Cytaty na tatuaż litera: r

Znajdziecie tu zbiór najciekawszych cytatów, podzielonych alfabetycznie, które mogą stać się pięknymi tatuażami.

Cytaty podzielone są alfabetycznie, kliknij konkretną literę, aby wyświetlić cytaty zaczynające się na tą literę.

Jakiego cytatu szukasz?
*przy wyszukiwaniu używaj polskich znaków
Cytaty na tatuaż
Radość i szczęście są wyborem.
Radość przeżywa się tylko wtedy, gdy sprawią się ją innym. - sentencja zapożyczona. - sentencja zapożyczona
Radość, szczęście i pokój zależą od osobistej relacji z Bogiem, a nie od okoliczności.
Rara Avis – biały kruk
Rara avis – rzadki ptak. (Juwenalis)
Ratio (legis) est anima legis. - Uzasadnienie (podstawa, sens) (ustawy) jest duszą ustawy.
Ratio et consilium propriae ducis artes. - Rozum i rozwaga (są) właściwymi umiejętnościami przywódcy.
Rationale animal est homo – człowiek jest istotą rozumną. (Seneka)
Rationale animal est homo. - Człowiek jest istotą rozumną. (Seneca, Listy moralne)
Redde Caesari quae sunt Ceasaris. - Oddaj Cezarowi co należy do Cezara.
Rediit ad plures – wrócił do większości (tj. umarł)
Reformatio in peius iudici appellato non licet. - Sędziemu apelacyjnemu nie wolno zmieniać (wyroku) na niekorzyść (odwołującego się).
Regnat non regitur qui nihil nisi quod vult facit. - Ten rządzi, a nie jest rządzony, kto nie czyni nic czego nie pragnie. (Publilius Syrus)
Relacja fileo czyli miłości przyjacielskiej między człowiekiem a Bogiem i człowiekiem a człowiekiem polega najpierw na przyjęciu tej miłości od Boga, a następnie na ofiarowaniu jej i przekazaniu Bogu i innym ludziom w sposób praktyczny w działaniu i czynie.
Relacja fileo czyli miłości przyjacielskiej między człowiekiem, a Bogiem i człowiekiem a człowiekiem polega najpierw na przyjęciu tej miłości od Boga, a następnie na ofiarowaniu jej i przekazaniu Bogu i innym ludziom w sposób praktyczny w działaniu i czynie.
Relacja życiodajna to relacja, w której przepływa przez nas to "coś"! - Pastor Ewangelicki
Relacja, bliskość, jedność i wieź dwojga ludzi jest efektem ubocznym innej relacji i więzi - relacji i więzi z Bogiem!
Relacje są prawdziwą miarą Ciebie, jako człowieka. Szczęście i nieszczęście w życiu w dużej mierze zależą od stosunków z bliźnimi. Prawidłowo funkcjonujący człowiek ma zdolność nawiązywania i utrzymywania długotrwałych przyjaźni oraz bliskich stosunków z ludźmi. - Brian Tracy
Relacje są ważniejsze niż osiągnięcia. To jest to co będzie nas cieszyło do końca życia.
Relacje z innymi - kapitał społeczny, to jest to co mamy najcenniejszego w życiu, co nam daje najwięcej szczęścia i radości, więcej niż dobra materialne i zadowolenie z własnych osiągnieć.
Relata refero – powtarzam (tylko to), co słyszałem
Rem tene, verba sequentur – rzecz trzymaj, słowa nadążą za nim (trzymaj się tematu, a słowa się znajdą) (Kato Starszy)
Rem tene, verba sequentur. - Trzymaj się tematu, a słowa przyjdą (same). (Katon Starszy)
Repetitio est mater studiorum – powtarzanie jest matką nauki (uczenia się)
Repetitio est mater studiorum. - Powtarzanie jest matką wiedzy.
Requiescat in pace (R.I.P.) – niech spoczywa w pokoju (napis na nagrobkach)
Res firma mitescere nescit. - Rzecz silna nie zna słabości; nie słabnie.
Res iudicata pro veritate accipitur. - Rozstrzygnięcie sądowe przyjmuje się za prawdziwe.
Res iudicata pro veritate habetur – sprawę osądzoną ostatecznie uważa się za rozstrzygniętą
Res nullius cedit primo occupanti. - Rzecz niczyja staje się własnością tego, który ja pierwszy zawłaszczył.
