Cytaty na tatuaż litera: s

Znajdziecie tu zbiór najciekawszych cytatów, podzielonych alfabetycznie, które mogą stać się pięknymi tatuażami.

Cytaty podzielone są alfabetycznie, kliknij konkretną literę, aby wyświetlić cytaty zaczynające się na tą literę.

Jakiego cytatu szukasz?
*przy wyszukiwaniu używaj polskich znaków
Cytaty na tatuaż
Sacra populi lingua est – język ludu jest rzeczą świętą. (Seneka Starszy)
Sacra populi lingua est. - Język ludu jest święty (święte jest to, co mówi lud). (Seneca Starszy)
Saepe creat molles aspera spina rosas. - Często osty kolec wydaje delikatne róże. (Ovidius)
Saepe est etiam sub palliolo sordido sapientia. – często jest tak, że pod płaszczem ubogim mądrość się skrywa.
Saepe morborum gravium exitus incerti sunt – jak się zakończy ciężka choroba jest często niepewne (mimo, że pacjent ciężko choruje, zawsze może wyzdrowieć)
Saepe ne utile quidem est scire quid futurum sit. - Często niekorzystnie jest znać to, co będzie w przyszłości. (Cicero)
Saepe stilum vertas. - Często odwracaj rylec (często wymazuj, co napisałeś
Salus aegroti suprema lex esto – zdrowie chorego najwyższym prawem
Salus populi suprema lex [esto]. - Dobro ludu [niech będzie] najwyższym prawem (dla konsulów). (Cicero, O prawach)
Salus populi suprema lex esto – dobro ludu najwyższym prawem. (Cyceron)
Salus populi suprema lex esto. - Dobro ludu niech będzie najwyższym prawem.
Salus rei publicae suprema lex esto – dobro państwa najwyższym prawem (Cyceron)
Salus rei publicae suprema lex esto. - Dobro Rzeczypospolitej niech będzie najwyższym prawem.
Salus rei publicae suprema lex. - Dobro republiki najwyższym prawem.
Sapere aude – odważ się być mądrym (Horacy)
Sapere aude. - Miej odwagę być mądrym (posłuchaj głosu mądrości). (Horatius, Listy)
Sapiens nihil affirmat quod non probat. - Mędrzec nie potwierdza czego nie udowodnił.
Sapienta ars vivendi putanda est – mądrość należy uważać za sztukę życia
Sapienti sat – mądremu wystarczy. (Plaut), mądrej głowie dość dwie słowie (zob. Dictum sapienti sat)
Sapienti sat. - Mądremu wystarczy [jedno słowo] (mądrej głowie dość dwie słowie). (Plautus)
Satis verborum – wystarczy słów.
Satis verborum. - Wystarczy słów.
Satius enim esse impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnari. - Lepiej pozostawić bezkarnym występek zloczyńcy, niż skazać niewinnego.
Scientiae radices amarae, fructus dulces – Wiedzy korzenie niemiłe, owoc słodki.
Scio me nihil scire – wiem, że nic nie wiem (Sokrates)
Scio me nihil scire. - Wiem, że nic nie wiem. (Socrates)
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem. - Znać prawa to nie znaczy trzymać się słów ustawy, ale jej treści i mocy działania.
Scribendi recte sapere est et principium et fons. - Początkiem i źródłem dobrego pisania jest mądrość. (Horatius, Ars poetica)
Scribere scribendo, dicendo dicere disces – pisać uczysz się pisząc, mowy – mówiąc
Scripta publica probant se ipsa. - Dokumenty urzędowe świadczą same za siebie (same z siebie są dowodami).
Se contentus est sapiens – mędrzec zadowala się sobą. (Seneka)
Se contentus est sapiens. - Mędrzec zadowala się sobą. (Seneca)
Se ipsum vincere difficile est. - Ciężko jest przezwyciężyć samego siebie.
Secundum naturam est commoda cuiusque rei eum sequi, quem sequentur incommoda. - Naturalne jest, aby ten czerpał korzyści z rzeczy, kto ponosi związane z nią ciężary.
Sekret szczęścia polega na tym, żeby robić to co się lubi lub lubić to co się robi. I to nie Twoja sytuacja i zewnętrzne okoliczności czynią Cię szczęśliwym lub nie, ale Twoje usposobienie...
Semel emissum volat irrevocabile verbum – słowo raz wypowiedziane nie powraca. (Horacy)
Semel emissum volat irrevocabile verbum. - Raz wypowiedziane słowo nie powraca (nie można go cofnąć). (Horatius, Listy)
Semel heres semper heres. - Kto raz zostanie dziedzicem, pozostaje nim na zawsze.
Semper avarus eget – skąpiec zawsze cierpi niedostatek. (Horacy)
Semper avarus eget. - Skąpiec zawsze cierpi niedostatek (skąpcowi zawsze mało). (Horatius, Listy)
Semper fidelis – zawsze wierny
Semper in altum – zawsze wzwyż
Semper invicta – zawsze niezwyciężona (dewiza, obecna w herbie Warszawy)
Semper paratus – zawsze gotowy
Seniores priores – starsi mają pierwszeństwo.
