Cytaty na tatuaż litera: g

Znajdziecie tu zbiór najciekawszych cytatów, podzielonych alfabetycznie, które mogą stać się pięknymi tatuażami.

Cytaty podzielone są alfabetycznie, kliknij konkretną literę, aby wyświetlić cytaty zaczynające się na tą literę.

Jakiego cytatu szukasz?
*przy wyszukiwaniu używaj polskich znaków
Cytaty na tatuaż
Gallia est omnis divisa in partes tres – Galia jako całość dzieli się na trzy części (pierwsze słowa De bello Gallico Cezara)
Gallia est omnis divisa in partes tres. - Galia jako całość dzieli się na trzy części (Caesar, początek "O wojnie galijskiej").
Gallus in suo sterquilinio plurimum potest – Kogut tylko na swoim gnojowisku dużo może. (Seneka)
Gallus in suo sterquilinio plurimum potest. - Kogut tylko na własnym gnojowisku dużo może. (Seneca)
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus. - Cieszmy się więc, dopóki jesteśmy młodzi (z pieśni studenckiej)
Gaudia principium nostri sunt saepe doloris. - Miłe złego początki, lecz koniec żałosny.
Gaudium in litteris. - Radość w wiedzy.
Gdy kobieta odmawia miłości, a proponuje ci przyjaźń, nie bierz tego za odmowę; znaczy to, że chce postępować według kolejności. - Moliere
Gdy nie masz nic do ofiarowania, ofiaruj uśmiech
Gdy się ciągle żyje nad brzegiem przepaści już się jej nie dostrzega.
gdy się zamknie oczy, to wcale nie jest ciemno
Gdy zaczynamy wszystko od początku to znaczy, że koniec jest bliski.
Gdy zakładasz maskę, spotyka się maska z maską, gdy jesteś szczery i uczciwy, okazujesz Swoje prawdziwe serce, spotyka się Twoje serce z sercem drugiego człowieka.
Gdy zrywa się wiatr wątpliwości, przestajemy latać
Gdybym nawet wiedział, że jutro świat przestanie istnieć, to jeszcze dziś zasadziłbym drzewko jabłoni
Gdzie prostota i szczerość, tam kwitnie przyjaźń i radość. - sentencja zapożyczona
Generalia specialibus non derogant. - Przepisy ogólne nie uchylają przepisów szczególnych.
Generi per speciem derogatur. - Prawo szczególne uchyla prawo ogólne.
Genius loci – duch opiekuńczy miejsca.
Gladiator in arena consilium capit – gladiator decyduje dopiero na arenie.
Gladiator in arena consilium capit. - Gladiator decyduje [dopiero] na arenie (w ostatniej chwili).
Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis – chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. (Św. Łukasz)
Gloria vanum et volubile quiddam est auraque mobilius. - Sława jest czymś próżnym, ulotnym i jeszcze bardziej niestałym, niż powietrze. (Seneca)
Gloria victis – chwała zwyciężonym (porównaj vae victis)
gloria victis – chwała zwyciężonym. Ocal mnie, ocalę ciebie.
Gloria virtuti resonat – sława jest echem cnoty.
Gloria virtuti resonat. - Sława jest echem cnoty.
Glut non facit quod facere debet, videtur facere adversus ea, quia non facit. - Jeśli ktoś nie czyni tego, co czynić powinien, uważa się, że czyni przeciwnie, ponieważ nie czyni.
Gniew nie oślepia, on rodzi się ze ślepoty
Graecum est, non legitur – to po grecku, tego się nie czyta
Grammatici certant et adhuc sub iudice lis est. - Uczeni się spierają i sprawa jest wciąż nierozstrzygnięta. (Horatius)
Gratia non tollit naturam sed perficit – Łaska nie niszczy natury, lecz ją udoskonala. (św. Tomasz z Akwinu)
Gratiosa res homo, si homo est. - Człowiek jest wspaniały, gdy jest ludzki.
Gratis accepistis, gratis date – darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. (Jezus Chrystus do apostołów)
Graves amicitiae principum – złowieszcza przyjaźń książąt (odprężenie kończące się awanturą, zimną a. gorącą wojną itd.)
Graviora manent – najgorsze dopiero nadejdzie.
Graviora manent. - Najgorsze dopiero nadejdzie.
Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo. - Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym kapaniem. (Ovidius)
Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo / sic homo doctus fit non vi sed saepe studendo – kropla drąży kamień nie siłą, lecz częstym spadaniem, tak też człowiek nie staje się uczonym gwałtownie, lecz przez to, że często się uczy. (śrdw. wariacja nt. Owidiusza, Ex Ponto IV, 10, 5–6)
Gutta cavat lapidem, consumitur anulus usu. - Kropla drąży skałę, użyciem ściera się pierścień. (Ovidius, Listy z Pontu)
Gdzie dobrze, tam ojczyzna.
Gaśnie księżyc przed słońcem.
Głos ludu - głos Boga.
Głową muru nie przebijesz.
Głodnego bajkami nie nakarmisz.
Głód najlepszy kucharz.
Głuchemu gadać - groch na ścianę rzucać.
Głupi, kiedy milczy, za mądrego ujdzie.
Głupia ta owca, która wilkowi wierzy.
Głupim szczęście sprzyja.
Głupota jest matką uporu.
Gniew zły doradca.
Godność przy ubóstwie nie ma poważania.
Gorzałka jest jak złodziej: ani wiesz jak się w ciebie wkradnie.
Gość w dom, pilnuj żony.
Grosz do grosza, będzie pół trzosa.
Grzeczność nic nie kosztuje.
Gwałt niech się gwałtem odciska.
Gwiazdy mierzy, a po błocie chodzi.
Gdy idziesz zabijać muchę, nie zabieraj ze sobą armaty.
Gdy kota myszy nie czują, śmiało sobie tańcują. (Myszy tańcują, gdy kota nie czują).
Gdy serce nie chce, rozum nie pomoże.
Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle.
Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.
Gdzie gospodyń (kucharek) sześć, tam nie ma co jeść.
Gdzie młócą, tam plewy lecą.
Gdzie wielu dowódców, tam bitwa przegrana.
Gdzie się młodzi kochają, niech się starzy nie wdają.
Grzechy młodości karze Bóg w starości.
Głodnemu chleb na myśli.
Goły nagiego nie nakryje.
Gość w dom, Bóg w dom.
Gdy Nowy Rok w progi, to stary w nogi.
Gdzie pieniędzy wiele, wkoło przyjaciele.
Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą.
Generosity is the essence of friendship. Wspaniałomyślność jest istotą przyjaźni.Oscar Wilde
Give me a bed and a book, and I am happy. Daj mi łóżko i książkę, a będę szczęśliwy.
God sells knowledge for labour and risk. Bóg sprzedaje wiedzę za pracę i ryzyko.
Gdy Barnaba przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu.Dz 11,23
Gdy będziesz postępował naprzód w życiu wspólnym i w wierze, serce ci się rozszerzy i pobiegniesz drogą przykazań Bożych z niewysłowioną słodyczą miłości.Reguła Św. Benedykta
Gdy Chrystus przyjdzie sądzić żywych i umarłych, to Jego Matka na progu nowego życia będzie odbierała westchnienie Rodziny ludzkiej: O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo...Stefan kard. Wyszyński
Gdy człowiek chce być Bogiem, zabija w sobie człowieka i nie zmieniając się w Boga - staje się zwierzęciem.Jerzy Drobnik
Gdy jesteś szczęśliwy, patrzy na ciebie Bóg.Bantu
Gdy nie modlimy się co dzień, to znaczy nie wyglądamy każdego dnia Boga, nie nasłuchujemy Jego słowa, nie gotujemy się co dzień na rozstrzygające próby życia.Karl Rahner
Gdy tylko uwierzyłem, że jest Bóg, zrozumiałem natychmiast, że nie mogę zrobić inaczej, jak tylko żyć wyłącznie dla Niego.Karol de Foucauld
Gdy wychodzimy z domu, uzbrójmy się przeciw niebezpieczeństwom, jakie zagrażają modlitwie, a gdy wracamy, niechaj pierwszą rzeczą będzie modlitwa.św. Hieronim
Gdyby Bóg żył na tym świecie, ludzie powybijaliby Mu wszystkie szyby.Przysłowie żydowskie
Gdzie Bóg gospodarzy, tam się wszystko darzy.Przysłowie
Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu.Augustyn
Gdzie Chrystusowa dziedzina, tam murem i pajęczyna.Przysłowie
Gdzie nie ma wiary, tam Są zabobony; gdzie nie ma Boga, tam królują zjawy.Arnold Rademacher
Gdzie Pan Bóg palec położy, tam diabeł całą łapę.Przysłowie
Gdzie Pan Bóg, tam zwycięstwo.Przysłowie
Głośniej niżeli w rozmowach Bóg przemawia w ciszy. I kto w sercu ucichnie, zaraz Go usłyszy.Adam Mickiewicz
Głośno wołam do Pana, głośno błagam Pana.Ps 142,2
Granice Królestwa Bożego nie pokrywają się z granicami między wyznaniami czy między praktykującymi i niepraktykującymi katolikami.Karl Rahner
Gdy ich zabijał szukali, nawracali się i znów szukali BogaPsalm 78:34
Gdy ci smutno, módl się!Tymon Guliński
Galilaee, vicisti!Galilejczyku, zwyciężyłeśJulian Apostata
Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko.1 Kor 13,11
Gdy chcemy przechytrzyć innych mówmy prawdę. Nikt nie uwierzy i wszystkich wyprowadzimy w pole.Alfons Thiers
Gdy dwaj robią to samo, to nie jest to samo.Terencjusz
Gdy grają bogowie, szukają struny nietkniętej przez ludzi.Dag Hammarskjöld
Gdy jesteś zły licz do czterech, gdy jesteś bardzo zły, klnij.Mark Twain
Gdy lud nie ma głosu poznaje się to nawet przy śpiewaniu hymnu.Stanisław Jerzy Lec
Gdy maluję - szemrze ocean. Inni malarze pluskają się w wodzie fryzjerskiej.Salvador Dali
Gdy miłość bliźniego przynosi ci radość, to miłość przestała już być cnotą.Khalil Gibran
Gdy mówisz do lepszych od siebie, mów prosto i zwięźle, a będą uważali twoją mowę za wykwintną.Stanisław Wyspiański
Gdy naród nie chce już czytać swych poetów, składa im hołdy.Sir Alec Guiness
Gdy otworzysz oczy wydaje ci się już, że widzisz.Johann Wolfgang von Goethe
Gdy prosi cię nieprzyjaciel, spełń jego prośbę, ale strzeż się go potem podwójnie.Epikur
Gdy uczyć będziemy ludzi, jak powinni myśleć, a nie co powinni myśleć, to unikniemy wielu nieporozumień.
Gdy wielkość duszy w całym chcesz wykazać blasku, Pisz dary na marmurze, a krzywdy na piasku!Stanisław Krasiński
Gdyby bogaci nie zapraszali znów bogatych tylko biednych, to wszyscy mieliby co jeść.Johann Nepomuk Nestroy
Gdyby językiem powszechnym stal się śpiew świętego Franciszka, pogodzono by ogień i wodę, ból i radość, ciało i duszę, śmierć i życie...Franciszek Kamecki
Gdyby ludzie zachowywali się tak, jak zachowują się narody, to ubierano by ich w kaftany bezpieczeństwa.Tennessee Williams
Gdyby nie było tylu głupców, mądrzy nie mieliby takiego sukcesu.Mark Twain
Gdybyśmy tak każdego dnia na drogę naszego bliźniego rzucali jeden kwiatek, to drogi ziemi byłyby pełne radości.Przysłowie angielskie
Gdzie ojca nie ma, tam, Pismo mówi: wuja słuchał będziesz.Henryk Sienkiewicz
Gdzie owce giną, tam powinien i pasterz.Przysłowie
Gdziekolwiek człowiek stoi o wielokroć więcej niebios ogląda, niżeli ziemi.Cyprian Kamil Norwid
Gdzież można czuć się lepiej jak w kółku swej rodziny?Jean François Marmontel
Geniusz to człowiek rozwiązujący problemy, o których nie wiemy, że je mamy.Dean Martin (Dino Paul Crocetti, ur. 1917)
Geniusze widzą świat z innego punktu widzenia niż pozostali ludzie i na tym polega ich tragedia.
