby. Jest to też gwarancja ze będziesz z tą osobą na dobre i na złe!, bardziej na złe! Miłość - kiedy jedno spada w dół, a drugie ciągnie je ku górze! - sentencja zapożyczona
Miłość to jest maksymalne otwarcie się dla drugiej osoby. Jest to też gwarancja, że będziesz z tą osobą na dobre i na złe!, bardziej na złe! Miłość - kiedy jedno spada w dół, a drugie ciągnie je ku górze!
Miłość to moc sprawcza, która umacnia ducha i ciało.
Miłość to piękne uczucie,
Miłość to poszanowanie praw mądrości.
Miłość to uczucie bliskości, więzi i jedności dusz, umysłów i ciał, harmonijnie dopasowanych i zespolonych ze sobą w jedno.
Miłość to zwycięstwo wyobraźni nad inteligencją. - autor: nieznany
Miłość uwalnia, nienawiść zniewala!
Miłość w jednej chwili daje nam to coś, czego nie mogliśmy osiągnąć przez długie lata pracy... - Johan Wolfgang von Goethe
Miłość w relacjach jest spoiwem, które tworzy więzi.
Miłość weryfikuje uczniostwo do Jezusa, jest naszym codziennym egzaminem i nie czeka na specjalne okazje, ale wykorzystuje mało znaczące. - Pastor Ewangelicki
Miłość wpływa na człowieka terapeutycznie.
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy szczęście drugiej osoby staje się ważniejsze niż twoje.- H. Jackson Brown, Jr.
Miłość zdobywa drugiego człowieka, jednoczy ludzi, wprowadza pokój, dobroć, łagodność, cierpliwość, wyrozumiałość i daje siebie.
Miłość znajduje środki wyrazu - wyrażania tej miłości. (bezwarunkowe i bezinteresowne dawanie, poświęcanie się i ofiarność)
Miłość łączy serca, a przyjaźń umysły. - sentencja zapożyczona
Moim najlepszym przyjacielem jest ten, kto pozwala mi wydobyć to, co we mnie najlepsze. - Henry Ford
Mora trahit periculum. - Zwłoka pociąga za sobą ryzyko (zwiększa odpowiedzialność dłużnika).
More antiquo – starym obyczajem.
More maiorum – obyczajem przodków.
Morituri te salutant – idący na śmierć pozdrawiają cię (do Cezara)
Mors Certa, Hora Incerta – Śmierć jest pewna, ale [jej] godzina nieznana
Mors est quies viatoris, finis est omnis laboris – śmierć jest spoczynkiem podróżnego, jest kresem mozołu wszelkiego.
Mors malum non est, sola ius aequum generis humani – śmierć nie jest złem, a jedynie prawem obowiązującym cały rodzaj ludzki. (Seneka)
Mors malum non est, sola ius aequum generis humani. - Śmierć nie jest złem, a jedynie prawem obowiązującym cały rodzaj ludzki. (Seneca)
Mors meta malorum – śmierć kresem cierpień
Mors sola – tylko śmierć
Mors Tua Vita Mea – Twoja śmierć jest moim życiem
Mortui sunt, ut liberi vivamus – umarli, byśmy mogli żyć jako wolni ludzie
może nasz świat jest piekłem jakiejś innej planety?
Może zedrzesz sobie łokcie i kolana, ale warto jeśli uda się trafić w dziesiątkę. (Mia Hamm)
Może zedrzesz sobie łokcie i kolana, ale warto jeśli uda się trafić w dziesiątkę. Mia Hamm
Możesz być zdrowy z miłości lub chory z nienawiści, zatruwając goryczą negatywnych myśli i emocji swoje serce i umysł oraz relacje z innymi - wybór należy do Ciebie!
Możesz dawać bez kochania, ale nie możesz kochać bez dawania. - sentencja zapożyczona
Mulier ideo bene olet, quia nihil olet. - Kobieta wtedy ładnie pachnie, gdy wcale nie pachnie (prostota jest ozdobą). (Cicero)
Mulieres in ecclesiis taceant – kobiety mają milczeć w kościele. (Św. Paweł)
Mulieres in Ecclesiis taceant. - Kobiety mają milczeć w kościele. (św. Paweł)
Multa scelera legem et iudicem effugiunt. - Wiele zbrodni uchodzi przed prawem i sędzią.
Multi famam, conscientiam pauci verentur. - Wielu przejmuje się sławą, niewielu swoim sumieniem. (Plinius)
Multum, non multa – (dosłownie: dużo, a niewiele) dużo pod względem jakości, mało pod względem ilości. (Pliniusz Młodszy)
Mundi est propria virtus – cnota jest właściwością świata. (Cyceron za Chryzypem)
Mundi est propria virtus. - Cnota jest właściwością świata. (Cicero za Chryzypem)
Mundus vult decipi, ergo decipiatur – świat chce być oszukiwany, niechże więc będzie
Mundus vult decipi, ergo decipiatur. - Świat chce być oszukiwany, niech więc go oszukują.
Mus uni non fidit antro. - Mysz nie polega na jednej dziurze. (Plautus)
Musica delenit bestiam feram. - Muzyka łagodzi dziką bestię; łagodzi obyczaje.
Mutato nomine de te fabula narratur – o tobie ta bajka mówi, choć pod zmienionym imieniem (Horacy)
Mutato nomine de te fabula narratur. - O tobie ta bajka mówi, choć pod zmienionym imieniem. (Horatius, Satyry)
my ludzie możemy być 'aniołami' dla innych
Myśl i mów językiem miłości, szczególnie, jeśli chcesz kogoś czegoś nauczyć, pouczyć, przekonać, zaznajomić z czymś lub zwrócić elegancko i grzecznie uwagę.
Mój przyjaciel nie jest idealny i ja też nie, więc doskonale do siebie pasujemy! - Aleksander Pope
Mów ludziom o tym co widzisz w nich dobrego - to ich wzmacnia oraz Twoje relacje z nimi.
Mówienie prawdy popłaca, ale przede wszystkim temu, kto jej słucha
Mądre myśli są jak przyjaciółki, nie należy mieć ich zbyt wiele.
Mądrość człowieka polega na tym, aby tak urządził sobie życie, żeby był szczęśliwym.
Mądrym jest ten, który wie, kiedy zachować spokój
Mądrzy są wszyscy ci, którzy poznali zarówno potrzebę jak i granice wiedzy wszelkiej i którzy zrozumieli, że miłość jest większa niż wiedza. - Paul Tillich
Macocha widłami kocha.
Matka święta o wszystkim pamięta.
Mądry Polak po szkodzie.
Mąż żony nigdy nie przegada.