Sens życia i wiara w człowieka nie bierze się z pustki, lecz z pielęgnowania tradycji i ocalania pamięci zbiorowej, która stanowi o przyszłości i wielkości narodu. (Jerzy Waldorff)
Sensu stricto – w ścisłym znaczeniu.
Sententia facit ius (inter parte). - Wyrok tworzy prawo (między stronami).
Sequens mirabitur aetas. - Kolejny wiek będzie zadziwiony.
Sequitas sequitur legem. - Sprawiedlwość idzie za prawem.
Sera parsimonia in fundo est. - Za późno na oszczędzanie, kiedy widać dno (zachęta do przezorności). (Seneca, Listy moralne)
Serce drugiego człowieka można otworzyć tylko przez miłość.
Serce ma swoje racje, których rozum nie ma. - autor: Blaise Pascal
Serce nigdy nie ma zmarszczek. Ono ma blizny. - sentencja zapożyczona
Serce nigdy nie ma zmarszczek... ono ma blizny. - Colette
Sero sapiunt Phryges. - Późno mądrzeją Frygowie (mądry Polak po szkodzie).
Sero venientibus ossa – kości (zostają) dla tych, którzy przychodzą za późno (na ucztę); kto późno przychodzi, ten sam sobie szkodzi
Serva me, servabo te
Serviatus status brevis est – Trzeźwość jest stanem przejściowym
Si ad naturam vives, numquam eris pauper – jeśli będziesz żyć w zgodzie z naturą, nigdy nie będziesz ubogi. (Seneka)
Si ad naturam vives, numquam eris pauper. - Jeśli będziesz żyć w zgodzie z naturą, nigdy nie będziesz ubogi. (Seneca)
Si apud bibliothecam hortulum habes, nihil deerit. - Jeśli masz przy bibliotece ogródek, niczego ci nie zabraknie. (Cicero)
Si Deus pro nobis, quis contra nos? – jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? (Św. Paweł)
Si duo faciunt idem, non est idem – gdy dwaj robią to samo, to nie jest to samo. (Terencjusz)
Si duo faciunt idem, non est idem. - Jeśli dwóch ludzi czyni to samo, to nie jest to to samo (ta sama praca wykonywana jest inaczej). (Terentius)
Si in ius vocat ito. - Kto został wezwany przed sąd niech się stawi.
Si non iurabis, non regnabis – jeżeli nie zaprzysięgniesz, nie będziesz panował
Si parva licet componere magnis – jeśli się godzi porównywać rzeczy małe z wielkimi.
Si tacuisses, philosophus mansisses – gdybyś milczał, byłbyś filozofem (a tak odezwaniem się ujawniłeś głupotę)
Si tacuisses, philosophus mansisses. - Gdybyś milczał, byłbyś nadal filozofem.
Si vis amari, ama! – chcesz być kochanym, kochaj! (Seneka)
Si vis amari, ama. - Jeśli chcesz być kochany, kochaj. (Seneca)
Si vis pacem, para bellum – jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny (Wegecjusz)
Si vis pacem, para bellum. - Jeśli pragniesz pokoju, gotuj się do wojny. (Wegecjusz)
Si vis pacem, para iustitiam – chcesz pokoju, czyń sprawiedliwość
Sibi omino similis
Sic itur ad astra – tak się idzie do gwiazd. (Wergiliusz)
Sic itur ad astra. - Tak idzie się do gwiazd (pochwała męstwa). (Vergilius)
Sic transit gloria mundi – tak przemija chwała tego świata
Sic transit gloria mundi. - tak przemija chwała (tego) świata.
Sicut mater, ita et filia eius – jaka matka, taka córka. (Ezechiel)
Sicut mater, ita et filia eius. - Jaka matka, taka córka. (Ezechiel)
Siedliskiem przyjaźni jest serce, ale dochodzimy do niej drogą zrozumienia. - sentencja zapożyczona
Signum temporis – znak czasu.
Silent leges inter arma. - Milkną prawa w szczęku broni.
Silva rerum – las rzeczy.
Similia similibus curantur – podobne leczy się podobnym (zasada medycyny ludowej: czymżeś się struł, tym się lecz) (homeopatia)
Similia similibus curantur. - Podobne leczy się podobnym (homeopatia).
Simplicitas legibus amica. - Prostota (ustaw) sprzyja przepisom prawnym.
