Cytaty na tatuaży

Cytat może nieść bardzo wiele znaczeń, dlatego też często wybierany jest jako wzór tatuażu. Tatuując cytaty można wybierać wśród ulubionych autorów książek i piosenek, dużą popularnością cieszą się również sentencje. Cytat jako tatuaż motywuje, przywołuje wspaniałe chwile, wyraża nas - warto więc wybrać ten idealny, który najlepiej do nas pasuje. Znajdziecie tu zbiór najciekawszych cytatów, które mogą stać się pięknymi tatuażami.

Jakiego cytatu szukasz?
Wzory tatuaży
Niestety nie znaleźliśmy takiego wzoru.
A capite ad calcem – Od głowy do pięty (Od stóp do głów).
A casu ad casum – Od przypadku do przypadku.
A diis quidem immortalibus quae potest homini maior esse poena, furore atque dementia? - Czy bogowie nieśmiertelni mogą na człowieka większą nałożyć karę niż furia czy szaleństwo? (Cicero, De Haruspicum Responsis, XVIII, 39)
A doctis pretium scelus est sperare poetis. - Oczekiwać złota od poetów to zbrodnia. (Ovidius)
A friend in need is a friend indeed – Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie
A fructibus eorum cognoscetis eos – po ich owocach ich poznacie. (Jezus Chrystus)
A maximis ad minima – od największych do najmniejszych W znaczeniu od spraw najważniejszych do najbardziej błahych
A pactis privatorum publico iuri non derogatur. - Prywatne umowy nie mogą zmieniać prawa publicznego.
A prima descendit origine mundi causarum series. - Od zarania świata wywodzi się łańcuch przyczyn. (Lukan, Pharsalia, VI, 608)
A priori – Z tego, co logicznie wcześniejsze. Pojęcie z dziedziny logiki.
A proximis quisque minime anteiri vult. - Każdy najmniej chce być wyprzedzonym przez bliskich. (Liwiusz, Historiae, VI, 34)
A se suisque orsus primum domum suam coercuit, quod plerisque haud minus arduum est quam provinciam regere. - Rozpoczął od uczynienia siebie władcą we własnym domu, co często jest nie mniej trudne, niż zarządzanie prowincją. (Tacitus, Agricola, XIX)
A tuo lare incipe. - Zaczynaj od siebie.
A verbis ad verbera – Od słów do rękoczynów.
A verbis legis non est recedendum. - Należy się trzymać słów ustawy.
Ab alio exspectes, alteri quod feceris – od innego oczekuj tego, co robisz drugiemu; W znaczeniu jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie (Seneka)
Ab alio exspectes, alteri quod feceris. - Co zrobisz drugiemu, oczekuj od niego. (Publilius Syrius, 1)
Ab assuetis non fit iniuria. - Nie popełnia czynu bezprawnego, kto działa zgodnie z długotrwałą tradycją.
Ab equis ad asinos – z koni na osły (z deszczu pod rynnę)
Ab initio nullum, semper nullum. - Z początku nic, zawsze nic.
Ab initio – Od początku.
Ab inito semper nullum. - (co jest) od początku nieważne, zawsze (jest) nieważne.
Ab Iove principium – początek od Jowisza (Wergiliusz) W znaczeniu zaczynać od osoby lub sprawy najważniejszej.
Ab omni lege necessitas exempta est. - Konieczność uwalnia od (szanowania) wszelkiego prawa.
Ab ovo usque ad mala – od jajka do jabłek (Horacy) W znaczeniu Od początku do końca.
Ab ovo – od jaja (Horacy). W znaczeniu Od początku
Ab uno disce omnes. - Po tym jednym (przykładzie ich łajdactwa) sądź ich wszystkich. (Vergilius)
Ab urbe condita – od założenia Rzymu; przen. od początku. (Tytus Liwiusz)
Ablue, pecte canem, canis est et permanet idem. - Umyj, uczesz psa, (i tak) psem jest i psem pozostanie.
Absens carens – nieobecny traci.
Absens carens. - Nieobecny [sam sobie] szkodzi; nieobecny traci
Absens heres non erit. - Nieobecny nie będzie dziedziczył.
absente reo - pod nieobecność oskarżonego
Absente reo – Pod nieobecność oskarżonego.
Absentem in criminibus damnari non oportet. - Nie należy skazywać za przestępstwo nieobecnego.
Absentem laedit, qui cum ebrito litigat. - Kto spiera się z pijanym, obraża nieobecnego (jest to równie bezcelowe) (Publilius Syrus, 3)
Absentem, qui rodit amicum, qui non defendit alio culpante, solutos qui capiat risus hominum famamque dicacis, fingere qui non visa potest, commissa tacere qui nequit, hic niger est, hunc tu, Romane, caveto! - Kto obmawia przyjaciela, kto go nie broni wobec oskarżeń innych, kto cieszy się z wyśmiewań ludzkich i łowi plotki gadułów, kto potrafi zmyślać rzeczy nie widziane, a nie potrafi zmilczeć zawierzonej tajemnicy, jest czarnym charakterem, tego wystrzegaj się, Rzymianinie! (Horatius)
Absentes tinnitu aurium praesentire sermones de se receptum est. - Przyjęło się uważać, że nieobecni dzwonieniem w uszach przeczuwają, gdy się o nich mówi. (Pliniusz Starszy, Historia naturalna, XXVIII, 5)
Absit dicto invidia. - Niechaj słowo wolne będzie od nienawiści; niechaj słowo nie budzi nienawiści.
Absit! – uchowaj, Boże!
Absoluta sententia expositore non indiget. - Doskonale jasne słowa nie wymagają wyjaśnienia.
Absolutus sententia iudicis praesumitur innocens. - Uwolniony na mocy wyroku sądowego uchodzi za niewinnego.
Absque suo non est et parva casa lare. - I mały domek ma swego ducha opiekuńczego. (J. Kochanowski)
Absterget Deus omnem lacrimam ab oculis eorum – I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich. (Apokalipsa wg św. Jana.)
Absurdem jest żądać pięciu rzeczy od pięciu osób: szacunku od głupiego, podarunku od biednego, dobra od wroga, dobrej rady od zawistnego i wierności od kobiety
Abusus non tollit usum. - Nadużycie nie wyklucza (prawa) korzystania (z tego uprawnienia).
Aby być szczęśliwym należy kontrolować swoje myśli. Szczęście nie przychodzi z zewnątrz. Zależy od tego co jest w nas samych. - Na podst. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi - Dale Carnegie
Aby mieć zdrowe relacje z innymi, potrzebujesz najpierw uzdrowić relacje z samym sobą - uporządkować swoje wnętrze, duchowe, psychiczne, emocjonalne, mentalne!
Aby móc kochać innych, potrzebujesz najpierw zaakceptować i pokochać samego siebie!
Aby móc uszczęśliwić drugiego człowieka, potrzeba być najpierw samemu ze sobą szczęśliwym!
Aby znaleźć miłość nie pukaj do każdych drzwi. Gdy przyjdzie Twoja godzina sama wejdzie do twojego domu, życia, serca. - autor nieznany
Abyssus abyssum invocat. - Piekło wzywa na pomoc piekła.
accedas ad curiam - abyś podszedł do sądu; w prawie angielskim: rozporządzenie o przeniesiu sprawy do wyższej instancji
Accendamque animos insani Martis amore. - Rozpalę ich dusze szaloną żądzą walki. (Vergilius, Eneida, VII, 550)
Acceptissima semper munera sunt auctor quae pretiosa facit. - Najmilsze są zawsze te prezenty, które czyni drogimi osoba dającego. (Ovidius, Heroidy, XVII, 71)
Accessio cedit principali. - Rzecz przyłączona przypada głównej.
accessit - przystał, przyłączył się
Accipere praestat quam inferre iniuriam. - Lepiej doznawać krzywd, niż je wyrządzać. (Cicero, Tusculanae disputationes)
Accipiat cineres terra paterna meos. - Niechaj ziemia przyjmie prochy moje. (Ovidius)
Accusare nemo se debet. - Nikt nie ma obowiązku oskarżać samego siebie.
Acerrima proximorum odia. - Najdotkliwsza [jest] nienawiść bliskich. (Tacitus, Dzieje, IV, 70)
Acribus initiis, incurioso fine. - Pilny na początku, [ale] na końcu niedokładny. (Tacitus, Roczniki, VI, 17)
Acta deos nunquam mortalia fallunt. - Czyny śmiertelników nigdy nie zwodzą bogów. (Ovidius, Tristia, I, 2, 79)
Acta est fabula – Sztuka jest skończona (Oktawian August, Swetoniusz)
Acta est fabula. - Opowiadanie (temat) zostało skończone.
Acta ne agamus; reliqua paremus. - Nie róbmy tego, co zostało zrobione; przygotujmy się na to, co nadejdzie. (Cicero, Ad Atticum, IX, 6, 7)
Acta probant se ipsa. - Czyny świadczą same za siebie.
Acti labores iucundi – Dokonane prace przyjemne.
Acti labores iucundi. - Przyjemnie jest mieć pracę zakończoną. (mieć ją za sobą)
Actio personalis moritur cum persona. - Skarga przeciw konkretnej osobie ginie wraz z osobą.
Actiones heredi et in heredem competunt. - Skargi przysługują dziedzicom i przeciwko dziedzicom.
Actiones semel inclusae iudicio salvae permanent. - Skargi raz wytoczone przed sądem pozostają w mocy.
Actioni non natae non praescribitur. - Nie ulega przedawnieniu skarga, która nie została wniesiona.
Actis testantibus – Jak świadczą akta.
activum - strona czynna; strona aktywna lub działająca
Actor rei forum sequitur. - Powód idzie do sądu [właściwego dla] pozwanego.
Actor sequitur forum rei. - Dla powoda właściwy jest sąd pozwanego.
Actor venire debet instructior quam reus. - Powód powinien przyjść do sądu bardziej przygotowany niż pozwany.
Actore non probante reus absolvitur. - Gdy powód nie udowodni swoich roszczeń, pozwany zostaje zwolniony (od zarzutu).
Actori incumbit probatio. - Przeprowadzenie dowodu spoczywa na powodzie.
Actum ne agas – nie rób tego, co już jest zrobione (Terencjusz)
Actum ne agas. - Nie rób tego, co zostało już zrobione; nie wyważaj otwartych drzwi.
Actus hominis non dignitas iudicentur – niech będą sądzone czyny człowieka, a nie jego godność (Minucjusz)
Actus omissa forma legis corruit. - Nieważna jest czynność prawna z naruszeniem formy przepisanej przez prawo.
Actus simulatus nullius est momenti. - Czynność pozorna jest nieważna.
Acu rem tetigisti – Dotknąłeś rzeczy igłą. (Trafiłeś w sedno.) (Plaut)
Ad absurdum – Do niedorzeczności (sprowadzone).
Ad astra per aspera. - Do gwiazd przez ciernie; motto stanu Kansas. (Seneca)
Ad augusta per angusta. - Do (rzeczy) wzniosłych (idzie się) trudną, ciasną ścieżką. (Wiktor Hugo)
Ad ea, quae frequentius accidunt, iura adaptantur. - Prawa dostosowane są do tych przypadków, które zdarzają się bardzo często.
Ad fontes – Do źródeł.
Ad futuram rei memoriam – na przyszłą rzeczy pamiątkę.
Ad honores – Dla zaszczytu, dla uczczenia.
Ad imaginem quippe Dei factus est homo – Na obraz bowiem Boży stworzony jest człowiek. (Księga Rodzaju.)
Ad impossibilia nemo obligatur. - Nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych.
Ad kalendas Graecas – (dosłownie: do greckich kalend) na czas nieokreślony. (Oktawian August)
Ad maiorem Dei gloriam – dla większej chwały Bożej. (św. Ignacy Loyola)
Ad meliora tempora – do lepszych czasów; obyśmy się spotkali w lepszych czasach
Ad patres – (udać się) do ojców; umrzeć.
Ad perpetuam rei memoriam – na wieczną rzeczy pamiątkę.
Ad praesens ova cras pullis sunt meliora. - Jaja dziś są lepsze niż kurczęta jutro; lepszy wróbel w garści niż kanarek na dachu.
Ad quae noscenda iter ingredi, transmittere mare solemus, ea sub oculis posita negligemus. - Zwykli jesteśmy wyruszyć w podróż lub przepłynąć morze, aby poznać to, na co postawione przed oczami nie zwracamy uwagi. (Pliniusz Młodszy, Listy, VIII, 20)
Ad quas res aptissimi erimus, in iis potissimum elaborabimus. - Najwięcej dokonamy w tym, do czego będziemy najbardziej uzdolnieni.
Ad rastros seriores redit. - Trzeba się zająć serio robotą. (Terentius)
Ad rem – Do rzeczy.
Ad tristem partem strenua est suspicio. - Podejrzenie chętnie patrzy na złe strony (podejrzliwy zawsze się doszukuje złego). (Publilius Syrus, 6)
Ad unum omnes – wszyscy co do jednego, bez wyjątku
Ad venerem quicumque voles attingere suam, si modo duraris, praemia digna feres. - Ktokolwiek zechce dotknąć przedmiotu swej miłości, jeżeli tylko wytrwa, otrzyma należną nagrodę (Ovidius)
Ad verbum – Dosłownie.
ad vitam - dla życia; w testamencie: do użytku tylko za życia (wskazanej osoby)
Ad vivendum velut ad natandum is melior qui onere liberior. - W życiu, jak i w pływaniu, ma lepiej ten, kto jest mniej obładowany. (Apuleius, De Magia, XXI)
Adeat invito ne quis discedere amore. - Nie śmiej odchodzić, gdy spotka cię odmowa miłości.
Adeo facilius est multa facere quam diu. - Łatwiej jest czynić wiele, niż [jedną rzecz] wytrwale.
Adeo familiariter est hominibus omnia sibi ignoscere, nihil aliis remittere. - Jest rzeczą ludzką po przyjacielsku wszystko sobie wzajemnie wybaczać, nie pozostawiając nic innym [w tej sprawie] (Velleius Paterculus)
Adeo virtutes iisdem temporibus optime aestimantur quibus facillime gignuntur. - Cnoty są najbardziej doceniane w tych czasach, które w nie najbardziej obfitują. (Tacitus, Agricola, I)
Adhibe rationem difficultatibus – w trudnościach odwołuj się do rozumu (Seneka)
Adhuc tua messis in herba est. - Twój plon jest jeszcze w zbożu. (Ovidius, Heroidy, XVII, 268)
Adieu paniers, vendanges sont faites – Co przeszło, nie wróci
Admoneri bonus gaudet – dobry człowiek z radością przyjmuje napomnienia (Seneka)
Admoneri bonus gaudet; pessimus quisque correctorem asperrime patitur. - Dobry cieszy się napomnieniem; kiepskiego każda krytyka zaboli dotkliwie. (Seneca, De Ira, III, 36, 4)
Adoptio naturam imitatur. - Adopcja (przysposobienie) naśladuje naturę.
Adulationi foedum crimen servitutis, malignitati falsa species libertatis inest. - W pochlebstwie tkwi zbrodnicza cecha niewoli, w złośliwości fałszywy pozór wolności (Tacitus)
Adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad discendum – młodość jest czasem nauki, ale żaden wiek nie jest zbyt późny do podjęcia nauki.
Adveniat regnum Tuum – Przyjdź Królestwo Twoje. (Prośba z modlitwy Pańskiej.)
Adversae res admonent religionem – przeciwności uczą pobożności
Adversas res leviores facit amicitia partiens communicansque. - Przyjaźń przez współczucie i współudział łagodzi nieszczęście.
Adversus solem ne loquitor. - Nie przemawiaj do słońca; nie trać czasu na rzeczy oczywiste
Advocatorum error litigatoribus non noceat. - Błąd adwokatów niech nie szkodzi stronom.
Aedificia solo cohaerent. - Zabudowania należą do ziemi.
Aegroto, dum anima est, spes esse dicitur. - Mówi się, że dla chorego, póki jest życie, póty jest nadzieja.
Aequam memento rebus in arduis servare mentem non secus in bonis – pamiętaj zachować spokój umysłu tak w nieszczęściu jak i w powodzeniu (Horacy)
Aequam memento rebus in arduis servare mentem. - Pamiętaj zachowywać spokój umysłu w nieszczęściu [tak samo jak w powodzeniu]. (Horatius)
Aequat omnes cinis; impares nascimur, pares morimur – wszystkich zrównuje proch; rodzimy się nierówni, równi umieramy (Seneka)
Aequitas non facit ius, sed iuri auxiliatur. - Słuszność nie stanowi prawa, lecz prawo wspomaga.
Aequitas numquam contravenit legi. - Sprawiedliwość nigdy nie sprzeciwia się prawu.
Aequitas sequitur legem. - Sprawiedliwość kroczy za prawem.
Aequo pulsat pede. - Śmierć puka jednako (do drzwi bogatych i biednych) (Horatius)
Aequum est peccatis veniam poscentem reddere rursus. - Słusznie jest wybaczać winy proszącemu o wybaczenie. (Horatius)
Aequum est, ut quis participavit lucrum, participet et damnum. - Słuszne jest, by ten kto uczestniczy w zysku, uczestniczył też w stracie.
Aeris alieni comes miseria – towarzyszką długu jest nędza
Aetas dulcissima adulescentia est – najmilszym okresem życia jest młodość (Pliniusz Młodszy)
Affectus punitur licet non sequitur effectus. - Zamiar jest karalny, chociaż zamierzony skutek nie nastąpił.
Affinitatis iure nulla successio promittitur. - Powinowactwo nie daje podstawy do dziedziczenia ustawowego.
Affirmanti incubit probatio, non neganti. - Ciężar dowodu spoczywa na twierdzącym, a nie na przeczącym.
Afflictatio facit religiosos. - Utrapienia czynią ludzi religijnymi.
Agamus pingui Minerva [ut aiunt]. - Działajmy w sposób nieuczony [jak mawiają], po prostu. (Cicero)
Age quod agis. - Czyń co czynisz; uważaj, co robisz.
Age quod agis. – Czyń co czynisz; uważaj, co robisz.
Agendo nemo causam suam facit deteriorem. - Poprzez wystąpienie ze skargą nikt nie pogarsza swej sprawy.
Agentes et consentientes pari poena plectuntur. - Sprawcy i przyzwalający na ich działanie podlegają tej samej karze.
Agere non valenti non currit praescriptio. - Przedawnienie nie biegnie względem tego, kto nie jest w stanie zaskarżyć.
Agere, quod agas, considerate decet. - Rozważnie wypada czynić, co czynisz. (Cicero)
Agitamus quae natura boni summumque quid eius. - Rozważamy, co jest istotą dobra i jego szczytem. (Horatius)
Agnosco veteris vestigia flammae. - Poznaję ślady dawnego płomienia (miłości). (Vergilius)
Albo będziesz żył po swojemu, albo okaże się, że będziesz nieszczęśliwy.
Albo w życiu będziesz realizował swoje pasje i talenty, nadając spełniony cel i sens własnemu życiu, albo będziesz masochistą!
Alea iacta est – patrz Iacta alea est.
Alea iacta est. - Kości (do gry) zostały rzucone. (Menander, a za nim Caesar)
Alea, vina, Venus, per quae sum factus egenus – kości, wino i Wenus, przez to stałem się nędzarzem
Aliena nobis, nostra plus aliis placent. - Cudze bardziej podoba się nam, nasze innym. (Publilius Syrus)
Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt – cudze błędy/winy mamy na oku, nasze poza nami (Seneka)
Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt. - Cudze błędy mamy na oku, nasze poza nami; w oku bliźniego źdźbło widzisz, we własnym nie dostrzegasz belki (Seneca)
Aliena vitia quisque reprehendi mavult. - Każdy woli, aby potępiano cudze wady (nie jego).
alieni iuris - dosł. innego prawa; podlegający innej władzy (np. o nieletnim, niepełnosprawnym umysłowo)
Alienis delectari malis – voluptas inhumana – cieszyć się z cudzego nieszczęścia to radość nieludzka
Alienius dolus nocere alteri non debet. - Nikogo nie powinien obciążać cudzy podstęp.
Alienum aes homini ingenuo acerba est servitus. - Dla człowieka zacnego dług jest gorzką niewolą.
Alimenta cum vita finiuntur. - Alimenty kończą się wraz z życiem.
Aliter cum tyranno, aliter cum amico vívitur. - Inaczej żyje się z tyranem, inaczej z przyjacielem.
Alitur vitium vivitque tegendo – wada podrasta i życie jej jest podtrzymywane, gdy jest w ukryciu
Aliud clausum in pectore, aliud in lingua promptum habent – Ludzie mają co innego w sercu, co innego na języku (Salustiusz)
Aliud est facere, aliud est dicere – co innego jest dotrzymać słowa, co innego obiecać
Aliud est facere, aliud est dicere. - Co innego uczynić, co innego powiedzieć (łatwo mówić, trudniej zrobić).
Aliud pro alio invito creditori solvi non potest. - Nie można wykonać zobowiązania świadcząc bez zgody wierzyciela co innego, niż ustalono.
Alius est Amor, alius Cupido – Co innego miłość, co innego namiętność.
Altari serviens de altari vivere debet. - Kto służy ołtarzowi, powinien żyć z ołtarza.
alter ego – drugie ja
Alter ego – drugie ja (Cyceron)
Alteri stipulari nemo potest. - Nikt nie może dokonać czynności prawnej w zastępstwie grugiej osoby.
Alteri vivas oportet, si tibi vis vivere – trzeba żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie (Seneka)
Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere. - Musisz żyć dla innych, jeżeli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie. (Seneca)
Alterius contractu nemo obligatur. - Umowa nie zobowiązuje osoby trzeciej.
Alterius non sit, qui suus esse potest. - Niechaj nie należy do innego ten, kto może należeć do siebie.
Altissima quaeque flumina minimo sono labi. - Najgłębsze rzeki płyną cicho; cicha woda brzegi rwie.
Amantes amentes – zakochani są jak szaleńcy
Amantes sunt amentes. - Kochankowie są szaleni.
Amantium irae amoris integratio – kłótnie kochanków umacniają ich miłość (Terencjusz)
Amantium irae amoris integratio. - Gniewy kochanków odnową miłości. (Terentius)
Amare et sapere vix deo conceditur. - Kochać i zachować rozsądek nawet bogu nie jest dane.
Amare simul et sapere ipsi Iovi non datur. - Kochać i zachować rozsądek nie jest dane nawet Jowiszowi. (Publilius Syrus)
Amat victoria curam. - Zwycięstwo sprzyja wysiłkowi.
Ambitiosa non est fames – głód nie ma ambicji (Seneka)
Ambitiosa non est fames. - Głód nie ma ambicji. (Seneca)
Ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum. - Wola spadkodawcy może być zmieniana aż do chwili śmierci.
Ambulatoria est voluntas testatoris usque ad mortem. - Wola testatora jest może być zmieniana aż do chwili śmierci.
Amici fures temporum – przyjaciele to złodzieje czasu.
Amici fures temporum. - Przyjaciele to złodzieje czasu.
Amici mores noveris, non oderis. - Poznaj obyczaje przyjaciela, a nie będzie nienawiści.
Amicitia nisi inter pocula contracta plerumque vitrea est. - Przyjaźń zawarta przy kielichu jest zwykle szklana (krucha).
Amicitiae nostrae memoriam spero sempiternam fore. - Ufam, że pamięć naszej przyjaźni będzie wieczna. (Cicero)
Amicorum omnia communia - u przyjaciół wszystko jest wspólne. - Pitagoras.
Amicorum omnia communia – u przyjaciół wszystko jest wspólne (Pitagoras)
Amicorum omnia communia. - U przyjaciół wszystko jest wspólne. (Pitagoras)
Amicum perdere est damnorum maximum – stracić przyjaciela to największa ze strat
Amicum proba, probatum ama – Przyjaciół sprawdzaj, sprawdzonych kochaj
Amicus certus in re incerta cernitur - pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji. Cyceron.
Amicus certus in re incerta cernitur – pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji (Cyceron)
Amicus certus in re incerta cernitur. - Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji; prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie. (Ennius, Hecuba)
Amicus est tamquam alter idem. - Przyjaciel jest jakby drugim mną. (Cicero)
Amicus optima vitae possesio – przyjaciel to największy skarb w życiu
Amicus Plato, [amicus Socrates,] sed magis amica veritas - Platon mi przyjacielem, [Sokrates mi przyjacielem,] ale prawda większą przyjaciółką. (Arystoteles)
Amicus Plato, sed magis amica veritas - przyjacielem Plato, lecz większą przyjaciółką prawda. - Arystoteles
Amicus Plato, sed magis amica veritas – przyjacielem Plato, lecz większą przyjaciółką prawda (Arystoteles)
Amicus stultorum similis efficietur – przyjaciel głupich stanie się do nich podobny (kto z kim przestaje, takim się staje)
Amicus verus est rara avis. - Prawdziwy przyjaciel jest rzadkim ptakiem (białym krukiem).
Amittit merito proprium, qui alienum appetit – słusznie traci swoje, kto sięga po cudze
Amo te, ama me – kocham cię, kochaj mnie
Amo te, ama me! - Kocham cię, kochaj mnie! (na pierścieniu)
Amor animi arbitrio sumitur, non ponitur. - Wybieramy kochać, nie wybieramy przestać kochać. (Publilius Syrus)
Amor caecus – ślepa miłość (Teokryta)
Amor est vitae essentia. - Miłość jest istotą życia. (Mackay)
Amor magister optimus – miłość najlepszym nauczycielem (Pliniusz Młodszy)
Amor non quaerit, amor reperit – miłość nie szuka, miłość znajduje
Amor omnibus idem – miłość dla wszystkich jednaka (Wergiliusz)
Amor omnibus idem. - Miłość (jest) dla wszystkich jednaka (ludzi, zwierząt, ...) (Vergilius, "Georgiki")
Amor ordinem nescit. - Miłość nie zna porządku. (Św. Hieronim)
Amor patriae nostra lex – Miłość do Ojczyzny naszym prawem (motto Polskiej Husarii)
Amor tollit timorem – miłośc usuwa strach
Amor tussisque non celantur. - Miłości i kaszlu nie da się ukryć. (Ovidius)
Amor Vincit Omnia – Miłość zwycięża wszystko
Amor vincit omnia – zob. Omnia vincit amor…
Amor vincit omnia. - Miłość wszystko zwycięża. (Vergilius)
Amore Qui Merentur – Kochaj tych, którzy na to zasłużyli…
Amour vincit omnia – miłość zwycięży wszystko
An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur? - Czyż nie wiesz, mój synu, jak mało trzeba rozumu do rządzenia światem? (Axel Oxenstierna)
Anceps remedium melius quam nullum – niepewne lekarstwo lepsze niż żadne
Anguis in herba – Wąż w trawie (ukryte niebezpieczeństwo)
Anima Vilis – Podła dusza
Anima vilis – podła dusza
Animam debet – Winien duszę (zadłużony po uszy)
Animos labor nutrit – praca karmi umysły (Cycero)
Animus aeger semper errat – chory umysł zawsze błądzi
Animus facit nobilem. - Umysł czyni szlachcica.
Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam – Ogłaszam wam radość wielką: mamy papieża. (Tradycyjna formuła ogłoszenia wyboru nowego papieża.)
Annus superior semper melior – Rok ubiegły zawsze lepszy
Antiqua, quae nunc sunt, fuerunt olim nova. - To, co jest dziś stare, było kiedyś nowe.
Antiquus amor cancer est. - Stara miłość jest jak rak. (Petronius)
Apage, Satanas! – Idź precz, szatanie!
Apocha non alias libertatio contingnit, quam si pecunia soluta sit. - Pokwitowanie zwalnia dłużnika tylko wtedy gdy suma dłużna została zapłacona.
Aqua et panis est vita canis – woda i chleb to życie psa
Aquila non capit muscas. - Orzeł nie zajmuje się łapaniem much.
Arbiter elegantiarum – mistrz dobrego smaku (Tacyt o Petroniuszu)
Arbiter nihil extra compromissum facere potest. - Arbiter nie może wykroczyć poza postanowienia umowy, na podstawie któej został powołany.
Arcturus Artur
Arcus nimium tensus rumpitur – łuk zbytnio naciągnięty pęka
Ardua prima via est – pierwsza droga jest stroma (początki są trudne)
Ardua prima via est. - Pierwsza ścieżka jest trudna.
Argumenta non numeranda, sed ponderanda sunt. - Dowodów nie należy liczyć, lecz ważyć.
Argumenti causa – Jako dowód.
Argumentum pessimi turba – argumentem zła jest tłum
Aristoteles non semper Aristoteles. - Arystoteles nie zawsze jest Arystotelesem; nawet mędrzec może się mylić.
Arma virumque cano – opiewam czyny orężne męża (Wergiliusz, początek Eneidy)
Ars alit artificiem – sztuka żywi twórcę
Ars est celare artem – sztuką jest ukryć sztukę (Owidiusz)
Ars est celare artem. - Sztuką jest ukrycie (wysiłków) sztuki. (Ovidius)
Ars est philosophia vitae – filozofia jest sztuką życia
Ars longa, vita brevis – sztuka długotrwała, życie krótkie (Seneka)
Ars longa, vita brevis. - Sztuka długa, życie krótkie. (Seneca)
Ars sine scientia nihil est. - Sztuka bez nauki (techniki, umiejętności) jest niczym.
Arte Et Labore – Sztuka i praca
Artes Liberales – Sztuki wyzwolone.
Artes serviunt vitae, sapientia imperat – umiejętności służą życiu, mądrość nim włada
Artificem commendat opus – dzieło mistrza chwali
Asinus ad lyram – osioł przy lirze (Warron); pasuje jak wół do karety.
Asinus asino pulcherrimus – osioł dla osła jest najpiękniejszy.
Asinus asino pulcherrimus. - Osioł wydaje się osłowi najpiękniejszy.
Asinus asinorum in saecula saeculorum – Osioł nad osłami na wieki wieków (wyjątkowy głupiec).
Asinus asinorum – osioł nad osłami
Asinus in tegulis – Osioł na dachu (zła wróżba)
Aspirat primo Fortuna labori. - Szczęście sprzyja pierwszemu przedsięwzięciu. (Vergilius)
Assidue addiscens ad senium venio – douczając się nieustannie dochodzę do starości
Assiduus usus uni rei deditus et ingenium et artem saepe vincit. - Stałe ćwiczenie poświęcone jednej rzeczy często pokonuje geniusz i umiejętności. (Cicero)
Astra non mentiuntur, sed astrologi bene mentiuntur de astris. - Gwiazdy nie kłamią, lecz astrologowie kłamią o gwiazdach.
Attendite a falsis prophetis – strzeżcie się fałszywych proroków (Słowa Chrystusa. Ewangelia św. Mateusza.)
Audaces fortuna iuvat timidosque repellit – śmiałym los sprzyja i bojaźliwych odtrąca (Horacy)
Audaces Fortuna Iuvat – śmiałym szczęście sprzyja.
Audentes Fortuna iuvat decoratque corona – odważnych los wspiera i koroną wieńczy
Audentes fortuna iuvat. - Śmiałym szczęście sprzyja. (Vergilius, "Eneida")
Audere Est Facere – Odwaga jest czynem
Audi multa, loquere pauca – słuchaj dużo, mów mało
Audi multa, loquere pauca. - Słuchaj dużo, mów mało.
Audi, vide, sile – Słuchaj, patrz i zachowaj milczenie.
Audi, vide, tace si vis vivere in pace. - Słuchaj, patrz, milcz, jeśli chcesz żyć w spokoju.
Audiatur et altera pars – należy wysłuchać i drugiej strony (Seneka)
Audiatur et altera pars. - Należy wysłuchać także drugiej strony.
Audiatur et altera pars. - Niechaj będzie wysłuchana i druga strona (starożytna zasada prawna przytoczona przez Senekę w tragedii "Medea")
Aurea dicta – złote słowa (Lukrecjusz)
Aurea mediocritas – złoty środek (umiar) (Horacy)
Aurea praxis, sterilis theoria. - Praktyka jest złota, teoria bezpłodna.
Auribus frequenitius quam lingua utere – uszu używaj częściej niż języka
Aurora Musis amica. - Poranek (jest) przyjacielem Muz; kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
Aut amat, aut odit mulier, nil est tertium – kobieta albo kocha albo nienawidzi, nie ma nic trzeciego (Publiliusz Syrus)
Aut bibat, aut abeat – Niech pije albo niech sobie idzie (Cyceron)
Aut bibat, aut abeat. - Niech pije, albo niech sobie pójdzie. (grecka zasada na ucztach; Cicero)
Aut Caesar aut nihil – być albo Cezarem, albo niczym (Cezar Borgia)
Aut mors aut Victoria smierc albo zwyciestwo
Aut ne tentaris aut perfice. - Albo nie próbuj, albo dokonuj.
Aut odit, aut amat mulier, nihil est tertium. - Kobieta albo kocha, albo nienawidzi, trzeciej [możliwości] nie ma.
Aut viam inveniam aut faciam. - Albo znajdę drogę (sposób), albo ją stworzę.
Aut vincere, aut mori – Albo zwyciężać, albo umierać
autor: Adolf Kolping
autor: Mikołaj Wasiljewicz Gogol
autor: Mikołaj Wasiljewicz Gogol
autor: Phil Bosmans
Avaritia et arrogantia praecipua validiorum vitia – chciwość i bezczelność to główne wady możnych
Avarus animus nullo satiatur lucro. - Chciwego umysłuu nie zaspokaja żadną zdobyczą.
Ave, Caesar, morituri te salutant – witaj, Cezarze, idący na śmierć cię pozdrawiają (Swetoniusz)
Ave, Caesar, morituri te salutant. - Witaj, cesarzu, idący na śmierć pozdrawiają cię. (słowa gladiatorów)
Avida est periculi virtus – męstwo jest chciwe niebezpieczeństwa
Avidis, avidis natura parum est – dla chciwych mało i całego świata (Seneka)
Avito vivit honore – żyje zaszczytami przodków
Barba crescit, caput nescit – Broda rośnie, rozumu nie przybywa.
Barba non facit philosophum – Broda mędrcem nie czyni (Plutarch)
Barba philosophum non facit. - Broda nie czyni [nikogo] mędrcem.
Beati pauperes spiritu – błogosławieni ubodzy w duchu. (Jezus Chrystus)
Beatius est magis dare, quam accipere – Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. (Dzieje Apostolskie.)
Beatus, qui prodest, quibus potest – Szczęśliwy, kto pomaga, komu może
Beatus, qui tenet – szczęśliwy kto rozumie; w „Zemście” dosłownie: „Szczęśliwy, kto trzyma (mieszek złota w ręku”).
Bellum omnium contra omnes – wojna wszystkich przeciwko wszystkim. (Tomasz Hobbes)
Bene dignoscitur, bene curatur – dobra diagnoza podstawą dobrego leczenia
Bene facit, qui ex aliorum erroribus sibi exemplum sumit – Dobrze czyni ten, kto uczy się na cudzych błędach.
Bene ferre magnam disce fortunam. - Ucz się dobrze znosić wielki los.
Bene legere saecula vincere. - Dobrze czytać to zwyciężyć wieki. (prof. Isaac Flagg)
Bene meritus – dobrze zasłużony.
Bene mori praestat, quam turpiter vívere. - Lepiej dobrze umrzeć, niż haniebnie żyć.
Bene olet, qui nihil olet – dobrze pachnie, kto niczym nie pachnie (wg Cycerona, Att. II, 1, 1)
Bene qui latuit, bene vixit. - Kto dobrze się ukrywał, żył dobrze; kto się nie wyróżnia, żyje dobrze.
Bene quiescas – Spoczywaj w pokoju. (Inskrypcja nagrobna.)
Bene vertat, quod agis. - Oby na dobre wyszło to, co robisz.
Benedictus qui venit in nomine Domini – błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
Beneficium accipere libertatem est vendere. - Przyjmować przysługę to sprzedawać wolność. (Publilius Syrus)
Benignius leges interpretande sunt, quo voluntas earum conservetur. - Ustawy są wtedy właściwie interpretowane gdy zachowuje się ich ducha.
