Cytaty na tatuaż litera: t

Znajdziecie tu zbiór najciekawszych cytatów, podzielonych alfabetycznie, które mogą stać się pięknymi tatuażami.

Cytaty podzielone są alfabetycznie, kliknij konkretną literę, aby wyświetlić cytaty zaczynające się na tą literę.

Jakiego cytatu szukasz?
*przy wyszukiwaniu używaj polskich znaków
Cytaty na tatuaż
Testis unus, testis nullus. - Jeden świadek (to) żaden świadek.
The character is a long standing habit – Charakter to długotrwałe przyzwyczajenie
Tabula rasa – czysta tablica.
Tace, Fatua! – Milcz, Głupia! (Zygmunt I Stary do żony Bony Sforzy)
Taedium Vitae – wredne zycie
Taedium vitae – wstręt do życia.
Tajemnica życia polega na tym, aby umieć zaspokoić głód, nie zaspokajając apetytu
tak człowiek potrzebuje miłości, by stać się człowiekiem. - Phil Bosmans
Tak jak kwiat potrzebuje słońca, by stać się kwiatem,
Tak samo jak Bóg znosi nas w naszych upadkach, tak samo mu potrzebujemy znosić innych na tym polega miłosierdzie.
Tak samo myślimy, tak samo mówimy, tak samo czujemy - oto jest przyjaźń.
Tam de se iudex iudicat, quam de reo. - Sędzia wydaje wyrok tak co do siebie, jak i co do pozwanego.
Tamdiu discendum est, quamdiu vivas. - Powinniśmy się uczyć tak długo, jak długo żyjemy. (Seneca Philosophus)
Tarde venientibus ossa – dosł. Dla leniwie przychodzących kości – spóźnionym dostają się kości
Tarde venientibus ossa. - Spóźnionym dostają się kości.
Te Deum laudamus – Ciebie, Boga, wychwalamy.
Tego samego chcieć i tego samego nie chcieć - oto jest dopiero przyjaźń. - sentencja zapożyczona
Tempora labuntur tacitisque senescimus annis – czas upływa, a my starzejemy się niepostrzeżenie (dosł. wraz z cicho upływającymi latami) (Owidiusz, Fasti, VI, 771)
Tempora mutantur et nos mutamur in illis – czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi.
Tempora mutantur et nos mutamur in illis. - Czasy się zmieniają, a my wraz z nimi. (Ovidius)
Tempus edax rerum. - Czas niszczyciel wszystkiego. (Ovidius)
Tempus fugit [aeternitas manet]. - Czas ucieka [wieczność trwa]. (Vergilius)
tempus fugit – czas ucieka. Wergiliusz.
Tempus fugit, aeternitas manet – czas ucieka, wieczność pozostaje (trwa) (Wergiliusz)
Tempus Neminem Manet – Czas nie czeka na nikogo
Tempus neminem manet. - Czas nie czeka na nikogo.
Ten kocha drugiego człowieka, kto pomoże mu w potrzebie! - Pastor Ewangelicki
Ten kto daję miłość, ubogaca się tym, co daje. Im więcej daje, tym staję się bogatszy. Fritz Usigner
Tenue est mendacium: perlucet, si diligenter inspexeris. - Kłamstwo jest cienkie: jeśli dobrze popatrzysz, prześwituje na wylot (kłamstwo ma krótkie nogi). (Seneca, Listy moralne)
Terribilis est locus iste – przerażające jest owo miejsce
Tertius gaudens – trzeci się cieszy (polskie: gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta)
Testibus, non testimoniis creditur. - Należy wierzyć świadkom, a nie (ich) zeznaniom.
Testis de visu praeponderat aliis. - Świadek naoczny jest więcej wart od innych.
Testis unus, testis nullus – jeden świadek, żaden świadek.