Geniuszem nie każdy może zostać, druga zaś do świętości wszystkim stoi otworem.św. Maksymilian Kolbe
Głęboką wodą plan w sercu człowieka, czerpie z niej człowiek przemyślny.Prz 20,5
Głos sumienia byłby lepszym doradca, gdybyśmy mu tak często nie podpowiadali, co ma mówić.Jean Anouilh
Głupcy pytają innych, mądry człowiek pyta samego siebie.Józef Ignacy Kraszewski
Głupi mówi to, co wie; mądry zaś wie, co mówi.Symcha Bunam
Głupi nie lubi się zastanawiać, lecz tylko swe zdanie przedstawić.Prz 18,2
Głupie myśli ma każdy, ale mądry je przemilcza.Wilhelm Busch
Głupie ucho, co tylko mowy ludzkiej słucha, głupi język, co tylko słowa z siebie prószy.Kazimierz Przerwa - Tetmajer
Głupiec i mędrzec nie widzą tego samego drzewa.William Blake
Głupiec jest jednak z czegoś zadowolony: zawsze jest zadowolony z siebie.Napoleon I
Głupiec jest kontent z siebie; gdyby przestał być kontent, przestałby być głupcem.Stefan Kisielewski
Głupiec uważa przypadek za szczęście.
Głupiec zawsze znajdzie głupszego od siebie, który będzie go uwielbiał.Nicolas Boileau - Despreaux
Głupiec, który nic nie mówi, niczym się nie różni od milczącego mędrcaMolier
Głupota nie zwalnia od myślenia.Stanisław Jerzy Lec
Godzina wiekiem ze złym człowiekiem, a wiek godziną z piękną dziewczyną.Przysłowie
Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!Jan Kochanowski
Gość, który się pierwszy zbiera do wyjścia, pozostaje na całą noc.Przysłowie rosyjskie
Gwiazdor to człowiek, który latami pracuje jak opętany, by zyskać popularność, a potem zakłada ciemne okulary, żeby go nie rozpoznano.Coco Chanel
Gdyby tak każdego dnia na drogę naszego bliźniego rzucali jeden kwiatek, to drogi ziemi byłyby pełne radości.
Geniusz to wieczna cierpliwość.Michał Anioł
Gdy kłamca mówi prawdę, nikt nie daje mu wiary.Arystoteles
Gdyby można było kontrolować sen to nigdy nie chcielibyśmy się obudzić.Krzysztof Ciesiński
Gdy łzy znikną, nastaje ciemność a po niej już tylko piękny poranek.Tymon Guliński
Gdy kobieta już dostatecznie długo była naga, patrzy się znowu na jej twarz.Norman Mailer (ur. 1923)
Gdy się baba rozpanoszy, to i diabła wypłoszy.Przysłowie
Gdyby kobieta ubierała się tylko dla jednego mężczyzny, zabierałoby to jej znacznie mniej czasu.
Gdyby nie złoto i kobiety nie byłoby wiecznego potępienia.Przysłowie
Gdzie baba rządzi, tam czeladź błądzi.Przysłowie
Gdzie chłop nie może, tam baba nie pomoże.Przysłowie
Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle.Przysłowie
Gdzie kobiety panują, tam mężczyźni rządzą.Przysłowie
Gdzie mężczyźni są zniewieściali, tam ich rolę odgrywają kobiety.
Głuchy mąż i ślepa żona zawsze tworzą szczęśliwą parę.Przysłowie duńskie
Głupia baba gorsza, niż szarańcza.Przysłowie
Grzechy kurtyzany są w pewnym względzie również jej cnotami.Pietro Aretino
Gdyby nie było kobiet, pieniądze nie miałyby żadnego znaczenia.Arystoteles Onassis
Galilaee, vicisti! Galilejczyku, zwyciężyłeś.Julian Apostata
Gallus in suo sterquilinio plurimum potest. Kogut tylko na własnym gnojowisku dużo może.Seneka Młodszy
Gloria victis. Chwała zwyciężonym.Eliza Orzeszkowa
Graviora manent. Najgorsze dopiero nadejdzie.
Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo.Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem.Owidiusz
Gdy jesteśmy zazdrośni, przekonujemy się, że kochamy, tak jak przekonujemy się, że żyjemy, kiedy nas coś zaboli.Sidonie Gabrielle Colette
Gdy kocham świat taki jakim jest - już go zmieniam, bo zmieniam jeden jego fragment, którym jest moje serce.John Robinson
Gdyby miłość nie była tak ślepa, na niejedno musiałaby przymrużyć oczy.
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.św. Paweł z Tarsu
Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym.św. Paweł z Tarsu
Gdzie dochodzi do małżeństwa bez miłości, może dojść do miłości bez małżeństwa.
Gdzie dochodzi do miłości przed małżeństwem, tam może dojść i do miłości pozamałżeńskiej, czyli do tragedii.
Gdzie nie ma szczerości, tam nie ma miłości.Przysłowie
Gniewy kochanków są odnową miłości.Przysłowie łacińskie
Gra miłosna jest z gier ruchowych stosunkowo najłatwiejsza.
Gorączka żywi chorego - miłość zakochanegoVictor Hugo
Gdy miłość przychodzi, serce rusza do biegu.
Gdy nagła miłość Cię otuli miej oczy szeroko otwarte bo to co Ci się wydaje piękne może być nic nie warte.Ula
Gdy spotykamy kogoś i zakochujemy się, myślimy, że cały wszechświat nam sprzyja. Tak jak dziś o zachodzie słońca. Ale jeżeli coś nie pójdzie po naszej myśli, wszystko rozpryskuje się niczym bańka mydlana i znika! Czaple, muzyka w oddali, smak jego ust. Jak piękno, które istniało chwilę wcześniej, może rozproszyć się tak szybko? Życie płynie bardzo prędko: przenosi nas z raju w otchłanie piekieł w ciągu paru sekund.Paulo Coelho
Głodny kija się nie boi.[polskie]
Głodny nie przebiera, przysmaków nie szuka, wszystko mu smakuje.[polskie]
Głody o południe nie pyta.[polskie]
Głód wilka z lasu wywoła.[polskie]
Głód zagląda tylko do drzwi pracowitego, ale nie wchodzi.[polskie]
Głodnemu i gorycz jest słodka.[z Księgi przysłów]
Głodny widzi we śnie chleb, spragniony - wodę.[armeńskie]
Głód i tańca nauczy.[gruzińskie]
Głód jes lekarstwem na złe jedzenie.[hausa]
Głód nie uznaje praw.[włoskie]
Głuchy wszystkie plotki zna.[polskie]
Głusi nadają się do strzelania z armat.[gruzińskie]
Głusi słysza zawsze lepiej niż się do tego przyznają.[amerykańskie]
Gdy przyjda na targ głupcy, cieszą się kupcy.[polskie]
Głupi, kiedy milczy, za mądrego ujdzie.[polskie]
Głupi widzi złe dopiero, kiedy go w bok trąci.[polskie]
Głupota głupotą zostanie.[polskie]
Gdy głupiec milczy, nie jestes pewien, czy to aby nie mędrzec.[żydowskie]
Gdyby głupota bolała, zewsząd rozlegały się jęki.[hiszpańskie]
Głupców jest poczet nieprzeliczony.[łacińskie]
Głupi człowiek ma serce na języku, mądry język w sercu.[greckie]
Głupi jest mądry tylko we własnych oczach.[angielskie]
Głupi jest zawsze niewolnikiem.[hausa]
Głupi uważa swą droge za słuszną, ale rozważny posłucha rady.[z Księgi przysłów]
Głupiec, jeśli nawet osiągną to, czego pragną, nie jest zadowolony.[łacińskie]
Gdyby każde drzewo, które kiełkuje, wyrosło, nie można by znaleść drogi w lesie.[wietnamskie]
Gdzie się dwóch bije, tam się dla trzeciego znajdują kije.[polskie]
Gdzie działanie tam pomyślość.[osmańskie]
Gdzie miód, tam będą i pszczoły, gdzie piękna dziewczyna, tam będą i chłopcy.[polskie]
Gdańsk bez Polski, a Wisła bez wody - to jedno.[polskie]
Głos lepszy żywy niż martwy.[polskie]
Głos mocny, ale wniosek słaby.[polskie]
Głos słychać, ale osoby nie widać.[polskie]
Głos jednego to żaden głos.[łacińskie]
Głos ludu jest głosem prawa.[osmańskie]
Gdzie głowa rządzi, tam człowiek nie błądzi.[polskie]
Głupia głowa nie siwieje.[polskie]
Gdy się diabeł zestarzeje, chce zostać mnichem.[polskie]
Gdzie się pięknie dom świeci, tam każdy ptak rad leci.[polskie]
Gdzie wielu dowódców, tam bitwa przegrana.[polskie]
Gdy w adwencie szadź na drzewach sie pokazuje, to rok urodzajny nam zwiastuje.[polskie]
Gdzie diabeł nie może tam babę pośle.[polskie, niemieckie, rosyjskie]
Gdy bieda tłoczy, przyjaciel odskoczy.[polskie]
Goń biedę drzwiami, to wlezie oknem.[polskie]
Gdy bieda wchodzi drzwiami, miłość ucieka oknami.[angielskie]
Gdzie bogactwo tam i przyjaciele.[łacińskie]
Gdy jesteś w drodze, chleb nie będzie Ci ciężarem.[hiszpańskie]
Gdzie cierpienie, tam i nadzieja.[łacińskie]
Gdy zapraszamy Przyzwyczajenie, Miłość wychodzi.Quoist Michel
Gdzie - i kiedykolwiek miłość do dwóch kobiet uważa się za usprawiedliwioną, tłumaczy się ją zazwyczaj męskim upodobaniem do kontrastów.Guy de Maupassant
Gdy się zobaczyło tylko raz piękno szczęścia na twarzy ukochanej osoby, wiadomo już, że dla człowieka nie może być innego powołania, jak wzbudzanie tego światła na twarzach otaczających nas ludzi.
Gdy kobieta odmawia miłości, a proponuje ci przyjaźń, nie bierz tego za odmowę. Znaczy to, że chce postępować według kolejności.Moliere
Gdy smutek jest już odczuwalny ficzycnie, psychika musi być nastawiona na miłość! Tymon Guliński
Gdyby życie składało się tylko z miłości do kogoś to rodzili byśmy się parami.Piotr Paweł Somorowski
Gdy śpisz Twoje usta krzyczą oddechem na mym ramieniu i tylko serce potrafi słuchać. Twój dotyk zaprasza każdym muśnięciem i tylko skóra potrafi czuć. A rozum patrzy i zazdrości, bo głupi a myśli że mądry gdy sa chwile złe.
Główną przyczyną tego że ludzie sie nie dogadują jest fakt.. że w ogóle umieją mówic...Kicior
Gdyby cierpienie uczyło, miałabym doktorat.
Gdy jesteś w piekle możesz zaufać tylko diabłuPiła II
Gdy nie wiesz po co żyjesz,wiedz że żyjesz bo jest ku temu dobry powód.Michał Borysewicz
Gdy kłamiemy- stajemy się jak żyrafy. Nasze szyje wyciągają się w poszukiwaniu szczegółów, które mogą nas pogrzebać.Katarzyna Kowalska
Gdyby ludzie przestali narzekać na ziemi zapanowałaby niemal zupełna cisza.
Gdy pierwsza miłość zawodzi drugiej przyjdzie czas. a wtedy Ty pełna radości że dałaś rade ze wzmaganiem o niepamięć przeszłego , i o nienawiści która w głębi duszy siedzi tak głęboko że nie potrafisz doznać uczucia władania i szanowania samej siebie... stajesz by pokazać światu jaka silna jesteś, bo Ty taka Ty jesteś jaka jesteś i tego nikt nie zmieni, bo kiedy chcesz płakać ... płaczesz, a kiedy przyjdzie czas zakochasz się naprawdę i wtedy ci którzy kiedyś Cię nie szanowali i ciągle powtarzali jaka jesteś irytująca, zobaczą jaka siedzi w Tobie wartość taka jakiej jeszcze nie miał nikt ... to jest dar co mało komu się zdarza a Ty go masz i kiedyś go ujawnisz... poszukaj w sobie prawdy... bądź prawdziwa, bądź sobą wtedy zrozumiesz że wiara w siebie ,otwiera nam oczy! Więc uwierz i zacznij doznawać nowego czym mógłby być naprawdę świat..., a wtedy zobaczysz.. .pokochasz świat takim jakim jest bo gdy nie pokochasz będziesz martwym istnieniem w prawdziwym życiu...Aleksandra Winkler
Głos tysiąca głupców jest dalej głosem głupcówMarcin Niewalda
Głęboki upadek prowadzi często do wielkiego szczęścia.