Better an open enemy than a false friend – Lepiej otwarty wróg, niż fałszywy przyjaciel
Better to die for a friend than to die for gold – Lepiej zginąć za przyjaciela niż za złoto
Bez słów powiedzieć sobie, że jest nam dobrze razem - oto jest przyjaźń.
Bezwarunkowa akceptacja i docenienie, powoduje dowartościowanie drugiej osoby.
Bis dat, qui cito dat – kto szybko daje, dwa razy daje (Publiliusz Syrus)
Bis dat, qui cito dat. - Podwójnie (więcej) daje, kto szybko daje. (Publilius Syrius)
Bis de eadem re agere non licet. - Nie wolno procesować się dwa razy w tej samej sprawie.
Bis de eadem re agi non potest. - Nie można procesować się dwa razy o to samo.
Bis interimitur qui suis armis perit. - Podwójnie ginie, kto ginie od własnej broni.
Bis repetita placent. - Rzeczy powtórzone podobają się. (Horatius, "Ars Poetica")
Bis vincit qui se vincit in victoria. - Zwycięża podwójnie, kto w godzinie triumfu sam siebie pokona. (Publilius Syrus)
Bis vivit quiu bene vivit. - Żyje dwa razy, kto żyje dobrze.
Bona diagnosis, bona curatio – dobra diagnoza, dobre leczenie
Bona fide – w dobrej wierze.
Bona fides praesumitur. - Domniemywa się istnienie dobrej wiary.
Bona valetudo melior est quam maximae divitiae – Dobry stan zdrowia jest lepszy niż największe bogactwo
Bono animo es. - Bądź dobrej myśli.
Bono domino quot servi tot amici, malo domino quot servi tot inimici – dobry pan ilu ma niewolników, tylu też przyjaciół, zły zaś pan ilu ma niewolników, tylu wrogów
Bonum est, quod omnes appetunt – Dobro jest tym, czego wszyscy pragną.
Bonum ex malo non fit - Dobro nie rodzi się ze zła (Seneca, "Listy moralne")
Bonum ex malo non fit – dobro nie rodzi się ze zła. (Seneka)
Bonum vinum laetificat cor hominis – dobre wino raduje serce człowieka
Bonus animus in re mala dimidium est mali. - Dobra myśl w nieszczęściu to połowa złego. (Publilius Syrius)
Bos lassus fortius figit pedem – zmęczony wół szybciej pracuje.
Bos lassus fortius figit pedem. - Zmęczony wół szybciej pracuje.
Bratnia Dusza to ktoś, kogo my czujemy, a kto czuje nas… ktoś w towarzystwie kogo czasami słowa są zupełnie niepotrzebne… - Biuro Matrymonialne "Bratnie Dusze
Bratnia Dusza to ktoś, kogo my czujemy, a kto czuje nas… ktoś w towarzystwie kogo czasami słowa są zupełnie niepotrzebne… - Biuro Matrymonialne "Bratnie Dusze
Breve tempus aetatis satis longum est ad bene honestumque vivendum. - Krótki czas życia jest dostatecznie długi, by żyć dobrze i uczciwie.
Brevi manu – W skrócie; Odręcznie.
Brevibus momentis summa verti. - W krótkiej chwili zmienia się wszystko. (Tacitus)
Brevis a natura nobis vita data est, at memoria vitae sempiterna. - Krótkie nam życie przez naturę dane, ale pamięć życia wieczna.
Budowanie przyjaźni polega na dzieleniu się, współpracy i wypełnianiu potrzeb innych.
Budujcie na fundamencie miłości, żeby to co zbudujecie przetrwało.
Budujmy relacje międzyludzkie na fundamencie miłości, żeby to co zbudujemy na nim przetrwało.
Budujące słowa budują nasze relacje i naszą wartość. - sentencja zapożyczona
By Twój związek działał prawidłowo, koncentruj się na tym, co dobre w drugiej osobie, a nie na tym, co jest dla Ciebie powodem do narzekań . Kiedy koncentrujesz się na rzeczach pozytywnych, dostajesz ich więcej. Sekret - Rhonda Byrne
By zyskać miłość... wypełnij się nią, aż staniesz się magnesem. Charles Haanel
Bywa, że pierwszej miłości nigdy się nie zapomina, ale ona zawsze się kończy. - Paulo Coelho
Być miłosiernym i wyrozumiałym tzn. znosić cierpliwie siebie nawzajem, swoje niedoskonałości i słabości, a nie tylko wymagać.
Bóg dał nam wolna wolę i to od nas zależy czy wybierzemy przyjaźń czy nie...
Bóg dał nam wolną wolę i t o od nas zależy co wybierzemy miłość czy nie...
Bóg dał nam wolną wolę i to od nas zależy co wybierzemy czy szczęście czy nie...
Bóg jest spoiwem i fundamentem prawdziwych relacji opartych na czystej, bezwarunkowej i bezinteresownej miłości!
Bóg nie tylko widzi kim my jesteśmy, ale przede wszystkim kim może nas stworzyć - przemienić pozytywnie dzięki Jezusowi!
Bądź bardziej zainteresowany, niż interesujący. - autor nieznany
bądź mądrzejszy od innych i nie okazuj im tego
Bądź serdeczny, delikatny i wrażliwy na potrzeby i emocje innych, a zjednasz sobie ludzi i znajdziesz sobie przyjaciół.
Bądź taki na zewnątrz jaki jesteś prawdziwy wewnątrz.
Bądź uroczy dla swoich wrogów, nic ich bardziej nie złości
Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy - chwila po chwili...
Bądźmy takimi, z którymi chce się po prostu być.
Będziesz wolny jak przez miłość i wyrozumiałość wybaczysz, nie będziesz rozpamiętywał, roztrząsał i chował urazy.
Błędy to droga do prawdy.
Caeca invidia est – zazdrość jest ślepa
Caeca invidia est. - Zazdrość jest ślepa.
Caecus si caeco ducatum praestat, ambo in foveam cadunt – Jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadają. (Słowa Jezusa Chrystusa. Ewangelia wg św. Mateusza.)
Caelum et terra transibunt, verba autem mea non praeteribunt – Niebo i ziemie przeminą, ale słowa moje nie przeminą. (Słowa Jezusa Chrystusa. Ewangelia wg św. Mateusza.)
Caelum et terram commovere – Poruszyć niebo i ziemię. (Księga proroka Aggeusza.)
Caesar non supra grammaticos. - Cezar [nie jest] nad gramatykami; Cezar nie jest autorytetem dla gramatyków. (Kasjusz Dion)
Calamitas virtutis occasio. - Klęska [jest] okazją do cnoty. (Seneca)
Calvitium non est vitium, sed prudentiae indicium – Łysina to nie wada, lecz oznaka mądrości.
Canis timidus vehementius latrat quam mordet – Pies, który się boi, gwałtowniej ujada, niż gryzie. (Kurcjusz Rufus)
Canis timidus vehementius latrat quam mordet. - Tchórzliwy pies szczeka straszniej niż gryzie. (Curtius Rufus)
Cantus cycneus – Łabędzi śpiew (ostatnie dzieło). (Cyceron)
Captatio benevolentiae – zjednywanie sobie względów. (Kwintylian)
Carpe diem quam minimum credula postero – chwytaj dzień (korzystaj z chwili), jak najmniej ufając przyszłości (Horacy)
Carpe diem quam minimum credula postero. - Weseląc się dziś, nie dowierzaj przyszłości.
Carpe diem – chwytaj dzień
Carpe Diem – Chwytaj dzień (Korzystaj z dnia)
Carpe diem. - Chwytaj dzień (korzystaj z chwili) (Horacius)
Carpe noctem – Wykorzystaj noc (Korzystaj z nocy)
Carpent tua poma nepotes. - Owoce twojej pracy będą zbierać wnuki. (Vergilius, Eklogi)
Carta non erubescit – papier się nie rumieni (ze wstydu; papier jest cierpliwy) Zob. epistola non erubescit
Carum est, quod rarum est – Cenne jest to, co rzadkie.
Carum est, quod rarum est. - To co rzadkie, jest drogie.
Casum senit dominus. - Właściciel odczuwa (ponosi) skutki przypadkowego zdarzenia.
Casus a nullo praestatur. - Za przypadek nikt nie odpowiada.
Casus est maior vis cui humana infirmitas resistere non potest. - Siłą wyższą jest zdarzenie, któremu słabość ludzka oprzeć się nie może.
Cave canem, te necet lingendo. - Strzeż się psa, może zalizać cię na śmierć.
Cave me, Domine, ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo – Boże, strzeż mnie od przyjaciół, z wrogami poradzę sobie sam.
Cave quid dicis, quando, et cui. - Uważaj na to co mówisz, kiedy i do kogo.
Całe życie czekamy na nadzwyczajnego człowieka, zamiast zwyczajnych ludzi przemieniać w nadzwyczajnych
Całe życie czekamy na nadzwyczajnego człowieka, zamiast zwyczajnych ludzi przemieniać w nadzwyczajnych. - sentencja zapożyczona
Całe życie czekamy na nadzwyczajnego człowieka, zamiast zwyczajnych ludzi zmieniać w nadzwyczajnych. - sentencja zapożyczona
Cedant arma togae [concedat laurea laudi]. - Niech oręż ustąpi przed togą [a laur przed sławą] (niech nastanie pokój). (Cicero, O powinnościach)
Cedant arma togae! – niech oręż ustąpi przed togą! (Cycero)
Cedant arma togae. - Niech oręż ustąpi przed togą.
Celem komunikacji międzyludzkiej i dialogu jest poznanie, zrozumienie, zaufanie, zbliżenie i pojednanie w danym celu lub zaspokojenie danych potrzeb.
Celem nauki nie jest otwieranie drzwi nieskończonej mądrości, lecz położenie kresu nieskończonym błędom
Certum est, quia impossibile est – Jest pewne, ponieważ jest niemożliwe. (Tertulian)
Cessante ratione (legis), cessat (et) ipsa lex. - Gdy ustaje przyczyna obowiązywania ustawy, traci moc sama ustawa.
Ceterum censeo Karthaginem esse delendam – Poza tym uważam, że Kartaginę należy zniszczyć – zob. Kato Starszy
Character is what you are in the dark – Charakter to to, czym jesteś po ciemku
Charta non erubescit. - Papier się nie rumieni (wstydzi); papier jest cierpliwy; pisać można wszystko.
Chcesz poznać miłość swojego życia? Spójrz w lustro. - Byron Katie
Chcąc być czyimś przyjacielem, trzeba stać się godnym przyjaźni. - sentencja zapożyczona
Chcąc pouczać innych, musisz przemawiać głosem miłości. -
Chcąc pouczać innych, musisz przemawiać głosem miłości. -
Chcąc pouczać innych, musisz przemawiać głosem miłości. - Mikołaj Gogol
Chrońmy się od pogardy dla kogokolwiek, nawet dla najgorszego człowieka, bo to jest jeszcze człowiek, aż ... człowiek! - sentencja zapożyczona
Chrześcijańska miłość jest naszym dobrowolnym wyborem, aktem woli i posłuszeństwa Jezusowi, jak my możemy traktować innych. - Pastor Ewangelicki
Chrześcijańska miłość, co oznacza? To, że traktuję innego człowieka tak jak Jezus mnie traktuje. Dlatego stąd pochodzi większość problemów w rodzinie i w relacjach z innymi ludźmi, bo nie traktujemy innych tak jak traktowałby ich Jezus... - Pastor Ewangelicki
Chrześcijańskie zachowanie jest zachowaniem jedności w różnorodności charakterów i osobliwości.
Cibi condimentum est fames – najlepszą przyprawą jest głód
Cicer cum caule – groch z kapustą (tłumaczenie polskiego idiomu).
ciemność jest straszna ale urzeka
Cierpliwość to znosząca miłość. - na podst. "Owoce Ducha
Cineri gloria sera venit. - Sława nadchodzi za późno dla umarłych.
Cinis et manes et fabula fies – Popiołem i cieniem i wspomnieniem się staniesz. (Persjusz)
Civis totius mundi – Obywatel całego świata. (Diogenes Łaertius)
Clara non sunt interpretanda. - Jasne (przepisy) nie wymagają interpretacji.
Clara pacta claros faciunt amicos – jasne (tj. jednoznaczne, wyraźne, nie budzące wątpliwości) układy tworzą wiernych przyjaciół.
Clavus clavo pellitur – gwóźdź wybija się gwoździem
Cnotliwa dziewczyna nigdy nie lata za chłopcem. Czy to kto widział, żeby pułapka goniła mysz? - Julian Tuwim
Co wychodzi z serca, trafia też do serca. - Ulrich Parzany
Codziennie upadam...codziennie się waham...codziennie podpieram...Ale dźwigam cały mój świat I dźwigać będę
Cogita anter salis. - Pomyśl zanim skoczysz.
Cogitationis poenam nemo patitur. - Nikogo nie karze się za jego myśli.
Cogitationis poenam nemo patitur. – za myśli kary nikt nie ponosi.
Cogitationum poenam nemo luit – nikt nie cierpiał za karę myślenia
Cogito, ergo sum – myślę więc jestem Kartezjusz
Cogito, ergo sum. - Myślę, więc jestem. (Rene Descartes)
Cognosce te ipsum - Poznaj samego siebie.
Cognosce te ipsum – poznaj samego siebie
Cognosce te ipsum – poznaj samego siebie.
Comedamus et bibamus cras enim moriemur – jedzmy pijmy wszak jutro pomrzemy
Comedamus et bibamus, cras enim moriemur. - Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy.
Commodum eius esse debet, cuius periculum est. - Korzyść musi przyapdać temu, kto ponosi ryzyko.
Commune periculum concordiam parit. - Wspólne niebezpieczeństwo przynosi zgodę; wspólny wróg jednoczy.
Communi consensu – Za zgodą ogółu.
Compensatio est debiti et crediti inter se contributio. - Potrącenie jest wzajemnym zaliczeniem długu i wierzytelności.
Compos mentis – zdrów na umyśle
Concordia civium murus urbium – zgoda obywateli, to mur obronny miast.
Concordia civium murus urbium. - Zgoda obywateli murem miast.
Concordia domi, foris pax – zgoda w domu, pokój na zewnątrz.
Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur - Zgodą rosną małe sprawy, niezgodą największe się rozpadają.
Conditiones contra leges vel contra bonos mores pro non scriptis habentur. - Warunki sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami poczytuje się za niepostawione.
Confessio est regina probationum. - Przyznanie się do winy jest królową dowodów.
Confessus pro iudicato est. - Kto uznał powództwo, uważany jest za zasądzonego.
Conflabunt gladios suos in vomeres – przekują miecze swe na lemiesze. (Wulgata; Izajasz,2,4)
Coniugium sine prole est quasi dies sine sole – Małżeństwo bez potomstwa jest jak dzień bez słońca.
Conquiescat in pace – Niech odpoczywa w pokoju. Napis na nagrobkach.
Consensus facit legem – zgoda tworzy prawo.
Consensus facit legem. - Zgoda tworzy prawo.
Consensus facit nuptias. - Zgoda czyni małżeństwo (do zawarcia małżeństwa potrzebne jest zgodne oświadczenie woli)
Consilio Et Anamis – Inteligencja i odwaga
Consuetudinis vis magna est – wielka jest siła przyzwyczajenia.
Consuetudo altera natura est – przyzwyczajenie jest drugą naturą. (Cyceron)
Consuetudo est altera natura. - Przyzwyczajenie jest drugą naturą. (Cicero)
Consuetudo est optima legum interpres – Zwyczaj jest najlepszą wykładnią praw. (Justynian)
Consuetudo pro lege servatur. - Zwyczaj jest traktowany jak prawo.
Consummatum est – stało się. (Jezus Chrystus; Ewangelia wg św. Jana)
Contra facta non valent argumenta – Wobec faktów argumenty muszą ustąpić.
Contra facta non valent argumenta. - Wobec faktów argumenty nie mają znaczenia.
Contra legem facit, qui id facit quod lex prohibet, in fraudem vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit. - Postępuje wbrew ustawie ten, kto czyni to, czego ustawa zabrania, omija zaś ustawę ten, kto nie naruszając słów ustawy obchodzi jej treść.
Contra negantem principia non est disputandum – z kimś, kto zaprzecza pryncypiom, nie dyskutuje się (Arthur Schopenhauer za Arystotelesem)
Contra vim mortis non est medicamen in hortis – przeciwko mocy śmierci nie ma ziół w ogrodach (na śmierć nie ma lekarstwa)
Contra vim non valet ius – prawo jest bezsilne wobec przemocy.
Contra vim non valet ius. - Prawo jest bezsilne wobec przemocy.
Contra vim non valet ius. - Prawo jest bezsilne wobec przemocy.
Contractus ab initio voluntatis est, ex post facto necessitatis. - Zawarcie kontraktu jest dobrowolne, ale wykonanie przymusowe.
Contraria contrariis curantur – przeciwne (leczy się) przeciwnym (prastara zasada medyczna)
Contraxisse unusquisque in eo loco intellegitur, in quo ut solveret se obligavit. - Wykonanie zobowiązania powinno nastąpić w tym miejscu, gdzie zobowiązanie zostało zawarte.
Convenienter naturae vivere – żyć w zgodzie z naturą. (Zenon z Kitionu)
Copia verborum – Gadanina; Mnogość słów.
Cornix cornici numquam confodit ocellum – Kruk krukowi oka nie wykole. (Makrobiusz)
Cornix cornici oculum non effodit. - Kruk krukowi oka nie wykole (swój swego nie skrzywdzi).
Corpus delicti – Dowód rzeczowy przestępstwa.
Corpus iuris civilis – Kodeks prawa cywilnego.
Corrumpunt mores bonos colloquia mala – złe rozmowy psują dobre obyczaje. (Św. Paweł „I List do Koryntian”)
Corrumpunt mores bonos colloquia mala. - Złe rozmowy psują dobre obyczaje.
Corruptissima re publica plurimae leges. - W najbardziej skorumpowanym państwie najwięcej praw (im większy nieład w państwie, tym liczniejsze ustawy).
Corvus albus – biały kruk. (Juwenalis)
Cotidie damnatur qui semper timet. - Ten kto się wiecznie boi, jest każdego dnia potępiany.
Cras amet qui nunquuam amavit; quique amavit, cras amet. - Niech kocha jutro kto nigdy nie kochał; i kto kochał, niech kocha jutro.
Crede, quod habes, et habes – Wierz, że masz, a będziesz miał.
Crede, quod habes, et habes. - Wierz, że masz, a będziesz miał.
Credendo vides. – Ujrzy, kto uwierzy. -
Credo ut intelligam – wierzę, aby rozumieć (św. Anzelm z Canterbury), zasada ta stała się podstawą scholastyki.
Credo ut intelligam. - Wierzę, aby zrozumieć. (Św. Augustyn)
Credula vitam spes fovet et melius cras fore semper dicit. - Ufna nadzieja podtrzymuje życie i wiecznie mówi, że jutro będzie lepsze. (Tibullus)
Crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crevit. - Umiłowanie bogactwa rośnie wraz ze wzrostem bogactwa. (Juvenalis)
Crescit sub pondere virtus – prześladowana cnota wzrasta.
Crescit sub pondere virtus. - Prześladowana cnota wzrasta.
Crescite et multiplicamini et replete terram – Rośnijcie i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. (Księga Rodzaju.)
Crescunt anni, decrescunt vires – Przybywa lat, ubywa sił.
Crimen contrahitur si et voluntas nocendi intercedet. - Przestępstwo popełnia się, gdy występuje zamiar wyrządzenia szkody.
Crimen grave non potest esse impunibile. - Ciężkie przestępstwo nie może pozostać bez kary.
crimina morte extinguuntur. - Przestępstwa wygasają ze śmiercią (sprawcy).
Crudelius est quam mori semper timere mortem. - Okrutniejszy (jest) od śmierci wieczny strach przed śmiercią.
Crux interpretum – (dosłownie: krzyż komentatorów) miejsce (w tekście) trudne do zrozumienia.
Cucullus non facit monachum – kaptur nie czyni mnicha
Cucullus non facit monachum. - Kaptur nie czyni mnicha.
Cui bono? – na czyją korzyść? Lucjusz Kasjusz.
Cui ius est donandi, eidem et vendendi, et concedendi ius est. - Kto ma przyznane prawo do podarowania rzeczy, ten ma także prawo do jej sprzedania i przyznania.
Cui licet quod est plus, licet utique quod est minus. - Komu wolno więcej, temu tym bardziej wolno mniej.
Cui peccare licet peccat minus. - Ten kto może grzeszyć, grzeszy mniej. (Ovidius)
Cui prodest scelus is fecit. - Mordercą jest ten kto zyskuje na morderstwie. (Seneca)
Cuius est solaum, eius est usque ad coelum. - Komu przypada grunt, temu przypada (i nad gruntem) aż po niebo.
Cuius regio eius religio – czyja władza, tego religia
Cuius regio, eius religio. - Czyja władza, tego religia.
Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare – Każdy człowiek może zbłądzić, uparcie w błędzie trwa tylko głupi. Cyceron
Culpa caret qui scit, sed prohibere non potest. - Nie można przypisać winy temu, kto wprawdzie wie, ale nie może zapobiec.
Culpam autem esse, quod cum a diligente provideri potuerit, non esset provisum. - Niedbalstwo jest wtedy, gdy nie przedsięwzięto tego, co człowiek zapobilegliwy mógł przedsięwziąć.
Cultus addit hominibus auctoritatem. - Kultura dodaje ludziom powagi.
Cum debita reverentia – z należytym szacunkiem.
Cum in testamento ambigue scriptum est, benigne interpretari debet. - Gdy w testamencie zapisano coś niejasno, należy to interpretować przychylnie.
Cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio. - Gdy w słowach nie ma żadnej dwuznaczności, nie należy podnosić kwestii woli.
Cum plenus venter, numquam studet ille libenter – Kiedy brzuch pełny, nigdy nie studiuje on chętnie.
Cum recte vivis, ne cures verba malorum – Skoro uczciwie żyjesz, nie dbaj o słowa złych ludzi. (Katon)
Cum reus moram facit, et fideiussor tenetur. - Gdy dłużnik popada w zwłokę, odpowiada także poręczyciel.
Cum tacent, clamant – milcząc wołają (milczenie jest wymowniejsze od mowy) (Cyceron przeciw Katylinie)
Cum tacent, clamant. - Gdy milczą, krzyczą (milczenie jest wymowniejsze od mowy). (Cicero przeciw Katyllinie)
Cum ventis litigare – rzucać słowa na wiatr.
Cupido dominandi – Żądza władzy.
Cura fugit multo diluiturque mero – Troska znika i rozpuszcza się w obfitym winie.
Cura, ut valeas! – bądź zdrów (standardowa rzymska formuła pożegnania)
Curriculum vitae – Przebieg życia (życiorys)
Czarne myśli mogą też być złote.
Czasem trzeba zamilknąć, żeby zostać wysłuchanym.
Czujesz się naprawdę szczęśliwy tylko wtedy, gdy robisz prawdziwe postępy na drodze do czegoś, co jest dla Ciebie ważne! - Brian Tracy
czy istnieje życie po trzydziestu sekundach ?
Czym większa liczba kontaktów i znajomych, tym większe szanse na sukces. Zawieraj nowe znajomości, zdobywaj przyjaciół, a będzie Ci się powodzić. Samemu niewiele jesteś w stanie osiągnąć. Razem z innymi możesz dokonać rzeczy wielkich. - sentencja zapożyczona
Czyny są głośniejsze niż słowa, a uśmiech mówi zawsze: "Lubię Cię. Czynisz mnie szczęśliwym. Cieszę się, że Cię widzę." - Na podst. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi - Dale Carnegie
Czyste sumienie wynika najczęściej ze złej pamięci
Często czuję, że miarą głębokości związku dwojga ludzi, niezależnie od płci, jest ilość czasu, który poza snem potrafią ze sobą przyjaźnie spędzić milcząc. - autor nieznany
Człowiek bez miłości cierpi, choruje i więdnie jak kwiat bez wody.
Człowiek bez miłości jest zgubiony w świecie obcych i wrogów - Lew Tołstoj
Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi. - S. Wyszyński
Człowiek jest po to, aby kochać. Jeżeli nie kocha - to nie żyje. - Aleksander Vinet
Człowiek jest stworzony z miłości i do miłości. - autor: Adolf Kolping
Człowiek jest stworzony z miłości i do miłości. - autor: Adolf Kolping
Człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy kocha i coś daje. Albowiem większym szczęściem jest dawać niż brać.
Człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy kocha i coś daje. Albowiem większym szczęściem jest dawać niż brać. - sentencja zapożyczona
Człowiek mądry to człowiek szczęśliwy.
Człowiek nie może żyć bez miłości.
Człowiek nie może żyć, nie wiedząc po co żyje.
Człowiek potrzebuje miłości jak tlenu do życia.
Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą,
Człowiek szczęśliwy to nie ten, który wszystko ma, ale ten, który cieszy się wszystkim, co ma. - autor nieznany
Człowiek żyjący w zgodzie ze sobą to człowiek szczęśliwy.
Człowiek, który dzieli się miłością z innymi, sam się uzdrawia duchowo przez tą miłość oraz uzdrawia relacje z innymi.
Człowiek, który kocha i czuje się kochany, żyje dłużej, lepiej i zdrowiej. - Pastor Ewangelicki
Człowiek, który umie żyć w harmonii z samym sobą jest szczęśliwy. - Oskar Wilde
Człowieku, nie jesteś stworzony ani dla produkcji, ani dla przemysłu, ani dla konta w banku - jesteś stworzony, aby być szczęśliwym i wolnym duchowo człowiekiem. - sentencja zapożyczona
Cóż z tego, że dobro zwycięża, jeśli zło stać na przegraną
Da mihi castitatem et continentiam, sed noli modo! - Uczyń mnie czystym i wstrzemięźliwym, ale jeszcze nie teraz! (modlitwa Św. Augustyna)
Damnant quod non intellegunt – potępiają, czego nie rozumieją
Damnat quod non intelligunt. - Potępiają to, czego nie rozumieją.
Damnum aut casu fit aut culpa. - Szkoda powstaje albo ze zdarzenia przypadkowego albo na skutek przewinienia.
Darmo dostałeś - darmo dawaj.- Biblia
Data est mihi omnis potestas in caelo et in terra – Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. (Słowa Jezusa Chrystusa. Ewangelia wg św. Mateusza.)
Davus sum non Oedipus - Jestem Dawus, nie Edyp (jestem prostym człowiekiem, nie umiem rozwiązywać zagadek). (Terencius)
Dawaj ludziom to co masz najlepszego, a zrozumiesz istotę miłości i człowieczeństwa.
Dbaj o swoje szczęście, aby trwało cały czas, inaczej odejdzie. - sentencja zapożyczona
De caelo in caenum – Z nieba w błoto
De duobus malis minus est semper eligendum. - Trzeba zawsze wybierać mniejsze zło. (Thomas a Kempis)
De duobus malis minus est semper eligendum. - Z dwojga złego należy wybierać mniejsze zło.
De facto – W istocie; W rzeczywistości.
De fumo in flammam – z dymu w ogień; z deszczu pod rynnę.
De fumo in flammam. - Z dymu w ogień (odp. z deszczu pod rynnę).
De gustibus noli disputare. - O gustach nie należy dyskutować.
De gustibus non est disputandum – o smakach/gustach się nie dyskutuje
De gustibus non est disputandum. - O gustach się nie dyskutuje.
De inimico non loquaris sed cogites. - Nie życz źle wrogowi; zaplanuj to.
De integro – Od początku.
De maiore et minore non variant iura. - Prawa nie zmieniają się w zależnośći od większego lub mniejszego (znaczenia osoby)
De manu ad manum – Z ręki do ręki.
De minimis non curat lex. - Ustawa nie troszczy się o drobiazgi.
De mortuis aut bene aut nihil - O zmarłych należy mówić albo dobrze, albo w ogóle. (Chilon ze Sparty)
De mortuis aut bene aut nihil – o zmarłych należy mówić dobrze albo nic. (Chilon ze Sparty)
De mortuis nihil nisi bene – o zmarłych dobrze albo wcale (mówić)
De mortuis nil nisi bene. - O zmarłych należy mówić tylko dobrze.
De nomine – Z nazwy; Z imienia.
De principiis non est disputandum. - O zasadach nie należy dyskutować.
De similibus idem est iudicium. - W podobnych sprawach powinno zapadać takie samo rozstrzygnięcie.
De suis homines laudibus libenter praedicant O swojej chwale ludzie chętnie głoszą. (Cezar)
De te fabula narratur – o tobie mówi bajka
Debemur morti nos nostraque. - My ze wszystkim, co mamy, jesteśmy dłużnikami śmierci. (o kruchości życia) (Horacius, "Ars poetica")
Debet esse titulus secundum ius. - Tytuł powinien być podstawą realizacji prawa.
Debitor intellegitur is, a quo invito exigi pecunia potest. - Za dłużnika jest uważany ten, od którego można żądać pieniędzy wbrew jego woli.
Debitoris mei debitor non est meus debitor. - Dłużnik mojego dłużnika nie jest moim dłużnikiem.
Dei facientes adiuvant. - Bogowie wspierają czyniących. (Varro)
Delegata potestas non potest deplegari. - Władza przekazana nie może być przekazywana.
Delego non potest delegare. - posiadający władzę przekazaną nie może jej przekazać.
Delicta parentium liberis non nocent. - Czyny niedozwolone rodziców nie obciążają dzieci.
Demokracja nie powinna iść tak daleko, żeby w rodzinie większością głosów decydować, kto jest ojcem
Depositum est, quod custodiendum alicui datum est. - Depozytem jest to, co zostało dane komuś do strzeżenia.
Depositum nisi gratuitum nullum est. - Przechowanie, jeżeli jest bezpłatne, jest nieważne.
Depositum nullum habet praescriptio. - Depozyt nie podlega przedawnieniu.
Desipere est juris gentium – prawem ludzi jest głupota
Deum sequere – idź za wezwaniem boga (Cyceron, Seneka)
Deum sequere. - podążaj za Bogiem. (Cicero, Seneca)
Deus Dona Me Vi – Boże daj mi siłe
Deus ex machina – bóg z machiny. (Często u Eurypidesa)
Dicere causam – Prowadzić sprawę przed sądem. (Termin prawniczy)
Dicere non est facere – Mówić to nie znaczy działać.
Dictum sapienti sat (est) – powiedziane mądremu wystarczy (polskie: Mądrej głowie dość dwie słowie)
Dictum sapienti sat. - Mądremu starczy słowo; mądrej głowie dość dwie słowie.
Diem perdidi – straciłem dzień (bo nie zrobiłem nic dobrego). (Tytus)
Diem perdidi. - Straciłem dzień (bo nie uczyniłem nic dobrego) (Suetonius)
Dies a media nocte incipit et sequentis noctis media parte finitur. - Dzień mierzy się od północy do północy następnej.
Dies a quo non computatur in termino. - Początku terminu nie wlicza się do terminu.
Dies coeptus pro completo habetur. - Dzień rozpoczęty uważa się za pełny (przy odliczaniu terminów).
Dies diem docet – Dzień uczy dzień.
Dies irae – dzień gniewu. (Sofoniasz o dniu Sądu Ostatecznego)
Dies non interpellat pro homine. - Termin nie wzywa za człowieka (sam upływ terminu bez wezwania dłużnika nie powoduje powstania zwłoki dłużnika)
Difficile est satiram non scribere – trudno nie pisać satyry. (Juwenalis)
Difficile est satiram non scribere. - Ciężko nie pisać satyry (w czasach takiego upadku moralnego). (Iuvenalis)
Difficile est tenere quae acceperis nisi exerceas. - Ciężko zachować to, czego się nauczyłeś, bez ćwiczenia. (Pliniusz Młodszy)
Difficilis in otio quies – bezczynność nie daje odpoczynku.
Difficilis in otio quies. - Bezczynność nie daje odpoczynku.
Diligenter fines mandati custodiendi sunt. - Powinno się starannie przestrzegać granic umocowania.
Diligentia maximum etiam mediocris ingeni subsidium. - Pilność jest największą pomocą nawet dla przeciętnej inteligencji. (Seneca)
Diligere ex toto corde, et in tota anima – Miłować z całego serca i z całej duszy.
Dimidium facti, qui coepit, habet – kto zaczął, już zrobił połowę. (Horacy)
Dimidium facti, qui coepit, habet. - Kto zaczął, już wykonał połowę dzieła. (Horacius)
Dis aliter visum est – inna jest wola bogów. (Publiliusz Syrus)
Dis aliter visum est. - Inna jest wola bogów (trzeba się pogodzić z losem). (Publilius Syrius)
Disce, sed a doctis, indoctos ipse doceto – Ucz się, lecz u uczonych, nieuczonych sam nauczaj. (Disticha Catonis)
Discenda est virtus – cnoty należy uczyć. (Seneka za Sokratesem)
Discenda est virtus. - Cnoty należy (można) się uczyć. (Seneca za Sokratesem)
Discordias solet parere communio. - Współwłasność zazwyczaj rodzi spory.
Divide et impera – dziel i rządź. (Filip, król Macedonii)
Divide et impera. - Dziel i rządź (wprowadzaj niezgodę wśród poddanych, a łatwiej będzie nimi rządzić). (Filip, król Macedonii)
Divina natura dedit agros, ars humana aedificavit urbes – Boska przyroda dała pola, ludzka sztuka zbudowała miasta. (Warron)
Divitiae apud sapientem virum in servitute sunt, apud stultum in imperio - Bogactwa u mądrego są na służbie, a u głupiego przy władzy. (Seneca)
Divitiae non sunt bonum – bogactwo nie jest dobrem. (Seneka za stoikami)
Divitiae non sunt bonum. - Bogactwo nie jest dobrem (filozoficznie) (Seneca)
Dixisse me aliquando placuit, tacuisse numquam – Bywało niekiedy, że żałowałem tego, co powiedziałem, nigdy jednak tego, że milczałem.
Dla przyjaciela nowego nie opuszczaj starego. - sentencja zapożyczona
Do dwóch słów "miłość i miłosierdzie" można sprowadzić całe credo chrześcijańskie. - autor: Matka Teresa z Kalkuty
Do dwóch słów "miłość i miłosierdzie" można sprowadzić całe credo chrześcijańskie. - autor: Matka Teresa z Kalkuty
Do ut des – daję, abyś dał (tzw. zasada wzajemności)
Do zawarcia relacji przyjaźni potrzebny jest: czas poświęcony i ofiarowany drugiej osobie, zainteresowanie, uwaga i wsparcie skoncentrowane na drugim człowieku oraz musimy mieć dobrą bezwarunkową i bezinteresowną, nie przymuszoną wolę, że naprawdę tego chcemy.
Do życia w rodzinie w jedności potrzebny jest trud miłości.
Dobra wiara. Bona fides
Dobre relacje pozwalają budować zaufanie.
Dobre słowa mają moc zmieniania życia drugiej osoby. - Pastor Ewangelicki
Dobroć to miłość dająca. - na podst. "Owoce Ducha
Dobry los nie jest sprzymierzeńcem leniwych
Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. - autor: Antoine de Saint - Exupéry
Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. - sentencja zapożyczona
Docendo discimus – nauczając, uczymy się (Seneka)
Docendo discimus. - Ucząc innych sami się uczymy (Seneca, "Listy moralne")
Dolo facit qui petit quo redditurus est. - Działa podstępnie ten, kto żąda tego, co będzie musiał zwrócić.
Dolum malum facit qui ex aliena iactura lucrum quaerit. - Działa podstępnie, kto próbuje osiągnąć zysk z cudzego niepowodzenia
Dolus non praesumitur. - Złego zamiaru nie domniemuje się.
Dolus omnimodo puniatur. - Podstęp jest karany w każdym przypadku.
Domi suae quisque rex. - (Każdy dla siebie) w swoim domu królem.
Dominus vitae necisque – Pan życia i śmierci
Donec eris sospes, multos numerabis amicos, tempora si fuernit nubila solus eris. – dopóki będziesz szczęśliwy będziesz liczył (miał) wielu przyjaciół, gdy przyjdą czasy pochmurne (złe) będziesz sam. (Owidiusz, Tristia, I, 9, 5–6)
Donec eris sospes, multos numerabis amicos. Tempora si fuerint nubila, solus eris - Dopóki będziesz bogaty, wielu mieć będziesz przyjaciół, lecz kiedy przyjdą złe dni, zostaniesz sam. (Seneca "Listy moralne")
Dopiero, gdy zakochałem się w sobie reszta świata mogła zakochać się we mnie również.