The greatest fault is to be conscious of none – Największą winą jest być nieświadomym niczego
Thug live – bandyckie życie (2pac)
Time is money – Czas to pieniądz
Timendi causa est nescire. - Niewiedza jest przyczyną lęku. (Seneca)
Timeo Danaos et dona ferentes. - Boję się Greków nawet, gdy przynoszą dary (nigdy nie ufam wrogom
To jest Twoje życie - to jest Twoje szczęście, wybór jest po Twojej stronie, a nie innych!
To kobieta wybiera mężczyznę, który ją wybierze. - Paul Geraldy
To miłość powinna motywować, każde zachowanie człowieka!
To myśli są tym, co szczęśliwie układa człowiekowi życie. - Marek Aureliusz
To nie doskonali, lecz niedoskonali potrzebują naszej miłości. - Oskar Wide
To nie sytuacja zewnętrzna, ale nasze własne myśli nas unieszczęśliwiają.
To nie Twoja sytuacja czy okoliczności zewnętrzne czynią Cię szczęśliwym lub nie, lecz Twoje usposobienie.
To, kim jesteś, decyduje o tym, kogo przyciągasz do Swojego życia! - sentencja zapożyczona
Tolle pecuniam, bella sustuleris. – Usuń pieniądze, usuniesz wojnę.
Tota vita discendum est mori – przez całe życie trzeba się uczyć umierać. (Seneka)
Tota vita discendum est mori. - Przez całe życie trzeba się uczyć umierać. (Seneca)
Totus Tuus – Cały Twój
Trahit sua quemque voluptas – każdy ulega swoim namiętnościom. (Wergiliusz)
Trahit sua quemque voluptas. - Każdy ulga swojej namiętności (każdy ma swoje upodobania). (Vergilius, Bukoliki)
Transire suum pectus mundoque potiri – wznieść się ponad granice ludzkich możliwości i przewodzić światu
Tres faciunt collegium – trzech tworzy stowarzyszenie (zwyczajowe i prawne minimum do założenia stowarzyszenia)
Tres faciunt collegium. - Trzech tworzy kolegium.
Tres faciunt collegium. - Trzy osoby tworzą stowarzyszenie (trzech stanowi zespół).
Treuga Dei – rozejm Boży
Trzeba być najpierw z samym sobą szczęśliwym, żeby być z kimś szczęśliwym. - sentencja zapożyczona
Trzeba iść przez życie tak cicho, aby nas Los nie zauważył
Trzeba mieć dużo cierpliwości, by się jej nauczyć
Trzeba mieć wyobraźnię miłosierdzia - Jan Paweł II
Trzeba umieć iść słoneczną stroną życia.
Trzymaj się z daleka od ciemności, nauczy Cię ślepoty
Tu dices – Ty tak powiesz
Tua res agitur, paries cum proximus ardet – o ciebie chodzi, gdy płonie dom sąsiada. (Horacy)
Tua res agitur, paries cum proximus ardet. - O ciebie chodzi, gdy płonie dom sąsiada. (Horatius)
Tunica proprior pallio est. - Bliższa tunika niż płaszcz (bliższa koszula ciału niż sukmana).
Tuta timens – bojąc się rzeczy bezpiecznych.
Twarda jest konieczność, ale dopiero zmuszony koniecznością może człowiek wykazać, co jest naprawdę wart. Żyć wedle swego widzimisię potrafi każdy
Twoi przyjaciele lub osoby, z którymi spędzasz czas, i jako dziecko, i jako dorosły, określą Twój los, Twoją przyszłość. Musisz więc być wybredny i bardzo starannie dobrać swoje otoczenie. - sentencja zapożyczona
Twoje wewnętrzne szczęście, pokój serca i umysłu oraz radość nie może zależeć od innych ludzi, żadnych sytuacji życia i świata zewnętrznego - rzeczywistości! - Jeśli będziesz tego doświadczał w teraźniejszości, będziesz całkowicie wolnym emocjonalnie i umysłowo człowiekiem!:)
Tworzeniu rzeczy wielkich sprzyja doświadczenie, genialnych - jego brak
Twój uśmiech jest posłańcem Twojej dobrej woli. Twój uśmiech rozjaśnia życie wszystkich, którzy go widzą. - Na podst. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi - Dale Carnegie
Twórz relacje - znajduj wspólne rzeczy, zainteresowania i wartości.