Res sacra miser – nieszczęśliwy jest rzeczą świętą. (Seneka)
Res sacra miser. - Nieszczęśnik jest rzeczą świętą. (Seneca)
Res severa est verum gaudium – prawdziwa radość jest rzeczą poważną. (Seneka)
Res severa est verum gaudium. - Prawdziwa radość jest rzeczą poważną. (Seneca)
Respice finem – patrz końca.
Respice finem. - Patrz końca.
Reus in exceptione actor est. - Pozwany w zakresie zarzutu procesowego staje się powodem.
Rex regnat, sed non gubernat – król panuje, ale nie rządzi
Rex regnat, sed non gubernat. - Król panuje, ale nie rządzi.
Ridens Moriar – Umrę śmiejąc się
Rident stolidi verba Latina. - Głupcy śmieją się ze słów łacińskich. (Ovidius)
Ridentem dicere verum – z uśmiechem mówić prawdę. (Horacy)
Risu inepto res ineptior nulla est – nie ma nic mniej stosownego od śmiechu nie w porę (Katullus, 39, 16)
Risu inepto res ineptior nulla est. - Nie ma nic głupszego nad głupi śmiech. (Catullus)
Risum teneatis, amici? – czyżbyście się mogli powstrzymać od śmiechu, przyjaciele? (Horacy)
Rixari de asini umbra – spierać się o cień osła; o rzecz błahą.
Roma locuta, causa finita – Rzym przemówił, sprawa skończona
Roma locuta, causa finita. - Rzym przemówił, sprawa skończona.
Romanus sedendo vincit – Rzymianin siedząc zwycięża.
Rosa pulchra est – Róża piękną jest.
rozczarowania trzeba palić
Rozmawiaj! Rozmawiaj! Rozmawiaj! Cisza i obojętność mogą ranić o wiele bardziej, aniżeli broń. - sentencja zapożyczona
Rozmawiając, doradzając przyjacielowi powiedz mu co naprawdę myślisz, a nie chciej mu tylko sprawić przyjemność. - sentencja zapożyczona
Rzeczy najprostsze wywołują często najwyższe emocje.
Rób tylko to co kochasz, bo tylko to możesz robić najlepiej. -
Równowaga w 3 sferach życia jakimi są zdrowie, relacje i finanse oznacza kontrolę i panowanie nad własnym życiem.
Rozumny milczy.
Rozzłoszczonej kobiecie wszystko trzeba wybaczyć.
Rada by dusza do raju, ale grzechy nie puszczają.
Ręka rękę umywa, noga nogę wspiera.
Robota nie zając, nie ucieknie.
Right or wrong, my country. Ma rację czy błądzi, to moja ojczyzna.
Remember to keep you alive. There is nothing more important then that.a. Shakur
Remember that half the joy of achievement is in the anticipation.Pamiętaj, że połowa radości z sukcesu to oczekiwanie na sukces.H. Jackson Brown, Jr
Religia Chrystusa żąda podwalin społecznych: pokoju i międzynarodowej przyjaźni.Prudencjusz
Religia jest czynnikiem najbardziej zachowawczym; gdy więc ten zostaje obalony w człowieku współczesnym, to wraz z nim upadają wszystkie inne wartości, jak patriotyzm, moralność, obyczaje. Narody, które zatracają te cechy, zatracają same siebie.Paweł Hulka - Laskowski
Religia jest jak płonąca lampa w ciemnym pokoju naszych doświadczeń.Paweł VI
Religia to nie tylko kościół do którego człowiek idzie okazyjnie, aby się pomodlić; religia to świat, w którym trzeba stale żyć.Gilbert Keith Chesterton
Religia to opium dla ludu.Karol Marks
Rewolucja XX wieku zabija to, co zostało z Boga w samych zasadach.Albert Camus
Rezultatem modlitwy nie jest zobowiązywanie do czegoś Boga. Bóg nie jest naszym chłopcem na posyłki. Rezultatem modlitwy jest to, że zmienia nas samych.Michael Novak
Rozum jest nasieniem Słowa Bożego.Daniel Rops
Rzemiosłem chrześcijanina jest modlitwa.Marcin Luter
Religia - córka Nadziei i Strachu, tłumacząca Ignorantom naturę Niepoznawalnego.Ambrose Bierce
Religia nie może być ściśle udowodnona.Gdyby była możebność ścisłego dowodzenia,wszyscy musieliby wierzyć.Maupertuis