Doradzaj się tylko ludzi, którzy Cię kochają i są mądrzejsi od Ciebie, bowiem oni często mają wyczucie, co jest dla Ciebie dobre i potrafią Ci pomóc rozwiązać Twoje problemy.
Dormiunt aliquando leges, moriuntur nunquam. - Ustawy czasem śpią, nigdy nie umierają.
Dostrzegaj pozytywną stronę problemów np. życiową lekcję.
Dostrzegajmy to co wartościowe i bezcenne w naszym życiu i cieszmy się tym będąc szczęśliwsi.
Dowiedz się więcej o innych, niż oni dowiadują się o Tobie. - autor nieznany
Droga do miłości i jedności wiedzie ponad podziałami, ponad uprzedzeniami i ponad urazami.
Droga do szczęścia prowadzi przez świętość.
Drugi człowiek nie da Ci szczęścia, jeśli sam ze sobą jesteś nieszczęśliwy!
Duas aures habemus et os unum, ut plura audiamus quam loquamur – Mamy dwoje uszu i jedne usta, abyśmy więcej słuchali niż mówili.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt – powolnego prowadzą losy, opornego siłą ciągną. (Seneka za Kleantesem)
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt. - Powolnego losy prowadzą, opornego wleką siłą. (idea stoicka)
Dulce bellum inexpertis – wojna (wydaje się) miła tym, którzy jej nie doświadczyli (Pindar, spopularyzowane przez Erazma z Rotterdamu).
Dulce bellum inexpertis. - Wojna (jest) słodka dla niedoświadczonych (nią). (Pindaros)
Dulce et decorum est pro patria mori – słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę (Horacy, Pieśni)
Dulce et decorum est pro patria mori. - Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę. (Horatius)
Dulcis est somnus operanti – słodki jest sen dla pracującego. (Kohelet)
Dulcius Ex Asperis – Słodsze po trudnościach
Dum excusare credis, accusas. - Kiedy myślisz, że się usprawiedliwiasz, oskarżasz się. (Św. Hieronim)
Dum inter homines sumus, colamus humanitatem. - Póki jesteśmy wśród ludzi, bądźmy ludzcy. (Seneca)
Dum spiro, spero – póki oddycham, mam nadzieję (póty żywota póki nadziei)
Dum spiro, spero. - Dopóki oddycham, nie tracę nadziei. (Cicero)
Dum tempus habemus, operemur bonum. - Póki mamy czas, czyńmy dobro.
Dum vita est, spes est. - Póki jest życie, póty nadzieja.
Dum vivimus, vivamus – Dopóki żyjemy, używajmy życia.
Dum vivimus, vivamus. - Póki żyjemy, żyjmy. (filozofia epikurejska)
Dums Spiro Spero – Dopóki oddycham nie tracę nadziei…
Duo cum faciunt idem, non est idem – gdy dwóch robi to samo, to nie jest to samo.
Duo cum faciunt idem, non est idem. - Gdy dwóch robi to samo, to nie jest to samo.
Duobus litigantibus tertius gaudet – gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. (Ezop)
Duobus litigantibus tertius gaudet. - Gdy dwaj się kłócą, trzeci się cieszy; gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta (Ezop)
Dura lex sed lex. - Twarde prawo, ale prawo.
Dura lex, sed lex – twarde prawo, ale prawo
Dura lex, sed lex. - Twarde (surowe) prawo, ale prawo.
Dura necessitas – twarda konieczność
Durante vita – Za życia.
Dusza nie znałaby tęczy, gdyby oczy nie znały łez
Duszę karmi miłość! - Mieczysław Łusiak SJ - deon.pl
Dzieciństwo jest snem rozumu.
Dziecko kochane i które kocha uczy się miłości,
Dziecko kochane i które kocha łatwiej się uczy i jest mądrzejsze, bowiem uczy się wyobraźni miłosierdzia .
Dziecko pouczane i które słucha i jest posłuszne uczy się mądrości.
Dziecko zachęcane do działanie uczy się samodzielności i chce coś samo osiągnąć.
Dziecko zachęcane do myślenia uczy się kreatywności i wyobraźni.
Dzielić się radością to dwa razy tyle radości, dzielić się smutkiem to połowa smutku. - sentencja zapożyczona
Dzięki miłości biedny jest bogaty. Z braku miłości bogaty jest biedny. - autor nieznany
Dziękuję nic nie kosztuje, a jest niezłym środkiem płatniczym
E fructu arbor cognoscitur – drzewo rozpoznaje się po owocu
E pluribus unum – z wielu jeden – motto USA od 1776 roku
E pluribus unum. - Z wielu jedno; w jedności siła (motto Stanów Zjednoczonych, na 25-centówce)
Ea natura multitudinis est: aut seruit humiliter aut superbe dominatur; libertatem, quae media est, nec struere modice nec habere sciunt – oto natura pospólstwa: albo służalczo się płaszczy, albo bezczelnie się panoszy; wolności, która jest pomiędzy tymi dwiema skrajnościami, ani cierpliwie budować, ani utrzymać nie umie (Liwiusz, XXIV, 25)
Ecce homo – oto człowiek (słowa Piłata o Chrystusie)
Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus – jemy po to, by żyć, a nie żyjemy po to, by jeść. (Plutarch)
Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus. - Jemy aby żyć, a nie żyjemy, aby jeść. (Plutarch)
Egens aeque est is, qui non satis habet, et is, cui satis nihil potest esse – biedakiem jest zarówno ten, komu nie wystarcza, jak i ten, komu nic wystarczyć nie może („Rhetorica ad Herennium”, IV, 17, 24)
Ego spem pretio non emo. - Nie kupuję nadziei za (tą) cenę; nie kupuję kota w worku.
Ego sum qui sum – jestem, który jestem. (Bóg do Mojżesza)
Ego sum via et veritas, et vita – ja jestem drogą, prawdą i życiem. (Jezus Chrystus)
Eheu, fugaces labuntur anni. - Niestety, szybko mijają lata. (Horatius, "Camina")
Ei incubit probatio qui dicit, non qui negat. - Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym, kto przeczy.
Epistola (enim) non erubescit – list (bowiem) się nie rumieni (Cyceron, Listy)
Equi donati dentes non inspiciuntur – darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.
Equi donati dentes non inspiciuntur. - Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.
Eripuit coelo fulmen, sceptrumque tyrannis. - Wydarł niebu piorun, a berło tyranom.
Eritis sicut dii scientes bonum et malum – będziecie jako bogowie znający dobro i zło (Księga Rodzaju, 3, 5)
Errantis voluntas nulla est. - Działający pod wpływem błędu nie ma woli.
Errare humanum est – błądzić jest rzeczą ludzką. (Seneka Starszy)
Errare humanum est. - Błądzić jest rzeczą ludzką. (Seneca Rhetor)
Error iuris nocet. - Błąd co do przepisów prawa szkodzi.
Error iuris non criminalis exculpat. - Błąd w innych dziedzinach prawa niż prawo karne usprawiedliwia tego, kto jest w błędzie.
Est in medio verum. - Prawda leży po środku.
Est modus in rebus (sunt certi denique fines) – w (wszystkich) rzeczach jest miara (której przekraczać nie należy) (Horacy, Satyry, 1, 1 106)
Est modus in rebus – (dosłownie: mają rzeczy swą miarę) wszystko ma swoje granice. (Horacy)
Est modus in rebus[, sunt certi denique fines]. - We wszystkim jest miara[, są pewne granice] [poza którymi cnota przestaje być cnotą] (Horatius)
Est quaedam flere voluptas. - I łzy są jakąś rozkoszą (Ovidius)
Est vetus atque probus centum qui perficit annos – klasyk to ten, kto ukończy sto lat (Horacy, Listy II, 1, 39–zasada rozpoznawania wartościowej literatury po wieku, bo musi być dobre coś, co zainteresowało kilka kolejnych pokoleń)
Esto quod esse videris. - Bądź tym, czym się być wydajesz (za kogo uchodzisz).
Et in sole maculae – i na słońcu są plamy
Et non facere facere est. - I powstrzymanie się do działania jest działaniem.
Et tu, Brute, contra me - I ty, Brutusie, przeciw mnie (przyp. Caesar)
Et tu, Brute, contra me – i ty, Brutusie, przeciwko mnie. (Cezar)
Et unum hominem, et plures in infinitum, quod quis velit, heredes facere licet. - Wolno uczynić spadkobiercą i jednego człowieka, i wielu, bez ograniczeń, ilu kto chce.
Etiam capillus unus habet umbram. - Nawet pojedynczy włos ma swój cień. (Publilius Syrus)
Etiam latrones suis legibus parent – i zbóje mają swoje prawa. (Cyceron)
Etiam latrones suis legibus parent. - I zbóje słuchają swych praw (mają swoje prawa). (Cicero)
Evil is good perverted – Zło to zepsute dobro
Ex humili potens. - Z niskiego rodu [stałem się] możny. (Horatius)
Ex iniuria ius non oritur. - Z bezprawia nie wywodzi się prawo.
Ex malis eligere minima – wybierać mniejsze zło. (Cyceron za Arystotelesem)
Ex navicula navis – z łódeczki łódź
Ex nihilo nihil – z niczego nic
Ex oriente lux – światło ze wschodu (przychodzi).
Ex oriente lux, ex occidente lex – światło (kultury) ze wschodu, prawa z zachodu.
Ex ungue leonem. - [Malować] lwa wedle pazura (z części wnioskować o całości). (Alkajos)
Exceptio confirmat regulam. - Wyjątek potwierdza regułę.
Exceptio est ius in iudicio defendendi. - Zarzut procesowy jest środkiem obrony pozwanego.
Exceptio est strictissimae interpretationis. - Wyjątek powinien być interpretowany w sposób bardzo zawężający.
Exceptiones non sunt extentendae. - Wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco.
Exegi monumentum aere perennius – postawiłem pomnik trwalszy od spiżu (Horacy, Pieśni)
Exegi monumentum aere perennius. - Zbudowałem sobie pomnik trwalszy od spiżu. (Horatius)
Exemplis trahimur, verbis docemur. - Przykłady nas pociągają, słowa nas uczą.
Exitus acta probat. - Wynik mierzy czyny; cel uświęca środki. (Ovidius)
Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor – niech z naszych kości narodzi się mściciel. (Wergiliusz, Eneida)
Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor. - Niech z naszych kości narodzi się mściciel. (Vergilius, Eneida)
Expedit (enim) rei publicae, ne quis re sua male utatur. - W interesie państwa leży, by nikt nie używał źle swojej rzeczy.
Experience is mother of wisdom – Doświadczenie jest matką mądrości
Experience is the name that everyone gives to his mistakes – Doświadczenie – nazwa jaką nadajemy naszym błędom (Oscar Wilde)
Experientia docet stultos. - Doświadczenie uczy głupców.
Experto credite – wierzcie doświadczonemu. (Wergiliusz)
Experto credite. - Wierzcie doświadczonemu (temu, kto doświadczył na własnej skórze). (Vergilius, Eneida)
Expressa nocent non expressa non nocent. - To, co zostało wyrażone, szkodzi, nie wyrażone
Exsecutio iuris non habet iniuriam. - Wykonywanie prawa nie jest bezprawiem.
Extremis malis extrema remedia – na krańcowe zło krańcowe środki.
Extremis malis extrema remedia. - Na krańcowe zło krańcowe środki.
Faber est quisque suae fortunae – każdy jest kowalem własnego los
Faber est quisque suae fortunae – każdy jest kowalem własnego losu. (Appiusz Klaudiusz)
Faber est suae quisque fortunae. - Każdy jest kowalem swego losu. (Appius Claudius Caecus)
Fac fideli sis fidelis – bądź wierny temu, kto wierny tobie
Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus – kiedy jesteśmy zdrowi, łatwo nam przychodzi dawać chorym dobre rady (Terencjusz, „Andria” 309)
Facilius est consolari afflictum, quam sustinere – człowieka nieszczęśliwego łatwiej jest pocieszać niż mu pomóc
Facilius est multa facere quam diu. - Łatwiej czynić więcej (rzeczy), niż (jedną) dłużej. (Quintilianus)
Facilius per partes in congitionem totius adducimur. - Łatwiej nas doprowadzić do zrozumienia całości kawałek po kawałku. (Seneca)
Facta non praesumuntur, sed probantur. - Okoliczności faktycznych nie domniemywa się, lecz udowadnia (wymagają udowodnienia).
Facta probantur, iura novit curia. - Okoliczności faktyczne udowadnia się (należy udowodnić), a prawo (przepisy prawne) zna sąd.
Facta, non verba. - Czyny, nie słowa; czyny są ważniejsze od słów.
Factum abiit, monumenta manent. - Czyn mija, (jego) pomniki pozostają (Ovidius, Fasti)
Factum est illud, fieri infectum non potest. - Uczynione jest uczynione, nie można tego odczynić. (Plautus)
Fallaces sunt rerum species. - Pozory rzeczy są mylące. (Seneca)
Fallite fallentes – okłamujcie kłamiących (z Owidiusza „Sztuka kochania”)
Fama crescit eundo – plotka rośnie rozchodząc się. (Wergiliusz)
Fama crescit eundo. - Plotka rośnie, rozchodząc się. (Vergilius)
Fames artium magistra. - Potrzeba matką wynalazków. (dosł. bieda matką sztuk)
Fames est optimus coquus – głód jest najlepszym kucharzem. (Cyceron)
Fames est optimus coquus. - Głód jest najlepszym kucharzem. (Cicero)
Fantazja/Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona
Fas est et ab hoste doceri – warto się uczyć i od wroga (Publius Ovidius Naso)
Fas est et ab hoste doceri. - Wolno uczyć się nawet od wroga. (Ovidius, Metamorfozy)
Fata mutari non possunt. - Przeznaczenie nie może się odmienić.
Fata viam invenient [przeznaczenie znajdzie drogę]. - sentencja zapożyczona
Fata viam invenient – przeznaczenie znajdzie drogę
Fatetur facinus qui indicium tagit. - Ten kto unika sądu przynaje się do przestępstwa.
Favete linguis – milczcie w skupieniu. (Horacy)
Favete linguis. - Milczcie w skupieniu [nie wymawiajcie słów złowieszczych]. (Horatius)
Favorabiliores rei potius quam actores habentur. - Korzystniejszą [sytuację procesową] mają pozwani niż powodowie.
Feci, quod potui, faciant meliora potentes – zrobiłem, co mogłem, kto potrafi, niech zrobi lepiej.
Feci, quod potui, faciant meliora potentes. - Zrobiłem, co mogłem, kto potrafi, niech zrobi lepiej.
Felix culpa – szczęśliwa wina. (Św. Augustyn o grzechu pierworodnym)
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas – szczęśliwy, kto zdołał poznać przyczyny wszechrzeczy. (Wergiliusz)
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. - Szczęśliwy, kto zdołał poznać przyczyny wszechrzeczy. (Vergilius)
Fere libenter homines id quid volunt credunt. - Ludzie łatwo wierzą w to, w co chcą uwierzyć. (Caesar)
Ferro et igni – ogniem i mieczem; Lukan (De bello civili, 2, 443) pisze, że Cezar wolałby spustoszyć kraj ogniem i mieczem (ferro populetur et igni), niż najechać go nie napotykając oporu gospodarzy. Stąd tytuł 1. części Trylogii H. Sienkiewicza (1884).
Ferro ignique – (dosłownie: żelazem i ogniem) ogniem i mieczem.
Fervet olla, vivit amicitia – garnek kipi, przyjaźń kwitnie
Festina lente! – spiesz się powoli (Oktawian August)
Festina lente. - Śpiesz się powoli.
Fiat ius(titia), et pereat mundus – prawu(sprawiedliwości) musi się stać zadość, choćby świat miał zginąć
Fiat iustitia, ruat caelum – sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby niebo miało runąć
Fiat lux – niech się stanie światłość. (Księga Rodzaju)
Fide, sed cui, vide – ufaj, ale bacz, komu ufasz.
Fides sine operibus mortua est – wiara bez uczynków jest martwa. (Św. Jakub)
Fides sine operibus mortua est. - Wiara bez uczynków jest martwa. (św. Jakub)
Finis coronat opus – koniec wieńczy dzieło. (Owidiusz)
Finis coronat opus. - Koniec wieńczy dzieło. (Ovidius)
Finita est comoedia – komedia skończona.
Finita est comoedia. - Komedia (sztuka) [jest] skończona.
Fiscus semper habet ius pignoris. - Skarbowi państwa przysługuje zawsze prawo zastawu (na majątku dłużnika).
Fiscus semper idoneus successor sit, et solvendo. - Skarb państwa jest zawsze zdolny do dziedziczenia i wypłacalny.
Fiscus semper rapax. - Skarb państwa zawsze nienasycony.
Flagrante bello – w pożodze wojny.
Flagrante delicto – na gorącym uczynku
Flamma fumo est proxima. - Płomień jest bliski dymu; nie ma dymu bez ognia. (Plautus)
Fluctuat nec mergitur – rzuca nim fala, lecz nie tonie (dewiza Paryża)
Forever Young – Wiecznie młody
Forsan et haec olim meminisse iuvabit. - Być może kiedyś przyjemnie będzie wspominać i to wydarzenie. (Vergilius, Eneida)
Forsan miseros meliora sequentur. - Być może nieszczęśników czekają lepsze rzeczy. (Vergilius)
Fortes fortuna adiuvat – śmiałym szczęście sprzyja
Fortuna caeca est. - Szczęście jest ślepe. (Cicero)
Fortuna Favet Fortibus – Los sprzyja dzielnym.
Fortuna favet fortibus – los sprzyja dzielnym.
Fortuna favet fortibus. - Los sprzyja dzielnym.
Fortuna vitrea est: tum, cum splendet, frangitur. - Los jest kruchy: gdy błyszczy najjaśniej, łamie się.
Frangar non flectar. - (Prędzej) Złamię się, (a) nie ugnę.
Frangenti fidem non est fides servanda. - Nie należy dawać wiary temu, kto popełnia wiarołomstwo.
Fraus est fraudem celare. - Ukrywac oszustwo jest oszustwem.
Fraus latet in generalibus – w ogólnikach czai się oszustwo
Fraus sine poena esse potest, poena sine fraude esse non potest. - Występek może być bez kary, kara nie może być bez występku.
Friendship is like money: easier made than kept – Przyjaźń jest jak pieniądze: łatwiej ją zdobyć niż utrzymać
Frusctus autem omnes augent hereditatem. - Wszystkie pożytki powiększają spadek.
Frustra legis auxilium quaerit, qui in legem committit. - Nadaremnie szuka oparcia w prawie ten, kto je gwałci.
Frustra probatur, quod probatum non relevat. - Daremnym jest dowód, jeśli nie jest dowodem stosownym.
Fumum vendere – (dosłownie: sprzedawać dym) mamić obietnicami.
Fur est qui dolo malo rem alienam contrectat. - Złodziejem jest ten, kto w złym zamiarze zagarnia cudzą rzecz.
Furiosi voluntas nulla est. - Chory umysłowo nie ma woli.
Future starts today, not tomorrow – Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro (Jan Paweł II)
Gallia est omnis divisa in partes tres – Galia jako całość dzieli się na trzy części (pierwsze słowa De bello Gallico Cezara)
Gallia est omnis divisa in partes tres. - Galia jako całość dzieli się na trzy części (Caesar, początek "O wojnie galijskiej").
Gallus in suo sterquilinio plurimum potest – Kogut tylko na swoim gnojowisku dużo może. (Seneka)
Gallus in suo sterquilinio plurimum potest. - Kogut tylko na własnym gnojowisku dużo może. (Seneca)
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus. - Cieszmy się więc, dopóki jesteśmy młodzi (z pieśni studenckiej)
Gaudia principium nostri sunt saepe doloris. - Miłe złego początki, lecz koniec żałosny.
Gaudium in litteris. - Radość w wiedzy.
Gdy kobieta odmawia miłości, a proponuje ci przyjaźń, nie bierz tego za odmowę; znaczy to, że chce postępować według kolejności. - Moliere
Gdy nie masz nic do ofiarowania, ofiaruj uśmiech
Gdy się ciągle żyje nad brzegiem przepaści już się jej nie dostrzega.
gdy się zamknie oczy, to wcale nie jest ciemno
Gdy zaczynamy wszystko od początku to znaczy, że koniec jest bliski.
Gdy zakładasz maskę, spotyka się maska z maską, gdy jesteś szczery i uczciwy, okazujesz Swoje prawdziwe serce, spotyka się Twoje serce z sercem drugiego człowieka.
Gdy zrywa się wiatr wątpliwości, przestajemy latać
Gdybym nawet wiedział, że jutro świat przestanie istnieć, to jeszcze dziś zasadziłbym drzewko jabłoni
Gdzie prostota i szczerość, tam kwitnie przyjaźń i radość. - sentencja zapożyczona
Gdzie prostota i szczerość, tam kwitnie przyjaźń i radość. - sentencja zapożyczona
Generalia specialibus non derogant. - Przepisy ogólne nie uchylają przepisów szczególnych.
Generi per speciem derogatur. - Prawo szczególne uchyla prawo ogólne.
Genius loci – duch opiekuńczy miejsca.
Gladiator in arena consilium capit – gladiator decyduje dopiero na arenie.
Gladiator in arena consilium capit. - Gladiator decyduje [dopiero] na arenie (w ostatniej chwili).
Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis – chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. (Św. Łukasz)
Gloria vanum et volubile quiddam est auraque mobilius. - Sława jest czymś próżnym, ulotnym i jeszcze bardziej niestałym, niż powietrze. (Seneca)
Gloria victis – chwała zwyciężonym (porównaj vae victis)
gloria victis – chwała zwyciężonym. Ocal mnie, ocalę ciebie.
Gloria virtuti resonat – sława jest echem cnoty.
Gloria virtuti resonat. - Sława jest echem cnoty.
Glut non facit quod facere debet, videtur facere adversus ea, quia non facit. - Jeśli ktoś nie czyni tego, co czynić powinien, uważa się, że czyni przeciwnie, ponieważ nie czyni.
Gniew nie oślepia, on rodzi się ze ślepoty
Graecum est, non legitur – to po grecku, tego się nie czyta
Grammatici certant et adhuc sub iudice lis est. - Uczeni się spierają i sprawa jest wciąż nierozstrzygnięta. (Horatius)
Gratia non tollit naturam sed perficit – Łaska nie niszczy natury, lecz ją udoskonala. (św. Tomasz z Akwinu)
Gratiosa res homo, si homo est. - Człowiek jest wspaniały, gdy jest ludzki.
Gratis accepistis, gratis date – darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. (Jezus Chrystus do apostołów)
Graves amicitiae principum – złowieszcza przyjaźń książąt (odprężenie kończące się awanturą, zimną a. gorącą wojną itd.)
Graviora manent – najgorsze dopiero nadejdzie.
Graviora manent. - Najgorsze dopiero nadejdzie.
Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo. - Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym kapaniem. (Ovidius)
Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo / sic homo doctus fit non vi sed saepe studendo – kropla drąży kamień nie siłą, lecz częstym spadaniem, tak też człowiek nie staje się uczonym gwałtownie, lecz przez to, że często się uczy. (śrdw. wariacja nt. Owidiusza, Ex Ponto IV, 10, 5–6)
Gutta cavat lapidem, consumitur anulus usu. - Kropla drąży skałę, użyciem ściera się pierścień. (Ovidius, Listy z Pontu)
Habent sua fata libelli – i księgi mają swoje losy
Habent sua fata libelli. - Książki mają swój los. (Terencjanus Maurus)
Habet assentatio iucunda principia, eadem exitus amarissimos affert – Potakiwanie ma miłe początki, ale skutki przynosi bardzo przykre („Rhetorica ad Herennium”, IV, 15, 21)
Habet et musca splenem – i mucha ma śledzionę (nawet ktoś niepozorny może się zdenerwować)
Half a truth is often a great lie – Pół prawdy to często wielkie kłamstwow
Hanc personam induisti, agenda est. - Podjąłeś się tej roli, więc musisz ją odegrać do końca. (Seneca)
Hannibal ad portas! (Hannibal ante portas!) – Hannibal u bram (Cyceron) bliskie niebezpieczeństwo.
Hic Amor, Haec Patria Est – To moja miłość, to moja ojczyzna
Hic Rhodus, hic salta – tu Rodos (wyspa), tu skacz! (zamiast gadać o skakaniu)
Hic spinas colligit, ille rosas. - Ten zbiera kolce, a tamten róże.
Hic sunt leones – tu są lwy; używane na oznaczanie białych plam na mapach (porównaj z terra incognita)
Hic vivi taceant. Hic mortui loquuntur. – Tu żywi niech milczą. Tu przemawiają zmarli. (Cyt. pochodzący z frontonu Biblioteki Aleksandryjskiej)
Historia magistra vitae est – historia jest nauczycielką życia Cyceron
Historia vitae magistra. - Historia jest nauczycielką życia. (Cicero)
Historiam nescire hoc est semper puerum esse – Kto nie zna historii ten jest zawsze dzieckiem.
Historiam nescire hoc est semper puerum esse. - Nie znać historii znaczy na zawsze pozostać dzieckiem. (Cicero)
Hoc est verum et nihil nisi verum. - To jest prawda i nic tylko prawda.
Hoc tempore obsequium amicos, veritas odium parit. - W dzisiejszych czasach pochlebstwo przysparza przyjaciół, prawda
Hodie mihi, cras tibi – dziś mi, jutro tobie
Hodie mihi, cras tibi. - Dziś mnie, jutro tobie.
Hominem quaero – szukam człowieka
Hominem te memento. - Pamiętaj, że jesteś (tylko) człowiekiem.
Homines soli animalium non sitientes, bibimus – My ludzie jedyni ze stworzeń nie pragnąc, pijemy.
Hominis est errare, insipientis in errore perseverare. - Rzeczą ludzką jest błądzić, głupców trwać w błędzie.
Hominis est errare, insipientis in errore perseverare. – rzeczą ludzką jest błądzić, rzeczą głupców jest trwać w błędzie.
Hominum causa omne ius constitutum sit. - Wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka.
Hominum causa omne ius constitutum sit. – wszelkie prawo winno być stanowione dla ludzi.
Homo doctus in se semper divitias habet. - Człowiek uczony swoje bogactwo ma zawsze ze sobą. (Phaedrus)
Homo doctus in se semper divitias habet. – człowiek wykształcony w sobie zawsze bogactwo ma.
Homo est animal sociale. - Człowiek jest istotą społeczną (towarzyską) (Aristoteles).
Homo homini deus est – człowiek człowiekowi bogiem.
Homo homini lupus est – człowiek człowiekowi wilkiem. (Plaut)
Homo homini lupus est. - Człowiek człowiekowi wilkiem. (Plautus)
Homo homini mei meus non est. - Wasal mego wasala nie jest moim wasalem.
Homo sacra res homini – człowiek jest rzeczą świętą dla człowieka. (Seneka)
Homo sacra res homini. - Człowiek rzeczą świętą dla drugiego człowieka [zabijany bywa obecnie dla zabawy i rozrywki] (Seneca, Listy moralne)
Homo sum, humani nihil a me alienum puto. - Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. (Terentius)
Homo sum, humani nil a me alienum puto – człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce. (Terencjusz, Heauton timorumenos, 77)
Homo sum, humani nil a me alienum puto. - Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. (Terentius)
Homo vitae commodatus non donatus est. - Życie jest człowiekowi pożyczone, nie dane. (Publilius Syrus)
Honesta mors turpi vita potior. - Lepsza zaszczytna śmierć niż haniebne życie. (Tacitus)
Honesta res est laeta paupertas – szacowna to rzecz pogodne ubóstwo. (Seneka za Epikurem)
Honesta res est laeta paupertas. - Szacowna to rzecz pogodne ubóstwo. (Seneca, Listy moralne)
Honor est praemium virtutis. - Honor jest nagrodą za cnotę. (Cicero)
Honores mutant mores. - Zaszczyty odmieniają obyczaje; potęga psuje.
Honos habet onus – zaszczyt pociąga za sobą obowiązki.
Honos habet onus. - Zaszczyt nakłada ciężar (sława niesie brzemię).
Horribile dictu – strach powiedzieć.
Hospes hospiti sacer – gość świętością dla gospodarza.
Hospes, hostis – każdy obcy to wróg.
Hospes, hostis. - Każdy obcy to wróg.
Humana non sunt turpia – co ludzkie, nie hańbi.
Humana non sunt turpia. - Co ludzkie, nie hańbi.
I głos sumienia przechodzi mutację.
i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. - Jan Paweł II
I prawo obfitości: Im więcej daję, tym więcej otrzymuję!
I prawo obfitości: Im więcej daję, tym więcej otrzymuję!
I prawo obfitości: Im więcej daję, tym więcej otrzymuję!
I więcej kochać nie umie!!!! - sentencja zapożyczona
I z wielkiego problemu można wyjść bezproblemowo.
Iacta alea est! – kości zostały rzucone! (wg Swetoniusza, – Suet. Iul. 33.1–słowa Juliusza Cezara przekraczającego Rubikon; synonim podjęcia nieodwracalnej decyzji)
Ibi patria, ubi bene – tam ojczyzna gdzie dobrze (parafraza z Rozmów tuskulańskich Cycerona)
Ibi victoria, ubi concordia. - Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. (dosł. tam zwycięstwo, gdzie zgoda)
Id certum est quod certum reddi potest. - To jest pewne co może być uczynione pewnym.
Idem velle atque idem nolle, ea demum firma amicitia est – w końcu mocna przyjaźń polega na tym, żeby chcieć tego samego oraz tego samego nie chcieć (wg Salustiusza – Sall. Cat. 20.4–słowa Lucjusza Sergiusza Katyliny zachęcającego swoich stronników do dokonania zamachu stanu).
Idąc do przodu, patrz, czy zostawiasz ślady, po których mógłbyś wrócić
Ignavis semper feriae – lenie zawsze mają święto
Ignavis semper feriae. - Lenie zawsze mają święto.
Ignis non exstinguitur igne – ognia nie gasi się ogniem.
Ignis non exstinguitur igne. - Ognia nie gasi się ogniem.
Ignis, mare, mulier – tria mala – ogień, morze, kobieta – trzy nieszczęścia
Ignoranti non currit tempus. - Termin nie biegnie przeciw niewiedzącemu.
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
Ignorantia iuris nocet, ignorantia facit non nocet. - Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi.
Ignorantia iuris nocet. - Nieznajomość prawa szkodzi.
Ignorantia legis excusat neminem – nieznajomość prawa nikogo nie tłumaczy (nie można zasłaniać się nieznajomością przepisów)
Ignorantia legis exusat neminem. - Nieznajomość prawa nikogo nie usprawiedliwia.
Ignoti Nulla Cupido – nieznane nie nęci
Ignoti nulla cupido – nieznane nie nęci; nie pragnie się czegoś, o czym się nie wie, że istnieje.
Ignoti nulla cupido. - Nie ma pragnienia nieznanego. (Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal)
II prawo obfitości: Im więcej dziękuję, tym więcej doświadczam radości z otrzymanych rzeczy!
II prawo obfitości: Im więcej dziękuję, tym więcej doświadczam radości z otrzymanych rzeczy!
II prawo obfitości: Im więcej dziękuję, tym więcej doświadczam radości z otrzymanych rzeczy!
III prawo obfitości: Im więcej doświadczam radości, tym jestem szczęśliwszy i bardziej bogaty duchowo i materialnie.
III prawo obfitości: Im więcej doświadczam radości, tym jestem szczęśliwszy i bardziej bogaty duchowo i materialnie.
III prawo obfitości: Im więcej doświadczam radości, tym jestem szczęśliwszy i bardziej bogaty duchowo i materialnie.
Ilekroć masz coś przeciwko komuś, musisz powiedzieć sobie: umieram i ta osoba również umiera. Gdy rzeczywiście tak pomyślisz, zniknie wszelka gorycz
Ille dolet vere, qui sine teste dolet. - Ten opłakuje szczerze, kto opłakuje bez świadków. (Martialis)
Im bardziej rzeczy się zmieniają tym bardziej pozostają takie same.
Im lepszy lekarz, tym więcej zna bezwartościowych lekarstw
Im więcej miłości, tym więcej mądrości.
Im więcej praw, tym mniej sprawiedliwości
Im więcej wdzięczności, tym więcej radości, a im więcej radości tym więcej miłości.
Im większy człowiek, tym głębsza jego miłość. - autor: Leonardo da Vinci
Im większy człowiek, tym głębsza jego miłość. - autor: Leonardo da Vinci
Impares nascimur, pares morimur – rodzimy się nierówni, umieramy równi. (Seneka)
Impares nascimur, pares morimur. - Rodzimy się nierówni, umieramy równi (w obliczu śmierci wszyscy są równi). (Seneca, Listy moralne)
Imperare sibi maximum est imperium. - Panować nad sobą to najwyższa władza. (Seneca, Listy moralne)
Imperare sibi maximum imperium est – rządzić sobą jest największą władzą
Impos animi – słaby na umyśle
Impossibilium nulla obligatio est – nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych.
Impossibilium nulla obligatio est. - Nie ma zobowiązania, gdy [świadczenie] jest niemożliwe.
Impossibilium nulla obligatio est. - Nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych.
In aqua scribis – (dosłownie: piszesz na wodzie) niepewność realizacji.
In arena aedificas – (dosłownie: budujesz na piasku) nierealne podstawy czegoś.
In articulo mortis – w obliczu śmierci.
In conventionibus contrahentium voluntatem potius quam verba spectare placuit. - Przyjęto, że w umowach należy uwzględniać raczej wolę stron umawiających się niż słowa (formalne)
In criminalibus probationes debent esse luce clariores. - W sprawach karnych dowody powinny być jaśniejsze od światła.
In criminalibus voluntas pro facto reputabiteru. - W sprawach karnych zamiar będzie uważany za czyn.
In divisa est causa pignoris. - Sprawa zastawu jest niepodzielna.
In dubio contra fiscum. - W razie wątpliwości (należy orzec) na niekorzyść skarbu państwa.
In dubio pro reo. - W razie wątpliwości [należy rozstrzygać] na korzyść pozwanego.
In eodem prato bos herbam quaerit, canis leporem, ciconia lacertam. - Na tej samej łące wół szuka trawy, pies zająca, a bocian jaszczurki (z jednej książki każdy wybiera to, co go najbardziej interesuje). (Seneca, Listy moralne)
In lacte matris praebibere – wyssać z mlekiem matki. (Św. Augustyn)
In legibus fundamentum rei publicae. – Fundament republiki tkwi w ustawach. -
In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. - W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
In libris libertas. - W książkach wolność.
In magnis et voluisse sat est – w rzeczach wielkich wystarczy chcieć. (Propercjusz)
In magnis et voluisse sat est. - W rzeczach wielkich wystarczy chcieć. (Propercjusz)
In maiore minus inest. - W większym tkwi też mniej.
In medio tutissimus ibis. - W środku rzeczy będziesz najbezpieczniejszy. (Ovidius)
In omnibus quidem, maxime tamen in iure aequitas spectanda sit. - We wszystkim, szczególnie jednak w prawie, należy mieć na względzie [zasady] słuszności.
In omnibus requiem quaesivi, et nusquam inveni nisi in angulo cum libro. – wszędzie spokoju szukałem i nie znalazłem nigdzie, jak tylko w kątku z książką.
In pari causa melior est conditio possidentis. - W jednakowej sytuacji lepsza jest pozycja posiadacza.
In pari causa possessor potior haberi debet. - W równym położeniu za lepszego należy uznać posiadacza.
In perpetuum
In principio creavit Deus caelum et terram – na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. (Księga Rodzaju)
In principio erat Verbum – na początku było Słowo. (Św. Jan)
In propria causa nemo iudex. - Nie można być sędzią we własnej sprawie.
In silvam ligna ferre – znosić drewno do lasu. (Horacy)
In silvam non ligna feras. - Nie znoś drew do lasu. (Horatius, Satyry)
In testamentis plenius voluntates testantium interpretamur. - Wykładnia testamentów opiera się na wnikliwym badaniu woli testatorów.