Gdyby życie było łatwe i zrozumiałe nie było by filozofów.Krzysztof Ciesiński
Gdybym tylko mógł postrzelić kogoś prawdą, stałbym się strzelcem wyborowym.Tymon Guliński
Gdyby tylko można było dotknąć chmur ludzie przestaliby marzyć.Tymon Guliński
Godzę się na to, że kiedyś umrę. Nie godzę się jednak na tę śmierć w małym wymiarze, jaką jest noc bez snów.Sarah Bernhardt
Gdy blask miłości zgaśnie zakryty mrokiem chłodu - nie należy rozpaczać!!!... trzeba iść w stronę światła, zawsze i tylko do przodu.venezia00
Gdybyś był łzą to bym nie płakała, bo bałabym się, że Cię stracę.
Gdy ktoś kocha różę, której jedyny okaz znajduje się na jednej z milionów gwiazd, wystarczy mu na nie spojrzeć, aby być szczęśliwym. Mówi sobie: „Na którejś z nich jest moja róża...”.Antoine de Saint-Exupery
Gdybyś wiedział jak bardzo Cię kochampłakałbyś z radości.R. Sobik
Granicy między przyjaźnią, a miłością nikt i nic nie upilnuje.Andrzej Klawitter
Gadał dziad do obrazu, a obraz do niego ani razu. Przysłowie polskie
Gaduła nim coś powie, mówi najpierw przez pięć minut. Stendhal
Galilejczyku, zwyciężyłeś! (Galilaee, vicisti! ) Julian Apostata (Flavius Claudius Iulianus, 331 - 363)
Galinarum lac - ptasie mleko.
Gallia est omnis divisa in partes tres - cała Galia jest podzielona na trzy części.
Gallina scripsit - (dosł. kura nagryzmoliła) nagryzmolić jak kura pazurem
Gallus in suo sterquilinio plurimum potest - kogut tylko na własnym gnojowisku dużo może; kogut na swojej kupie nawozu wszechwładny. Seneka Młodszy
Ganiąc jednego naprawisz stu. Owidiusz
Garb stanowi idealną podstawę idei. Grass G
Garb szpeci człowieka, ale zdobi wielbłąda.
Garbaty nie lubi garbatego, bo go brzydkim widzi. Aleksander Fredro
Gardzę ludźmi, których mózg nie jest wstanie napełnić ich żołądka. Bertolt Brecht
Garrula lingua nocet - gadatliwy język szkodzi.
Gaude sorte sua! - Ciesz się ze swego losu! Horacy
Gaude, mater Polonia - raduj się, matko Polsko.
Gaudeamus igitur , iuvenes dum sumus! - Radujmy się więc, dopóki jesteśmy młodzi
Gaudent tamen esse rogatae - cieszą się jednak, że się je prosi (o dziewczętach). Owidiusz
Gaudet tentamine virtus - cnota raduje się, gdy jest wystawiona na próbę.
Gaudi maeror comes - towarzysz radości - smutek.
Gaudia principium nostri sunt saepe doloris - wielka radość jest często przyczyną (początkiem) naszego cierpienia; miłe złego początki, lecz koniec żałosny; radości często są przyczyną naszego bólu.
Gaudium certaminis - radość walki.
Gaudium in litteris est - radość jest w nauce (wiedzy). (wiedzy). (wiedzy)
Gaudium magnum nuntio vobis - obwieszczam wam wielką nowinę.
Gdy Anglik pisze rozprawę naukową, to czyta się ją jak humoreskę; w Polsce humoreskę czyta się jak rozprawę.
Gdy plotki się starzeją, stają się mitami. Stanisław Jerzy Lec
Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność. Jan Paweł II (Łowicz, 14 czerwca 1999)
Gdy będziesz szczęśliwy będziesz miał wielu przyjaciół.
Gdy bieda - ślubowanie, gdy spokój - zaniedbanie. Talmud
Gdy bieda staje przed drzwiami, miłość wyskakuje przez okno. Marcus Clarke
Gdy bieda w drzwi zagląda, miłość kominem ulata.
Gdy bieda wejdzie drzwiami, miłość uleci oknem. C. E. Weigall: Światło w mroku
Gdy błąd przejściowy zabija długotrwały, jest zbawieniem. Tadeusz Peiper
Gdy błądzi pasterz, błądzi za nim trzoda. Talmud
Gdy Bóg tekst ludzki przekreśla, to znaczy, że chce napisać coś ważniejszego. Jacques Bossuet
Gdy brak ci cierpliwości, twoja egzystencja przeradza się w niekończące się pasmo frustracji. Richard Carlson: Nie zadręczaj się drobiazgami
Gdy brak informacji metoda prób i błędów jest podstawą wyjścia z trudnej sytuacji. Janusz Dietrych, System i konstrukcja
Gdy brak Twego słońca, dusza jak mgła na jesiennym ściernisku snuje się nisko. Sergiusz Riabinin
Gdy całe życie poświęciło się na szukanie prawdy, spostrzega się, że lepiej by było użyć je na czynienie dobra... . Henri Bergson
Gdy cel znajduje się w nieskończoności, to i droga do niego wiodąca nie może być wyraźnie wytyczona. Antoni Kępiński (1918-1972)
Gdy chcesz opisać prawdę, elegancję pozostaw krawcom. Albert Einstein (1879-1955)
Gdy chcesz, by dochowano tajemnicy, to pierwszy dochowaj. Seneka Młodszy
Gdy chodzi o modę, kobiety gotowe są ponieść każdą ofiarę. Stefan Zwieg
Gdy Chrystus przyjdzie sądzić żywych i umarłych, to Jego Matka na progu nowego życia będzie odbierała westchnienie Rodziny ludzkiej: O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. . . Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Gdy ci kobyła zdechnie, pomnij zdjąć chomąto. Adalberg
Gdy cię mają wieszać, poproś o szklankę wody. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, zanim przyniosą. Andrzej Sapkowski (zwany ASem oraz Sapkiem)
Gdy coś wiesz, wiedzieć, że to wiesz, a gdy nie wiesz, wiedzieć, że nie wiesz - to właśnie jest wiedza.
Gdy czas i przestrzeń przed nami się kurczą, to rozszerzają się za nami. W ten sposób idzie się naprzód w czasie i przestrzeni. Antoni Kępiński (1918-1972)
Gdy czas toruje nową drogę, gdy nowa bruzda kładzie się na obliczu ziemi, wtedy stare drogi, jak stare zmarszczki na twarzy, tracą dawne zarysy. Anatol Winogradow "Potępienie Paganiniego"
Gdy człowiek chce być Bogiem, zabija w sobie człowieka i nie zmieniając się w Boga - staje się zwierzęciem. Jerzy Drobnik
Gdy człowiek jest zbyt szczęśliwy, wciąż drży z niepokoju. Emil Zola
Gdy człowiek krytykuje cudze utwory, czuje się jak generał.
Gdy człowiek nie ceni czegoś bardziej od życia, to życie to niewiele jest warte.
Gdy człowiek obrasta w piórka, nie znaczy, że będą z nich skrzydła. Henryk Fiszel
Gdy człowiek patrzy za bardzo na siebie - nie dostrzega Boga; gdy zapomni o sobie - widzi Boga, a w Nim innych. Oto tajemnica rozwoju duchowego. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Gdy człowiek rozumny zacznie mówić jakieś zdanie, nie domyślamy się jak je skończy. Gdy zacznie głupi - wiemy na pewno. Antoni Słonimski
Gdy człowiek usłyszy lubianą melodię, to jakby ujrzał starego przyjaciela. Józef Bułatowicz
Gdy człowiek wspomni na czas, kiedy kochał, zdaje mu się, że nic się odtąd już nie zdarzyło. Francois Mauriac (1885-1970)
Gdy daje się komuś życie, to powinno mu się zostawić j a k ą ś matkę. Jakąkolwiek. Bądź nieślubną, bądź przybraną. Zbyszko Bednorz
Gdy daję biednym chleb, nazywają mnie świętym. Gdy pytam, dlaczego biedni nie mają chleba, nazywają mnie komunistą. Helder Camara, abp (prorok teologii wyzwolenia, lata 60. )
Gdy dla proboszcza deszcz pada, to i wikaremu krople się dostaną.
Gdy dwaj robią to samo, to nie jest to samo. Terencjusz (Publius Terentius Afer, ok. 190 - ok. 159 p. n. e)
Gdy dwóch Anglików się spotyka, mówią przede wszystkim o pogodzie. Samuel Johnson (1709 - 1784)
Gdy dziecko upada, Bóg ręce podkłada. Przysłowie polskie
Gdy dziewczę prosi szczodrzy są jak Bogi, gdy dziewczę klęknie kiedy łzę wyleje każda jej prośba jest tylko rozkazem. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 - 1616)
Gdy dziewczyna nie umie tańczyć, narzeka na orkiestrę. Przysłowie hebrajskie
Gdy głupi milczy, za mądrego poczytany bywa. Salomon
Gdy głupiec unika grzechu, powoduje przeciwny skutek. Horacy
Gdy grają bogowie, szukają struny nietkniętej przez ludzi. Dag Hammarskjöld
Gdy idziesz na niedźwiedzia - gotuj łoże, gdy na dzika - mary.
Gdy jakiś mężczyzna kradnie ci żonę, to nie ma lepszej zemsty za to, niż pozwolić mu ją sobie zatrzymać. Sacha Guitry (1885-1957)
Gdy jest bardzo smutno, to kocha się zachody słońca.
Gdy jest nam już obojętna, kobieta na kolanach to wielki ciężar. Sacha Guitry
Gdy jest się w moim wieku to jest tak jak z samochodem. Najpierw łapiesz gumę, ale to można łatwo naprawić. Potem wysiada reflektor - i to też da się naprawić. Ale pewnego dnia przyjeżdżasz do warsztatu i mechanik ci mówi: Bardzo mi przykro, ale takich części już nie produkują. Katherine Hepburn
Gdy jesteś bezpieczny we własnym domu, marzysz o przygodzie, gdy przeżywasz przygody, marzysz, by czuć się bezpiecznie w domu. Thornton Wilder (1897-1975), amerykański powieściopisarz
Gdy jesteś jedyną kobietą w pokoju, jesteś warta milion dolarów. John Cray
Gdy jesteś szczęśliwy - nie bądź pyszny, gdy jesteś biedny - nie upokarzaj się. Kleobulos
Gdy jesteś szczęśliwy, patrzy na Ciebie Bóg. Bantu
Gdy jesteś zły, licz do czterech, gdy jesteś bardzo zły, klnij. Mark Twain
Gdy jesteśmy - jej nie ma, gdy ona będzie - nie będzie nas. (o śmierci) Epikurejczycy
Gemma gemmarum - klejnot nad klejnotami.