Tylko dla miłości nie ma przeszkód. - Mikołaj Gogol
Tylko dziecko kochamy za to, że jest, człowieka dorosłego za to, czym jest. -
Tylko sercem widzimy dobrze. Najważniejsze jest ukryte dla oczu. - autor: Antoine de Saint - Exupéry
Tylko szczęśliwi ludzie mogą dać szczęście innym. Tylko jeśli wiesz jak być szczęśliwym jesteś w stanie nauczyć tego kogoś innego. - Sebastian Schabowski
Tylko w miłości kompletne zero może być dla kogoś wszystkim. -
Tym co unieszczęśliwia człowieka są jego myśli.
The on­ly way to get rid of a tem­pta­tion is to yield to it. – Je­dyny sposób, żeby uwol­nić się od po­kusy to jej ulec.
The greater the obstacle, the more glory in overcoming it. – Im większa jest przeszkoda, tym większa chwała stoi za nią.
There are people who have money and people who are rich. – Są ludzie którzy mają pieniądze i są ludzie którzy są bogaci.
Time is what we want most, but what we use worst. – Czas jest tym czego chcemy najbardziej, ale wykorzystujemy najgorzej.
There are three kinds of lies: lies, damned lies and statistics. – Są trzy rodzaje kłamst: kłamstwa, wielkie kłamsta i statystyki.
The future starts today, not tomorrow. – Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.
The only way to have a friend is to be one. – Jedyny sposób by mieć przyjaciela, to być nim.
Tomorrow’s never promised so I started living for today. – Jutro nigdy nie jest obiecane więc zacząłem żyć dniem dzisiejszym.
Towar dotknięty musi być wzięty.
To nie jeździec, co nigdy nie spadł z konia.
Trafiła kosa na kamień.
Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.
Teraz i cnota nie popłaca.
Tonący brzytwy się chwyta.
Tak to bywa na tym świecie: każdy swoją biedę gniecie.
To, co dziś upadnie, jutro może się podnieść snadnie.
Trudno wilkiem orać.
Tylko stare panny nie boją sięstanu oblężenia.
Trzcinę zegnie burza, ale jej nie złamie.
Talk to a man about himself and he will listen to you for hours. Mów do człowieka o nim samym, a będzie cię słuchał godzinami.
The acquiring of culture is the developing of an avid hunger for knowledge and beauty. Nabywanie kultury to rozwijanie wielkiego głodu wiedzy i piękna.
The ancient historians gave us delightful fiction in the form of fact; the modern novelist presents us with dull facts under the guise of fiction. Starożytni historycy dali nam wspaniałą literaturę w postaci faktów; współcześni pisarze prezentują nam nudne fakty pod maską literatury.Oscar Wilde
The best men seek for truth all their lives long. Najwybitniejsi ludzie szukają prawdy przez całe swoje życie.
The best that one can say of most modern creative art is that it is just a little less vulgar than reality. Najlepsze, co można powiedzieć o większości nowoczesnych dzieł sztuki, to to, że są trochę mniej wulgarne niż rzeczywistość.Oscar Wilde
The Creeds are believed not because they are rational, but because they are repeated. W dogmaty wierzy się nie dlatego, że są racjonalne, ale dlatego, że są często powtarzane.Oscar Wilde
The discovery of America was the death of art. Odkrycie Ameryki było początkiem śmierci sztuki.Oscar Wilde
The early bird catches the worm. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.(wczesny ptak łapie robaka)
The future influences the present just as much as the past. Przyszłość wpływa na teraźniejszość w takim samym stopniu jak przeszłość.
The great superiority of France over England is that in France every bourgeois wants to be an artist, whereas in England every artist wants to be a bourgeois. Wielka przewaga Francji nad Anglią polega na tym, że we Francji każdy burżuj chce być artystą, podczas gdy w Anglii każdy artysta chce być burżujem.Oscar Wilde
The greatest event in the history of the universe was the evolution of gas into genius. Największym wydarzeniem w historii wszechświata była ewolucja gazu do postaci ducha.