Rad nie powinien wzbogacić nikogo. Należy do wszystkich ludzi.Maria Skłodowska - Curie
Rady starych ludzi dają światło, ale nie ogrzewają - tak jak słońce zimą.Luc Vauvenargues
Religia nie jest sprawą prywatną, lecz sprawą ludzkości.Walther Rathenau
Rodzi nie tylko matka dziecko, lecz także dziecko matkę.Gerturd von Le Fort
Również człowiek wewnętrzny posiada miejsca, gdzie nie może się sam podrapać.Karl Heinrieh Waggerl
Również miłość bliźniego ma swoje granice, inaczej stałaby się udręka bliźniego.Hellmut Walters
Ryba szuka, gdzie głębiej, a człowiek, gdzie lepiej.Przysłowie
Ryby łowi się na wędkę - ludzi na słowa.Przysłowie niemieckie
Rzecznik rządu to człowiek, który kicha, gdy rząd jest zaziębiony.Henri Tissot
Rozmawiając dowiaduję się co myślę.S. Garczyński
Rada: najmniejsza moneta w obiegu.Ambrose Bierce
Rzec można, że nieomylnym, termometrem nędzy i bogactwa publicznego są koszty egzekucji podatkowejVictor Hugo
Rzeka pamięci wpada do rzeki zapomnienia.A. Kamieńska
Rdza niszczy żelazo, a kłamstwo - duszę.Antoni Czechow
Rozwijaj siłę ducha, aby mogła cię osłonić w nagłym nieszczęściu
Rozsądne milczenie - przyjacielem mądrości, cichą dominacją agresji i złości.venezia00
Rozłąka osłabia mierne uczucia, a wzmaga wielkie. Jak wiatr gasi świecę, a rozpala ogień.François de la Rochefoucald
Rozczarowania należy palić, a nie balsamować.
Rudy to nie kolor to charakter.nieznany
Rada baba, że ją chwalą.Przysłowie
Również kobiety potrafią dochować tajemnicy - pod warunkiem, że się im tej tajemnicy nie powie.August Strindberg
Rycerskie serce a mądre słowa, rada widzi każda białogłowa.Przysłowie
Rychło się słaba zadyszy kobietka, gdy za nią w pogoń bieży miłość lekka.Przysłowie
Rzadką jest rzeczą, by mężczyzna nie spełnił woli wytrwałej kobiety.Daniel Rops
Rajskie jabłko pachnie kobietą.B. Prus
Róża bez kolców byłaby niekompletna.Piotr Drozdowski
Rem tene, verba sequentur. Trzymaj się tematu, a słowa się znajdą.Katon Starszy
Repetitio est mater studiurum. Powtarzanie jest matką wiedzy.
Res sacra miser Nieszczęśliwy jest rzeczą świętą.Seneka Młodszy
Radość i miłość są skrzydłami wielkich przedsięwzięć.Johann Wolfgang von Goethe
Romantycy nie wymyślili nieszczęśliwej miłości.
Rozłąka osłabia mierne uczucia, a wzmaga wielkie, jak wiatr gasi świecę, a rozpala ogień.F. de Rochefoucauld
Rozmowa między dwojgiem zakochanych to nic innego jak kontakt fizyczny ich myśli.Krzysztof Ciesiński
Różnymi drogami biegnie życie ludzkie, ale wszyscy szukają szczęścia i miłości.Jan Paweł II
Rodzice są jak nietoperze. Nic nie widzą, nic nie słyszą a wszystkiego się czepiają
Rodzice dali dziecku życie, niebo wyposażyło je w charakter.[wietnamskie]
Rosłe drzewo jest ozdobą góry, piekna dizewczyna - ozdobą domu.[mongolskie]
Rada gęba, kiedy język milczy.[polskie]
Rządzi czas, a nie casarz.[gruzińskie]
Ryba szuka gdzie głębiej, człowiek gdzie lepiej.[polskie]
Rodzina zakotwicza nas w życiu. Gdy ją tracimy - dryfujemy.z serialu "Wzór"
Rozsądne milczenie zawsze jest lepsze, niż nierozsądne mówienie prawdy.św. Franciszek Salezy
Roma locuta, cause finita.Rzym przemówił sprawa zakończona.
Radość jest jak wolność...zamknięty ptak po latach przestaje na zawsze ćwierkać.Tymon Guliński
Raj jest na ziemi, tylko ludzie czasami robią z niego piekło!Bożenka H.


Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadasz się na używanie plików cookie. Przeczytaj politykę cookies.