Sine ira et studio – bez gniewu i namiętności (Tacyt, Roczniki – zapewnienie o bezstronności autora)
Sine labore non erit panis in ore – bez pracy nie będzie chleba w ustach (polskie: Bez pracy nie ma kołaczy)
Sine pennis volare haud facile est. - Bez piór latać niełatwo. (Plautus, Punijczyk)
Sit nox cum somno, sit sine lite dies – niech noc nie będzie bezsenna, a dzień upłynie bez kłótni. (Marcjalis)
Sit nox cum somno, sit sine lite dies. - Niech noc nie będzie bezsenna, a dzień upłynie bez kłótni. (Marcjalis, Epigramy)
Sit tibi terra levis. – dosł. niechaj tobie ziemia lekka – niech ci ziemia lekką będzie. (Marcjalis za Eurypidesem)
Societas delinquare non potest. - Stowarzyszenie nie może dopuścić się wykroczenia.
Socii mei socius non est socius meus. - Wspólnik mojego wspólnika nie jest moim wspólnikiem.
Sola ratio perfeca beatum facit. - Tylko doskonały rozum czyni cżłowieka szczęśliwym. (Seneca, Listy)
Sola ratio perfecta beatum facit – tylko doskonały rozum czyni człowieka szczęśliwym. (Seneka)
Solus contra omnes – sam przeciw wszystkim
Speech is silver, silence is golden – Mowa jest srebrem, milczenie złotem
Spełnienie pragnienia bez pozytywnego wyobrażenia o nim prowadzi do porażki. Jeśli Twoje pragnienie stoi w sprzeczności z wyobrażeniem to ostatnie okaże się zawsze silniejsze - Prawo odwrotnego skutku.
Spiritus flat ubi vult – duch tchnie, kędy chce. (Św. Jan)
Spiritus promptus, caro autem infirma. - Duch ochoczy, ale ciało słabe. (ostrzeżenie Chrystusa dla apostołów)
Spokój zaczyna się właśnie tam, gdzie kończy się ambicja
Spotykając ludzi musisz się autentycznie cieszyć jeśli chcesz, aby oni także cieszyli się, ze spotkania z Tobą. - Na podst. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi - Dale Carnegie
Spraw, aby każdy dzień miał szansę stać się najpiękniejszym dniem twojego życia
Sprzątanie w domu, w którym dorastają dzieci, jest jak odśnieżanie chodnika zanim przestanie padać. (Phyllis Diller)
Sprzątanie w domu, w którym dorastają dzieci, jest jak odśnieżanie chodnika zanim przestanie padać. Phyllis Diller
Spróbuj zapalić maleńką świeczkę, zamiast przeklinać ciemność
Stare grzechy mają długie cienie.
Starość nadchodzi powoli, młodość przebiega szybko.
Stat magni nominis umbra. - Pozostał tylko cień wielkiego nazwiska. (Lukan)
Strachem można wymusić uległość, ale tylko nadzieją zangażowanie
Stulti timent fortunam, sapientes ferunt. - Głupi boją się losu, mądrzy go znoszą. (Publilius Syrius)
Stultior stulto fuisti, qui tabellis crederes! - Głupszy od głupiego, kto wierzy w to, co napisane!
Stultitia est venatum ducere invitas canes. - Głupotą jest brać niechętne psy na polowanie (przymuszać kogoś do przyjemności).
Stultum est timere quod vitare non potes. - Głupio bać się tego, czego nie możesz uniknąć. (Publilius Syrus)
Stultum facit fortuna, quem perdere vult – kogo los chce zgubić, tego głupcem czyni. (Publiliusz Syrus)
Stultum facit fortuna, quem perdere vult. - Kogo los chce zgubić, tego głupcem czyni. (Publilius Syrus)
Suae quisque fortunae faber – każdy jest kowalem własnego losu
Sub specie aeternitatis – z punktu widzenia wieczności.
Sukces również bywa karany: trzeba spotykać się z ludźmi, których przedtem można było ignorować. (John Updike)
Sukces to spełnienie twoich marzeń, a szczęście to dążenie do nich. - Bertrand Russel
Summum ius summa iniuria. - Najwyższe prawo (bywa) najwyższym bezprawiem.
Summum ius summa iniuria. - Najwyższe prawo [to] najwyższa niesprawiedliwość (zbyt surowa kara jest krzywdą). (Cicero)
Summum ius, summa iniuria – najwyższe prawo to najwyższa niesprawiedliwość; ścisłe trzymanie się litery prawa prowadzi do wydawania krzywdzących wyroków.
Sumptus censum ne superet. - Niech twoje wydatki nie przekraczają dochodu.
Superbia In Proelia – Dumni w walce
Superficies solo cedit. - To, co na powierzchni, przypada gruntowi (= właścicielowi gruntu).
Superflua non nocent – nadmiar nie szkodzi
Superflua non nocent. - Nadmiar nie szkodzi.
Sursum corda – nie traćcie ducha, odwagi
sursum corda – w górę serca; nie traćcie ducha. Jeremiasz
Sursum corda! – w górę serca! – nie traćcie ducha. (Jeremiasz)
Sus Minervam docet – świnia poucza Minerwę.
Sus Minervam docet. - Świnia poucza Minerwę.