The greatest fault is to be conscious of none. Największą winą jest być nieświadomym niczego.
The greatest fool is he who thinks he is not one and all the others are. Największym głupcem jest ten, kto myśli, że nim nie jest, a wszyscy inni są.
The less broth, the more spoons. Im mniej rosołu, tym więcej łyżek.
The majority of husbands remind me of an orang - utan trying to play the violin. Większość mężów przypomina mi orangutana próbującego grać na skrzypcach.
The more help man gets in his garden, the less it belongs to him. Im więcej pomagają człowiekowi w jego ogrodzie, tym mniej ten ogród należy do niego.
The Negro, thanks to his temperament, appears to make the greatest amount of happiness out of the smallest capital. Murzyn, dzięki swojemu temperamentowi, zdaje się uzyskiwać największą ilość szczęścia z najmniejszego kapitału.
The real tragedy of the poor is that they can afford nothing but self - denial. Prawdziwą tragedią ubogich jest to, że mogą sobie pozwolić jedynie na wyrzeczenia.Oscar Wilde
The rest is silence.Reszta jest milczeniem.William Shakespeare
The right man in the right place. Właściwy człowiek na właściwym miejscu.
The right man in the right place. Właściwy człowiek na właściwym miejscu.Austen Henry Layard
The terrible thing about the search for truth is that you find it. Najgorszy w poszukiwaniu prawdy jest moment, kiedy się ją znajduje.
The usual pretext of those who make others unhappy is that they do it for their own good. Częstą wymówką tych, którzy czynią innych nieszczęśliwymi, jest to, że robią to dla ich dobra.
The wealthiest are by no means the happiest. Najbogatsi bynajmniej nie są najszczęśliwsi.
The youth of America is their oldest tradition. It has been going on now for three hundred years. młodość Ameryki jest jej najstarszą tradycją. Trwa ona już trzysta lat.Oscar Wilde
There are only three ways by which an individual can get rich: by work, by gift, or by theft.Istnieją tylko trzy sposoby wbogacenia się: przez pracę, przez podarunek albo przez kradzież.
There are only two sure means of forgetfulness known to man: work and drink, and, of the two, work is the more economical.Ludziom są znane tylko dwa skuteczne sposoby zapomnienia: praca i alkohol, a z tych dwóch praca jest ekonomiczniejsza.
There is no place like home. Nie ma jak w domu.
There is no sin except stupidity.Jedynym grzechem jest głupota. Oscar Wilde
There is no smoke without fire.Nie ma dymu bez ognia.
There is nothing more horrible than imagination without taste.Nie ma nic okropniejszego niż wyobraźnia bez smaku.
There is nothing wrong with sobriety in moderation. Nie ma nic złego w umiarkowanej trzeźwości.
Those who are at war with others are not at peace with themself.Ci, co wojują z innymi, nie są w zgodzie z samym sobą.
Though all society is founded on intolerance all improvement is founded on tolerance.Jakkolwiek życie społeczne opiera się na nietolerancji, cały postęp wynika z tolerancji.
Time is on our side. Czas jest po naszej stronie.Willam Ewart Gladstone
To admire is the only way of imitating without losing originality.podziw to jedyny sposób imitacji bez utraty oryginalności.
To be happy at home is the most important condition of a good life. Być szczęśliwym w domu to najważniejszy warunek dobrego życia.
To be on the spot when the opportunity for greatness occurs is the essential thing. Istotną sprawą jest być na miejscu, kiedy pojawia się szansa na wielkość.
To be or not to be, that is the question. Być albo nie być, oto jest pytanie.William Shakespeare
To die for one`s theological beliefs is the worst use a man can make of his life. Umrzeć za swoje przekonania religijne to najgorsza rzecz, jaką człowiek może zrobić ze swoim życiem.Oscar Wilde
To like what you have is to have what you like. Lubić to, co się ma, to znaczy mieć to, co się lubi.