Mądrej głowie dość dwie słowie.
My rządzim światem, a nami kobiety.
Mądry wie, co mówi, głupi mówi, co wie.
Młodości doświadczenia, a starości sił brakuje.
Musi się złamać, kto nie chce się schylać.
Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść.
Mieć na czole wypisane.
Miłość wszystko słodzi ( wybaczy).
Miłość z małżeństwem dawno rozwód wzięła.
Młodość ma swoje prawa.
Młodość musi się wyszumieć.
Moda nie pomaga, gdzie uroda nie domaga.
Mowa srebro, milczenie złoto.
Mówi się trudno i kocha się (żyje) dalej.
Myśl ludzka jest niedościgła.
Myśli, że wszystkie rozumy pojadł.
Można by go koło palca owinąć.
Można to na palcach policzyć.
Morze przepłynął, na brzegu utonął.
Miłe złego początki, lecz koniec żałosny.
Ma dziurawe ręce.
Musi, to na Rusi, w Polsce jak kto chce.
Miej serce i patrzaj w serce.
Make hay while the sun shines. Zbieraj siano, póki słońce świeci. (kuj żelazo, póki gorące.)
Man is always looking for someone to boast to; woman is always looking for a shoulder to put her head on. Mężczyzna szuka zawsze kogoś, przed kim może się chwalić.
Many wise words are spoken in jest; but they don`t begin to compare with the number of foolish words spoken in earnest. Wiele mądrych słów wypowiedziano żartem; ale ich liczba nie może się równać z liczbą głupich słów wypowiedzianych z powagą.
Marriage: a community consisting of a master, a mistress, and two slaves, making in all two. Małżeństwo: wspólnota składająca się z pana, pani i dwojga niewolników, a wszystko to dwie osoby.
Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it for religious conviction. Ludzie nigdy nie czynią zła tak zupełnie i ochoczo, jak z przekonań religijnych.
Men who are unhappy, like men who sleep badly, are always proud of the fact. Ludzie, którzy są nieszczęśliwi, tak jak ludzie, którzy źle sypiają, są zawsze dumni z tego faktu.
Millions long for immortality who do not know what to do with themselves on a rainy Sunday afternoon. Do nieśmiertelności wzdychają miliony tych, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić w deszczowe popołudnie niedzielne.
Modern age: when girls wear less in the street than their grandmothers did in bed. Nowoczesność: kiedy dziewczyny mają na sobie mniej na ulicy, niż ich babki miały w łóżku.
Monotony is a law of nature. Look at the monotonous manner in which the sun rises. Monotonia jest prawem natury. Zobacz, w jaki monotonny sposób wschodzi słońce.
Most people tire of a lecture in ten minutes, clever people can do it in five.Większość ludzi jest zmęczona wykładem po dziesięciu minutach, inteligentni już po pięciu.
My duty is a thing I never do, on principle. Moim obowiązkiem jest to, czego z zasady nie robię.Oscar Wilde
My house is my castle. Mój dom jest moją twierdzą.
Man is always looking for someone to boast to; woman is always looking for a shoulder to put her head on. Mężczyzna szuka zawsze kogoś, przed kim może się chwalić; kobieta szuka ramienia, na którym mogłaby złożyć głowę.
Mało wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem.Ludwig Pasteur
Matka Święta o każdym pamięta.Przysłowie
Mądrzejszy jest ten, kto tylko wierzy, niż ten, który chce pogodzić wiarę z nauką.Aleksander Świętochowski
Mesjasz przyszedł naprawdę, lecz teraz powinniśmy Go znowu oczekiwać, bardziej niż kiedykolwiek - i to już nie mała grupka wybranych, lecz wszyscy ludzie. Pan nierychło przyjdzie, jeśli nie będziemy Go usilnie oczekiwać. Właśnie to nagromadzenie pragnień ma wywołać Paruzję.Pierre Teilhard de Chardin
Miałem "nieszczęście" poznać człowieka tak mądrego, którego zastępcą - podczas jego nieobecności - mógł być tylko Pan Bóg.
Mieszkaniem człowieka jest Bóg.Heraklit z Efezu
Milczenia Boga mogą być długie, ale nigdy nie są one milczeniami zapomnienia.
Miłosierne oczy Boga nie patrzą na to, kim jesteś albo kim byłeś, ale na to, kim będziesz.
Miłość Boga jest wtedy czysta, kiedy równą wdzięczność budzi w nas radość i cierpienie.Simone Weil
Miłujący Boga nie mają religii, tylko samego Boga.Dżalaluddin Rumi
Modlić się - jest to zniżać się, by wznosić.Franciszek Morawski
Modlić się to próbować uświadomić sobie obecność Boga i z tą świadomością dać Mu odpowiedź. To próba wzniesienia umysłu i serca do Boga.Kard. George Basil Hume
Modlitwa i samotność czynią człowieka świętym.św. Maksymilian Kolbe
Modlitwa jest azylem każdej troski.św. Jan Chryzostom
Modlitwa jest bez wątpienia jedną z najpotężniejszych sił historii.Reinhold Schneider
Modlitwa jest kluczem rano i zasuwą na wieczór.Gandhi Mohandas Karamchand
Modlitwa jest największym majątkiem człowieka.Gerturd von Le Fort
Modlitwa jest radioaktywna: promieniuje.Leon Bloy
Modlitwa mostem do nieba.Przysłowie
Modlitwa nigdy nie będzie przeżytkiem. Jest to bowiem ten rodzaj nawiązywania łączności, który nie jest naszą własnością.Brat Roger
Modlitwa to budowanie mostu między czasem a wiecznością
Modlitwa wyprasza siłę dla postu, a post łaskę modlitwy. Post wzmaga modlitwę, a modlitwa wzmacnia post i niesie go przed Boga.św. Bernard z Clairvaux
Modlitwa, skrystalizowana w słowa, ciągle na nowo utrwala długość tej fali, na jakiej nadal ma być prowadzony dialog, nawet wtedy, gdy nasza świadomość zwróci się w innym kierunku.Dag Hammarskjöld
Modlitwą i pracą ludy się bogacą. Przysłowie polskie
Modlitwą jest całość naszego życia, każdy nasz dzień, to, do czego dążymy i czym jesteśmy. Modlitwa opasuje świat i kto wie, czy nie ona jedna, oprócz woli Boga, trzyma świat, by nie runął.Jerzy Zawieyski
Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je.Łk 8,21
Moralność, której uczy Kościół, nie jest specjalnym ciężarem dla chrześcijan, lecz obroną człowieka przed próbami jego unicestwienia.Josef Kard. Ratzinger
Motorem historii nie jest ani walka klasowa, ani interesy gospodarcze: motorem historii jest modlitwa, która napędza historię.Tatjana Goriczewa
Można zmienić wiarę nie zmieniając Boga. I odwrotnie.Stanisław Jerzy Lec
Módl się, aby twoja samotność stała się bodźcem do poszukiwań, dla których mógłbyś żyć.Dag Hammarskjöld
Mój system wychowawczy spoczywa na rozsądku, religii i uprzejmości.św. Jan Bosco
Musimy błądzącemu bratu pokazać, że nasza religia to miłość bliźniego, braterstwo, a jej symbolem - serce.Karol Foucauld
My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu.2 Kor 3,18
Myśl o Bogu częściej niż oddychasz!Epiktet z Hierapolis we Frygii
Musicie być mocni. Drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć... Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest...Jan Paweł II
Młodzieńców ich pochłoną ogień, a nad ich pannami nie śpiewano pieśni weselnychPsalm 78:63
Miłość jest darem od Boga, jeśli w niego nie wierzysz dziękuj mu chociażby tylko za to.Memphis
Modlitwa jest zburzeniem muru obcości między Bogiem a człowiekiem.