Sustine et abstine – cierp i panuj nad sobą. (Epiktet)
Sustine et abstine. - Znoś i powstrzymuj się (cierp i panuj nad sobą, zawsze zachowuj spokój ducha). (Epiktet)
Suum cuique. - Każdemu swoje (to, co mu się należy). (Cato Maior)
Suus cuique mos est. - Każdy ma swój zwyczaj. (Terentius)
Szczęścia nie należy szukać w lepszych warunkach otoczenia i w świecie zewnętrznym, tylko w sobie...
Szczęście i dobre samopoczucie człowieka zależy od tego jak myśli o problemie, o sobie i o drugim człowieku, o sytuacji, zdarzeniach, które go spotykają o otaczającej go rzeczywistości, świecie zewnętrznym, środowisku w którym żyje oraz od tego jak postrzega każdą chwilę swojego życia i jak ją wykorzystuje, traktuje, jak patrzy na swoją przyszłość czy z nadzieja i wiarą czy nie...
Szczęście człowieka pochodzi z jego wnętrza, czystego serca i sumienia, a nie z samozadowolenia czy aprobaty zewnętrznej.
Szczęście i błogosławieństwo spotyka nas wtedy, gdy żyjemy zgodnie ze słowem Bożym. - Pastor Ewangelicki
Szczęście jest do odkrycia w naszym wnętrzu, a nie na zewnątrz w materialnym świecie!
Szczęście jest jak echo, które odzywa się jak dajemy samego siebie! -
Szczęście jest jak echo, które odzywa się, kiedy dajemy samych siebie. - Phil Bosmans
Szczęście jest podobne do motyla. Gdy zanim gonisz, odlatuje i ukrywa się, gdy jednak dasz mu spokój i zajmiesz się pożytecznymi rzeczami, zakradnie się z tyłu i usiądzie Ci na ramieniu. - Fritz Ridenour "Jak mogę cieszyć się życiem
Szczęście jest to stan umysłu powodowany świadomością pozostawiania po sobie w każdej chwili życia czegoś dobrego.
Szczęście małżeńskie polega na talencie do przyjaźni. - Friedrich Nietzsche
Szczęście nie jest nigdy czymś danym. Wypływa z aktywności ludzkiej. Najczęściej utożsamia się je z wykonywaną z własnego wyboru pracą, miłością, spokojem wewnętrznym oraz radością.
Szczęście przychodzi do tego kto za nim nie goni. - sentencja zapożyczona
Szczęście to jedyna wartość, która się mnoży, jeśli się ją dzieli. - Albert Schweitzer
Szczęście to jest sposób myślenia, a nie rzecz, którą dostajemy.
Szczęście to nie jest to co zdarza się w Twoim życiu, ale to co myślisz o tym co się zdarza w twoim życiu, jest to kwestia interpretacji...
Szczęście to nie stacja kolejowa, na której wysiadasz, lecz sposób w jaki podróżujesz.
Szczęście to nie znaczy mieć coś, tylko kogoś.
Szczęście to postępująca realizacja wartościowej idei lub celu. - Brian Tracy
Szczęście w życiu nie polega na tym, żeby być kochanym. Największym szczęściem jest kochać. - Sigrid Undset
Szczęście występuje gdy to, co myślisz, to co mówisz i to co robisz jest w harmonii. - Mahatma Gandhii
Szczęśliwy, komu pośród życia skwaru, bukiet przyjaźni nie zwiędnie u boku. - sentencja zapożyczona
Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął. - z Księgi Przysłów
Szczęśliwymi ludźmi są tylko Ci, którzy umieją cieszyć się każdym trwającym dniem. Nie Ci, którzy nałogowo planują swoją przyszłość w nieskończoność i nie Ci, którzy ciągle wracają do swojej przeszłości. Życie to teraźniejszość, więc ciesz się nią i żyj! :) - na podst. listu Anety Styńskiej
szkoda marzeń, które się nie spełniają
Szkoda, że koleje losów nie mają biletów powrotnych.
Są dwa serca - ich ciągłe nieustanne bicie zdaje się w dwóch jestestwach jedno tworzyć życie. George Byron
Słodkie życie, słono kosztuje.
Słowa są najpotężniejszą bronią, jaką ludzkość się posługuje.
Słuchanie jest jak pieszczota- to przyjęcie dotyku kogoś drugiego
Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. – Sukces to zdolność do przechodzenia od jednej porażki do następnej bez utraty entuzjazmu.
Siła złego: dwóch na jednego.
Stara miłość nie rdzewieje.
Są rzeczy, o których się filozofom nie śniło.
Szczęśliwy, kto się tym krzepi, że za grobem będzie lepiej.
Strach ma wielkie oczy.
Strzeżonego Pan Bóg strzeże.
Skromna jak święta Agnieszka, a diabeł w niej mieszka.
Słuchaj uchem, a nie brzuchem.
Szewc bez butów chodzi.
Swój (zawsze) do swego ciągnie.
Siadła mucha na wole i mówi: orzemy.
Stara panna i z kamieniami na drodze się wadzi.
Szuka okularów, a ma je na nosie.