Truth crushed to earth will rise again. Prawda wdeptana w ziemię odrośnie.
Truth is always paradoxical.Prawda jest zawsze paradoksalna.
To laugh at men of sense is the privilege of fools. Śmiać się z rozumnych ludzi to przywilej głupców.
The gentleman calls attention to the good points in others; he does not call attention to their defects. The small man does just the reverse of this. Dżentelmen zwraca uwagę jedynie na czyjeś dobre strony, nie przywiązuje uwagi do słabych punktów. Mały człowiek robi odwrotnie.Konfucjusz
Tam dojdę, gdzie graniczą Stwórca i natura.Adam Mickiewicz
Ten zaś kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem.1 Kor 6,17
Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga, ten zaś, kto czyni źle, Boga nie widział.3 J 0,11
Ten, kto nie słucha Boga, nie ma światu nic do powiedzenia.Hans Urs von Balthasar
Ten, kto się modli, wiąże niebo i ziemię.Arnold Jansen
Ten, kto zamknął się w nienawiści, już się skończył! A narodził się do nowego życia ten, kto z piekieł nienawiści wyszedł na światło Boże.Stefan kard. Wyszyński
Ten, który dla nas zechciał się narodzić, nie chciał, abyśmy Go nie rozpoznali i dlatego tak się ukazuje, by ten wielki sakrament dobroci Bożej nie stał się przyczyną wielkiego pobłądzenia.św. Piotr Chryzolog
To jest okropne: nie wierzę w Boga, a jednak żyję i myślę tak, jakbym w Niego wierzył.Wiktor Welskij
To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych.Łk 16,15
To, co jest modlitwą, ukrywa się głęboko w naszej duszy i znane jest tylko Bogu; niekoniecznie wyraża się w słowach lub w innych znakach...Jan Zieja
Trochę wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy - sprowadza do Niego z powrotem.Ludwik Pasteur
Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie.Jk 5, 7 - 8
Trzeba tylko iść naprzód, w ciemnościach trochę na oślep i próbować czynić dobrze. Jeśli zaś idzie o resztę, trwać i zdać się na Boga.Albert Camus
Twój Bóg wisi jak owoc na drzewie zachwala chciwość i smak piękna od niedawna siedzi z ewangelią w twym portfelu na czekach PKO jak cesarzFranciszek Kamecki
Ty możesz robić to, czego ja nie potrafię. Ja mogę robić to, co się tobie nie udaje. Wspólnie możemy dla Pana Boga dokonać czegoś zupełnie wspaniałego.Matka Teresa z Kalkuty
Ten, kto daje i odbiera jest...BOGIEM.mrocjend
Tych których miłujesz, żyją w miłosierdziu.Paulina Galara
Także najmocniejszy człowiek w ciężkich czasach potrzebuje wsparcia innych.Julis Segal
Talent rośnie w samotności, charakter wśród ludzi.Johann Wolfgang von Goethe
Talent wypracowuje, geniusz stwarza.Robert Schumann
Telewizja w towarzystwie jest dziełem zbiorowym ludzi milczących.Louise Martini
Ten zasługuje na miano silnego człowieka, kto umiał z wroga uczynić przyjaciela.Aboth de Nathan
Teolog, który nie kocha sztuki, poezji, muzyki, natury, taki teolog może być niebezpieczny.Josef Kard. Ratzinger
To człowiek jest człowiekowi najbardziej potrzebny do szczęścia.Paul Thomas d`Holbach
To duch religijny i moralny tworzy ludzką jedność.André Frossard
To jest jedno wielkie złodziejstwo, gdy chrześcijanie wydają bezmyślnie pieniądze, podczas gdy wokół nich panuje bieda i nędza.Rupert Mayer
To smutne, że głupcy są tacy pewni siebie, a ludzie rozsądni tacy pełni wątpliwości.Bertrand Russel
To właśnie rozumienie wynosi człowieka ponad resztę istot wrażliwych i daje mu przewagę i panowanie, jakie posiada nad nimi.John Locke