Małe dzieci nie dają spać, duże dzieci nie dają żyć.Przysłowie
Mało jest osób, które potrafią ważyć winy bliźnich, nie dokładając na szalę swego palca.George Gordon Noel Byron
Mało ludzi zasługuje na to, aby ich słuchano uważnie, ale wszyscy zasługują na to, aby ich obserwowano ze współczuciem i wyrozumiałością.Henri Frederic Amiel
Mały człowiek jest małym nawet na górze. Olbrzym jest wielki nawet w jamie.Michaił Łomonosow
Mały człowiek rośnie, gdy zrozumie swoją małość. Wielki człowiek maleje, gdy zapatrzy się w swoją wielkość.
Marna i krótka jest wszelka pociecha ludzka.Tomasz a Kempis
Mądrości należy oczekiwać od tego, kto wydaje rozkazy, a nie od tego kto je wykonuje.św. Ignacy Loyola
Mądry człowiek nie patrzy na cudze szczęście i zazdrości, ale szuka własnego.Zbigniew Trzaskowski
Mądrym może być tylko ten, kto sam siebie nie uważa za mądrego.Lew Mikołajewicz Tołstoj
Men who are unhappy, like men who sleep badly, are always proud of the fact. :udzie, którzy są nieszczęśliwi, tak jak ludzie, którzy źle sypiają, są zawsze dumni z tego faktu.
Mędrzec zwyczajnych ludzi z rozmowy ocenia a niezwyczajnych mężów poznaje z milczenia.Adam Mickiewicz
Mieć czas dla dziecka - to początek wszelkiego wychowania.Karl Hesselbacher
Miłość jest najdoskonalszym dziełem człowieka.Daniel Rops
Miłość jest pewną próbą rzetelnej wartości człowieka.Narcyza Żmichowska
Miłość leczy ludzi - zarówno tych, którzy dają, jak i tych, którzy są nią obdarowywani.
Miłość odkrywa brata w tym człowieku, który w tym momencie nas mija...Riccardo Lombardi
Miłość szczęśliwa. Czy to jest normalne, czy to poważne, czy to pożyteczne co świat ma z dwojga ludzi, którzy nie widzą świata?Wisława Szymborska (ur. 1923)
Miłość zredukowana do przejściowej namiętności, cała płciowość zredukowana do banalnego zaspokojenia, rodzina zredukowana do przejściowego stanu - to człowiek umniejszony do granic klęski w społeczeństwie, które się boi.Gerard Defoi
Młody ksiądz miewa najlepsze kazania.Przysłowie
Młody ma siłę w ramionach, stary w głowie.Josef Recla
Młodym robić, mężom rządzić, starym modlić się przystoi.Przysłowie
Młodzi ludzie chcieliby być wierni, a nie są, starzy, chcieliby być niewierni, ale nie mogą.Oscar Wilde
Młodzieniec, który chce zostać ateistą, nigdy nie powinien czytać dostatecznie uważnie.Clive Staples Lewis
Młodzież dzisiejsza nie jest inna niż dawniej. W czasach, kiedy na świecie było tylko dwóch młodych ludzi - Kain i Abel - jeden z nich był przestępcą.
Moc ludzka jest utkana z cierpliwości i czasu.
Możesz nauczyć się od swoich dzieci o wiele więcej, aniżeli one nauczą się od ciebie. Poprzez ciebie poznają świat, który już przeminął, ty w nich natomiast odkrywasz świat, który właśnie się rodzi.
Mówienie jest wysiłkiem: nie zdoła człowiek wyrazić wszystkiego słowami.Koh 1,8
Mózg człowieka to unerwiony wszechświat.
Muszą istnieć również tacy ludzie, którzy modlą się za tych, co nie modlą się wcale.Victor Marie Hugo
Myślę o każdym człowieku rzeczy najgorsze, nawet o sobie, i bardzo rzadko się rozczarowałem.Johann Nepomuk Nestroy
Mówić można z każdym, rozmawiać z mało kim.F. Chwalibog
Małość człowieka polega na jego pospolitości.Arystoteles
Małżeństwo bez drobnych nieporozumień byłoby prawie czymś takim jak wiersz bez "r".Georg Christoph Lichtenberg
Można tak powiedzieć, ale po co tak mówić.Stanisław Tym
Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie prawa wolnościList św. Jakuba Apostoła 2:12
Młodość uśmiecha się bez powoduOskar Wilde
Myśleli, że nie nadajemy się do tego, crack i trawa, to jedyny sposób na to, aby przetrwać w nędzy i ubóstwie. Lecz Ci frajerzy, chcą nas za wszelka cenę dojebać, i usadzić w pierdlu.U-ther
Miłe słowa są może przelotne i łatwe do wypowiedzenia, lecz ich echa pozostają na wieki.Matka Teresa
Mówić dobrze może tylko ten, kto myśli rozumnie.Cyceron
Moje poglądy bliskie są poglądom Spinozy: podziw dla piękna oraz wiara w logiczną prostotę porządku i harmonii, które w naszej znikomości możemy pojąć jedynie w sposób bardzo niedoskonały. Uważam, że musimy się pogodzić z tą niedoskonałością naszej wiedzy i poznania oraz traktować wartości i pownności moralne jako problemy czysto ludzkie.Albert Einstein
Muzyka nie jest spójnym ciągiem dźwięków, który słyszymy. Muzyką jest to, co wywołuje w nas silną i uderzającą impresję, która to impresja jest spowodowana doszczętną i wyczerpującą ekspresją artysty wykonującego. To jest muzyka. Muzyka to odbicie w tafli wody tego, co gra człowiekowi w duszy.Anonim
Mądrym jest ten, kto wie, kiedy zachować spokój
Mamy Polskę taką, jaką sami budujemy.
