Cytaty na tatuaż litera: o

Znajdziecie tu zbiór najciekawszych cytatów, podzielonych alfabetycznie, które mogą stać się pięknymi tatuażami.

Cytaty podzielone są alfabetycznie, kliknij konkretną literę, aby wyświetlić cytaty zaczynające się na tą literę.

Jakiego cytatu szukasz?
*przy wyszukiwaniu używaj polskich znaków
Cytaty na tatuaż
Omnia mors aequat. - Śmierć wszystko zrównuje.
Omnia mutantur nos et mutamur in illis. - Wszystko się zmienia, i my razem ze wszystkim.
O jaką wielką sprawę można walczyć z powodzeniem pod hasłem: \'Jestem za kompromisem\' ? (Margaret Thatcher)
O jaką wielką sprawę można walczyć z powodzeniem pod hasłem: Jestem za kompromisem? Margaret Thatcher
O miłość należy walczyć - prawdą, dobrem i mądrością, pokojowymi metodami.
O quam misericors est Deus, pius et iustus – o jakże miłosierny, sprawiedliwy i łagodny jest Bóg!
O quam salubre, quam iucundum et suave est sedere in solitudine et tacere et loqui cum Deo – o jak zbawiennie, jak słodko i przyjemnie jest siedzieć w ciszy i milczeć i rozmawiać z Bogiem!
O tempora! O mores! – o czasy! O obyczaje! (Cyceron, In Catilinam I, 1)
O tempora, o mores! - Co za czasy, co za obyczaje! (w jakich to strasznych czasach żyjemy) (Cicero)
O, imitatores, servum pecus! - O, naśladowcy, trzodo niewolników!
O, imitatores, servum pecus! – o, naśladowcy, trzodo niewolników!
O, praeclarum custodem ovium, lupum! - O, najlepszy obrońco owiec, wilku! (Cicero)
O, sancta simplicitas! – o, święta naiwności! (Jan Hus)
O, spectaculum miserum et acerbum! – o, widowisko nędzne i przykre!
Obcowanie na co dzień z miłością, radością i szczęściem, daje zdrowie!
Obligatio est iuris vinculum. - Zobowiązanie tworzy węzeł prawny.
Obsequium amicos, veritas odium parit – schlebianie przysparza przyjaciół, prawda jest w nienawiści (dosł. rodzi nienawiść).
Oculi plus vident quam oculus – oczy widzą więcej niż oko
Oculum pro oculo, dentem pro dente – oko za oko, ząb za ząb.
Od naszego sposobu myślenia, naszych przekonań, wartości i zainteresowań zależy to jakich sobie wybieramy przyjaciół.
Oderint Dum Metuant – Niech nienawidzą byleby sie bali
Oderint, dum metuant – niech nienawidzą, byleby się bali.
Oderint, dum metuant. - Niech nienawidzą, byleby się bali. (przypisywane Kaliguli)
Odi et amo – nienawidzę i kocham. (Katullus)
Odi et amo. - Nienawidzę i kocham. (Katullus)
Odi profanum vulgus et arceo – gardzę nieoświeconym tłumem i trzymam się od niego z dala (Horacy)
Odi profanum vulgus et arceo. - Nienawidzę ciemnego tłumu i trzymam się odeń z daleka. (Horatius)
odrobina szaleństwa Cię nie zabije!
odwaga rośnie w miarę, jak zwiększa się pole działania
Odważnym szczęście sprzyja. -
Ogromnie łatwo jest być twardym w dzień, ale w nocy to już inna sprawa
Ojcowie zdolnych dzieci są gorącymi zwolennikami teorii dziedziczenia
Okazuj ludziom szczere zainteresowanie.
Okazując ludziom dobro i miłość, uczysz ludzi dobra i miłości i nie trzeba im nawet czasami o tym mówić, ale być dla nich dobrym przykładem do naśladowania. - Krystyna Jarczewska - moja Mama - perłowy elitarny konsultant MORINDA
Okazywanie miłości uzdrawia nas samych i relacje z innymi.