Gdy język potrafi już tylko narzekać i krytykować, oznacza to, że chore jest serce. Weiss A. M
Gdy już żadnemu słowu zaufać nie można, bo słowa okazały się kłamliwe - pozostaje jeszcze Słowo Ewangelii. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Gdy kobieta długo w mężczyznach przebiera, zwykle najgorzej wybiera. Wojciech Stanisław Bogusławski (1805-1870)
Gdy kobieta jest w gniewie, cztery małe pocałunki wystarczą, aby ją pocieszyć. C. Goldoni
Gdy kobieta już dostatecznie długo była naga, patrzy się znowu na jej twarz. Norman Mailer
Gdy kobieta odmawia miłości, a proponuje ci przyjaźń, nie bierz tego za odmowę; znaczy to, że chce postępować według kolejności. Moliere
Gdy kocham świat takim, jakim jest - już go zmieniam, bo zmieniam jeden jego fragment, którym jest moje serce. John Robinson
Gdy kota nie ma, myszy harcują. Przysłowie polskie
Gdy kraj obrócą w pustynię, twierdzą, że przynieśli pokój. Tacyt
Gdy ktoś kogo wielce podziwiasz i szanujesz, zdaje się być pogrążony w głębokich myślach, prawdopodobnie myśli o obiedzie. Zasada Wielkości
Gdy ktoś nie ma nic do powiedzenia, czemuż nie siedzi cicho? Charles - Louis de Secondat de Montesquieu
Gdy któraś jest w moim guście, zaraz marzę o rozpuście. Jan Sztaudynger
Gdy leczysz rany, ból jest lekarstwem na ból. Katon Starszy
Gdy los się nam uśmiecha, spotykamy przyjaciół, a gdy nam jest przeciwny, ładną kobietę. Przysłowie chińskie
Gdy lód rusza bałwany tracą głowę. Regulski Antoni
Gdy lud nie ma głosu, poznaje się to nawet przy śpiewaniu hymnów. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Gdy ludzie mają pełna swobodę postępowania, najczęściej naśladują siebie nawzajem. Hoffer
Gdy ludzie mówią o tobie źle, staraj się żyć w taki sposób, by nikt im nie uwierzył. Daniel J. Boorstin
Gdy ludzie są radośni, zawsze są wtedy dobrzy, ale jeśli są dobrzy, rzadko się radują. Anthony de Mello (1931 - 1987)
Gdy maluję - szemrze ocean. Inni malarze pluskają się w wodzie fryzjerskiej. Salvador Dali
Gdy mędrzec zna początek sprawy, zna także jej koniec. Talmud
Gdy mężczyzna i kobieta się pobiorą, stają się jednym ciałem; pytanie tylko czyim? Henry Louis Mencken (1880-1956)
Gdy mężczyzna i kobieta się pobiorą, stają się jednym ciałem; pytanie tylko czyim? Henry Louis Mencken (1880-1956)
Gdy mężczyzna prosi dziś o rękę kobiety, to znaczy, że resztę miał już wcześniej. Alberto Sordi
Gdy mężczyzna utrzymuje kilka samochodów, to jest to dla niego uczuciowy odpowiednik haremu. John Hallibarton
Gdy mężczyzna zdobywa kobietę, wtedy jest już zdobyty.
Gdy mężczyźni zejdą się razem, to się słuchają; kobiety zaś nawzajem się oglądają. Przysłowie chińskie
Gdy milczysz, oczy mówią wiele.
Gdy miłość bliźniego przynosi ci radość, to miłość przestała już być cnotą. Khalil Gibran
Gdy miłość była wielka, starczało nam łoże na szerokość klingi miecza, kiedy zmalała - łoże na sześćdziesiąt łokci nie jest za szerokie. Sanhedryn
Gdy miłość zanika, zanika nawet pamięć o niej. Pedro Calderon de la Barca
Gdy mówisz prawdę, nie potrzebujesz sobie niczego przypominać. Mark Twain
Gdy na dziewczynę zawołają: żono! Już ją żywcem pogrzebiono! Adam Mickiewicz (1798 - 1855)
Gdy na świętego Prota jest pogoda albo słota, to na świętego Hieronima jest deszcz albo go ni ma. Kornel Makuszyński
Gdy nadchodzi świt, trudno walczyć przeciw nocy, która przyjdzie. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Gdy nadejdą chmurne lata, zostaniesz sam. Owidiusz
Gdy nadejdzie już zima dziewczę wspomni miłego i smutnymi oczyma zacznie szukać drugiego.
Gdy nadejdzie okres twego powodzenia, staraj się nie wykorzystywać go do końca. Konfucjusz
Gdy naród nie chce już czytać swych poetów, składa im hołdy. Alec Guiness
Gdy nie ma się z czego śmiać, rodzą się satyrycy. Stanisław Jerzy Lec
Gdy nie masz świecy, dobry i kaganek.
Gdy nie modlimy się co dzień, to znaczy nie wyglądamy każdego dnia Boga, nie nasłuchujemy Jego słowa, nie gotujemy się co dzień na rozstrzygające próby życia. Karl Rahner
Gdy nie można przejechać, trzeba objechać. Andrzej Maksymilian Fredro
Gdy nie potrafi się atakować myśli, atakujemy jego autora Paul Valery (1871-1945), francuski poeta i eseista.
Gdy nie wiadomo o co chodzi, na pewno chodzi o pieniądze.
Gdy nie wieją żadne wiatry - i kurek na kościele ma charakter. Stanisław Jerzy Lec
Gdy nie wiem co robić, to na wszelki wypadek wolę się zachować przyzwoicie. Antoni Słonimski
Gdy oceniasz ludzi, nie masz czasu ich kochać. Matka Teresa z Kalkuty, imię zakonne Maria Teresa od Dzieciątka Jezus (właśc. Agnes Gonxha Bojaxhiu, 1910-1997)
Gdy odpędzimy Innego, poprzez słuchania swojego serca, stajemy się ludźmi, których zachwyca tajemnica życia, którzy dostrzegają cuda i czerpią radość z tego co robią. Paulo Coelho
Gdy odwróciła się karta historii, okazało się, że była znaczona. Włodzimierz Scisłowski
Gdy oko ujrzy dym - szuka ognia. Przysłowie plemienia Hausa
Gdy otworzysz oczy wydaje ci się już, że widzisz. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Gdy padają głowy, nie opuszczaj swojej. Stanisław Jerzy Lec (1909-1966)
Gdy pan jest w potrzebie, / to: "Mój Marcinku proszę ciebie". / A gdy potrzeba przeminie, / to: "Odejdź chamie Marcinie"
Gdy Pan potrząsa drzewem twojego życia tak, że liście spadają, wtedy pragnie tylko tego, abyś przez gołe gałęzie tym lepiej widział błękit nieba. Frommel
Gdy papież umrze, kardynałowie nie płaczą.
Gdy patrzymy na wygodnictwo i bezmyślne życia - coraz więcej rozumiemy sens ofiary. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Gdy pieniędzy nie staje, honor jest niczym innym, jak chorobą. Jean Baptiste Racine
Gdy pieniędzy wiele, wokoło przyjaciele.
Gdy podchodzi się do drzwi, otwierają się automatycznie; gdy podchodzi się do człowieka, zamyka się automatycznie. Per Halvorsen
Gdy pomyłki będą rzadsze, będą bardziej wartościowe. Stanisław Jerzy Lec
Gdy Prawda poślubia Kłamstwo, rodzą się półprawdy. Włodzimierz Scisłowski
Gdy prawda zapuka do drzwi, kłamstwo ucieka przez okno. Przysłowie tureckie
Gdy problemy odchodzą, wraz z nimi giną szanse [154] H. Jackson Brown, - P S Kocham Cię
Gdy przemoc uciska, tam but jest cnotą. Jan Czyński
Gdy przyjdzie dzień sądu, nie zapytają nas o to, cośmy czytali, lecz cośmy czynili. Tomasz a Kempis
Gdy przyjdzie twoja godzina, sama wejdzie do twego domu, w twe życie, do twego serca. Bob Dylan
Gdy przyjmujemy tylko słowa podziwu, a krytyką gardzimy, stajemy się podobni do róży bez kolców. Tak mocno nie pachniemy. Gawda Kamil
Gdy przyszłość nas zatrważa, cofamy się w naszą przeszłość. Antoni Kępiński (1918-1972)
Gdy rada głupca jest dobra, to mądry człowiek jej słucha. Gothold Ephraim Lessing
Gdy serce raz zostało zdobyte, rozum wyrzucono za drzwi. George Sand
Gdy się całe życie poświęciło na szukanie prawdy, spostrzega się, że lepiej by było użyć je na czynienie dobrze. Henri Bergson
Gdy się ciągle żyje nad brzegiem przepaści, już się jej nie dostrzega. Negri
Gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Przysłowie polskie
Gdy się kto nazbyt ofiaruje, albo już zdradził, albo się gotuje.
Gdy się ktoś zaczyta, zawsze albo się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega albo zaśnie - w każdym razie wygra. Henryk Sienkiewicz
Gdy się ludzie przestają "znać", widocznie za dobrze się poznali. Maryla Wolska
Gdy się milczy, sytuacja staje się jasna. Albert Camus (1913-1960)
Gdy się pomyśli, ile książek jest już na świecie i ile ich codziennie przybywa, to najprawdopodobniej Bóg przy następnym potopie posłuży się nie wodą, lecz papierem. William Faulkner
Gdy się swoje psy kąsają, to się i pogodzą. Adalberg
Gdy się zobaczyło tylko piękno szczęścia na twarzy ukochanej osoby, wiadomo już, że dla człowieka nie może być innego powołania, jak wzbudzanie tego światła na twarzach otaczających nas ludzi. Albert Camus (1913-1960)
Gdy słabnie ciało, bardziej czuje się duszę.
Gdy słaby wchodzi w sojusz z silnym, słaby ponosi koszta sojuszu. Zygmunt Karol Mysłakowski
Gdy słucham co mówisz, słyszę kim jesteś. Ralph Waldo Emerson
Gdy słuchasz filozofów oddal się od zmysłów, zamknij się w sobie, we wnętrzu własnej duszy i zakątku umysłu. Giovani Pico della Mirandela
Gdy słyszę słowo "kultura", odbezpieczam rewolwer. Hanns Johst - Słowa grafomańskiej sztuki Johsta, powtórzone przez marszałka III Rzeszy Hermanna Goringa
Gdy starzejemy się i nabieramy coraz więcej rozumu, wówczas w każdej chwili życia uprzytamniamy sobie, że musimy umrzeć. Trygve Gulbranssen - A lasy wiecznie śpiewają
Gdy strach jest blady trzeba mu krwi. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
Gdy stracisz, co Ci fortuna udzieli, dopiero poznasz czy masz przyjaciół. J. U. Niemcewicz
Gdy strzelcy się kłócą, niedźwiedź jest bezpieczny. Przysłowie norweskie
Gdy strzyże się owce, trzęsą się jagnięta.
Gdy szczęście raczy, na goncie wypłyniesz. Trotz
Gdy tygrys umiera, nie traci godności.
Gdy tylko coś się nie udaje, to mówi się, że był to eksperyment. Robert Penn Warren
Gdy tylko umiera człowiek, umiera również jego fotografia. Katherine Mansfield
Gdy tysiąc ludzi mówi to samo, to jest to albo vox Dei, albo wielkie głupstwo. Karol Irzykowski
Gdy uczyć będziemy ludzi, jak powinni myśleć, a nie co powinni myśleć, to unikniemy wielu nieporozumień. Alec Guiness
Gdy uderzył mieczem w pierś przeciwnika, zachwycił się dźwiękiem zbroi. To go zgubiło. Tak giną romantycy. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Gdy ujrzysz mężnego, nie zwij go nieszczęśliwym. Seneka Młodszy
Gdy ujrzysz nieszczęśliwego, wiedz, że to człowiek. Seneka Młodszy
Gdy umiera wola, umiera i ambicja. Stefan Pacek
Gdy ustaje tolerancja dla tolerancji, nastaje tolerancja przemocy. Kotarbiński Tadeusz
Gdy użyto cię jako instrumentu, nie czekaj na koniec pieśni. Stanisław Jerzy Lec
Gdy w muzyce jeden temat się nie skończył, a drugi zaczyna - to jest fuga; gdy to samo dzieje się w mówieniu, w myśleniu, w robocie - to jest bałagan. Tadeusz Kotarbiński
Gdy widzę ładną buzię, myśli mam łobuzie. Jan Sztaudynger
Gdy widzimy już tylko to, co chcemy widzieć, osiągnęliśmy duchową ślepotę. Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916)
Gdy widzimy, co ludzie wyprawiają z Kościołem, z Chrystusem żyjącym w Eucharystii, ze Mszą świętą, Ewangelią, Krzyżem, mówimy, że Bóg był bardzo odważny, powierzając to wszystko ludziom. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Gdy wkracza wino, rozum ustępuje. Przysłowie hebrajskie
Gdy woda sięga twych ust., nie martw się, że nie nadaje się do picia. Stanisław Jerzy Lec
Gdy woda sięga ust, głowa do góry! Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Gdy wróg zaciera ręce, twoja chwila! Miej swoje wolne. Stanisław Jerzy Lec
Gdy wschodzi pycha, to zachodzi szczęście. Przysłowie niemieckie
Gdy wszystko musi się zgadzać, musi się coś nie zgadzać. Stanisław Jerzy Lec
Gdy wzrasta w nas miłość do ludzi, wzrasta w nas radość.