Miejcie odwagę posługiwać się rozumem.I.Kant
Miłość jest jak pieniądze.Nie wszyscy ją posiadają.Nie wszyscy się nią potrafią dzielić.
Myśl, która nie jest niebezpieczna, niegodna jest miana Myśli.Oscar Wilde
Mądry to mówca, który wie, kiedy nie ma nic do powiedzenia.
Można żyć samemu, ale nigdy samotnym.Tymon Guliński
Moneta nigdy nie osiągnie takiej wartości, jak dusza.Tymon Guliński
Mówienie prawdy jest bolesne. Lecz być zmuszonym do kłamstwa, jest czymś o wiele gorszym.Oskar Wilde
Magia prezentu polega na tym, że nie wiemy czym on jest.Ewa Morzyńska
Mądrość zaczyna się tam, gdzie pojawia się śmierć, ale dla filozofa ta śmierć jest właśnie życiem.Patryk Bogajewicz
Miłość nie polega na wzajemnym wpatrywaniu się w siebie, tylko na wspólnym patrzeniu w jednym kierunkuAntoine de Saint-Exupery
Małżeństwo jest wiedzą.Honoré de Balzac
Małżeństwo można nazwać świętym, ponieważ wydało niezliczonych męczenników.
Małżeństwo to bardzo sprawiedliwe urządzenie: żona musi codziennie gotować, mąż musi codziennie jeść.Alberto Sordi (ur. 1919)
Marzenie kobiety: mieć stopę wąziutką, a żyć na szerokiej.Julian Tuwim
Matka byłaby zdolna wymyślić szczęście, aby je dać swoim dzieciom.Madeleine Delebrel
Matka nigdy nie odchodzi od kołyski, ani od Kalwarii, ani od grobu swojego dziecka.Stefan kard. Wyszyński
Matka to nie ktoś, na kim można się oprzeć w ale ktoś, kto uczy, jak się obchodzić bez oparcia.Dorothy Fisher
Matka twoja była podobna do winorośli zasadzonej nad brzegiem wód.Ez 19, 10
Mężczyzna ma tyle lat, na ile się czuje, kobieta tyle, na ile wygląda.Josef Unger
Mężczyzna może być szczęśliwy z każdą kobietą, o ile tylko jej nie kocha.Oscar Wilde
Mężczyzna szuka szczęścia, kobieta go oczekuje.
Mężczyzna uważa, że wie, ale kobieta wie lepiej.Przysłowie chińskie
Mężczyźni budują domy, kobiety je tworzą.Przysłowie angielskie
Mężczyźni chełpią się tym czym są, kobiety czym nie są.Françoise Sagan (Françoise Quoirez, ur. 1935)
Mężczyźni wolą kobiety ładne niż mądre, ponieważ łatwiej im przychodzi patrzenie niż myślenie.Stanisław Jerzy Lec
Milczenie dodaje kobiecie uroku.Sofokles
Miłość dobrej kobiety - brylant w węgla bryle: Daje blask, światło, ciepło i radości tyle.Mieczysław Czerwiński
Miłość dodaje rozum kobiecie, a odbiera mężczyźnie.Przysłowie
Miłość matki jest mostem do wszystkiego, co dobre - teraz i w wieczności.Przysłowie tureckie
Miłość to partia kart, w której wszyscy oszukują: mężczyźni, by wygrać, kobiety, by nie przegrać.Alfred Hitchcock
Moda damska była zawsze najdroższą sztuką opakowania.Ambrose Gwinnet Bierce
Morze, ogień i kobieta - to trzy nieszczęścia.Eurypides
Mówią, że ostrożność jest matką powodzenia, ale to nieprawda, bo gdyby była ostrożna, nie zostałaby matką.Julian Tuwim
Mulier ideo bene olet, quia nihil olet. Kobieta wtedy ładnie pachnie, gdy wcale nie pachnie.Cyceron
Myśli są jak kobiety. W tłumie robią mniejsze wrażenie niż pojedynczo.
Moda damska była zawsze najdroższą sztuką opakowania.Ambrose Bierce
Mężczyzna, który nie mówi źle o kobietach nie kocha kobietGiacomo Casanova
Mężczyzna, który rani kobietę, rani wszystkich innych mężczyzn, którym ta kobieta nie jest obojętnaR.K
Mężczyżni zazwyczaj zaczynają od miłości nieodwzajemnionej, a kobiety z czasem jej ulegają.Piątek
Mieć tajemnicę z kobietą, to tak, jakby mieć tajemnicę z całym światem. Damian Płóciennik
Mądra kobieta słucha komplementów, glupia im wierzy.Narcyza Żmijowska
Muzyka powinna zapalać płomień w sercu mężczyzny, i napełniać łzami oczy kobiety.Ludwik van Bethowen
Mężczyzna jest problemem, kobieta obrazem. Kto chce wiedzieć, o czym kobieta myśli rzeczywiście - co zresztą jest nieco niebezpiecznym - ten winien na nią tylko patrzeć, lecz nigdy jej się nie przysłuchiwać.Oskar Wilde
Mocna twierdza irracjonalnych odczuć - z nich ulepiona jest dusza kobieca.Milan Kundera
Magnum in parvo. (dużo w małym) Wiele treści w krótkiej wypowiedzi.
Malum est in necessitate vivere, sed in necessitate vivere necessitas nulla est. Źle jest żyć w okowach konieczności, żadna jednak konieczność nie zmusza nas do życia.Seneka Młodszy
Manus manum lavat. Ręka rękę myje.
Mea culpa, mea maxima culpa. Moja wina, moja bardzo wielka wina.
Medicus curat, natura sanat. Lekarz leczy, natura uzdrawia.
Medio tutissimus ibis. Najbezpieczniej chodzić środkiem.
Memento mori. Pamiętaj o śmierci.
Messis quidem multa, operarii autem pauci. Żniwo wprawdzie obfite, ale robotników mało.Jezus Chrystus
Miscere utile dulci.Łączyć przyjemne z pożytecznym.Horacy
More maiorum. Obyczajem przodków.
Mundi est propria virtus. Cnota jest właściwością świata.Cyceron
Mutato nomine de te fabula narratur. O tobie ta bajka mówi, choć pod zmienionym imieniem.Horacy
Mając dwadzieścia lat myślałem tylko o kochaniu. Potem kochałem już tylko myśleć.Albert Einstein
Męki miłosne są jak fałszywe banknoty: jeśli ich nie można zastąpić innymi, puszcza się je na powrót w kurs.