Omne animal triste post coitum – każde stworzenie jest smutne po obcowaniu. (Arystoteles)
Omne ignotium pro magnifico. - Wszystko, co nieznane, [uchodzi] za wielkie (nie taki diabeł straszny, jakim go malują). (Tacitus)
Omne ignotum pro magnifico – wszystko, co nieznane, wydaje się wspaniałe. (Tacyt)
Omne nimium nocet. - Każdy nadmiar szkodzi.
Omne trinum perfectum – wszystko co potrójne (jest) doskonałe
Omnes aequo animo parent ubi digni imperant. - Wszyscy są posłuszni, gdzie kompetentni rządzą. (Publilius Syrus)
Omnes homines sibi sanitatem cupiunt, saepe autem omnia, quae valetudini contraria sunt, faciunt – wszyscy życzą sobie zdrowia, ale często robią to, co zdrowiu szkodzi
Omnes qui acceperint gladium, gladio peribunt – wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza zginą. (Jezus Chrystus)
Omnes una manet nox. - Wszystkich czeka jedna noc. (Horatius)
Omnia mea mecum porto – wszystko co moje noszę ze sobą (Bias z Prieny)
Omnia mea mecum porto. - Cały swój majątek niosę ze sobą [gdyż całym moim majątkiem jest mądrość]. (Bias z Prieny)
Omnia mutantur, nil interit. - Nic nie ginie, wszystko się zmienia.
Omnia orta occidunt et aucta sensecunt – wszystko, co powstało, ginie, a co wzrosło, starzeje się. (Salustiusz)
Omnia orta occidunt et aucta sensecunt. - Wszystko, co powstało, ginie, a to, co wyrosło, starzeje się. (Salustius)
Omnia possibilia sunt apud Deum – u Boga wszystko jest możliwe. (Jezus Chrystus)
Omnia subiecta sunt naturae – wszystko podlega naturze. (Demokryt i Epikur)
Omnia subiecta sunt naturae. - Wszystko podlega naturze. (Demokryt i Epikur)
Omnia vincit amor (et nos cedamus amori) – miłość wszystko zwycięża (więc i my się jej poddajmy) (Wergiliusz, Eklogi, 10.69)
Omnis arbor bona fructus bonos facit. - Dobre drzewo wydaje dobre owoce.
Omnis ars naturae imitatio est – wszelka sztuka jest naśladowaniem natury. (Seneka)
Omnis ars naturae imitatio est. - Wszelka sztuka jest naśladowaniem natury. (Seneca, Listy moralne)
Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset. - Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, ponieważ rzadko się zdarza, by nie można byto jej podważyć.
Omnis homo mendax – każdy człowiek jest kłamcą. (Księga Psalmów)
Omnis qui se exaltat, humiliabitur – każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony. (Św. Łukasz)
Omnium artium medicina nobilissima est – ze wszystkich nauk medycyna jest najszlachetniejsza
Omnium rerum principia parva sunt. - Wszystkie rzeczy mają mały początek. (Cicero)
On revient toujours a ses premieres amours – Stara milość nie rdzewieje
Only God can judge me – Tylko Bóg może mnie osądzać
Onus est honos qui sustinet rem publicam. - Obowiązek jest zaszczytem utrzymującym Rzeczpospolitą.
Opera pro pecunia. - Jaka płaca, taka praca.
Opiekować się i wspierać słabszych od siebie to znaczy mieć miłosierdzie w sobie nad nimi.
Opis: motto widniejące na kilku wersjach pieczęci i herbów Łodzi.
Oprócz tego co jest możliwe jest jeszcze to co jest konieczne.
Optima est legum interpres consuetudo. - Zwyczaj jest najlepszą wykładnią prawa.
Optimum medicamentum quies est – najlepszym lekarstwem jest spokój
Optimus magister bonus liber. - Dobra książka (jest) najlepszym nauczycielem.