Swój zawsze do swego ciągnie.
Strachy na lachy.
Starość nie radość (śmierć nie wesele).
Saper tylko raz się myli.
Serce nie sługa.
Słowo się rzekło, kobyłka u płotu.
Służba nie drużba.
Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie.
Scandal: something that has to be very bad to be very good.Skandal: musi być okropny, żeby był dobry.
Science is organized knowledge. Nauka to zorganizowana wiedza.
Self - respect is at basis of good manners. Szacunek do samego siebie jest podstawą dobrych manier.
Solitude is fine when you are at peace with yourself and have something definite to do. Samotność jest piękna, kiedy jesteś w zgodzie z samym sobą i masz coś konkretnego do roboty.
Some people always look for a job and always avoid work. Niektórzy ludzie zawsze szukają posady i zawsze unikają pracy.
Some people have nothing else but experience.Niektórzy ludzie nie mają nic prócz doświadczenia.
Sometimes tolerance is another name for indifference. Czasami tolerancja jest inną nazwą obojętności.
Suffering is an essential ingredient of life, the genuine yeast which cannot be replaced by any ersatz. Cierpienie jest istotnym składnikiem życia, prawdziwymi drożdżami, których nie można zastąpić żadnym ersatzem.
Sen? mara, Bóg? wiara.Przysłowie
Si Deus pro nobis, quis contra nos? jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? św. Paweł z Tarsu
Silną twierdzą jest nasz Bóg, Dobrą tarczą i bronią.Marcin Luter
Siła chrześcijaństwa objawia się w tym, że potrafi w świadomości jednostek ludzkich budować zapory przeciwko nienawiści.Leszek Kołakowski
Skoro przyjdziemy do Ciebie, ustanie ta wielkość słów, które wypowiadamy, nie dosięgając Ciebie, Ty jeden będziesz wszystko we wszystkim i bez końca będziemy wypowiadali jedno, chwaląc Cię w jedności i w Tobie stawszy się jednością, Panie, Boże jedyny, Boże Trójco.Augustyn
Sławnym jest się wtedy, gdy jest się znanym ludziom, których - dzięki Bogu - nie zna się osobiście.Thornton Niven Wilder
Słowo Boże i modlitwa chrześcijan utrzymują świat.Marcin Luter
Słowo Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.1 P 1,25
Słowo, które jest wspaniałym darem Bożym, ma być słoneczne i lecznicze.Stefan kard. Wyszyński
Służenie Bogu w ludziach jest największym szczęściem, wybraniem i radością.Teresa Strzembosz
Spomiędzy dwojga ludzi, którzy nie mają doświadczenia Boga, ten, który przeczy Jego istnieniu, jest być może najbliżej Niego.Simone Weil
Spraw, abym poznał siebie, spraw abym poznał Ciebie.Augustyn
Sprawiedliwy w ciszy Gdy wzywa Boga, Bóg widzi, Bóg słyszy, Bóg schodzi.Wacław Szymanowski
Starajcie się posiąść w obfitości te dary, które się przyczyniają do zbudowania Kościoła.1 Kor 14,12
Stawiamy Bogu tysiące pytań, zapominając całkowicie, że On ma prawo również nam stawiać pytania.Peter Uttendorf
Strzeżcie praw i nakazów Pana, Boga waszego i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością.Pwt 4,6
Sumienie człowieka jest myśleniem Boga.Victor Marie Hugo
Sztuka chrześcijańska rodzi się podobnie jak modlitwa: z potrzeby uwielbienia, z poczucia pokory i miłości, a także z całej ludzkiej niemocy, która przez cierpienie, przez słabość i grzech przedziera się ku Bogu.Jerzy Zawieyski
Szukajcie prawdy jasnego płomienia, Szukajcie nowych nie odkrytych dróg... Im głębiej wnikasz w tajniki stworzenia, Tym ci się bardziej dusza rozprzestrzenia I większym staje się Bóg.Adam Asnyk
Są dwa największe patologie na świecie alkoholizm i chrześcijaństwoAriel Gienieczko
Sama broń nie wystarcza, by utrzymać w świecie pokój. Najważniejsi są ludzie.John f. Kennedy
Są dwie przełomowe daty w dziejach człowieka - wygnanie z raju i osadzenie w samochodzie.Jacek Wejroch
Są ludzie, którzy mówią, że najnudniejszym dniem tygodnia jest niedziela - tak przywykli do swego codziennego kieratu.