Gdy zaczynamy wszystko od początku, znaczy to, że koniec już bliski. Krecia Pataczkówna
Gdy zaludnimy pustynie, znikną oazy. Stanisław Jerzy Lec
Gdy zapraszamy Przyzwyczajenie, Miłość wychodzi. Michel Quoist
Gdy zapraszasz kłopoty, zwykle chętnie przychodzą [26] H. Jackson Brown, - P S Kocham Cię
Gdy zatkało się sito, uderz w nie. Talmud
Gdy zaufania brak, duszę przeżera rdza. William Wharton
Gdy znawca kobiet zakocha się, podobny jest do lekarza, który się zaraził. Ryzyko zawodowe. Karl Kraus (1874-1936)
Gdy zniszczymy miłość i przyjaźń, cóż wartościowego pozostanie? George David Hume
Gdy zrywa się wiatr wątpliwości, przestajemy latać. Ewa Lewandowska
Gdy zwierzęta ziewają, mają ludzką twarz. Karl Kraus (1874-1936)
Gdyby Boga nie było, należałoby Go wymyślić. Wolter
Gdyby bohaterowie mieli czas do umysłu, nie byłoby żadnego bohaterstwa. Ustinow Peter
Gdyby Bóg nie istniał, należało by go wymyślić. Pablo Ruiz Picasso (1881-1973)
Gdyby Bóg żył na tym świecie, ludzie powybijaliby Mu wszystkie szyby. Przysłowie żydowskie
Gdyby budowlani budowali domy w taki sam sposób w jaki programiści piszą programy, to jeden dzięcioł zniszczyłby całą cywilizację. Prawo Weinberga
Gdyby było łatwo być wodzem, każdy by nim był. Attila the Hun
Gdyby ciało było nikczemne, bóg nie przewidziałby dla niego zmartwychwstania. Julien Green
Gdyby cierpienie nie było najbliższym i bezpośrednim celem naszego życia, egzystencja nasza byłaby zupełnie bezsensowna. Artur Schopenhauer
Gdyby człowiek zdał sobie sprawę z tego jak nędzna jest istota z pewnością popełniłby samobójstwo. . . Friedrich Nietzsche
Gdyby dureń zrozumiał, że jest durniem, automatycznie przestałby być durniem. Z tego wniosek, że durnie rekrutują się jedynie spośród ludzi pewnych, że nie są durniami. Stefan Kisielewski
Gdyby Ewa nie skosztowała jabłka, cóż ciekawego zdarzyłoby się przez miliony lat? ". "Nic", Paulo Coelho
Gdyby jajko miało inną formę, życie kury byłoby potworne. Tuwim Julian (1894 - 1953)
Gdyby każdy człowiek wiedział, co mówią o nim inni, nie byłoby na świecie ani jednej pary przyjaciół. Blaise Pascal (1623-1662)
Gdyby kąpiel pomagała na kaca, bylibyśmy najczystszym narodem na świecie. Jerzy Woydyłło
Gdyby kobieta ubierała się tylko dla jednego mężczyzny, zabierałoby jej to znacznie mniej czasu.
Gdyby ktoś mi udowodnił, że Chrystus jest poza prawdą i rzeczywiście byłoby tak, iż prawda jest poza Chrystusem, to wolałbym pozostać z Chrystusem, niż z prawdą. Fiodor Dostojewski, Dzienniki 20. II
Gdyby ktoś nad jakąś sprawą stale się zastanawiał, rozstrzygnięcie przeciągnęłoby się w nieskończoność. Arystoteles (384-322 p. n. e)
Gdyby listonosze wiedzieli, ile bzdur, banałów i idiotyzmów muszą nosić w swych torbach, nie biegaliby tak szybko i zażądaliby z pewnością podwyżki. Anton Czechow
Gdyby ludzie byli mądrzejsi, nie byłoby wcale egoistów. Mikołaj Gogol
Gdyby ludzie mówili tylko mądre rzeczy, wielu zapomniałoby mówić. Karol Bunsch
Gdyby ludzie myśleli o tym, co mówią, to nie mówiliby tego, co myślą.
Gdyby ludzie pragnęli bardziej własnego szczęśca niż nieszczęścia innych, moglibyśmy niebawem mieć raj na ziemi. Bertrand Russell (1972-1970)
Gdyby ludzie szczerze wyrażali swoje myśli, większość ich musiałaby się kończyć znakiem zapytania. Jerzy Andrzejewski
Gdyby ludzie zachowywali się tak, jak zachowują się narody, to ubierano by ich w kaftany bezpieczeństwa. Tennessee Williams (1914-1983)
Gdyby Marsjanin czytał nasze gazety, doszedłby do wniosku, że Ziemianie składają się głównie z ministrów i morderców. Hermann Bondi
Gdyby marzycieli brać serio, musiano by wydatnie rozbudować Izby Wytrzeźwień. Horacy Safrin (1899-1980)
Gdyby mężczyźni byli tak bezinteresowni jak kobiety, stałyby się one większymi egoistkami niż mężczyźni. Tom Collins
Gdyby mężczyźni wiedzieli, co można uzyskać za jedną łzę, byliby bardzo kochani. . . Aleksander Dumas - syn
Gdyby mężczyźni zachodzili w ciążę, aborcja byłaby sakramentem. Florynce Kennedy
Gdyby mężczyźni żenili się z kobietami, na które zasługują, mieliby bardzo ciężkie życie. Oskar Wilde (1854-1900)
Gdyby mieszkańcy Ameryki pospieszyli się z postępami nawigacji i pierwsi do Europy zawitali, wolno by było powiedzieć, ze Europę odkryli. . . Kolakowski
Gdyby miłość nie była tak ślepa, na niejedno musiałaby przymrużyć oczy.
Gdyby młodość wiedziała, gdyby starość mogła. Henri Estienne
Gdyby można było tolerować u innych to wszystko, co wybacza się sobie, życie stałoby się nie do zniesienia. Georges Courteline (1899-1973)
Gdyby na świecie była tylko radość, to nigdy nie nauczylibyśmy się odwagi i cierpliwości.
Gdyby na świecie było więcej hultajów niż głupców, nie mielibyśmy kogo wykorzystywać by żyć. Samuel Bulter
Gdyby nam sprzedano zegarek idący w odwrotnym kierunku, zyskiwalibyśmy lata życia, zamiast je tracić.
Gdyby nawet Boga nie było, należało by Go wymyślić. Voltaire (właśc. Francois-Marie Arouet, 1694 - 1778)
Gdyby nie było Boga, świat byłby skandalem. Carlo Caretto
Gdyby nie było kobiet całe pieniądze świata nie miałyby znaczenia. Onassis A
Gdyby nie wyjątki, zasady byłyby nie do zniesienia.
Gdyby niebo upadło, potłukłoby mnóstwo skowronków.
Gdyby oddawać oko za oko świat by dawno oślepł. Miłością więcej się zwojuje niż nienawiścią. Mahatma Gandhi
Gdyby przyroda przeznaczyła człowieka do szczęścia, nie dałaby mu rozumu. Immanuel Kant
Gdyby psy potrafiły mówić, posiadanie ich nie byłoby już tak przyjemne. Andy Rooney
Gdyby psy umiały mówić, być może byłoby nam się tak trudno z nimi dogadać, jak z ludźmi. Karel Čapek (pisarz czeski, 1890-1938)
Gdyby się można było urodzić dopiero po śmierci wrogów! Stanisław Jerzy Lec
Gdyby śmierci nie było nikt z nas by już nie żył przemijamy jak wszystko by w ten sposób przetrwać. Ks. Jan Twardowski
Gdyby ten świat nie był najlepszy z możliwych, Bóg nie byłby go stworzył. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716)
Gdyby trójkąty stworzyły sobie boga, zrobiłyby go o trzech bokach. Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz, 1689 - 1755)
Gdyby urządzić całkowicie wolne wybory, każdy głosowałby na siebie. Janina Ipohorska (1914-1981)
Gdyby w dziele stworzenia Bóg korzystał tylko z równań, to co najwyżej zdołałby stworzyć jakiś mebel. Thomasin
Gdyby większość Polaków w obecnej sytuacji wkroczyła na drogę prawdy, stalibyśmy się narodem wolnym już teraz. Ks. Jerzy Popiełuszko
Gdyby woły, konie i lwy miały ręce i mogły nimi malować, to konie malowałyby obrazy bogów podobne do koni, a woły podobne do wołów. Jostein Gaarder: Świat Zofii
Gdyby wszyscy politycy mówili jedynie o sprawach, na których się znają, byłoby o wiele ciszej na świecie. Groucho Marx
Gdyby wszystkie kawałki krzyża znajdujące się w różnych kościołach były prawdziwe, Pan Nasz nie byłby umęczony na dwóch skrzyżowanych belkach, ale na całym lesie. Umberto Eco: Imię Róży, s. 423
Gdyby wszystkie małpy potrafiły się nudzić, zostałyby ludźmi. Johann Wolfgang von Goethe
Gdyby wszystkim głupcom zawiesić dzwonki na szyjach, ludzie mądrzy musieliby nosić watę w uszach.
Gdyby wszystko na tym padole było doskonałe, nic nie byłoby doskonałe. Denis Diderot
Gdyby wynik wojny można było przewidzieć, żadnych by nie było. Hermann Bondi
Gdyby za marzenia wytaczano procesy, żaden człowiek nie uszedłby z więzienia.
Gdyby została ci tylko jedna godzina życia i mógłbyś zadzwonić tylko do jednej osoby, do kogo byś zadzwonił, co byś powiedział i dlaczego jeszcze zwlekasz? Stephen Levine
Gdyby zwierzę zabiło z premedytacją, byłby to ludzki odruch. Stanisław Jerzy Lec
Gdyby życie było rajem, można by było obejść bez lęku i bólu. Antoni Kępiński (1918-1972)
Gdybym był królem, zakładałbym katedry, żeby nauczyć milczenia. Lope de Vega
Gdybym był młodszy, dziewczyno, / Gdybym był młodszy / piłbym ach wtenczas nie wino / lecz spojrzeń twoich najsłodszy / nektar dziewczyno. Adam Asnyk (1838 1897)
Gdybym chciał opowiedzieć słowami wszystko to, co miałem zamiar wyrazić w powieści, to musiałbym napisać tę samą powieść, którą napisałem, od początku. Lew Tołstoj (pisarz rosyjski, 1828 - 1910)
Gdybym miał w tej sprawie coś do powiedzenia, uczyniłbym zaraźliwym zdrowie, a nie chorobę. Robert Gren Ingersoll
Gdybym nawet wiedział, że jutro świat przestanie istnieć, to jeszcze dziś zasadziłbym drzewko jabłoni. Marcin Luter (Martin Luther, 1483 - 1546)
Gdybym nie miał farb, malowałbym błotem. Eugene Delacroix
Gdybym powiedział Wam, że istnieje metoda dzięki której możecie stać się bogaci, sławni, osiągnąć sukces i szczęście - co byście na to odpowiedzieli?