In vino veritas – (dosłownie: prawda w winie) wino rozwiązuje język. (Platon)
In vino veritas, in aqua sanitas – w winie prawda, w wodzie zdrowie
In vino veritas. - W winie prawda (pijany łatwiej mówi prawdę). (Plato, Uczta)
In virtute sunt multi ascensus. - W cnocie jest wiele stopni. (Cicero)
In vita mors certa est’ – W życiu tylko śmierć jest pewna.
Inaudita causa quamquam damnari aequitatis ratio non patitur. - Poczucie słuszności nie pozwala na skazanie kogokolwiek bez wysłuchania jego sprawy.
Incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere. - Nieprawidłowe jest wydawanie wyroku lub opinii prawnej bez uwzględnienia całości ustawy na podstawie jednego jej fragmentu.
Inde datae leges, ne fortior omnia posset. - Po to zostały dane prawa, aby silniejszy nie mógł wszystkiego.
Ingenii vis praeceptis alitur et crescit. - Rada żywi i krzewi siłę umysłu.
Inhumanitas omni aetate molesta est. - Brak człowieczeństwa szkodzi w każdym wieku. (Cicero)
Inicua numquam regna perpetuo manent. - Niegodziwe (niesprawiedliwe) rządy nie trwają nigdy wiecznie.
Iniqua nunquam regna perpetuo manent. - Tyrani nie rządzą wiecznie. (Seneca Philosophus)
Iniuriam qui facere constituit, iam fecit. - Kto postanowił dokonać przestępstwa, już go dokonał.
Iniuriam qui factures est, iam facit. - Kto ma zamiar wyrządzać krzywdę, już krzywdzi.
Inter arma silent leges – wśród szczęku oręża milczą prawa
Inter arma silent leges. - Pośród oręża (podczas wojny) milczą prawa.
Inter arma silent Musae – w czasie wojny milczą Muzy. (Cyceron)
Inter arma silent Musae. - W czasie wojny milczą Muzy (nie ma czasu na twórczość). (Cicero)
Inter malleum et incudem – między młotem i kowadłem. (Orygenes)
Interesowanie się ludźmi polega na słuchaniu co mają do powiedzenia i pomocy w rozwiązywaniu ich problemów.
Interest rei publice, ne maleficia remaneant impunita. - W interesie państwa leży, aby czyny bezprawne nie pozostały bez kary.
Interesuje mnie przyszłość, bo tam zamierzam spędzać resztę życia
Interesujemy się innymi, kiedy oni interesują się nami. - Publiusz Syrus
Interesujemy się innymi, kiedy oni interesują się nami. Publiusz Syrus
Interpretacja rzeczywistości - faktów (opinia, postrzeganie, zareagowanie, znaczenie), która wywołuje uczucie, emocje powoduje, że jesteśmy nieszczęśliwi albo szczęśliwi.
Inventas vitam iuvat excoluisse per artes. - Uczyńmy życie lepszym przez naukę i sztukę. (Vergilius)
Inveterata consuetudo pro lege custoditur. - Dawny zwyczaj przestrzegany jest jak prawo (na równi z ustawą).
Invidia gloriae assiduus comes est. - Zawiść jest stałym towarzyszem sławy.
Invidia gloriae assiduus est – zawiść jest stałym towarzyszem sławy.
Invitum qui servat, idem facit occidenti – kto ocala kogoś wbrew jego woli, to tak jakby go zabijał. (Horacy)
Invitum qui servat, idem facit occidenti. - Kto ocala kogoś wbrew jego woli, to tak jakby go zabijał (Horatius, Ars poetica).
Ipos iure. – Z samego prawa. -
Ipsa scientia potestas est. - Sama wiedza jest potęgą. (Bacon)
Ipsa sua melior fama – lepszy od swojej reputacji.
Ira furor brevis est – gniew jest chwilowym szaleństwem. (Horacy)
Ira furor brevis est. - Gniew jest chwilowym szaleństwem (trzeba panować nad gniewem, inaczej on zapanuje nad nami). (Horatius, Listy)
Ira sine viribus vana est – gniew nie poparty siłą jest próżny. Liwiusz, (Seneka)
Ira sine viribus vana est. - Bezsilny gniew jest próżny. (Liwiusz, Seneca)
Is damnum, dat qui iubet dare. - Ten wyrządza szkodę, kto rozkazuje ją czynić.
Is fecit, cui prodest – ten uczynił, czyja korzyść (ten jest sprawcą przestępstwa, komu przyniosło korzyść)
Is fecit, cui prodest. - Ten uczynił, komu (to) przynosi korzyść.
Istnieje tylko jedna osoba, która może uczynić Cię szczęśliwym i tą osobą jesteś Ty. - David Burns
Istnieją jedynie dwie drogi do szczęścia. Pierwsza to miłość, druga to praca. Po pierwsze w stosunkach z ludźmi zawsze dawać miłość. Po drugie znaleźć sobie pracę, która daje przyjemność i wkładać w nią 100% swojej energii. Kochaj miłość i czerp przyjemność z pracy, a będziesz miał zagwarantowane szczęście i pomyślność.
Istotne jest to, czy kochasz bliźnich, a nie to, czy oni ciebie - sentencja zapożyczona
It is never too late to mend – Nigdy nie jest za późno, żeby się poprawić
It is the first step that is troublesome – Tylko pierwszy krok jest trudny
Ite, missa est – idźcie, ofiara spełniona.
Iucundi acti labores – miłe są trudy zakończone. (Cyceron)
Iucundi acti labores. - Miłe są trudy zakończone (przyjemnie wspominać trudne chwile). (Cicero)
Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur. - Praw nie ustanawia się dla poszczególnych osób, lecz dla ogółu.
Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur. - Prawa są stanowione nie ze względu na konkretne osoby, lecz dla wszystkich.
Iurare in verba magistri – przysięgać na słowa nauczyciela (Horacy, Listy) ślepo wierzyć; uznawać autorytet nauczyciela za argument ostateczny
Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non leadere, suum cuique tribuere. - Oto są nakazy prawa: żyć uczciwie, drugiego nie krzywdzić, każdemu oddać to, co mu się należy.
Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia. - Nauka prawa jest znajomością spraw boskich i ludzkich oraz wiedzą o tym, co sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe.
Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia. - Wiedza prawnicza jest znajomością spraw boskich i ludzkich, rozumieniem tego, co dobre i słuszne.
Ius civile vigilantibus scriptum est. - Prawo cywilne jest tworzone dla osób starannych.
Ius est ars boni et aequi. - Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne.
Ius ignorantia non excusat. - Nieznajomość prawa nie usprawiedliwia.
Ius publicum privatorum pactis mutari non potest. - Prawo publiczne nie może być zmieniane umowami (osób) prywatnych.
Iusiurandum patri datum usque ad hanc diem ita servavi. - Przysięgę złożoną ojcu aż po dzień dzisiejszy tak zachowałem. (Hannibal)
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. - Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą zagwarantowania każdemu jego prawa.
Iustitia fundamentum regnorum. - Sprawiedliwość jest podstawą rządów (panowania).
Iustitia non debet claudicare. - Wymiar sprawiedliwości nie powinien niedomagać.
Iustitia non novit patrem nec matrem, solam veritatem spectat. - Sprawiedliwość nie zna ojca ani matki, ma wzgląd jedynie na prawdę.
Iustitias vestras iudicabo – sprawiedliwość waszą sądzić będą.
Iustitias vestras iudicabo. - Osądzę waszą sprawiedliwość.
Iustitias vestras iudicabo. - Sprawiedliwość waszą sądzić będą.
Jak zaczynamy kochać innych ludzi, oni chcą żyć! - Marek Kotański
Jakość, a nie ilość spędzonego czasu z drugim człowiekiem się liczy.
Jeden dzień może być perłą, a wiek cały może nic nie znaczyć
Jedna czarna owca podkreśla biel wszystkich pozostałych
Jedna minuta gniewu odbiera 60 sekund szczęścia. - sentencja zapożyczona
Jedno jest w życiu szczęście - kochać i być kochanym. -George Sand
Jedno jest w życiu szczęście - kochać i być kochanym. -George Sand
Jedność przekonań, jedno serce i jeden umysł, wspólne chcenie i nie chcenie - oto jest przyjaźń
Jednym z najmilszych doświadczeń w życiu jest być celem nie będąc trafionym.
Jedynie miłość rozumie tajemnicę: innych obdarować i samemu przy tym stać się bogatym." - Clemens von Brentano
Jedynie miłość rozumie tajemnicę: innych obdarowywać i samemu przy tym stać się bogatym. - Clemens von Brentano
Jedz dla własnej przyjemności, ale ubieraj się dla przyjemności innych
jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie
Jest jakiś powód, dla którego ludzie myślą tak, jak myślą, i robią to, co robią. Postaraj się odkryć ten powód, a będziesz miał klucz do ich poczynań, a może nawet osobowości. Spróbuj uczciwie postawić się na miejscu Twojego rozmówcy. - Na podst. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi - Dale Carnegie
Jest rzeczą równie rozsądną ukazać jakiś rodzaj uwięzienia przez inny, jak ukazać coś, co istnieje rzeczywiście, przez coś innego, co nie istnieje
Jezus kochał najbardziej, dlatego był najsilniejszym człowiekiem na świecie. - Pastor Ewangelicki
Jeśli chcemy zdobyć przyjaciół powinniśmy witać się z ludźmi z ożywieniem i entuzjazmem. - Na podst. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi - Dale Carnegie
Jeśli chcemy zdobyć przyjaciół powinniśmy zacząć od robienia różnych rzeczy dla innych ludzi. Rzeczy, które wymagają czasu, wysiłku, bezinteresowności i uwagi. - Na podst. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi - Dale Carnegie
Jeśli chcemy zdobyć przyjaciół, powinniśmy witać się z ludźmi z ożywieniem i entuzjazmem. Zachowuj się w ten sposób również wtedy, gdy ktoś do Ciebie dzwoni. Nie zapomnij wyrazić jak się cieszysz, że go słyszysz. - Dale Carnegie - Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi
Jeśli chcemy zdobyć przyjaciół, powinniśmy zacząć od robienia różnych rzeczy dla innych ludzi. Rzeczy, które wymagają czasu, wysiłku, bezinteresowności i uwagi. - Dale Carnegie - Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi
Jeśli chcesz być dobrym rozmówcą, bądź uważnym słuchaczem. Interesuj się innymi, a wydasz im się interesujący. Zadawaj takie pytania, na które rozmówca odpowie z przyjemnością. Zachęcaj rozmówcę do mówienia o nim samym i o jego dokonaniach. Mów o tym co interesuje Twojego rozmówcę, tak aby czuł się ważny. - Na podst. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi - Dale Carnegie
Jeśli chcesz być kochany, bądź wart miłości... - sentencja zapożyczona
Jeśli chcesz być kochany, kochaj sam. - Seneka
Jeśli chcesz być kochanym bądź wart miłości. - autor: Owidiusz
Jeśli chcesz być szczęśliwym, nie możesz kierować się w życiu popędami, pożądliwością i chciwością posiadania nie potrzebnych faktycznie Ci rzeczy, które powodują tylko poczucie braku i niedoboru w Twoim życiu, powodując, że jesteś niezaspokojony, nieszczęśliwy, bo nie masz poczucia spełnienia, realizacji i radości z tego co już masz lub z samego faktu istnienia - że jesteś!... żyjąc w iluzji, że zdobycie lub zrobienie czegoś da Ci poczucie szczęścia... - nie da, tylko da chwilowe pocieszenie... - szczęście jest bowiem do odkrycia w Twoim wnętrzu, a nie na zewnątrz!
Jeśli chcesz być zdrowy otwórz się na miłość.
Jeśli chcesz doświadczać szczęścia, nie koncentruj swych myśli się na tym czego nie masz, ale ciesz się tym co posiadasz i bądź za to wdzięczny, a Twoja radość się zwielokrotni.
Jeśli chcesz mieć przyjaciół - dawaj przyjaźń.
Jeśli chcesz mieć wrogów, bądź lepszy od swoich przyjaciół. Lecz jeśli chcesz mieć przyjaciół, pozwól, aby przyjaciele byli lepsi od Ciebie. - La Rochefoucauld - dlaczego tak jest? Ponieważ lepsi od nas przyjaciele czują się ważni. Kiedy jednak lepsi jesteśmy my, przynajmniej niektórzy z nich czują się gorsi i są zazdrośni. - Na podst. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi - Dale Carnegie
Jeśli chcesz przekonać człowieka do swojej sprawy, niech najpierw uwierzy, że jesteś jego przyjacielem. - Na podst. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi - Dale Carnegie
Jeśli chcesz sobie kogoś pozyskać, najpierw przekonaj go, że jesteś jego prawdziwym przyjacielem. - Abraham Lincoln
Jeśli chcesz uaktywnić swoje wewnętrzne, naturalne pokłady miłości, zacznij bezinteresownie i bezwarunkowo pomagać innym ludziom, a zobaczysz i poczujesz jak będziesz się w nich wewnętrznie zakochiwał.
Jeśli chcesz zdobyć drugiego człowieka, dopasuj się do jego rzeczywistości - do kontekstu drugiego człowieka - do jego sfery mentalno-emocjonalnej i dyktatu sytuacji w jakiej on się obecnie znajduje.
Jeśli chcesz, żeby inni Ciebie miłowali, okaż im najpierw miłość, daj mi świadectwo Twojej miłości.
Jeśli człowiek namacalnie odczuwa w Swoim sercu i duchu Bożą obecność, to nigdy nie będzie czuł się samotny. Tylko będzie miał najlepsze możliwe Towarzystwo, wsparcie i Przyjaciela Swojego życia - Swojego Boga w Duchu Świętym - Jezusa Chrystusa, który jest jedyną drogą, prawdą i życiem.
Jeśli jakaś dłoń ma swoje miejsce w drugiej dłoni, to właśnie jest przyjaźń. - sentencja zapożyczona
Jeśli jest się dobrym i miłosiernym dla drugiego człowieka to wydobywa się z niego to co ma w sobie najlepsze.
Jeśli mam wysłuchiwać czyichś poglądów, to niech będą one wypowiedziane w formie twierdzącej, wątpliwości sam mam dosyć
Jeśli masz problem, poznaj jego przyczynę a będziesz szczęśliwszy.
Jeśli masz przyjaciela, odwiedzaj go często, ponieważ ciernie i zielska zarastają ścieżkę, którą się nie chodzi. - sentencja zapożyczona
Jeśli miłość jest dzieckiem, przywiązanie jest dojrzałym człowiekiem. - Honoriusz Balzak
Jeśli muszę dokonać wyboru między dwoma złami, wybieram zawsze to, którego jeszcze nie próbowałam
Jeśli nie chcesz się zachłysnąć - nie pij. Jednak wtedy umrzesz z pragnienia
Jeśli nie ma w związku wartości duchowych, konwersacji i komunikacji to jest pusty związek.
jeśli nie masz po co żyć, żyj na złość innym
Jeśli nie zbudujesz swoich przyjaźni na dobrym fundamencie wartości chrześcijańskich, nie przetrwa ona weryfikacji czasu i próby..., tylko będzie jak zamek na piasku - podmyje go woda, a on runie...
Jeśli nie zbudujesz swojego szczęścia, cokolwiek, by ono dla Ciebie oznaczało, na dobrym fundamencie wartości chrześcijańskich, nie przetrwa ono weryfikacji czasu i próby..., tylko będzie jak zamek na piasku - podmyje go woda, a on runie...
Jeśli nie zbudujesz swojej miłości na dobrym fundamencie wartości chrześcijańskich, nie przetrwa ona weryfikacji czasu i próby..., tylko będzie jak zamek na piasku - podmyje go woda, a on runie...
Jeśli potrafisz iść przez życie bez zaznawania bólu, to prawdopodobnie jeszcze się nie urodziłeś. (Neil Simon)
Jeśli pragniesz jasno ujrzeć prawdę, porzuć to wszystko, co jest za lub przeciw
Jeśli przestajemy ze sobą rozmawiać to relacja się oddala. - ks. Ulrich Parzany
Jeśli rozsiewasz wokół siebie miłość, będziesz zbierał miłość od ludzi!
Jeśli szczęście zależy od sposobu myślenia, jest rzeczą konieczną pozbyć się myśli, które sprowadzają uczucie zamartwiania się, przygnębienia i zniechęcenia...
Jeśli szukasz miłości - kochaj. - sentencja zapożyczona
Jeśli trud nie zamienia się w korzyść, traci sens
Jeżeli zaczynamy kochać innych ludzi, to oni chcą żyć. - na podst. słów Marka Kotańskiego
Julius Langbehn
Każda łza uczy nas jakieś prawdy
Każde piękne uczucie ma swoje łzy. -autor: Ludwig Bechstein
Każdy kto wybiera w relacji kłótnie i gniew jest przegrany. -sentencja zapożyczona
Każdy mit jest jakaś wersją prawdy.
Każdy zakochany jest poetą. - Platon
Każdy, kto przebywa w Twoim towarzystwie powinien poczuć się „kimś”. - B. Schäfer „Zasady zwycięzców”
Keep smiling – Nie martw się (w wolnym tłumaczeniu)
Keep your friends close, but keep your enemies closer – Trzymaj swoich przyjaciół blisko, ale jeszcze bliżej trzymaj swoich wrogów
Kiedy będziesz miłował siebie i tak samo kochał innych Twoje życie stanie się fascynujące.
Kiedy komuś dajesz i poświęcasz Swój czas i uwagę, mówisz mu: wart jesteś tego, żeby Cię wysłuchać. - Pastor Ewangelicki
Kiedy naprawdę zapragniesz miłości, będzie ona czekać na ciebie. - autor: Oscar Wilde
Kiedy pojmiesz, że życiem można się cieszyć, samo zwierciadło mądrości pojawi się przed tobą
Kiedy się czuje pociąg fizyczny, nieczystą namiętność fizycznych kształtów, to nie jest miłość. Miłość jest pożądaniem czyjejś duszy. - Stanisław Dygat
Kiedy się osiada na dnie nie trzeba już pływać.
Kiedy się rozstajemy sprawmy, żeby inni myśleli o nas lepiej niż zanim się spotkaliśmy. - sentencja zapożyczona
Kiedy usłyszysz, że ktoś dobrze mówi o Twoim przyjacielu, powtórz mu to. - sentencja zapożyczona
Kiedy widzimy ciągle tych samych ludzi, staja się oni w końcu częścią naszego życia. A skoro są już częścią naszego życia, to chcą je zmieniać. Jeśli nie stajemy się tacy, jak tego oczekiwali, są niezadowoleni. Ponieważ ludziom wydaje się, że wiedzą dokładnie jak powinno wyglądać nasze życie. Natomiast nikt nie wie, w jaki sposób powinien przeżyć własne życie
Kiedy wiesz czego szukasz, jest łatwiej to znaleźć.
Kiedy więcej słuchasz niż mówisz, to ludzie zaczynają Ciebie lubić i uważać że jesteś fajną osobą. Daj się ludziom wygadać... a potem przejmij inicjatywę rozmowy.
Kluczem do ludzkich serc jest miłość, a nie mądrość.
Kluczem do zdrowej komunikacji międzyludzkiej jest język miłości.
Kobieta jest najsłabsza, gdy kocha, a najsilniejsza, gdy jest kochana. - Erich Osterfield
Kobieta kochana zawsze odnosi sukces. - Vicki Baum
Kocha się nie za cokolwiek, ale pomimo wszystko, kocha się za nic. - ks. Jan Twardowski
Kocha się nie za coś, lecz pomimo wszystko - sentencja zapożyczona
Kocha się nie za coś, lecz pomimo wszystko. - sentencja zapożyczona
Kochaj ludzi i służ innym.
Kochaj ludzi i służ innym.
Kochaj miłość i czuj się kochanym, kochaj siebie i innych.
Kochaj tak, jakby nikt nigdy Ciebie nie zranił!
Kochaj używając dobrych i budujących słów. - sentencja zapożyczona
Kochaj wszystko co możesz. Skupiaj się tylko na rzeczach. które kochasz, czuj miłość, a doświadczysz tego, że wróci do Ciebie wraz z radością - zwielokrotniona. Sekret - Rhonda Byrne
Kochając marzy się o przyszłości. - Stefan Żeromski
Kochający mają zawsze czas. - autor: Louis Évely
Kochamy ludzi za dobro, któreśmy im dali, a nienawidzimy za to zło, któreśmy im wyrządzili. - sentencja zapożyczona
Kochać drugiego człowieka to znaczy nie oskarżać go, nie osądzać, przebaczać wszystko.
Kochać drugiego człowieka, to znaczy tak go traktować, jak traktuje mnie Jezus. - Pastor Ewangelicki
Kochać jakąś rzecz - znaczy pragnąć, aby żyła. - sentencja zapożyczona
Kochać kogoś - znaczy widzieć w nim cuda dla innych niedostrzegalne. - sentencja zapożyczona
Kochać kogoś to znaczy dać mu to, co ma się w sobie najlepszego. - autor: Paul Claudel
Kochać kogoś to znaczy dać mu to, co ma się w sobie najlepszego. - autor: Paul Claudel
Kochać to znaczy być odpowiedzialnym za drugiego człowieka oraz być wobec niego uczciwym i autentycznym, a nie udawać przed nim, tworzyć iluzje i pozory miłości i wykorzystywać go tylko w ten sposób do swoich celów i potrzeb manipulując nim...
Kochać to znaczy dać siebie innym.- sentencja zapożyczona
Kochać znaczy czynić dobro. - autor: Lew Mikołajewicz Tołstoj
Kompetencje społeczne i interpersonalne są umiejętnością osiągania celów społecznych i jednostkowych z jednoczesnym zachowaniem dobrych stosunków z partnerami interakcji.
Komunikacja + relacja = zaufanie + więź społeczna i uczucie bliskości = odpocznienie w relacji
koniec jest już w początku, a jednak brnie się dalej
Kontaktuj się z innymi, aby podtrzymać, wzmocnić relację, pokazać życzliwość i pamięć.
Kpić z filozofii to filozofować naprawdę
Kreatywność w miłości ujawnia się w podejściu do partnera i w rozwiązywaniu problemów w relacjach partnerskich.
Kropla miłości znaczy więcej niż ocean rozumu.- Pascal Blaise (1623-1662)
Kto chce zdobyć ludzi, musi w zastaw dać własne serce. -
Kto kocha, jest pokarmem dla adresatów jego miłości. Najpotrzebniejszym "chlebem" jest bowiem miłość. - Mieczysław Łusiak SJ - deon.pl
Kto nie oczekuje dobra, ten nie obawia się żadnego zła
Kto nie potrafi dziękować, nie potrafi też kochać. - autor: Jeremias Gotthelf
Kto prawdziwie kocha, ten nie troszczy się o nagrodę za swą miłość, lecz tylko o to, by kochać coraz lepiej. - Zbigniew Trzaskowski
Kto prosi lub daje czy naucza z miłością ten dostaje i daje najwięcej.
Kto przeszedł szkołę cierpienia ten poznał mądrość i nauczył się miłości.
kto rano wstaje, ten w łeb dostaje
Kto raz pokochał naprawdę
Kto uzbroi się w miłość, cierpliwość i spokój ten wygra każdą bitwę.
Kto zbyt wiele chce, wszystko traci.
Kto zdobywszy pocałunek nie sięgnął po nic więcej, z pewnością jest niegodny i tego, co otrzymał
Kwiat, który się otwiera nie czyni przy tym hałasu
Kłamstwem można niekiedy zajść daleko, ale nie można wrócić
Kłamstwo od prawdy nie różni się niczym, prócz tego, że nią nie jest.
Kłótnie i sprzeczki nie trwałyby nigdy długo, gdyby wina leżała po jednej stronie
La meilleure défense c’est l’attaque – Najlepszą obroną jest atak
La vie est belle – Życie jest piękne
Labor omnia vincit. - Praca wszystko przezwycięża.
Labores pariunt honores – trudy przynoszą zaszczyty
Lapides clamabunt – kamienie wołać będą. (Jezus Chrystus na wezwanie faryzeuszy do uciszenia swoich uczniów)
Lapis super lapidem non reliquentur hic – kamień na kamieniu tu nie pozostanie. (Jezus o Jerozolimie)
Laudamus veteres, sed nostris utimur annis. - Chwalimy dawne, lecz żyjemy własnymi latami.
Laudant illa, sed ista legunt. - Chwalą jedne (dzieła), ale inne czytają. (Martialis)
Laudant, quod non intellegunt – chwalą to, czego nie rozumieją.
Laudant, quod non intelligunt. - Chwalą to, czego nie rozumieją.
Laudator temporis acti – chwalca przeszłości; konserwatysta.
Laus alit artes – pochwała karmi sztukę. (Seneka za Enniuszem)
Laus alit artes. - Pochwała karmi sztukę (artysta lepiej tworzy, gdy znajduje uznanie). (Seneca za Enniuszem)
Lavare manus – umywać ręce.
Le diable ne dort jamais – Diabeł nigdy nie śpi
Le fruit défendu a le plus de saveur – Owoc zakazany smakuje najlepiej
Le silence vaut une réponse – Brak odpowiedzi też jest odpowiedzi
Lectio brevior lectio potior. - Najkrótsze czytanie jest najbardziej prawdopodobne.
Lecz ten je tylko rozumie,
Legant prius et postea despiciant – niech najpierw przeczytają, a potem lekceważą (a nie odwrotnie)
Lege non distinguente nec nostrum est distinguere. - Czego prawo nie rozróżnia, tego nie należy rozróżniać.
Legem bonam a mala nulla alia nisi naturae norma dividere possumus. - Dobre prawo od złego możemy odróżnić miarą prawa natury.
Legem brevem esse oportet, quo facilius ab imperitis teneatur. - Prawo powinno być zwięzłe, aby łatwiej mogli je zapamiętać ci, którzy go nie znają (niedoświadczeni).
Legere et non intellegere neglegere est – Czytać i nie rozumeć jest zaniedbaniem
Leges ab omnibus intellegi debent. - Ustawy powinny być zrozumiale dla wszystkich.
Leges bonae ex malis moribus procreantur. - Dobre ustawy rodzą się ze złych obyczajów.
Leges omnium salutem singulorum saluti anteponunt. - Prawo przedkłada dobro ogółu ponad dobro jednostki.
Leges salutem civitatis saluti singularum anteponunt. - Prawa ustawy przedkładają społeczeństwo ponad dobro jednostki.
Legibus idcirco omnes servimus, ut liberi esse possimus. - Dlatego wszyscy służymy prawu, żebyśmy mogli być wolnymi (obywatelami).
Legum ministri magistratus, legum interpretes iudicies. - Urzędnicy są sługami prawa, a sędziowie tłumaczami prawa.
Legum ministri sunt magistratus. - Urzędnicy są sługami prawa.
Legum servi sumus ut liberi esse possimus. - Jesteśmy niewolnikami prawa po to, aby być wolnymi. (Cicero)
Lekarstwem na przyzwyczajenie jest inne przyzwyczajenie.
Lepiej kochać mniej z początku, niż wcale na końcu. - John Galsworthy
Lepiej się pogodzić niz procesować.
Lepiej zapalić świeczkę, niż narzekać na ciemność
Les amis de nos amis sont nos amis – Przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi
Leve fit, quod bene fertur, onus. - Ciężar jest lżejszy, gdy niesiony dobrze. (Ovidius)
Lex breve esse oportet. - Ustawa powinna być zwięzła.
Lex iubet ea, quae facienda sunt prohibetque contraria. - Prawo nakazuje to, co należy czynić i zakazuje rzeczy przeciwnych.
Lex iusta libertati, aequalitati et fraternitati praesidio est. - Sprawiedliwe prawo stoi na straży wolności, równości i braterstwa.
Lex lege tollitur. - Ustawa uchylana jest ustawą (ustawę uchyla się ustawą).
Lex malla, lex nulla. - Złe prawo nie jest prawem. (Św. Tomasz z Akwinu)
Lex mitior retro agit. - Ustawa łagodniejsza działa wstecz.
Lex nihil frustra facit. - Prawo nie czyni niczego nadaremnie.
Lex non obligat nisi promulgata. - Ustawa obowiązuje jedynie z chwilą ogłoszenia (promulgacji).
Lex posterior derogat (legi) priori. - Ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą.
Lex posterior generalis non derogat legi priori (anteriori) speciali. - Ustawa późniejsza o charakterze ogólnym nie uchyla wcześniejszej ustawy szczególnej.
Lex posteriores priores contrarias abrogant. - Ustawy późniejsze uchylają sprzeczne z nimi ustawy wcześniejsze.
Lex primaria derogat legi subsidiariae. - Ustawa zasadnicza znosi ustawę posiłkową.
Lex prospicit non respicit. - Ustawa działa do przodu, a nie wstecz.
Lex retro non agit – prawo nie działa wstecz (nie podlega karze czyn, który nie był jeszcze zabroniony, gdy go popełniono)
Lex retro non agit. - Ustawa nie działa wstecz.
Lex severior retro non agit. - Ustawa surowsza nie działa wstecz.
Lex specialis derogat (legi) generali. - Ustawa szczegółowa znosi ustawę ogólną.
Lex superior derogat legi interiori. - Ustawa wyższej rangi uchyla ustawę niższej rangi.
Lex universa est, quae iubet nasci et mori. - Powszechne jest prawo, które każe rodzić się i umierać. (Publilius Syrius)
Liber is est existimandus, qui nulli turpitudini servit – za człowieka wolnego trzeba uważać tego, kto nie służy żadnej niegodnej sprawie („Rhetorica ad Herennium”, IV, 17, 24)
Libera matrimonia esse antiquitus placuit. - Z dawna już postanowiono, że małżeństwa są wolne.
Libera te ex inferis – uchroń siebie przed piekłem
Liberae sunt nostrae cogitationes. - Nasze myśli są wolne. (Cicero)
Libertas est potestas faciendi id, quod iure licet. - Wolność jest to możliwość czynienia tego, co prawnie wolno.
Libertas inaestimabilis res est. - Wolność jest rzeczą bezcenną.
Libertas inaestimabilis res est. - Wolność jest rzeczą bezcenną. (Corpus Iuris Civilis)
Libri amici, libri magistri. - Książki przyjaciółmi, książki nauczycielami.
Litować się nad kimś to nie tylko mu współczuć.
Littera docet, littera nocet – słowo uczy, słowo szkodzi
Littera docet, littera nocet. - Litera uczy, litera szkodzi.
Littera scripta manet – słowo zapisane pozostaje.
Littera scripta manet. - Słowo zapisane pozostaje.
Litterae non erubescunt – pismo się nie rumieni. (Cyceron)
Litterae non erubescunt. - Pismo się nie rumieni ze wstydu (papier jest cierpliwy, pisać można wszystko). (Cicero)
Litterarum radices amarae sunt, fructus dulces. - Korzenie wiedzy są gorzkie, owoce słodkie.
Longus possessio parit ius possidendi et tollit actionem vero domino. - Długotrwałe posiadanie stwarza prawo posiadania i pozbawia prawdziwego właściciela prawa do wytoczenia powództwa.
Love is blind – Miłość jest ślepa
Lucidus ordo – jasny układ; przejrzysta konstrukcja.
Lucri bonus est odor ex re qualibet. - Przyjemny jest zapach bogactwa, skądkolwiek by się rozchodził (Juwenalis)
Ludzie dobrze czuja się ze sobą, jak potrafią być ze sobą w ciszy czy milczeniu i to im nie przeszkadza, odczuwając przy tym Bożą przyjemność - radość, miłość, wewnętrzny spokój i wzajemną jedność dusz.
Ludzie mają się poczuć lepiej dzięki interakcji z nami, a niżeli bez naszej interakcji.
Ludzie prości, żyjący prosto, należą do najszczęśliwszych!
Ludzie przeważnie nie lubią, gdy jesteśmy inni, różnimy się od nich - jak jesteśmy wyzwaniem i potępieniem dla nich samych, dla ich sposobu myślenia, zachowania i stylu życia, bo powoduje to ich dyskomfort psychiczny, a nie udziela im społecznego wsparcia dla ich cech. Lubią natomiast tylko podobnych i dopasowanych do siebie mentalnie, bo wtedy czują się komfortowo...
Ludzie są dokładnie tak szczęśliwi jak myślą, że są. - Abe Lincoln
Ludzie, których kocha się z całego serca, nigdy się nie starzeją. - Ernst Penzoldt
Ludzie, których potrafimy słuchać czują się przez nas akceptowani.
Ludzie, którzy czują się kochani chcą żyć. - na podst. słów Marka Kotańskiego.
Ludziom przydałby się czasem dzień wolny od życia.
Lupus in fabula – o wilku mowa, a wilk tuż. (Terencjusz)
Lux in tenebris – światło w ciemnościach. (Św. Jan)
Lękaj się jadu, który w oczach żmii płonie, uciekaj nim cię oddech zatruty owionie
Macte animo, iuvenis! – bądź mężny, młodzieńcze!
Magistratum legem esse loquentem, legem autem mutum magistratum. - Urzędnik jest mówiącym prawem, prawo zaś niemym urzędnikiem.
Magna di curant, parva neglegunt – o wielkie rzeczy bogowie się troszczą, o małe nie dbają
Magna res est vocis et silentii temperamentum. - Wielką rzeczą jest wiedzieć, kiedy mówić i kiedy milczeć.
Magnis nominis umbra – cień wielkiego imienia; cień dawnej świetności.
Magnorum non est laus sed admiratio – wielkich ludzi należy podziwiać, nie chwalić
Magnum in parvo – (dosłownie: dużo w małym) wiele treści w krótkiej wypowiedzi.
Magnus ille est, qui fictilibus sic utitur, quemadmodum argento. - Wielki jest, kto glinianymi naczyniami posługuje się tak, jak i srebrną zastawą. (Seneca, Listy moralne)
Magnus ille, qui in divitiis pauper est – wielki jest ten, kto w bogactwie żyje jak ubogi. (Seneka)
Magnus ille, qui in divitiis pauper est. - Wielki jest, kto będąc bogatym, żyje jak ubogi. (Seneca)
Maior reverentia e longinquo – większy szacunek z daleka. (Cesarz Tyberiusz)
Maior reverentia e longinquo. - Większy szacunek z daleka. (Tyberiusz)
Mala mali malo mala contulit omnia mundo. - Całe zło świata wynikło z powodu jabłka.
Male nostro iure uti non debemus. - Nie powinniśmy źle korzystać z (przysługującego nam) prawa.
Malum est consilium, quod mutari non potest. - Zła jest narada, która nic nie może zmienić. (Publilius Syrius)
Malum est in necessitate vivere, sed in necessitate vivere necessitas nulla est – źle jest żyć w okowach konieczności, żadna jednak konieczność nie zmusza nas do życia. (Seneka za Epikurem)
Malum est in necessitate vivere, sed in necessitate vivere necessitas nulla est. - Źle jest żyć w okowach konieczności, żadna jednak konieczność nie zmusza nas do życia (Seneca za Epikurem)
Manifesta non egent probatione. - (To, co) oczywiste nie wymaga dowodu.
Manifestum non eget probatione. - (To, co) oczywiste nie wymaga dowodu.
Manus manum lavat – ręka rękę myje
Manus manum lavat. - Ręka rękę myje.
Mater artium necessitas. - Potrzeba jest matką wynalazków.
Mater semper certa est – matka jest zawsze pewna (macierzyństwa nie trzeba dowodzić). Fragment prawnej definicji rodziców znajdującej się w Kodeksie Justyniana (II, 4, 5): Mater semper certa est, etiamsi uolgo conceperit, pater uero is est, quem nuptiae demonstrant – tożsamość matki jest zawsze pewna, nawet jeśli potomstwo jest pozamałżeńskie; ojcem zaś jest ten, z kim matka pozostaje w związku małżeńskim.
Maxima debetur puero reverentia. - Dziecku należy się szczególny szacunek (nie należy gorszyć dzieci). (Juvenalis, Satyry)
Maximum ius saqepe maxima (est) iniuria. - Najwyższe prawo (najsurowsza kara) często bywa największą niesprawiedliwością.
