Cytaty na tatuaż litera: a

Znajdziecie tu zbiór najciekawszych cytatów, podzielonych alfabetycznie, które mogą stać się pięknymi tatuażami.

Cytaty podzielone są alfabetycznie, kliknij konkretną literę, aby wyświetlić cytaty zaczynające się na tą literę.

Jakiego cytatu szukasz?
*przy wyszukiwaniu używaj polskich znaków
Cytaty na tatuaż
A capite ad calcem – Od głowy do pięty (Od stóp do głów).
A casu ad casum – Od przypadku do przypadku.
A diis quidem immortalibus quae potest homini maior esse poena, furore atque dementia? - Czy bogowie nieśmiertelni mogą na człowieka większą nałożyć karę niż furia czy szaleństwo? (Cicero, De Haruspicum Responsis, XVIII, 39)
A doctis pretium scelus est sperare poetis. - Oczekiwać złota od poetów to zbrodnia. (Ovidius)
A friend in need is a friend indeed – Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie
A fructibus eorum cognoscetis eos – po ich owocach ich poznacie. (Jezus Chrystus)
A maximis ad minima – od największych do najmniejszych W znaczeniu od spraw najważniejszych do najbardziej błahych
A pactis privatorum publico iuri non derogatur. - Prywatne umowy nie mogą zmieniać prawa publicznego.
A prima descendit origine mundi causarum series. - Od zarania świata wywodzi się łańcuch przyczyn. (Lukan, Pharsalia, VI, 608)
A priori – Z tego, co logicznie wcześniejsze. Pojęcie z dziedziny logiki.
A proximis quisque minime anteiri vult. - Każdy najmniej chce być wyprzedzonym przez bliskich. (Liwiusz, Historiae, VI, 34)
A se suisque orsus primum domum suam coercuit, quod plerisque haud minus arduum est quam provinciam regere. - Rozpoczął od uczynienia siebie władcą we własnym domu, co często jest nie mniej trudne, niż zarządzanie prowincją. (Tacitus, Agricola, XIX)
A tuo lare incipe. - Zaczynaj od siebie.
A verbis ad verbera – Od słów do rękoczynów.
A verbis legis non est recedendum. - Należy się trzymać słów ustawy.
Ab alio exspectes, alteri quod feceris – od innego oczekuj tego, co robisz drugiemu; W znaczeniu jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie (Seneka)
Ab alio exspectes, alteri quod feceris. - Co zrobisz drugiemu, oczekuj od niego. (Publilius Syrius, 1)
Ab assuetis non fit iniuria. - Nie popełnia czynu bezprawnego, kto działa zgodnie z długotrwałą tradycją.
Ab equis ad asinos – z koni na osły (z deszczu pod rynnę)
Ab initio nullum, semper nullum. - Z początku nic, zawsze nic.
Ab initio – Od początku.
Ab inito semper nullum. - (co jest) od początku nieważne, zawsze (jest) nieważne.
Ab Iove principium – początek od Jowisza (Wergiliusz) W znaczeniu zaczynać od osoby lub sprawy najważniejszej.
Ab omni lege necessitas exempta est. - Konieczność uwalnia od (szanowania) wszelkiego prawa.
Ab ovo usque ad mala – od jajka do jabłek (Horacy) W znaczeniu Od początku do końca.
Ab ovo – od jaja (Horacy). W znaczeniu Od początku
Ab uno disce omnes. - Po tym jednym (przykładzie ich łajdactwa) sądź ich wszystkich. (Vergilius)
Ab urbe condita – od założenia Rzymu; przen. od początku. (Tytus Liwiusz)
Ablue, pecte canem, canis est et permanet idem. - Umyj, uczesz psa, (i tak) psem jest i psem pozostanie.
Absens carens – nieobecny traci.
Absens carens. - Nieobecny [sam sobie] szkodzi; nieobecny traci
Absens heres non erit. - Nieobecny nie będzie dziedziczył.
absente reo - pod nieobecność oskarżonego
Absente reo – Pod nieobecność oskarżonego.
Absentem in criminibus damnari non oportet. - Nie należy skazywać za przestępstwo nieobecnego.
Absentem laedit, qui cum ebrito litigat. - Kto spiera się z pijanym, obraża nieobecnego (jest to równie bezcelowe) (Publilius Syrus, 3)
Absentem, qui rodit amicum, qui non defendit alio culpante, solutos qui capiat risus hominum famamque dicacis, fingere qui non visa potest, commissa tacere qui nequit, hic niger est, hunc tu, Romane, caveto! - Kto obmawia przyjaciela, kto go nie broni wobec oskarżeń innych, kto cieszy się z wyśmiewań ludzkich i łowi plotki gadułów, kto potrafi zmyślać rzeczy nie widziane, a nie potrafi zmilczeć zawierzonej tajemnicy, jest czarnym charakterem, tego wystrzegaj się, Rzymianinie! (Horatius)
Absentes tinnitu aurium praesentire sermones de se receptum est. - Przyjęło się uważać, że nieobecni dzwonieniem w uszach przeczuwają, gdy się o nich mówi. (Pliniusz Starszy, Historia naturalna, XXVIII, 5)
Absit dicto invidia. - Niechaj słowo wolne będzie od nienawiści; niechaj słowo nie budzi nienawiści.
Absit! – uchowaj, Boże!
Absoluta sententia expositore non indiget. - Doskonale jasne słowa nie wymagają wyjaśnienia.
Absolutus sententia iudicis praesumitur innocens. - Uwolniony na mocy wyroku sądowego uchodzi za niewinnego.
Absque suo non est et parva casa lare. - I mały domek ma swego ducha opiekuńczego. (J. Kochanowski)
Absterget Deus omnem lacrimam ab oculis eorum – I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich. (Apokalipsa wg św. Jana.)
Absurdem jest żądać pięciu rzeczy od pięciu osób: szacunku od głupiego, podarunku od biednego, dobra od wroga, dobrej rady od zawistnego i wierności od kobiety
Abusus non tollit usum. - Nadużycie nie wyklucza (prawa) korzystania (z tego uprawnienia).
Aby być szczęśliwym należy kontrolować swoje myśli. Szczęście nie przychodzi z zewnątrz. Zależy od tego co jest w nas samych. - Na podst. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi - Dale Carnegie
Aby mieć zdrowe relacje z innymi, potrzebujesz najpierw uzdrowić relacje z samym sobą - uporządkować swoje wnętrze, duchowe, psychiczne, emocjonalne, mentalne!
Aby móc kochać innych, potrzebujesz najpierw zaakceptować i pokochać samego siebie!
Aby móc uszczęśliwić drugiego człowieka, potrzeba być najpierw samemu ze sobą szczęśliwym!
Aby znaleźć miłość nie pukaj do każdych drzwi. Gdy przyjdzie Twoja godzina sama wejdzie do twojego domu, życia, serca. -
Abyssus abyssum invocat. - Piekło wzywa na pomoc piekła.
accedas ad curiam - abyś podszedł do sądu; w prawie angielskim: rozporządzenie o przeniesiu sprawy do wyższej instancji
Accendamque animos insani Martis amore. - Rozpalę ich dusze szaloną żądzą walki. (Vergilius, Eneida, VII, 550)
Acceptissima semper munera sunt auctor quae pretiosa facit. - Najmilsze są zawsze te prezenty, które czyni drogimi osoba dającego. (Ovidius, Heroidy, XVII, 71)
Accessio cedit principali. - Rzecz przyłączona przypada głównej.
accessit - przystał, przyłączył się
Accipere praestat quam inferre iniuriam. - Lepiej doznawać krzywd, niż je wyrządzać. (Cicero, Tusculanae disputationes)
Accipiat cineres terra paterna meos. - Niechaj ziemia przyjmie prochy moje. (Ovidius)
Accusare nemo se debet. - Nikt nie ma obowiązku oskarżać samego siebie.
Acerrima proximorum odia. - Najdotkliwsza [jest] nienawiść bliskich. (Tacitus, Dzieje, IV, 70)
Acribus initiis, incurioso fine. - Pilny na początku, [ale] na końcu niedokładny. (Tacitus, Roczniki, VI, 17)
Acta deos nunquam mortalia fallunt. - Czyny śmiertelników nigdy nie zwodzą bogów. (Ovidius, Tristia, I, 2, 79)
Acta est fabula – Sztuka jest skończona (Oktawian August, Swetoniusz)
Acta est fabula. - Opowiadanie (temat) zostało skończone.
Acta ne agamus; reliqua paremus. - Nie róbmy tego, co zostało zrobione; przygotujmy się na to, co nadejdzie. (Cicero, Ad Atticum, IX, 6, 7)
Acta probant se ipsa. - Czyny świadczą same za siebie.
Acti labores iucundi – Dokonane prace przyjemne.
Acti labores iucundi. - Przyjemnie jest mieć pracę zakończoną. (mieć ją za sobą)
Actio personalis moritur cum persona. - Skarga przeciw konkretnej osobie ginie wraz z osobą.
Actiones heredi et in heredem competunt. - Skargi przysługują dziedzicom i przeciwko dziedzicom.
Actiones semel inclusae iudicio salvae permanent. - Skargi raz wytoczone przed sądem pozostają w mocy.
Actioni non natae non praescribitur. - Nie ulega przedawnieniu skarga, która nie została wniesiona.
Actis testantibus – Jak świadczą akta.
activum - strona czynna; strona aktywna lub działająca
Actor rei forum sequitur. - Powód idzie do sądu [właściwego dla] pozwanego.
Actor sequitur forum rei. - Dla powoda właściwy jest sąd pozwanego.
Actor venire debet instructior quam reus. - Powód powinien przyjść do sądu bardziej przygotowany niż pozwany.
Actore non probante reus absolvitur. - Gdy powód nie udowodni swoich roszczeń, pozwany zostaje zwolniony (od zarzutu).
Actori incumbit probatio. - Przeprowadzenie dowodu spoczywa na powodzie.
Actum ne agas – nie rób tego, co już jest zrobione (Terencjusz)
Actum ne agas. - Nie rób tego, co zostało już zrobione; nie wyważaj otwartych drzwi.
Actus hominis non dignitas iudicentur – niech będą sądzone czyny człowieka, a nie jego godność (Minucjusz)
Actus omissa forma legis corruit. - Nieważna jest czynność prawna z naruszeniem formy przepisanej przez prawo.
Actus simulatus nullius est momenti. - Czynność pozorna jest nieważna.
Acu rem tetigisti – Dotknąłeś rzeczy igłą. (Trafiłeś w sedno.) (Plaut)
Ad absurdum – Do niedorzeczności (sprowadzone).
Ad astra per aspera. - Do gwiazd przez ciernie; motto stanu Kansas. (Seneca)
Ad augusta per angusta. - Do (rzeczy) wzniosłych (idzie się) trudną, ciasną ścieżką. (Wiktor Hugo)
Ad ea, quae frequentius accidunt, iura adaptantur. - Prawa dostosowane są do tych przypadków, które zdarzają się bardzo często.
Ad fontes – Do źródeł.
Ad futuram rei memoriam – na przyszłą rzeczy pamiątkę.
Ad honores – Dla zaszczytu, dla uczczenia.
Ad imaginem quippe Dei factus est homo – Na obraz bowiem Boży stworzony jest człowiek. (Księga Rodzaju.)
Ad impossibilia nemo obligatur. - Nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych.
Ad kalendas Graecas – (dosłownie: do greckich kalend) na czas nieokreślony. (Oktawian August)
Ad maiorem Dei gloriam – dla większej chwały Bożej. (św. Ignacy Loyola)
Ad meliora tempora – do lepszych czasów; obyśmy się spotkali w lepszych czasach
Ad patres – (udać się) do ojców; umrzeć.
Ad perpetuam rei memoriam – na wieczną rzeczy pamiątkę.
Ad praesens ova cras pullis sunt meliora. - Jaja dziś są lepsze niż kurczęta jutro; lepszy wróbel w garści niż kanarek na dachu.
Ad quae noscenda iter ingredi, transmittere mare solemus, ea sub oculis posita negligemus. - Zwykli jesteśmy wyruszyć w podróż lub przepłynąć morze, aby poznać to, na co postawione przed oczami nie zwracamy uwagi. (Pliniusz Młodszy, Listy, VIII, 20)
Ad quas res aptissimi erimus, in iis potissimum elaborabimus. - Najwięcej dokonamy w tym, do czego będziemy najbardziej uzdolnieni.
Ad rastros seriores redit. - Trzeba się zająć serio robotą. (Terentius)
Ad rem – Do rzeczy.
Ad tristem partem strenua est suspicio. - Podejrzenie chętnie patrzy na złe strony (podejrzliwy zawsze się doszukuje złego). (Publilius Syrus, 6)
Ad unum omnes – wszyscy co do jednego, bez wyjątku
Ad venerem quicumque voles attingere suam, si modo duraris, praemia digna feres. - Ktokolwiek zechce dotknąć przedmiotu swej miłości, jeżeli tylko wytrwa, otrzyma należną nagrodę (Ovidius)
Ad verbum – Dosłownie.
ad vitam - dla życia; w testamencie: do użytku tylko za życia (wskazanej osoby)
Ad vivendum velut ad natandum is melior qui onere liberior. - W życiu, jak i w pływaniu, ma lepiej ten, kto jest mniej obładowany. (Apuleius, De Magia, XXI)
Adeat invito ne quis discedere amore. - Nie śmiej odchodzić, gdy spotka cię odmowa miłości.
Adeo facilius est multa facere quam diu. - Łatwiej jest czynić wiele, niż [jedną rzecz] wytrwale.
Adeo familiariter est hominibus omnia sibi ignoscere, nihil aliis remittere. - Jest rzeczą ludzką po przyjacielsku wszystko sobie wzajemnie wybaczać, nie pozostawiając nic innym [w tej sprawie] (Velleius Paterculus)
Adeo virtutes iisdem temporibus optime aestimantur quibus facillime gignuntur. - Cnoty są najbardziej doceniane w tych czasach, które w nie najbardziej obfitują. (Tacitus, Agricola, I)
Adhibe rationem difficultatibus – w trudnościach odwołuj się do rozumu (Seneka)
Adhuc tua messis in herba est. - Twój plon jest jeszcze w zbożu. (Ovidius, Heroidy, XVII, 268)
Adieu paniers, vendanges sont faites – Co przeszło, nie wróci
Admoneri bonus gaudet – dobry człowiek z radością przyjmuje napomnienia (Seneka)
Admoneri bonus gaudet; pessimus quisque correctorem asperrime patitur. - Dobry cieszy się napomnieniem; kiepskiego każda krytyka zaboli dotkliwie. (Seneca, De Ira, III, 36, 4)
Adoptio naturam imitatur. - Adopcja (przysposobienie) naśladuje naturę.
Adulationi foedum crimen servitutis, malignitati falsa species libertatis inest. - W pochlebstwie tkwi zbrodnicza cecha niewoli, w złośliwości fałszywy pozór wolności (Tacitus)
Adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad discendum – młodość jest czasem nauki, ale żaden wiek nie jest zbyt późny do podjęcia nauki.
Adveniat regnum Tuum – Przyjdź Królestwo Twoje. (Prośba z modlitwy Pańskiej.)
Adversae res admonent religionem – przeciwności uczą pobożności
Adversas res leviores facit amicitia partiens communicansque. - Przyjaźń przez współczucie i współudział łagodzi nieszczęście.
Adversus solem ne loquitor. - Nie przemawiaj do słońca; nie trać czasu na rzeczy oczywiste
Advocatorum error litigatoribus non noceat. - Błąd adwokatów niech nie szkodzi stronom.
Aedificia solo cohaerent. - Zabudowania należą do ziemi.
Aegroto, dum anima est, spes esse dicitur. - Mówi się, że dla chorego, póki jest życie, póty jest nadzieja.
Aequam memento rebus in arduis servare mentem non secus in bonis – pamiętaj zachować spokój umysłu tak w nieszczęściu jak i w powodzeniu (Horacy)
Aequam memento rebus in arduis servare mentem. - Pamiętaj zachowywać spokój umysłu w nieszczęściu [tak samo jak w powodzeniu]. (Horatius)
Aequat omnes cinis; impares nascimur, pares morimur – wszystkich zrównuje proch; rodzimy się nierówni, równi umieramy (Seneka)
Aequitas non facit ius, sed iuri auxiliatur. - Słuszność nie stanowi prawa, lecz prawo wspomaga.