Gdybym próbował czytać wszystkie słowa krytyki skierowane przeciwko mnie - mógłbym równie dobrze zamknąć swoje biuro i wziąć się za coś innego. Robię to, co według mnie najlepsze, najlepiej jak potrafię. I mam zamiar robić tak do końca. I jeśli przy końcu okaże się, że mam rację, wszystko, co o mnie powiedziano, przestanie się liczyć. A jeśli koniec pokaże, że się myliłem, nie zmieni tego nawet 10 aniołów, które będą przysięgać, że miałem rację. Abraham Lincoln (1809 - 1865)
Gdybym spotkał prawdziwego chrześcijanina, byłbym chrześcijaninem. Mahatma Gandhi
Gdybym tylko wiedział, powinienem był zostać zegarmistrzem. - Albert Einstein (1879-1955) komentując swoją rolę w skonstruowaniu bomby atomowej
Gdybyś myślał, że jesteś szczęśliwy, byłbyś nim. Wolter
Gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Biblia Tysiąclecia, Księga Rodzaju, 4,7
Gdybyś prawdziwie oczy swe otworzył i widział, ujrzałbyś swój wizerunek we wszystkich wizerunkach. A gdybyś uszy swe otworzył i słuchał, usłyszałbyś głos swój we wszystkich głosach. Khalil Gibran
Gdybyś znal cierpienie innych, łatwiej przecierpiałbyś swoje. Ioannis Filimon
Gdybyśmy czekali na spotkanie ideału, spędzilibyśmy całe życie w poczekalni. Pitigrilli
Gdybyśmy kochali tych jedynie, którzy nigdy nie upadną, to byłaby sprawiedliwość tylko, a przecież ponad sprawiedliwością góruje miłość. Uznajemy najlepszych, ale indywidualnym uczuciem kochamy tych dopiero, dla których w naszej duszy jest wsparcie na wszelką słabość, uzupełnienie na wszelki niedostatek. N. Żmichowska
Gdybyśmy mieli więcej czasu na dyskusję, prawdopodobnie popełnilibyśmy znacznie więcej błędów. Lew Trocki (1897-1940)
Gdybyśmy robili wszystkie rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić, wprawilibyśmy się w ogromne zdumienie. Thomas A Edison
Gdybyśmy tak każdego dnia na drogę naszego bliźniego rzucali jeden kwiatek, to drogi ziemi byłyby pełne radości. Przysłowie angielskie
Gdybyśmy tolerowali u innych to, co tolerujemy u siebie, życie byłoby nie do wytrzymania. Georges Courteline (właśc. G. Moineaux, 1858-1929)
Gdybyśmy wiedzieli, że wnukowie to taka radość, najpierw postaralibyśmy się o nich [16] H. Jackson Brown, - P S Kocham Cię
Gdyś śpiewał całe lato, to teraz zimą tańcz! Ezop
Gdyś w Rzymie, czyń jak rzymianie. św. Ambroży
Gdzie - i kiedykolwiek miłość do dwóch kobiet uważa się za usprawiedliwioną, tłumaczy się ją zazwyczaj męskim upodobaniem do kontrastów. Guy de Maupassant
Gdzie będzie pycha, tam będzie i hańba, a gdzie pokora, tam mądrość. Salomon (? - ok. 925 p.n.e)
Gdzie Bóg nas posiał, tam mamy kwitnąć. F. Pastorelli
Gdzie Bóg nas posiał, tam mamy kwitnąć. Pastorelli F
Gdzie był stół z jadłem, tam trumna stoi. Aleksander Puszkin
Gdzie było id, tam powinno stać się ego. Sigmund Freud (1856 - 1939)
Gdzie chleb, tam się zęby znajdą. Adalberg
Gdzie chory, tam i doktorzy. Ignacy Krasicki
Gdzie ci mężczyźni? Jan Pietrzak (ur. 1937)
Gdzie ciało ma leżeć, tam nogi muszą zajść. Adalberg
Gdzie cienko, tam się rwie. Rysiński
Gdzie człowiek tam i okazja do świadczenia dobrodziejstw. Seneka
Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Przysłowie polskie
Gdzie dla dwu nagotują, tam się trzeci naje. Rysiński
Gdzie dobrze, tam ojczyzna. Arystofanes (ok. 446 - 385 p. n. e)
Gdzie dochodzi do małżeństwa bez miłości, może dojść do miłości bez małżeństwa.
Generalia specialibus non derogant - przepisy ogólne nie uchylają przepisów szczególnych.
Gdzie dochodzi do miłości przed małżeństwem, tam może i dojść do miłości pozamałżeńskiej, czyli do tragedii.
Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Przysłowie polskie
Gdzie ducha skąpo, tam dufności wiele... . Wacław Berent
Gdzie dwa psy głodne, tam pieczeń bezpieczna. Piwocki
Gdzie dwie gospodynie, tam chata nie umieciona.
Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Przysłowie polskie
Gdzie dwóch, tam rada, gdzie trzech, tam zdrada.
Gdzie głupia rada tam zwada. Przysłowie polskie
Gdzie grzeszących wiele, trudno karać śmiele. Knapski
Gdzie ja się z tęsknym sercem obrócę. M. Romanowski
Gdzie jest bogactwo, tam są i przyjaciele. Pakuwiusz
Gdzie jest kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Kolberg
Gdzie jest miłość, panuje nieporządek. Doskonały porządek uczyniłby ze świata cmentarz. Anthony de Mello (1931 - 1987)
Gdzie jest miód, tam będą i pszczoły, gdzie piękna dziewczyna, tam będą i chłopcy. Przysłowie polskie
Gdzie jest niedołęstwo materialnej techniki, jest też niedołęstwo ducha. Stanisław Witkiewicz
Gdzie jest prawo, tam jest i kara.
Gdzie jest zbyt dobrze, tam nie może być zbyt bezpiecznie. Adolf Dygasiński
Gdzie kłamstwo kipi, tam prawda się przypala. Grzeszczyk Władysław
Gdzie kobiety są czczone, tam radują się bogowie; tam gdzie nie są czczone, wszystkie praktyki religijne pozostają bez skutku. Przysłowie chińskie
Gdzie kucharek sześć, tam nie co jeść. Przysłowie polskie
Gdzie kwitnie kwiat - musi być wiosna, a gdzie jest wiosna - wszystko wkrótce rozkwitnie. Friedrich Rückert
Gdzie lwia skóra jest za krótka, trzeba ją uzupełnić skórą lisa. Lizander
Gdzie mężczyźni są zniewieściali, tam ich rolę odgrywają kobiety.
Gdzie moc kucharek, tam polewkę przesolą.
Gdzie morze tam i piraci. Przysłowie malajskie
Gdzie nie ma sędziów, potrzebni są chociaż świadkowie.
Gdzie nie ma wstydu, praworządności, uczciwości, pobożności ani wierności, tam władza nie jest bezpieczna. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e)
Gdzie nie wystarcza wszelkie słowa, tam zbędne jest każde słowo. Wiktor Frankl
Gdzie niezgoda tam tylko szkoda. Przysłowie ukraińskie
Gdzie ojca nie ma, tam, Pismo mówi: wuja słuchał będziesz. Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916)
Gdzie Pan Bóg kościół buduje, tam diabeł kaplicę stawia. Rysiński
Gdzie pan łagodny tam sługa leniwy. Przysłowie ludowe
Gdzie pełno w oborze, tam pełno w komorze. Przysłowie ludowe
Gdzie pies nie chce, tam sługa musi. Adalberg
Gdzie płonie jeszcze mały płomyk nadziei, tam widać światło nieba. Ladislaus Boros
Gdzie początek tego końca, którym kończy się początek? Kuźma Prutkow
Gdzie praca, pilność na straży, tam się bieda wejść nie waży. Przysłowie polskie
Gdzie praca, porządek i wierność - tam nie brakuje nigdy radości. Luc de Clapier Vauvenargues
Gdzie prawo niepewne, tam nie ma prawa.
Gdzie prostota i szczerość, tam kwitnie przyjaźń i radość. Aldona Różanek
Gdzie rządzi siła, tam prawo bezsilne. Menander
Gdzie się oręż odzywa ustaje praw mowa. Szymonowicz Szymon
Gdzie się palą lampy, są plamy z oleju, gdzie płoną świece, są dymiące knoty; tylko gwiazdy jaśnieją czyste i nieskazitelne. Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832
Gdzie się pali książki, dojdzie w końcu do palenia ludzi. Heinrich Heine (1797 - 1856)
Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, / Tam ludzie dobre serca mają. /Bo ludzie źli, ach wierzaj mi, / Ci nigdy nie śpiewają
Gdzie stał posąg Newtona, z pryzmatem, w milczeniu. Marmurowy pomnik umysłu, zawsze samotnie podróżującego przez dziwne morza myśli. William Wordsworth
Gdzie ty jesteś Gajusem, tam ja jestem Gają. Plutarch
Gdzie u kobiety zaczyna się miłość, tam kończą się wszystkie zasady. Tadeusz Dołęga Mostowicz (1898-1939)
Gdzie umiarkowanie jest błędem, tam obojętność jest zbrodnią. Georg Christoph Lichtenberg
Gdzie ustaje modlitwa, tam przestaje istnieć chrześcijaństwo i kończy się także kapłaństwo. kard. Julius Döpfner
Gdzie wchodzi szczęście, tam zawiść rozpoczyna oblężenie i walczy z nim. Leonardo da Vinci (1452-1519)
Gdzie wiele matek, tam dziecko garbate. J.Przybylski
Gdzie wiele żartów, tam łatwo o kłótnie. Przysłowie afrykańskie
Gdzie wielu dowódców, tam bitwa przegrana. Adalberg
Gdzie wielu grzeszy, nikogo nie karzą. Zawadzki
Gdzie wolność wielka, tam i wiele błędów. Fryderyk Schiller
Gdzie wszyscy winni tam nie ma winnego. Przysłowie ludowe
Gdzie zaczyna się próżność, tam kończy się rozum.
Gdzie zgoda, tam Pan Bóg mieszka. Rysiński
Gdzie zła żona tam piekło w domu. Przysłowie ludowe
Gdziekolwiek się znajdujesz, twój świat tworzą twoi przyjaciele. William James
Gdziekolwiek zapragniesz ujrzeć oblicze Boga, tam je zobaczysz. Paulo Coelho, Pielgrzym
Gdzieś muszą być granice. Czas i tak każdemu dołoży, pamiętaj o tym. (Ptasiek) William Wharton
Gdzieś się upił, tam idź spać. Adalberg
Gdzieś tam na trzęsawiskach,na rozstajach małej jak atom ziemi,umierają ludzie i konają przedwcześnie nieszczęśliwe narody...Serce kosmosu bije na alarm. Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"
Gdzieście, ach gdzieście uleciały / Wy, dni młodości mojej złote? - Przepalaj słowem serca ludzi. Aleksandr Puszkin (1799 - 1837)
Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień? 1 Kor 15, 55
Gdzież można czuć się lepiej Jak w kółku swej rodziny? Jean Francois Marmontel (1723 - 1799)
Gdzież takie ziarna co chwalą żarna? Jan Sztaudynger
Generał Mladić tu jest. Nikt was nie skrzywdzi. - do muzułmańskich dzieci w zdobytej Srebrenicy, tuż przed wymordowaniem 8 tysięcy ludzi. Radko Mladić (generał, dowódca wojsk bośniackich Serbów)
Generi per speciem derogatur. - prawo szczególne uchyla prawo ogólne
Generosos animos labor nutrit - dla dusz szlachetnych trud jest pokrzepieniem.
Genialne natury nie tropią za celem - to cel tropi za nimi. Anita
Genialne słowa trafiają w duszę nawet wtedy, gdy je wypowiada, nie rozumiejąc zupełnie, błazen prowincjonalny z mianem artysty. Stefan Żeromski, pseudonimy Maurycy Zych, Józef Katerla (1864-1925)
Genialni mężczyźni właściwie nie powinni się żenić. Luise Rinser
Genialność ma granice, głupota jest bezgraniczna. Hubbard
Genius loci - (dosł. geniusz miejsca) duch opiekuńczy danego miejsca; magia miejsca
Geniusz jest inteligencją entuzjazmu. Hebbel F
Geniusz ludzki jest nie do pomyślenia bez odrobiny szaleństwa. Arystoteles (384-322 p.n.e)
Geniusz nie chroni od nieszczęścia. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
Geniusz polega na tym, że zabiera się on za coś trudnego i sprawia, że staje się łatwe. George Hamilton-Gordon (1784-1860)
Geniusz szybciej dochodzi do idei niż do pojęć częściowych. Emanuel Kant
Geniusz to 1 procent wzlotu i 99 procent potu. Thomas Alva Edison (1847-1931)
Geniusz to człowiek rozwiązujący problemy, o których nie wiemy, że je mamy. Dean Martin
Geniusz to dar potężnej inwencji, dar uogólnienia i wyboru. Eugene Delacroix
Geniusz to wieczna cierpliwość. Michał Anioł
Geniusz to wynik 1 procenta natchnienia i 99 procent wypocenia. Thomas Alva Edison (1847 - 1931)
Geniusz usprawiedliwia każdą metodę pracy.
