Polityka prywatności portalu Dziary.com

Polityka prywatności

Aktualizacja 6.10.2021: Niniejsza zgoda obejmuje również zgodę na dalsze przetwarzanie danych, w tym udostępnianie przedmiotowych danych w celu otrzymania informacji handlowych od inksearch sp z o.o. w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz. 1219). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym adresu e-mail w wyżej wskazanym celu.

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego dziary.com lub innych domenach administrowanych przez Administratora tego serwisu: dziary.com.

Administratorem danych osobowych osób korzystających z dostępu do Serwisu, przekazanych w związku z korzystaniem z usług jest Administrator serwisu dziary.com, adres e-mail: dziary@dziary.com.

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności:

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);

ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 1422);

rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

§ 2. Zasady przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach zgodnych z obowiązującym prawem, w szczególności dla nawiązania, ukształtowania treści danych, wykonania lub rozwiązania umowy o świadczenie usług, a także celem działań marketingowych.

Administrator przetwarza określone dane osobowe, które gromadzi w związku ze świadczeniem usługi, w szczególności podane przez użytkowników w związku z rejestracją konta.

Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych.

Administrator wskazuje, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych:

utrwala zbierane dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;

wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;

przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

zachowuje poufność danych osobowych;

dba o merytoryczną poprawność danych i ich adekwatność w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

zgłasza zbiory danych osobowych do GIODO.

Dane podawane w ramach serwisu są przekazywane dobrowolnie, w celu możliwości świadczenia usługi, a także innych funkcji określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności, a także wynikających i możliwych z działania serwisu.

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w jakiejkolwiek formie, która umożliwiałaby identyfikację Użytkowników, chyba że obowiązek udostępnienia zebranych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§ 3. Polityka cookies

Akceptując politykę cookies oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Przedmiotowe pliki zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Administrator stosuje w serwisie dziary.com następujące rodzaje plików cookies:

tymczasowe, które są usuwane po opuszczeniu witryny lub wyłączeniu przeglądarki internetowej;

stałe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas nieokreślony, bądź do momentu w którym Użytkownik samodzielnie je usunie;

statystyczne, umożliwiające śledzenie ruchu w serwisie;

funkcjonalne, umożliwiające personalizację witryny w stosunku do Użytkownika;

reklamowe, umożliwiające dostarczenie użytkownikowi treści dostosowanych do jego osobistych preferencji;

niezbędne oraz bezpieczeństwa, dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa w ramach funkcjonowania serwisu oraz zasad uwierzytelniania.

Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

personalizacji wyświetlanych treści oraz dopasowywania reklam do odwiedzających serwis;

zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości pliki cookies są analizowane, w celu określenia, które podstrony odwiedzane są najczęściej, a także jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane przez odwiedzających oraz czy struktura strony nie zawiera błędów.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być także wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich w urządzeniu użytkownika (przeglądarka, bądź inny program z którego on korzysta). Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika.

Zmiany ustawień dotyczących akceptacji plików cookies określone są przykładowo:

1) Mozilla Firefox ;

2) Microsoft Internet Explorer;

3) Google Chrome;

4) Opera;

5) Apple Safari;

6) w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych - zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie.

§ 4. Prawa użytkownika

Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej przez Administratora, nie będzie on przetwarzać danych osobowych, z wyjątkiem tych danych, które są niezbędne dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z serwisu lub dopuszczone do przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator zapewnia, że przyjęte przez niego zasady przetwarzania danych osobowych zapewniają wszystkim Użytkownikom realizację ich uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności daje prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie.

Użytkownik ma możliwość dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt z Administratorem serwisu w sposób podany w § 1, przy czym w oświadczeniu woli niezbędne jest podanie swoich danych osobowych w celach identyfikacyjnych, a także zakresu żądanych danych.

Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył warunki korzystania z serwisu lub jakiejkolwiek usługi lub obowiązujących przepisów prawa, a dane osobowe Użytkownika są Administratorowi niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Użytkownik może złożyć oświadczenie woli w formie elektronicznej lub listownej, na adres podany w § 1, o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia. Stanowi to podstawę do usunięcia konta Użytkownika o czym zostanie on wcześniej poinformowany.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

U Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem pod adresem określonym w § 1.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności, o czym użytkownik zostanie odpowiednio wcześniej powiadomiony za pośrednictwem serwisu.

§ 6. RODO

Niniejsza strona korzysta z plików cookie. Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadasz się na używanie plików cookie. Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób. Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia użytkownika. Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach. W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę w Deklaracji dot. plików cookie na naszej witrynie. Dowiedz się więcej na temat tego, kim jesteśmy, jak można się z nami skontaktować i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w ramach Polityki prywatności. Twoja zgoda dotyczy następujących domen: dziary.comWykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadasz się na używanie plików cookie. Przeczytaj politykę cookies.