Aequitas numquam contravenit legi. - Sprawiedliwość nigdy nie sprzeciwia się prawu.
Aequitas sequitur legem. - Sprawiedliwość kroczy za prawem.
Aequo pulsat pede. - Śmierć puka jednako (do drzwi bogatych i biednych) (Horatius)
Aequum est peccatis veniam poscentem reddere rursus. - Słusznie jest wybaczać winy proszącemu o wybaczenie. (Horatius)
Aequum est, ut quis participavit lucrum, participet et damnum. - Słuszne jest, by ten kto uczestniczy w zysku, uczestniczył też w stracie.
Aeris alieni comes miseria – towarzyszką długu jest nędza
Aetas dulcissima adulescentia est – najmilszym okresem życia jest młodość (Pliniusz Młodszy)
Affectus punitur licet non sequitur effectus. - Zamiar jest karalny, chociaż zamierzony skutek nie nastąpił.
Affinitatis iure nulla successio promittitur. - Powinowactwo nie daje podstawy do dziedziczenia ustawowego.
Affirmanti incubit probatio, non neganti. - Ciężar dowodu spoczywa na twierdzącym, a nie na przeczącym.
Afflictatio facit religiosos. - Utrapienia czynią ludzi religijnymi.
Agamus pingui Minerva [ut aiunt]. - Działajmy w sposób nieuczony [jak mawiają], po prostu. (Cicero)
Age quod agis. - Czyń co czynisz; uważaj, co robisz.
Age quod agis. – Czyń co czynisz; uważaj, co robisz.
Agendo nemo causam suam facit deteriorem. - Poprzez wystąpienie ze skargą nikt nie pogarsza swej sprawy.
Agentes et consentientes pari poena plectuntur. - Sprawcy i przyzwalający na ich działanie podlegają tej samej karze.
Agere non valenti non currit praescriptio. - Przedawnienie nie biegnie względem tego, kto nie jest w stanie zaskarżyć.
Agere, quod agas, considerate decet. - Rozważnie wypada czynić, co czynisz. (Cicero)
Agitamus quae natura boni summumque quid eius. - Rozważamy, co jest istotą dobra i jego szczytem. (Horatius)
Agnosco veteris vestigia flammae. - Poznaję ślady dawnego płomienia (miłości). (Vergilius)
Albo będziesz żył po swojemu, albo okaże się, że będziesz nieszczęśliwy.
Albo w życiu będziesz realizował swoje pasje i talenty, nadając spełniony cel i sens własnemu życiu, albo będziesz masochistą!
Alea iacta est – patrz Iacta alea est.
Alea iacta est. - Kości (do gry) zostały rzucone. (Menander, a za nim Caesar)
Alea, vina, Venus, per quae sum factus egenus – kości, wino i Wenus, przez to stałem się nędzarzem
Aliena nobis, nostra plus aliis placent. - Cudze bardziej podoba się nam, nasze innym. (Publilius Syrus)
Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt – cudze błędy/winy mamy na oku, nasze poza nami (Seneka)
Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt. - Cudze błędy mamy na oku, nasze poza nami; w oku bliźniego źdźbło widzisz, we własnym nie dostrzegasz belki (Seneca)
Aliena vitia quisque reprehendi mavult. - Każdy woli, aby potępiano cudze wady (nie jego).
alieni iuris - dosł. innego prawa; podlegający innej władzy (np. o nieletnim, niepełnosprawnym umysłowo)
Alienis delectari malis – voluptas inhumana – cieszyć się z cudzego nieszczęścia to radość nieludzka
Alienius dolus nocere alteri non debet. - Nikogo nie powinien obciążać cudzy podstęp.
Alienum aes homini ingenuo acerba est servitus. - Dla człowieka zacnego dług jest gorzką niewolą.
Alimenta cum vita finiuntur. - Alimenty kończą się wraz z życiem.
Aliter cum tyranno, aliter cum amico vívitur. - Inaczej żyje się z tyranem, inaczej z przyjacielem.
Alitur vitium vivitque tegendo – wada podrasta i życie jej jest podtrzymywane, gdy jest w ukryciu
Aliud clausum in pectore, aliud in lingua promptum habent – Ludzie mają co innego w sercu, co innego na języku (Salustiusz)
Aliud est facere, aliud est dicere – co innego jest dotrzymać słowa, co innego obiecać
Aliud est facere, aliud est dicere. - Co innego uczynić, co innego powiedzieć (łatwo mówić, trudniej zrobić).
Aliud pro alio invito creditori solvi non potest. - Nie można wykonać zobowiązania świadcząc bez zgody wierzyciela co innego, niż ustalono.
Alius est Amor, alius Cupido – Co innego miłość, co innego namiętność.
Altari serviens de altari vivere debet. - Kto służy ołtarzowi, powinien żyć z ołtarza.
alter ego – drugie ja
Alter ego – drugie ja (Cyceron)
Alteri stipulari nemo potest. - Nikt nie może dokonać czynności prawnej w zastępstwie grugiej osoby.
Alteri vivas oportet, si tibi vis vivere – trzeba żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie (Seneka)
Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere. - Musisz żyć dla innych, jeżeli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie. (Seneca)
Alterius contractu nemo obligatur. - Umowa nie zobowiązuje osoby trzeciej.
Alterius non sit, qui suus esse potest. - Niechaj nie należy do innego ten, kto może należeć do siebie.
Altissima quaeque flumina minimo sono labi. - Najgłębsze rzeki płyną cicho; cicha woda brzegi rwie.
Amantes amentes – zakochani są jak szaleńcy
Amantes sunt amentes. - Kochankowie są szaleni.
Amantium irae amoris integratio – kłótnie kochanków umacniają ich miłość (Terencjusz)
Amantium irae amoris integratio. - Gniewy kochanków odnową miłości. (Terentius)
Amare et sapere vix deo conceditur. - Kochać i zachować rozsądek nawet bogu nie jest dane.
Amare simul et sapere ipsi Iovi non datur. - Kochać i zachować rozsądek nie jest dane nawet Jowiszowi. (Publilius Syrus)
Amat victoria curam. - Zwycięstwo sprzyja wysiłkowi.
Ambitiosa non est fames – głód nie ma ambicji (Seneka)
Ambitiosa non est fames. - Głód nie ma ambicji. (Seneca)
Ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum. - Wola spadkodawcy może być zmieniana aż do chwili śmierci.
Ambulatoria est voluntas testatoris usque ad mortem. - Wola testatora jest może być zmieniana aż do chwili śmierci.
Amici fures temporum – przyjaciele to złodzieje czasu.
Amici fures temporum. - Przyjaciele to złodzieje czasu.
Amici mores noveris, non oderis. - Poznaj obyczaje przyjaciela, a nie będzie nienawiści.
Amicitia nisi inter pocula contracta plerumque vitrea est. - Przyjaźń zawarta przy kielichu jest zwykle szklana (krucha).
Amicitiae nostrae memoriam spero sempiternam fore. - Ufam, że pamięć naszej przyjaźni będzie wieczna. (Cicero)
Amicorum omnia communia - u przyjaciół wszystko jest wspólne. - Pitagoras.
Amicorum omnia communia – u przyjaciół wszystko jest wspólne (Pitagoras)
Amicorum omnia communia. - U przyjaciół wszystko jest wspólne. (Pitagoras)
Amicum perdere est damnorum maximum – stracić przyjaciela to największa ze strat
Amicum proba, probatum ama – Przyjaciół sprawdzaj, sprawdzonych kochaj
Amicus certus in re incerta cernitur - pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji. Cyceron.
Amicus certus in re incerta cernitur – pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji (Cyceron)
Amicus certus in re incerta cernitur. - Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji; prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie. (Ennius, Hecuba)
Amicus est tamquam alter idem. - Przyjaciel jest jakby drugim mną. (Cicero)
Amicus optima vitae possesio – przyjaciel to największy skarb w życiu
Amicus Plato, [amicus Socrates,] sed magis amica veritas - Platon mi przyjacielem, [Sokrates mi przyjacielem,] ale prawda większą przyjaciółką. (Arystoteles)
Amicus Plato, sed magis amica veritas - przyjacielem Plato, lecz większą przyjaciółką prawda. - Arystoteles
Amicus Plato, sed magis amica veritas – przyjacielem Plato, lecz większą przyjaciółką prawda (Arystoteles)
Amicus stultorum similis efficietur – przyjaciel głupich stanie się do nich podobny (kto z kim przestaje, takim się staje)
Amicus verus est rara avis. - Prawdziwy przyjaciel jest rzadkim ptakiem (białym krukiem).
Amittit merito proprium, qui alienum appetit – słusznie traci swoje, kto sięga po cudze
Amo te, ama me – kocham cię, kochaj mnie
Amo te, ama me! - Kocham cię, kochaj mnie! (na pierścieniu)
Amor animi arbitrio sumitur, non ponitur. - Wybieramy kochać, nie wybieramy przestać kochać. (Publilius Syrus)
Amor caecus – ślepa miłość (Teokryta)
Amor est vitae essentia. - Miłość jest istotą życia. (Mackay)
Amor magister optimus – miłość najlepszym nauczycielem (Pliniusz Młodszy)
Amor non quaerit, amor reperit – miłość nie szuka, miłość znajduje
Amor omnibus idem – miłość dla wszystkich jednaka (Wergiliusz)
Amor omnibus idem. - Miłość (jest) dla wszystkich jednaka (ludzi, zwierząt, ...) (Vergilius, "Georgiki")
Amor ordinem nescit. - Miłość nie zna porządku. (Św. Hieronim)
Amor patriae nostra lex – Miłość do Ojczyzny naszym prawem (motto Polskiej Husarii)
Amor tollit timorem – miłośc usuwa strach
Amor tussisque non celantur. - Miłości i kaszlu nie da się ukryć. (Ovidius)
Amor Vincit Omnia – Miłość zwycięża wszystko
Amor vincit omnia – zob. Omnia vincit amor…
Amor vincit omnia. - Miłość wszystko zwycięża. (Vergilius)
Amore Qui Merentur – Kochaj tych, którzy na to zasłużyli…
Amour vincit omnia – miłość zwycięży wszystko
An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur? - Czyż nie wiesz, mój synu, jak mało trzeba rozumu do rządzenia światem? (Axel Oxenstierna)
Anceps remedium melius quam nullum – niepewne lekarstwo lepsze niż żadne
Anguis in herba – Wąż w trawie (ukryte niebezpieczeństwo)
Anima Vilis – Podła dusza
Animam debet – Winien duszę (zadłużony po uszy)
Animos labor nutrit – praca karmi umysły (Cycero)
Animus aeger semper errat – chory umysł zawsze błądzi
Animus facit nobilem. - Umysł czyni szlachcica.
Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam – Ogłaszam wam radość wielką: mamy papieża. (Tradycyjna formuła ogłoszenia wyboru nowego papieża.)
Annus superior semper melior – Rok ubiegły zawsze lepszy
Antiqua, quae nunc sunt, fuerunt olim nova. - To, co jest dziś stare, było kiedyś nowe.
Antiquus amor cancer est. - Stara miłość jest jak rak. (Petronius)
Apage, Satanas! – Idź precz, szatanie!
Apocha non alias libertatio contingnit, quam si pecunia soluta sit. - Pokwitowanie zwalnia dłużnika tylko wtedy gdy suma dłużna została zapłacona.
Aqua et panis est vita canis – woda i chleb to życie psa
Aquila non capit muscas. - Orzeł nie zajmuje się łapaniem much.
Arbiter elegantiarum – mistrz dobrego smaku (Tacyt o Petroniuszu)
Arbiter nihil extra compromissum facere potest. - Arbiter nie może wykroczyć poza postanowienia umowy, na podstawie któej został powołany.
Arcturus Artur
Arcus nimium tensus rumpitur – łuk zbytnio naciągnięty pęka
Ardua prima via est – pierwsza droga jest stroma (początki są trudne)
Ardua prima via est. - Pierwsza ścieżka jest trudna.
Argumenta non numeranda, sed ponderanda sunt. - Dowodów nie należy liczyć, lecz ważyć.
Argumenti causa – Jako dowód.
Argumentum pessimi turba – argumentem zła jest tłum
Aristoteles non semper Aristoteles. - Arystoteles nie zawsze jest Arystotelesem; nawet mędrzec może się mylić.
Arma virumque cano – opiewam czyny orężne męża (Wergiliusz, początek Eneidy)
Ars alit artificiem – sztuka żywi twórcę
Ars est celare artem – sztuką jest ukryć sztukę (Owidiusz)
Ars est celare artem. - Sztuką jest ukrycie (wysiłków) sztuki. (Ovidius)
Ars est philosophia vitae – filozofia jest sztuką życia
Ars longa, vita brevis – sztuka długotrwała, życie krótkie (Seneka)
Ars longa, vita brevis. - Sztuka długa, życie krótkie. (Seneca)
Ars sine scientia nihil est. - Sztuka bez nauki (techniki, umiejętności) jest niczym.
Arte Et Labore – Sztuka i praca
Artes Liberales – Sztuki wyzwolone.
Artes serviunt vitae, sapientia imperat – umiejętności służą życiu, mądrość nim włada
Artificem commendat opus – dzieło mistrza chwali
Asinus ad lyram – osioł przy lirze (Warron); pasuje jak wół do karety.
Asinus asino pulcherrimus – osioł dla osła jest najpiękniejszy.
Asinus asino pulcherrimus. - Osioł wydaje się osłowi najpiękniejszy.
Asinus asinorum in saecula saeculorum – Osioł nad osłami na wieki wieków (wyjątkowy głupiec).
Asinus asinorum – osioł nad osłami
Asinus in tegulis – Osioł na dachu (zła wróżba)
Aspirat primo Fortuna labori. - Szczęście sprzyja pierwszemu przedsięwzięciu. (Vergilius)
Assidue addiscens ad senium venio – douczając się nieustannie dochodzę do starości
Assiduus usus uni rei deditus et ingenium et artem saepe vincit. - Stałe ćwiczenie poświęcone jednej rzeczy często pokonuje geniusz i umiejętności. (Cicero)
Astra non mentiuntur, sed astrologi bene mentiuntur de astris. - Gwiazdy nie kłamią, lecz astrologowie kłamią o gwiazdach.
Attendite a falsis prophetis – strzeżcie się fałszywych proroków (Słowa Chrystusa. Ewangelia św. Mateusza.)
Audaces fortuna iuvat timidosque repellit – śmiałym los sprzyja i bojaźliwych odtrąca (Horacy)
Audaces Fortuna Iuvat – śmiałym szczęście sprzyja.
Audentes Fortuna iuvat decoratque corona – odważnych los wspiera i koroną wieńczy
Audentes fortuna iuvat. - Śmiałym szczęście sprzyja. (Vergilius, "Eneida")
Audere Est Facere – Odwaga jest czynem
Audi multa, loquere pauca – słuchaj dużo, mów mało
Audi multa, loquere pauca. - Słuchaj dużo, mów mało.
Audi, vide, sile – Słuchaj, patrz i zachowaj milczenie.
Audi, vide, tace si vis vivere in pace. - Słuchaj, patrz, milcz, jeśli chcesz żyć w spokoju.
Audiatur et altera pars – należy wysłuchać i drugiej strony (Seneka)
Audiatur et altera pars. - Należy wysłuchać także drugiej strony.
Audiatur et altera pars. - Niechaj będzie wysłuchana i druga strona (starożytna zasada prawna przytoczona przez Senekę w tragedii "Medea")
Aurea dicta – złote słowa (Lukrecjusz)
Aurea mediocritas – złoty środek (umiar) (Horacy)
Aurea praxis, sterilis theoria. - Praktyka jest złota, teoria bezpłodna.