To za sprawą bezinteresownego poświęcenia ludzie nawiązują łączność między sobą.Antoine de Saint-Exupery
To, co czyni się dzieciom, one uczynią społeczeństwu.K. Menniger
Tonem podstawowym w harmonii rodzinnej musi być zawsze krzyk dziecka, inaczej będzie brakować najważniejszego głosu.Johann Nepomuk Nestroy
Tradycja jest systemem, który ma zapobiec, aby dzieci nie prześcignęły rodziców.Ephraim Kishon
Tragizm rodu ludzkiego: na ogół człowiek jest mądry jednostronnie, ale głupi wielostronnie.Ludwik Hirszfeld
Trzeba była tysiąclecie, aby człowiek nauczył się panować nad przyrodą - czynić sobie Ziemię poddaną - jak mówi Biblia. Nadeszła chwila, aby opanował swe panowanie, a to niezbędne przedsięwzięcie wymaga nie mniejszej dzielności i niezłomności, niż dzieło podbicia przyrody.Paweł VI
Trzeba dziewięciu miesięcy, żeby stworzyć człowieka, wystarczy jeden dzień, żeby go uśmiercić.Ladislaus Boros
Twierdzę, że bogactwo nie jest dobrem; gdyby nim było. czyniłoby ludzi dobrymi.Seneka Starszy
Twoja ludzka wolność zobowiązuje cię do czynienia dobra.
Ty sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła i ziele dla pracy człowieka, aby z ziemi dobywał chleb.Ps 104,14
Tylko człowiek, który kochał, umiera jak człowiek.Antoine de Saint-Exupery
Tylko niektórzy ludzie umieją znieść dobrobyt. Innych ludzi, oczywiście.Mark Twain
Tylko poważny stosunek do cierpienia upoważnia człowieka do żartu.
Tylko przy związaniu się na stałe człowiek może się rozwijać, może wzrastać miłość, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa i nadzieja.Christian Schütz
Tylko to dostojeństwo jest rzeczywiste, które nie maleje przez ludzką obojętność.Dag Hammarskjöld
Tylko to dzieło czegoś jest warte, z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć.Adam Mickiewicz
Tylko w zbiorowości poznajemy naturę: tylko zbiorowo przeżywamy prawdziwe człowieczeństwo.Johann Wolfgang von Goethe
Tylko wtedy łatwo jest żyć z człowiekiem, kiedy nie uważa się siebie za lepszego od niego ani jego za lepszego od siebie.Lew Mikołajewicz Tołstoj
Taniej jest mieć własne zdanie niż własną willę. A mimo to, więcej ludzi ma własną willę niż własne zdanie!G. Laub
To, co najważniejsze, nie może byc na łasce tego, co mniej ważne.J. W. Goethe
Trzeba działać jak człowiek myślący, trzeba myśleć jak człowiek czynu.Bergson Henri
To, co wciąż robimy, stanowi o nas.Arystoteles
Ten jest z ojczyzny mojej. Jest człowiekiem.Antoni Słonimski
Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej.Albert Einstein
Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.Albert Einstein
Ta różnica: drzwi lekarza nie powinny być nigdy zamknięte, drzwi kapłana powinny być zawsze otwarteVictor Hugo
Tylko biedak może pojąć wstydliwość biedy, gorszą od hańby grzesznika.Mario Puzo "Mamma Lucia"
Trzeba mieć odwagę by kimś być...i my ją mamy!cassiopea
test
To właśnie jest wolność - czuć czego pragnie serce i nie baczyć na to co pomyślą inni.Paulo Coelho
Tam sięgaj gdzie wzrok nie sięga:Łam, czego rozum nie złamie.A. Mickiewicz
Telewizja zmieniła kółko rodzinne w półkola.Coward N.
Trzeba dojrzeć, żeby obejrzećmadola
Tylko życie dzieli nas od śmierci
To w co wierzymy to tak naprawdę tylko kwestia tego gdzie się mieszka i tego co mówią od dzieckaAdrian Amrugiewicz
Trzeba trzymac sie razem w kupie, bo kupy nikt sie nie dotyka.Krzysztof Wdowiak
Tylko te drzwi pozostaną zamknięte, do których nie pukałeś.