Miłości, wieczność będzie za krótka, by cię wypowiedzieć!André Frossard
Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie.Ga 5,13
Miłość - to największe manko naszego wieku.Franz Werfel
Miłość bardzo przypomina torturę albo zabieg chirurgiczny. (...) Ona albo on będzie wykonawcą, czy katem; drugie pacjentem, albo ofiarą.Charles Pierre Baudelaire
Miłość bez upominania nie jest miłością.Przysłowie z Talmudu
Miłość ci wszystko wybaczy.Julian Tuwim
Miłość daje znacznie mniej, niż się oczekiwało.Antoni Pawłowicz Czechow
Miłość dziecka jest jak woda w koszyku.Przysłowie argentyńskie
Miłość jest cnotą serca a nie rąk.Joseph Addison
Miłość jest egoizmem we dwoje.Anne Louise Germaine de Staël - Holstein
Miłość jest jak słońce. Kto je posiada, temu może wiele brakować. Komu brakuje miłości, ten nic nie posiada.Phil Bosmans
Miłość jest najwybitniejszym źródłem przyjaźni.św. Tomasz z Akwinu
Miłość jest niepojęta dla tych, co jej nie dzielą.François René de Chateaubriand
Miłość jest pierwszą wśród nieśmiertelnych rzeczy.Dante Alighieri
Miłość jest pragnieniem, aby komuś coś dawać - a nie otrzymywać.Bertolt Brecht
Miłość jest życiem w całej swej pełni, jak puchar pełen wina. Żyjemy na tym świecie dotąd, dopóki kochamy... Życie zdobywa swe bogactwa - dzięki poparciu świata, swą wartość - dzięki poparciu miłości.Rabindranath Tagore
Miłość koi niedolę i budzi w nas dzielność. Jest wezgłowiem smutku i skrzydłem męstwa.Samuel Taylor Coleridge
Miłość ma swój własny język. Małżeństwo powraca do języka potocznego.Przysłowie rosyjskie
Miłość na wiek się nie ogląda.Aleksandr Siergiejewicz Puszkin
Miłość nie istnieje w sobie, ale w nas; jest naszym osobistym dziełem.Marcel Proust
Miłość nie jest całkowicie ślepa, ale cierpi na daltonizm.Henryk Sienkiewicz
Miłość nie jest skarbem, który się posiadło, lecz obustronnym zobowiązaniem.Antoine de Saint-Exupery
Miłość nie odnawiana każdego dnia stanie się przyzwyczajeniem, a z biegiem czasu niewolą.Khalil Gibran
Miłość nie zna wartościowania.Erich Maria Remarque
Miłość od pierwszego wejrzenia należy traktować z przymrużeniem oka.
Miłość odkrywa brata w tym człowieku, który w tym momencie nas mija... Riccardo Lombardi
Miłość powiększa i upiększa rzeczy, daje im oddech nieprzemijalności.
Miłość to albo pozostałość po czymś, co kiedyś było wielkie, albo cząstka tego, co kiedyś rozwinie się w coś wielkiego, ale w obecnej swej postaci nie daje nam zadowolenia, daje znacznie mniej, niż się oczekuje.Antoni Pawłowicz Czechow
Miłość to przestrzeń i czas udostępnione dla serca... Marcel Proust
Miłość tyle jest warta, ile kosztuje.Karol Bunsch
Miłość winna się nasilać, z im większym złem się spotyka.Tadeusz Breza
Miłość własna jest najniebezpieczniejszym doradcą.Napoleon I
Miłość własna jest największym z pochlebców.François de la Rochefoucald
Miłość wszystko zwycięża i my ulegamy miłości.Wergiliusz
Miłość wybiera sobie małe miejsce, które rozjaśnia; wszystko pozostałe jest w jej cieniu.Johann Heinrich Pestalozzi
Miłość zaczyna się rozwijać dopiero wówczas, gdy kochamy tych, którzy nie mogą się nam na nic przydać.Erich Fromm
Miłość, która nie odradza się stale, stale umiera.Khalil Gibran
Miłość, którą chce się czuć, nie zastąpi nigdy tej, którą się czuje.
Miłość, na oko łagodna, w istocie bywa jak pantera głodna! I chociaż ślepa, drogi przyjacielu, najkrótszą drogą podąża do celu.William Shakespeare
Miłość: chwilowe obłąkanie, na które lekarstwem jest małżeństwo.Ambrose Gwinnet Bierce
Można nie kochać Cię - i żyć, ale nie można owocować.Wisława Szymborska (ur. 1923)
Musimy rozpoznać możliwości oraz wezwania, jakie przynosi ze sobą chwila obecna, i przyjąć je z odwagą, wiarą i nadzieją. W tego rodzaju sytuacji odwaga jest autentyczną formą miłości.Thomas Merton
Miłość - wysiłek, jaki czyni mężczyzna, aby zadowolic się tylko jedną kobietą.P. Geraldy
Miłość prawdziwa składa się z rzeczy nieskończenia wielkich i zarazem nieskończenie małych.V. Hugo
Miłość jest siłą, która przezwyciężyć może tylko śmierć albo jeszcze większa miłość.A. Hansen
Miłość jest jak ogień - łatwo zacząć, trudno skończyć.Kozik
Miłość jest to płomyk świecy, wskazujący szybę okienną zabłąkanemu wśród zamieci wędrowcowi, cichą przystania szczęscia.B. Compton
Miłość to uparte dziecię, nigdy sie mocniej nie uczepi szaty nadziei jak wówczas, gdy ta bliska jest zniknięcia.J. W. Goethe
Miłość jest zarazem cierpieniem i szczęściem, ogołoceniem i bogactwem.A. Różanek
Miłość jednostronna jest tragedią, wzajemna - komedią.S. E. Barbag
Miłość jest pożądaniem piękności.Ł. Górnicki
Miłość robi odkrycia; rozpusta - wynalazki.H. Steinhaus
Miłość to ostatnia szansa. Poza nią nie istnieje na ziemi nic, co by nas mogło utrzymać przy życiu.L. Aragon
Między nami nic nie było.Żadnych zwierzeń, wyznań żadnych;Nic nas z sobą nie łączyłoPrócz wiosennych marzeń zdradnych.Adam Asnyk
Miłość: chwilowe obłąkanie, na które lekarstwem jest małżeństwo.Ambrose Bierce
Miłość odżywa w nas dopiero wtedy, gdy sami miłujemy życie.Karolina Świstak
Miłość- to najtrudniejsza sztuka do opanowania.Tymon Guliński
Miłość nie jest ważna. Jest święta...J.P.