Auribus frequenitius quam lingua utere – uszu używaj częściej niż języka
Aurora Musis amica. - Poranek (jest) przyjacielem Muz; kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
Aut amat, aut odit mulier, nil est tertium – kobieta albo kocha albo nienawidzi, nie ma nic trzeciego (Publiliusz Syrus)
Aut bibat, aut abeat – Niech pije albo niech sobie idzie (Cyceron)
Aut bibat, aut abeat. - Niech pije, albo niech sobie pójdzie. (grecka zasada na ucztach; Cicero)
Aut Caesar aut nihil – być albo Cezarem, albo niczym (Cezar Borgia)
Aut mors aut Victoria smierc albo zwyciestwo
Aut ne tentaris aut perfice. - Albo nie próbuj, albo dokonuj.
Aut odit, aut amat mulier, nihil est tertium. - Kobieta albo kocha, albo nienawidzi, trzeciej [możliwości] nie ma.
Aut viam inveniam aut faciam. - Albo znajdę drogę (sposób), albo ją stworzę.
Aut vincere, aut mori – Albo zwyciężać, albo umierać
autor: Adolf Kolping
autor: Mikołaj Wasiljewicz Gogol
autor: Phil Bosmans
Avaritia et arrogantia praecipua validiorum vitia – chciwość i bezczelność to główne wady możnych
Avarus animus nullo satiatur lucro. - Chciwego umysłuu nie zaspokaja żadną zdobyczą.
Ave, Caesar, morituri te salutant – witaj, Cezarze, idący na śmierć cię pozdrawiają (Swetoniusz)
Ave, Caesar, morituri te salutant. - Witaj, cesarzu, idący na śmierć pozdrawiają cię. (słowa gladiatorów)
Avida est periculi virtus – męstwo jest chciwe niebezpieczeństwa
Avidis, avidis natura parum est – dla chciwych mało i całego świata (Seneka)
Avito vivit honore – żyje zaszczytami przodków
A business that makes nothing but money is a poor kind of business. – Biznes który przynosi tylko pieniądze jest słabym biznesem.
All you need is love. – Wszystko czego potrzebujesz to miłość.
A lie can be hal­fway round the wor­ld be­fore the truth has got its boots on. – Kłam­stwo zdąży obiec pół świata, za­nim praw­da nałoży buty.
A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty. – Pesymista widzi trudności w każdej możliwości; optymista widzi możliwości w każdej trudności.
All is in the han­ds of man. The­refo­re you should wash them of­ten. – Wszys­tko jest w rękach człowieka. Dla­tego na­leży je często myć.
Ability is nothing without opportunity. – Zdolność jest niczym bez możliwości.
A bad woman is a sort of woman a man never gets tired of zepsuta kobieta należy do tego rodzaju istot, których mężczyźni nigdy nie mają dosyć.
A cad is a man who kisses and tells cham to ktoś, kto mówi, gdy całuje.
A classic is something that everybody wants to have read and nobody wants to read klasyka to dzieła, które każdy chce znać, ale których nikt nie chce czytać.
A friend to all is a friend to none przyjaciel wszystkich nie jest niczyim przyjacielem.
A gentleman is a man who has respect for those who can be of no possible service to him dżentelmen to człowiek, który ma szacunek dla tych, którzy nie mogą mu oddać żadnej przysługi.
A gentleman is never rude, except on purpose dżentelmen nigdy nie jest niegrzeczny, chyba że umyślnie.
A good listener makes more friends than a good talker dobry słuchacz ma więcej przyjaciół niż dobry mówca.
A great statesman, like a good housekeeper, knows that cleaning has to be done every morning wielki polityk, tak jak dobry dozorca domu, wie, że czystkę trzeba robić codziennie.
A highbrow is a person educated beyond his intelligence intelektualista to człowiek wykształcony ponad możliwości swojej inteligencji.
A man who knows he is a fool is not a great fool człowiek, który wie, że jest głupcem, nie jest taki głupi.
A man who won`t lie to a woman has very little consideration for her feelings. Mężczyzna, który nigdy nie kłamie kobiecie, ma bardzo mało względów dla jej uczuć.
A pessimist is a fellow who lives with an optimist. Pesymista to facet, który żyje z optymistką.
A poet can survive anything but a misprint poeta zniesie wszystko, tylko nie błąd drukarski.
A poet that fails in writing becomes a bitter critic poeta, któremu się nie wiedzie w pisaniu, staje się ciętym krytykiem.
A reasonable number of fleas is good for a dog: keeps him from brooding over being a dog umiarkowana ilość pcheł jest dobra dla psa: nie pozwala mu ponuro rozmyślać o swojej psiej doli.
A rich man can`t imagine poverty. Bogaty człowiek nie umie wyobrazić sobie biedy.
A room without books is a body without soul. Pokój bez książek to ciało bez duszy.
A successful man is one who earns more than his wife can possibly spend mężczyzna, któremu się wiedzie, to taki, który zarabia więcej, niż jego żona jest w stanie wydać.
Advertising makes you think you have longed all your life for something you never even heard of before reklama każe ci myśleć, że przez całe swoje życie marzyłeś o czymś, o czym wcześniej nigdy nawet nie słyszałeś.
Among the blind one - eyed man is a king. Pośród ślepców, jednooki jest królem.
An honest minister asks what recommends a man, a corrupt one, who. Uczciwy minister pyta, co rekomenduje człowieka, skorumpowany, kto.
An ordinary man would rather read the life of the cruellest pirate that ever lived than that of the wisest philosopher. Zwykły człowiek chętniej przeczyta biografię najokrutniejszego pirata, jaki kiedykolwiek żył na świecie, niż żywot najmędrszego z filozofów.
Apology is politeness too late. Przeprosiny to grzeczność poniewczasie.
As long as a woman can look ten years younger than her own daughter, she is perfectly satisfied Dopóki kobieta wygląda dziesięć lat młodziej niż jej córka, dopóty jest całkowicie zadowolona.
At sixty man learns how to value home. Koło sześćdziesiątki człowiek uczy się cenić dom.
Ani kura za darmo nie gdacze.
Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Ani w Boga nie wierzy, ani diabła się boi.
Ani grzeje, ani ziębi.
Ani mi w niebie lepiej nie będzie.
Aniołowie pijanych na rękach noszą.
A bad woman is a sort of woman a man never gets tired of zepsuta kobieta należy do tego rodzaju istot, których mężczyźni nigdy nie mają dosyć. Oscar Wilde
A gentleman is never rude, except on purpose dżentelmen nigdy nie jest niegrzeczny, chyba że umyślnie.
A great statesman, like a good housekeeper, knows that cleaning has to be done every morning wielki polityk, tak jak dobry dozorca domu, wie, że czystkę trzeba robić codziennie.
A man who knows he is a fool is not a great fool człowiek, który wie, że jest głupcem, nie jest taki głupi.
A man who won`t lie to a woman has very little consideration for her feelings.Mężczyzna, który nigdy nie kłamie kobiecie, ma bardzo mało względów dla jej uczuć.
A pessimist is a fellow who lives with an optimist.Pesymista to facet, który żyje z optymistką.
A poet can survive anything but a misprint poeta zniesie wszystko, tylko nie błąd drukarski.Oscar Wilde
A rich man can`t imagine poverty.Bogaty człowiek nie umie wyobrazić sobie biedy.
A room without books is a body without soul.Pokój bez książek to ciało bez duszy.
Among the blind one - eyed man is a king. Pośród ślepców, jednooki jest królem.Przysłowie angielskie
Apology is politeness too late.Przeprosiny to grzeczność poniewczasie.
As long as a woman can look ten years younger than her own daughter, she is perfectly satisfied Dopóki kobieta wygląda dziesięć lat młodziej niż jej córka, dopóty jest całkowicie zadowolona.Oscar Wilde
At sixty man learns how to value home.Koło sześćdziesiątki człowiek uczy się cenić dom.
A pessimist is a man who thinks everybody as nasty as himself and hates them for it pesymista to człowiek, który uważa, że wszyscy są takimi samymi łotrami, jak on sam, i nienawidzi ich za to.
A selfish man is indifferent to people he can`t use for his purpose egoista jest obojętny dla ludzi, których nie może wykorzystać do swoich celów.
A friend is a person with whom you dare to be yourselfnieznany
An apple a day keeps the doctor awayJabłko każdego dnia trzyma doktora z daleka
A boy becomes a man when he stops asking his father for money and requests a loan. Chłopiec staje się mężczyzną, kiedy przestaje prosić ojca o pieniądze, a domaga się pożyczki.
Another color turns to grey.Kolejny kolor przeistoczył się w szarość.
A man who strikes first admits that his ideas have given out.Człowiek, który uderza pierwszy, przyznaje, że jego pomysły się wyczerpały.chinese proverb
A warrior cannot complain or regret anything. His life is an endless challenge, and challenges cannot possibly be good or bad. Challenges are simply challenges.Wojownik nie może narzekać, ani niczego żałować. Jego życie jest niekończącym się wyzwaniem, które nie może być nazwane ani zły, ani dobrym. Wyzwania są po prostu wyzwaniami.Carlos Castaneda
A ja ufam miłosierdziu Twemu, rozraduje się moje serce wybawieniem przez Ciebie.Ps 13,6
A Jezus myśli o nas w liter ciemnym stuku jak trudno w niebo wstąpić spod robactwa druku.Jan Twardowski
A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa.J 12,26
A na więcej tego strzeż, abyś na urzędy Łakomych ludzi nigdy nie sadzał, bo kędy Sprawiedliwość przedajna, tam przeklęctwo wielkie, A u Boga niewinnych ważne prośby wszelkie.Jan Kochanowski
A słońce Prawdy wschodu nie zna i zachodu. Adam Mickiewicz
Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.św. Jan Vianney
Ad maiorem Dei gloriam Dla większej chwały Bożej św. Ignacy Loyola
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.Alessandro Farnese
Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary.Łk 17,5
Autor powinien być w swoim dziele jak Bóg we wszechświecie: obecny we wszystkich jego częściach, ale w żadnej w sposób widzialny.Gustave Flaubert
A kto się Boga boi, ten się nic nie boi.Adam Mickiewicz
A po maturze chodziliśmy na kremówki...Jan Paweł II
A co szlachetne, zmartwychwstanie.Anonim
aby zycie zrozumiec, trzeba je przezyc.Karol Dudek (13 lat )
Anioł zawsze nas ochrania, jest darem boskim - nie trzeba go wzywać. Oblicze twojego anioła ukazuje się zawsze, gdy ze szlachetnością odnosisz sie do świata. Jest strumieniem, polem, błękitem nieba.Paulo Coelho
A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli.św. Paweł
A rich man can`t imagine poverty bogaty człowiek nie umie wyobrazić sobie biedy.
Ab alio exspectes, alteri quod feceris co zrobisz drugiemu, oczekuj od niego;Seneka Młodszy
Aby być kochany, nie rozstawaj się nigdy z ukochaną, nie wycisnąwszy jej trochę łez z oczu.Honoré de Balzac
Aby zdobywać wielkość, człowiek musi tworzyć, a nie odtwarzać.Antoine de Saint-Exupery
Aby zło zatriumfowało, wystarczy, by dobry człowiek niczego nie robił.Edmund Burke
Adoracja jest drogą człowieka do siebie samego. Alfred Delp
An ordinary man would rather read the life of the cruellest pirate that ever lived than that of the wisest philosopher zwykły człowiek chętniej przeczyta biografię najokrutniejszego pirata, jaki kiedykolwiek żył na świecie, niż żywot najmędrszego z filozofów.
Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary. Łk 17,5
Artysta, prawdziwy artysta, a nie przeintelektualizowany młynek mielący automatycznie wszystkie możliwe wariacje i perturbacje, nie powinien bać się cierpienia. Stanisław Ignacy Witkiewicz
At sixty man learns how to value home koło sześćdziesiątki człowiek uczy się cenić dom.
Aby znaleźć miłość nie pukaj do każdych drzwi. Gdy przyjdzie Twoja godzina sama wejdzie do twojego domu, życia, serca.
Aby opływać w łaski wystarczy tylko być bezwstydnym.
A ludzie rzekną, że nieba szaleją, A nieba rzekną: że przyszedł dzień Wiary.Cyprian Kamil Norwid
Abyś źle nie umarł, żyj dobrze: jak żołnierz na warcie, bądź zawsze gotów!Michał Kozal
A może czyste ręce powinny być dłuższe?Stanisław Jerzy Lec
Abstynent - człowiek niepociągający.Dusza Karol
Aktor - jedyny uczciwy obłudnik.Hazlitt William
Abstynent: osoba, która poddaje się pokusie odmówienia sobie przyjemności.Ambrose Bierce
Apeluję do wszystkich mężczyzn i wszystkich kobiet, tych znanych i tych mniej znanych, aby ogłosili, że odmawiają odtąd jakiegokolwiek uczestnictwa w wojnie i przygotowaniach do wojny.Albert Einstein
Abstrakcyjnej prawdy nie ma. Prawda jest zawsze konkretna.Włodzimierz Iljicz Lenin
Aby być wielkim, trzeba być kiedyś małym.Przysłowie francuskie
Aequam memento rebus in arduis servare mentem. I w nieszczęściu zachowuj spokój umysłu.Horacy
Aj, Mopsik malusi! Skoro szczeka na słonia, Jak silny być musi.Karl Kraus
Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere.Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie.Seneka Młodszy
Absurd: przekonanie sprzeczne z twoimi poglądami.A. Bierce
Absurdalność daje się wyrazić tylko za pomocą humoru.Alfred Hitchcock
Absurdem jest żądać pięciu rzeczy od pięciu osób: szacunku od głupiego, podarunku od biednego, dobra od wroga, dobrej rady od zawistnego i wierności od kobiety.przysłowie arabskie
Aby długo i szczęśliwie żyć, oddychaj przez nos i miej zamknięte usta.żydowska maksyma
Aforyzm jest małym domkiem z szerokim widokiem.Cossmann P. N.
Aforyzm jest ostatnim ogniwem długiego łańcucha myśli.
Aforyzmem może się najeść tylko nasycony wiedzą.Wróblewski
Aforyzmy są dowcipami filozofii.
Anegdoty przychodzą nawet w pochmurny dzień. Podobne do rośliny zwanej dziwaczkiem, po łacinie Mirabilis jalapa. Świetny obiekt do badań genetycznych. Kwitnie nocą, a nawet próbuje kwitnąć kiedy pada deszcz.ks. Jan Twardowski
Anglicy przegrywają wszystkie wojny, oprócz ostatniej.Eleutherios Venizelos
Arystoteles zauważył, że spośród wszelkiego rodzaju autorów najbardziej swe dzieła lubią poeci.Georg Christoph Lichtenberg
Absurd to przekonanie sprzeczne z twoimi poglądami.Ambrose Bierce
Armata: narzędzie stosowane do poprawiania granic państwowych.Ambrose Bierce
Aby do czegos dojść trzeba wyruszyć w drogę.Wiesław Czermak
Aby istnieć trzeba uczestniczyć.Antoine de Saint-Exupery
Adam nie rozwiódł się z Ewą, bo nie znalazł adwokata .Gomez de la Serna
A man who won`t lie to a woman has very little consideration for her feelings. Mężczyzna, który nigdy nie kłamie kobiecie, ma bardzo mało względów dla jej uczuć.
As long as a woman can look ten years younger than her own daughter, she is perfectly satisfied. Dopóki kobieta wygląda dziesięć lat młodziej niż jej córka, dopóty jest całkowicie zadowolona.Oscar Wilde
A fructibus eorum cognoscetis eos. Po ich owocach ich poznacie. Jezus Chrystus
Ab Iove principium. (początek od Jowisza) Zaczynać od osoby lub sprawy najważniejszej.
Ab iove surgat opus. Od Jowisza niechaj zaczyna się dzieło. Pracujmy z Bogiem.Owidiusz
Ab ovo usque ad mala.Od jajka do jabłek. Od początku do końca.Horacy
Ablue, pecte canem, canis est et plermanet idem. Umyj, uczesz psa, psem jest i psem pozostanie.