Me nemo ministro fur erit – nie będę pomocnikiem złodzieja. (Juwenalis)
Me nemo ministro fur erit. - Nie będę pomocnikiem złodzieja. (Juvenalis, Satyry)
Mea culpa – moja wina
Mea culpa, mea maxima culpa – moja wina, moja bardzo wielka wina
Mea mihi conscientia pluris est quam omnium sermo. - Moje sumienie znaczy dla mnie więcej niż cała mowa. (Cicero)
Medice, cura te ipsum – lekarzu, wylecz samego siebie (Św. Łukasz)
Medici graviores morbos asperis remediis curant. - Lekarze leczą poważniejsze choroby ostrzejszymi środkami. (Curtius Rufus)
Medicus curat, natura sanat – lekarz leczy, natura uzdrawia
Medicus curat, natura sanat. - Lekarz leczy, natura uzdrawia.
Medio tutissimus ibis – najbezpieczniej chodzić środkiem.
Medio tutissimus ibis. - Najbezpieczniej chodzić środkiem; miej umiar we wszystkim (Ovidius)
Melior est canis vivus leone mortuo – lepszy jest żywy pies od martwego lwa. (Kohelet)
Melius est ut scandalum oriatur, quam ut veritas relinquatur. - Lepiej jest dopuścić do skandalu, aniżeli odstąpić od prawdy.
Melius frangi quam flecti. - Lepiej się złamać, niż ugiąć.
Memento Mori – Pamiętaj o śmierci
Memento mori – pamiętaj o śmierci
Memento mori – pamiętaj o śmierci
Memini tui, memento mei – pamiętam o tobie, pamietaj o mnie
Memini tui, memento mei – pamiętam o tobie, pamietaj o mnie
Memoria minuitur nisi exercetur – pamięć maleje jeśli się jej nie ćwiczy
Mendacem memorem esse oportet. - Kłamca potrzebuje (dobrej) pamięci. (Quintilianus)
Mens agitat molem. - Umysł porusza materią. (Vergilius)
Mens cuique deus. - Myśl dla każdego bogiem. (Heraklit z Efezu)
Mens regnum bona possidet. - Dobry umysł posiada królestwo; jest bogactwem. (Seneca)
Mens sana in corpore sano – w zdrowym ciele zdrowy duch (Juwenalis)
Mens sana in corpore sano. - W zdrowym ciele zdrowy duch (umysł).
Messis quidem multa, operarii autem pauci – żniwo wprawdzie obfite, ale robotników mało. (Jezus Chrystus)
Method in the madness – W szaleństwie jest metoda
Meum pactum dictum. - Moim zobowiązaniem jest słowo.
Miarą miłości jest miłość bez miary - Św. Franciszek Salezy
Miarą miłości jest miłość bez miary." - Św. Franciszek Salezy
Miarą wielkości człowieka jest wielkość jego serca. To jak przy swojej wielkości jest skromny, wdzięczny, pokorny, jest sobą, jest naturalny i jak traktuje maluczkich.
Mieć wielu przyjaciół to nie mieć żadnego. - Arystoteles
Milczenie - przyjaciel, który nigdy nie zdradzi
milczenie jest najcięższą bronią
Milczący nie znaczy mądry. Bywają szuflady zamykane na klucz, choć puste
Minime sunt mutanda, quae interpretationem certam semper habuerunt. - Jak najmniej należy zmieniać to, co zawsze miało jednoznaczną interpretację.
Mirabile dictu – aż dziw powiedzieć.
Miscere utile dulci – łączyć przyjemne z pożytecznym. (Horacy)
Między jasnością świecy, a ciemnością lochu istnieje ścisły związek - TajChi
Miłosierdzie polega na opiekowaniu się, wychowywaniu i pomaganiu słabszym i biedniejszym duchowo i materialnie.
Miłosierdzie polega na tym, że mocniejsi pomagają słabszym!
Miłości nie możesz odkładać na później, bo miłość jest esencją życia, jest najważniejsza! - Pastor Ewangelicki
Miłości się nie szuka. Jest albo jej nie ma." - ks. Jan Twardowski
Miłość - to przestrzeń i czas udostępnione sercu. - sentencja zapożyczona
Miłość Boża buduje i uzdrawia człowieka i jego relacje z Bogiem, samym sobą i otoczeniem, a nienawiść, negatywne myślenie, gniew i brak przebaczenia niszczy, rujnuje i wprowadza człowieka i relacje międzyludzkie w choroby duchowe, psychiczne, a nawet fizyczne, gdyż układ nerwowy jest połączony z limfocytami - komórkami układu odpornościowego.
Miłość buduje, nienawiść rujnuje!
Miłość chroni życie, jest moralna i mądra.
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje (...) Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość." -1 list do Koryntian - Biblia
Miłość czyni nas bogatymi. Nienawiść biednymi.
Miłość często nie jest niczym innym jak korzystną wymianą pomiędzy dwojgiem ludzi, którzy otrzymują maksimum tego, czego mogli się spodziewać, wziąwszy pod uwagę ich wartość na rynku osobowości. - Erich Fromm
Miłość daje nam to co potrzebujemy, nie zaś to na co zasługujemy.
Miłość daje zdrowie duchowe, radość, spełnienie i rozwój duchowy.
Miłość daje, ale niczego nie żąda.
Miłość daje, ale niczego nie żąda. - Lew Tołstoj
Miłość do ludzi zaczyna się od miłości do siebie.
Miłość i praca to dwie najważniejsze rzeczy, które leczą. Dwa podstawowe czynniki uzdrawiające duszę i relacje międzyludzkie.
Miłość i szacunek jest paliwem dobrych relacji.
Miłość i szacunek jest paliwem dobrych relacji.
Miłość istnieje tylko dla tych, którzy o niej myślą. - sentencja zapożyczona
Miłość jest czymś najmocniejszym na świecie, a jednak nie można wyobrazić sobie nic bardziej skromnego. - Mahatma Gandhi
Miłość jest drogą do prawdziwej mądrości.
Miłość jest jak oberża hiszpańska - spożywa się tylko to, co się samemu przyniosło. - Pablo Picasso
Miłość jest kluczem, który otwiera drzwi do najwyższej rzeczywistości. - autor: Martin Luther King
Miłość jest lekarstwem, co sprawia cuda codziennie. -
Miłość jest naszym codziennym egzaminem z życia chrześcijańskiego. - Pastor Ewangelicki
Miłość jest naszym codziennym egzaminem. - sentencja zapożyczona
Miłość jest pradarem. Wszystko inne, co darmo otrzymaliśmy, dzięki niej staje się darem." - Św. Tomasz
Miłość jest pragnieniem, by komuś coś dawać - a nie otrzymywać. - Bertold Brecht
Miłość jest pragnieniem, by komuś coś dawać - a nie otrzymywać. Bertold Brecht
Miłość jest przepustką - paszportem do lepszego świata. - Ksiądz Katolicki
Miłość jest przepustką do lepszego życia.
Miłość jest triumfem wyobraźni nad inteligencją. - sentencja zapożyczona
Miłość jest uczuciem nader gwałtownym, bolesnym niekiedy i bardzo niszczycielskim. Nie ma od niej nic gorszego jak i również lepszego. Wzloty i upadki są dla mnie jednakowo nieznośne, ale bardziej nieznośny jest ich brak. Czasami potrzeba odpowiedniego światła, aby przeczytać to, co nie zapisane. - sentencja zapożyczona
Miłość jest uznaniem za swoje pragnień, tęsknot i smutków drugiego człowieka. - Pastor Ewangelicki
Miłość jest uznaniem za swoje, strapień, cierpień, smutków, pragnień i tęsknot drugiego człowieka. - Pastor Ewangelicki
Miłość jest węzłem, w który się nierozerwalnie splatają przeznaczenie i wolność. - O. Paz
Miłość jest zawsze nowa. I bez względu na to, czy w życiu kochamy raz, dwa czy dziesięć razy, zawsze stajemy w obliczu nieznanego. Miłość może nas pogrążyć w ogniu piekieł albo zabrać do bram raju - ale zawsze gdzieś nas prowadzi." - Paulo Coelho
Miłość jest światłością, a nienawiść ciemnością. - na podst. Bibli
Miłość jest życiem, jego największą wartością. To właśnie w niej rozkwitają wiersze, czyny i wszystko inne. Miłość jest sercem całości. Kiedy serce stanie, umiera wszystko inne, wszystko staje się zbędne, bezużyteczne... - Włodzimierz Majakowski
Miłość leczy ludzi - zarówno tych, którzy dają, jak i tych, którzy są nią obdarowywani. - autor nieznany
Miłość leczy ludzi - zarówno tych, którzy dają, jak i tych, którzy są nią obdarowywani. - autor nieznany
Miłość ludzka bez relacji z Bogiem staje się w końcu toksyczna.
Miłość należy czynić, a nie tylko mówić, że kochamy...
Miłość nie daje tylko, ale też wymaga.
Miłość nie istnieje w sobie, ale w nas, jest naszym osobistym dziełem. - Marcel Proust
Miłość nie jest całkowicie gotowa. Ona się staje. Nie jest solidnym zakotwiczeniem w porcie szczęścia, ale podniesieniem kotwicy i kursem na pełne morze w czasie łagodnej bryzy czy burzy. Nie jest triumfalnym TAK, wielkim punktem finalnym w muzyce pośród śmiechów i braw, ale jest mnóstwem TAK, które wypełniają życie, pośród mnóstwa NIE, które się skreśla po drodze. - Michel Quoist
Miłość nie jest skarbem, który się posiadło, ale obustronnym zobowiązaniem. - Antoine de Saint-Exupery
Miłość nie jest skarbem, który się posiadło, lecz obustronnym zobowiązaniem. - autor: Antoine de Saint - Exupéry
Miłość nie myśli nic złego.
Miłość nie ogranicza się do fizycznej powłoki ukochanej osoby. Prawdziwą głębię odnajduje się, dopiero wnikając w jej (osoby ukochanej) duchowe jestestwo, jej wewnętrzne „ja”. - Viktor Emil Frankl
Miłość nie polega na wzajemnym patrzeniu na siebie, ale na patrzeniu w tę samą stronę. - Antoine de Saint-Exupery
Miłość nigdy nie ustaje. Biblia - 1 Kor 13
Miłość nigdy nie zmusza. - Pastor Ewangelicki
Miłość partnerska to szczególna więź dwojga ludzi, oparta na poczuciu bliskości, jedności dusz, umysłów i ciał, namiętności cielesnej i zaangażowaniu w związek, a przede wszystkim szczególnym spokoju wewnętrznym w obecności tej drugiej osoby oraz bezwarunkowej i bezinteresownej akceptacji.
Miłość platoniczna to udawanie przed samym sobą, że rewolwer nie jest nabity. - William Somerset Maugham
Miłość pokonuje cierpienie.
Miłość powinniśmy przede wszystkim okazywać ludziom niegodnym, bo sami jako niegodni grzesznicy otrzymaliśmy miłość od Boga.
Miłość prawdziwa zaczyna się wtedy, gdy niczego w zamian nie oczekujesz. - autor: Antoine de Saint - Exupéry
Miłość prawdziwa zaczyna się wówczas, gdy niczego w zamian nie oczekujesz. - autor: Antoine de Saint - Exupéry
Miłość przekształca duszę na podobieństwo ukochanej osoby. - sentencja zapożyczona
Miłość rozpoznaje miłość. - sentencja zapożyczona
Miłość się wypróbowuje i testuje w trudzie, kryzysie i cierpieniu, a nie sielance życia.
Miłość szanuje wolność i wybór.
Miłość to dwie samotności, które spotykają się i wzajem wspierają." - Rainer Maria Rithe
Miłość to jedyne wyjście z samotności. - autor nieznany
Miłość to jedyne wyjście z samotności. - autor nieznany
Miłość to jest maksymalne otwarcie się dla drugiej osoby. Jest to też gwarancja ze będziesz z tą osobą na dobre i na złe!, bardziej na złe! Miłość - kiedy jedno spada w dół, a drugie ciągnie je ku górze! - sentencja zapożyczona
Miłość to jest maksymalne otwarcie się dla drugiej osoby. Jest to też gwarancja, że będziesz z tą osobą na dobre i na złe!, bardziej na złe! Miłość - kiedy jedno spada w dół, a drugie ciągnie je ku górze!
Miłość to moc sprawcza, która umacnia ducha i ciało.
Miłość to piękne uczucie,
Miłość to poszanowanie praw mądrości.
Miłość to uczucie bliskości, więzi i jedności dusz, umysłów i ciał, harmonijnie dopasowanych i zespolonych ze sobą w jedno.
Miłość to zwycięstwo wyobraźni nad inteligencją. - autor: nieznany
Miłość uwalnia, nienawiść zniewala!
Miłość w jednej chwili daje nam to coś, czego nie mogliśmy osiągnąć przez długie lata pracy... - Johan Wolfgang von Goethe
Miłość w relacjach jest spoiwem, które tworzy więzi.
Miłość weryfikuje uczniostwo do Jezusa, jest naszym codziennym egzaminem i nie czeka na specjalne okazje, ale wykorzystuje mało znaczące. - Pastor Ewangelicki
Miłość wpływa na człowieka terapeutycznie.
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy szczęście drugiej osoby staje się ważniejsze niż twoje.- H. Jackson Brown, Jr.
Miłość zdobywa drugiego człowieka, jednoczy ludzi, wprowadza pokój, dobroć, łagodność, cierpliwość, wyrozumiałość i daje siebie.
Miłość znajduje środki wyrazu - wyrażania tej miłości. (bezwarunkowe i bezinteresowne dawanie, poświęcanie się i ofiarność)
Miłość łączy serca, a przyjaźń umysły. - sentencja zapożyczona
Moim najlepszym przyjacielem jest ten, kto pozwala mi wydobyć to, co we mnie najlepsze. - Henry Ford
Mora trahit periculum. - Zwłoka pociąga za sobą ryzyko (zwiększa odpowiedzialność dłużnika).
More antiquo – starym obyczajem.
More maiorum – obyczajem przodków.
Morituri te salutant – idący na śmierć pozdrawiają cię (do Cezara)
Mors Certa, Hora Incerta – Śmierć jest pewna, ale [jej] godzina nieznana
Mors est quies viatoris, finis est omnis laboris – śmierć jest spoczynkiem podróżnego, jest kresem mozołu wszelkiego.
Mors malum non est, sola ius aequum generis humani – śmierć nie jest złem, a jedynie prawem obowiązującym cały rodzaj ludzki. (Seneka)
Mors malum non est, sola ius aequum generis humani. - Śmierć nie jest złem, a jedynie prawem obowiązującym cały rodzaj ludzki. (Seneca)
Mors meta malorum – śmierć kresem cierpień
Mors sola – tylko śmierć
Mors Tua Vita Mea – Twoja śmierć jest moim życiem
Mors ultima linea rerum est. - Śmierć jest ostateczną granicą (wszystkich) rzeczy. (Horatius)
Mortui sunt, ut liberi vivamus – umarli, byśmy mogli żyć jako wolni ludzie
może nasz świat jest piekłem jakiejś innej planety?
Może zedrzesz sobie łokcie i kolana, ale warto jeśli uda się trafić w dziesiątkę. (Mia Hamm)
Może zedrzesz sobie łokcie i kolana, ale warto jeśli uda się trafić w dziesiątkę. Mia Hamm
Możesz być zdrowy z miłości lub chory z nienawiści, zatruwając goryczą negatywnych myśli i emocji swoje serce i umysł oraz relacje z innymi - wybór należy do Ciebie!
Możesz dawać bez kochania, ale nie możesz kochać bez dawania. - sentencja zapożyczona
Mulier ideo bene olet, quia nihil olet. - Kobieta wtedy ładnie pachnie, gdy wcale nie pachnie (prostota jest ozdobą). (Cicero)
Mulieres in ecclesiis taceant – kobiety mają milczeć w kościele. (Św. Paweł)
Mulieres in Ecclesiis taceant. - Kobiety mają milczeć w kościele. (św. Paweł)
Multa scelera legem et iudicem effugiunt. - Wiele zbrodni uchodzi przed prawem i sędzią.
Multi famam, conscientiam pauci verentur. - Wielu przejmuje się sławą, niewielu swoim sumieniem. (Plinius)
Multum, non multa – (dosłownie: dużo, a niewiele) dużo pod względem jakości, mało pod względem ilości. (Pliniusz Młodszy)
Mundi est propria virtus – cnota jest właściwością świata. (Cyceron za Chryzypem)
Mundi est propria virtus. - Cnota jest właściwością świata. (Cicero za Chryzypem)
Mundus vult decipi, ergo decipiatur – świat chce być oszukiwany, niechże więc będzie
Mundus vult decipi, ergo decipiatur. - Świat chce być oszukiwany, niech więc go oszukują.
Mus uni non fidit antro. - Mysz nie polega na jednej dziurze. (Plautus)
Musica delenit bestiam feram. - Muzyka łagodzi dziką bestię; łagodzi obyczaje.
Mutato nomine de te fabula narratur – o tobie ta bajka mówi, choć pod zmienionym imieniem (Horacy)
Mutato nomine de te fabula narratur. - O tobie ta bajka mówi, choć pod zmienionym imieniem. (Horatius, Satyry)
my ludzie możemy być 'aniołami' dla innych
Myśl i mów językiem miłości, szczególnie, jeśli chcesz kogoś czegoś nauczyć, pouczyć, przekonać, zaznajomić z czymś lub zwrócić elegancko i grzecznie uwagę.
Mój przyjaciel nie jest idealny i ja też nie, więc doskonale do siebie pasujemy! - Aleksander Pope
Mów ludziom o tym co widzisz w nich dobrego - to ich wzmacnia oraz Twoje relacje z nimi.
Mówienie prawdy popłaca, ale przede wszystkim temu, kto jej słucha
Mądre myśli są jak przyjaciółki, nie należy mieć ich zbyt wiele.
Mądrość człowieka polega na tym, aby tak urządził sobie życie, żeby był szczęśliwym.
Mądrym jest ten, który wie, kiedy zachować spokój
Mądrzy są wszyscy ci, którzy poznali zarówno potrzebę jak i granice wiedzy wszelkiej i którzy zrozumieli, że miłość jest większa niż wiedza. - Paul Tillich
Na początku wszystko jest trudne.
Na wysokości zadania zazwyczaj stoi lenistwo.
Na zawsze; na wieczność.
Nadmiar zaufania jest czasami głupotą
Najbardziej pomożesz światu, gdy będziesz szczęśliwy. - Witold Wójtowicz
Najciężej strawnym jest pokarm duchowy
Najciężej w życiu ma ten kto usiłuje unikać trudności.
Najkrótsze błędy są zawsze najlepsze
Najlepiej przeżyte życie, jest życie w miłości. - Pastor Ewangelicki
najlepsze pomysły przychodzą ni stąd, ni zowąd
Najlepszy trunek to czysta woda.
Najlepszym czasem, żeby kochać, jest czas teraźniejszy. - Pastor Ewangelicki
Najlepszym językiem komunikacji jest bezwarunkowa i bezinteresowna miłość!
Najlepszym lekarstwem na gniew jest poczekać. Wrogość natychmiast znika, jeśli się jej wyrzeknie jedna ze stron
Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód twego smutku, potrafi sprawić, że znów wraca radość. - sentencja zapożyczona
Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód twego smutku, potrafi sprawić, że znów wraca radość. - sentencja zapożyczona
Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód twego smutku, potrafi sprawić, że znów wraca radość. - sentencja zapożyczona
Najlepszym sposobem na prawdziwą radość jest służenie innym.
Najlepszym sposobem na życie jest miłość. - Pastor Ewangelicki
Najlepszą wagą do mierzenia przyjaźni jest nieszczęście. - sentencja zapożyczona
Najpiękniejsze są wspomnienie, które ma się jeszcze przed sobą.
Najpiękniejszy dar to przebaczenie. Tam, gdzie nie chce się przebaczyć, od razu powstaje mur. Od muru zaś zaczyna się więzienie
Najważniejsza jest ta miłość, którą czujemy w sobie i dajemy bezwarunkowo i bezinteresownie innym, a nie ta którą chcielibyśmy dostać od innych.
Najważniejsze miejsce człowieka jest w sercu i świat może być przez to piękny nawet tutaj blisko - wokół nas!
Najważniejsze w życiu są relacje i miłość. - Pastor Ewangelicki
Najważniejsze w życiu są relacje i miłość. - Pastor Ewangelicki
Największym darem jest cząstka samego siebie. - sentencja zapożyczona
Największą chlubą nie jest to, aby nigdy się nie potknąć, ale to, aby po każdym upadku dźwignąć się i stanąć na nogi
Należy coś traktować poważnie, jeśli chce się mieć przyjemność w życiu
Nam hoc natura aequum est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem. - Słuszne jest, aby nikt nie wzbogacił się z cudzej straty.
Naprawa starych błędów kosztuje nieraz więcej niż nowe.
Nascetur ridiculus mus - [Góry w połogu legną,] a mysz się urodzi; o twórczości artystycznej (Horatius)
Nastaw się pozytywnie do siebie i do innych. Nie osądzaj i nie obwiniaj innych, nie wzbudzaj, nie utrwalaj w sobie i nie kieruj w stronę innych negatywnych myśli, które tylko niepotrzebnie wzbudzają negatywne, chore emocje przede wszystkim w Tobie samym i psują relację z innymi. Wybaczaj za każdym razem i nie frustruj się jakimiś niezaspokojonymi swoimi egoistycznymi potrzebami, (pragnieniami czy rządzami) które tylko powodują niezdrowe negatywne odczucia w stosunku do samego siebie i drugiej osoby. Złość, gniew, wrogość, nienawiść, zawiść, zazdrość, poczucie winy, poczucie krzywdy, żal, pogarda, wstręt, a nawet agresja mogą powodować przemoc słowną i fizyczną...
Nasz stosunek i postawa do ubogich i chorych, odzwierciedla nasz stosunek i postawa wobec Boga! - Ewangelista
Nasze szczęście zależy od Tego co myślimy, a nie od tego co posiadamy.
Nasze szczęście zależy w dużej mierze od naszej interpretacji i reakcji na otaczającą nas rzeczywistość.
Nasze zachowanie i postawa wobec innych, odbija się w nich jak w lustrze!
nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli
Natchnienie polega na zasiadaniu codziennie o tej samej porze do biurka.
Natura horret vacuum – natura nie znosi próżni.
Natura horret vacuum. - Natura nie znosi próżni.
Natura nihil fit in frustra. - Natura nie robi nic na próżno.
Naturalia non sunt turpia – rzeczy naturalne nie są wstrętne
Naturalia non sunt turpia. - To, co naturalne, nie przynosi wstydu.
Naturam expelles furca, tamen usque recurret. - Choćbyś widłami wypędzał naturę, ona i tak wróci. (Horatius, Listy)
Navigare necesse est, vivere non est necesse – Żeglowanie jest konieczne, życie nie – Marek Antoniusz. do żeglarzy, aby wypłynęli w sztorm z Egiptu ze zbożem dla głodującego Rzymu. (Plutarch za Pompejuszem Wielkim)
Navigare necesse est, vivere non est necesse. - Żeglowanie jest koniecznością, życie nią nie jest (dewiza marynarzy). (Plutarch za Pompejuszem wielkim)
Nawet najdłuższa noc nie trwa wiecznie, przyszłość jaśnieje blaskiem świtu
Nawet przyjaciele wolą opowiadać nam o swoich osiągnięciach niż słuchać, jak przechwalamy się własnymi. - Na podst. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi - Dale Carnegie
Ne bis in idem. - Nie dwa razy o to samo (nie wszczyna się procesu przeciw tej samej osobie w tej samej sprawie).
Ne eat iudex ultra petita partium. - Niech nie wychodzi sędzia ponad żądania stron.
Ne puero gladium – nie dawaj dziecku miecza do ręki
Ne puero gladium. - Nie dawaj dziecku miecza.
Ne quid nimis – nic ponad miarę. (Solon)
Ne quid nimis. - Nic ponad miarę (zachęta do zachowania umiaru). (Solon)
Ne quis absens puniatur. - Nieobecny niech nie będzie karany.
Ne sutor supra crepidam iudicet – niech szewc nie ocenia tego, co jest powyżej trzewika. (Pliniusz Starszy)
Ne sutor supra crepidam iudicet. - Niech szewc nie ocenia tego, co jest powyżej trzewika. (Pliniusz Starszy)
Ne sutor supra crepidam iudicet. - Niech szewc nie ocenia tego, co powyżej trzewika (pilnuj szewcze kopyta).
Nec Hercules contra plures – nawet Herkules nie pomoże przeciw wielkiej liczbie (polski odpowiednik siła złego na jednego)
Nec Hercules contra plures. - Na nic Herkules na wielu; siła złego na jednego.
Nec locus ubi Troia – nie ma śladu gdzie była Troja
Nec mortem effugere quisquam nec amorem potest. - Nikt nie może wymknąć się śmierci i miłości.
Nec possum tecum vivere, nec sine te. - Nie mogę żyć ani z tobą, ani bez ciebie. (Martial)
Nec tecum possum vivere, nec sine te – nie mogę żyć z tobą ani bez ciebie
Nec tecum,nec sine te – Nic bez Ciebie , wszystko z Toba
Nec temere, nec timide – bez zuchwałości, ale i bez lęku (maksyma łacińska)
Nec verbum verbo curabis reddere fidus interpres. - Jako wierny tłumacz będziesz uważał, aby nie tłumaczyć słowo za słowo. (Horatius)
Necesse est multos timeat quem multi timent – wielu musi się bać ten, kogo wielu się boi. (Seneka za Decimusem Laberiuszem)
Necesse est multos timeat quem multi timent. - Wielu musi się bać ten, kogo wielu się boi. (Seneca za Decimusem Laberiuszem)
Necessitas non habet legem. - Konieczność nie zna prawa.
Neminem captivabimus nisi iure victum. - Nikogo nie uwięzimy, o ile nie zostanie pokonany prawem.
Neminem laedit, qui suo iure utitur. - Nikogo nie krzywdzi ten, kto korzysta ze swego prawa.
Nemo ante mortem beatus – nikogo nie można nazwać szczęśliwym przed śmiercią. (Solon)
Nemo ante mortem beatus. - Nikogo nie można nazwać szęśliwym przed śmiercią. (Solon)
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans (ad C785). - Powołujący się na własny występek nie będzie wysłuchany.
Nemo dat quod non habet. - Nie da, kto nie ma.
Nemo debet lucrari ex alieno damno. - Nikt nie może wzbogacać się z cudzej szkody.
Nemo enim in persequendo deteriorem causam, sed meliorem facit. - Dochodzenie sprawy przed sądem nie może pogorszyć, lecz jedynie polepszyć sytuację powoda.
Nemo est casu bonus – nikt nie jest dobry przez przypadek. (Seneka)
Nemo est casu bonus. - Nikt nie jest dobry przypadkiem (moralna doskonałość wymaga pracy). (Seneca, Listy moralne)
Nemo est iudex in propria causa. - Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie.
Nemo ex suo delicto meliorem suam condicionem facere potest. - Nikt nie może poprzez własny występek (delikt) uczynić lepszym swego położenia.
Nemo iudex idoneus in propria causa – nikt nie jest odpowiednim sędzią we własnej sprawie.
Nemo iudex idoneus in propria causa. - Nikt nie jest odpowiednim sędzią we własnej sprawie.
Nemo iudex idoneus in re sua. - Nikt niech nie sądzi we własnej sprawie.
Nemo iudex in sua causa – nikt nie jest (nie może być) sędzią we własnej sprawie
Nemo liber est qui corpori servit. - Nie jest wolny kto jest niewolnikiem (swojego) ciała.
Nemo nisi mors. - Nic prócz śmierci (nas nie rozdzieli) (napis na obrączce)
Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet. - Nie można przenieść na drugiego więcej praw, niż ma się samemu.
Nemo potest duobus dominis servire – nikt nie może służyć dwom panom. (Jezus Chrystus)
Nemo pro parte intestatus decedere potest. - Nikt nie może umrzeć częściowo z testamentem, częściowo bez testamentu.
Nemo propheta in patria sua – nikt nie jest prorokiem we własnej ojczyźnie.
Nemo propheta in patria sua. - Nikt nie jest prorokiem we własnej ojczyźnie.
Nemo punitur pro alieno delicto. - Nikt nie może ponieść kary za cudze przestępstwo.
Nemo regere potest nisi qui et regi – tylko ten umie rządzić, kto umie być posłusznym władzy. (Seneka, Solon)
Nemo regere potest nisi qui et regi. - Tylko ten potrafi rządzić, kto umie być posłusznym władzy. (Seneca, O gniewie)
Nemo sapiens nisi patiens – nie jest mądry, kto nie jest cierpliwy
Nemo sapiens nisi patiens. - Nie jest mądry, kto nie jest cierpliwy.
Nemo sine vitiis est – nikt nie jest bez wad
Nemo sine vitiis est. - Nikt nie jest bez wad.
Nemo surdior est quam is qui non audiet. - Nikt nie jest bardziej głuchy niż ten, kto nie słucha.
Nemo testis idoneus in propria causa. - Nikt nie jest odpowiednim świadkiem we własnej sprawie.
Nemo timendo ad summum pervenit locum. - Nikt nie zdobywa szczytu bojąc się. (Publilius Syrus)
Neque ignorare medicum oportet quae sit aegri natura
Nervus belli pecunia – pieniądz jest nerwem wojny. (Cyceron)
Nervus belli pecunia. - Pieniądz jest nerwem wojny. (Cicero)
Nesciat sinistra tua quid faciat dextera tua – niech nie wie lewica twoja, co prawica twoja czyni. (Jezus Chrystus o jałmużnie)
Nescit vox missa reverti. - Słowo, które raz wyleciało, nie potrafi wrócić (należy zachować ostrożność przed opublikowaniem czegoś). (Horatius, Listy)
Neutralne podejście do ludzi, prowadzi do otwartego serca i akceptacji.
Never Lose Hope – Nigdy nie trać nadziei
Nic nie jest trudne dla tego kto kocha. - św. Bernard z Clairvaux
Nic nie rodzi się równie szybko jak uczucie antypatii
Nic porządniejszego, a nic trudniejszego na ziemi jak prawdziwa rozmowa.
Nic tak nie prowadzi na manowce jak poczucie wielkiej misji
Niczego się nie wyrzekać, do niczego się nie przywiązywać
Nie biegnij za szybko przez życie, bo najlepsze rzeczy zdarzają się nam wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy
Nie brak miłości, ale przyjaźni, czyni małżeństwa nieszczęśliwymi. - autor nieznany
nie będę się zmieniać, bo wszystko się zmienia
Nie czekaj na relacje - to Ty bądź błogosławieństwem dla innych! - Pastor Ewangelicki
nie istnieje droga na skróty do miejsca, do którego dojść warto
Nie jestem z tych dusz szczęśliwych, co niesprawiedliwość przyjmują z pogodą twarzy
Nie każdemu z życiem do twarzy
Nie kochać za coś, ale kochać pomimo wszystko - oto jest miłość! - autor nieznany
Nie koncentruj swoich myśli na zmartwieniach, jeśli chcesz być szczęśliwy! - co się stało już się nie odstanie, a męczenie siebie negatywnymi myślami i emocjami nic już nie pomoże.
Nie ma lekarstwa mocniejszego, skuteczniejszego, doskonalszego dla naszych ran we wszystkich sprawach ziemskich, jak mieć kogoś, kto cierpi z nami w każdym nieszczęściu i cieszy się w powodzeniu. - sentencja zapożyczona
Nie ma lekarstwa mocniejszego, skuteczniejszego, doskonalszego dla naszych ran we wszystkich sprawach ziemskich, jak mieć kogoś, kto cierpi z nami w każdym nieszczęściu i cieszy się w powodzeniu. - sentencja zapożyczona
Nie ma miłości bez odpowiedzialności.
Nie ma nic lepszego od zgody
Nie ma przyszłości bez miłości. - Jan Paweł II
Nie ma siły większej niż prawdziwa miłość. Miłość jest owocem każdej pory roku, dlatego zawsze jest w zasięgu ręki. - Matka Teresa z Kalkuty
Nie ma szlachetniejszej przesady niż przesada wdzięczności.
Nie ma takiego nastroju, którego nie możnaby zepsuć.
Nie ma większej radości dla głupiego, jak znaleźć głupszego od siebie. - Aleksander Fredro
Nie możemy robić rzeczy wielkich, ale możemy robić rzeczy małe z wielką miłością. - autor: Matka Teresa z Kalkuty
Nie możemy zmienić innych ludzi wbrew ich woli. Natomiast najpotężniejszym narzędziem wpływu jaki mamy na innych jest nasz przykład - możemy zainspirować innych. - na podst. Sebastiana Schabowskiego
Nie możesz ofiarować siebie innym, zanim nie ofiarujesz Siebie Chrystusowi. - na podst. kazania Kalevi
Nie możesz uszczęśliwić innych, jeżeli sam nie jesteś szczęśliwy. Innymi słowy nie możesz dać czegoś, czego sam nie masz. - Brian Tracy
Nie możesz zmienić całego świata, ale możesz zmienić cały świat jednej osoby! - autor nieznany
Nie można dać szczęścia i miłości innym, nie kochając siebie i nie będąc samemu ze sobą szczęśliwym.
Nie można dać szczęścia i miłości innym, nie kochając siebie i nie będąc samemu ze sobą szczęśliwym.
Nie można kochać innych, nie kochając siebie.
Nie można mieć wszystkiego, trzeba to zaakceptować, bo inaczej będziesz ciągle nieszczęśliwy... - nie stan posiadania, ale stan ducha powinien czynić Cię istotą szczęśliwą.
Nie należy mylić prawdy z opinią większości.
Nie podnoś głosu-niech go znajdzie biedniejszy od ciebie
Nie pozwalaj okradać się diabłu z relacji, które są Ci potrzebne! - Pastor Ewangelicki
Nie pozwól, by próżna duma zniszczyła Twoje relacje, bądź ponad to!
nie przejmuj się, że jesteś zerem - w końcu z zer składają się miliony
Nie próbuj deszczem gasić Słońca, bo porywasz się na niemożliwe
Nie próbuj nigdy robić kogoś drugiego takim, jakim ty jesteś. Wiesz przecież dobrze- Bóg wie również- że jeden egzemplarz z tego rodzaju wystarczy
Nie płacz, że coś się skończyło, tylko uśmiechaj się, że ci się to przytrafiło
Nie rań osoby, której nie możesz zabić
Nie rezygnuj nigdy z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie
Nie rozpaczaj, że przegrałeś bitwę - trzeba wiele odwagi, by dojść tam, gdzie się bitwy przegrywa
Nie roztrząsaj przeszłości i nie goń za przyszłością, bo to powoduje tylko depresję i frustrację - żyj tu i teraz w teraźniejszości i ciesz się chwilą, która trwa teraz!
Nie stajesz się szczęśliwy, przez dążenie do szczęścia. Stajesz się szczęśliwy prowadząc życie mające wartość. - sentencja zapożyczona
Nie sztuką jest traktowanie innych - tych, których kochasz z miłością, ale sztuką jest traktowanie z miłością, innych - tych, których nie kochasz. - mój Przyjaciel Boguś z Australii
Nie szukaj szczęści, lecz dawaj je innym, a wtedy samo do Ciebie przyjdzie.
Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi Ci nad głową
Nie szukaj szczęścia, ale dawaj je innym, a wtedy samo przyjdzie do Ciebie.
Nie szukaj szczęścia, lecz dawaj je innym, a wtedy samo przyjdzie do Ciebie.
Nie traktuj innych tak jak czym oni są, lecz tak jakimi oni powinni być.
Nie traćcie głowy! Życie chce Was po niej pogłaskać.
Nie tylko słowa coś mówią
Nie uszczęśliwiaj ludzi wtedy, kiedy oni nie chcą być uszczęśliwiani, bo to jest brak szacunku!
Nie wiele wie na temat ludzkiej natury ten, kto dążąc do szczęścia, zmienia wszystko oprócz własnego nastawienia. - Samuel Johnson
Nie wiesz jak, to ubierz się na czerwono
Nie wszystko można w życiu zdobyć. Trzeba raczej wybierać.
nie wychodź z siebie - możesz nie wrócić
Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie.
Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać.
nie żyjesz wystarczająco długo ażeby samemu popełnić wszystkie błędy
Niedojrzała miłość mówi: "Kocham cię, ponieważ cię potrzebuję", dojrzała zaś: "Potrzebuję cię, ponieważ cię kocham." - Erich Fromm
Niedojrzałość osobowości polega na szukaniu szczęścia poza sobą i zwiedzeniu w ten sposób na złą drogę nieszczęścia.