Są ludzie, którzy studiują latami, ale wyglądają jak zamknięte biblioteki.Peter Jordan
Są tylko dwie klasy ludzi: ci, którzy stale dzielą ludzi na dwie klasy, i ci, którzy tego nie robią.Robert Benchley
Są w człowieku bezspornie przebłyski wielkości, ale równocześnie są w człowieku dziedziny ciemności i grozy, dziedziny nienawiści, okrucieństwa, buntu, kłamstwa i przewrotności.Jan Pietraszko
Serce człowiecze - to cmentarz pogrzebanych nadziei.Peter Sirius
Serce człowieka bije drugiego niemiłosiernie.Stanisław Jerzy Lec
Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909 - 1966)Prz 16,9
Serce dodaje kolorów wszystkiemu, co człowiek widzi, słyszy i wie.Heinrich Pestalozzi
Serce ludzkie nie pyta nikogo o radę, a każdy mu ją daje; ono nie słucha żadnych praw, a podlega najliczniejszym.Aleksander Świętochowski
Serce ma swoje racje, których rozum nie zna.Blaise Pascal
Skłonności do próżnowania trzeba przezwyciężyć pracą. Seneka Młodszy
Sława dla młodych ludzi oznacza powodzenie.Marie von Ebner - Eschenbach
Sława wielu mężów polega na tym, że mogąc zrobić wiele dobrego, ostatecznie nie zrobili nic złego.Albert Einstein
Sławę ludzi trzeba oceniać według środków, którymi się posłużyli, aby ją zdobyć.François de la Rochefoucald
Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę.Horacy
Solidarność, miłość, godność - dopiero w imię tych rzeczy postępując - postępujemy jak ludzie.Maria Dąbrowska
Spotkałem człowieka tak nie oczytanego, że musiał cytaty z klasyków wymyślać sam.Stanisław Jerzy Lec
Spotkania z ludźmi czynią życie warte do przeżycia.Guy de Moupassant
Starcy wierzą we wszystko; mężczyźni podają wszystko w wątpliwość; młodzi wiedzą wszystko.Oscar Wilde
Starość nie czyni nas zdziecinniałymi, jak ludzie twierdzą, lecz odkrywa w nas ciągle jeszcze prawdziwe dzieci.Johann Wolfgang von Goethe
Starość we wszystko wierzy. Wiek średni we wszystko wątpi. Młodość wszystko wie.Oscar Wilde
Starzec jest człowiekiem, który już zjadł kolację i patrzy jak inni ją jedzą.Honoré de Balzac
Sukces w oczach ludzi jest bogiem.Ajschylos
Sumienie - to świadomość, że istnieje w człowieku trybunat wewnętrzny.Immanuel Kant
Szczególne - o ile silniej uderzają ludzi słowa niż fakty!Maryla Wolska
Szczęście człowieka jest w jego woli.Friedrich Schiller
Szczęście człowieka przywiązane jest nie do jego siły lub wielkości, lecz do jego charakteru.Miguel Cervantes de Saavedra
Szczęście to nie wydarzenie życia, ale zdolność człowieka.Henri Broussen
Szlachetność lub podłość człowieka oceniamy nie tylko wedle jego czynów, Lecz także wedle jego intencji.Demokryt z Abdery
Szlachetny człowiek nie boi się ani ciemności, ani światła.Margaret Sarah Fuller
Szukać prawdy, kochać piękno, chcieć dobra, czynić najlepsze - to zadanie i cel człowieka.Moses Mendelssohn
Szukam człowieka.Diogenes z Synopy
Sile nie zawsze towarzyszy odwaga, i odwrotnie - słabość nie zawsze musi być tchórzostwem.Andrzejewski Jerzy
Słowo jest ogień - milczenie jest lawa.Cyprian Kamil Norwid
Starość nie jest niczym innym, jak tylko powtórzeniem wieku dziecięcego.Arystoteles
Szczery aż do bólu. Masochista czy sadysta?Stanisław Tym
Spryt zastępuje u głupca inteligencję.Ambrose Bierce
Szczęśliwe małżeństwo to takie, w którym mąż rozumie każde słowo, którego żona...nie wypowiedziała!Alfred Hitchcock
Synu nauczyłeś się wszystkiego, lecz nie nauczyłeś się odmawiać.Don Vito Corleone
Są rzeczy które bez uszczerbku dla edektu mażna odłożyć na później.Antoine de Saint-Exupery
Są ludzie, których uprzejmość gorsza jest od bezczelności.Antoni Czechow
Słowa są podobne do promieni X. Jeżeli się nimi umiejętnie posługiwać - przenikają wszystko.A. Huxley
Są trzy rzeczy wieczne: wieczne pióro, wieczna miłość i wieczna ondulacja. Najtrwalsze z tego jest wieczne pióro.T. Dołęga-Mostowicz
Szczęście nie polega na zdobywaniu tego, czego chcesz, ale na zaakceptowaniu tego, co już masz.R. Schatchel
Sobie prawdę rzec - najwspanialsza prawda.Aleksander Fredro
Sztuka polega nie na tym, żeby zyskiwać kochanków, ale na tym, żeby ich przy sobie zatrzymywać.Pietro Aretino
Są mędrkowie i mędrcy; jednych zrodziła wyśmienita pamięć; drugich filozofiaAleksander Dumas „Hrabia Monte Christo”
Spontaniczność to nic innego jak zaplanowanie braku planowania.Krzysztof Ciesiński
Sztuka trwa - życie przemija.Hipokrates
Serce Rzymu to piach areny.Lorietta
Słowa są tylko chwiejnymi cieniami rzeczywistości.Joan Grant
Spójrz na światło i oglądaj jego piękno. Zamknij na chwilę oczy i spójrz ponownie. Tego, co teraz widzisz, nie było wcześniej, a tego, co było wcześniej, już nie ma.Leonardo da Vinci
Słowa wypowiedziane są tylko marnym odbiciem naszych prawdziwych myśli.