Opus vitae – dzieło życia
Ora et labora – módl się i pracuj
Ora et labora. - Módl się i pracuj. (dewiza św. Benedykta z Nursji)
Ora pro nobis – módl się za nami
Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano. - Trzeba się modlić, aby w zdrowym ciele był zdrowy umysł. (Juwenalis)
Osiągnięcie celu to sukces, a podróż do wymarzonego celu to szczęście. - sentencja zapożyczona
Osoby samolubne są niezdolne kochać innych, ale tak naprawdę - nie kochają także siebie. - sentencja zapożyczona
Otium pulvinar satanae – nieróbstwo jest łożem szatana
Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura – życie bez zajęć naukowych i literackich jest śmiercią i grobem żywego człowieka. (Seneka)
Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura. - Życie bez nauki i literatury jest śmiercią i grobem żywego człowieka. (Seneca, Listy moralne)
Oto jest miłość, dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się że czekali na siebie całe życie. - sentencja zapożyczona
Otrzymałeś ręce, żeby dawać, serce, które ma kochać i dwoje ramion, mających objąć drugiego człowieka braterskim uściskiem. - sentencja zapożyczona
Otwarte serce jest zaproszeniem do przyjaźni. - sentencja zapożyczona
Owoc zakazany smakuje najlepiej
Owoce dojrzewają dzięki słońcu, ludzie dzięki miłości.
Owoce dojrzewają w słońcu, ludzie zaś w świetle miłości. -
Owszem, można sobie wybierać drogę, ale nie ludzi, których się spotyka
Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal. – Trudności to te straszne rzeczy które widzisz, kiedy oderwiesz wzrok od celu.
Only God can judge me. – Tylko Bóg może mnie osądzać.
Only two things are infinite – the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former. – Na świecie dwie rzeczy sa nieskończone – wszechświat i ludzka głupota, przy czym nie jestem pewien tego pierwszego.
Od złej doli głowa boli.
O nieszczęście nietrudno.
Od miłości do nienawiści jeden krok.
Od przybytku głowa nie boli.
Obiecanki cacanki, a głupiemu radość.
Od kieliszka i dziewczyny to i kijem nie odstraszy.
Oczy są zwierciadłem duszy (umysłu). (Oko pokazuje, co w duszy panuje).
Oliwa zawsze na wierch wyjdzie (wypływa).
Ostrożność jest matką bezpieczeństwa (mądrości).
Oszczędnością i pracą ludzie się bogacą.
Oko pańskie konia tuczy.
Osieł Pana Boga nosił.
Ojciec porządny, matka porządna, a syn kolejarz.
Oko za oko, ząb za ząb. (Wet za wet.)
Obchodzi go tyle, co zeszłoroczne lato (śnieg).
Ochota bez niewiast to ciało bez duszy.
Oddać, co czyje, każdemu: Bogu, ojczyźnie, bliźniemu.
Odwaga męska w czynach, nie słowach się okazuje.
Oko opatrzności wszystko widzi.
Operacja się udała, ale pacjent umarł.
Okręt bez sternika - bogactwo bez mądrości.
Of the best rulers people only know that they exist; the next best they love and praise; the next they fear; and the next they revile. O najlepszych władcach ludzie wiedzą tylko tyle, że oni istnieją; tych trochę gorszych kochają i wychwalają; tych jeszcze gorszych się boją; a tych najgorszych przeżywają Lao - Tse
Often it is just lack of imagination that keeps a man from suffering very much.Często po prostu brak wyobraźni chroni człowieka przed wielkim cierpieniem.
Only a small man boasts of his achievements and only an ignorant boasts of his knowledge. Tylko mały człowiek chełpi się swymi osiągnięciami i tylko ignorant chwali się swoją wiedzą.
Only the wisest and the stupidest of men never change. Tylko najmądrzejsi i najgłupsi z ludzi nigdy się nie zmieniają.