Abyssus abyssum invocat. Piekło wzywa na pomoc piekłaPrzysłowie rzymskie
Ad calendas Graecas. Do greckich kalend na czas nieokreślony.Oktawian August
Alea iacta est. Kości zostały rzucone.Menander, a za nim Cezar
Alter ego. Drugie ja.Cyceron
Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere. Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie.Seneka Młodszy
Amicus certus in re incerta cernitur. Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji.Cyceron
Amicus Plato, sed magis amica veritas.Przyjacielem Plato, lecz większą przyjacółką prawda.Arystoteles
Amor omnibus idem. Miłość dla wszystkich jednaka.Wergiliusz
Anima vilis. Podła dusza.
Animam debet. (Winien duszę) Zadłużony po uszy.
Ars amandi. Sztuka kochania.Owidiusz
Asinus asinorum. Osioł nad osłami.
Asinus in tegulis. Osioł na dachu; zła wróżba.
Audaces fortuna iuvat. Śmiałym szczęście sprzyja.Wergiliusz
Aurea dicta. Złote słowa.Lukrecjusz
A fructibus eorum cognoscetis eos - po ich owocach ich poznacie
Amicus proba - probatum ama. Przyjaciela próbuj, wypróbowanego kochaj.Platon
A kiedy cię pocałuję, trzy dni w gębie cukier czuję.Jan Kochanowski
Amor, to jest naturalne, lubi czyny amoralne.Sztaudynger Jan
Antytezą miłości nie zawsze jest nienawiść, może nią być także inna miłość.
Amor vincit omnia ( miłość wszystko przezwycięża )
Ani głowa do rady, ani tył do krzesła.[polskie]
Abecadło - pierwszy stopień do mądrości.[rosyjskie]
Adam cóż by poradził, gdyby Bóg w raju Ewy nie posadził.[polskie]
Adwokat niech niech ma głowe, a koń niech ma nogi.[polskie]
Afekty, chociaż będą święte, rozumem mają byc ujęte.[polskie]
Aby móc rozumieć ludzi, najpierw trzeba stać się jednym z nichNina
Ambicje bez wiedzy są niczym łódź na suchym lądzie.
Alkohol to nie droga, to most.
Aby coś zacząć trzeba coś skończyć.
Anioł nigdy nie upada. Diabeł upada tak nisko, że nigdy sie nie podniesie. Człowiek upada i powstaje.Fiodor Dostojewski
A moje serce choć nadal ból ściska to dusza moja jak przyjaciel me sny pociesza z bliska...i łza już jest inna taka delikatna bez kolców....i znów powiem kocham bez obaw lęków.Janson
A posse ad esse - od możliwości do rzeczywistości.
A jakie jest największe kłamstwo świata? - To mianowicie, że nadchodzi taka chwila, kiedy tracimy całkowicie panowanie nad naszym życiem i zaczyna nim rządzić los. W tym tkwi największe kłamstwo świata. Paulo Coelho
A już najpiękniej mówił o cierpieniu. Że jedyną drogą do Boga jest cierpienie. Cierpienie i pokora. Że cała wielkość człowieka jest w jego pokorze przed Bogiem. I całe szczęście. . . Zofia Nałkowska
A bene placito - dowolnie; jak komu pasuje.
A biada milczącym o Tobie, że mając mowę, stali się niemymi. Augustyn (Augustyn Aureliusz, święty 354-430)
A bogowie grają w kości i nie pytają wcale czy chcesz przyłączyć się do gry (. . . ) Bogowie kpią sobie z twojego poukładanego życia (. . . ) nie przejmują się zbytnio ani naszymi planami na przyszłość ani oczekiwaniami. Gdzieś we wszechświecie rzucają kości i przypadkiem wypada twoja kolej. I odtąd zwyciężyć lub przegrać - to tylko kwestia szczęścia. Borys Pasternak
A Bóg odsłania przyszłość niesłychanie rzadko i tylko wtedy, gdy zapisana została po to, by odmienić jej bieg. Paulo Coelho
A capite - od początku; od głowy.
A capite ad calcem - (dosł. od głowy do pięt) od stóp do głów
A cappella - tylko śpiew (bez instrumentów). (bez instrumentów). (bez instrumentów)
A contrario - wychodząc z przeciwnego założenia.
A cóż piękniejszego nad niebo, które Przecież ogarnia wszystko co piękne?. . . A zatem, jeżeli godność nauk mamy oceniać według ich przedmiotu, to bez porównania najprzedniejszą z nich będzie ta, którą. . . nazywają astronomią. . . Mikołaj Kopernik
A cóż to jest za bajka? Wszystko to być może! Prawda, jednakże ja to między bajki włożę. Ignacy Krasicki 1735-1801
A cruce salus - z krzyża (pochodzi) zbawienie.
A czymże jest prawdziwa męskość, jeśli nie wymieszanymi w odpowiednich proporcjach klasą i szaleństwem? Andrzej Sapkowski
A dato (skrót: a. d). - od dnia oznaczonego na dokumencie; od czasu wystawienia
A Deo et Rege - od Boga i Króla.
A dextra (parte) - z prawej strony; po prawicy.
A die - od (tego) dnia.
A doctis pretium scelus est sperare poetis - oczekiwać złota od poetów to zbrodnia. Owidiusz
A fortiori - od mocniejszej strony; argumentując mocniej; od silniejszego; tym bardziej.
A fronte praecipitium a tergo lupi - z przodu przepaść, z tyłu wilki (w ciężkim położeniu). (w ciężkim położeniu). (w ciężkim położeniu)
A fructibus eorum cognoscetis eos - poznacie ich po ich owocach.
A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. J 14, 3
A gdy pragnienie wolności owładnie tobą, zrzucisz jarzmo z twej szyi. Rdz 27, 40
A gdy serce twe przytłoczy Myśl, że żyć nie warto, Z łez ocieraj cudze oczy, Chociaż twoich nie otarto. Maria Konopnicka (1842-1910)
A gdyby tak się wedrzeć na umysłów górę, / Gdyby stanąć na ludzkich myśli piramidzie, / I przebić czołem przesądów chmurę, / I być najwyższą myślą wcieloną. . . Juliusz Słowacki, Kordian
A ja ufam miłosierdziu Twemu, rozraduje się moje serce wybawieniem przez Ciebie. Ps 13,6
A ja znam ich czyny i zamysły. Iz 66,18
A ja, jak oliwka zielona w domu Boga, zaufałem miłosierdziu Bożemu na wieki wieków. Ps 52,10
A jakie było pytanie? Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
A jakoż uczyć mają nie umiejąc sami? Muszą pewnie nadłożyć kazania baśniami. Jan Kochanowski (1530-1584), Zgoda
A jednak istnieje małżeństwo, które sprawia mężczyźnie niekłamaną radość - zaślubiny jego córki. Marcel Achard (1899-1974)
A jednak jest faktem, że człowiek poza sferą pracy zawodowej jest niezmiernie mało zdyscyplinowany. Kiedy nie pracuje, chce leniuchować, leżeć sobie nic nie robiąc, lub innymi słowy "relaksować się". I właśnie ta chęć nieróbstwa jest w dużej mierze reakcją przeciwko rutynie życia. Erich Fromm, O sztuce miłości
A jednak się kręci! Galileusz (Galileo Galilei, 1564-1642)
A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym co służą ojczyźnie. Jan Kochanowski (1530-1584)
A jeśli miłość jest największym kultem całej ludzkości to pierwszą jego kapłanką była i zawsze jest kobieta.
A jeśli serce jest tylko mięśniem, cóż po urodzie wszechrzeczy. Maria Pawlikowska - Jasnorzewska (1891-1945)
A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili. 1 J 5,15
A Jezus myśli o nas w liter ciemnym stuku jak trudno w niebo wstąpić spod robactwa druku. Jan Twardowski (ur. 1915)
A kiedy cię pocałuję, Trzy dni w gębie cukier czuję. Jan Kochanowski (1530 - 1584)
A kiedy strzyżesz owieczki, opowiadaj im bajeczki. Jan Sztaudynger
A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. J 12,26
A kto ma za nic małe rzeczy, wnet podupadnie. Syr 19,1
A kto się Boga boi, ten się nic nie boi. Adam Mickiewicz (1798-1855)
A latere, ab latere - z boku; przy boku; przyboczny (człowiek zaufany). (człowiek zaufany). (człowiek zaufany)
A lie has no legs - kłamstwo nie ma nóg. (kłamstwo ma krótkie nogi). (kłamstwo ma krótkie nogi)
A ludzie rzekną, że nieba szaleją, a nieba rzekną: że przyszedł dzień Wiary. Cyprian Kamil Norwid (1821-1883)
A man who knows he is a fool is not a great fool - człowiek, który wie, że jest głupcem, nie jest taki głupi.
A mari usque ad mare - od morza do morza.
A mensa et thoro - od stołu i łoża (separacja małżeństwa). (separacja małżeństwa). (separacja małżeństwa)
A miłość daje to czego nie daje więcej niż myślisz bo cała jest Stamtąd a śmierć to ciekawostka że trzeba iść dalej. Ks. Jan Twardowski
A miłość? Jeszcze jeden nałóg młodości, ryzykowne gry, oszałamiające stany nieważkości. Tadeusz Konwicki "Pamflet na siebie"
A może Betlejem musi leżeć blisko Sodom i Gomor? Stanisław Jerzy Lec
A może czyste ręce powinny być dłuższe? Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
A może dopiero w świecie, który nie zna grawitacji, będzie opadanie na dno godne pogardy? Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
A może jesteśmy jedynie czyimś wspomnieniem? Stanisław Jerzy Lec
A może narodziny czy raczej wybuch człowieczej świadomości to po prostu wypadek przy pracy wszechmocnej natury? .Tadeusz Konwicki "Pamflet na siebie"
A może twój Bóg by chciał, byś go chwalił przed innymi Bogami? Stanisław Jerzy Lec
A może tylko zmieniamy ramy, gdy umieramy. Jan Sztaudynger
A na więcej tego strzeż, abyś na urzędy Łakomych ludzi nigdy nie sadzał, bo kędy Sprawiedliwość przedajna, tam przeklęctwo wielkie, A u Boga niewinnych ważne prośby wszelkie. Jan Kochanowski (1530-1584)
A najdzielniej biją króle, A najgęściej giną chłopy. Maria Konopnicka (1842 - 1910)
A nic nie jest tak jałowe i pozbawione życia, nic nie jest tak bezczelnie kłamliwe i destruktywne jak mdłe uśmiechy z plakatów i bezmyślne zadowolenie tygodników, które zapewniają nas, że jesteśmy bezgranicznie szczęśliwi. Erich Fromm, Wojna w człowieku
A nic nie jest źle, co jest zgodne z natura. Marek Aureliusz (Marcus Aurelius Antoninus, 121 - 180)
A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. Księga Nehemiasza 8,10
A niebo zostawmy im - Aniołom oraz wróblom. Heinrich Heine (1797-1856)
A niechaj narodowie wżdy postronni znają Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają! Mikołaj Rej (1505 - 1569)
A nullo diligitur, qui neminem diligit - kto nikogo nie kocha, przez nikogo nie jest kochany.
A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. Mt 6,28
A ona się jednak porusza! Galileusz
A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili. Łk 9,36
A pactis privatorum publico iuri non derogatur - prywatne umowy nie mogą zmieniać prawa publicznego.
A pedibus usque ad caput - od stóp do głów.
A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi, całe swe mienie wydała na lekarzy, a żaden nie mógł jej uleczyć. Łk 8,43
A polski Salomon pełne wylał. Szargan Michał
A pomnij, że jest prawo, co Bóg postanowił. Że każdy zda mu liczbę z próżnych słów, co mówił. Antoni Edward Odyniec
A posteriori - od późniejszego (obserwacja); z doświadczenia; po zapoznaniu się z faktami.
A priori - od wcześniejszego (założenie); z góry; niezależnie od faktów.
A priori assumptione - założenie o prawdziwości czegoś bez dowodu.
A przecież wtedy (podczas rewolucji) ton nadawały miernoty, a nie porządni ludzie. Borys Pasternak
A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out. Walter Winchell (1879 - 1972)
A sami byli dla siebie większym ciężarem niż ciemność. Mdr 17,20
A są rzeczy, których nie sposób zdobyć nawet magia. I są dary, których nie wolno przyjąć jeśli nie jest się w stanie odwzajemnić ich. . . czymś równie cennym. W przeciwnym razie taki dar przecieknie przez palce, stopi się niby okruch lodu, zaciśnięty w dłoni. Zostanie tylko żal, poczucie straty i krzywdy. . . A. Sapkowski
A słońce Prawdy wschodu nie zna i zachodu. Adam Mickiewicz (1798-1855)
A szczęście tak jak skrzypce im starsze tym młodsze. Ks. Jan Twardowski
A szkoda zwać człowiekiem, kto bydlęco żyje. Jan Kochanowski
A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Mdr 2, 24
A tablice były zapisane na obu stronach, zapisane na jednej i na drugiej stronie. Wj 32,15
A te mrówki, tak wspaniałe, / Pełne żądzy, wiedzy, pychy, / Jakże twór to śmieszny, lichy. Aleksander Fredro (1793-1876)
A ten zwycięzcą, kto drugim da / Najwięcej światła od siebie! Adam Asnyk, Dzisiejszym idealistom
A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Łk 7, 47
A ten, który posiada wiedzę, nie będzie narzekał. Syr 10,25
A tergo - od tyłu; z tyłu.
A to będę się śmiał, gdy nie zdążą ze zniszczeniem świata przed jego końcem. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
A to czysta wariacja ta demokracja! Tadeusz Boy-Żeleński
A tuo Lare incipe! - Zaczynaj od własnego domu, od własnych drzwi! Zaczynaj od siebie! (zanim będziesz mówił o innych)
A verbis ad verbera - od słów do rękoczynów.
A verbis legis non est recedendum - należy trzymać się słów ustawy.
A wiesz ty, co będzie z Polską / za lat dwieście? Adam Mickiewicz, Dziady, cz. III
A więc nigdy nie cofa On od nas swojego miłosierdzia, choć wychowuje przez prześladowania, to jednak nie opuszcza swojego ludu. 2 Mch 6,16
A więc pamiętaj - w trudną porę marzeń masz być ambasadorem. . . Czesław Miłosz (ur. 1911)
A większą mi rozkoszą podróż niż przybycie! Leopold Staff (1878-1957)
A wszystko to stało się między wschodem i zachodem tego samego słońca. Paulo Coelho
A z wierszy napisanych chyba ten nie umrze, co nie bał się stać prawdą lub stał się muzyką. Jan Twardowski (ur. 1915)
A! mówić by o tym wiele; / Ale ja nie lubię plotek. Mikołaj Biernacki
Aaequam memento rebus in arduis servare mentem - i w nieszczęściu zachowuj spokój umysłu. Horacy
Ab absurdo - (wychodząc) od fałszywego założenia; od niedorzeczności (w logice). (w logice). (w logice)
Ab aeterno - od wieczności, z dawien dawna.
Ab alio exspectes, alteri quod feceris - co zrobisz drugiemu, oczekuj od niego.
Ab ante - od stanu poprzedniego.
ab asino lanam - wełna z osła; rzecz niemożliwa.
Ab assuetis non fit iniuria - nie popełnia czynu bezprawnego, kto działa zgodnie z długotrwałą tradycją.
Ab equis ad asinos - z koni na osły (z deszczu pod rynnę, zamienił stryjek siekierkę na kijek). (z deszczu pod rynnę, zamienił stryjek siekierkę na kijek). (z deszczu pod rynnę, zamienił stryjek siekierkę na kijek)
Ab equis ad asinos - z koni na osły. (z pieca na łeb, z deszczu pod rynnę). (z pieca na łeb, z deszczu pod rynnę)
Ab hinc - odtąd; stąd; z tego miejsca; od tego czasu.
Ab hoc et ab hac - o tym i owym.
Ab igne ignem - z ognia ogień. (Cycero). (Cycero)
Ab imo pectore - z całym sercem.
Ab imo pectore - z głębin mojej klatki (mojego serca). (mojego serca). (mojego serca)
Ab incunabulis - od kołyski (kolebki). (kolebki). (kolebki)
Ab initio - od początku.
Ab initionullum, semper nullum - z początku nic, zawsze nic.