Geniusz w gruncie rzeczy jest tylko zaharowanym talentem. Jerzy Broszkiewicz
Geniusz wskazuje drogę, którą kroczy talent. Marie von Ebner-Eschenbach
Geniusz, co bywa w pokorze natchnięty, To już nie geniusz - to na ziemi święty! Bo czymże świętość, jak nie czystym trwaniem, wiecznym natchnieniem - i wiecznym kochaniem. Wincenty Pol
Geniusze nie pozostawiają po sobie szkoły. Władysław L. Jaworski
Geniusze widza świat z innego punktu widzenia niż pozostali ludzie i na tym polega ich tragedia. Ellis
Gens togata - (dosł. lud w togach) obywatele rzymscy
Genus irritabile vatum - drażliwy ród poetów. Horacy
Gimnastyka to bzdura. Zdrowi jej nie potrzebują, a dla chorych jest niewskazana. Henry Ford
Giną dobre prawdy z braku dobrej obrony. Berent Wacław (1873-1940)
Giną zawsze inni, bo gdy giniemy my, nie ma już innych.
Ginekolog dziewczęcy też jest specjalistą, tylko w węższej dziedzinie. Lidia Jasińska
Ginę w służbie dla innych. ( Aliis inserviendo consumor). ( Aliis inserviendo consumor)
Gladiator in arena consilium capit - gladiator decyduje (dopiero) na arenie, w ostatniej chwili.
Gleatum sero dueli paenitet - uzbrojonemu nie czas narzekać na wojnę.
Glista, żmija pozbawiona idei. Jagodziński H
Gloria in excelsis Deo (et in terra pax hominibus bonae voluntatis) - chwała na wysokościach Bogu (a na ziemi pokój ludziom dobrej woli). św. Łukasz
Gloria in saecula saeculorum - chwała na wieki wieków.
Gloria patriae - chwała ojczyźnie.
Gloria vanum et volubile quiddam est auraque mobilius - sława jest czymś próżnym, ulotnym i jeszcze bardziej niestałym, niż powietrze. Seneka
Gloria victis - chwała zwyciężonym.
Gloria virtuti resonat - sława jest echem cnoty.
Gloriam qui spreverit, veram habebit - kto wzgardził sławą, zyskał sławę prawdziwą.
Gloriosae memoriae - sławnej pamięci.
Gloryfikacja własnego narodu to akt pogardy dla innych. Stefan Kisielewski
Glosa do Kartezjusza: czasem myślę; czasem jestem. Paul Ambroise Valery
Glut non facit quod facere debet, videtur facere adversus ea, quia non facit - jeśli ktoś nie czyni tego, co czynić powinien, uważa się, że czyni przeciwnie, ponieważ nie czyni.
Gładka jest woda tam, gdzie strumień płynie głęboko. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 - 1616)
Głaszcz chama, to cię kopnie. Kopnij chama, to cię pogłaszcze. Przysłowie ludowe
Głęboka cisza. (Altum silencium ). (Altum silencium )
Głęboka rzeka nie huczy.
Głęboki szacunek i zaufanie przyjaciela jest przynoszącym najwięcej satysfakcji doświadczeniem życiowym. Walter Macpeek
Głęboki upadek prowadzi często do wielkiego szczęścia. Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)
Głęboko leżą korzenie głupoty. Cyceron
Głodnemu chleb na myśli. Rysiński
Głodnemu daj kawałek chleba, ale smutnemu daj kawałek twego serca. Przysłowie chińskie
Głodny nie szuka jadłospisów. Tomenko
Głodny o kucharza dobrego nie stoi. Pauli
Głodny woli jeść, niż muzyki słuchać. Knapski
Głodny żołądek rzadko gardzi pospolitym jadłem. Horacy
Głos ludu - to głos Boga. (Vox populi, vox Die) Alkuin (ok. 735 - 804)
Głos miała jak skrzypce, figurę, jak wiolonczela. Tadeusz Gicgier
Głos oraz zapach ciała najmniej się w nas zmieniają. Cesare Pavese
Głos przyrodzenia zagłusza głos sumienia. Jan Sztaudynger
Głos sumienia i głos honoru brzmią cichutko, gdy kiszki marsza grają. Denis Diderot
Głos wolny, wolność ubezpieczający. Stanisław Leszczyński (1677 - 1766)
Głosem narodu jest harmonia czysta, mieczem - jedność i zgoda, celem - prawda. Cyprian Norwid
Głoszenie miłości bliźniego kojarzy się ludziom przede wszystkim z dwiema ideologiami: chrześcijaństwem i buddyzmem czy hinduizmem. Maria Ossowska
Głośniej niźli w rozmowach Bóg przemawia w ciszy, I kto w sercu ucichnie, zaraz go usłyszy. Mickiewicz Adam (1798-1855)
Głośniej niż w rozmowach Bóg przemawia w ciszy, i kto w sercu ucichnie, zaraz Go usłyszy. Adam Mickiewicz
Głowa - oto właściwe miejsce dla serca męża stanu. Napoleon Bonaparte
Głowa bez pamięci to twierdza bez garnizonu. Napoleon Bonaparte
Głowa do góry! - rzekł kat zarzucając stryczek. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Głowa od tego, żeby o skórze myślała. Henryk Sienkiewicz
Głową muru nie przebije. Orzechowski
Głód - zły doradca. Wergiliusz
Głód jest najlepszym kucharzem.
Głód jest wtedy prawdziwy, gdy człowiek patrzy na drugiego człowieka jako na obiekt do zjedzenia.
Głód nie ma ambicji. Seneka Młodszy (Filozof, Lucius Annaeus Seneca, ok. 3-65 p. n. e)
Głód nie nawiedza nigdy domu pracowitego człowieka, zagląda doń tylko przez okno. Benjamin Franklin (1706-1790)
Głód oczu nie ma. Linde
Głód uczy wielu rzeczy.
Głównym celem edukacji jest nie nauka, lecz rozbudzenie ducha. Ernest Renan
Głównym grzechem jest grzech narodzin. Samuel Beckett
Głównym powołaniem człowieka jest raczej służyć, niż zmuszać do posłuchu. Albert Einstein (1879-1955)
Głuchy mąż i ślepa żona zawsze tworzą szczęśliwą parę. Przysłowie duńskie
Głuchy najbardziej ten, co nie chce słuchać.
Głupcom należałoby wymyślić trudniejszy sposób rozmnażania. Tadeusz Gicgier
Głupcy dzielą się dyletantów i fachowców.
Głupcy i ludzie przyzwoici są nieszkodliwi. Johann Wolfgang von Goethe
Głupcy mają mało głupich pomysłów. W dziejach zawsze było sensowne tylko to, co poza nie wprowadzało. Henryk Elzenberg (1887-1967)
Głupcy nigdy nie zauważają, gdzie i kiedy są niepotrzebni. Philip Dormer Stanhope Chestsrfield
Głupcy plotą głupstwa, rozsądni je popełniają. Marie von Ebner-Eschenbach
Głupcy są genialni w niedorzecznościach. Żaden mędrzec nie przewidzi swym rozumem, co ich głupota wymyśli. Jan Fedorowicz
Głupcy są tak pomysłowi, że niemożliwe jest stworzenie czegoś, z czym każdy głupi by sobie nie poradził. Murphy
Głupcy wiążą węzły, a mędrcy je rozwiązują.
Głupcy wszędzie piszą swoje imię i tytuły.
Głupcy wszędzie się popisują. Przysłowie rzymskie
Głupi człowiek ma serce na języku, mądry - język na sercu. Tukidydes
Głupi dwakroć jest głupszym, gdy głupstw nie pamięta. Franciszek Zabłocki
Głupi i mądrzy ludzie są nieszkodliwi, tylko półgłówki są niebezpieczni. Johann von Wolfgang Goethe
Głupi niedźwiedziu! gdybyś w mateczniku siedział, Nigdy by się o tobie Wojski nie dowiedział. Adam Mickiewicz (1798 - 1855)
Głupi po szkodzie głupim zostanie. Horacy (właśc. Quintus Horatius Flaccus, 65 - 8 p.n.e)
Głupi potrafi w ciągu godziny zadać tyle pytań, że mądry w ciągu siedmiu lat na nie nie odpowie. Rey
Głupi to, który na owoc patrzą, a jak wysoko wisi, nie myśli. W.I.Marewicz
Głupi za całe mienie pokłonów nakupi. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 - 1616)
Głupia i prosta kobieta - to dar niebios. Voltaire (właśc. Francois-Marie Arouet, 1694 - 1778)
Głupia rozmowa nie warta słowa. J. Sztaudynger
Głupia stałość jest ulubieńcem ciasnych umysłów. Ralph Waldo Emerson (1803-1882)
Głupia ta owca, która wilkowi wierzy. Przysłowie ludowe
Głupie myśli ma każdy, ale mądry je przemilcza. Busch Wilhelm
Głupiec i mędrzec nie widzą tego samego drzewa. William Blake
Głupiec jest jednak z czegoś zadowolony: zawsze jest zadowolony z siebie. Napoleon Bonaparte (1769-1821)
Głupiec ma tę przewagę, że jest zawsze pewny siebie. Julian Mikołajczak
Głupiec nawet niebu pogrozi. Przysłowie buriackie
Głupiec nie widzi tego samego drzewa, co mędrzec. Blake William (1757-1827)
Głupiec tylko może być komentatorem dowcipów. Voltaire (właśc. Francois-Marie Arouet, 1694 - 1778)
Głupiec uczony jest większym głupcem niż głupiec nieuk. Molier
Głupiec uważa przypadek za szczęście. Kurczab Jan
Głupiec zawsze znajdzie głupszego od siebie, który będzie go uwielbiał. Nicolas Boileau-Despreaux (1636 - 1711)
Głupiec znajdzie jeszcze większego głupca, który go będzie podziwiał. Nicolas Boileau
Głupiec, co nic nie mówi, niczym nie różni się od milczącego mędrca. Molier
Głupiec, świadomy swojej głupoty, nie jest zawsze głupi. Jerzy Drobnik
Głupim jest człowiek, który uważa, że szczęście jest jakimś rzeczywistym stanem rzeczy. Ono jest jego własnym co do tego złudzeniem. Erazm z Rotterdamu
Głupio wszędzie, cicho wszędzie Nic nie było, nic nie będzie. Ludwik Osiński (1775 - 1838)
Głupio wszędzie, cicho wszędzie. Nic nie było, nic nie będzie. Ludwik Osiński (1775 - 1838)
Głupota - jest też pewnym sposobem używania umysłu. Karol Irzykowski (1873 - 1944)
Głupota jest brzydotą psychologiczną. Aldous Huxley
Głupota jest matką zbrodni. Ale ojcowie są częstokroć genialni. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Głupota jest najlepszym dowodem na nieskończoność.
Głupota jest siostrą zbrodni. Sofokles
Głupota jest też pewnym sposobem używania umysłu.
Głupota może istnieć i bez pychy, nie ma jednak pychy bez głupoty. Lew Tołstoj
Głupota nie zawsze czyni złym, złość zawsze czyni głupim. Francoise Sagan
Głupota nie zwalnia od myślenia. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Głupota to brzmi tłumnie. Zbigniew Weydykei
Głupota to czynny brak zrozumienia. Krzysztof Kąkolewski
Głupstwa można mówić, byle nie uroczystym tonem.
Głupstwo jest wielkie jak morze, wszystko w sobie pomieści. B. Prus
Głupstwo jest wtedy najsroższe, kiedy ma na swoją obronę słuszne argumenty. Tadeusz Kotarbiński (1886-1981)
Głupsza od głupoty jest uczona głupota. Henryk Ferdynand Kaden
Głupszym od nieuka jest głupiec uczony. Moliere (właść. Jean Baptiste Poquelin, 1622 - 1673)
Gniew jest krótkim szaleństwem. Horacy (Quintus Horatius Flaccus, 65 - 8 p. n. e)
Gniew jest najgorszym doradcą.