Only God Can Judge Me.Tylko Bóg może mnie osądzić.Tupac
O, it is excellent to have a giant's strenght, but it is tyrannous to use it like a giant. Cudownie mieć siłę olbrzyma, ale okrucieństwem jest jej użyć.William Shakespeare
O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię.J 14,14
O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi!Rz 11,33
O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi.Rdz 18,3
O wy co tylko na świat idziecie z północą Chytrość rozumem a złość nazywacie mocą Kto z was wiarę i wolność znajdzie i zagrzebie Myśli Boga oszukać - oszuka sam siebie.Adam Mickiewicz
Obraża niebo podła i nieufna tłuszcza, Co wzywa Boga, lecz się na Boga nie spuszcza.Adam Mickiewicz
Obrzydłe Panu serce wyniosłe z pewnością karania nie ujdzie! Prz 16,5
Od oblicza Twego niech wyjdzie wyrok o mnie, oczy Twoje widzą, co jest prawe.Ps 17,2
Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny.Łk 5,8
Odpuść więc winy tego ludu według wielkości Twego miłosierdzia.Lb 14,19
Ofiara, choć w progu, jest przyjemna Bogu.Przysłowie polskie
Ogromne jest bohaterstwo tego człowieka, który, nie zaznawszy łaski, nie odszedł od Boga i niesie krzyż cięższy od innych - krzyż duchowej ciemności.Mikołaj Wasiljewicz Gogol
Oko chrześcijanina widzi dalej - dostrzega wieczność.Jan Maria Vianney
Oko Opatrzności wszystko widzi.Przysłowie
Omnia possibilia sunt apud Deumu Boga wszystko jest możliwe. Jezus Chrystus
On głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.Łk 1,53
Ostateczna odpowiedź, jaką człowiek potrafi dać na problem cierpienia i śmierci, może polegać na tym, że w pełnym miłości milczeniu wyda on siebie na niepojętość Boga, w której roztapia się pytanie o cierpienie.Karl Rahner
Ostatni odcinek drogi do Boga nazywa się zawsze samotność.Peter Lippert
Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi.Łk 10,19
omnia nuda et aperta ante oculos Eius!!!wszystko odkryte i odsłoniete jest przed Jego oczamiJan Paweł II
Only God Can Judge Me Tupac Amaru Shakur
O dobrego człowieka trudno na świecie.Przysłowie
O ile istnieje niebo na ziemi, to jest ono na pewno w szczęśliwym małżeństwie.Marie von Ebner - Eschenbach
O ile wzrosłaby nasza wielkość, gdybyśmy lepiej znali naszych Wielkich.Robert Mader
O najlepszym towarzystwie mówi się, że rozmowa w nim poucza, a milczenie kształci.Johann Wolfgang von Goethe
O serce mojej matki, nie świadcz przeciwko mnie.Jan Śpiewak
O takiej chwili, ach, dwa serca płaczą, Jeśli coś mają przebaczyć - przebaczą, Jeżeli o czym zapomnieć - zapomną.Juliusz Słowacki
O własnych stój siłach - nie zaś podtrzymywany.Marek Aureliusz
Obecność osób wyraża się nie tyle w bliskości fizycznej, lecz w życiu i działaniu dla siebie nawzajem. Można być fizycznie sobie bliskim, jak choćby w tłoku obcych sobie ludzi, a trudno mówić o obecności, jeśli brakuje chęci przebywania wśród nich.Andrzej Zuberbier
Obfitość czyni mnie biedakiem.Owidiusz
Oblicze odbija się w wodzie, a w sercu odbija się człowiek.Prz 27,19
Obojętność moralna to choroba bardzo kulturalnych ludzi.Henri Frederic Amiel
Obok potrzeby, by wszystko miało sens, jeszcze i to: potrzeba bliskości drugiego człowieka, bliskości pozbawionej wszelkich osłon.Dag Hammarskjöld
Oby najwyższym prawem było dobro narodu!Cyceron
Obywateli nie produkuje się w fabrykach; to w rodzinie, pod sercem matki kryje się naród.Stefan kard. Wyszyński
Ocal w nas zachwyt, przymnóż zdziwienia i niech człowiek na człowieku polegać może.Tadeusz Mazowiecki
Od człowieka żąda się tylko, by przynosił pożytek ludziom: jeśli po trafi wielu, a jeśli nie - to choćby nielicznym, a jeśli nie - to choć by najbliższym, a jeśli nie - to choćby samemu sobie.Seneka Starszy
Od kwiatu żąda się zapachu, od człowieka - uprzejmości.Przysłowie hinduskie
Od pierwszego człowieka do końca czasów jest i pozostanie słowo jedynym narzędziem, które pozwala ludziom wymieniać marzenia i tajemnice.Elie Wiesel (ur. 1928)
Od podatków ucieka za granicę co najmniej tylu ludzi, ilu ucieka od dyktatorów.James Newman
Od siebie trzeba chcieć dużo i ludziom dać jak najwięcej.Stanisław Witkiewicz
Oddając cześć wrogowi, jeżeli jest wart tej czci, wytrącasz mu miecz z ręki.Anastasius Gran
Oddajmy siebie w całości nie jako równowartość ale po prostu dlatego że nie mamy nic więcej.Augustyn z Hippony
Oddaliłeś ode mnie przyjaciela i towarzysza, domownikami moimi są ciemności.Ps 88,19
Odebrać ludziom głos, to tyle co stłuc manometr dlatego, że się w kotle zbyt wiele pary zbiera.Stanisław Thugutt
Odkąd egzystencjaliści odkryli, że człowiek umiera, już trudno nas czymkolwiek zaskoczyć.