Ab inito semper nullum - (co jest) od początku nieważne, zawsze (jest) nieważne.
Ab intestato - bez (sporządzenia) testamentu (odziedziczenie spadku). (odziedziczenie spadku). (odziedziczenie spadku)
Ab intra - od wewnątrz.
Ab Iove principium - od Jowisza początek (zaczynamy od najważniejszego, zaczynać od osoby lub sprawy najważniejszej). Wergiliusz
Ab Iove surgat opus! - od Jowisza niechaj zaczyna się dzieło, pracujmy z Bogiem! Owidiusz
Ab irato - w gniewie.
Ab officio et beneficio - od urzędu i dochodu (zwolniony kapłan). (zwolniony kapłan). (zwolniony kapłan)
Ab omni lege necessitas exempta est - konieczność uwalnia od (szanowania) wszelkiego prawa.
Ab oriente lux - światło ze wschodu.
Ab origine - od początku.
Ab ovo - od jaja, od początku. Horacy
Ab ovo usque ad mala - od początku do końca. (od jaj do jabłek). (od jaj do jabłek)
Ab re - od rzeczy.
Ab uno disce omnes - po tym jednym (przykładzie ich łajdactwa) sądź ich wszystkich. Wergiliusz
Ab urbe condita, Anno urbis conditae (A.u.c). - od (roku) założenia miasta (tj. Rzymu) od początku. Tytus Liwiusz
Abecadło: pierwszy stopień do mądrości. Przysłowie rosyjskie
Abiit, evasit, excessit, erupit - odszedł precz, umknął i zniknął, wyrwał się. (Cycero). (Cycero)
Abiit, non obiit - odszedł, ale pamięć o nim nie zaginęła.
Ablue, pecte canem, canis est et permanet idem - umyj, uczesz psa, (i tak) psem jest i psem pozostanie.
Absens carens - nieobecny sam sobie szkodzi.
Absens heres non erit - nieobecny nie będzie dziedziczył.
Absente reo - pod nieobecność oskarżonego.
Absentem in criminibus damnari non oportet - nie należy skazywać za przestępstwo nieobecnego.
Absentem laedit, qui cum ebrio litigat - kto spiera się z pijanym, jakby się kłócił z nieobecnym.
Absit - oby nie; uchowaj Boże.
Absit dicto invidia! - Niechaj słowo wolne będzie od nienawiści! Niechaj nie budzi nienawiści
Absit omen - niech się nie spełni ta zła wróżba.
Absit omen! - Oby to nie było złym znakiem, złą wróżbą! Niech się nie spełni ta zła wróżba
Absit! - Niechaj będzie nieobecny! Uchowaj Boże
Absoluta sententia expositore non indiget - doskonale jasne słowa nie wymagają wyjaśnienia.
Absolutna czystość nie jest z tego świata. Mieczysław Jastrun (1903-1983)
Absolutna moralność: wszystko jest zakazane. Gabriel Laub
Absolutna wolność człowieka skończyłaby się chaosem. Antoni Kępiński (1918-1972)
Absolutum dominium - absolutna, nieograniczona władza monarchy.
Absolutus sententia iudicis praesumitur innocens - uwolniony na mocy wyroku sądowego uchodzi za niewinnego.
Absque nota - bez oznaczenia (książka bez daty wydania i miejsca). (książka bez daty wydania i miejsca). (książka bez daty wydania i miejsca)
Absque suo non est et parva casa lare - i mały domek ma swego ducha opiekuńczego. (J. Kochanowski). (J. Kochanowski)
Absque ulla nota (skrót: a. u.n). - bez żadnego znaku
Absterget Deus omnem lacrimam ab oculis - i otrze Bóg z ich oczu wszelką łzę.
Abstrakcyjnej prawdy nie ma. Prawda jest zawsze konkretna. Włodzimierz Iljicz Lenin (Uljanow, 1870-1924)
Abstynent - człowiek niepociągający. Karol Dusza
Absurd: przekonanie sprzeczne z twoimi poglądami. A. Bierce
Absurd: Twierdzenie lub przekonanie jaskrawo niespójne z nasza opinią. Bierce Ambrose
Absurdalność daje się wyrazić tylko za pomocą humoru. Alfred Hitchcock (zw. Hitch'em, 1899-1980)
Absurdem jest dzielić ludzi na dobrych i złych. Ludzie są tylko czarujący i nudni. Oskar Wilde
Absurdem jest żądać pięciu rzeczy od pięciu osób: szacunku od głupiego, podarunku od biednego, dobra od wroga, dobrej rady od zawistnego i wierności od kobiety. Przysłowie arabskie
Abusus non tollit usum - nadużycie nie wyklucza (prawa) korzystania (z tego uprawnienia). (z tego uprawnienia). (z tego uprawnienia)
Aby Bóg był wszystkim we wszystkich. 1 Kor 15, 28
Aby budować Królestwo Chrystusowe, nie trzeba się oglądać wokół, trzeba zaczynać od razu od siebie, od swego serca.
Aby być dobrym, nie wystarczy przemilczeć pewnych prawd. Trzeba jeszcze mówić pewne kłamstwa. Wiktor Hugo
Aby być kochany, nie rozstawaj się nigdy z ukochaną, nie wycisnąwszy jej trochę łez z oczu. Honoré de Balzac (1799-1850)
Aby być niewierzącym, można być także powierzchownym i wierzyć płytkim hasłom. Aby być wierzącym, trzeba myśleć. Michael kard. Faulhaber
Aby być pewnym trafienia w cel, najpierw strzelaj, a cokolwiek trafisz nazwij celem. Ashleigh Brilliant
Aby być szczęśliwym w miłości, trzeba być geniuszem. Honore de Balzac
Aby być szczęśliwym z mężczyzną, trzeba go bardzo dobrze zrozumieć i trochę kochać. Aby być szczęśliwym z kobietą, trzeba ją bardzo kochać i w ogóle nie próbować zrozumieć. Witold Zechenter
Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba. św. Jan Vianney
Aby być wielkim, trzeba być kiedyś małym. Przysłowie francuskie
Aby człowiek czuł siebie, konieczne jest, by się w jakikolwiek sposób ustosunkował do ludzi. Maksym Gorki
Aby czuć się wolnym istnieje prosty sposób: nie szarpać i nie napinać smyczy. Hans Krailsheimer
Aby długo i szczęśliwie żyć, oddychaj przez nos i miej zamknięte usta. Żydowska maksyma
Aby do czegoś dojść, trzeba wyruszyć w drogę. Wiesław Czermak
Aby dojść do wielkości, potrzeba zdobyć się na to, aby stać się niewolnikiem wszystkich. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Aby dzień przedniować, a noc przenocować.
Aby istnieć, trzeba mieć wokół siebie rzeczywistość, która trwa. Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)
Aby istnieć, trzeba uczestniczyć. Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Aby kobiety gubić, trzeba kobiety lubić. Jan Sztaudynger
Aby kraj mógł żyć, trzeba, aby żyły prawa. Adam Mickiewicz
Aby mieć właściwe spojrzenie na własną pozycję w życiu, człowiek powinien posiadać psa, który będzie go uwielbiał, i kota, który będzie go ignorował. Derek Bruce
Aby nam się dobrze jadło, trzeba znać jadła abecadło. Wiesław Malicki
Aby nas ćwiczyć w męstwie, daje nam los nieprzyjaciela, / Aby ćwiczyć w cierpliwości, daje przyjaciela. Johann Wolfgang Goethe
Aby nas skłonić do ich przyjęcia głupie idee przytaczają jako dowód olbrzymią publiczność, która je wyznaje. Mikołaj Gomez Davilla
Aby opływać w łaski wystarczy tylko być bezwstydnym.
Aby osiągnąć szczęście, trzeba spełnić trzy warunki: być imbecylem, być egoistą i cieszyć się dobrym zdrowiem. Jeśli jednak nie spełnicie pierwszego warunku, wszystko jest stracone. Gustave Flaubert (1821-1880)
Aby oszacować czas potrzebny na wykonanie jakiegoś zadania, należy przewidywany czas pomnożyć przez dwa i przyjąć jednostkę o rząd wyższą. Prawo Liebermana
Aby oszukać kobietę, potrzebny był wąż, ale aby oszukać mężczyznę, wystarczyła kobieta. Ambroży św. (Ambrosius Aurelius, 340 - 397)
Aby otrzymać pożyczkę, najpierw musisz udowodnić, że jej nie potrzebujesz. Z praw Murphy'ego
Aby pokochać jakąś rzecz, wystarczy sobie powiedzieć, że można ją utracić. Gilbert Keith Chesterton (1874-1936)
Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej. Edward Gierek (ur. 1913)
Aby poznać się z najdalsza rodziną, wystarczy się wzbogacić. Julian Tuwim (1894 - 1953)
Aby pozyskać sobie ludzi, należy ich uważać za takich, za jakich oni sami się uważają. William Harrison Faulkner (Falkner, 1897-1962)
Aby samemu stać się lepszym nie musisz czekać na lepszy świat. Phil Bosman
Aby się oprzeć o ideały, trzeba, by one się opierały. Jan Sztaudynger
Aby sobą być. Prawdzie patrzeć w twarz. Kochać wszystkich ludzi. Pokój z sobą nieść. Riedel Ryszard (Rysiu R)
Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem, a Nowy Rok - Dobrym Czasem. Konstanty Ildefons Gałczyński
Aby umieć czynić dobro, musisz popełnić zło. Mikołaj Gogol
Aby uwierzyć w drugiego człowieka, należy najpierw uwierzyć w siebie. Żyć w harmonii ze światem widzialnym i niewidzialnym. Odnaleźć prawdziwe oblicze Boga. . . Ale czy miłość jest w stanie uchronić przed samotnością? Nie zapominajmy, że "Bóg ukrył piekło w samym sercu raju". Paulo Coelho
Aby uwierzyć w siebie, potrzebuję kogoś, kto we mnie uwierzy.
Aby właściwie nacieszyć się psem, nie wystarczy po prostu nauczyć go być prawie człowiekiem. Chodzi o to, by otworzyć się na możliwość stania się po części psem. Edward Hoagland
Aby zdobyć wielkość, człowiek musi tworzyć, a nie odtworzyć. Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)
Aby zerwać z nawykiem, wyrób sobie inny, który go wymaże. Mark Twain (1835-1910)
Aby zło zatriumfowało, wystarczy, by dobry człowiek niczego nie robił. Edmund Burke (1729-1797)
Aby zmartwychwstać, trzeba najpierw umrzeć. Mikołaj Gogol
Aby znać człowieka, wystarczy poznać samego siebie; aby poznać ludzi, trzeba żyć pośród nich. Stendhal (Henri Beyle, 1783-1842)
Aby znaleźć miłość, nie pukaj do każdych drzwi. Gdy przyjdzie Twoja godzina sama wejdzie do twojego domu, życia, serca
Aby zostać świętym, wystarczy mało teorii, ale potrzeba dużo praktyki. św. Franciszek Salezy
Aby zrozumieć klowna, trzeba być dobrym człowiekiem. Charlie Rivel
Aby zrozumieć ludzi, trzeba starać się usłyszeć to, czego nigdy nie mówią i być może nigdy nie powiedzieliby. Autor nieznany
Aby życie było mądre, najważniejsza jest dobrze pojęta troska, po części o naszą teraźniejszość, po części o naszą przyszłość, tak aby jedno nie było przeszkodą dla drugiego. Arthur Schopenhauer
Abym wydał głos dziękczynienia i opowiadał wszystkie cuda Twoje. Ps 26, 7
Abyssus abyssum invocat. - piekło wzywa (na pomoc) piekła; jedno potknięcie powoduje kolejne
Abyś źle nie umarł, żyj dobrze: jak żołnierz na warcie, bądź zawsze gotów! Michał Kozal
Abyście posiedli tę piękną ziemię i przekazali na zawsze w dziedzictwie waszym synom. 1 Krn 28,8
Abyście tylko potrafili położyć kwiaty pomiędzy smutnymi liśćmi życia! Wilhelm Raabe, pseud. Jakob Corvinus (1831-1910)
Abyśmy mogli być szczęśliwymi, trzeba, aby naszemu szczęściu zawsze czegoś brakowało. Henri Stendhal
Abyśmy nie upadli w otchłań rozpaczy, abyśmy nie zostali pokonani w porażkach, Bóg wszczepił w nasze serce uczucie przyjaźni.
Accessio cedit principali. - rzecz przyłączona przypada głównej
Accessit - przystał, przyłączył się.
Accipere praestat quam inferre iniuriam - lepiej doznawać krzywd, niż je wyrządzać.
Accipiat cineres terra paterna meos! - Niechaj ziemia przyjmie prochy moje! Owidiusz
Accusare nemo se debet - nikt nie ma obowiązku oskarżać samego siebie; nikt nie musi oskarżać siebie samego.
Acedia - beztroska, zniechęcenie.
Ach, co to była za męka! Dokoła same nagie kobiety, ubrane aż po szyję
Ach, co za oszczędność czasu zakochać się od pierwszego wejrzenia! Jan Kamyczek
Ach, gdybyśmy mogli widzieć życie, a nie sytuacje! Stanisław Jerzy Lec
Ach, ileż moli widnieje w dziełach kompozytorów.
Ach, jak łatwo wyrzeczeń żądać od drugiego. Jean Baptiste Racine
Ach, jakąż dobrą komedią byłby ten świat, gdyby się tu nie grało jakiejś roli. Denis Diderot
Ach, nie jest ważne, ile zarabiasz, tylko na kogo to wydajesz. Janina Ipohorska
Acheronta movebo - poruszę Acheront (piekło). Wergiliusz
Acherontis pabulum - pokarm dla Acherontu (piekła). (piekła). (piekła)
Acrior est oculorum quam aurium sensus - ostrzejszy jest zmysł wzroku niż słuchu.
Acta Apostolorum - Dzieje apostolskie; Nowy Testament.
Acta est fabula - sztuka jest zakończona; historia się dokonała; przedstawienie zakończone; opowiadanie (temat) zostało skończone. Oktawian August
Acta est fabula (plaudite! ) - sztuka skończona (klaszczcie!)
Acta haec res est - stało się (przegrałem). (przegrałem). (przegrałem)
Acta martyrum - dzieje męczenników.
Acta probant se ipsa - czyny świadczą same za siebie.
Acta sanctorum - dzieje (żywoty) świętych.
Acti labores iucundi - przyjemnie jest mieć pracę zakończoną (mieć ją za sobą). (mieć ją za sobą). (mieć ją za sobą)
Actio personalis moritur cum persona - skarga przeciw konkretnej osobie ginie wraz z osobą.
Actiones heredi et in heredem competunt - skargi przysługują dziedzicom i przeciwko dziedzicom.
Actiones semel inclusae iudicio salvae permanent - skargi raz wytoczone przed sądem pozostają w mocy.
Actioni non natae non praescribitur - nie ulega przedawnieniu skarga, która nie została wniesiona.
Activum - strona czynna, działająca, aktywna.
Actor rei forum sequitur - powód idzie do sądu (właściwego dla) pozwanego.
Actor sequitur forum rei. - dla powoda właściwy jest sąd pozwanego
Actor venire debet instructior quam reus - powód powinien przyjść do sądu bardziej przygotowany niż pozwany.
Actore non probante reus absolvitur - gdy powód nie udowodni swoich roszczeń, pozwany zostaje zwolniony (od zarzutu). (od zarzutu). (od zarzutu)
Actori incumbit probatia - dowód spoczywa na powodzie (osobie); na powodzie ciąży obowiązek uzasadnienia oskarżenia.
Actum est de pelle mea - chodziło o moją skórę.
Actum ne agas! - Nie rób tego, co zostało już zrobione! (nie wyważaj otwartych drzwi)
Actum ut supra - dokonane jak wyżej.
Actus hominis, non dignitas iudicetur - niechaj sądzone będą czyny ludzkie, nie godności (piastowane stanowiska). (piastowane stanowiska). (piastowane stanowiska)
Actus omissa forma legis corruit - nieważna jest czynność prawna z naruszeniem formy przepisanej przez prawo.
Actus simulatus nullius est momenti - czynność pozorna jest nieważna.