Miłość to takie małe coś co jest większe od czegokolwiek Mr. Unkown
Miłość jest jak rozmowa telefoniczna - najpierw nie możesz się jej doczekać, a jak nadejdzie okazuje się, że to pomyłka.Życie
Miłość bez wzajemności to niekończący się ból...
MIŁOŚĆ:-to szczęscie, bo jesteś kochany-to smutek, bo często jesteś w tym sam-to żal, bo często jesteś zdradzanyBlack Rose
Miłość jest jak pogoda - nigdy jej do końca nie przewidziszNieznany
Miłość jest źródłem, z którego wypływają wszystkie kolory tęczy
Miłość jest piękna, nie dlatego,że pozwala robić głupstwa,ale daje czas by je naprawić
Miłość to uczucie, którego nie zapominamy.Seweryn Szkudlarek
Miłość spełniona prowadzi nas do raju! Miłośc nieszczęśliwa do grobu!Grzegorz 'doberman' Janoska
Miłość jak ogień - gdy przestaje płonąć pozostawia zgliszcza...Doti
Miłość- wszędzie jej pełno, a każdemu jej brak.Wojciech Bartoszewski
Miłość to nie staw, w którymmożna zawsze znaleźć swoje odbicie.Miłość ma przypływy i odpływy.Ma też swoje rozbite okręty,zatopione miasta, ośmiornicei skrzynie złota oraz pereł.Ale perły leżą głęboko
Miłość dodaje otuchy jak promień słońca po deszczu...Asia
Miłość to luksusLiliana
Miłość jest jak kwiat - codziennie go podlewamy i obserwujemy jak rośnie , lecz nie wiemy czy nasz wysiłek nie pójdzie na marne. Należy stale go pielęgnować jeśli nie chcemy żeby zwiędnął, bo razem z nim więdniemy i my...
Miłość jest treścią naszego istnieniaJeśli się jej wyrzekniemyUmrzemy z głodu pod drzewem życiaNie mając śmiałości by zerwać jego owocePaulo Coelho
Miłość - to jej uśmiech, westchnienie szczęścia, dotyk jej włosów na moich ustach...To pauza między pocałunkami i jej lekko rozchylone usta, zapach i smak jej warg...To życie tętniące w jej ustach, ciepło jej ciała gdy je przytulam...Miłość to drżenie moich rąk gdy nie ma jej akurat przy mnie, to tęsknota, oglądanie jej jednego zdjęcia przez godzinę...To szczęście, ciepło i spełnienie wszystkich marzeń, Nasza miłość to poznanie miejsc, chwil, i czasu którego nikt prócz nas nie pozna...To radość i wyjątkowość jak poznanie wszechświata...Selfkillaz
Miłość jest jak woda - cicha, ale płynie i nigdy nie wysycha
Miłość jest jak balon - prędzej czy później, odleci
Miłość nie pyta o nic, bo kiedy zaczynamy się nad nią zastanawiać, ogarnia nas przerażenie, niewypowiedziany lęk, którego nie sposób nazwać słowami. Może jest to obawa bycia wzgardzonym, odrzuconym, obawa, że pryśnie czar?Paulo Coelho
Miłość jest gorącym zapomnieniem o wszystkim.Wiktor Hugo
Miłość jest zawsze nowa. I bez względu na to, czy w życiu kochamy raz,dwa czy dziesięć razy, zawsze stajemy w obliczu nieznanego. Miłość może nas pogrążyć w ogniu piekieł, albo zabrać do bram raju, ale zawsze gdzieś nas prowadzi. I czas się z tym pogodzić, albowiem jest ona treścią naszego istnienia. Jeśli się jej wyrzekniemy, umrzemy z głodu, nie mając śmiałości by zerwać jego owoce. Miłości trzeba szukać wszędzie, nawet za cenę długich godzin, dni i tygodni smutku i rozczarowań... Bowiem kiedy wyruszymy na poszukiwanie miłości - ona zawsze wyjdzie nam na przeciw. I nas wybawi.Paulo Coelho
Miłość jest jak rtęć trzymana w dłoni. Kiedy otwierasz dłoń - zostaje, gdy ją zaciskasz - ucieka.Dorothy Parker
Miłość to przede wszystkim dawanie samego siebie.Jean Anouilh
Miłość przerodzona w obsesję budzi dusze wyzwalajac prawdziwe oblicze osobowosci.Paweł Przystański
Miłość jest jak wiatr. Nie widzisz jej, lecz czujesz.
Miłość to umiejętność bycia z drugim człowiekiem jednocześnie będąc w zgodzie ze sobą.
Miłość jest skrzydłem, które Bóg dał człowiekowi, aby ten mógł wzlecieć do niego.Michał Anioł
Miłość jest grą. Kto pierwszy powie kocham, przegrywa.
Miłość to tylko poetyczne pożadanie, ale pożądanie nie mające w sobie nic z poezji nie jest godne zwać sie miłością.Akutagawa Ryunosuke
Miłość czymkolwiek jest, niech będzie pozbawiona udawania.Marianne Moore
Miłość silniejsza jest od śmierci, ale zdarza się, ze mizerny nałóg silniejszy jest od miłości.Marie von Ebner-Eschenbach
Miłość ogranicza naturalną wrogość między kobietą i mężczyzną.Christian Friedrich Hebbel
Miłość najłatwiej złowić w sieć radości.Ali Ibn Abi Talib
Miłość jest córką wiedzy, im głębsze poznanie, tym gorętsze kochanie.Loonardo da Vinci
Miłość jest podstawą całego świata.Alfred Musset
Miłość pragnie wznosić się wysoko, a nie grzęznąć w niskich popędach. Miłość pragnie być wolna i obca wszelkiej ziemskiej czułostkowości (...).Tomasz à Kempis
Miłość jest jak wiecznotrwała ziemia pod stopami, nie przykuwa oka swym pięknem, ale jest niezbędna dla życia.Emily Brontë
Miłość jest czymś nieuniknionym... To skarb jaki może posiadać człowiek tylko wtedy gdy chce ten skarb pielęgnować... Kochać i być kochanym to spełnienie miłości.Dalida
Miłość to pełne zaakceptowanie drugiej osoby, niezależnie od różnych szczegółowych aspektów.Otto Flake
Miłość łatwiej znosi nieobecność lub śmierć, niż zwątpienie lub zdradę.Andre Maurois
Miłość nie jest skarbem, który się posiada, lecz obustronnym zobowiązaniem.Antoine de Saint-Exupery
Mądry głupiego nie przegada.[polskie]
Miłość to pasmo nieszczęść...Autor nieznany
Miłe słowa mogą otworzyć nawet żelazne drzwi.Noshin Ismail
Małżeństwo bez dzieci jest jak dzień bez słońca.[łacińskie]
Młoda dziewczyna jest skrzynią zamknięta, od której zgubiono klucz[arabskie]
Mądrej głowy włosy się nie trzymają.[polskie]
Miło jest być dowcipnym we właściwym czasie.[łacińskie]
Miłość zaczyna się wtedy,kiedy szczęście drugiej osobyjest ważniejsze niż Twoje.Johann Wolfgang von Goethe
Miłość bliźniego jest obowiązkiem każdego.[polskie]
Miłość wybiera sobie małe miejsce, które rozjaśnia; wszystko pozostałe jest w cieniu.Pestalozzi Johan Heinrich
Miłość, czymkolwiek jest, niech będzie pozbawiona udawania.Marianne Moore
Miłość jest łatwa tylko dla tych, którzy nie kochają.