Odrobina dobra, okazana drugiemu człowiekowi, lepsza jest niż cała miłość do ludzkości.Richard Dehmel
Ogólne i abstrakcyjne idee są źródłem największych ludzkich błędów.Jean Jacques Rousseau
Ojcowie zdolnych dzieci są gorącymi zwolennikami teorii dziedziczenia.Carlo Manzoni
Okazja nie tylko czyni złodzieja, ale także wielkich ludzi.
Omnia mea mecum port. Prawdziwym bogactwem człowieka jest jego wartość wewnętrzna.(wszystko, co posiadam, noszę ze sobą)Bias z Prieny
Opinia publiczna to zdanie ludzi, których normalnie nikt o zdanie nie pyta.
Optymista ogłasza, że żyjemy w najlepszym ze wszystkich możliwych światów, a pesymista obawia się, że to może być prawda.
Opuszczam to życie nie jak się opuszcza własny dom lecz gospodę.Cyceron
Osiągnięcia często przesłaniają złe czyny.Demostenes
Osobistości, a nie zasady, nadają bieg stuleciom.Oscar Wilde
Osobowość kształtuje się nie przez piękne słowa lecz pracą i własnym wysiłkiem.Albert Einstein
Ostatni człowiek na ziemi nie będzie mógł być egoistą.M. Niewalda
Oszczędzaj łez swoim dzieciom, aby miały czym płakać nad twoją trumną.Pitagoras
Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura.Życie bez zajęć naukowych i literackich jest śmiercią i grobem żywego człowieka.Seneka Młodszy
Oto jak nas, biednych ludzi, Rzeczywistość ze snu budzi.Tadeusz Żeleński
Owoc zakazany smakuje najlepiej.Owidiusz
O radę pytaj tego, kto sobie sam radzi.Leonardo da Vinci
Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy.Niech trwa!Antoni Słonimski
Oczekiwanie na niebezpieczeństwo jest gorsze niż moment, gdy ono na człowieka spada.Alfred Hitchcock
Oszczędźmy słów, niech pozostanie wielkie milczenie.Jan Paweł II
Oby głębia czynów - miała zawsze szlachetny smak...venezia00
O miłości nieda sie zapomnieć tak jak o piwie z kolegąsepuku
Ojczyzna jest tam, gdzie po prostu będziesz mieszkał.Cyceron
Obojętność dla śmierci jest cechą umysłów dojrzałych, a pociąg do życia wiecznego zapowiedzią nadchodzącej starości.Bolesław Prus
Odwaga, to wiedza o tym czego powinniśmy się bać, a czego nie.
O, któraż białogłowa kiedy nie woskowa?Przysłowie
Od dawna zauważyłem, że żony rogaczy nie odznaczają się zazwyczaj wiernością.Alfons Allais
Ogień pali z bliska, piękna kobieta z daleka i z bliska.Przysłowie
Ogromnie lubię kobiety, zwłaszcza kiedy są ładne i uległe.
Opatrzność dała mężczyznom zarost, aby można ich było odróżnić od kobiet.Epiktet z Hierapolis we Frygii
Oszukała baba, oszukali i babę.Przysłowie
O losie kobiety decyduje miłość na jaką się godzi.przysłowie włoskie
O sancta simplicitas! O święta naiwności!