Acu rem tetigisti - dotknąłeś rzeczy igłą; trafiłeś w sedno.
Aczkolwiek mąż i żona śpią na tej samej poduszce, to mają jednak przecież sny różne. Przysłowie mongolskie
Aczkolwiek tylko niewielu jest Cezarami, to jednak każdy staje kiedyś przed swoim Rubikonem. Christian Ernst Bentzel-Sternau
Ad absurdum (reductio) - do niedorzeczności (sprowadzenie). (sprowadzenie). (sprowadzenie)
Ad acta (deponere) - do akt (odłożyć); odłożyć do akt spraw, które zostały zakończone.
Ad amussim - wedle przepisu, reguły.
Ad arbitrium - do woli.
Ad augusta per angusta - (dosł. do wielkiego przez wąskie) do wielkich osiągnięć przez wąskie (trudne, ciasne) ścieżki; do wzniosłych (wyników) ciasnymi (drogami); do (rzeczy) wzniosłych (idzie się) trudną, ciasną ścieżką. Wiktor Hugo
Ad baculum - (uciekać się) do kija (jako argumentu). (jako argumentu). (jako argumentu)
Ad calendas Graecas - (dosł. na kalendy greckie [których Grecy nie mieli]) czyli nigdy; na czas nieokreślony; na zawsze; na święty nigdy. Oktawian August
Ad captandam benevolentiam - dla pozyskania życzliwości.
Ad captandum vulgus - dla zdobycia poklasku tłumu.
Ad deliberandum - do rozważenia, do namysłu.
Ad ea, quae frequentius accidunt, iura adaptantur - prawa dostosowane są do tych przypadków, które zdarzają się bardzo często.
Ad eundem gradum - do tego samego stopnia.
Ad exemplum - dla przykładu.
Ad extra - na zewnątrz.
Ad extremum - do końca, do ostateczności.
Ad feliciora tempora - do lepszych czasów.
Ad finem - do końca.
Ad fontes - do źródeł.
Ad fundum - do dna (podczas spełniania toastu). (podczas spełniania toastu). (podczas spełniania toastu)
Ad hoc - (dosł. do tego) doraźnie; bez szczególnego przygotowania; specjalnie w tym celu (wypadku); zaimprowizowany
Ad hominem - do człowieka; argument atakujący osobę dyskutanta zamiast jego poglądów; argument odnoszący się do pobudek osobistych zamiast do obiektywnego faktu.
Ad hunc locum - do tego miejsca.
Ad idem - do tego samego.
Ad impossibilia nemo obligatur - nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych.
Ad infinitum - do nieskończoności; w nieskończoność.
Ad initium - do początku; na początku.
Ad inquirendum - do zbadania.
Ad intende - z sercem; dosadnie.
Ad interim - w "międzyczasie"; tymczasowo; w zastępstwie.
Ad leones - lwom (na pożarcie). (na pożarcie). (na pożarcie)
Ad libitum (ad lib) - do woli; czyń jak uważasz; improwizuj.
Ad limina apostolorum - do progów apostolskich (pielgrzymka). (pielgrzymka). (pielgrzymka)
Ad lucem - do światła.
Ad maiora natus sum - do wyższych rzeczy jestem urodzony.
Ad maiorem Dei gloriam (A.M.D.G). - ku większej chwale Boga, na większa chwałę Bożą, dla większej chwały Bożej. św. Ignacy Loyola
Ad manum - pod ręką; gotowe.
Ad maximam Dei gloriam - dla największej chwały Bożej.
Ad maximam Poloniae gloriam - dla największej chwały Polski.
Ad meliora tempora - do szczęśliwszych czasów.
Ad misericordiam - do łaski.
Ad modum - na sposób.
Ad multos annos! - Sto lat! Wielu lat życia
Ad nauseam - do mdłości, do obrzydzenia.
Ad notam - do wiadomości.
Ad nutum - na skinienie.
Ad oculos - naocznie.
Ad operam - do dzieła.
Ad ostentationem - na pokaz.
Ad paters - (dosł. do ojców) udać się (pójść) do ojców; wybrać się na tamten świat; umrzeć
Ad pedem litterae - do stopy litery; dokładnie jak napisano.
Ad perpetuam (rei) memoriam - na wieczną (rzeczy) pamiątkę.
Ad personam - ze względu na osobę; do osoby (rzecz powiedziana, dana, przyznana konkretnej osobie). (rzecz powiedziana, dana, przyznana konkretnej osobie). (rzecz powiedziana, dana, przyznana konkretnej osobie)
Ad pompam - dla popisu.
Ad praesens ova cras pullis sunt meliora - jaja dzisiaj są lepsze niż kurczęta jutro; lepszy wróbel w garści niż kanarek na dachu.
Ad quas res aptissimi erimus, in iis potissimum elaborabimus. - najwięcej dokonamy w tym, do czego będziemy najbardziej uzdolnieni
Ad rastros seriores redit - trzeba się zająć serio robotą. Terencjusz
Ad rationem meam - na mój rachunek.
Ad rem - do rzeczy; do właściwego tematu; odnośnik do właściwego tematu.
Ad saccum ire - pójść z torbami.
Ad scamnum asinorum - na oślą ławkę.
Ad summum - do szczytu.
Ad unguem factus - do paznokcia; dokładnie; szczegółowo wykonany.
Ad unum omnes - wszyscy co do jednego; bez wyjątku.
Ad usum - według zwyczaju; do użytku.
Ad usum Delphini - na użytek Delfina (publikacja okrojona do użytku młodzieży przez cenzurę). (publikacja okrojona do użytku młodzieży przez cenzurę). (publikacja okrojona do użytku młodzieży przez cenzurę)
Ad usum externum (skrót: ad us. ext). - do użytku zewnętrznego
Ad usum internum (skrót: ad us. int). - do użytku wewnętrznego
Ad usum proprium (skrót: ad. us. propr). - do użytku własnego
Ad usum publicum - do użytku publicznego.
Ad utrumque paratus - przygotowany na jedno i drugie; przygotowany na wszystko.
Ad valorem - według wartości, rzeczywistej ceny.
Ad venerem quicumque voles attingere suam, si modo duraris, praemia digna feres - ktokolwiek zechce dotknąć przedmiotu swej miłości, jeżeli tylko wytrwa, otrzyma należną nagrodę. Owidiusz
Ad verbum - dosłownie.
Ad vitam aeternam - na zawsze.
Ad vitam aut culpam - do życia albo do (najbliższej udowodnionej) winy.
Ad vivum - do życia; na podobieństwo życia.
Ad vocem - (dosł. do głosu) co się tyczy; w sprawie; do słowa; przychodzi mi na myśl; do wypowiedzi (odnośnik do wypowiedzi przedmówcy)
Ada, to nie wypada, Tak być nie może-trudna rada. Jerzy Jurandot (1911-1979)
Adam - pierwszy pantoflarz, a zarazem szczęśliwiec, który nie miał teściowej. Kazimierz Bartoszewicz (1852-1930)
Adam i Ewa to były oryginały, a my to jesteśmy kopie. Alojzy Żółkowski
Adam nie rozwiódł się z Ewą, bo nie znalazł adwokata. Ramón Gómez de la Serna
Adam ujrzawszy, że Ewa jest naga, innego raju już się nie domaga. Jan Sztaudynger
Adeat invito ne quis discedere amore - nie śmiej odchodzić, gdy spotka cię odmowa miłości.
Adeo familiariter est hominibus omnia sibi ignoscere, nihil aliis remittere - jest rzeczą ludzką po przyjacielsku nawzajem wszystko sobie wybaczać, nie pozostawiając nic innym (w tej sprawie). Velleius Paterculus
Adhibenda est in iocando moderatio - w żartach należy zachować umiar.
Adnotatio (skrót: ad. , adn). - notatka; adnotacja
Adoptio naturam imitatur. - Adopcja (przysposobienie) naśladuje naturę
Adoracja jest drogą człowieka do siebie samego. Alfred Delp
Adresy się zapisuje, aby je zapomnieć. Stanisław Tym
Adscriptus glebae - przypisany do ziemi.
Adsum - jestem obecny.
Adulationi foedum crimen servitutis, malignitati falsa species libertatis inest - w pochlebstwie tkwi zbrodnicza cecha niewoli, w złośliwości fałszywy pozór wolności. Tacyt
Adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad discendum - młodość jest czasem uczenia się, lecz żaden wiek nie jest na to za późny.
Adversis rerum immersabilis undis - nie tonie pomimo przeciwnych losów. Horacy
Adversus solem ne loquitor - nie przemawiaj do słońca; nie trać czasu na rzeczy oczywiste.
Adversus stimulum calcitrare - przeciw kosturowi (ościeniowi) wierzgać (głową muru nie przebijesz). (głową muru nie przebijesz). (głową muru nie przebijesz)
Advocatorum error litigatoribus non noceat - błąd adwokatów niech nie szkodzi stronom.
Advocatus Dei - adwokat Bogu.
Advocatus diaboli - adwokat diabła; sprzecistawiający się ogólnemu zdaniu; atakujący słuszną sprawę (ktoś kto broni niepopularnej opinii w imię dyskusji). (ktoś kto broni niepopularnej opinii w imię dyskusji). (ktoś kto broni niepopularnej opinii w imię dyskusji)
Adwokat dręczy sakiewkę, lekarz ciało, a teolog - duszę. Cyrano de Bergerac
Adwokat, lecz nie rozbójnik. (Advocatus sed non latro). (Advocatus sed non latro)
Aegrescit medendo - (pacjent) czuje się gorzej w skutek użytych leków.
Aegri somnia - sny chorego (mary, rojenia); męczące sny.
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur - dopóki chory oddycha, jest nadzieja; mówi się, że dla chorego, póki jest życie, póty jest nadzieja.
Aequam memento rebus in arduis servare mentem - pamiętaj zachowywać spokój umysłu w nieszczęściu (tak samo jak w powodzeniu); pomnij zachować umysł niezachwiany pośród złych przygód (w trudnych chwilach). Horacy
Aequitas non facit ius, sed iuri auxiliatur - słuszność nie stanowi prawa, lecz prawo wspomaga.
Aequitas numquam contravenit legi - słuszność nigdy nie sprzeciwia się prawu.
Aequitas sequitur legem - sprawiedliwość idzie za prawem.
Aequo pulsat pede - śmierć puka jednako. (do drzwi bogatych i biednych). (do drzwi bogatych i biednych)
Aequum est peccatis veniam poscentem reddere rursus - słusznie jest wybaczać winy proszącemu o przebaczenie. Horacy
Aequum est, ut quis participavit lucrum, participet et damnum - słuszne jest, by ten kto uczestniczy w zysku, uczestniczył też w stracie.
Aerarium - skarb publiczny w starożytnym Rzymie.
Aes alienum - dług.
Aes triplex - spiż; serce ze spiżu. Horacy
Aetas parentum peior avis tulit nos nequiores, mox daturos progeniem vitiosiorem - po dziadach przyszło pokolenie gorsze ojców, a po nich my bardziej niegodziwi, dający dalej potomstwo zbrodniarzy. Horacy
Aetatis suae (skrót: aet., aetat). - wieku; lat
Aeternum vale - pożegnanie na zawsze.
Affectus punitur licet non sequitur effectus - zamiar jest karalny, chociaż zamierzony skutek nie nastąpił.
Affinitatis iure nulla successio promittitur - powinowactwo nie daje podstawy do dziedziczenia ustawowego.
Affirmanti incubit probatio, non neganti - ciężar dowodu spoczywa na twierdzącym, a nie na przeczącym.
Aforyzm jest małym domkiem z szerokim widokiem. Cossmann P. N
Aforyzm jest ostatnim ogniwem długiego łańcucha myśli.
Aforyzm świeci i kłamie krótkością. Karol Irzykowski
Aforyzm, sentencja są formami Wieczności. Friderich Nietzsche
Aforyzm? - Trochę ognia bez płomienia. Zrozumiale, że nikt nie chce się przy nim grzać. Emil Cioran
Aforyzmem może się najeść tylko nasycony wiedza. Wróblewski
Aforyzmy są dowcipami filozofii.
Agamus pingui Minerva (ut aiunt) - działajmy w sposób nieuczony (jak mawiają); po prostu. Cyceron
Age quod agis - czyń to, co czynisz.
Agenda - tablica do pisania, notatnik.
Agendo nemo causam suam facit deteriorem - poprzez wystąpienie ze skargą nikt nie pogarsza swej sprawy.
Agens - czynnik kierujący.
Agentes et consentientes pari poena plectuntur - sprawcy i przyzwalający na ich działanie podlegają tej samej karze.
Agere non valenti non currit praescriptio - przedawnienie nie biegnie względem tego, kto nie jest w stanie zaskarżyć.
Agere, quod agas, considerate decet - rozważnie wypada czynić, co czynisz. Cyceron
Agitamus quae natura boni summumque quid eius - rozważamy, co jest istotą dobra i jego szczytem. Horacy
Agnes Twoim imieniem się pieszczę, Gdyby tak tobą jeszcze?
Agnosco veteris vestigia flammae - poznaję ślady dawnego płomienia (miłości). Wergiliusz
Agnus Dei - Baranek Boży; Chrystus.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis! - Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
Agresja idzie w parze z lękiem. Antoni Kępiński (1918-1972)
Agresja łączy się z autoagresją. Antoni Kępiński (1918-1972)
Ah - Ach!; Och! ; Biada
AIDS: Przymusowy pas cnoty nie tylko dla kobiet. Hofman M
Ait, aio; negat, nego - mówi "tak" i ja mówię "tak"; mówi "nie" i ja mówię "nie".
Aj, Mopsik malusi! Skoro szczeka na słonia, jak silny być musi. Karl Kraus (1874-1936)
Akt pierwszy tragedii ludzkiej - narodziny dziecka. Akutagawa Ryunosuke
Akt seksualny można zaliczyć do typu reakcji wybuchowych. Antoni Kępiński (1918-1972)
Aktor - jedyny uczciwy obłudnik. Hazlitt William
Aktorstwo to okresowa przeprowadzka. Miszewski Mieczysław
Aktualność jest określeniem tego, co najmniej istotne. Mikołaj Gomez Davilla
Ala ma kota, ale kot ma dość Ali. Jagodziński H
Ala ma kota. Marian Falski (1881 - 1974)
Albo lapillo notare diem - oznaczać dzień (szczęśliwy) białym kamieniem.
Albo nie próbuj albo dokonaj. ( Aut ne tentaris aut perfice). ( Aut ne tentaris aut perfice)
Albo śmierć albo zwycięstwo. (Aut mors aut victoria). (Aut mors aut victoria)
Albo wesz zwycięży rewolucję, albo rewolucja zwycięży wesz. Włodzimierz Iljicz Lenin (Uljanow, 1870-1924)
Albo znajdę drogę, albo ją sobie utoruję. (Aut inveniam viam aut faciam). (Aut inveniam viam aut faciam)
Albo znajdziemy drogę, albo ja sami wytyczymy. Hannibal
Albowiem nie mogę być wolny, jeśli wszyscy nie są wolni. Sartre
Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą. Flp 2,13
Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. 2 Kor 5,7
Ale gdy otwieram usta do wyznania, Ciebie już nie ma, tylko słowa gonią, za własnym blaskiem. Zbigniew Jankowski
Ale miejcie nadzieję, bo nadzieja przejdzie z was do przyszłych pokoleń i ożywi je; ale jeśli w was umrze, to przyszłe pokolenia będą z ludzi martwych. Juliusz Słowacki (1809-1849)
Ale miłości będzie dosyć. Wszystka miłość zwraca się do miłości, która ją zrodziła. Nawet pamięć nie jest potrzebna dla miłości. Jest kraj żywych i kraj zmarłych, a mostem między nimi jest miłość. I tylko ona przetrwa, tylko ona ma znaczenie. Thornton Wilder
Ale najbardziej ja lubię Ciekawość, co z oczu ci tryska. Jan Kasprowicz (1860-1926)
Ale najgorzej jest z głupim zgubić, a to się dzieje najczęściej. Karol Irzykowski
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, / Choć macie nowe, doskonalsze wznieść. Adam Asnyk (Jan Stożek, 1838-1897)
Ale nim doszedł do ostatniego wiersza, zrozumiał już, że nigdy nie wyjdzie z tego pokoju, gdyż powiedziane było, że miasto zwierciadeł (. . . ) zmiecione będzie przez wiatr i wygnane z pamięci ludzi w chwili, gdy Aureliano Babilonia skończy odcyfrowywać pergaminy, i że wszystko, co w nich spisano, niepowtarzalne jest od wieków i na wieki, bo plemiona skazane na sto lat samotności nie mają już drugiej szansy na ziemi. Paulo Coelho
Ale przerwał mi i stając jakby na baczność, upomniał mnie po raz ostatni, pytając, czy wierzę w Boga. Odpowiedziałem, że nie. Usiadł oburzony. Powiedział, że to niemożliwe, że wszyscy ludzie wierzą w Boga, nawet ci, którzy odwracają się od Jego oblicza. Jest tego pewien i gdyby przyszło mu w to kiedyś zwątpić, jego życie nie miałoby sensu. Albert Camus, Obcy
Ale są takie krzyże ogromne, gdy kochając za innych się kona / To z nich spada się, jak grona wyborne w Matki Bożej otwarte ramiona. Jan Twardowski (ur. 1915)
Ale teraz to się staje, że od kury mądrzejsze jaje. hrabia Aleksander Fredro
Ale Ty, o Panie, tarczą moją jesteś i chwałą moją, Ty moją głowę podnosisz. Ps 3,4
Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. 1 Tes 5,4
Alea belli incerta - los wojny niepewny.