Gniew jest zaczynem niedorzeczności. Cyceron (Cicero Marcus Tullius, 106-43 p. n. e)
Gniew kochających jest odnowieniem miłości. Terencjusz
Gniew kochających się nie trwa długo. Menander
Gniew kochanków - odnowa miłości. (Amantium irae amoris integratio est). (Amantium irae amoris integratio est)
Gniew mężczyzn wyładowuje się w czynach gwałtownych, gniew kobiet w głupocie. Henry Millon Montherlant (1896-1972)
Gniew mężczyzn wyładowuje się w czynach gwałtownych, gniew kobiet w głupocie. Henry Millon Montherlant (1896-1972)
Gniew musi tkwić w człowieku, nie można go sobie wypożyczyć. Elias Canetti
Gniew najbardziej szkodzi temu, kto się gniewa. Lew Tołstoj
Gniew nie oślepia: on rodzi się ze ślepoty. Saint-Exuprey Antoine De
Gniew nigdy nie bywa sprawiedliwy. Gogol Mikołaj
Gniew słabnie z czasem. Owidiusz
Gniew zły poradnik. Przysłowie ludowe
Gniew żal za sobą prowadzi. Przysłowie ludowe
Gniewa się baba na targ, a targ o tym nic nie wie.
Gniewy kochanków są odnową miłości. Powiedzenie łacińskie
Gnom: Za mały na wielkie ideały. Fangrat Tadeusz
Gnuśność poniewiera tysiące ludzi, praca nie zabija nikogo. Józef Ignacy Kraszewski
Godna pogardy jest kobieta, co mając dzieci, znać może nudę. Jean Paul
Godną litości rzeczą to myślenie, że się jest nauczycielem, jeśli nigdy nie było się uczniem. Francisco de Rojas
Godności nie zdobywa się samym rozprawianiem o niej. Rabindranath Tagore
Godność często polega na odwadze zrozumienia własnej sytuacji. Kazimierz Brandys
Godność i życie są dane tylko na początku. O ich trwanie każdy musi walczyć i narażać się bezustannie
Godność ludzka to absolut, a nie pojęcie cząstkowe. Josif Brodski
Godnym zastanowienia jest fakt, ze nasi przyjaciele prędzej umierają niż nasi wrogowie. Winston Churchill
Godzi się i od wroga pobierać naukę. Owidiusz
Godzien politowania mężczyzna, o którym wydaje sąd kobieta. Karol Witold Aleksandrowicz
Goły nagiego nie okryje. Przysłowie ludowe
Goły podróżnik nie boi się rozbójnika Juwenalis (ok. 60-130), satyryk rzymski
Gorsza jest nieuczciwość w mowie niż nieuczciwość w interesach. Talmud
Gorsze od natarcia wroga jest wsparcie swoich. Paweł Góra
Gorszy jest od wojny sam strach przed wojną. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e)
Gorszy od błędu jest strach przed błędem. Henryk Elzenberg (1887-1967)
Gorszy pieniądz wypiera lepszy. Thomas Gresham (1519 - 1579)
Gorycz poranka i słodycz jesieni dopiero w późnym wieku się ceni. Jan Sztaudynger
Gorycz wiedzy jest zdrowym napojem. Kamieńska Anna
Gorzej głupca będzie poniżony, kto zbyt porywczo sądzi. Alighieri Dante
Gorzki to chleb jest Polskość. . . Cyprian Norwid (1821 - 1883)
Gorzkie prawdy z trudem się połyka, ale za to później korzystnie się odbijają. Magdalena Samozwaniec
Gospodarka nie jest pacjentem, którego można nieustannie operować. Ludwig Erhard
Gospodarność wychowuje szlachetne dzieci. Homer
Gospodarz - niewolnik domu. Przysłowie ludowe
Goście to mili ludzie: Nie patrzą na zegar, mają apetyt i mówią wszyscy naraz. Seweryn Eugeniusz Barbag
Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie! Jan Kochanowski (1530 - 1584)
Gość ma zwykle więcej czasu niż gospodarz. Tadeusz Kotarbiński
Gość na chwilę - widzi na milę.
Gość nie w porę gorszy od Tatarzyna. Henryk Sienkiewicz
Gość w dom - Bóg w dom. Przysłowie polskie
Gość: Dewizą jednej białogłowy, gość w dom byle dewizowy. Fangrat Tadeusz
Goździk: Goździk jest rumieńcem na policzku wiosny. Serna Gomez De La
Góralu, czy nie jest ci żal / Odchodzić od stron ojczystych? Michał Bałucki (1837 - 1901)
Gra miłosna jest jak jazda samochodem: kobiety wolą objazdy, mężczyźni skróty. Jeanne Moreau (ur. 1928)
Gra miłosna jest z gier ruchowych stosunkowo najłatwiejsza.
Gra to eksperymentowanie z przypadkiem. Novalis, tzn. Fridrich von Hartenberg
Gra to żywioł absurdu i chaosu. J. Cortázar
Grabieże będą wrócone, ale łzy ich któż im wrócić może? Jadwiga (1374 - 1399)
Grabieże, strzelaniny, gwałty. Jak przy każdej zmianie władzy. [o rewolucji 1917r] Borys Pasternak
Gracja imituje delikatność, jak uprzejmość - dobroć. Joseph Joubert
Gracz jest zbrodniarzem wobec własnego czasu, wolności i zdrowia. Eugenie Cotton
Gradiam - stopniowo, krok po kroku.
Graecia capta ferum victorem cepit - podbita Grecja dzikich zwycięzców podbiła. Horacy
Graecia victa victorem vicit - Grecja zwyciężona zwycięzcę pokonała.
Graecum est, non legitur - to po grecku, tego się nie czyta.
Grafoman pisze byle jak o pięknych rzeczach, talent - pięknie o byle czym.
Grajmy w otwarte karty. Cóż to za hazard! Stanisław Jerzy Lec
Grammatici certant et adhuc sub iudice lis est - uczeni się spierają i sprawa jest wciąż nierozstrzygnięta. Horacy
Grande mortalis aevi spatium - wielka część ludzkiego życia.
Granica człowieka jest zawsze bramą, przez którą wdziera się Pan Bóg. Gertrud von Le Fort
Granica pomiędzy stanem przytomności a nieprzytomności nie jest ostra. Antoni Kępiński (1918-1972)
Granice mego języka oznaczają granice mego świata. Ludwig Wittgenstein (1889 - 1951)
Granice naszego słuchu. Słyszy się tylko te pytania, na które jest się w mocy znaleźć odpowiedź. Aforyzmy F. Nietsche
Granice przyzwoitości najczęściej przekracza się we dwoje. Jan Stanisław Lipiński
Granie w bilard jest znakiem zmarnowanej młodości. Foote
Granum salis - szczypta soli.
Grata novitas (est) - miła (jest) nowość.
Gratia gratiam parti - uprzejmość rodzi uprzejmość.
Gratia vobis et pax - łaska wam i pokój.
Gratias tibi (maximas) ago - (serdecznie) dziękuję.
Gratiosa res homo, si homo est - człowiek jest wspaniały, gdy jest ludzki.
Gratis accepistis, gratis date - darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.
Gratulacje: najuprzejmiejsza forma zawiści. Julian Tuwim (1894 - 1953)
Graviora manent - najgorsze dopiero nadejdzie.
Gravissimum est imperium - najcięższa jest władza.
Groby żołnierzy są najlepszymi kazaniami o pokoju. Albert Schweitzer
Gromadzić bogactwa siłą kłamstwa jest wielką, prowadzącą do śmierci iluzją. Księga Przysłów
Grosz do grosza, a będzie kokosza. Przysłowie polskie
Grozą jutra: rezerwaty ideałów.
Groźba śmierci zmienia perspektywę czasową życia ludzkiego. Antoni Kępiński (1918-1972)
Groźniejszy od wilka w owczej skórze jest baran w wilczej. Wiesław Brudziński
Grób człowieka jest kolebką bogów. Ludwig Feuerbach
Grób i chciwość nic nie dziedziczą. John Ruskin
Grób łączy wszystkich nieszczęśliwych. Horacy
Gruboskórnych drażni najcieńsza aluzja. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Grunt to rodzinka, grunt to rodzinka, / Bo kto rodzinkę fajną ma, Nie wie, co bieda, bo gdy potrzeba, / To mu rodzinka zawsze da! Jan Chełmicki (1897 - 1971)
Gryź życie, dopóki nie nałoży ci kagańca. Sławomir Wróblewski
Grzech i cnota to rodzeni bracia. Przysłowie buriackie
Grzech jest jedynym nieszczęściem na świecie i on jedynie może słusznie zasmucić człowieka. bł. Honorat Koźmiński
Grzech jest mikro-chaosem. Georges Bernanos
Grzech ma tylko początek, nigdy końca. Polivios Dimitrakopulos
Grzech zatruwa rozkosz, namiętność ją niszczy, umiarkowanie zaostrza, niewinność oczyszcza, czułość podwaja. Przysłowie chińskie
Grzech zwalczaj, z grzesznikami się jednaj. Tołstoj
Grzech: załamanie się równowagi. Miquel Cesare Pavese
Grzechów młodości mojej i nieświadomości moich racz nie pamiętać. Stary Testament
Grzeczność i życzliwość to piastunki występku. Kung-Sun Jang
Grzeczność jest jak pocałunek wiatru Może w niej nic nie być, a łagodzi ciosy życia... . Artur Schopenhauer
Grzeczność jest jak poduszka powietrzna: niby nic w niej nie ma, a jednak z nią wygodnie. Ralph Emerson
Grzeczność jest siostrą miłości. Franciszek Salezy
Grzeczność już sama w sobie jest siłą. Ralph Emerson
Grzeczność nic nie kosztuje, a wygrywa wszystko. Ralph Emerson
Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. Adam Mickiewicz (1798 - 1855)
Grzeczność to tylko brak odruchów złego wychowania. Stendhal
Grzeczność została zdefiniowana trochę cynicznie jako sztuka ludzi inteligentnych mająca na celu utrzymanie głupich na pewien dystans. Ralph Emerson
Grzesznik to człowiek, który nie ma dość woli, aby nie kochać zła. Blaise Pascal
Grzeszność jest dla człowieka tym, czym ciepło dla włosku. Arthur Schopenhauser
Grzeszny jest ten, kto mając możliwość czynienia dobra, nie czyni tego. Johann Heinrich Pestalozzi
Grzeszyć to nie znaczy czynić zło. Grzeszymy naprawdę, nie czyniąc dobra. Pier Paolo Pasolini
Grzybobranie: Na grzybobraniu raz cytował ktoś przysłowie: "Nie było nas - był las". Ścisłowski Włodzimierz
Gubimy się naśladując innych: oddzielmy się tylko od tłumu, a wrócimy do zdrowia. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e)
Gubimy w kobiecie człowieka, namawiając ją, by robiła wszystko, żeby przypodobać się mężczyźnie" Krystyna Kofta.
Gubisz ziarno - stracisz owoc. Mieczysław Miszewski
Guid leges sine moribus vanae proficiunt - co warte puste prawa bez obyczajów.
Gustaw umarł [. . . ] narodził się Konrad. Adam Mickiewicz (1798 - 1855)
Gusty nie podlegają dyskusji.
Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo, sic homo doctus, fit non vi, sed saepe studendo - kropla drąży kamień nie siłą, lecz częstym spadaniem, tak też człowiek nie staje się uczonym gwałtownie, lecz przez to, że często się uczy. Owidiusz
Gutta cavat lapidem, consumitur anulus usu - kropla drąży skałę, użyciem ściera się pierścień. Owidiusz, Listy z Pontu)
Gwałt jest niemożliwy - kobieta z podniesioną spódnicą biegnie szybciej niż mężczyzna z opuszczonymi spodniami.
Gwarancja cnoty - to brak ochoty.
Gwarancja cnoty - to brak ochoty. Jan Sztaudynger
Gwiazdka nadziei niknie ostatnia. Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916)
Gwiazdor to człowiek, który latami pracuje jak opętany, by zyskać popularność, a potem zakłada ciemne okulary, żeby go nie rozpoznano. Coco Chanel
Gwiazdy iskrzyły się jeszcze ostro i zimno, ale niebo na wschodzie zaczęło już jaśnieć. Drzewa powoli wyłaniały się z mroku. Nagle wierzchołkami ich wstrząsnął silny i świeży wiatr. Borys Polewoj "Opowieść o prawdziwym człowieku"
Gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą I dwa obaczysz księżyce. Adam Mickiewicz (1798 - 1855)
Gwiazdy nie zmuszają, ale zachęcają. Tycho de Brache
Gwiazdy rządzą głupcami, mędrcy rządzą gwiazdami.


Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadasz się na używanie plików cookie. Przeczytaj politykę cookies.