O tempora! o mores! O czasy! o obyczaje!Cyceron
Oculum pro oculo, dentem pro dente. Oko za oko, ząb za ząb.
Oderint, dum metuant. Niech nienawidzą, byleby się bali.Akcjusz
Odi et amo.Nienawidzę i kocham.Katullus
Odi profanum vulgus et arceo. Nienawidzę ciemnego tłumu i trzymam się odeń z daleka.Horacy
Omnes qui acceperint gladium, gladio peribunt. Wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza zginą.Jezus Chrystus
Omnia mea mecum porto.(wszystko, co posiadam, noszę ze sobą) Prawdziwym bogactwem człowieka jest jego wartość wewnętrzna.Bias z Prieny
Omnia orta occidunt et aucta sensecunt. Wszystko, co powstało, ginie, a co wzrosło, starzeje się.Salustiusz
Omnia possibilia sunt apud Deum. U Boga wszystko jest możliwe.Jezus Chrystus
Omnia subiecta sunt naturae.Wszystko podlega naturze.Demokryt i Epikur
Omnis ars naturae imitatio est. Wszelka sztuka jest naśladowaniem natury.Seneka Młodszy
Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura. Życie bez zajęć naukowych i literackich jest śmiercią i grobem żywego człowieka.Seneka Młodszy
Omne ignotum pro magnifico.Wszystko, co nieznane wydaje się wspaniałe.Tacyt
Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi.Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.Jan Paweł II
Ojczyznę kocha się nie, dlatego, że wielka, ale dlatego, że własnaSeneka
Obojętność - jest jak lód na biegunach, zabija wszystkonieznany
Oczy serca widzą dalej.Ks. Marian Balicki
Obiecanki cacanki, a głupiemu radość.polskie]
Obiecanki cacanki, a głupiemu radość.[polskie]
Oczy są po to, by patrzeć, dusza jest po to, by pragnąć.[gagauskie]
Ołowiany dzwon ma kształt dzwonu, lecz nie dzwoni.[wietnamskie]
Od przybytku głowa nie boli.[polskie]
Od człowieka zacnego, dług jest gorzką niewolą.[łacińskie]
Od cudzego zdania lepsze jest własne doświadczenie.[chińskie]
Oczywiste nie wymaga dowodu.[łacińskie]
Od ziemi do niebios droga niedaleka - odległość westchnienia.[karaimskie]
Oto jest miłość.Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem,a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.Vitor de Lima Barreto
Oszukała baba, oszukali i babę.[polskie]
Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
Owoce dojrzewają w słońcu, ludzie zaś w świetle miłości.
Ona kocha przez lata, on zaś przez czas krótki, lecz ona, tylko ona ponosi tego skutki.W. D. Cobb
Oczy są zwierciadłem duszy, wyrazem szczęścia, radości, bólu.."venezia00
Odważni nie żyją wiecznie. Tchórze nie żyją wcale.Cyceron
Od wielkości do śmieszności jest tylko jeden krok.Napoleon Bonaparte
Odpowiedzialność jest jak żylaki-przychodzi z wiekiem.Terry Pratchett
Oczy są zwierciadłem duszy.
Odwaga, to nie brak strachu lecz świadomość, że w pewnych sytaucjach potrafisz nad nim zapanować. Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale.
Obawa przed utratą wszystkiego, co się dotąd zdobyło, za jakiś sen, jest zupełnie naturalna.Paulo Coelho
Osiągając cel, niszczymy swoje marzenia ...
Oko człowieka narzekającego, nie kompletuje uśmiechów.Patryk Bogajewicz
Od czego zacząć? To trudne w najbardziej stosownych momentach, jeszcze trudniejsze, gdy musisz zacząć od nowa...Jeanette Winterson
Oszustwo może Cię wynieść na szczyt, ale nie utrzyma Cię tam na długo!
Ojcze nasz składa się z 56 słów, Deklaracja Niepodległości - z 300, a ostatnio ogłoszone rozporządzenie rządu w sprawie cen jarzyn - z 26. 911 słów. Bill Widnall
Oswoić znaczy stworzyć więzy. Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)


Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadasz się na używanie plików cookie. Przeczytaj politykę cookies.