Słowa są tylko namiastką myśli.Patryk Bogajewicz
Sztuka nie tkwi w tym co złożone i zawiłe, sztuka tkwi w tym co widzialne i łatwo dostępne.Tymon Guliński
Szczęśliwy jest ten, kto umie docenić to, co posiada.Krystian Jarosz
Schisteryzowanym dziewczętom zalecam małżeństwo, ponieważ uleczyć je może ciąża.Hipokrates
Serce jednej kobiety widzi więcej niż oczy dziesięciu mężczyzn.Przysłowie szwedzkie
Słabości, twe imię kobieta!William Shakespeare
Stare baby wiedzą, co w piekle warzą i jedzą.Przysłowie
Staremu różaniec, a młodemu dziewczyna.Przysłowie
Statystycznie udowodniono, że na każdą nieszczęśliwą starą pannę przypada przynajmniej jeden szczęśliwy mężczyzna.
Sto bab, sto rad.Przysłowie
Stroi baba firleje, kiedy sobie podleje.Przysłowie
Strój kobiecy ma znaczenie tylko o tyle, o ile zachęca mężczyznę, by go z niej zdjął.Francoise Sagan
Szoruj się, babo, piaskiem i wodą, diabła zjesz, nie będziesz młodą.Przysłowie
Siłą kobiety są słabostki mężczyzn.Wolter
Siła kobiet leży w tym, że są w stanie uznać złudzenia za rzeczywistość.Federico Fellini
Są dziewczyny na serial i na jeden odcinek.Stanisław Fornal
Spotkałem rzadki okaz - wspaniałą aktorkę i normalną kobietę.Steven Segal
Są trzy rodzaje kobiet: damy, nie damy i nie każdemu damy.
Sapere aude.Odważ się być mądrym.Horacy
Scio me nihil scire. Wiem, że nic nie wiem.Sokrates
Semper avarus eget. Skąpiec zawsze cierpi niedostatek.Horacy
Si ad naturam vives, numquam eris pauper. Jeśli będziesz żyć w zgodzie z naturą, nigdy nie będziesz ubogi.Seneka Młodszy
Si Deus pro nobis, quis contra nos? Jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam?św. Paweł z Tarsu
Si tacuisses, philosophus mansisses. Gdybyś milczał, byłbyś nadal filozofem.
Si vis pacem, para bellum.Jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny.Wegecjusz
Sic itur ad astra. Tak się idzie do gwiazd.Wergiliusz
Sic transit gloria mundi. Tak przemija chwała świata.
Similia similibus curantur.Podobne leczy się podobnym (homeopetia).
Sine ira et studio. Bez gniewu i zawziętości.Tacyt
Sit nox cum somno, sit sine lite dies. Niech noc nie będzie bezsenna, a dzień upłynie bez kłótni.Marcjalis
Sub specie aeternitatis. Z punktu widzenia wieczności.
Sursum corda. W górę serca; nie traćcie ducha.Jeremiasz
Sus Minervam docet. Świnia poucza Minerwę.
Si vis amari, ama.Jeśli chcesz być kochanym, kochaj.Seneka Młodszy
Skoro tak wielu ludzi szuka w tak wielu miejscach prawdziwej miłości, dlaczego tak niewielu z nich szuka jej w tym najbardziej oczywistym miejscu.J. McDowel
Słońcu i miłości nigdy się w oczy nie patrzy.
Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą I ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą I nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości Czy pierwsza jest ostatnią Czy ostatnia pierwszą.Jan Twardowski (ur. 1915)
Szata miłości jest utkana z materiału codzienności.Paul Bolkovac
Szczęście w życiu nie polega na tym, żeby być kochanym. Największym szczęściem jest kochać.Sigrid Undset
Seks prowadzi donikąd: Nie chodzi o moralność, ale o nieproduktywność.A. Camas
Stara mmiłość nigdy nie rdzewieje.nieznany
Sen jest rozłąką między dwojgiem ludzi jeżeli nie śnią o sobie.Krzysztof Ciesiński
Szukać miłości i ją znaleźć to połowa tego, co czeka nas w życiu...Anna Maria Wilczek
Spośród dwóch osób, którym bardzo na sobie zależy, któraś musi cierpieć żeby druga mogła się cieszyć.Adrian Amrugiewicz
Szczęśliwym w miłości jest ten, kto się łudzi.Pierre de Ronsard
Słuchać mądremu nie wadzi, kiedy głupi dobrze radzi.[polskie]
Starość nie radość, a młodość nie wieczność.