Alea iacta est - kości zostały rzucone. Swetoniusz
Aleam emis - kupujesz ryzyko (zaocznie); kupujesz kota w worku.
Alegoria religijna staje się częścią materii rzeczywistości. A życie w takiej rzeczywistości jest dla milionów ludzi łatwiejsze i czyni ich lepszymi. Dan Brown, Kod Leonarda da Vinci
Alere flammam - podsycać ogień.
Algeria tatusia już nie istnieje. - po utracie przez Francję kolonii w Algierii, 1959. Charles de Gaulle (1890 - 1970)
Alias - inaczej; kiedy indziej; w innym miejscu.
Alibi - gdzie indziej.
Aliena laudatis, vestra ignoratis - cudze chwalicie swego nie znacie.
Aliena nobis, nostra plus aliis placent - cudze bardziej podoba się nam, nasze innym.
Aliena nobis, nostra plus aliis placent. - Cudze bardziej podoba się nam, nasze innym
Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt - (dosł. cudze błędy na oku/widoku mamy, z tyłu nasze są) cudze błędy/winy mamy na oku, nasze poza nami, własne za plecami; w oku bliźniego źdźbło widzisz, we własnym nie dostrzegasz belki. Seneka
Aliena vitia quisque reprehendi mavult - każdy woli, aby potępiano cudze wady (nie jego). (nie jego). (nie jego)
Alienius dolus nocere alteri non debet - nikogo nie powinien obciążać cudzy podstęp.
Alienumaes homini ingenuo acerba est servitus - dla człowieka zacnego dług jest gorzką niewolą.
Alimenta - to niespodziana rozkoszy pointa. Jan Sztaudynger
Alimenta cum vita finiuntur - alimenty kończą się wraz z życiem.
Alimenty - tarapaty taty. Jan Izydor Sztaudynger (1904-1970)
Alimenty: podatek konsumpcyjny. Miszewski Mieczysław
Aliquando bonum dormitat Homerus - czasem zdrzemnie się i dobry Homer. Horacy
Alis volat propiis - leci na własnych skrzydłach.
Alit aemulatio ingenia - współzawodnictwo podsyca talenty (umacnia uzdolnienia). (umacnia uzdolnienia). (umacnia uzdolnienia)
Aliter cum tyranno, aliter cum amico vivitur - inaczej żyje się z tyranem, inaczej z przyjacielem.
Alitur vitium vivitque tegendo - wada żywi się i wzrasta w ukryciu.
Aliud est celare, aliud tacere - co innego jest ukryć, co innego przemilczeć.
Aliud est facere, aliud est dicere - co innego zrobić, co innego mówić; co innego uczynić, co innego powiedzieć (łatwo mówić, trudniej zrobić). (łatwo mówić, trudniej zrobić). (łatwo mówić, trudniej zrobić)
Aliud pro alio invito creditori solvi non potest - nie można wykonać zobowiązania świadcząc bez zgody wierzyciela co innego, niż ustalono.
Alkohol i namiętność jednakowo zawracają w głowie. Antoni Regulski
Alkohol jest mostem - ale nie drogą. Alexander Sacher-Masoch
Alkohol konserwuje wszystko, z wyjątkiem: tajemnic i honoru. Robert Lembke
Alkohol nic nie stwarza tylko potęguje. Brandys Kazimierz
Alkohol pity w miarę nie szkodzi nawet w dużych ilościach. Przysłowie polskie
Alkohol redukuje udrękę pytań związanych z obrazem samego siebie. Antoni Kępiński (1918-1972)
Alkoholik moralności: upija się błędami innych. Elias Canetti
Alma mater - (dosł. matka karmicielka) synonim akademii lub uniwersytetu
Alma mater Iagellonica - dobroczynna matka Jagiellonka.
Alter alterum docet - jeden uczy drugiego.
Altera pars - druga strona.
Alteri stipulari nemo potest - nikt nie może dokonać czynności prawnej w zastępstwie grugiej osoby.
Alteri vivas oportet, si tibi vis vivere - trzeba byś żył dla innych, jeżeli chcesz żyć (z pożytkiem) dla siebie. Seneka
Alterius contractu nemo obligatur - umowa nie zobowiązuje osoby trzeciej.
Alterius non sit, qui suus esse potest - niechaj nie należy do innego ten, kto może należeć do siebie.
Altissima quaeque flumina minimo sono labi - najgłębsze rzeki płyną cicho; cicha woda brzegi rwie.
Altruista to człowiek, który myśli o innych nie zapominając o sobie. Albert Camus (1913-1960)
Altum silencium - głęboka cisza.
Ama nos et vale - kochaj nas i żegnaj (bądź zdrów). (bądź zdrów). (bądź zdrów)
Amantes sunt amentes - kochankowie są szaleni.
Amantium irae amoris integratio - kłótnie kochanków umacniają ich miłość; gniewy kochanków odnową miłości. Terencjusz
Amare humanum est, humanum ignoscere est - ludzką rzeczą jest kochać, ludzką rzeczą jest przebaczać.
Amat victoria curam - zwycięstwo sprzyja wysiłkowi.
Ambicja łatwiej chwyta się małych duszyczek niż dusz wielkich, jak ogień ima się snadniej strzech niż pałaców. Nicolas Sébastien Chamfort, właśc. Sébastien Roch Nicolas, zwany de Chamfort (1741-1794)
Ambicja to ostatnie schronienie bankruta. Oscar Wilde (Fingal O'Flahertie Wills, 1854-1900)
Ambicje łatwo się chwyta małych duszyczek niż dusz wielkich, jak ogień ima się łatwiej strzech niż pałaców. Nicolas de Chamfort
Ambicje są zawsze wrogiem spokoju. Stefan Pacek
Ambicje, to coś takiego, co jedni starają się pokazać, zaś inni ukryć. Stefan Pacek
Ambitiosa non est fames - głód nie ma ambicji. Seneka
Ambitni zajdą dalej, bo ci bez ambicji nie mają po co gdziekolwiek zachodzić, gdyż nie mając celu, pozostają w punkcie wyjścia.
Ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum - wola spadkodawcy może być zmieniana aż do chwili śmierci.
Ambulatoria est voluntas testatoris usque ad mortem - zmienna jest wola testatora aż do śmierci.
Amerykanie są narodem, który zbudzić można jedynie trzykrotnym kopaniem w drzwi; ale potem już nie mogą zasnąć. Aldous Leonard Huxley (1894-1963)
Amerykanki oczekują od swoich mężów tak doskonałych zalet, jakich Angielki spodziewają się tylko u swych lokajów. William Somerset Maugham
Amici mores noveris, non oderis - poznaj obyczaje przyjaciela, a nie będzie nienawiści.
Amici, diem perdidi - przyjaciele, straciłem dzień (nie zrobiłem nic dobrego). (nie zrobiłem nic dobrego). (nie zrobiłem nic dobrego)
Amicitia est filia naturae - przyjaźń jest córką natury.
Amicitia nisi inter pocula contracta plerumque vitrea est - przyjaźń zawarta przy kielichu jest zwykle szklana (krucha). (krucha). (krucha)
Amicitiae nostrae memoriam spero semptiternam fore - ufam, że pamięć naszej przyjaźni będzie wieczna. Cyceron
Amico amicus sum, inimico inimicus - dla przyjaciela jestem przyjacielem, dla wroga wrogiem.
Amicorum omnia communia - u przyjaciół wszystkie rzeczy są wspólne; u przyjaciół wszystko jest wspólne. Pitagoras
Amicum proba, probatum ama - przyjaciela wypróbuj, wypróbowanego kochaj.
Amicus certus in re incerta cernitur - pewnego przyjaciela poznasz w sytuacji niepewnej. (prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie). przyjaciel pewny w rzeczy niepewnej jest poznawany) prawdziwego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji; prawdziwego przyjaciela (prawdziwych przyjaciół) poznaje się w biedzie
Amicus curiae - przyjaciel sądu; doradca; wpływowa osoba działająca na rzecz sądu.
Amicus est tamquam alter idem - przyjaciel jest jakby drugim mną. Cyceron
Amicus optima vitae possessio - przyjaciel to największy skarb w życiu.
Amicus Plato, (amicus Socrates,) sed magis amica veritas - Platon mi przyjacielem, (Sokrates mi przyjacielem,) ale prawda większą przyjaciółką. Arystoteles
Amicus rara avis est - przyjaciel to (jak) biały kruk (rzadko się przydarza). (rzadko się przydarza). (rzadko się przydarza)
Amicus res secundae parant, res adversae prabant - rzeczy pomyślne przyjaciół przyciągają, niepomyślne ich sprawdzają.
Amicus verus est rara avis - prawdziwy przyjaciel jest rzadkim ptakiem (białym krukiem). (białym krukiem). (białym krukiem)
Amicus vitae medicamentum - przyjaciel jest lekarstwem życia. Cyceron
Amo te, ama me! - Kocham cię, kochaj mnie! (na pierścieniu)
Among the blind one-eyed man is a king. Przysłowie angielskie
Amor animi arbitrio sumitur, non ponitur - wybieramy kochać, nie wybieramy przestać kochać. Publilius Syrus
Amor błąka się i nigdzie nie zagrzewa miejsca. Owidiusz
Amor caecus est - miłość jest ślepa. Platon
Amor est vitae essentia - miłość jest istotą życia.
Amor omnia vincit - miłość wszystko zwycięży. Horacy
Amor omnibus idem - miłość (jest) dla wszystkich jednaka. Wergiliusz
Amor ordinem nescit - miłość nie zna porządku. św. Hieronim
Amor patriae nostra lex - miłośc ojczyzny naszym prawem.
Amor to jest naturalne lubi czyny amoralne. Sztaudynger Jan
Amor tussisque non celantur - miłości i kaszlu nie da się ukryć. Owidiusz
Amor vincit omnia- miłość wszystko zwycięża. (Amor vincit omnia). (Amor vincit omnia)
Amoralność to jeszcze jedno imię zbytku. Akutagawa Ryunosuke
Amore, more, ore, re iunguntur amicitiae - związki przyjaźni zawiera się poprzez miłość, obyczaj, słowo, czyn.
Amoris vulnus idem sanat, qui facit - ranę miłości ten sam leczy, kto ją zadaje.
Amplituda: Najmilsza amplituda - od uda do uda. Sztaudynger Jan
An nescis longas regibus esse manus? - Czyż nie wiesz, że władcy mają długie ręce? Owidiusz
An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur? - Czyż nie wiesz, mój synu, jak mało trzeba rozumu do rządzenia światem
Analfabeci muszą dyktować. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
Analiza uryny może wykryć chorobę jednostki, analiza urny - chorobę całego społeczeństwa.
Anarchia w twojej głowie to początek wyzwolenia. Dezerter
And all people live, not by reason of any care they have for themselves, but by the love for them that is in other people. Leo Tolstoy (1829 - 1910)
Anegdoty przychodzą nawet w pochmurny dzień. Podobne do rośliny zwanej dziwaczkiem, po łacinie Mirabilis jalapa. Świetny obiekt do badań genetycznych. Kwitnie nocą, a nawet próbuje kwitnąć kiedy pada deszcz. ks. Jan Twardowski
Anglia jest wyspą. Anglia nie jest temu winna-ale ja też nie. Charles de Gaulle
Anglia oczekuje, że każdy wypełni swój obowiązek. Horatio Nelson (1758-1805)
Anglia przegrywa bitwy, lecz wygrywa wojny. Przysłowie polskie
Anglicy mają sto religii, lecz tylko jeden sos. Heinrich Heine (1797-1856)
Anglicy przegrywają wszystkie wojny, oprócz ostatniej. Eleutherios Venizelos (1864 - 1936)
Anglicy wychodzą nie żegnając się, a Polacy żegnają się nie wychodząc.
Anguis in herba - (dosł. wąż w trawie) ukryte niebezpieczeństwo
Ani dnia bez kreski. Apelles
Ani głowa do rady, ani tył do krzesła. Przysłowie
Ani kamienne wieże, ani mury / Z kowanej miedzi, ni podziemia stęchłe, / Ani ciężary łańcuchów / Nie podołają nigdy sile ducha. William Szekspir
Ani kaszlu, ani miłości nie można ukryć.
Ani na wsi, ani w mieście nie trzeba wierzyć niewieście.
Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic prócz jej braku. Maria Dąbrowska (1889-1965)
Ani się woda wróci, która upłynęła, także ani godzina, która już minęła. Przysłowie
Ani we śnie, ani na jawie nie mamy wątpliwości co do rzeczywistości własnych przeżyć. Antoni Kępiński (1918-1972)
Ani wielki, ani mały nie uniknie śmierci. Horacy
Anima damnata - dusza potępiona (zaprzedana). (zaprzedana). (zaprzedana)
Anima vilis - podła dusza, nędzna istota.
Anima vilis - podła dusza.
Animae dimidium meae - połowa mej duszy. Horacy
Animam debet - (dosł. winien duszę) zadłużony po uszy
Animo et fide - męstwem i wiernością.
Animus aeger semper errat - chory umysł zawsze błądzi.
Animus est, qui divites facit - to dusza czyni ludzi bogatymi.
Animus facit nobilem - umysł czyni szlachcica.
Animus sanus in corpore sano magnum bonum est - zdrowy duch w zdrowym ciele jest wielkim dobrem.
Anioł nigdy nie upada. Diabeł upada tak nisko, że nigdy się nie podniesie. Człowiek upada i powstaje. Fiodor Dostojewski
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Alessandro Farnese (1545-1592)
Aniołom jest łatwo być aniołami; nie jedzą i są bezpłciowi. Gabriel Laub
Aniołowie chodzą po ziemi zamienieni w ludzi, sami nie wiedząc o tym. Chwila zbudzenia się tej samowiedzy byłaby chwilą ich śmierci. Karol Irzykowski
Aniołowie mają język i głosu wydobyć nie mogą. Nikos Kazantzakis
Aniołowie pijanych na rękach swych noszą. Przysłowie polskie
Anno Domini (skrót: AD) - roku pańskiego.
Anno urbis conditae (A. U.C). - roku od założenia miasta (Rzymu)
Annuit Coeptis - On (Bóg) pobłogosławił naszemu przedsięwzięciu.
Annum novum, faustu, felicem - Szczęśliwego Nowego Roku.
Annuntio vobis magnum gaudium: papam habemus. Ogłaszam wam wielką radość: mamy papieża. - tradycyjna formuła ogłoszenia ludowi rzymskiemu wyboru papieża
Annus horribilis - straszliwy rok.