Niegdyś uważałam, że "cokolwiek" jest lepsze niż "nic". Dziś wiem, że czasem "nic" bywa lepsze niż "cokolwiek". - Glenda Jackson
Niegdyś uważałam, że cokolwiek jest lepsze niż nic. Dziś wiem, że czasem nic bywa lepsze niż cokolwiek
Nieme wyznania to urok kochania! - z piosenki Janusza Yaniny Iwańskiego
Nieobecni są zawsze na straconej pozycji.
Nieopatrznie wypowiedziane słowa mogą zniszczyć więź i relację. - sentencja zapożyczona
Niepewność - oto co zmusza do myślenia
Niewidomi śnią, niemi myślą, głusi czują, a TY? Czy patrząc widzisz?
Niezdecydowanie to największa choroba.
nigdy nie bierz pod uwagę tylko jednej możliwości
nigdy nie mów prawdy, jeśli wystarczy kłamstwo
nigdy nie zapomnij skąd Ci nogi wyrosły
Nigdzie nie kupisz szczęścia, miłość daje je gratis.
Nihil ab omni parte beatum est. - Nie ma czegoś dobrego pod każdym względem.
Nihil agere delectat. - Nic nie robić jest rzeczą przyjemną. (Cicero)
Nihil difficile amanti esse puto - Twierdzę, że dla kochającego nic trudnego. (Cicero)
Nihil est ab omni parte beatum – nie ma bezwzględnego szczęścia
Nihil est in intellectu quin prius fuerit in sensu – nie ma nic w umyśle, czego by przedtem w zmysłach nie było (Arystoteles).
Nihil est in intellectu quin prius fuerit in sensu. - Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem w zmysłach nie było (z Arystotelesa)
Nihil est incertius volgo. - Nie ma nic mniej pewnego od (przychylności) tłumu. (Cicero)
Nihil lacrima citius arescit – nic nie wysycha szybciej niż łza (Rhetorica ad Herennium, II, 31, 50; Cycero De inventione I, 56, 109)
Nihil nobis metuendum est, praeter metum ipsum. - Nie mamy czego się bać, poza samą bojaźnią. (Caesar)
Nihil probat, qui nimium probat. - Nie udowadnia niczego, kto dowodzi zbyt wiele.
Nihil sub sole novum – nic nowego pod słońcem (Kohelet 1.10, często cytowane jako Nihil novi sub sole)
Nihil tam absurde dici potest, quod non dicatur ab aliquo philosophorum. - Nic tak niedorzecznego nie można powiedzieć, czego by już jakiś filozof nie powiedział. (Cicero)
Nihil tam munitum quod non expugnari pecunia possit. - Nie ma nic tak silnego, czego nie mogłyby pokonać pieniądze. (Cicero)
nikt nie ponosi kary za swoje myśli
Nil admirari – niczemu się nie dziwić. (Horacy)
Nil agit exemplum litem quod lite resolvit. - Niewiele wart przykład, który rozwiązuje spór nowym sporem.
Nil desperandum – nie należy rozpaczać. (Horacy)
Nil desperandum. - Nie należy tracić nadziei. (Horatius, Pieśni)
Nil homini certum est – dla człowieka nie ma nic pewnego. (Owidiusz)
Nil homini certum est. - Dla człowieka nie ma nic pewnego. (Ovidius, Żale)
Nil nisi bene – mów dobrze lub wcale.
Nil nisi bene. - Mów dobrze lub wcale.
Nil recte sine exemplo docetur. - Nie można prawidłowo uczyć bez przykładu.
Nimium civiles viles – zbyt grzeczni bywają ordynarni
Nisi credideritis, non intelligetis. - Dopóki nie uwierzysz, nie zrozumiesz. (Św. Augustyn)
Nitimur In Vetitum – Najbardziej kusi zakazane
Noc jest przedsionkiem dnia
Nolens volens – chcąc nie chcąc.
Noli equi dentes inspicere donati. - Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. (Św. Hieronim)
Noli me tangere – nie dotykaj mnie. (Jezus Chrystus do Marii Magdaleny po swoim zmartwychwstaniu)
Noli simul flare sobereque. - Nie gwiżdż i nie pij jednocześnie.
Noli turbare circulos meos – nie zamazuj moich kół. (Archimedes)
Noli turbare circulos meos. - Nie zamazuj moich kół (nie przeszkadzaj mi w pracy
Nolite iudicare, et non iudicabimini – nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. (Jezus Chrystus)
Nolunt, ubi velis, ubi nolis, cupiunt – kiedy chcesz, odmawiają, kiedy nie chcesz, pragną. (Terencjusz)
Nolunt, ubi velis, ubi nolis, cupiunt. - Kiedy chcesz, odmawiają, kiedy nie chcesz, pragną (o kobietach
Nomina stultorum parietibus haerent. - Imiona głupców oblepiają ściany; głupcy często pokazują się publicznie.
Nomina stultorum semper parietibus haerent – imiona głupców zawsze wypisane są na murach
Nomina sunt odiosa – nie należy wymieniać nazwisk. (Cyceron)
Nomina sunt odiosa. - Nie należy wymieniać nazwisk. (Cicero)
Non compos mentis – niespełna rozumu.
Non est ad astra mollis e terris via. - Nie ma łatwej drogi z ziemi do gwiazd. (Seneca)
Non est beatus, esse se qui non putat – nie jest szczęśliwy, kto się za szczęśliwego nie uważa. (Seneka, Listy IX 21, za Publiliuszem Syrusem)
Non est beatus, esse se qui non putat. - Nie jest szczęśliwy, kto się za takiego nie uważa. (Seneca za Publiliuszem Syrusem)
Non est bonum esse hominem solum – nie jest dobrze człowiekowi być samemu.
Non est potestas nisi a Deo – wszelka władza pochodzi od Boga. (Św. Paweł)
Non est viri timere sudorem – nie przystoi mężczyźnie bać się ciężkiej pracy. (Seneka)
Non est viri timere sudorem. - Nie wypada mężczyźnie obawiać się trudu. (Seneca)
Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat. - Reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą.
Non exemplis, sed legibus iudicandum est. - Należy orzekać na podstawie ustaw, a nie naśladować wcześniejsze rozstrzygnięcia.
Non in solo pane vivit homo – nie samym chlebem człowiek żyje. (Księga Powtórzonego Prawa)
Non licet – nie wolno; nie godzi się.
Non liquet – nic stąd nie wynika.
Non mortem timemus, sed cogitationem mortis – nie śmierci się boimy, lecz myśli o śmierci. (Seneka)
Non mortem timemus, sed cogitationem mortis. - Nie śmierci się boimy, lecz myśli o śmierci. (Seneca, Listy moralne)
Non nova, sed novae – nie nowa rzecz, ale w nowy sposób przedstawiona.
Non nova, sed novae. - Nie nowa rzecz, ale w nowy sposób przedstawiona.
Non numeranda, sed ponderanda sunt argumenta. - Argumenty należy oceniać nie wedle ich liczby, ale wagi.
Non omne licitum honestum est. - Nie wszystko, co dozwolone, jest godziwe.
Non omne quod licet honestum est. - Nie wszystko co jest dozwolone, jest uczciwe. (Corpus Iuris Civilis)
Non omne quod licet honestum est. - Nie wszystko, co dozwolone, jest uczciwe.
Non omne quod nitet aurum est. - Nie wszystko złoto co się świeci.
Non omnes eadem mirantur amantque. - Nie wszyscy to samo podziwiają i kochają. (Horatius)
Non omnes possumus omnia. - Nie wszyscy możemy wszystko. (Vergilius)
Non omnia possumus omnes – nie wszystko możemy wszyscy.
Non omnis moriar – nie wszystek umrę (Horacy, Pieśni III, 30, 6)
Non omnis vox iudicis iudicati continet auctoritatem. - Nie każda wypowiedź sędziego ma moc wyroku.
Non progredi est regredi. - Nie czynić postępów to cofać się.
Non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est – nie ten jest biedny, kto posiada mało, lecz ten, kto pragnie więcej. (Seneka)
Non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est. - Ubogi jest nie ten, kto mało ma, lecz ten, kto chce mieć więcej.(Seneca, Listy moralne)
Non schola sed vita docet – nie szkoła, leczy życie uczy
Non scholae, sed vitae discimus – uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia (odwrócona myśl Seneki Młodszego, który mówi: Non vitae, sed scholae discimus – ‚(niestety) nie uczymy się dla życia, ale dla szkoły’.
Non scholae, sed vitae discimus. - Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. (parafraza Seneki)
Non semper erit aestas. - Nie zawsze będzie lato (przygotuj się na trudniejsze czasy).
Non semper Saturnalia erunt. - Nie zawsze trwać będą Saturnalia (nie co dzień jest święto).
Non tam praeclarum est scire Latine, quam turpe nescire – znać łacinę nie jest tak chwalebnym, jak haniebnym jest jej nie znać (Cyceron, Brutus, 37, 140)
Non vestimentum virum ornat, sed vir vestimentum – nie szata zdobi człowieka, lecz człowiek szatę.
Non vini vi no, sed vi no aquae – Nie żegluję siłą wina, lecz wody.
Non, ut edam, vivo sed ut vivam, edo – nie po to żyję, by jeść, lecz po to jem, aby żyć.
nosce te ipsum – poznaj samego siebie.
Nosce Te Ipsum – Poznaj siebie samego
Nosce te ipsum! – poznaj siebie samego.
Nosce te ipsum. - Poznaj samego siebie.
Nostrum est iudicare secundum allegata et probata. - Powinniśmy sądzić zgodnie z przedłożonymi i pewnymi [dowodami].
Nothing venture, nothing gain – Nie ma zysku bez ryzyka
Notoria non egent probatione. - (Fakty) powszechnie znane nie wymagają dowodu.
Nuda jest siostra rozpaczy.
Nuda veritas – naga prawda. (Horacy)
Nulla aetas ad discendum sera. – dosł. Żaden wiek (nie jest) do nauki zbyt późny.
Nulla dies sine linea – ani dnia bez linii – ani jednego dnia bez pracy. (Apelles)
Nulla dies sine linea. - Ani jednego dnia bez kreski (pracy); dzień bez pracy jest zmarnowany. (Apelles)
Nulla est medicina sine lingua Latina – Niczym jest medycyna bez języka łacińskiego
Nulla iniuria est, quae in volentem fiat. - Nie wyrządza się krzywdy chcącemu.
Nulla invidia sine amore – nie ma zazdrości bez miłości
Nulla pactione effici potest, ne Bolus praestetur. - Umową nie można wyłączyć odpowiedzialności za podstęp.
Nulla poena sine culpa. - Nie ma kary bez winy.
Nulla poena sine lege – nie ma kary bez przepisu prawa.
Nulla poena sine lege. - Nie ma kary bez podstawy prawnej.
Nulla regula sine exceptione – nie ma reguły bez wyjątku
Nulla regula sine exceptione. - Nie ma reguły bez wyjątku.
Nulla res carius constat quam quae precibus empta est. - Nie ma droższej rzeczy nad kupioną prośbami. (Seneca)
Nulla res tam necessaria est quam medicina – żadna rzecz nie jest tak niezbędna, jak medycyna
Nulla servitus turpior est quam voluntaria. - Nie ma niewoli haniebniejszej niźli dobrowolna. (Seneca)
Nulla sine Deo mens bona est – bez Boga żadna myśl nie jest dobra. (Seneka)
Nulla sine Deo mens bona est. - Bez Boga żadna myśl nie jest dobra. (Seneca)
Nulla sors longa est, dolor et voluptas invicem cedunt. - Nie ma nic stałego, cierpienie i przyjemność następują kolejno po sobie.
Nulla vis maior pietate vera est – Nie ma większej siły niż prawdziwa miłość
Nullum crimen sine culpa. - Nie ma przestępstwa bez winy.
Nullum crimen sine lege – nie ma przestępstwa bez prawa (przepisu) (co nie zostało zabronione, jest dozwolone)
Nullum crimen sine lege. - Nie ma przestępstwa bez podstawy prawnej.
Nullum est iam dictum quod non dictum sit prius. - Nic nie jest powiedziane, co nie byłoby powiedziane wcześniej. (Terentius)
Nullum est iam dictum, quod non sit dictum prius – nie ma takiej rzeczy powiedzianej, która nie zostałaby już powiedziana wcześniej (= wszystko już było) (Terencjusz, „Eunuch” 40)
Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit – nie było wielkiego geniuszu bez domieszki szaleństwa.
Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit. - Nie było wielkiego geniuszu bez domieszki szaleństwa. (Aristoteles)
Nullum malum est sine aliquo bono - Nie ma zła bez jakiegoś dobra. (Plinius)
Nullum saeculum magnis ingeniis clausum est. - żaden wiek nie jest zamknięty na wielkie talenty. (Seneca)
Nullum tributu sine lege. - Nie ma podatku bez ustawy.
Nullus agenti dies longus est. - Dla pracującego żaden dzień nie jest długi. (Seneca)
Nullus est liber tam malus ut non aliqua parte prosit. Nie ma książki tak złej, że z żadnej części nie ma pożytku. (Pliniusz Młodszy) -
Nullus idoneus testis in re sua intellegitur. - Nikt nie może być wiarygodnym świadkiem we własnej sprawie.
Nullus videtur dolo facere, qui suo iure utitur. - Uważa się, że nie działa podstępnie ten, kto korzysta ze swego prawa.
Num barbarorum Romulus rex fuit? - Czyżby Romulus był królem barbarzyńców? (Cicero)
Num custos fratris mei sum ego? – czyż jestem stróżem brata mego? Księga Rodzaju (Kain do Boga, po tym jak zabił Abla)
Numquam aliud natura, aliud sapientia dicit. - Nigdy natura nie mówi innej rzeczy, niż mądrość.
Nunc est bibendum – teraz pijmy. (Horacy)
Nunc est bibendum. - Teraz pijmy [nadeszła chwila radości]. (Horatius, Pieśni)
O jaką wielką sprawę można walczyć z powodzeniem pod hasłem: \'Jestem za kompromisem\' ? (Margaret Thatcher)
O jaką wielką sprawę można walczyć z powodzeniem pod hasłem: Jestem za kompromisem? Margaret Thatcher
O miłość należy walczyć - prawdą, dobrem i mądrością, pokojowymi metodami.
O quam misericors est Deus, pius et iustus – o jakże miłosierny, sprawiedliwy i łagodny jest Bóg!
O quam salubre, quam iucundum et suave est sedere in solitudine et tacere et loqui cum Deo – o jak zbawiennie, jak słodko i przyjemnie jest siedzieć w ciszy i milczeć i rozmawiać z Bogiem!
O tempora! O mores! – o czasy! O obyczaje! (Cyceron, In Catilinam I, 1)
O tempora, o mores! - Co za czasy, co za obyczaje! (w jakich to strasznych czasach żyjemy) (Cicero)
O, imitatores, servum pecus! - O, naśladowcy, trzodo niewolników!
O, imitatores, servum pecus! – o, naśladowcy, trzodo niewolników!
O, praeclarum custodem ovium, lupum! - O, najlepszy obrońco owiec, wilku! (Cicero)
O, sancta simplicitas! – o, święta naiwności! (Jan Hus)
O, spectaculum miserum et acerbum! – o, widowisko nędzne i przykre!
Obcowanie na co dzień z miłością, radością i szczęściem, daje zdrowie!
Obcowanie na co dzień z miłością, radością i szczęściem, daje zdrowie!
Obligatio est iuris vinculum. - Zobowiązanie tworzy węzeł prawny.
Obsequium amicos, veritas odium parit – schlebianie przysparza przyjaciół, prawda jest w nienawiści (dosł. „rodzi nienawiść”).
Oculi plus vident quam oculus – oczy widzą więcej niż oko
Oculum pro oculo, dentem pro dente – oko za oko, ząb za ząb.
Od naszego sposobu myślenia, naszych przekonań, wartości i zainteresowań zależy to jakich sobie wybieramy przyjaciół.
Oderint Dum Metuant – Niech nienawidzą byleby sie bali
Oderint, dum metuant – niech nienawidzą, byleby się bali.
Oderint, dum metuant. - Niech nienawidzą, byleby się bali. (przypisywane Kaliguli)
Odi et amo – nienawidzę i kocham. (Katullus)
Odi et amo – nienawidzę i kocham. (Katullus)
Odi et amo. - Nienawidzę i kocham. (Katullus)
Odi profanum vulgus et arceo – gardzę nieoświeconym tłumem i trzymam się od niego z dala (Horacy)
Odi profanum vulgus et arceo. - Nienawidzę ciemnego tłumu i trzymam się odeń z daleka. (Horatius)
odrobina szaleństwa Cię nie zabije!
odwaga rośnie w miarę, jak zwiększa się pole działania
Odważnym szczęście sprzyja. - autor nieznany
Ogromnie łatwo jest być twardym w dzień, ale w nocy to już inna sprawa
Ojcowie zdolnych dzieci są gorącymi zwolennikami teorii dziedziczenia
Okazuj ludziom szczere zainteresowanie.
Okazując ludziom dobro i miłość, uczysz ludzi dobra i miłości i nie trzeba im nawet czasami o tym mówić, ale być dla nich dobrym przykładem do naśladowania. - Krystyna Jarczewska - moja Mama - perłowy elitarny konsultant MORINDA
Okazywanie miłości uzdrawia nas samych i relacje z innymi.
Omne animal triste post coitum – każde stworzenie jest smutne po obcowaniu. (Arystoteles)
Omne ignotium pro magnifico. - Wszystko, co nieznane, [uchodzi] za wielkie (nie taki diabeł straszny, jakim go malują). (Tacitus)
Omne ignotum pro magnifico – wszystko, co nieznane, wydaje się wspaniałe. (Tacyt)
Omne nimium nocet. - Każdy nadmiar szkodzi.
Omne trinum perfectum – wszystko co potrójne (jest) doskonałe
Omnes aequo animo parent ubi digni imperant. - Wszyscy są posłuszni, gdzie kompetentni rządzą. (Publilius Syrus)
Omnes homines sibi sanitatem cupiunt, saepe autem omnia, quae valetudini contraria sunt, faciunt – wszyscy życzą sobie zdrowia, ale często robią to, co zdrowiu szkodzi
Omnes qui acceperint gladium, gladio peribunt – wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza zginą. (Jezus Chrystus)
Omnes una manet nox. - Wszystkich czeka jedna noc. (Horatius)
Omnia mea mecum porto – wszystko co moje noszę ze sobą (Bias z Prieny)
Omnia mea mecum porto. - Cały swój majątek niosę ze sobą [gdyż całym moim majątkiem jest mądrość]. (Bias z Prieny)
Omnia mors aequat. - Śmierć wszystko zrównuje.
Omnia mutantur nos et mutamur in illis. - Wszystko się zmienia, i my razem ze wszystkim.
Omnia mutantur, nil interit. - Nic nie ginie, wszystko się zmienia.
Omnia orta occidunt et aucta sensecunt – wszystko, co powstało, ginie, a co wzrosło, starzeje się. (Salustiusz)
Omnia orta occidunt et aucta sensecunt. - Wszystko, co powstało, ginie, a to, co wyrosło, starzeje się. (Salustius)
Omnia possibilia sunt apud Deum – u Boga wszystko jest możliwe. (Jezus Chrystus)
Omnia subiecta sunt naturae – wszystko podlega naturze. (Demokryt i Epikur)
Omnia subiecta sunt naturae. - Wszystko podlega naturze. (Demokryt i Epikur)
Omnia vincit amor (et nos cedamus amori) – miłość wszystko zwycięża (więc i my się jej poddajmy) (Wergiliusz, Eklogi, 10.69)
Omnis arbor bona fructus bonos facit. - Dobre drzewo wydaje dobre owoce.
Omnis ars naturae imitatio est – wszelka sztuka jest naśladowaniem natury. (Seneka)
Omnis ars naturae imitatio est. - Wszelka sztuka jest naśladowaniem natury. (Seneca, Listy moralne)
Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset. - Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, ponieważ rzadko się zdarza, by nie można byto jej podważyć.
Omnis homo mendax – każdy człowiek jest kłamcą. (Księga Psalmów)
Omnis qui se exaltat, humiliabitur – każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony. (Św. Łukasz)
Omnis qui se exaltat, humiliabitur – każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony. (Św. Łukasz)
Omnium artium medicina nobilissima est – ze wszystkich nauk medycyna jest najszlachetniejsza
Omnium rerum principia parva sunt. - Wszystkie rzeczy mają mały początek. (Cicero)
On revient toujours a ses premieres amours – Stara milość nie rdzewieje
Only God can judge me – Tylko Bóg może mnie osądzać
Onus est honos qui sustinet rem publicam. - Obowiązek jest zaszczytem utrzymującym Rzeczpospolitą.
Opera pro pecunia. - Jaka płaca, taka praca.
Opiekować się i wspierać słabszych od siebie to znaczy mieć miłosierdzie w sobie nad nimi.
Opis: motto widniejące na kilku wersjach pieczęci i herbów Łodzi.
Oprócz tego co jest możliwe jest jeszcze to co jest konieczne.
Optima est legum interpres consuetudo. - Zwyczaj jest najlepszą wykładnią prawa.
Optimum medicamentum quies est – najlepszym lekarstwem jest spokój
Optimus magister bonus liber. - Dobra książka (jest) najlepszym nauczycielem.
Opus vitae – dzieło życia
Ora et labora – módl się i pracuj
Ora et labora. - Módl się i pracuj. (dewiza św. Benedykta z Nursji)
Ora pro nobis – módl się za nami
Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano. - Trzeba się modlić, aby w zdrowym ciele był zdrowy umysł. (Juwenalis)
Osiągnięcie celu to sukces, a podróż do wymarzonego celu to szczęście. - sentencja zapożyczona
Osoby samolubne są niezdolne kochać innych, ale tak naprawdę - nie kochają także siebie. - sentencja zapożyczona
Otium pulvinar satanae – nieróbstwo jest łożem szatana
Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura – życie bez zajęć naukowych i literackich jest śmiercią i grobem żywego człowieka. (Seneka)
Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura. - Życie bez nauki i literatury jest śmiercią i grobem żywego człowieka. (Seneca, Listy moralne)
Oto jest miłość, dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się że czekali na siebie całe życie. - sentencja zapożyczona
Otrzymałeś ręce, żeby dawać, serce, które ma kochać i dwoje ramion, mających objąć drugiego człowieka braterskim uściskiem. - sentencja zapożyczona
Otwarte serce jest zaproszeniem do przyjaźni. - sentencja zapożyczona
Owoc zakazany smakuje najlepiej
Owoce dojrzewają dzięki słońcu, ludzie dzięki miłości.
Owoce dojrzewają w słońcu, ludzie zaś w świetle miłości. -
Owszem, można sobie wybierać drogę, ale nie ludzi, których się spotyka
Pacta sunt servanda – należy dotrzymywać układów.
Pacta sunt servanda. - Należy dotrzymywać układów (zawarte układy zobowiązują).
Pacta sunt servanda. - Umów należy dotrzymywać.
Panem et circenses – chleba i igrzysk.
Panować nad sobą - to najwyższa władza
Parcere subiectis et debellare superbos – oszczędzać zwyciężonych, a dumnych poskramiać. (Wergiliusz)
Parcere subiectis et debellare superbos. - Oszczędzać zwyciężonych, a dumnych poskramiać. (Vergilius, Eneida)
Partnerstwo i miłość polega na tym, aby będąc kimś innym być z sobą. Akceptowanie kogoś gdy jest sobą.
Parva domus, parva cura. - Mały dom, mała troska.
Parva leves capiunt animas. - Małe (rzeczy) zajmują lekkie umysły; głupcy zajmują się drobiazgami.
Pater noster – Ojcze nasz
Patere quam ipse facisti legem. - Poddaj się prawu które ustanowiłeś.
Patria est communis omnium parens. - Ojczyzna jest naszą wspólną rodzicielką. (Cicero)
Pauci veniunt ad senectutem. - Niewielu dożywa starości. (Cicero)
Pax melior est quam iustissimum bellum – pokój jest lepszy od najsłuszniejszej wojny
Pecunia non olet – pieniądz nie śmierdzi (Cesarz Wespazjan wg Swetoniusza Ves. 23, 3)
Pecunia non olet. - Pieniądz nie śmierdzi (żadna praca nie hańbi, każdy zysk jest dobry). (Cesarz Wespazjan)
Pedibus in sententiam ire – głosować nogami (w senacie rzymskim).
Per angusta in augusta. - Przez trudy do wielkich rzeczy.
Per ardua ad astra – Przez cierpienie do gwiazd
Per aspera ad astra – Przez ciernie do gwiazd
Per aspera ad astra – przez trudy do gwiazd – przez ciernie do gwiazd. (Seneka)
Per aspera ad astra. - Przez ciernie do gwiazd. (Seneca)
Per fas et nefas – prawem i bezprawiem (nie przebierając w środkach)
Per pedes apostolorum – na wzór apostołów; pieszo.
Per scientiam ad salutem aegroti – przez wiedzę do zdrowia chorego
Pereant qui ante nos nostra dixerunt – niech przepadną ci, którzy nasze słowa (mądre myśli) wypowiedzieli przed nami
Pereant qui ante nos nostra dixerunt. - Niech przepadną ci, którzy nasze słowa wypowiedzieli przed nami.
Pereat mundus, fiat iustitia – niech zginie świat, byle było sprawiedliwie.
Pereat mundus, fiat iustitia. - Niech zginie świat, byle było sprawiedliwie.
Perfer et obdua; dolor hic tibi proderit olim. - Bądź cierpliwy i nieugięty; kiedyś ten ból ci się przyda. (Ovidius)
Periculum in mora – niebezpieczeństwo w zwłoce
Perpetuo vincit qui utitur clementia. - Zawsze zwycięża kto używa łaskawości. (Publilius Syrus)
Perspicua vera non sunt probanda. - (Fakty) oczywiste nie wymagają dowodu.
Pessimus inimicorum genus, laudantes. - Najgorszy rodzaj wrogów, pochlebcy. (Tacitus)
Philosophum non facit barba. - Broda nie czyni filozofa.
Pielęgnuj i dbaj o przyjaźń, aby kwitła zdrowo jak najpiękniejszy kwiat.
Piscem natare doces – rybę uczysz pływać
Piscem natare doces. - Rybę uczysz pływać.
Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem. - We wszystkich sprawach powinna mieć pierwszeństwo zasada sprawiedliwości i słuszności nad zasadą ścisłego prawa.
Pleni sunt exemplorum libri. - Pełne są księgi przykładów.
Plenus venter non student libenter. - Pełny brzuch niechętnie studiuje.
Plenus venter non studet libenter – pełny brzuch uczy się niechętnie
Pluralis locutio duorum numero est contenta. - W wyrażeniu "mnogi" mieści się również liczba "dwa".
Pluralitas non est ponenda sine neccesitate. - Nie należy mnożyć bytów ponad potrzebę.
Plures crapula quam gladius perdidit – pijaństwo gubi gorzej od miecza
Plurimos annos! – Sto lat! (dosł. Wielu lat!)
Plus dat, qui in tempore dat - Więcej daje, kto daje w porę.
Plus dat, qui in tempore dat – dwa razy daje, kto prędko daje.
Plus ratio quam vis – rozum wyższy niż siła; niech przewodzi nie siła, lecz słuszność
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Poena constituitur in emendationem hominum. - Kara ustanowiona jest w celu poprawienia ludzi.
Poenalia sunt restringenda. - W sprawach karnych należy stosować wykładnię ścieśniającą.
Poeta fit, non nascitur. - Poetą się staje, nie rodzi.
Poeta nascitur, non fit. - Poetą się rodzi, nie staje.
Poetae nascuntur, oratores fiunt – poetami się rodzą, mówcami zostają.
Poetae nascuntur, oratores fiunt. - Poetami ludzie się rodzą, mówcami się stają (aby zostać mówcą, potrzeba pracy).
Pogawędka o "pogodzie" jest dobrym sposobem "przełamania pierwszych lodów" w nawiązywaniu kontaktu i relacji z drugim człowiekiem.
Pokaż ludziom, że masz z nimi coś wspólnego, coś was łączy, wzbudzi to więź miedzy wami i pozytywne odczucia.
Pokochaj Siebie, a gdy pokochasz Siebie będziesz automatycznie kochał innych - to zdrowy szacunek dla siebie i innych.
Pokojem myśli i powagą ciała dzieją się wielkie czyny
Pomnik Hipolita Cegielskiego w PoznaniuLabor omnia vincit – praca wszystko zwycięża (wariacja Wergiliuszowego Omnia vincit amor…)
Post cenam non stare sed mille passus meare – Po obiedzie nie stój, lecz przejdź tysiąc kroków
Post equitem sedet atra cura. - Za plecami jeźdźca siedzi czarna troska (życie w pogoni za zyskiem jest pełne zmartwień). (Horatius, Pieśni)
Post hoc non est propter hoc – potem nie znaczy dlatego
Post mortem est nulla voluptas – po śmierci nie czas na przyjemności
Postanowienie nie robienia żadnych postanowień już samo w sobie jest postanowieniem.
Potest ex casa vir magnus exire. - I z (ubogiej) chaty może wyjść wielki mąż. (Seneca)
Potestas delegata non est delegari (non delegatur). - Uprawnienie przekazane nie powinno być przekazywane.
Potius Mori Quam Fodeari – Prędzej śmierć niż poniżenie
Potius mori quam foedari – Prędzej śmierć niż pohańbienie
Potius sero quam numquam – lepiej późno niż wcale. (Liwiusz)
Potius sero quam numquam. - Lepiej późno niż wcale. (Liwiusz)
Potrzeba dużo zrozumienia i miłości w życiu do siebie i innych ludzi, żeby nadać sprawom życiowym odpowiedni bieg i osiągnąć sukces.
Powiedz mi jaka jest Twoja miłość, a powiem Ci kim Jesteś.
Powietrze, światło, odpoczynek uzdrawiają, lecz największe ukojenie płynie z kochającego serca. - Theodor Fontane
Powrót do korzeni jest powrotem do przeznaczenia.
Powód, dla którego musisz kochać Siebie, jest taki, że nie sposób czuć się dobrze, nie kochając jednocześnie Siebie. Kiedy się czujesz źle ze sobą, blokujesz całą miłość i wszystko co dobre, co Wszechświat ma dla Ciebie. Kiedy Ty sam stanowisz źródło negatywnych uczuć, to znajdujesz się na częstotliwości przyciągającej więcej ludzi, sytuacji i okoliczności, które będą tylko podsycały w Tobie te uczucia. Sekret - Rhonda Byrne
Poznaj siebie i żyj w zgodzie ze sobą!
Poznać to natknąć się na jakąś tajemnicę.
Pozwól mi nacieszyć się twoją obecnością, gdyż jesteś dla mnie największym skarbem. Jesteś moim przyjacielem. - sentencja zapożyczona
Pośpiech jest niezbędny tylko przy łapaniu pcheł, jedzeniu ze wspólnej miski i rozstroju żołądka
Poświęcenie i ofiarność jest elementem miłości.
Pożądanie i pragnienia powodują tylko nieszczęśliwe odczucia niedoboru i braku, niespełnienia, niezrealizowania i frustracji, gniewu a nawet agresji!
Practice makes perfect – Praktyka czyni mistrza
Praemonitus, praemunitus – ostrzeżony – uzbrojony
Praesente medico nihil nocet – w obecności lekarza nic nie szkodzi
Praevenire melius est quam praeveniri – lepiej jest wyprzedzać niż być wyprzedzanym
Prawda jest przykrym, gorzkim lekarstwem. Kto nie łyka dobrowolnie, temu grozi przymusowe karmienie.
Prawda oświeca rozum, a miłość ogrzewa serce.
Prawda oświeca rozum, a miłość ogrzewa serce. - Przysłowie rosyjskie
Prawda w odróżnieniu od kłamstwa nie musi być prawdopodobna.
Prawdziwa elegancja polega na ubieraniu się jak wszyscy, ale w sposób niepowtarzalny.
Prawdziwa miłość bywa częstokroć lekarstwem na niewiarę. - sentencja zapożyczona
Prawdziwa miłość jest bezinteresowna i nie oczekuje, że za wyświadczone dobro dostanie coś w zamian.
Prawdziwa miłość jest jak duch, o którym wszyscy mówią, ale niewielu go widziało. - sentencja zapożyczona
Prawdziwa miłość jest okazywana i wyrażana tym, którzy na nią nie zasługują, poprzez czyny z nie przymuszonej woli, poznawana po rodzaju życia jakie się prowadzi i owocu jaki ono przynosi. - na podst. kazania pastora ewangelickiego
Prawdziwa miłość jest podróżą, z której jeszcze nikt nigdy nie wrócił. - sentencja zapożyczona
Prawdziwa miłość jest twórcza. Szuka okazji i unikalnych sposobów by powiedzieć do obiektu swoich uczuć - "Kocham Cię" - autor nieznany
Prawdziwa miłość jest twórcza. Szuka okazji i unikalnych sposobów by powiedzieć do obiektu swoich uczuć - "Kocham Cię" - autor nieznany
Prawdziwa miłość nie liczy się z kosztami! - autor nieznany
Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostaje. - autor: Antoine de Saint - Exupéry
Prawdziwa miłość roztapia, a nie umacnia ego. - Neale D. Walsh
Prawdziwa przyjaźń przychodzi wówczas, gdy cisza między dwojgiem ludzi nie jest męcząca. - sentencja zapożyczona
Prawdziwa przyjaźń przychodzi wówczas, gdy cisza między dwojgiem ludzi nie jest męcząca. - sentencja zapożyczona
Prawdziwa przyjaźń to harmonia, tego co ludzkie z tym co Boskie. - sentencja zapożyczona
Prawdziwe szczęście człowieka nie pochodzi z zewnątrz człowieka - ze świata zewnętrznego, który go otacza, materialnego czy od innych ludzi, ale z wnętrza człowieka czyli z jego serca. W nim jest prawdziwa przyczyna szczęścia lub nieszczęścia...
Prawdziwego przyjaciela można poznać po tym, że kiedy ty zachowujesz się głupio, on nie będzie uważał, że leży to w twojej naturze. - sentencja zapożyczona
Prawdziwie kochasz tylko wtedy, gdy nie wiesz dlaczego... - sentencja zapożyczona
Prawdziwie kochasz tylko wtedy, gdy nie wiesz za co. - sentencja zapożyczona
Prawdziwie kochasz wtedy, kiedy nie wiesz dlaczego. sentencja zapożyczona
Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto przychodzi, gdy cały świat odchodzi. - sentencja zapożyczona
Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto przychodzi, gdy cały świat odchodzi. - sentencja zapożyczona
Prawdziwym błędem jest błąd popełnić i nie naprawić go.
Prawdziwą miłość poznaje się po owocach, a nie po pozorach. - Pastor Ewangelicki
Prawdziwą wartość ma jedynie szacunek wroga
Prima pars est aequitatis aequalitas. - Równość to najpierwsza odmiana sprawiedliwości. (Seneca, Listy moralne)
Primum non nocere – po pierwsze – nie szkodzić (Hipokrates)
Primum non nocere. - Po pierwsze nie szkodzić (zasada lekarska). (Hipokrates)
Primum vivere, deinde philosophari – najpierw móc żyć, potem filozofować.
Primum vivere, deinde philosophari. - Najpierw życie, potem filozofia.
Primus in orbe deos fecit timor – bogów na świecie najpierw stworzył strach (Petroniusz)
Primus in orbe deos fecit timor. - Bogów na świecie najpierw stworzył strach.
Primus inter pares – pierwszy wśród równych.
Princeps maior singularis, minor universalis. - Władca jest ponad innymi, ale podporządkowany ogółowi.
Principes hominum, filii hominum, non est salus in illis – darmo szukać zbawienia u pierwszych wśród ludzi, u synów ludzi (Adam Mickiewicz, na podstawie Księgi Psalmów 145,3: nolite confidere in principibus, in filiis hominum, quibus non est salus)
Principiis obsta – zło niszcz w zarodku. (Owidiusz)
Principiis obsta. - Przeszkadzaj początkom (zwalczaj zło w zarodku). (Ovidius)
Prior tempore potior iure. - Pierwszy w czasie, lepszy w prawie.