Miłość to raptem słowo, słowo z kina, z książki, z kolorowego pisma. Tak wielu ludzi wierzy, że wystarczy je wypowiedzieć i już będzie dobrze, bo ono uleczy, uratuje, oczyści. A to tylko słowo. Łatwo je wypowiedzieć, równie łatwo unieważnić. Ale spróbuj przekształcić je w prawdziwe uczucie, zamień je w ściany domu, który stać będzie latami, niczym nie zagrożony i da ci szczęście, bezpieczeństwo, poczucie sensu i radości z każdej spędzonej wspólnie chwili. To jest trudne, a często niemożliwe. Trzeba się tego nauczyćDorota Terakowska
Miłość prawdziwa zaczyna się wtedy, gdy niczego w zamian nie oczekujesz.Antoine de Saint-Exupery
Miłość rzeczy małe umie zamienić w rzeczy wielkie.św. Faustyna
Miłość jest jak strzała w plecach, nie widzisz jej, ale Cię boli gdy ktoś ją wyrwie.redzgred
Miłość, którą dajemy jest jedyną miłością, jaką zatrzymujemy.E. Hubbard
Miłość jest nie tylko uczuciem,nie jest wzruszeniem ani zakochaniem się.Jest dojrzewaniem, troską i wzajemnąodpowiedzialnością za siebie.Ks. Jan Twardowski
Musicie być silni miłością,która wszystko znosi,wszystkiemu wierzy,wszystko przetrzyma,tą miłością,która nigdy nie zawiedzie.Jan Paweł II
Miłość przyćmiewa myśli. Ale dopiero wtedy wiemy co to znaczy tak naprawdę być szczęśliwym.Agnieszka Janczy
Miłość to nałóg, pijąc, biorąc lub paląc - nigdy nie czułem takiej ekstazy jak kochając.Tymon Guliński
Miłość jest jak rozmowa telefoniczna- długo czekasz na połączenie po czym okazuje się że to pomyłka.
Mówią: Oszalałeś przez tego kogo kochasz!Powiedziałem: Życie ma smak jedynie dla szaleńców!
Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie.
Miłość nie jest całkowicie gotowa.Ona się staje.Nie jest solidnym zakotwiczeniem w porcie szczęścia,ale podniesieniem kotwicy i kursem na pełne morzew czasie łagodnej bryzy czy burzy.Nie jest triumfalnym TAK,wielkim punktem finalnym w muzyce pośród śmiechów i braw,ale jest mnóstwem TAK,które wypełniają życie, pośród mnóstwa NIE,które się skreśla po drodze.Michel Quoist
Miłość na odległość to trudna filozofia, każdego dnia pokusa szpcze, a sumienie głuchnie.Tymon Guliński
Miłość można porównać do wchodu Słońca. Kiedy budzi się rano jest piękne, potem króluje najdłużej jak potrafi, a na koniec zachodzi, chowając się w sercu Nieba. Niestety urokowi Słońca przeszkadzają chmury, które od czasu do czasu dają się we znaki.Marta Domańska
Miłość to gra , kto pierwszy powie kocham - przegrywa.
Miłość tzn, że nigdy nie trzeba mówić przepraszam...
Miłość to rozmowa ciszą. Ciepło dłoni, gdy usta milczą, bo kochać, to być w każdej chwili i radości, i nieszczęściu, zawsze blisko siebie.
Miłość nie starzeje się wraz z ciałem.Paulo Coleho
Miłość jest jak narkotyk. Na początku odczuwasz euforię, poddajesz się całkowicie nowemu uczuciu. A następnego dnia chcesz więcej. I choć jeszcze nie wpadłeś w nałóg, to jednak poczułeś już jej smak i wierzysz, że będziesz mógł nad nią panować. Myślisz o ukochanej osobie przez dwie minuty, a zapominasz o niej na trzy godziny. Ale z wolna przyzwyczajasz się do niej i stajesz się całkowicie zależny. Wtedy myślisz o niej trzy godziny, a zapominasz na dwie minuty. Gdy nie ma jej w pobliżu - czujesz to samo co narkomani, kiedy nie mogą zdobyć narkotyku. Oni kradną i poniżają się, by za wszelką cenę dostać to, czego tak bardzo im brak. A Ty jesteś gotów na wszystko, by zdobyć miłość.Paulo Coelho
Miłość to całkowite oddanie, a nie wybór... W miłości nie ma zwykłości, wszystko jest niezwykłe.Rafał Komorowski
Miłość to wierność wyborowi.Piotr Rubik
Miłość jest jak ptak, który wstaje rano i nie boi się o jutro bo wie, że jutro będzie takie samo.Paweł K.
Małżeństwo jest złem, ale jest to zło konieczne.Menander
Miłość jest piękna bo znajduje się ja w nieoczekiwanym miejscu.
Miłość jest wielkimi drzwiami,które ktoś przed nami niespodziewanie otwiera,a przez które tyle czasu nie mogliśmy przejść.Kasia Rokosz
Miłość jest jak letni deszcz, jak krople płynące po twarzy. Oślepia zza chmur swym blaskiem, jest spełnieniem naszych marzeń.Grand
Mówisz: 'Wszystko albo nic'.Wybieram nic, bo wszystkiego nie mogę mieć bez ciebie.hekkate
Miłość jest jak motyl - piękna, bajeczna, ale trudna do złapania.
Miłość jest jak najpiękniejsza kobieta,na którą czeka się całe życie,te najpiękniejsze mają to do siebie,że lubią jednak nie przychodzić.Agnieszka Lisak
Miłość jest dziką siłą. Kiedy próbujemy ją okiełznać, pożera nas. Kiedy próbujemy ją uwięzić, czyni z nas niewolników.Kiedy próbujemy ją zrozumieć,miesza nam w głowach.Paulo Coelho
Mężczyzna sie nie rozczula, po prostu kocha.Anna
Miłość jest jak ogień - gdy przestaje płonąć pozostawia zgliszcza.