To co zwiemy różą, pod inną nazwą równie by pachniało.William Shakespeare
Tam gdzie nie ma nic, widać najwięcej.Radek B.
To co czynimy, nie jest nigdy rozumiane. Jedynie chwalone lub ganione.Fryderyk Nietzsche
Tylko martwi widzieli koniec wojny.Platon
Tragedia: zakochać się w twarzy, a ożenić z całą dziewczyną.Julian Tuwim
Trzymać kobietę za słowo, a węgorza za ogon? na jedno wychodzi.Przysłowie
Trzeba kobiety znać, albo je kochać, trzecie nie istniejeWaldemar Łysiak
To nie kobiety są niezrozumiałe, tylko mężczyźni niedomyślni.
Tu nie chodzi o klucz, ale o kobietę stojącą za drzwiami.Connie Posey- Z dziennika Ellen Rimbauer
Tabula rasa et plana et polita. Tablica czysta, płaska i gładka.Albert Wielki
Tota vita discendum est mori. Przez całe życie trzeba się uczyć umierać.Seneka Młodszy
Tres faciunt collegium. Trzech tworzy kolegium.
Truth is always paradoxical. Prawda jest zawsze paradoksalna.
Tua res agitur, paries cum proximus ardet. O ciebie chodzi, gdy płonie dom sąsiada.Horacy
Tak długo przebaczamy, jak długo kochamy.François de la Rochefoucald
Takie oto jest pierwsze przykazanie miłości: prosić tylko o to, co uczciwe i czynić tylko to, co uczciwe.Cyceron
Tam gdzie jest miłość, nie ma biedy.Przysłowie arabskie
Tam gdzie jest miłość, nie ma cierpienia, a jeśli nawet jest, to samo staje się przedmiotem miłości.Augustyn
Ten którego się kocha jest wciąż niewidzialny.Jan Twardowski (ur. 1915)
Ten, kto wyrzeka się całkowicie miłości, jest chory nie mniej od tego, kto oddaje się jej nadmiernie.Eurypides
Ten, który kocha staje się zaślepiony wobec przedmiotu swojej miłości.Platon
Tragedią miłości nie jest śmierć. Tragedią miłości nie jest rozłąka. Tragedią miłości jest obojętność.William S. Maugham
Tragedią życia jest nie to, że ludzie umierają, lecz to, że przestają kochać.William Maugham
Trzeba długich lat, żeby zniszczyć czyjąś miłość. Jednak żadne życie nie jest dostatecznie długie, by można było w nim odpokutować zabicie miłości, które jest czymś więcej niż tylko zabójstwem. Jeżeli chcesz być kochany, kochaj sam.Seneka Młodszy
Twoja bojaźń o mnie jest twoją miłością do mnie.Nemer Ibn El Barud
Ty tylko pewnego rodzaju przykrość nie być kochanym. Prawdziwym nieszczęściem jest - nie kochać.A. Camus
Takiej miłości każdy młodzian czeka.Tak być kochaną chce być dziewczyna.I czemuż w najskrytszym z popędów człowieka.Tkwi strasznego przyczyna?Johann Wolfgang Goethe
To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu.Jan Paweł II
Trudno żyć bez miłości której się tak pragnie ...Róża
Tylko w miłości kompletne zero może być dla kogoś wszystkimSamantha
To z tęsknoty, brak miłości, tej wiernejludzie wpadli w pościg miłości przez InternetAdrian Amrugiewicz
Trudna jest miłość i z nią egzystencja,lecz trudniejszy jest jej brak lub brak na nią miejsca.Adrian Amrugiewicz
To nie miłość jest ślepa tylko ludzie są ślepi na miłość.Arthur
Ten, kto kocha rozumie, nie tyle zważa na dary kochającego, ile na samą miłość tego, kto daje.Tomasz à Kempis
Tylko ślepi mogliby prawdziwie i trwale kochać.Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Tylko głodny dobrze pozna świat.[koreańskie]