Prior tempore, potior iure – pierwszeństwo w czasie daje lepsze prawa.
Prior tempore, potior iure. - Pierwszeństwo w czasie daje lepsze prawa; kto pierwszy ten lepszy.
Privatorum conventio iuri publico non derogat. - Umowa osób prywatnych nie może uchylić prawa publicznego.
Pro arte et studio – w obronie sztuki i nauki
Pro captu lectoris habent sua fata libelli – los książek zależy od pojętności czytelników. (Terencjanus Maurus)
Pro captu lectoris habent sua fata libelli. - Los książek zależy od pojętności czytelników. (Terentius Maurus)
Pro publico bono – dla dobra ogółu.
Pro rege saepe, pro patria semper – dla króla – często, dla ojczyzny – zawsze.
Probatio incubit ei, qui dicit. - Ciężar dowodu spoczywa na twierdzącym.
Probatio vincit praesumptionem. - Dowód obala domniemanie.
Probitas laudatur et alget – uczciwość zbiera pochwały i umiera z zimna. (Juwenalis)
Probitas laudatur et alget. - Uczciwość zbiera pochwały i umiera z zimna. (Juwenalis)
Prohibenda est ira in puniendo. - Przy wymierzaniu kary należy powściągnąć gniew.
Proprium ingenii humani est odisse, quem laeseris – właściwe jest naturze ludzkiej nienawidzić tego, kogo się obraziło. (Tacyt)
Proprium ingenii humani est odisse, quem laeseris. - W naturze ludzkiej leży nienawidzić tych, których się skrzywdziło. (Tacitus)
Prostota w życiu prowadzi do prawdziwego szczęścia.
Prośba jest najskuteczniejsza, jeśli połączona jest z propozycją
Przebaczenie jest drogą do miłości, jedności i pokoju.
Przebaczenie jest drogą do miłości, jedności i pokoju.
Przebaczenie jest drogą do uzdrowienia nas samych i relacji międzyludzkich.
Przebaczenie jest mocą miłości, nie zaś słabością. - Jan Paweł II
Przeglądaj swoje serce, żeby nie było w nim goryczy. - Pastor Ewangelicki
Przegrać to nie znaczy nie mieć racji
Przekazywanie innym miłości i wszelkiego innego dobra czyni z nas ludzi bogatych.
Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności
Przeszłość i teraźniejszość są naszymi środkami. Tylko przyszłość jest celem.
Przez cierpienie trzeba przejść, aby poznać szczęście.
Przez miłość możemy sprawić, aby niewidzialny Bóg stał się widzialny dla ludzi. - Pastor Ewangelicki
Przy pierwszym kontakcie i pierwszym wrażeniu ustala się emocjonalny poziom relacji.
Przyjaciel pomaga, doradza, wspiera i interesuje się nami, jest oazą spokoju lub wulkanem radości, bawi się z nami i uczy, jest z nam na dobre i na złe, w trudach i cierpieniu.
Przyjaciel powie Ci prawdę, a nie to co Ci się podoba, co byś chciał usłyszeć!
Przyjaźń jak nieśmiertelnik - to blady kwiatek, ale nie więdnący nigdy. - sentencja zapożyczona
Przyjaźń jest rodzajem miłości, a miłość powinna opierać się na przyjaźni. - Nicolle Winner
Przyjaźń należy do natury ducha, a nie posiadania. - sentencja zapożyczona
Przyjaźń podwaja radość, a o połowę zmniejsza przykrości. - sentencja zapożyczona
Przyjaźń podwaja radość, a o połowę zmniejsza przykrości. - sentencja zapożyczona
Przyjaźń potrzebna jest do zdrowia i równowagi duchowo-emocjonalnej!
Przyjaźń to najpiękniejsza rzecz, jaką człowiek może zaproponować drugiemu człowiekowi. Bezinteresownie. - sentencja zapożyczona
Przypadek jest najlepszym detektywem.
Pueri pueri, pueri puerilia tractant. - Dzieci to dzieci, dzieci zachowują się dziecinnie.
Pulvis es et in pulverem reverteris – prochem jesteś i w proch się obrócisz. (Księga Rodzaju)
Pulvis et umbra sumus – prochem i cieniem jesteśmy Horacy
Pulvis et umbra sumus. - Jesteśmy prochem i cieniem (zachęta do korzystania z chwili). (Horatius, Pieśni)
Punitis ingeniis gliscit auctoritas. - Autorytet gnębionych geniuszów rośnie. (Tacitus, Roczniki)
Pytania na "przełamanie pierwszych lodów" w relacjach z drugim człowiekiem: jak się masz? skąd jesteś? jak Ci leci w życiu? czym się zajmujesz w życiu? jak spędzasz wolny czas? jakie masz hobby, pasje, marzenia? dawno się nie widzieliśmy i nie rozmawialiśmy, co u Ciebie? jak się miewasz? jak się czujesz? czy jesteś zdrowy? czy jesteś szczęśliwy?
Quae nocent, docent – to, co szkodzi, uczy.
Quae nocent, docent. - To, co szkodzi, uczy.
Quae vetera nunc sunt, fuerunt olim nova – to co teraz jest stare, kiedyś było nowe (Kwintylian)
Quae volumus, ea credimus libenter, at quae sentimus ipsi, reliquos sentire speramus – wierzymy chętnie w to, czego pragniemy, i spodziewamy się, że nasze uczucia podzielają inni (Juliusz Cezar)
Quae volumus, ea credimus libenter, at quae sentimus ipsi, reliquos sentire speramus. - Wierzymy chętnie w to, czego pragniemy, i spodziewamy się, że nasze uczucia podzielają inni. (Caesar)
Qualis artifex pereo! – jakiż artysta ginie we mnie. (Neron)
Qualis artifex pereo. - Jakiż artysta ginie we mnie. (Neron)
Qualis pater, talis filius – jaki ojciec, taki syn.
Qualis pater, talis filius. - Jaki ojciec, taki syn.
Qualis rex, talis grex – (dosłownie: jaki król, taka trzoda) jaki pan, taki kram.
Qualis rex, talis grex. - Jaki król, taka trzoda; jaki pan, taki kram.
Qualis vir, talis oratio – jaki mąż, taka mowa.
Quam bene vivas refert, non quam diu. - Ważne jak dobrze żyjesz, nie jak długo. (Seneca)
Quandoque bonus dormitat Homerus. - Niekiedy i nasz zacny Homer drzemie. (Horatius)
Quandoque bonus dormitat Homerus. - Niekiedy i wspaniały Homer się zdrzemnie (nawet najlepszemu poecie zdarzają się błędy). (Horatius, Ars poetica)
Quem di diligunt, adolescens moritur. - Wybrańcy bogów umierają młodo. (Plautus, Siostry)
Quem di diligunt, adolescens moritur. – Wybrańcy bogów umierają młodo. (Plaut za Menandrem)
Quem di diligunt, adolescens moritur. – Wybrańcy bogów umierają młodo. (Plaut za Menandrem)
Quem Iuppiter vult perdere, dementat prius – kogo Jowisz chce zgubić, temu najpierw rozum odbiera. (Eurypides)
Qui asinum non potest, stratum caedit – kto nie może bić osła, bije worek. (Petroniusz)
Qui asinum non potest, stratum caedit. - Kto nie może bić osła, bije worek (kto nie może stawić czoła silniejszemu, wyładowuej się na słabszym). (Petronius, Satyrykon)
Qui bibit, dormit; qui dormit, non peccat; qui non peccat, sanctus est (ergo: qui bibit – sanctus est) – kto pije – ten śpi, kto śpi – nie grzeszy, kto nie grzeszy – jest święty, a więc: kto pije, jest święty.
Qui cesse d’etre ami ne l’a jamais été – Kto przestaje być przyjacielem, nigdy nim nie był
Qui curat, non curatur. - Kto (sam) podlega pieczy, nie może sprawować opieki (nad inną osobą).
Qui dedit beneficium taceat; narret qui accepit. - Niech ten kto uczynił dobro milczy; niech opowiada ten kto je otrzymał. (Seneca)
Qui desiderat pacem, praeparet bellum chcesz pokoju, szykuj się do wojny.
Qui desiderat pacem, praeparet bellum. - Niech ten kto pragnie pokoju szykuje się na wojnę. (Vegetius)
Qui gladio ferit, gladio perit – kto mieczem wojuje od miecza ginie.
Qui ignorabat, ignorabitur. - Kto był ignorantem, będzie zignorowany.
Qui iure suo utitur, neminem laedit. - Nikogo nie krzywdzi ten, kto korzysta ze swego prawa.
Qui mandat ipse fecisse videtur. - Kto udziela pełnomocnictwa uważany jest za działającego osobiście.
Qui munus publice mandatum accepta pecunia ruperunt, crimine repetundarum postulantur. - Dopuszcza się zdzierstwa ten, kto sprawując funkcję publiczną, przyjmuje pieniądze od zainteresowanych.
Qui nimium probat, nihil probat. - Kto dowodzi zbyt wiele, niczego nie dowodzi.
Qui non est adversum vos, pro vobis est – kto nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. (Jezus Chrystus)
Qui non est hodie cras minus aptus erit. - Kto nie jest gotów dziś, będzie tym mniej jutro. (Ovidius)
Qui non est mecum, contra me est – kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie (Jezus Chrystus)
Qui non laborat, non manducet – kto nie chce pracować, niech nie je. (Św. Paweł)
Qui non proficit, deficit. - Kto nie czyni postępów, cofa się.
Qui omnes insidias timet in nullas incidit. - Kto się obawia każdej zasadzki, w żadną nie wpada. (Publilius Syrus)
Qui peccet ebrius, laut sobrius. - Kto grzeszy będąc pijany, niech płaci trzeźwy.
Qui rogat, non errat – kto pyta nie błądzi.
Qui scribit, bis legit – kto pisze, ten podwójnie czyta.
Qui scribit, bis legit. - Kto pisze, dwa razy czyta.
Qui tacet, consentire videtur – kto milczy, ten się zgadza.
Qui tacet, consentire videtur. - Kto milczy, ten zdaje się zgadzać.
Qui tacet, consentire videtur. - Kto milczy, zdaje się zezwalać.
Qui vult dare parva non debet magna rogare. - Kto chce dać mało, nie powinien prosić o wiele.
Quia natura mutari non potest idcirco verae amicitiae sempiternae sunt. - Ponieważ natura jest niezmienna, prawdziwe przyjaźnie są wieczne. (Horatius)
Quia nominor leo – bo się nazywam lew. (Ezop)
Quia nominor leo – bo się nazywam lew. (Ezop)
Quicquid agis, prudenter agas et respice finem – cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i wypatruj końca (= miej na uwadze efekt).
Quicquid discis, tibi discis – czegokolwiek się uczysz, uczysz się dla siebie.
Quicquid Latine dictum sit, altum videtur – cokolwiek powiesz po łacinie brzmi mądrze.
Quid est enim civitas nisi iuris societas civium. - Czym jest bowiem państwo, jeśli nie opartym na prawie związkiem obywateli.
Quid leges sine moribus vanae proficiunt? - Cóż warte są prawa bez prawych obyczajów? (Horatius, "Camina")
Quid sit futurum cras, fuge quaerere. - Nie pytaj o to, co przyniesie jutro (Horatius, "Camina")
Quid Te Non Necaverit, Certe Confirmabit – Co cię nie zabije, z pewnością cię wzmocni
Quid vesper ferat, incertum est – Nie wiadomo, co przyniesie wieczór.
Quidquid agis, prudenter agas et respice finem. - Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca.
Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi. - Jakiekolwiek szaleństwo popełniają królowie, płacą za nie Achajowie (poddani). (Horatius, Listy)
Quidquid discis, tibi discis. - Czegokolwiek się uczysz, dla siebie się uczysz.
Quis custodiet ipsos custodes? - Któż pilnował będzie samych strażników? (Luvenalis)
Quis fallere possit amantem? - Któż zdoła oszukać tego, kto kocha?
Quis fallere possit amantem? – któż zdoła oszukać tego, kto kocha? (Wergiliusz, Eneida, IV, 296)
Quisque praesumitur bonus, donec probetur contrarium. - Domniemywa się, że każdy działa w dobrej wierze, dopóki nie udowodni się czegoś przeciwnego.
Quo semel est imbuta recens, servabit odorem testa diu. - Czym nasiąknie świeży dzban, tym długo pachnie (czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci). (Horatius, Listy)
Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? - jak długo jeszcze bedziesz nadużywać, Katylino, naszej cierpliwości? (początkowe słowa pierwszej mowy Cicero "Przeciw Katylinie")
Quo vadis Domine – dokąd zmierzasz Panie? (św. Piotr Apostoł)
Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere. - To, co od początku jest wadliwe, nie może być uzdrowione z upływem czasu.
Quod ad alio oderis fieri tibi, vide ne tu aliquando alteri facias. - Czegobyś nie chciał, aby ci kto inny czynił, patrz, abyś kiedy i ty drugiemu nie uczynił (nie czyń drugiemu, co tobie niemiło).
Quod ad ius naturale attinet, omnes homines aequales sunt. - Zgodnie z prawem natury wszyscy ludzie są równi.
Quod differtur, non aufertur. - Co się odwlecze, to nie uciecze.
Quod erat demonstrandum – co było do udowodnienia – skrót c.b.d.o. („co było do okazania”).
Quod felix, faustum fortunatumque sit – Oby to było szczęśliwe, sprzyjające i pomyślne
Quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere. - To, co od początku jest wadliwe, nie może być uzdrowione przez [sam] upływ czasu.
Quod licet Iovi, non licet bovi – Co przystoi Jowiszowi, nie przystoi wołu (polskie: co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie)
Quod licet Jovi, non licet bovi. - Co wolno Jowiszowi, tego nie wolno wołowi
Quod Me Non Necaverit, Certe Confirmabi – Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni
Quod me nutrit me destruit – to co mnie żywi zabija mnie
Quod medicina aliis, aliis est acre venenum – co dla jednych jest lekarstwem, dla innych jest straszną trucizną
Quod nocet, docet. - To, co szkodzi, uczy.
Quod non est in actis, non est in mundo. - Czego nie ma w aktach, nie ma na świecie (jest bez znaczenia dla sędziego).
Quod omnes similiter tangit, ab omnibus comprobetur. - Co wszystkich jednakowo dotyczy, winno być przez wszystkich zatwierdzone.
Quod quisque didicit, docet. - Każdy uczy tego, czego się nauczył.
Quod scimus, gutta est, ignoramus mare. - To co wiemy, jest kroplą, nie znamy morza.
Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris. - Nie czyń drugiemu, czego nie chcesz, aby on tobie uczynił (nie czyń drugiemu, co tobie niemiło).
Quod verum est, meum est – co jest prawdziwe, jest też moje. (Seneka)
Quod verum est, meum est. - To, co jest prawdziwe, należy do mnie. (Seneca)
Quos Deus vult perdere, prius dementat. - Kogo Bóg chce zgubić, temu rozum odbiera. (Eurypides)
Quot capita, tot sensus. - Ile głów, tyle opinii.
Quot capita, tot sententiae – ile głów, tyle zdań (polskie: „co głowa to koncepcja”)
Quot homines, tot sententiae – ilu ludzi, tyle zdań.
Quot homines, tot sententiae. - Ilu ludzi, tyle zdań.
Quousque tandem (abutere Catillina, patientia nostra) ? – jak długo jeszcze (nadużywać będziesz, Katylino, naszej cierpliwości)? (Cyceron)
Radość i szczęście są wyborem.
Radość przeżywa się tylko wtedy, gdy sprawią się ją innym. - sentencja zapożyczona. - sentencja zapożyczona
Radość, szczęście i pokój zależą od osobistej relacji z Bogiem, a nie od okoliczności.
Rara Avis – biały kruk
Rara avis – rzadki ptak. (Juwenalis)
Ratio (legis) est anima legis. - Uzasadnienie (podstawa, sens) (ustawy) jest duszą ustawy.
Ratio et consilium propriae ducis artes. - Rozum i rozwaga (są) właściwymi umiejętnościami przywódcy.
Rationale animal est homo – człowiek jest istotą rozumną. (Seneka)
Rationale animal est homo. - Człowiek jest istotą rozumną. (Seneca, Listy moralne)
Redde Caesari quae sunt Ceasaris. - Oddaj Cezarowi co należy do Cezara.
Rediit ad plures – wrócił do większości (tj. umarł)
Reformatio in peius iudici appellato non licet. - Sędziemu apelacyjnemu nie wolno zmieniać (wyroku) na niekorzyść (odwołującego się).
Regnat non regitur qui nihil nisi quod vult facit. - Ten rządzi, a nie jest rządzony, kto nie czyni nic czego nie pragnie. (Publilius Syrus)
Relacja fileo czyli miłości przyjacielskiej między człowiekiem a Bogiem i człowiekiem a człowiekiem polega najpierw na przyjęciu tej miłości od Boga, a następnie na ofiarowaniu jej i przekazaniu Bogu i innym ludziom w sposób praktyczny w działaniu i czynie.
Relacja fileo czyli miłości przyjacielskiej między człowiekiem, a Bogiem i człowiekiem a człowiekiem polega najpierw na przyjęciu tej miłości od Boga, a następnie na ofiarowaniu jej i przekazaniu Bogu i innym ludziom w sposób praktyczny w działaniu i czynie.
Relacja życiodajna to relacja, w której przepływa przez nas to "coś"! - Pastor Ewangelicki
Relacja, bliskość, jedność i wieź dwojga ludzi jest efektem ubocznym innej relacji i więzi - relacji i więzi z Bogiem!
Relacja, bliskość, jedność i wieź dwojga ludzi jest efektem ubocznym innej relacji i więzi - relacji i więzi z Bogiem!
Relacje są prawdziwą miarą Ciebie, jako człowieka. Szczęście i nieszczęście w życiu w dużej mierze zależą od stosunków z bliźnimi. Prawidłowo funkcjonujący człowiek ma zdolność nawiązywania i utrzymywania długotrwałych przyjaźni oraz bliskich stosunków z ludźmi. - Brian Tracy
Relacje są prawdziwą miarą Ciebie, jako człowieka. Szczęście i nieszczęście w życiu w dużej mierze zależą od stosunków z bliźnimi. Prawidłowo funkcjonujący człowiek ma zdolność nawiązywania i utrzymywania długotrwałych przyjaźni oraz bliskich stosunków z ludźmi. - Brian Tracy
Relacje są ważniejsze niż osiągnięcia. To jest to co będzie nas cieszyło do końca życia.
Relacje z innymi - kapitał społeczny, to jest to co mamy najcenniejszego w życiu, co nam daje najwięcej szczęścia i radości, więcej niż dobra materialne i zadowolenie z własnych osiągnieć.
Relata refero – powtarzam (tylko to), co słyszałem
Rem tene, verba sequentur – rzecz trzymaj, słowa nadążą za nim (trzymaj się tematu, a słowa się znajdą) (Kato Starszy)
Rem tene, verba sequentur. - Trzymaj się tematu, a słowa przyjdą (same). (Katon Starszy)
Repetitio est mater studiorum – powtarzanie jest matką nauki (uczenia się)
Repetitio est mater studiorum. - Powtarzanie jest matką wiedzy.
Requiescat in pace (R.I.P.) – niech spoczywa w pokoju (napis na nagrobkach)
Res firma mitescere nescit. - Rzecz silna nie zna słabości; nie słabnie.
Res iudicata pro veritate accipitur. - Rozstrzygnięcie sądowe przyjmuje się za prawdziwe.
Res iudicata pro veritate habetur – sprawę osądzoną ostatecznie uważa się za rozstrzygniętą
Res nullius cedit primo occupanti. - Rzecz niczyja staje się własnością tego, który ja pierwszy zawłaszczył.
Res sacra miser – nieszczęśliwy jest rzeczą świętą. (Seneka)
Res sacra miser. - Nieszczęśnik jest rzeczą świętą. (Seneca)
Res severa est verum gaudium – prawdziwa radość jest rzeczą poważną. (Seneka)
Res severa est verum gaudium. - Prawdziwa radość jest rzeczą poważną. (Seneca)
Respice finem – patrz końca.
Respice finem. - Patrz końca.
Reus in exceptione actor est. - Pozwany w zakresie zarzutu procesowego staje się powodem.
Rex regnat, sed non gubernat – król panuje, ale nie rządzi
Rex regnat, sed non gubernat. - Król panuje, ale nie rządzi.
Ridens Moriar – Umrę śmiejąc się
Rident stolidi verba Latina. - Głupcy śmieją się ze słów łacińskich. (Ovidius)
Ridentem dicere verum – z uśmiechem mówić prawdę. (Horacy)
Risu inepto res ineptior nulla est – nie ma nic mniej stosownego od śmiechu nie w porę (Katullus, 39, 16)
Risu inepto res ineptior nulla est. - Nie ma nic głupszego nad głupi śmiech. (Catullus)
Risum teneatis, amici? – czyżbyście się mogli powstrzymać od śmiechu, przyjaciele? (Horacy)
Rixari de asini umbra – spierać się o cień osła; o rzecz błahą.
Roma locuta, causa finita – Rzym przemówił, sprawa skończona
Roma locuta, causa finita. - Rzym przemówił, sprawa skończona.
Romanus sedendo vincit – Rzymianin siedząc zwycięża.
Rosa pulchra est – Róża piękną jest.
rozczarowania trzeba palić
Rozmawiaj! Rozmawiaj! Rozmawiaj! Cisza i obojętność mogą ranić o wiele bardziej, aniżeli broń. - sentencja zapożyczona
Rozmawiając, doradzając przyjacielowi powiedz mu co naprawdę myślisz, a nie chciej mu tylko sprawić przyjemność. - sentencja zapożyczona
Rzeczy najprostsze wywołują często najwyższe emocje.
Rób tylko to co kochasz, bo tylko to możesz robić najlepiej. - autor nieznany
Równowaga w 3 sferach życia jakimi są zdrowie, relacje i finanse oznacza kontrolę i panowanie nad własnym życiem.
Sacra populi lingua est – język ludu jest rzeczą świętą. (Seneka Starszy)
Sacra populi lingua est. - Język ludu jest święty (święte jest to, co mówi lud). (Seneca Starszy)
Saepe creat molles aspera spina rosas. - Często osty kolec wydaje delikatne róże. (Ovidius)
Saepe est etiam sub palliolo sordido sapientia. – często jest tak, że pod płaszczem ubogim mądrość się skrywa.
Saepe morborum gravium exitus incerti sunt – jak się zakończy ciężka choroba jest często niepewne (mimo, że pacjent ciężko choruje, zawsze może wyzdrowieć)
Saepe ne utile quidem est scire quid futurum sit. - Często niekorzystnie jest znać to, co będzie w przyszłości. (Cicero)
Saepe stilum vertas. - Często odwracaj rylec (często wymazuj, co napisałeś
Salus aegroti suprema lex esto – zdrowie chorego najwyższym prawem
Salus populi suprema lex [esto]. - Dobro ludu [niech będzie] najwyższym prawem (dla konsulów). (Cicero, O prawach)
Salus populi suprema lex esto – dobro ludu najwyższym prawem. (Cyceron)
Salus populi suprema lex esto. - Dobro ludu niech będzie najwyższym prawem.
Salus rei publicae suprema lex esto – dobro państwa najwyższym prawem (Cyceron)
Salus rei publicae suprema lex esto. - Dobro Rzeczypospolitej niech będzie najwyższym prawem.
Salus rei publicae suprema lex. - Dobro republiki najwyższym prawem.
Sapere aude – odważ się być mądrym (Horacy)
Sapere aude. - Miej odwagę być mądrym (posłuchaj głosu mądrości). (Horatius, Listy)
Sapiens nihil affirmat quod non probat. - Mędrzec nie potwierdza czego nie udowodnił.
Sapienta ars vivendi putanda est – mądrość należy uważać za sztukę życia
Sapienti sat – mądremu wystarczy. (Plaut), mądrej głowie dość dwie słowie (zob. Dictum sapienti sat)
Sapienti sat. - Mądremu wystarczy [jedno słowo] (mądrej głowie dość dwie słowie). (Plautus)
Satis verborum – wystarczy słów.
Satis verborum. - Wystarczy słów.
Satius enim esse impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnari. - Lepiej pozostawić bezkarnym występek zloczyńcy, niż skazać niewinnego.
Scientiae radices amarae, fructus dulces – Wiedzy korzenie niemiłe, owoc słodki.
Scio me nihil scire – wiem, że nic nie wiem (Sokrates)
Scio me nihil scire. - Wiem, że nic nie wiem. (Socrates)
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem. - Znać prawa to nie znaczy trzymać się słów ustawy, ale jej treści i mocy działania.
Scribendi recte sapere est et principium et fons. - Początkiem i źródłem dobrego pisania jest mądrość. (Horatius, Ars poetica)
Scribere scribendo, dicendo dicere disces – pisać uczysz się pisząc, mowy – mówiąc
Scripta publica probant se ipsa. - Dokumenty urzędowe świadczą same za siebie (same z siebie są dowodami).
Se contentus est sapiens – mędrzec zadowala się sobą. (Seneka)
Se contentus est sapiens. - Mędrzec zadowala się sobą. (Seneca)
Se ipsum vincere difficile est. - Ciężko jest przezwyciężyć samego siebie.
Secundum naturam est commoda cuiusque rei eum sequi, quem sequentur incommoda. - Naturalne jest, aby ten czerpał korzyści z rzeczy, kto ponosi związane z nią ciężary.
Sekret szczęścia polega na tym, żeby robić to co się lubi lub lubić to co się robi. I to nie Twoja sytuacja i zewnętrzne okoliczności czynią Cię szczęśliwym lub nie, ale Twoje usposobienie...
Semel emissum volat irrevocabile verbum – słowo raz wypowiedziane nie powraca. (Horacy)
Semel emissum volat irrevocabile verbum. - Raz wypowiedziane słowo nie powraca (nie można go cofnąć). (Horatius, Listy)
Semel heres semper heres. - Kto raz zostanie dziedzicem, pozostaje nim na zawsze.
Semper avarus eget – skąpiec zawsze cierpi niedostatek. (Horacy)
Semper avarus eget. - Skąpiec zawsze cierpi niedostatek (skąpcowi zawsze mało). (Horatius, Listy)
Semper fidelis – zawsze wierny
Semper in altum – zawsze wzwyż
Semper invicta – zawsze niezwyciężona (dewiza, obecna w herbie Warszawy)
Semper paratus – zawsze gotowy
Seniores priores – starsi mają pierwszeństwo.
Sens życia i wiara w człowieka nie bierze się z pustki, lecz z pielęgnowania tradycji i ocalania pamięci zbiorowej, która stanowi o przyszłości i wielkości narodu. (Jerzy Waldorff)
Sensu stricto – w ścisłym znaczeniu.
Sententia facit ius (inter parte). - Wyrok tworzy prawo (między stronami).
Sequens mirabitur aetas. - Kolejny wiek będzie zadziwiony.
Sequitas sequitur legem. - Sprawiedlwość idzie za prawem.
Sera parsimonia in fundo est. - Za późno na oszczędzanie, kiedy widać dno (zachęta do przezorności). (Seneca, Listy moralne)
Serce drugiego człowieka można otworzyć tylko przez miłość.
Serce ma swoje racje, których rozum nie ma. - autor: Blaise Pascal
Serce nigdy nie ma zmarszczek. Ono ma blizny. - sentencja zapożyczona
Serce nigdy nie ma zmarszczek... ono ma blizny. - Colette
Sero sapiunt Phryges. - Późno mądrzeją Frygowie (mądry Polak po szkodzie).
Sero venientibus ossa – kości (zostają) dla tych, którzy przychodzą za późno (na ucztę); kto późno przychodzi, ten sam sobie szkodzi
Serva me, servabo te
Serviatus status brevis est – Trzeźwość jest stanem przejściowym
Si ad naturam vives, numquam eris pauper – jeśli będziesz żyć w zgodzie z naturą, nigdy nie będziesz ubogi. (Seneka)
Si ad naturam vives, numquam eris pauper. - Jeśli będziesz żyć w zgodzie z naturą, nigdy nie będziesz ubogi. (Seneca)
Si apud bibliothecam hortulum habes, nihil deerit. - Jeśli masz przy bibliotece ogródek, niczego ci nie zabraknie. (Cicero)
Si Deus pro nobis, quis contra nos? – jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? (Św. Paweł)
Si duo faciunt idem, non est idem – gdy dwaj robią to samo, to nie jest to samo. (Terencjusz)
Si duo faciunt idem, non est idem. - Jeśli dwóch ludzi czyni to samo, to nie jest to to samo (ta sama praca wykonywana jest inaczej). (Terentius)
Si in ius vocat ito. - Kto został wezwany przed sąd niech się stawi.
Si non iurabis, non regnabis – jeżeli nie zaprzysięgniesz, nie będziesz panował
Si parva licet componere magnis – jeśli się godzi porównywać rzeczy małe z wielkimi.
Si tacuisses, philosophus mansisses – gdybyś milczał, byłbyś filozofem (a tak odezwaniem się ujawniłeś głupotę)
Si tacuisses, philosophus mansisses. - Gdybyś milczał, byłbyś nadal filozofem.
Si vis amari, ama! – chcesz być kochanym, kochaj! (Seneka)
Si vis amari, ama. - Jeśli chcesz być kochany, kochaj. (Seneca)
Si vis pacem, para bellum – jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny (Wegecjusz)
Si vis pacem, para bellum. - Jeśli pragniesz pokoju, gotuj się do wojny. (Wegecjusz)
Si vis pacem, para iustitiam – chcesz pokoju, czyń sprawiedliwość
Sibi omino similis
Sic itur ad astra – tak się idzie do gwiazd. (Wergiliusz)
Sic itur ad astra. - Tak idzie się do gwiazd (pochwała męstwa). (Vergilius)
Sic transit gloria mundi – tak przemija chwała tego świata
Sic transit gloria mundi. - tak przemija chwała (tego) świata.
Sicut mater, ita et filia eius – jaka matka, taka córka. (Ezechiel)
Sicut mater, ita et filia eius. - Jaka matka, taka córka. (Ezechiel)
Siedliskiem przyjaźni jest serce, ale dochodzimy do niej drogą zrozumienia. - sentencja zapożyczona
Signum temporis – znak czasu.
Silent leges inter arma. - Milkną prawa w szczęku broni.
Silva rerum – las rzeczy.
Similia similibus curantur – podobne leczy się podobnym (zasada medycyny ludowej: czymżeś się struł, tym się lecz) (homeopatia)
Similia similibus curantur. - Podobne leczy się podobnym (homeopatia).
Simplicitas legibus amica. - Prostota (ustaw) sprzyja przepisom prawnym.
Sine ira et studio – bez gniewu i namiętności (Tacyt, Roczniki – zapewnienie o bezstronności autora)
Sine labore non erit panis in ore – bez pracy nie będzie chleba w ustach (polskie: Bez pracy nie ma kołaczy)
Sine pennis volare haud facile est. - Bez piór latać niełatwo. (Plautus, Punijczyk)
Sit nox cum somno, sit sine lite dies – niech noc nie będzie bezsenna, a dzień upłynie bez kłótni. (Marcjalis)
Sit nox cum somno, sit sine lite dies. - Niech noc nie będzie bezsenna, a dzień upłynie bez kłótni. (Marcjalis, Epigramy)
Sit tibi terra levis. – dosł. niechaj tobie ziemia lekka – niech ci ziemia lekką będzie. (Marcjalis za Eurypidesem)
Societas delinquare non potest. - Stowarzyszenie nie może dopuścić się wykroczenia.
Socii mei socius non est socius meus. - Wspólnik mojego wspólnika nie jest moim wspólnikiem.
Sola ratio perfeca beatum facit. - Tylko doskonały rozum czyni cżłowieka szczęśliwym. (Seneca, Listy)
Sola ratio perfecta beatum facit – tylko doskonały rozum czyni człowieka szczęśliwym. (Seneka)
Solus contra omnes – sam przeciw wszystkim
Speech is silver, silence is golden – Mowa jest srebrem, milczenie złotem
Spełnienie pragnienia bez pozytywnego wyobrażenia o nim prowadzi do porażki. Jeśli Twoje pragnienie stoi w sprzeczności z wyobrażeniem to ostatnie okaże się zawsze silniejsze - Prawo odwrotnego skutku.
Spiritus flat ubi vult – duch tchnie, kędy chce. (Św. Jan)
Spiritus promptus, caro autem infirma. - Duch ochoczy, ale ciało słabe. (ostrzeżenie Chrystusa dla apostołów)
Spokój zaczyna się właśnie tam, gdzie kończy się ambicja
Spotykając ludzi musisz się autentycznie cieszyć jeśli chcesz, aby oni także cieszyli się, ze spotkania z Tobą. - Na podst. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi - Dale Carnegie
Spraw, aby każdy dzień miał szansę stać się najpiękniejszym dniem twojego życia
Sprzątanie w domu, w którym dorastają dzieci, jest jak odśnieżanie chodnika zanim przestanie padać. (Phyllis Diller)
Sprzątanie w domu, w którym dorastają dzieci, jest jak odśnieżanie chodnika zanim przestanie padać. Phyllis Diller
Spróbuj zapalić maleńką świeczkę, zamiast przeklinać ciemność
Stare grzechy mają długie cienie.
Starość nadchodzi powoli, młodość przebiega szybko.
Stat magni nominis umbra. - Pozostał tylko cień wielkiego nazwiska. (Lukan)
Strachem można wymusić uległość, ale tylko nadzieją zangażowanie
Stulti timent fortunam, sapientes ferunt. - Głupi boją się losu, mądrzy go znoszą. (Publilius Syrius)
Stultior stulto fuisti, qui tabellis crederes! - Głupszy od głupiego, kto wierzy w to, co napisane!
Stultitia est venatum ducere invitas canes. - Głupotą jest brać niechętne psy na polowanie (przymuszać kogoś do przyjemności).
Stultum est timere quod vitare non potes. - Głupio bać się tego, czego nie możesz uniknąć. (Publilius Syrus)
Stultum facit fortuna, quem perdere vult – kogo los chce zgubić, tego głupcem czyni. (Publiliusz Syrus)
Stultum facit fortuna, quem perdere vult. - Kogo los chce zgubić, tego głupcem czyni. (Publilius Syrus)
Suae quisque fortunae faber – każdy jest kowalem własnego losu
Sub specie aeternitatis – z punktu widzenia wieczności.
Sukces również bywa karany: trzeba spotykać się z ludźmi, których przedtem można było ignorować. (John Updike)
Sukces to spełnienie twoich marzeń, a szczęście to dążenie do nich. - Bertrand Russel
Summum ius summa iniuria. - Najwyższe prawo (bywa) najwyższym bezprawiem.
Summum ius summa iniuria. - Najwyższe prawo [to] najwyższa niesprawiedliwość (zbyt surowa kara jest krzywdą). (Cicero)
Summum ius, summa iniuria – najwyższe prawo to najwyższa niesprawiedliwość; ścisłe trzymanie się litery prawa prowadzi do wydawania krzywdzących wyroków.
Sumptus censum ne superet. - Niech twoje wydatki nie przekraczają dochodu.
Superbia In Proelia – Dumni w walce
Superficies solo cedit. - To, co na powierzchni, przypada gruntowi (= właścicielowi gruntu).
Superflua non nocent – nadmiar nie szkodzi
Superflua non nocent. - Nadmiar nie szkodzi.
Sursum corda – nie traćcie ducha, odwagi
sursum corda – w górę serca; nie traćcie ducha. Jeremiasz
Sursum corda! – w górę serca! – nie traćcie ducha. (Jeremiasz)
Sus Minervam docet – świnia poucza Minerwę.
Sus Minervam docet. - Świnia poucza Minerwę.
Sustine et abstine – cierp i panuj nad sobą. (Epiktet)
Sustine et abstine. - Znoś i powstrzymuj się (cierp i panuj nad sobą, zawsze zachowuj spokój ducha). (Epiktet)
Suum cuique. - Każdemu swoje (to, co mu się należy). (Cato Maior)
Suus cuique mos est. - Każdy ma swój zwyczaj. (Terentius)
Szczęścia nie należy szukać w lepszych warunkach otoczenia i w świecie zewnętrznym, tylko w sobie...