Anonim jest tylko wtedy dopuszczalny, gdy piszący go rzeczywiście jest nikim. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
Anormalność przewlekła staje się normą. Tadeusz Kotarbiński
Ante Christum natum (skrót: a. Ch.n). = Ante nativitatem Christi - przed narodzeniem Chrystusa
Ante cibum (skrót: a. c). - przed posiłkami (zapis na recepcie lekarskiej)
Ante litteram - przed literą (o czymś wyprzedzającym czasy). (o czymś wyprzedzającym czasy). (o czymś wyprzedzającym czasy)
Ante meridiem (skrót: a. m). - przed południem; czas od północy do południa
Ante pilos sapis - mądrzysz się, zanim posiadłeś owłosienie (jajko chce być mądrzejsze od kury). (jajko chce być mądrzejsze od kury). (jajko chce być mądrzejsze od kury)
Ante prandium (skrót: a. p). - przed posiłkiem (zapis na recepcie lekarskiej)
Antiquus amor cancer est - stara miłość jest jak rak, stara (dawna) miłość nie rdzewieje. Petroniusz
Antropologia poprawna politycznie: prawa osoby przysługują małpom, psom, kotom, tylko nie dziecku nie narodzonemu. ks. Artur Katolo
Antropomorfizacja bajek? Przy tym zezwierzęceniu człowieka? Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Antyfeminista to tylko poczciwy, romantyczny głupiec, który mówi, co myśli. Hagiwara Sakutaro
Antyki to przedwczorajsze kicze. Jacques Tati (Jacques Tatischeff, 1907-1982)
Antyki to stare rzeczy po nowych cenach. Grudgens G
Apage, Satana! - Idź precz, odejdź Szatanie
Apetyt najbardziej rośnie w miarę zaciskania pasa. Zybura Urszula
Apetyt połączony z przekonaniem, że się go zaspokoi, nazywa się nadzieją. Thomas Hobbes
Apetyt przychodzi w miarę jedzenia. Francois Rabelais (1483 lub 1494 - 1533)
Aplauz to echo banałów. Bierce Ambrose
Apocha non alias libertatio contingnit, quam si pecunia soluta sit - pokwitowanie zwalnia dłużnika tylko wtedy gdy suma dłużna została zapłacona.
Apologeta, to nie poeta. Gicgier Tadeusz
Apostolstwo nie jest dyplomacją i kuglarstwem, i kabalistyką, ale proroctwem szczerym. Cyprian Kamil Norwid (1821-1883)
Apostoł to ten, który żyje Bogiem i dla Boga. Tadeusz Śmiech
Apostołowie byli ubodzy i prości, a Kościół wtedy był wielki. Zofia Kossak - Dziedzictwo
Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary. Łk 17,5
Aprobata otoczenia staje się nieraz większą przyjemnością od bardziej pierwotnej biologicznej przyjemności. Antoni Kępiński (1918-1972)
Aptior est dulci mensa merumque ioco - stół i wino sprzyjają przyjemnemu spędzeniu czasu.
Aqua et panis est vita canis - woda i chleb są żywotem psa.
Aquila non capit muscas - Orzeł nie poluje na muchy. Łacińskie
Arbeit macht frei (Praca czyni wolnym) - napis na bramie obozu zagłady w Oświęcimiu.
Arbiter elegantiarum - znawca (mistrz) dobrego smaku (esteta). Tacyt
Arbiter nihil extra compromissum facere potest - arbiter nie może wykroczyć poza postanowienia umowy, na podstawie której został powołany.
Arbitrium est iudicium - wyrok jest opinią.
Arca foederis - Arka Przymierza.
Archeolog to wymarzony mąż - im kobieta starsza, tym bardziej się nią interesuje. Agatha Christie (Dame, 1891-1976)
Arcus nimium tensus rumpitur - łuk zbytnio naciągnięty pęka.
Arcydzieło pojmie nawet głupi. Ale jakże inaczej! Stanisław Jerzy Lec
Arcydzieło to partia szachów wygranych matem. Jean Cocteau
Ardua prima via est - pierwsza droga jest trudna (stroma); początki są (zawsze) trudne.
Argi oculus - oko Argusa (czujne, baczne). (czujne, baczne). (czujne, baczne)
Argument kija. (Argumentum a baculo). (Argumentum a baculo)
Argumenta non numeranda, sed ponderanda sunt - argumentów (dowodów) nie należy liczyć, lecz ważyć.
Argumenti causa - dla dowodu.
Argumentów nie należy liczyć, lecz ważyć. Cyceron (Cicero Marcus Tullius, 106-43 p. n. e)
Argumentum baculinum - argument kija.
Ariadnes filum - nić Ariadny.
Aristoteles non semper Aristoteles - Arystoteles nie zawsze jest Arystotelesem (nawet mędrzec może się mylić). (nawet mędrzec może się mylić). (nawet mędrzec może się mylić)
Arma virumque cano - opiewam oręż i męża. Wergiliusz
Armaty czynią nas silnymi, masło tylko tłustymi. Hermann Goering (1893-1946)
Armia szwajcarska bojowo nie została sprawdzona, dlatego nadaje się na materiał do legendy. Max Frisch (1911-1991)
Ars amandi - Sztuka kochania. Owidiusz (Publius Ovidius Naso, 43 p. n. e. -17 lub 18 n. e)
Ars est celare artem - sztuką jest ukrycie (wysiłków) sztuki. Owidiusz
Ars est philosophia vitae - filozofia jest sztuką życia.
Ars homo additus naturae - sztuka to człowiek dodany do natury.
Ars longa, vita brevis - sztuka długa, życie krótkie.
Ars sine scientia nihil est - sztuka bez nauki (techniki, umiejętności) jest niczym.
Arte et Marte! - Sztuką i orężem
Artificem commendat opus - dzieło wychwala twórcę, dzieło tworzy (poleca, zapowiada) mistrza.
Artykuły potrzebne do wczorajszego eksperymentu, trzeba zamówić nie później niż jutro w południe. Zasada Porządku
Artysta jest twórcą piękna. Oscar Wilde
Artysta jest źródłem dzieła. Dzieło jest źródłem artysty. Martin Heidegger
Artysta może wyrażać wszystko. Oscar Wilde
Artysta musi umieć przekonywać ludzi o szczerości swoich kłamstw. Pablo Picasso
Artysta nie jest sługą ani kierownikiem, nie należy ani do narodu, ani do świata, nie służy żadnej idei ani żadnemu społeczeństwu. Przybyszewski "Confiteor"
Artysta nie osiąga nic wybitnego, jeśli nie wątpi w siebie i czasem się nie zawaha. Leonardo da Vinci
Artysta stoi ponad życiem, jest Panem panów, nie kiełznany żadnym prawem, nie ograniczony żadną siłą. Przybyszewski "Confiteor"
Artysta to osobnik, który z czworokątnego świata odrzucił fragment, co się zwie zdrowym rozsądkiem, i żyje w świecie trójkątnym. Natsume Soseki (1867-1916)
Autorytet rzecz śliska - trudno go zdobyć, łatwo stracić. Tadeusz Hipolit Czeżowski (1889-1981)
Artysta, który pragnie poklasku, a skarży się na małe uznanie tłumu, stoi jeszcze w przedsionku sztuki, nie czuje się jej panem, który łask nie żebrze, tylko hojną ręką je na tłum rzuca i nie pragnie podzięki - tej pragnie tylko plebejusz w duchu, jej pragnie tylko dorobkiewicz. Przybyszewski "Confiteor"
Artysta, który sprzeniewierza się prawdzie, natychmiast traci talent.
Artysta, prawdziwy artysta, a nie przeintelektualizowany młynek mielący automatycznie wszystkie możliwe wariacje i perturbacje, nie powinien bać się cierpienia. Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy, 1885-1939)
Artystyczne są tylko zimne ekstazy. Mann Thomas
Artyści nigdy nie przestają być dziećmi, ale niektóre dzieci rodzą się dorosłe. Maria Kuncewiczowa (1895-1989)
Arystokrata to demokrata z wypełnionymi kieszeniami. Billings
Arystokratka: Kawał to arystokratki, ta co w herbie ma pośladki. Gicgier Tadeusz
Arystoteles nie zawsze jest Arystotelesem (każdy się myli) Aristoteles non semper Aristoteles.
Asceta z cnoty czyni utrapienie. Fredrich Nietzsche (1844-1900)
Asekurant sprawdza skąd wiatr wieje, zanim kogokolwiek do niego wystawi. Safrin Horacy
Asilum - schronienie.
Asinum asinorum - osioł nad osłami.
Asinus ad lyram - osioł przy lirze; pasuje jak wół do karety.
Asinus asino pulcherrimus - osioł osłu najpiękniejszy.
Asinus asinorum - osioł nad osłami.
Asinus asinorum - osioł nad osłami; głupiec nad głupcami.
Asinus asinum fricat - osioł osła liże (o pochlebstwach). (o pochlebstwach). (o pochlebstwach)
Asinus in tegulis - osioł na dachu;zła wróżba. (zła wróżba). (zła wróżba)
Aspera ad astra - przez ciernie do gwiazd; przez trudy do szczęścia.
Aspirat primo Fortuna labori. - szczęście sprzyja pierwszemu przedsięwzięciu. Wergiliusz
Assidue addiscens ad senium venio - nieprzerwanie ucząc się, dochodzę ku starości.
Assiduus usus uni rei deditus et ingenium et artem saepe vincit - stałe ćwiczenie poświęcone jednej rzeczy często pokonuje geniusz i umiejętności. Cyceron
Astra non mentiuntur, sed astrologi bene mentiuntur de astris - gwiazdy nie kłamią, lecz astrologowie kłamią o gwiazdach.
Atak nie musi być pomysłowy, ale musi być niezwykle szybki. Tu Yu
Ataku należy oczekiwać w następujących sytuacjach: - kiedy jesteś ugotowany - kiedy jesteś nie przygotowany.
Ateiści denerwują mnie, bo ciągle mówią o Bogu. Heinrich Böll
Ateizm jest dziełem teologów. Hugo Dionizy Steinhaus
Atrament uczonego i krew męczennika mają w niebie tę samą wartość. Koran
Atrament: Atrament jest jak kanapa, kto go raz pokosztuje, ten do niego wraca. Boy-Żeleński Tadeusz
Attendite a falsis prophetis-strzeżcie się fałszywych proroków. Jezus Chrystus
Audaces fortuna iuvat-śmiałym szczęście sprzyja. Wergiliusz (Publius Vergilius Maro, 70-19 p. n. e)
Audendum est: fortes adiuvat ipsa Venus - trzeba mieć odwagę: dzielnym sprzyja sama Wenus.
Audentem forsque Venusque iuvat - odważnym (śmiałym, dzielnym) sprzyja okazja i Wenus.
Audentes deus ipse iuvat - odważnym sam bóg sprzyja. Owidiusz
Audentes fortuna iuvat decoratque corona - odważnym (śmiałym) los sprzyja i zdobi wieńcem.
Audi multa, dic pauca! - Słuchaj dużo, mów mało
Audi, vide, sile! - Słuchaj, patrz, milcz
Audi, vide, tace, si vis vivere in pace - słuchaj, patrz, milcz, jeśli chcesz żyć w spokoju.
Audiatur et altera pars - trzeba wysłuchać i drugiej strony; niech będzie wysłuchana i druga strona; należy wysłuchać także drugiej strony. Seneka
Aura popularis - przychylność tłumu.
Aurea dicta - złote słowa. Lukrecjusz
Aurea dicta-złote słowa. Lukrecjusz (Titus Lucretius Carus, ok. 95-55 p. n. e)
Aurea mediocritas - złoty środek. Horacy (Quintus Horatius Flaccus, 65-8 p. n. e)
Aurea pellis - złote runo.
Aurea praxis, sterilis theoria - praktyka jest złota, teoria bezpłodna.
Aureola oświetla wszystkie skazy urody. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
Aureoli nie zostawia się w szatni. Czarny Jan
Aures multorum clausae veritati sunt - uszy wielu są zamknięte na prawdę.
Auri sacra fames! - Przeklęta żądza złota! Przeklęty głodzie złota! Wergiliusz
Auri sacra fames! - Przeklęty głodzie złota
Auricuae asini - ośle uszy.
Aurora Musis amica - poranek (jest) przyjacielem Muz; tęcza (jutrzenka) przyjaciółką Muz; kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
Aut bene, aut nihila - albo nic, albo dobrze.
Aut bibat, aut abeat - niech albo pije, albo wychodzi; niech pije albo niech sobie idzie. Cyceron
Aut bibat, aut abeat-niech pije albo niech sobie idzie. Cyceron (Marcus Tullius Cicero, 106-43 p. n. e)
Aut Caesar aut nihil - albo Cezarem, albo niczym. [być] Cezarem, albo nikim) wszystko albo nic
Aut fatuum aut regem nasci oportere - trzeba się urodzić albo głupcem, albo królem. Seneka
Aut mors, aut victoria! - Albo zwycięstwo, albo śmierć
Aut vincere aut mori - albo podbij, albo zgiń; albo zwyciężyć, albo umrzeć.
Autentyczne słuchanie muzyki zakłada ciszę jako stan normalny. Gdzie całymi dniami gra muzyka (obojętnie jakiego rodzaju), nie może być mowy o prawdziwym słuchaniu. Arthur Brühlmeier: Edukacja humanistyczna, "Impuls", Kraków 1993
Autentyczny święty złoży siebie w ofierze z miłości do człowieka. Roman Rogowski
Auto - blaszany frak. Rochus Spieker
Autobusy są punktualne tylko wtedy, gdy jadą w przeciwną stronę.
Autor powinien być w swoim dziele jak Bóg we wszechświecie: obecny we wszystkich jego częściach, ale w żadnej w sposób widzialny. Gustave Flaubert (1821-1880)
Autorów sądzą ich dzieła. Cyprian Kamil Norwid
Autorytet rządzących spoczywa bezpośrednio lub pośrednio ostatecznie na przemocy. Woodrow Wilson
Autorytet to misterium. Jego powstanie otacza tajemnica, ale upadek jest czymś namacalnym. Jakub Burckhardt
Autorytet to więcej niż rada i mniej niż rozkaz. Hans Heinrich Muchow
Autorytet to zdolność pozyskiwania przyzwolenia innych. Bertrand de Jouvenel
Autorytet: Na budowę autorytetu nie ma dokumentacji. Hołodiuk Zbigniew
Avaritia est causa paupertatis - chciwość jest przyczyną ubóstwa. Seneka
Avaritia et arogantia precipua validiorum vitia - chciwość i bezczelność to główne wady możnych. Tacyt
Avarus animus nullo satiatur lucro - chciwego umysłu nie zaspokoją żadną zdobyczą.
Ave (Maria), gratia plena - bądź pozdrowiona (Mario), łaski pełna.
Ave atque vale! - Witaj i żegnaj! Bądź pozdrowiony i żegnaj! Catullus
Ave, Caesar, morituri te salutant - witaj, cesarzu, mający umrzeć pozdrawiają cię; witaj, cesarzu, pozdrawiają cię idący na śmierć.
Ave, Imperator, morituri te salutant! Witaj, Imperatorze, idący na śmierć pozdrawiają cię! - zwrot do cesarza Rzymu
Avidis, avidis natura parum est - dla chciwych mało całego świata.
Awans osiąga się sprytem, wytrwałością, zrządzeniem bożym lub przez diabelskie niedopatrzenie. Vonnegut Kurt
Awaria komputera wyczekuje cierpliwie na najbardziej niedogodny moment, aby bezlitośnie zaatakować. Prawa Murphy'ego
Azyl to też niewola. Opolski Dominik
Azylant - zrehabilitowany gastarbeiter. Jokiel E
Azylem dla prawdy niebezpiecznej jest milczenie. P. A. Beaumarchais
Aż do dnia śmierci nie możemy być pewni swojej odwagi. Jean Anouilh (1919-1987)
Aż dziw bierze, że tylu ludzi szuka szczęścia, gdy tak naprawdę to ono ich szuka, gdyż od nich zależy.
Ażeby po nas zostały jedynie Ślady na piasku i kręgi na wodzie. Leopold Staff (1878-1957)


Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadasz się na używanie plików cookie. Przeczytaj politykę cookies.