Ten się śmieje, kto ma zęby.Krystian Fred
Ten, kto kłamie w twoim interesie, będzie kłamał i przeciwko tobie.Edward Morgan Forster
To dusza czyni ludzi bogatymi.[łacińskie]
Ten, co gebą ciągle kłapie, wart jest, aby go wrzucono do wody.[gruzińskie]
Tysiąc jest dróg do błędu. [polskie]
Ten jest bogaty, który nic nie pragnie.[polskie]
Ten co chwali w oczy, jest posłańcem diabła.[gruźińskie]
Tam gdzie jest wielka miłość, są i wielkie nadzieje. Willa Cather
Ty i Ja spośród tysięcymocno trzymamy się za ręce,niezwykły dzień, doniosła chwilai szept nieśmiały: miły...miła...Odtąd już razem zawsze i wszędzie.Tak miało być i tak niech będzie.Bolesław Leśmian
Trzeba długich lat, żeby zniszczyć czyjąś miłość.Jednak żadne życie nie jest dostatecznie długie, by można było w nim odpokutować zabicie miłości, które jest czymś więcej niż tylko zabójstwem.Elias Canetti
Tak w każdym miejscu i o kazdej dobie,Gdziem z tobą płakał, Gdziem się z tobą bawił,wszędy i zawsze będe ja przy tobie,Bom wszedzie cząstkę mej duszy zostawił.Adam Mickiewicz
Trzeba coś stracić, by coś docenić, żeby odzyskać, trzeba się zmienić.
To nie wszystko kręci sie wokół miłości, lecz miłość wokół wszystkiego.
Talent bez chęci jest jak studnia bez wody.Bożenka (Polanka)
To, że milczę, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzeniaAntygon
To co kochamy mówi nam jacy jesteśmy.
To, że milczę, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia.Jonathan Carroll
Tylko od nas zależy,czy będziemy ubożsi o jeden dzień,czy też bogatsi o to,czego w nim dokonaliśmy. Agnieszka Lisak
Tu róża betonu nie wyrośnie, a upadły anioł nie odleci, skazani na sukces jak martwi poeci.memento_mori
Ten, kto ma sojuszników, nie jest całkiem niezależny.Harold Wilson
Technika dojdzie kiedyś do takiego poziomu,że człowiek będzie się mógł obejść bez samego siebie.Stanisław Lem
Trzeba być sobą. Zawsze sobą, z całej siły sobą, tym bardziej, im jest ciężej; nie przesiadywać się w cudze losy...Stanisław Lem
Tylko głupcy bywają uczciwi. Człowiek rozumny jedynie stwarza pozory uczciwości, gdyż wie, o co w rzeczywistości toczy się gra w tym zakłamanym świecie.Andrzej Klawitter
To co jest bardizej cywilizowane nie znaczy, że jest bardziej ludzkie.
To, co nazywamy człowieczeństwem, bywa często zezwierzęceniem.Piotr Rudnicki
To, co wiem posiąść może każdy. Tylko serce me jest moją wyłącznie własnością.J.W Goethe
Tylko nadzieja przemienia w złoto nawet najbardziej zaśniedziałe sprężyny ludzkich marzeń.
Ten, kto zna ludzi, jest doświadczony, ten kto zna sam siebie, jest oświecony.
Ten jest wolny, kto nie oddał sie w niewolę samemu sobie.Senake
Taniec to nieme wyznanie miłości.
Ty i ja-Słonce i Ziemia. Słońce bez Ziemi może żyć. Ziemia bez Słońca umiera.iza
Tylko w miłości kompletne zero może być dla kogoś wszystkim.Jadwiga Rutkowska
To kobieta wybiera mężczyznę który ma ją wybrać.
Tęsknota to najdokładniejszy sposób pomiaru miłości.Grzonek


Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadasz się na używanie plików cookie. Przeczytaj politykę cookies.