Szczęście i dobre samopoczucie człowieka zależy od tego jak myśli o problemie, o sobie i o drugim człowieku, o sytuacji, zdarzeniach, które go spotykają o otaczającej go rzeczywistości, świecie zewnętrznym, środowisku w którym żyje oraz od tego jak postrzega każdą chwilę swojego życia i jak ją wykorzystuje, traktuje, jak patrzy na swoją przyszłość czy z nadzieja i wiarą czy nie...
Szczęście człowieka pochodzi z jego wnętrza, czystego serca i sumienia, a nie z samozadowolenia czy aprobaty zewnętrznej.
Szczęście i błogosławieństwo spotyka nas wtedy, gdy żyjemy zgodnie ze słowem Bożym. - Pastor Ewangelicki
Szczęście jest do odkrycia w naszym wnętrzu, a nie na zewnątrz w materialnym świecie!
Szczęście jest jak echo, które odzywa się jak dajemy samego siebie! - autor nieznany
Szczęście jest jak echo, które odzywa się, kiedy dajemy samych siebie. - Phil Bosmans
Szczęście jest podobne do motyla. Gdy zanim gonisz, odlatuje i ukrywa się, gdy jednak dasz mu spokój i zajmiesz się pożytecznymi rzeczami, zakradnie się z tyłu i usiądzie Ci na ramieniu. - Fritz Ridenour "Jak mogę cieszyć się życiem
Szczęście jest to stan umysłu powodowany świadomością pozostawiania po sobie w każdej chwili życia czegoś dobrego.
Szczęście jest to stan umysłu powodowany świadomością pozostawiania po sobie w każdej chwili życia czegoś dobrego.
Szczęście małżeńskie polega na talencie do przyjaźni. - Friedrich Nietzsche
Szczęście nie jest nigdy czymś danym. Wypływa z aktywności ludzkiej. Najczęściej utożsamia się je z wykonywaną z własnego wyboru pracą, miłością, spokojem wewnętrznym oraz radością.
Szczęście przychodzi do tego kto za nim nie goni. - sentencja zapożyczona
Szczęście to jedyna wartość, która się mnoży, jeśli się ją dzieli. - Albert Schweitzer
Szczęście to jest sposób myślenia, a nie rzecz, którą dostajemy.
Szczęście to nie jest to co zdarza się w Twoim życiu, ale to co myślisz o tym co się zdarza w twoim życiu, jest to kwestia interpretacji...
Szczęście to nie stacja kolejowa, na której wysiadasz, lecz sposób w jaki podróżujesz.
Szczęście to nie znaczy mieć coś, tylko kogoś.
Szczęście to postępująca realizacja wartościowej idei lub celu. - Brian Tracy
Szczęście w życiu nie polega na tym, żeby być kochanym. Największym szczęściem jest kochać. - Sigrid Undset
Szczęście występuje gdy to, co myślisz, to co mówisz i to co robisz jest w harmonii. - Mahatma Gandhii
Szczęśliwy, komu pośród życia skwaru, bukiet przyjaźni nie zwiędnie u boku. - sentencja zapożyczona
Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął. - z Księgi Przysłów
Szczęśliwymi ludźmi są tylko Ci, którzy umieją cieszyć się każdym trwającym dniem. Nie Ci, którzy nałogowo planują swoją przyszłość w nieskończoność i nie Ci, którzy ciągle wracają do swojej przeszłości. Życie to teraźniejszość, więc ciesz się nią i żyj! :) - na podst. listu Anety Styńskiej
szkoda marzeń, które się nie spełniają
Szkoda, że koleje losów nie mają biletów powrotnych.
Są dwa serca - ich ciągłe nieustanne bicie zdaje się w dwóch jestestwach jedno tworzyć życie. George Byron
Słodkie życie, słono kosztuje.
Słowa są najpotężniejszą bronią, jaką ludzkość się posługuje.
Słuchanie jest jak pieszczota- to przyjęcie dotyku kogoś drugiego
Tabula rasa – czysta tablica.
Tace, Fatua! – Milcz, Głupia! (Zygmunt I Stary do żony Bony Sforzy)
Taedium Vitae – wredne zycie
Taedium vitae – wstręt do życia.
Tajemnica życia polega na tym, aby umieć zaspokoić głód, nie zaspokajając apetytu
tak człowiek potrzebuje miłości, by stać się człowiekiem. - Phil Bosmans
Tak jak kwiat potrzebuje słońca, by stać się kwiatem,
Tak samo jak Bóg znosi nas w naszych upadkach, tak samo mu potrzebujemy znosić innych na tym polega miłosierdzie.
Tak samo myślimy, tak samo mówimy, tak samo czujemy - oto jest przyjaźń.
Tam de se iudex iudicat, quam de reo. - Sędzia wydaje wyrok tak co do siebie, jak i co do pozwanego.
Tamdiu discendum est, quamdiu vivas. - Powinniśmy się uczyć tak długo, jak długo żyjemy. (Seneca Philosophus)
Tarde venientibus ossa – dosł. Dla leniwie przychodzących kości – spóźnionym dostają się kości
Tarde venientibus ossa. - Spóźnionym dostają się kości.
Te Deum laudamus – Ciebie, Boga, wychwalamy.
Tego samego chcieć i tego samego nie chcieć - oto jest dopiero przyjaźń. - sentencja zapożyczona
Tego samego chcieć i tego samego nie chcieć - oto jest dopiero przyjaźń. - sentencja zapożyczona
Tempora labuntur tacitisque senescimus annis – czas upływa, a my starzejemy się niepostrzeżenie (dosł. wraz z cicho upływającymi latami) (Owidiusz, Fasti, VI, 771)
Tempora mutantur et nos mutamur in illis – czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi.
Tempora mutantur et nos mutamur in illis. - Czasy się zmieniają, a my wraz z nimi. (Ovidius)
Tempus edax rerum. - Czas niszczyciel wszystkiego. (Ovidius)
Tempus fugit [aeternitas manet]. - Czas ucieka [wieczność trwa]. (Vergilius)
tempus fugit – czas ucieka. Wergiliusz.
Tempus fugit, aeternitas manet – czas ucieka, wieczność pozostaje (trwa) (Wergiliusz)
Tempus Neminem Manet – Czas nie czeka na nikogo
Tempus neminem manet. - Czas nie czeka na nikogo.
Ten kocha drugiego człowieka, kto pomoże mu w potrzebie! - Pastor Ewangelicki
Ten kto daję miłość, ubogaca się tym, co daje. Im więcej daje, tym staję się bogatszy. Fritz Usigner
Tenue est mendacium: perlucet, si diligenter inspexeris. - Kłamstwo jest cienkie: jeśli dobrze popatrzysz, prześwituje na wylot (kłamstwo ma krótkie nogi). (Seneca, Listy moralne)
Terribilis est locus iste – przerażające jest owo miejsce
Tertius gaudens – trzeci się cieszy (polskie: gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta)
Testibus, non testimoniis creditur. - Należy wierzyć świadkom, a nie (ich) zeznaniom.
Testis de visu praeponderat aliis. - Świadek naoczny jest więcej wart od innych.
Testis unus, testis nullus – jeden świadek, żaden świadek.
Testis unus, testis nullus. - Jeden świadek (to) żaden świadek.
The character is a long standing habit – Charakter to długotrwałe przyzwyczajenie
The greatest fault is to be conscious of none – Największą winą jest być nieświadomym niczego
Thug live – bandyckie życie (2pac)
Time is money – Czas to pieniądz
Timendi causa est nescire. - Niewiedza jest przyczyną lęku. (Seneca)
Timeo Danaos et dona ferentes. - Boję się Greków nawet, gdy przynoszą dary (nigdy nie ufam wrogom
To jest Twoje życie - to jest Twoje szczęście, wybór jest po Twojej stronie, a nie innych!
To kobieta wybiera mężczyznę, który ją wybierze. - Paul Geraldy
To miłość powinna motywować, każde zachowanie człowieka!
To myśli są tym, co szczęśliwie układa człowiekowi życie. - Marek Aureliusz
To nie doskonali, lecz niedoskonali potrzebują naszej miłości. - Oskar Wide
To nie sytuacja zewnętrzna, ale nasze własne myśli nas unieszczęśliwiają.
To nie Twoja sytuacja czy okoliczności zewnętrzne czynią Cię szczęśliwym lub nie, lecz Twoje usposobienie.
To, kim jesteś, decyduje o tym, kogo przyciągasz do Swojego życia! - sentencja zapożyczona
Tolle pecuniam, bella sustuleris. – Usuń pieniądze, usuniesz wojnę.
Tota vita discendum est mori – przez całe życie trzeba się uczyć umierać. (Seneka)
Tota vita discendum est mori. - Przez całe życie trzeba się uczyć umierać. (Seneca)
Totus Tuus – Cały Twój
Trahit sua quemque voluptas – każdy ulega swoim namiętnościom. (Wergiliusz)
Trahit sua quemque voluptas. - Każdy ulga swojej namiętności (każdy ma swoje upodobania). (Vergilius, Bukoliki)
Transire suum pectus mundoque potiri – wznieść się ponad granice ludzkich możliwości i przewodzić światu
Tres faciunt collegium – trzech tworzy stowarzyszenie (zwyczajowe i prawne minimum do założenia stowarzyszenia)
Tres faciunt collegium. - Trzech tworzy kolegium.
Tres faciunt collegium. - Trzy osoby tworzą stowarzyszenie (trzech stanowi zespół).
Treuga Dei – rozejm Boży
Trzeba być najpierw z samym sobą szczęśliwym, żeby być z kimś szczęśliwym. - sentencja zapożyczona
Trzeba iść przez życie tak cicho, aby nas Los nie zauważył
Trzeba mieć dużo cierpliwości, by się jej nauczyć
Trzeba mieć wyobraźnię miłosierdzia - Jan Paweł II
Trzeba umieć iść słoneczną stroną życia.
Trzymaj się z daleka od ciemności, nauczy Cię ślepoty
Tu dices – Ty tak powiesz
Tua res agitur, paries cum proximus ardet – o ciebie chodzi, gdy płonie dom sąsiada. (Horacy)
Tua res agitur, paries cum proximus ardet. - O ciebie chodzi, gdy płonie dom sąsiada. (Horatius)
Tunica proprior pallio est. - Bliższa tunika niż płaszcz (bliższa koszula ciału niż sukmana).
Tuta timens – bojąc się rzeczy bezpiecznych.
Twarda jest konieczność, ale dopiero zmuszony koniecznością może człowiek wykazać, co jest naprawdę wart. Żyć wedle swego widzimisię potrafi każdy
Twoi przyjaciele lub osoby, z którymi spędzasz czas, i jako dziecko, i jako dorosły, określą Twój los, Twoją przyszłość. Musisz więc być wybredny i bardzo starannie dobrać swoje otoczenie. - sentencja zapożyczona
Twoje wewnętrzne szczęście, pokój serca i umysłu oraz radość nie może zależeć od innych ludzi, żadnych sytuacji życia i świata zewnętrznego - rzeczywistości! - Jeśli będziesz tego doświadczał w teraźniejszości, będziesz całkowicie wolnym emocjonalnie i umysłowo człowiekiem!:)
Tworzeniu rzeczy wielkich sprzyja doświadczenie, genialnych - jego brak
Twój uśmiech jest posłańcem Twojej dobrej woli. Twój uśmiech rozjaśnia życie wszystkich, którzy go widzą. - Na podst. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi - Dale Carnegie
Twórz relacje - znajduj wspólne rzeczy, zainteresowania i wartości.
Tylko dla miłości nie ma przeszkód. - Mikołaj Gogol
Tylko dziecko kochamy za to, że jest, człowieka dorosłego za to, czym jest. - autor nieznany
Tylko sercem widzimy dobrze. Najważniejsze jest ukryte dla oczu. - autor: Antoine de Saint - Exupéry
Tylko szczęśliwi ludzie mogą dać szczęście innym. Tylko jeśli wiesz jak być szczęśliwym jesteś w stanie nauczyć tego kogoś innego. - Sebastian Schabowski
Tylko w miłości kompletne zero może być dla kogoś wszystkim. - autor nieznany
Tym co unieszczęśliwia człowieka są jego myśli.
Ubi bene, ibi patria – gdzie dobrze, tam ojczyzna.
Ubi bene, ibi patria. - Gdzie dobrze, tam ojczyzna (hasło kosmopolityzmu; Cicero).
Ubi concordia, ibi victoria – gdzie zgoda, tam zwycięstwo
Ubi concordia, ibi victoria. - Gdzie zgoda, tam zwycięstwo (zgoda buduje, niezgoda rujnuje).
Ubi culpa est, ibi poena subesse debet. - Gdzie jest wina, tam powinna być wymierzona kara.
Ubi dubium, ibi libertas – gdzie jest zwątpienie, tam jest wolność
Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio. - Gdzie taki sam sens ustawy, tam takie samo postanowienie ustawy.
Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio. - W takich samych okolicznościach należy stosować takie same rozwiązania prawne.
Ubi est confessio, ibi est remissio. - Gdzie jest przyznanie się, tam i przebaczenie.
Ubi lex, ibi poena – gdzie prawo, tam i kara.
Ubi lex, ibi poena. - Gdzie prawo, tam i kara.
Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant – dosłownie: Robią pustynię (z kraju) i nazywają to pokojem (lub: twierdzą, że przynieśli mu pokój). [Tacyt]
Ubi thesaurus tuus, ibi cor tuum – tam skarb twój, gdzie serce twoje (Chrystus w/g ewangelii św. Mateusza)
Ubi tu Caius, ibi ego Caia. - Gdzie ty, Gajuszu, tam i ja, Gaja (formuła panny młodej).
Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia – gdzie ty Gajuszem, tam ja Gają (starożytna formuła ślubna wypowiadana przez pannę młodą)
Ubi vita, ibi poesis – Gdzie życie, tam i poezja
ucz się od dzieci, jak żyć chwilą obecną
Udane związki – stosunki z tymi, których kochasz i na których Ci zależy oraz tymi, którzy kochają Ciebie. Relacje są prawdziwą miarą Ciebie, jako człowieka. Szczęście i nieszczęście w życiu w dużej mierze zależą od stosunków z bliźnimi. Prawidłowo funkcjonujący człowiek ma zdolność nawiązywania i utrzymywania długotrwałych przyjaźni oraz bliskich stosunków z ludźmi. Jakość stosunków z ludźmi można zmierzyć śmiechem. Kiedy stosunki są naprawdę szczęśliwe, ludzie bardzo dużo się ze sobą śmieją. Kiedy relacje te się psują, pierwszy znika śmiech. - Brian Tracy
Uixades um Vincium -pozory mylą
Ultio doloris confessio est – zemsta jest przyznaniem się do cierpienia [Seneka]
Ultra posse nemo obligatur – nikt nie jest zobowiązany zrobić więcej niż może.
Ultra posse nemo obligatur. - Nikt nie musi robić więcej niż może.
Umiejętność słuchania innych jest dla nich komplementem.
Umieć kochać - do tego trzeba ukończyć szkołę cierpienia. - sentencja zapożyczona
Unum castigabis, centum emendabis – jednego zganisz, a stu (tym) naprawisz
Unus pro multis – jeden za wszystkich. (Wergiliusz)
Upadnie, kto wargi ma nierozsądne
Uprzejmość tak mało kosztuje, a tak wiele można za nią kupić.
Uprzejmość to promienna cecha miłości. - na podst. "Owoce Ducha
Urazy mierzy się nie intencją kaleczącego, lecz wrażliwością kaleczonego
Usta uczonego chwalącego kolegę, to kielich z żółcią zaprawiony miodem.
Usus est optimus magister. - Praktyka jest najlepszym nauczycielem. (Cicero)
Usus est tyrannus – zwyczaj jest tyranem.
Usus est tyrannus. - Zwyczaj jest tyranem.
Usus magister est optimus – doświadczenie jest najlepszym nauczycielem, Cyceron
Usus omnium artium est magister. - Pożytek jest mistrzem wszystkich sztuk.
Ut ameris, amabilis esto – jeśli chcesz być kochanym, bądź godny miłości
Ut ameris, amabilis esto. - Jeśli chcesz być kochany, bądź godny miłości.
Ut hominis decus ingenium, sic ingenii ipsius lumen est eloquentia. - Jak umysł zdobi człowieka, tak wymowa jest światłem samego umysłu. (Cicero)
Ut magistratibus leges praesunt, ita populo praesunt magistratus. - Jak urzędnikami kierują prawa, tak urzędnicy kierują państwem.
Ut pictura poesis – poezja jest jak obraz Horacy
Ut sementem feceris, ita metes – jak posiejesz, tak zbierzesz.
Ut sementem feceris, ita metes. - Jak posiejesz, tak zbierzesz (jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz).
Ut sis nocte levis, sit tibi cena brevis! – abyś był lekki w nocy, krótko jedz
Ut sit magna, tamen certe lenta ira deorum est. - Wielki jest gniew bogów, ale na pewno powolny.
Utilam falsus vates sim. - Obym był fałszywym prorokiem.
Utile dulci miscere – łączyć przyjemne z pożytecznym.
Utinam falsus vates sim! – obym był fałszywym prorokiem!
Uwodzić kogoś to wzbudzać w kimś pragnienie otwarcia się na nas. – oto tajemnica najbardziej uwodzicielskich kobiet i mężczyzn. – pewne bodźce wizualne powodują nieświadome pragnienie takiego otwarcia.
Uwolnienie duchowe i uzdrowienie często następuje przez miłość i przebaczenie!
Uśmiech jest połową pocałunku.
Uśmiechaj się, odzywaj do innych i praw im szczere komplementy, a przekonasz się ilu ludzi czeka na to...
Vade mecum! – dosłownie: chodź ze mną (postępuj jak wskazano – nazwa poradników)
Vae misero mihi – biada mi nieszczęsnemu (Terencjusz, Andria 302)
Vae misero mihi! Quanta de spe decidi! - Biada mi nieszczęsnemu! Z jakichże wyżyn upadłem!
Vae victis! – biada zwyciężonym! Król Galów, Brennus. (porównaj gloria victis)
Vale et me ama – żegnaj i kochaj mnie (forma zakończenia listu)
Vanae voces populi non sunt audiendae. - Nie należy dawać posłuchu czczym głosom tłumu.
Vanitas vanitatum et omnia vanitas – marność nad marnościami i wszystko marność. (Kohelet)
Variatio delectat - Odmiana sprawia przyjemność.
Variatio delectat – odmiana bawi
Varietas delectat – zmienność sprawia przyjemność (wg Rhetorica ad Herennium III, 12, 22–zasada starożytnej retoryki nakazująca urozmaicać tok przemówienia, żeby zapobiec jego monotonii a tym samym zmęczeniu i znudzeniu słuchaczy).
Varietas delectat. - Rozmaitość cieszy (miła jest odmiana).
Varium et mutabile semper femina – chwiejną i zmienną jest zawsze kobieta. (Wergiliusz)
Varium et mutabile semper femina. - Chwiejną i zmienną istotą jest zawsze kobieta (kobieta zmienną jest). (Vergilius)
Velle est posse. - Chcieć to móc.
veni, vidi, Deus vicit. - Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył (Jan III Sobieski)
Veni, vidi, vici – przyszedłem, zobaczyłem, zwyciężyłem (wg Plutarcha słowa Juliusza Cezara po zwycięstwie nad Farnacesem, królem Pontu)
Veni, vidi, vici. - Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. (Caesar)
Venienti occurrite morbo. - Wyjdź na spotkanie przeznaczeniu. (Persius)
Venimus, vidimus, Deus vicit – przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwycięzył (Jan III Sobieski, przesyłając papieżowi Innocentemu XI chorągiew Proroka zdobytą w 1683 r. pod Wiedniem)
Venire contra factum proprium nemini licet. - Nie wolno występować przeciwko temu, co wynika z własnych czynów.
Venter non habet aures – brzuch nie ma uszu; słowami głodnego nie nakarmisz
Ventis secundis, tene cursum. - Kiedy wiatry sprzyjają, trzymaj kurs.
Ventum seminabunt et turbinem metent – wiatr siać będą, a zbierać burzę. (Księga Ozeasza)
Verba docent, exempla trahunt – słowa uczą, przykłady pociągają (skłaniają do naśladowan
Verba docent, exempla trahunt. - Słowa uczą, przykłady pociągają.
Verba veritatis – słowa prawdy
Verba volant, scripta manent – słowa ulatują, pismo zostaje.
Verba volant, scripta manent. - Słowa ulatują, zapis pozostaje.
Veritas de Santare – Zemsty nadejdzie czas
Veritas Lux Mea – Prawda moim światłem
Veritas odium parit, obsequium amicos – prawda rodzi nienawiść, ustępliwość przyjaciół. (Terencjusz)
Veritas odium parit, obsequium amicos. - Prawda rodzi nienawiść, ustępliwość przyjaciół. (Terentius)
Vestis virum reddit. - Szata czyni męża. (Quintilianus)
Videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat. - Niechaj baczą konsulowie, by rzeczpospolita nie poniosła jakiej szkody.
Video meliora proboque, deteriora sequor. - Widzę i pochwalam to, co lepsze, ale idę za tym, co gorsze. (Ovidius)
Vim vi repellere licet. - Siłę wolno odeprzeć siłą.
Vincere aut mori – Zwyciężyć albo umrzeć
Vincit Omnia Industria – Upartość (upór) zwycięża wszystko
Vincit qui patitur. - Zwycięży ten, kto wytrwa.
Vincit qui se vincit. - Ten zwycięża, kto pokonuje sam siebie.
Vino pellite curas. - Winem odpędzicie troski. (Horatius, Pieśni)
Vinum et musica laetificant cor. - Wino i muzyka raduje serce.
Vinum incendit iras. - Wino rozpala gniew. (Seneca)
viriis nemo sine nascitur. - Nikt nie rodzi się bez wad. (Horatius)
Virtus ad beate vivendum sufficit. - Cnota wystarcza do szczęścia. (Seneca)
Virtus est perfecta ratio. - Cnota jest doskonałym rozumem. (Cicero)
Virtus est vitia fugere. - Męstwem jest unikać błędów. (Cicero)
Virtus in medio stat. - Cnota stoi w środku; zna umiar.
vis maior – siła wyższa.
Vita mancipio nulli datur, omnibus usu. - Życia nikt nie otrzymuje na własność, lecz wszyscy do użytku. (Lukrecjusz)
Vita sine libris mors est. - Życie bez książek jest śmiercią.
Vitanda est improba siren desidia. - Należy trzymać się z dala od nikczemnego zwodziciela, lenistwa. (Horatius)
Vive Ut Vivas – Żyj życiem
Vivere commune est, sed non commune mereri. - Każdy żyje, nie każdy zasługuje.
Vivere est cogitare. - Żyć znaczy myśleć. (Cicero)
Vivere Militare Est – Życie jest walką
Vivere militare est. - Życie jest walką (lepsze jest ciężkie życie, niż bezczynna wegetacja). (Seneca, Listy moralne)
Vivere nolit, qui mori non vult – kto nie chce umierać, ten nie chce też żyć. (Seneka)
Vivere nolit, qui mori non vult. - Nie chce żyć, kto nie chce umierać. (Seneca, Listy moralne)
Volenti nihil difficile. - Dla chcącego nic trudnego.
Volenti non fit iniuria. - Chcącemu nie dzieje się krzywda.
Vos vestros servate, meos mihi linquite mores. - Służcie swoim obyczajom, zostawcie mi moje. (Petrarka)
Vouloir, c’est pouvoir – Chcieć to móc
Vox populi vox Dei. - Głos ludu (to) głos Boga.
Vulgare amici nomen, sed rara fides. - Nazwa przyjaciela częsta, ale wierność rzadka.
Vulnerant omnes, ultima necat. - Wszystkie ranią, ostatnia zabija.
Vultus est index animi. - Twarz jest odbiciem duszy.
W chwili, gdy poczujesz w sercu miłość i doświadczysz jej głębi, odkryjesz, że dla ciebie świat nie jest już taki sam, jaki był do tej pory. - Jiddu Krishnamurti
W codzienności każda chwila, zwykłe dni są sprawdzianem naszej miłości.
W karczmie, w łaźni i w kościele nie ma pana.
W kontaktach z innymi buduj bliskość, zaufanie i jedność na zasadzie wzbudzenia podobieństwa do wspólnej rzeczy - wspólnego punktu zaczepienia rozmowy i relacji.
W miłości pragniesz, by ci wierzono; w przyjaźni, by cię rozumiano. - Marcel Achard
w momencie wyboru nie można przewidzieć wszystkich skutków
W relacjach międzyludzkich zastanów się altruistycznie, co oczekuje od Ciebie druga osoba. Najpierw dawaj, potem bierz.
W reumatyzm i prawdziwą miłość wierzy się dopiero wtedy, gdy jest się przez nie nawiedzonym."- Marie von Ebner -Eschenbach
W rękach głupca prawda jest bardziej niebezpieczna od miecza.
w walce o lepszą przyszłość życie ucieka mi przed oczami
W życiu chodzi o to by być trochę niemożliwym
W życiu liczą się relacje, a nie nasze osobiste osiągnięcia. - Pastor Ewangelicki
Walka człowieka przeciwko władzy, jest walką pamięci przeciw zapomnieniu. (Milan Kundera)
Ważne jest żeby dobrze, z miłością myśleć o innych, bo wtedy inni zmieniają się na lepsze pod naszym wpływem!:)
Wczoraj przeminęło bezpowrotnie, a jutro dopiero nadejdzie. Dzisiaj - to jedyny dzień. Twój dzień. Uczyń go najlepszym dniem twojego życia. - sentencja zapożyczona
We are such stuff as dreams are made on – Jesteśmy z tego samego materiału co nasze sny (William Szekspir)
We live, as we dream – alone. – Żyjemy tak jak śnimy – samotnie. (Joseph Conrad)
Wiara jest źródłem miłości. - Jan Paweł II
Wielkie myśli pochodzą z serca. - autor: Luc de Clapiers de Vauvenargues
Wielkie myśli pochodzą z serca. - autor: Luc de Clapiers de Vauvenargues
Wielkie myśli pochodzą z serca. - autor: Luc de Clapiers de Vauvenargues
Wielkość zależy od miłości. - Jan Paweł II
wiem, że ufać nie można nikomu, ale ciągle popełniam błąd
Wierność psa zależy niekiedy od wytrzymałości smyczy
Wieź duchowa jest o wiele cenniejsza od bliskości fizycznej. - Mikołaj Kopernik
Wieź duchowa jest o wiele cenniejsza od bliskości fizycznej. - Mikołaj Kopernik
Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli braniu.- Jezus
Większość nieszczęść jest rezultatem niewłaściwego wykorzystania czasu. - Napoleon Hill
Większość przyjaźni nie urywa się, tylko więdnie. - sentencja zapożyczona
Większość przyjaźni nie urywa się, tylko więdnie. - sentencja zapożyczona
Więź duchowa jest o wiele cenniejsza od bliskości fizycznej
Wolności nie można symulować
wrogowie często mówią prawdę
Współczesne suknie są jak drut kolczasty: chronią teren, lecz pozwalają go obejrzeć
Wszystkie drzwi są otwarte dla grzeczności.
Wszystko co kochasz puść wolno - tylko jeśli wróci było warte miłości! - Diana Justyna Kral
Wszystko jest dla najlepszych na tym najlepszym z możliwych światów.
Wszystko jest zabawne, kiedy zdarza się innym.
Wszystko jest złudzeniem, ale nawet ono jest odbiciem tego co jest
Wszystko nam wolno. Jesteśmy stworzeni jako ludzie wolni z wolną wolą, ale nie wszystko przynosi korzyść i jest właściwe. I to czy będziemy szczęśliwi, czy nie, zależy od tego co wybierzemy.
Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli
Wychowanie dzieci to radość i partyzantka zarazem. (Ed Asner)
Wychowywanie ludzi to jest przede wszystkim dawanie im własnego przykładu.
Wyobrażaj sobie tylko rzeczy dobre i piękne, które chcesz aby zaistniały w Twoim życiu. Ty i Twój los dobry lub zły jest tym czym Twoje myśli, wyobrażenia i uczucia.
Wypadki zdarzają się w najlepszych rodzinach.
Wypita czara goryczy często idzie na zdrowie.
Wyrozumiałość jest owocem znajomości własnych błędów
Wzajemne zrozumienie jest drogą do jedności, pojednania i wspólnoty.
Wzajemne zrozumienie prowadzi do przebaczenia.
Z miłości potrzebujemy znosić siebie nawzajem, nawet gdy ktoś jest trudny, bo jest na innym etapie duchowego rozwoju.
Z miłością jest tak: jak się ją dzieli, to się mnoży. - sentencja zapożyczona
Z radosnym zadowoleniem możesz pomyśleć o dobrym - wczorajszym dniu oraz pomarzyć o pomyślnym załatwieniu spraw dnia jutrzejszego. Ale nie możesz zagubić siebie we "wczoraj" albo w "jutro". - sentencja zapożyczona
Z wielkiej miłości człowiek dostaje to na co nie zasłużył...
Za dobrym przyjacielem warto iść nawet w głębiny. - sentencja zapożyczona
Za dotknięciem miłości, każdy staje się poetą. - Platon
Zadowolenie i szczęście nie zależy od zewnętrznych okoliczności życiowych i stanu posiadania tylko od nas samych - naszego wewnętrznego stanu ducha i postawy, stosunku do świata zewnętrznego oraz reagowania na niego...
Zadowolenie polega na tym, abyśmy powstrzymywali się od tego co nie przynosi zadowolenia.
Zaiste wariat na swobodzie największą klęską jest w przyrodzie
Zamiast krytykować, potępiać, pouczać i narzekać na kogoś spytaj dlaczego ktoś się tak zachowuje. To o wiele korzystniejsze i intrygujące niż krytykowanie. To droga do zrozumienia, która rodzi sympatię, tolerancję i uprzejmość. A kto wszystko rozumie ten wszystko wybacza. - Na podst. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi - Dale Carnegie
Zanim osądzisz, spróbuj zrozumieć. - sentencja zapożyczona
Zawsze można znaleźć człowieka wokół siebie, któremu warto podarować kilka swoich cennych, a wartościowych dla niego chwil.
zawsze trzeba wyjść z 'balu', gdy jest najpiękniej
Zdecydowałem, że będę szczęśliwy, bo to zdrowe. - Voltaire
Zdrowa zależność interpersonalna jest wtedy, gdy ludzie chcą być ze sobą, wspierać się i działać razem! - na podst. słów Waldemara Uberny
Zdrowie duchowe = lepsze relacje!
Ze słowem honoru jest tak jak z dziewictwem. Jak się je daje to ono już jakby nie istniało.
Zmysły mają zbyt krótkie skrzydła w stosunku do nieśmiertelnego lotu ducha
Znajdujesz to czego szukasz, umyka ci to co zaniedbujesz
Znajdź w sobie wewnętrzną, osobistą, automotywację, cel i pasję do radosnego i spełnionego życia, tak aby Twoje życie miało mieć szansę być długie, zdrowe i szczęśliwe!
Zrozum kim jesteś i żyj w zgodzie z sobą!
Zwycięstwo odniesione mieczem jest krótkotrwałe i nic niewarte. Najtrwalsze i najwartościowsze jest zwycięstwo odniesione słowem
Zwątpiwszy w miłość i cnotę, zostaje jeszcze rozpusta. Doskonale zastępuje miłość Sprowadza ciszę i daje nieśmiertelność. - A.Camus
Zwątpiwszy w miłość i cnotę, zostaje jeszcze rozpusta. Doskonale zastępuje miłość Sprowadza ciszę i daje nieśmiertelność.(A.Camus)
Zwłaszcza w miłości sposób dawania znaczy więcej niż przedmiot. - autor: Paul Toulet
Złudzenia znikną, jak zdmuchnięty popiół, który wcześniej pokrywał żarzący się węgiel drzewny, gdy tylko urzeczywistnisz swą Prawdziwą Naturę
Łagodna perswazja jest potężniejsza od brutalnej siły
Łatwiej jest pokochać pięknego, kochającego, popularnego i mądrego, lecz trudniej brzydkiego, nie kochającego, nie popularnego bądź głupiego. Oto jest próba miłości dla człowieka.
Łatwiej jest robić to co się kocha, a trudniej to co trzeba robić i pokochać. Oto jest próba miłości.
Łatwiej kochać kogoś, do kogo nigdy nie można dotrzeć, niż człowieka, od którego nie można się uwolnić. - Jostain Gaarder
Łatwiej zakochać się, nie kochając, niż odkochać, kiedy się kocha. - Francois de la Rochefoucauld
Łatwo złamać gałąź, która nie chce się zgiąć.
Świat bez miłości jest światem martwym. - autor: Albert Camu
Świat jest mały, ostatecznie wszyscy kiedyś się spotkamy w łóżku
Źródłem życia jest miłość.
Żaden motyl nie usiądzie na zaciśniętej pięści.
żadna istota, nawet najbardziej kochana, nigdy do nas nie należy
Żadna ofensywa nie jest równie trudna jak powrót do rozsądku.
Żeby kochać kogoś i być z nim szczęśliwym, trzeba najpierw siebie samego pokochać i być ze sobą szczęśliwym.
Żeby móc ofiarować siebie drugiemu człowiekowi, trzeba najpierw odnaleźć siebie. - Kalevi
Żeby napisać dobry list miłosny, trzeba by go zacząć nie wiedząc, co się ma na myśli, a skończyć nie wiedząc, co się napisało. - sentencja zapożyczona
Żeby odnaleźć drugiego człowieka, trzeba najpierw siebie odnaleźć...
Żeby stworzyć jakąś rzecz trzeba być geniuszem albo biznesmenem, ale żeby była to rzecz dobra trzeba jeszcze mieć serce. - autor: M. Niewalda
Żeby zdobyć zaufanie drugiego człowieka, trzeba umieć o niego zadbać i pokazać mu to praktycznie.
Żegnając przyjaciela nie płacz, ponieważ jego nieobecność ukaże ci to, co najbardziej w nim kochasz. - sentencja zapożyczona
Życie bez prawdy jest życiem bez miłości.
Życie byłoby niemożliwe, gdybyśmy pamiętali. Wszystko polega na tym, aby wiedzieć co należy zapomnieć
Życie jest doprawdy zabawne: jedno słowo wypowiedziane przed ołtarzem i już jesteś żonaty, jedno słówko wypowiedziane we śnie i już jesteś rozwiedziony
Życie jest jak młyńskie koło - cała sztuka polega na tym, by zatkać nos, gdy jest się pod wodą i nie dostać zawrotu głowy, gdy jest się na górze
Życie jest jedną wielką lekcją miłości. - Pastor ewangelicki
Życie jest piękne jeśli otaczamy się w nim właściwymi ludźmi.
Życie jest to różaniec utrapień, którego paciorki filozof przesuwa z uśmiechem.
Życie ludzkie jest jak koń mijający w galopie.
Życie nabiera sensu dopiero w wyobraźni.
Życie nie jest ani celem ani środkiem, życie jest prawem.
Życie to jeden długi proces męczenia się
Życie to jeszcze raz móc odetchnąć. Reszta nic nie znaczy.
Życie w zgodzie z własnymi wartościami powoduje, że jest się szczęśliwszym człowiekiem.
Życzliwe potraktowanie z szacunkiem inności i odmienności drugiego człowieka, jest miarą miłości i człowieczeństwa.
Żyj chwilą, jakby to była ostatnia chwila Twojego życia
Żyj jak nowonarodzony anioł, jak kobieta, która kocha lub jak człowiek, który ma umrzeć.
Żyj tak, aby Twoim znajomym zrobiło się nudno gdy umrzesz.
Żyj tak, jakby każdy dzień był twoim ostatnim
Żyć - oznacza wciąż wyrywać się do przodu
Żyć - to mrugać sercem
Żyć tak, aby Ty wychodziło przed ja i aby kochać ludzi realnych, a nie idealnych.- Pastor Ewangelicki
Żyć, aby kochać - kochać, aby żyć.

Cytaty to bardzo popularne wzory tatuaży. Wybierając cytat jako pomysł na nowy tatuaż, można bardzo wiele przekazać. Poniżej znajdziecie zbiór najlepszych cytatów.