Miłość jest ślepa, ale małżeństwo przywraca wzrok.przysłowie włoskie
Miłość jest jak ogień, gdy zgasisz jego płomienie to nigdy nie powróci. A serce twe wypełni pustka.Damian Markwitz i Jakub Urbaniak
Miłość jast jak kwiat, o którego trzeba starannie dbać.Kamila Napora
Miłosc jest piękna nawed przyjemna lecz tylko wtedy gdy jest przyjemnaDamian von GlinQa
Malarz to nie ten, kto jest natchniony, lecz ten, kto potrafi natchnąć innych.Slavador Dali
Miej czas na uśmiech - to muzyka duszy.
Możesz być pewien, że kiedy ktoś zaczyna nazywać siebie "realistą", zamierza zrobić coś, czego się w głębi duszy wstydzi.
Mówią, że im ciemniejsza jagoda, tym słodszy sokA ja mówię: im ciemniejsza skóra, tym głębsze korzenie2Pac
Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje.Henry Ford
Młodzi nie wiedzą, czego chcą, ale są absolutnie zdecydowani to osiągnąć.Federico Fellini
Myślę że gdy bedzie żle gdy problem dogoni mnie gdy rozpacz stanie ze mna twarzą w twasz a zegar zatrzyma mój czas gdy mnie nie bedzie już a swiecie to wszystko zmieni sie bo tego tylko chce.Anita Baranowska
Moralność hołubić będzie słabszych, a silni ją podepcą. Moralność prześladować będzie nijakich – ni słabych, ni silnych.Akutagawa Ryunosuke
Miłość własna – córka pychy – jest złośliwsza od samej matki.św. Ojciec Pio
Mówią, że pożytecznie jest umieć uczyć się na własnych błędach,o ile przyjemniej jednak jest uczyć się na cudzych.Agnieszka Lisak
Miłość do samego siebie jest początkiem wielkiego romansu.Oscar Wilde
Miarą przyzwoitości, jest nasz stosunek do ludzi na co dzień.W. Bartoszewski
Myśl jest fundamentem, słowo to budowla
Mówić nie myśląc, to tak jak strzelać nie celując.Miguel de Cervantes
Mądrzejszy ustąpi głupszemu, jeżeli głupszy jest od niego silniejszy.A. Kumor
Mądrość to wiedzieć co robić z tym, co się wie.
My możemy otworzyć drzwi do każdego, ale nie możemy nikogo zmusić, aby przez nie przeszedł.Jim Morrison
Miałem sen, że jestem szczęśliwy. Obudziłem się i nadal śnię.Krzysztof Ciesiński
Miłość, to ciepły pocałunek w chłodny dzień.Justynka
Miłość jest wtedy, gdy pozwalasz tej drugiej osobie odejść kiedy ona tego chce..i cieszyć sie jej szcześciem.
Miłość, to czerwona róża, to pudełko słodkich czekoladek, to spojrzenie i pragnienie szczęścia drugiej osoby.
Miłość nie istnieje w sobie, ale w nas, jest naszym osobistym dziełem.Marcel Proust
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą.Św. Paweł
Miłość odbiera rozum tym, którzy go posiadają, a daje tym, co go nie mają.Denis Diderot
Miłość nie znosi obojętności, tam gdzie jest obojetność nie ma miłości.
Miłość, to jedyna gra w której możesz przegrać nie stając do walki.
Mówiąc kocham, pomyśl czy zasługujesz aby być kochanym.
Miłość jest jak tunel. Może być długa lub krótka, ale zawsze sie skończy.kaixxx
Miłość w istocie ciągle zaczyna się od nowa.Maria de Sevigné
Miłości trzeba szukać wszędzie, nawet za cenę długich godzin, dni i tygodni smutku i rozczarowań. Bowiem kiedy wyruszymy na poszukiwanie Miłości ona zawsze wyjdzie nam naprzeciw. I nas wybawi.Paulo Coelho
Mówi się, że potrzeba tylko jednej minuty, żeby kogoś zauważyć, jednej godziny, żeby go ocenić i jednego dnia, żeby polubić, ale całego życia by później go zapomnieć
Miłość jest pięknem świata, ukrytego w głębi serca. Więc jesli chcesz być kochanym musisz go oddac tej drugiej osobie by odnalazła szczescie w tobie.Grzegorz Krztoń
Miłość jest jak głębia oceanu z jednej strony nas pochłania z drugiej obmywa jak spokojna fala.Emila
Miłość zmusza serca do pracy ale blokuje rozum.Emila
Miłość źle pojęta bywa więzieniem, miłość prawdziwa-wyzwoleniem.Emila
Miłość jest pustym słowem, do czasu gdy nie zrozumie się jej naprawdę.Emilia Mazela
Miłość jest rzeczą wględną, aczkolwiek wielkiej wagi. Rzeczą bezwzględną jest jej omijanie.
Miłość to ból bez którego nie można żyć.Edysia
Miłość to kwiat, którego nieustannie trzeba podlewać by zakwitł.
Miłość - piękno, które nie daje żyć w spokoju jeśli nie jest odwzajemnione.Adam Szymański
Miłość jest to stan, którym dusza odkrywa w drugiej swój kontrapunkt.
Miłość: jedyna funkcja fizjologiczna, która zrobiła karierę.Julian Tuwim
Mówi że to zauroczenie lecz ja wiem że to przeznaczenie.Phoenix
Miłość, tak piękna, staje się najniebezpieczniejszą bronią w rękach niewłaściwej osoby.
Miłość zamiast mówić: "Dam ci pocałunek", mówi: "Podam ci rękę".
Myślę o Tobie raz dziennie ale ta myśl trwa całą dobę.
Miłość jest wtedy wielka gdy nie gra na jednej lecz na wszystkich strunach serca.
Małżeństwo to równanie z wieloma niewiadomymi. Kto lubi takie równania?Andrzej Klawitter
Miłość jest grą, w której nieznajomość zasad prowadzi do tragicznego finału.Luna
Miłość płynąca z mojego serca jest silna, tylko samo serce jest bardzo słabe...
Miauczy kotek: miau! - Coś ty kotku miał? Julian Tuwim (1894 - 1953)
Mierz wysoko - wpajali mu wzniośli nauczyciele. Strzelił im w łeb. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Myśli są wolne od cła? Gdy nie przekraczają granic. Stanisław Jerzy Lec


Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadasz się na używanie plików cookie. Przeczytaj politykę cookies.