Słońcu i miłości nigdy się w oczy nie patrzy.polskie
Spojrzenie jest językiem miłości.przysłowie włoskie
Sława dziewczyny, to jej jedyny skarb.[polskie]
Serce dziewczyny to ciemny las.[rosyjskie]
Samk w winie, kolor w suknie, skromaność w dziewczynie - najwazniejsze.[francuskie]
Sen i praca czas skraca.[polskie]
Strata czasu największą jest stratą.[polskie]
Szkoda czasu i atłasu.[polskie]
Stara księga, stara prawda i stare wino - zawsze dobre.[polskie]
Są dwa sercaich ciągłe, nieustanne biciezdaje się w dwóch jestestwachjedno tworzy życie,łańcuch który nas wiąże,los nie skruszy zmianą,będą bić zawsze razem,albo bić przestaną.George Byron
Są dwa serca - ich nieustanne biciezdaje się w dwóch jestestwachjedno tworzyć życie.George Byron
Swój do swego ciągnie.[polskie]
Serce, które kocha, nie jest już niczyje.ks. Jan Twardowski
Serce nie potrafi życ bez miłości miłość bez serca tak.Kuba Tubek
Spojrzeniem Cię przyciągnę, a uśmiechem pocałuje.Dariusz Wysocki
Są tacy, którzy się kochają i muszą się spotkać,żeby się ominąć.
Spotkanie z drugim człowiekiem, często staje się okazją do kłótni.Anita Andreas
Są więzienia gorsze od słówCarlos Ruiz Zafon
Serca ludzkie obawiają się sięgnąć po swoje największe marzenia, bo wydaje się im, że nie są ich godne albo, że nigdy im się to nie uda. Umierają na samą myśl o chwilach, które mogły być piękne a nie były, o miłościach które przepadły, o skarbach, które mogły być odkryte, ale pozostały na zawsze pod piaskiem. Gdy tak się dzieje zawsze na koniec cierpią straszliwe męki.Paulo Coelho
Sen to jest coś, co widzisz przez zamknięte oczy.Joanna Haręża
Some people make the world more special just by being in it.
Szukajmy przyjaciół wśród bliźnich.
Słowa są tyle warte co człowiek je wypowiadający lecz czy biedak gdy powie coś prawdziwego wartego uwagi ktoś go wysłucha lecz ten który jest wielkim panem powie kłamstwo na ów biedaka a inni mu uwierzą .Marcin Tokaj
Są dwie rzeczy silniejsze od śmierci. Miłość i wola. Śmierć nie przekreśla słów: "CHCE z Tobą być" i "KOCHAM Cię". Słowa "nie chce" i "nie kocham" powiedziane po śmierci to piekło.Marcin Niewalda
Szczęśliwi na tym świecie są jedynie ci, którzy mają spokój w duszy, pośród bólów życia zażywają oni radości dzieci bożychśw. Jan Maria Vianney
Suma wszystkich smutków musi się równac sumie wszystkich radości. Ty już miałeś dosyc smutków. Teraz możesz wreszcie zacząć cieszyć się życiem.Jackie Stevens
Siłę ducha ma ten, co ma nadzieję, nadzieję ma ten co światełko potrafi w gęstej mgle zauważyć.
Są ludzie, którzy nie zauważają małego szczęścia, ponieważ daremnie czekaja na duże.
Skąpany w morzu mieszaniny szczęścia i zła na swym zarysowanym kutrze podróżuje człowiek do celu,rajskiego domu przy którym bledną ludzkich marzeń szczyty...K.G.
Sukces kobiety polega na znalezieniu ideału faceta. Sukces mężczyzny polega na zrozumieniu kobiety.Maria Dembińska
Są na świecie tacy ludzie, którzy żadnym psychologom się nie śnili.Patryk Bogajewicz
Samotność we dwoje to połowa samotności.
Sens w tym, że nie mogę go tak łatwo odnaleźć!Tymon Guliński
Szczęście to sposób patrzenia na światMarcin Niewalda
Słodyczą życia są pierwsze zauroczenia, goryczą ich szybkie przemijanie.Ewa Kryszkiewicz
Serce ma swoje racje, których rozum nie zna.Pascal
Samotność zaczyna się z chwilą, gdy człowiek nie ma osoby, której mógłby wyświadczyć dobro z potrzeby serca.Zbigniew Niedźwiecki Ravicz
Są chwile co długo w pamięci zostają,i choć czas płynie, same nie mijająsą tez osoby, które raz poznanenigdy nie będą przez nas zapomniane.
Szepnę do uszka czułe słowo, byś poczuła, że choć daleko jestem to zawsze myślami przy Tobie.Krzysztof Ciesiński
Serce - możesz je wymienić, ale nie oszukać. Łukasz Rusznica
Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu, jest tak samo urojona, jak słabość naszej natury. Marcel Proust (1871-1922)


Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadasz się na używanie plików cookie. Przeczytaj politykę cookies.